Download - Dzikir & Doa Setelah Sholat Fardhu (PDF)

Transcript
 • DZIKIR & DOASETELAH

  SHOLAT FARDHU(dari Hadis Nabi yang shahih)

 • PERTAMAHadis riwayat Muslim (I/414)

 • ASTAGHFIRULLAAH

  (Aku mohon ampun pada Allah)

 • ASTAGHFIRULLAAH

  (Aku mohon ampun pada Allah)

 • ASTAGHFIRULLAAH

  (Aku mohon ampun pada Allah)

 • ALLAHUMMA ANTAS SALAAM

  (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan)

 • WA MINKAS SALAAM

  (dan dari-Mu keselamatan)

 • TABAAROKTA

  (Maha Suci Engkau)

 • YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM

  (Wahai Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan)

 • KEDUAHadis riwayat Al-Bukhari (I/255)

  dan Muslim (I/414)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • WAHDAHU LAA SYARIIKALAH

  (Tiada sekutu bagi Allah)

 • LAHUL MULKU WALAHUL HAMD

  (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)

 • WAHUWA ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR

  (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

 • ALLAHUMMA LAA MAANIA

  LIMAA ATHOY TA(Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah

  terhadap apa yang Engkau beri)

 • WA LAA MUTHIYA LIMAA MANATA

  (Dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau cegah)

 • WA LAA YANFAU DZAL JADDI

  MINKAL JADDU(Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan

  bagi pemiliknya dari siksa-Mu)

 • KETIGAHadis riwayat Muslim (I/415)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • WAHDAHU LAA SYARIIKALAH

  (Tiada sekutu bagi Allah)

 • LAHUL MULKU WALAHUL HAMD

  (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)

 • WAHUWA ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR

  (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

 • LAA HAWLAA WALAA QUWWATA

  ILLAA BILLAAH(Tidak ada daya dan kekuatan

  kecuali dengan pertolongan Allah)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • WA LAA NABUDU ILLAA IYYAAH

  (Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya)

 • LAHUN NIMAH WA LAHUL FADHL

  (Milik-Nya nikmat dan milik-Nya keutamaan)

 • WA LAHUTSANAA-UL HASAN

  (Dan milik-Nya pujian yang baik)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • MUKHLISHIINA LAHUD DIIN

  (dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya)

 • WALAU KARIHAL KAAFIRUUN

  (walaupun orang-orang kafir membencinya)

 • KEEMPATHadis riwayat Muslim (I/418)

 • ()SUBHAANALLAAH (33 X)

  (Maha Suci Allah)

 • ()ALHAMDULILLAAH (33 X)

  (Segala puji bagi Allah)

 • ()ALLAHU AKBAR (33 X)

  (Allah Maha Besar)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • WAHDAHU LAA SYARIIKALAH

  (Tiada sekutu bagi Allah)

 • LAHUL MULKU WALAHUL HAMD

  (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)

 • WAHUWA ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR

  (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

 • SURAH AL-IKHLAS

 • SURAH AL-FALAQ

 • SURAH AN-NAAS

 • KELIMAMembaca Ayat Kursi sebanyak 1 kali

 • AYAT KURSI

 • TAMBAHAN

 • Dzikir yang khusus dibaca setelah

  shalat Maghrib dan Subuh

 • TAMBAHAN PERTAMA

  Hadis riwayat At-Tirmidzi (V/515), Ahmad (IV/227)

 • LAA ILAAHA IL-LALLAAH

  (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)

 • WAHDAHU LAA SYARIIKALAH

  (Tiada sekutu bagi Allah)

 • LAHUL MULKU WALAHUL HAMD

  (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)

 • YUHYII WA YUMIIT

  (Dia yang menghidupkan dan mematikan)

 • WAHUWA ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR

  (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

 • Dibaca 10 kali setiap selesai shalat Maghrib dan Subuh

 • TAMBAHAN KEDUA

  Hadis riwayat Ibnu Majah,lihat kitab Shahih Ibni Majah (I/152)

 • ALLAHUMMA INNIY AS ALUKA ILMAN NAA FIAA

  (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat)

 • WA RIZQON THOYYIBAA WA AMALAN MUTQOBBALAA

  (Rizki yang baik dan amal yang diterima)

 • Dibaca setelah salam sholat Subuh