Download - DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

Transcript
Page 1: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

(Diisi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi)

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : SULAWESI SELATAN 7

PALOPO LUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR

A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

1 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 49,389 113,781 98,627 81,190 342,987

Pemilih Tetap (1a + 1b) PR 52,872 117,150 96,540 75,089 341,651

SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI

NO. URAIAN JUMLAHKABUPATEN/KOTA

ModelDC-1 DPRD PROVINSI

Pemilih Tetap (1a + 1b) PR 52,872 117,150 96,540 75,089 341,651

JML 102,261 230,931 195,167 156,279 684,638

a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 36,463 87,347 78,550 61,412 263,772

yang menggunakan hak pilih PR 39,950 93,403 76,634 59,019 269,006

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar JML 76,413 180,750 155,184 120,431 532,778

b. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 12,926 26,434 20,077 19,778 79,215

yang tidak menggunakan hak pilih PR 12,922 23,747 19,906 16,070 72,645

JML 25,848 50,181 39,983 35,848 151,860

2 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 115 462 45 58 680

Pemilih Tambahan (2a + 2b) PR 30 224 14 39 307

JML 145 686 59 97 987

a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 112 306 42 50 510

Pemilih Tambahan yang menggunakan PR 29 148 12 30 219

hak pilih JML 141 454 54 80 729

b. Pemilih Tambahan yang tidak LK 3 156 3 8 170b. Pemilih Tambahan yang tidak LK 3 156 3 8 170

menggunakan hak pilih PR 1 76 2 9 88

JML 4 232 5 17 258

3 Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 49,504 114,243 98,672 81,248 343,667

Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih PR 52,902 117,374 96,554 75,128 341,958

Tambahan(1 + 2) JML 102,406 231,617 195,226 156,376 685,625

Page 2: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1 Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a + 1b + 1c) 104,306 235,550 199,070 159,294 698,220

a. Jumlah Surat Suara DPT 102,261 230,931 195,167 156,279 684,638

b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT) 2,045 4,619 3,903 3,015 13,582

c. Jumlah Surat Suara Tambahan 0

2 Jumlah Surat Suara yang Digunakan (suara sah + tidak sah) 76,554 181,204 155,238 120,511 533,507

3 Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan untuk 98 244 0 129 471

mengganti surat suara dikembalikan oleh pemilih karena

a. Rusak 97 135 101 333

b. Salah/keliru penandaan 1 109 28 138

4 Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan 1,947 4,375 3,903 2,886 13,111

5 Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain 141 454 54 80 7295 Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain 141 454 54 80 729

6 Jumlah surat suarayang tidak terpakai (pemilih yang tidak 25,707 49,727 39,929 35,768 151,131

menggunakan hak pilih)

C DATA SUARA SAH/TIDAK SAH

1 Suara sah 69,122 172,510 145,975 111,675 499,282

2 Suara tidak sah 7,432 8,694 9,263 8,836 34,225

3 Jumlah 76,554 181,204 155,238 120,511 533,507

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. DR. JAYADI NAS, M.Si. KETUA 1. ………………..

2. ST. NUSRA AZIS, S.Pt. ANGGOTA 2. ………………..

3. DRS. H. LOMBA SULTAN, MA. ANGGOTA 3. ………………..

4. ZIAURRAHMAN MUSTARI, S.Sos. ANGGOTA 4. ………………..

5. SAMSIR RAHIM, S.Sos, M.Si. ANGGOTA 5. ………………..

Page 3: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Sulawesi Selatan 7

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 760 1,291 655 235 2,941

B 1. DRS. H. MUH. AMIR ANAS, M.Si. 1,736 2,172 1,145 685 5,738

2. ORVA F. KARANGAN, SH 433 509 333 266 1,541

3. SAID RASYID, ST 1,272 998 161 261 2,692

4. IR. IRWAN IDRIS 1,925 169 148 237 2,479

5. IR. AGUS RISAL A. YUSUF PADLAN 704 192 280 815 1,991

6. NURBIAH H. ARSYAD 72 115 133 63 383

7. PRIYALIN SENOBAAN, ST 197 255 78 204 734

8. HATTA TURUSY 88 1,770 136 60 2,054

9. HJ. ROSLAINE, A.Md. 55 114 16 52 237

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI

JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

( diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DB-1 DPRD Provinsi)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

JUMLAH PINDAHAN

LAMPIRAN MODEL DC-1

DPRD PROVINSI

9. HJ. ROSLAINE, A.Md. 55 114 16 52 237

10. ERWIN, ST 130 48 52 158 388

11. FATMASARI SYAM, SE 22 30 14 24 90

12. BATARA BANO, ST 502 51 59 34 646

7,896 7,714 3,210 3,094 21,914

A 2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 346 630 433 132 1,541

B 1. IR. ANDA DJABIR 562 1,025 493 257 2,337

2. M. NATSIR SE.,M.Si 287 542 445 159 1,433

3. DRA. HJ. NIRMAWATI 142 125 153 91 511

4. WAYAN KANTU, S.Pi, MP 41 69 43 16 169

5. NUR ILMIAH, SE 40 1,761 59 54 1,914

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,418 4,152 1,626 709 7,905JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 4: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 207 288 169 46 710

B 1. HJ. SUBAEDAH 605 498 165 240 1,508

2. RAIS IDRIS, ST 171 121 86 45 423

3. MARIANI 142 92 67 34 335

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

1,125 999 487 365 2,976

A 4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 315 458 251 117 1,141

B 1. DRS. MUH. AMIR 631 870 404 199 2,104

2. IR. RAHMAN BAHARIA 1,067 220 161 440 1,888

3. DRA. Hj. HALIMAH 829 102 120 143 1,194

4. MUH. PAREMBONAN. P, SE 177 154 100 59 490

5. MUH. MURDIN, S.IP 54 131 24 68 277

6. ASMARUDDIN 57 1,320 59 84 1,520

7. ABD. HAFID KARIM 39 25 20 18 102

8. SYAMSINAH. S 36 22 25 22 105

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

3,205 3,302 1,164 1,150 8,821JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 5: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 403 601 519 164 1,687

B 1. IR. ANDI M. AMINUDDIN 1,377 1,652 1,687 401 5,117

2. NURMALA ARFAH, ST 601 587 425 324 1,937

3. FAISAL USMAN, STP 204 153 134 65 556

4. EJAIL PAKOMBONG 3,131 235 174 328 3,868

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

5,716 3,228 2,939 1,282 13,165

A 6 PARTAI BARISAN NASIONAL 122 192 197 57 568

B 1. MUH. SYUKUR, SE, AK 284 326 281 116 1,007

2. LUDMILA 291 223 270 595 1,379

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

697 741 748 768 2,954JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 6: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 143 191 226 75 635

B 1. LISMAN MASITA, SE 404 440 354 844 2,042

2. ARIANI SAINONG 170 325 175 151 821

3. ANTONIUS BUMBUNGAN, ST 472 381 1,376 366 2,595

4. ABDUL MUIS 86 157 49 81 373

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

1,275 1,494 2,180 1,517 6,466

A 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 531 764 1,117 268 2,680

B 1. AMRU SAHER, ST 7,332 3,366 2,948 821 14,467

2. dr. H. ANDI QAYYIM MUNARKA, M.Kes. 2,198 3,047 1,700 2,239 9,184

3. KARTIKA DEWI, ST 171 294 298 133 896

4. ANDI MALLAWANGANG, LC 1,996 403 336 336 3,071

5. DRS. BURHAN KADIR 391 322 154 194 1,061

6. PATMAWATI BASO, SH.i 92 81 140 44 357

7. IR. FAHRUL HALIM, ST.,MM 60 58 88 28 234

8. HIKMAH LADJIDJI, S.Pi 95 200 88 34 417

9. CHAERANI SAUD. S 218 135 25 55 433

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

13,084 8,670 6,894 4,152 32,800JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 7: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 9 PARTAI AMANAT NASIONAL 900 897 651 251 2,699

B 1. IR. H. BUHARI KAHAR MUZAKKAR, MM 14,462 3,294 2,528 2,044 22,328

2. H. AKHMAD RIDHA, SH 1,365 7,356 1,189 689 10,599

3. HJ. N. NURMI GONTJING, A.MD.KEB. , S. Sos. 181 790 165 100 1,236

4. H. ABDUL KADIR, SH.MH 686 621 357 184 1,848

5. ANDI ASRUL MAPPASABBI 729 962 5,300 385 7,376

6. DRA. ST. ZAHRIAH A. MAPPE 774 218 288 688 1,968

7. YAMIN TALLESANG 4,068 342 259 487 5,156

8. AGUSSSALIM, S.Sos. 120 2,593 140 113 2,966

9. IR. JAMALUDDIN NAWIR, MM 987 1,308 167 779 3,241

10. ILHAM ANDI HAFID 523 603 274 992 2,392

11. MAHFUDDIN, ST 1,290 344 143 330 2,107

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH AKHIR JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

26,085 19,328 11,461 7,042 63,916

A 10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 95 172 60 39 366

B 1. IR. MUH. ALIMIN BURO 655 623 66 298 1,642

2. RIDHAYANI DJAFAR, SE 44 124 14 20 202

3. H. MUHAMMAD THAYEB 28 40 8 10 86

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

822 959 148 367 2,296JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 8: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 11 PARTAI KEDAULATAN 171 394 216 69 850

B 1. DRS. MARJONO 1,496 4,201 2,598 1,034 9,329

2. USMAN GUMANTI 106 208 89 114 517

3. PAINA SP 87 54 330 19 490

4. DRS. MISLAN KASMIN 43 25 49 50 167

5. SUPRIANTO 23 168 39 43 273

6. WIWIK NURAENI, S.Pd. 9 32 70 96 207

7. ABDUL SALAM 65 41 92 27 225

8. EWY PATADUNGAN 13 12 17 41 83

9. SUGENG. T 136 3 6 10 155

10. YR. SAKUN, BA 103 7 3 3 116

11. AKBAR ALI 134 39 44 23 240

12. FENDI ALFIANTHO 32 17 6 4 59

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

12. FENDI ALFIANTHO 32 17 6 4 59

2,418 5,201 3,559 1,533 12,711

A 12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 408 93 278 71 850

B 1. BOERHANUDDIN LM, SH 756 296 317 491 1,860

2. DRS. SAMAUN MACHSAR 291 829 157 82 1,359

3. RISCA DAMAYANTI, SH.M.KN 108 89 38 45 280

4. IR. MASDIN 467 251 76 1,043 1,837

5. MUKTAR PATA'DUNGAN,SE 842 130 75 179 1,226

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

2,872 1,688 941 1,911 7,412JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 9: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 153 679 270 99 1,201

B 1. HILAL S. WAHID, SH.MH 594 1,606 640 743 3,583

2. LAHMUDDIN HAMID, SE.,MM 346 687 191 420 1,644

3. MARIANI, A.MA 132 210 173 71 586

4. ASMI ABBAS, S.TP 57 78 289 46 470

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

1,282 3,260 1,563 1,379 7,484

A 14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 103 90 69 39 301

B 1. IR. DANIEL BEMBA, MM 483 318 163 154 1,118

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

586 408 232 193 1,419JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 10: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 49 33 31 16 129

B 1. JUNIUS PAMA'TAN, SH 2,123 275 154 288 2,840

2. IBRAHIM, ST 57 47 41 30 175

3. PAULINA PARAL 34 23 31 19 107

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

2,263 378 257 353 3,251

A 16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 83 343 66 64 556

B 1. HASRUL HASIS, S.Sos. 2,814 1,384 301 599 5,098

2. MUDZAKKAR N.B.,S.Sos. 811 384 159 227 1,581

3. HARIADI JOHN, S.IP 451 93 67 78 689

4. NASRAT 386 229 176 393 1,184

5. ARMAN ARKAM, S.Pd. 38 83 13 35 169

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

4,583 2,516 782 1,396 9,277JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 11: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 168 124 73 24 389

B 1. BASO, SH. 2,720 283 177 248 3,428

2. MUHAMMAD SATAR 116 190 28 22 356

3. HAMILUDDIN, SE. 49 133 13 14 209

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

3,053 730 291 308 4,382

A 18 PARTAI MATAHARI BANGSA 56 111 32 23 222

B 1. BOHARI 314 265 70 102 751

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

370 376 102 125 973JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 12: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 201 128 18 56 403

B 1. DRS. BACHTIAR JOHAN 213 249 44 123 629

2. HERLIANA DELIYANA YOHANES, SH 85 82 50 50 267

3. MUH. YUSUF, SE 61 42 25 96 224

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

560 501 137 325 1,523

A 20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 164 466 377 87 1,094

B 1. H. ILHAM NOER TOADJI, SE 1,196 4,440 4,348 700 10,684

2. HUSBAH PHADA, SP 1,084 734 416 232 2,466

3. Hj. MASITA ABU BAKAR KAMRUL KASIM, S.Pd. 412 186 168 169 935

4. WIRAWAN A. IKHSAN 670 228 557 1,518 2,973

5. PATAMPA, SE 56 1,996 350 230 2,632

6. IR. LUSIANA AS 83 78 75 44 280

7. EMIL SURYA, SE 944 196 135 473 1,748

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

4,609 8,324 6,426 3,453 22,812JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 13: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 153 263 53 40 509

B 1. IR. MUHAMMAD ARMIN 563 779 169 145 1,656

2. ANDAYANI, S.Si.,A.PT 159 230 53 38 480

3. ALI AQRAM ASYHAB 306 53 39 21 419

4. YUSUF PATTA 280 152 51 248 731

5. HESTI, S.Si., A.PT 45 29 14 16 104

6. SUKRI PALIALLO 2,906 92 189 128 3,315

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

4,412 1,598 568 636 7,214

A 22 PARTAI PELOPOR 157 126 89 19 391

B 1. IR. HAMSAH SALEH 1,987 614 314 545 3,460

2. LISTAN 354 243 102 132 831

3. SYAFWATY ABDURRAHMAN 42 23 12 15 92

4. Hj. ANDI MASRAINI, B.Sc 41 29 14 24 108

5. DRS. JAMALUDDIN ANDUA 210 92 53 61 416

6. IR. ANAS BOCENG 382 1,407 88 403 2,280

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

3,173 2,534 672 1,199 7,578JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 14: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 23 PARTAI GOLONGAN KARYA 1,173 2,150 2,861 684 6,868

B 1. ARMIN MUSTAMIN TOPUTIRI, SH 5,961 3,686 3,047 2,698 15,392

2. DR. MUKHLIS SUFRI, SE., M.Si. 3,667 1,418 2,368 774 8,227

3. IR. A. RAHMAWATI SULTHANI 2,994 1,816 6,630 3,188 14,628

4. DRS.H.MUH. ARIS PANGERANG, SH.MH 855 1,087 803 376 3,121

5. DRS. ISJAYA KALADEN 889 6,719 650 416 8,674

6. IR. ISRAWATI BAHARUDDIN 1,576 460 926 292 3,254

7. IR. H. ABDUL MADJID TAHIR 674 664 5,675 1,051 8,064

8. DRA. Hj. A. ST. HADRAH LAMPE 766 275 398 349 1,788

9. H.A. MUH. ARHAM BASMIN, S.Sos. 6,832 307 206 378 7,723

10. MUH. HASBI IMRAN, ST 1,081 190 184 179 1,634

11. EVIE RAWUNG 111 102 46 63 322

12. YUNI SIKALA KOPE 754 269 682 175 1,880

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

12. YUNI SIKALA KOPE 754 269 682 175 1,880

27,333 19,143 24,476 10,623 81,575

A 24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 303 501 248 66 1,118

B 1. ACHDAM SURYA, S.Sos 1,963 3,723 631 247 6,564

2. DRS. H. ABUBAKAR WASAHUA, MH 5,157 852 364 669 7,042

3. ROSVITA NATSIR SAID, SH, MH 257 494 94 208 1,053

4. KASIM M. TUHEPALY 154 278 50 49 531

5. MUAMAR K. SALEH SALAM, SE, MM 252 134 211 575 1,172

6. RUSDANG DG. MAGGUNA 226 273 909 205 1,613

7. Hj. SUHAEMI, SE 299 48 78 34 459

8. NASWI, S.Si, M.Si 825 61 16 134 1,036

9. IHSAN WAHYUDDIN, A.Ma 63 14 19 17 113

10. AKBAR SAID, SE 40 17 17 21 95

11. DRS. H. KASIMUDDIN 25 24 9 125 183

48

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

12. H. NENENG SUSANTY, SE 12 16 10 10 48

9,576 6,435 2,656 2,360 21,027JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 15: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 205 417 296 98 1,016

B 1. DRS. MATHIUS TIMANG 2,888 2,855 1,457 1,283 8,483

2. PDT. ALIUS RAMPALODJI, M.Th 227 513 1,315 152 2,207

3. MEYRISSA ESAN LAMBAN, ST 271 97 135 107 610

4. PDT. CHRISTOFORUS, SAMPETODING, S.Th 193 204 344 165 906

5. JOSIAS PANTJA PARUNTUNG, S.Th 265 502 139 125 1,031

6. ELMITA RANI SALINDING, SE 67 17 25 36 145

7. DRA. ELDA MARIA 33 27 32 34 126

8. IR. SAMUEL MARTHEN KALAMBO 117 2,853 63 81 3,114

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

4,266 7,485 3,806 2,081 17,638

A 26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 151 55 163 34 403

B 1. A. S. MASLIM 1,205 742 446 527 2,920

2. DRS. NASRUDDIN MALIK 565 58 109 84 816

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,921 855 718 645 4,139JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 16: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 27 PARTAI BULAN BINTANG 444 444 383 65 1,336

B 1. ZULKIPLI, S.Ag 3,010 1,206 3,047 382 7,645

2. MUHAMMAD ILYAS, SH., MH 542 645 428 209 1,824

3. NURSUKNI, S.Sos 440 544 213 289 1,486

4. KOMBES POL (P) DRS. ISHAK ABBAS, SH 662 265 189 231 1,347

5. ASDAR ALI KHAN, S.Sos 193 280 380 363 1,216

6. ISRA RAUF BASYURI 1,362 325 110 179 1,976

7. ANDI TENRI KARTA 200 98 68 38 404

8. A. TENRI RIO, A.Md 174 218 58 39 489

9. SYAHRIR, SH 1,613 63 139 77 1,892

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

8,640 4,088 5,015 1,872 19,615

A 28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 199 403 416 181 1,199

B 1. FREDRIK LATUPEIRISSA, SE 431 629 793 522 2,375

2. Drs. I MADE MERADA 197 1,993 3,335 244 5,769

3. ANGRI NOFITRI, S. KED 287 1,053 886 671 2,897

4. SARCE BANDASO, SH 1,972 1,501 3,051 655 7,179

5. MAHYUDDIN, SE 219 484 221 168 1,092

6. BUSTAM TITING, BR,SE 712 198 153 401 1,464

7. SAIDA, S.Sos. 316 256 192 998 1,762

8. MUH. RAIS ABIN 109 53 28 42 232

9. ZEDPER MAKAROME 19 5 10 46 80

10. IRMAN IDRUS, S. Farm 13 13 17 28 71

11. HARDIYATI DJAUHARI 17 9 8 5 39

106

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

12. WANNA PEWAN 62 21 9 14 106

4,553 6,618 9,119 3,975 24,265JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 17: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 29 PARTAI BINTANG REFORMASI 91 146 68 35 340

B 1. IR. AHMAD YANI 558 391 143 263 1,355

2. BUHARI, S.Pd., M.Pd 206 226 164 77 673

3. IR. HASRIYANTI A. RASYID 67 198 516 54 835

4. MAHRIP, S.Pd 72 744 1,627 500 2,943

5. LELWIWI KADIR, S.Si 31 86 18 113 248

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

1,025 1,791 2,536 1,042 6,394

A 30 PARTAI PATRIOT 107 275 87 37 506

B 1. SULOLIPU DJAMIL KOBONG 2,216 1,011 621 456 4,304

2. IR. FITHER PATAWARAN 636 1,215 759 357 2,967

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

2,959 2,501 1,467 850 7,777JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 18: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 31 PARTAI DEMOKRAT 2,169 2,834 2,022 1,619 8,644

B 1. YUSA RASYID ALI, SE 3,016 4,813 1,933 1,272 11,034

2. H. ZIRMAYANTO, SH 1,046 1,121 869 1,872 4,908

3. Hj. HIDAYAT NUR THALIB, S.Pd, M.Si 3,756 1,527 988 1,671 7,942

4. MURDIN MUCHSIDIN, SH, MM 711 1,906 322 438 3,377

5. Drs. PALABIRAN KANNA, MM 3,074 342 453 1,958 5,827

6. Ir. JIHADA 560 144 186 185 1,075

7. DUMONDO YAN TOSINGKE, SH 78 116 1,103 89 1,386

8. NAJAMUDDIN J, SH 1,586 236 2,703 134 4,659

9. ISA ANSHORI 193 215 391 53 852

10. Ir. TRIYONO KUSNAN 233 2,406 330 83 3,052

11. ANDI MUH. SYAIFULLAH BURHAN 209 948 187 150 1,494

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

16,631 16,608 11,487 9,524 54,250

A 32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 55 91 195 55 396

B 1. ENOS 376 432 1,689 115 2,612

2. LUKAS RANNU PARARRUNGAN 157 197 304 263 921

3. ALEX SAMBENGA 182 323 185 828 1,518

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

770 1,043 2,373 1,261 5,447JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 19: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 21 50 44 9 124

B 1. SAIFULLAH, SH. 191 104 115 48 458

2. DRS. BAHAR BASO, SH 37 50 154 35 276

3. MASMAH, SH 10 16 18 110 154

4. SANGGA RILAU SAIFUL, A.Md 34 1 3 1 39

5. RADIUS, ST 33 2 1 1 37

6. SYAMSIANI, M, SH 5 8 3 2 18

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

331 231 338 206 1,106

A 34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 55 47 147 18 267

B 1. IR. MUSYAFIR TURU, MSc 1,080 132 460 178 1,850

2. DRS. PATALLONGI, MPd 93 17 60 49 219

3. MUZAKKIRAH PATA, SE 85 24 21 12 142

4. SABILARASADI, SH 24 63 19 4 110

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,337 283 707 261 2,588JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 20: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 41 PARTAI MERDEKA 101 58 21 35 215

B 1. MULYONO ALI SAMANDANG 712 416 164 149 1,441

2. SULAIMAN 141 37 47 17 242

3. HILDA MANDASARI 9 18 2 4 33

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

963 529 234 205 1,931

A 42PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 25 10 15 6 56

B 1. AHMAD SARDI ODE 83 18 33 15 149

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

108 28 48 21 205JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

Page 21: DC-1 DPRD PROV. 7 - sulsel.kpu.go.id · provinsi : sulawesi selatan daerah pemilihan dprd provinsi : sulawesi selatan 7 kab. kab. kab. kota luwu luwu utara luwu timur palopo a 1 partai

KAB. KAB. KAB. KOTALUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR PALOPO

A 43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 22 17 10 21 70

B 1. MAPPATUNRU NURDIN,SE 51 17 12 49 129

2. AMELIA AMIR KASO 50 12 7 24 93

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

123 46 29 94 292

A 44 PARTAI BURUH 38 49 41 38 166

B 1. IR. ADRIANUS T. MANUHUTU 77 65 64 108 314

2. BURHANUDDIN 355 76 174 699 1,304

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

470 190 279 845 1,784

8,694 10,952 8,836 7,432 35,914

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44