Download - Elektrik teras

Transcript
  • 1. SUMBER ELEKTRIK BERBAGAI SUMBER DAPAT DIGUNAKANUNTUK MENGHASILKAN TENAGAELEKTRIK. ANTARANYA ADALAH :- 1. TINDAKAN KIMIA 2. KEMEGNETAN3. CAHAYA4. HABA 5. TEKANAN

2. 1. KEMAGNETAN SEBAGAISUMBER ELEKTRIK MAGNET MEGNET DIGUNAKAN UNTUKGELUNG DIGERAKKANWAYARMENGHASILKAN TENAGADALAM GELUNGELEKTRIK DENGAN WAYAR MENGGERAKKANNYA DALAM GEGELUNG WAYER PRINSIP INI DIGUNAKAN PADAJARUM METER AKANBERGERAK DINAMO BASIKALKE KIRI DANKE KANAN APABILA MAGNET DIGERAKKAN GALVANOMETER 3. DINAMOPEMUTAR DINAMO DIKENDALIKAN ATASPRINSIP ARUHAN KEMAGNETANMAGNET TERAS BESI SEMASA DINAMO DIGUNAKAN KEKALBERTINDAK UNTUKMENGEMBANGKANMAGNET DI DALAM MEDAN MAGNET DINAMO AKANBERPUTAR MENGIKUT SATU ARAH GEGELUNGDAN MENGHASILKAN ARUSWAYAR DIBUAT DARIPADAELEKTRIK PADA GEGELUNGLILITAN WAYERUNTUK MENYALAKAN MENTOL KUPRUMPUNCAPUNCADIBUMIKAN BERTEBAT 4. 2. TINDAKAN KIMIA SEBAGAI SATU SEL KERING BIASANYASUMBER ELEKTRIKMENGHASILKAN VOLTAN 1.5 Volt. MELALUI TINDAKANLEBIH DUA DIKIMIASEL KERING DIGUNAKAN DALAMAPABILA DUA ATAUSELALATAN ELEKTRIK DIHASILKAN IAJENIS SEL DAPAT VOLTAN RENDAHSAMBUNGKAN SECARA SIRI VOLTANITU SEL KERING (SEL LAMPU PICIT, SEPERTI RADIO, JAM,UTAMA) DANSEL BASAH (SEL TINGGI AKANYANG LEBIH SEKUNDER)ALAT MAINAN DAN SEBAGAINYA DIPEROLEHI1.5 Volt SIMBOL 5. BINAAN SEL KERINGPENUTUP LOYANG BATANG KARBON DI ATASMENJADIBATANG PUNCAKARBON POSITIFELEKTROLIT BEKAS ZINKMENGANDUNGI CAMPURAN MENJADIAMONIUMPUNCAKLORIDA DAN NEGATIFMANGANDIOKSIDAPUNCA NEGATIF 6. SEL BASAH (SEL SEKUNDER)TERMINAL TERMINAL SEL BASAH DIGUNAKAN DI DALAMPOSITIFNEGATIF PLAT POSITIFKENDERAAN SEPERTI BAS, LORI,KERETA DAN MOTORSIKAL TENAGA YANG DIHASILKAN ADALAHLEBIH TINGGI DARI SEL KERING APABILA TENAGANYA BERKURANGANATAU LEMAH, SEL BASAH DAPAT DICASSEMULA PLAT NEGATIFPENYELANG 7. BINAAN SEL BASAH TERMINAL NEGATIFTERMINAL POSITIFASID SULFRIK CAIR DIGUNAKANPENYELANG SEBAGAI DIBUAT DARIELEKTROLIT PLAT POSITIFGENTIAN KACA TERDIRI DARIPADA ATAU EBONITPLUMBUM PEROKSIDA BEKASPLAT NEGATIFDIBUAT DARIPADA PLUMBUM 8. SATU CONTOH+SEL BASAH + + + + +- - - - - -IALAH SEL ASID PLUMBUM 2V + 2V + 2V +SIMBOL 2V2V + 2V + SEL INI MENGHASILKAN 2 += 12 Volt Volt + + BAGI PENGGUNAAN BIASA-SEL --INI DIBUAT DALAM 2V + 2V + 2V = 6 Volt DAN12Volt6 Volt6 SEL BASAH3 SEL BASAH DISAMBUNGKANDISAMBUNGKANDALAM SIRIDALAM SIRIMENGHASILKANMENGHASILKAN 6Volt 12 Volt 9. SEL-SEL LAIN YANG TERDAPAT DI PASARAN IALAH:SEL ALKALI 10. SEL-SEL LAIN YANG TERDAPAT DI PASARAN IALAH:SEL MERKURI 11. SEL-SEL LAIN YANG TERDAPAT DI PASARAN IALAH:SEL LITHIUM 12. SEL-SEL LAIN YANG TERDAPAT DI PASARAN IALAH:SEL NIKEL CADMIUM 13. 3. CAHAYA SEBAGAI SUMBER ELEKTRIK APABILA CAHAYA DIPANCARKANKE PERMUKAAN BAHAN KIMIASEPERTI SELENIUM, NATRIUM DANKALIUM SEDIKIT ARUS ELEKTRIKDIHASILKAN PRINSIP INI DIGUNAKAN PADAMETER DEDAHAN CAHAYA UNTUKKAMERA DAN SEL SOLAR PADAKALKULATOR 14. MENGGUNAKAN ELEKTRIK UNTUKMENGHASILKAN CAHAYA PERKAKAS YANG DIGUNAKANFILAMEN TIUB LAMPU TENAGA ELEKTRIK BOLEH UNTUK MENUKARKAN TENAGA DITUKAR KEPADA TENAGA ELEKTRIK KEPADA TENAGABEBULI KACA CAHAYA IALAH LAMPU PIJAR DAN LAIN SEPERTI CAHAYA, HABA, LAMPU PENDAFLOUR BUNYI DAN GERAKAN DENGAN BATANG KACA MENGGUNAKAN PERKAKASPERUMAH CEMAT STARTERTERTENTUSESENTUH 15. MENGGUNAKAN ELEKTRIK UNTUK MENGHASILKAN HABAPerkakas yang digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba adalah: PERIUK NASI ELEKTRIKPembakar CEREK ELEKTRIK roti elektrik Sterika elektrik 16. MENGGUNAKAN ELEKTRIK UNTUK MENGHASILKAN KINETIKPerkakas yang digunakan untukmenukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik adalah:KIPAS ANGIN,Bilah Kipas MESIN PENGISAR DAN MESIN KIPAS ANGIN BASUH Kesemua perkakasberkenaan adalahberasaskan motor Perintang boleh elektrik Laras 17. MENGGUNAKAN ELEKTRIK UNTUKMENGHASILKAN BUNYIPerkakas yang digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi adalah:RADIO, TELEFON DANMIKROFON Pembesar suara mengubah tenaga elektrik kepada tenaga bunyi 18. JENIS WAYER DAN KERJA PENDAWAIANALAT ALAT TANGANPENA UJIAN Kegunaan pena ujian bernyalaLampu neon akan1. Mengesanmata pena Memasang dan 2. apabila kebocoranujianarus elektrik membuka skru kecil dikenakan pada wayer hidupMataatau mana mana bahagianalatan yang ada arus elektrikPena ujian sesuai dan selamat digunakan untukMentol neon mengesanvoltan dalam julat 50V 500VSarung penebat 19. ALAT ALAT TANGANPEMOTONG SISI Kegunaan pemotong sisi 1. Memotong wayer 2. Memotong lebihan wayer pada tamatan 20. ALAT ALAT TANGANPLAYAR MUNCUNG TIRUS KEGUNAAN PLAYAR MUNCUNG TIRUS Mata pemotongPemegang bersalutHujung tirus Memegang benda kecilMemotong Playar muncung tirus direka khas untuk melaksanakan kerja diruang yang sempitMencapai ruang yg sukarrumit Membentukdan 21. KEGUNAAN PLAYAR GABUNG ALAT ALAT TANGAN Memegang dan Membengkok danPLAYAR GABUNGmembentukmencengkam benda bulat Pemegang bersalut Rahang cekungMemotongMemotongRahang Mata pemotongPlayar gabung merupakan alat berbagai bagai guna 22. ALAT ALAT TANGANKEGUNAAN PENJALUR WAYARPENJALUR WAYER Mata pemotong Pemegang Memotong WayarMata penjalurMenjalur wayar PelarasPenjalur wayar digunakan untuk menjalurdan memotong wayer 23. WAYAR DAN KABEL Wayar lembar tunggal tunggalWayar kuprumteras tunggal hendak Wayar terasWayar Jenis wayer dan kabel yang Wayar ini digunakan untukbiasanya2. Lembar wayar halus ia lebih lentur dan Lembar wayar kasar1. berenamal membuatdigunakan untukpendawaian pendawaian pendawaianuntuk sesuatu litardigunakan untuk membuat litar elektrik digunakandigunakanmudah seperti radio Wayar inimestilahmembuatmengikut kesesuaianuntuk dipilihdan pembesar suaraelektrik seperti di sekolah dan rumah seperti radio elektronik dan komponen dan keselamatan gegelung pada motor elektrik dan transfomer 24. WAYAR DAN KABELWayar Teras Kembar Digunakan untuk membuatpendawaian lampu meja,radio, TV, soket dan penyuaiPVC perang Lembar wayar terdedah Penebat PVC PVC biru 25. KABEL TIGA TERASKABEL TIGA TERAS BERTEBAT PVC Kabel ini digunakan untuk pendawaian bagiperkakas elektrik yang tidan menghasilkan habaseperti kipas angin, peti sejuk dan pendinginudara 26. KABEL TIGA TERAS Kabel 3 teras bertebat PVC dananyaman benangPenebat PVC Teras perang Lembaran Wayar Teras hijauAnyaman benang Teras biru Kabel ini digunakan untuk pendawaian perkakaselektrik yang menghasilkan haba seperti seterika,ketuhar, cerek elektrik dan pembakar roti 27. PLAG JENIS JENIS PLAGPlag 33 pin 13 AmpPlag ini digunakan Plag pin 15 Amp Mempunyai padaPlag 3 pin 5 Amp Digunakan tigatamatan pin 2 Ampperkakas elektrik.Plag 2 kelengkapan elektrik berkuasa N untuk berbentuk Digunakan bersamakebanyakan bulat iaitu L (hidup),(nutral) dan E (bumi). Hanya udara dan N kabel teras kembar. Kabel terdapat L,tinggi seperti pendingin ditanda dua Mempunyai 3 tamatan yangini digunakanpemanas iaituIa mempunyai bentuk pintamatan air. terasperkakas berkuasa untuk pendawaian hidup (L) dan teras dan E. Fius katrij13 amp dipasang dalam nutral (N) Digunakan untuk alat kuasasederhana untuk tujuan keselamatanplag inidan tidakkipas mudahalih danbulat seperti mempunyai fiuskecil seperti radio, pencukur elektriklampu meja. Ia tidak mempunyai fiusdan jam elektrik 28. Tamatan E KOD WARNA PENDAWAIANTeras Hijau Pendawaian plag 3 pin 13 Amp Tamatan LTeras Biru dengan menggunakan kabeldibuat tiga teras Kod warna mesti dipatuhi apabila mendawai plag 3 pin 13 Amp untuk Tamatan N Teras Perang mencegah kemalangan yang berpunca daripada kesalahan pendawaian Kod Warna mempunyai Fungsi yang Kod warna makna tertentu. PerangWayar Hidup (L)Biru Wayar Nutral (N)Hijau jalur kuning Wayar Bumi (E) 29. MENDAWAI PLAG 3 PIN 13 AMPLonggarkan skru pengapit dan benang yangPotong penebat terlalu gentian. Masukkan Potong teras jikaluarluar panjang. JalurkanBuangkan penebat kabel 3 teras dengankabel dibawah pengapitdan ketatkan semula terdedah. Buka tidak terpotong pin 13 Amp penebat pada teras. Pastikan terasnyateliti supaya penutup plag 3 lembaran wayar tidak terpotong katika menjalurPengapitPintal dan hujung teras yang telah dijalurPasangkan teras pada tamatanMengikut kod warna yang ditetapkan 30. FIUS Fius dipasang dalam litar untuk melindungilitar dan perkakas elektrik Fius juga mencegah kemalangan yangmungkin berlaku disebabkan litar pintas Apabila arus yang mengalir melaluinyaterlalu tinggi, fius akan lebur dan pengaliranelektrik terputus Fius mestilah dipasang secara siri dalamlitar dan dipasangkan pada wayar hidup Fius ditentukan mengikut kadaran arus. 31. Jenis Fius1. Fius dawaiFius Kartrijdalam bentukPerhatian !2.! ! didapati !!Kenal pasti fius yang wayar yang ditetapkan kadarannya.Fius Kartrij yang terbakar tidak bolehterbakar Wayer fius yang terbakar bolehdigunakan digantikan dengan wayar fius lagi. Ia perlu diganti denganfius yang baru dengan betul berkadaran kadaran yang betulAmbil Perhatian ! ! ! ! !Matikan suis sebelum menggantikan fiusDan Ingat ! ! ! ! !Gantikan fius dengan kadaran yang betul 32. DISEDIAKAN OLEHMegat WJS 801