Warna kecap

download Warna kecap

of 8

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.392
 • download

  23

Embed Size (px)

Transcript of Warna kecap

 • 1. WARNA KECAP
  VIDEO

2. 2
Kecappancennya eta warnakecapanuumumnajadipakakaskalimah, ilaharnateumibogahartileksikal, sartahesedirobahwangunna
KecapLulugu (utama) nya eta warnakecap nu mibogahartileksikal (hartikamus), sartaumumnabisadirobahwangunna
3. Kecappanambahnyatakecappancnanuumumnajadipanambah kana unsurpuseurdinawangunanfrasataributif, jabatitaogaya nu jadikaterangandinaklausa.
Panganteb, pikeun ngantebkeun babagian kalimah anu dipentingkeun
Panganteur, pkeun nganteurkeun kecap pagawan, sakapeung ngnteurkeun kecap sipat.
Panahap, pikeun nuduhkeun tahapan kayaan atawa sipat hiji barang, umumna dibarengan kecap sipat.
Panangtu, pikeun nuduhkeun sesebutan, nangtukeun, milang, jeung ngawatesanan kecap barang
Aspk, pikeun nuduhkeun lumangsungna kajadian boh geus rngs boh can rngs
Modalitas, pkeun nuduhkeun sikep panyatur kana situasi nu karandapan
4. Panganteur
5. Kecappanyambungnyatakecappancn nu gunanapikeunnyambngkeunbabagiankalimah
Satata, pikeun nyambungkeun babagian kalimah anu satata
Sumlr, pikeun nyambungkeun anu teu satata, antara indung kaimah jeung slr kalimah
Papasangan, pkeun nyambungkeun babgian kalimah satata, biasana sok papsangan cicingna di awal jeung di tengah klausa
Anteuran, pikeun nyambungkeun babagian kalmah dina alina atawa paragraf.
6. 7. Kecappangantetnya eta kecappancen nu gunanapikeunngantetkeuncaritaan kana katerangan, ilaharnacicinghareupeunkecapbarang. Contona: di, dina, ka, ti, jiga, ku, iwal, nepi ka, keur, jaba, ka.
8. Kecappanyeluknya eta kecappancenpikeunngebehkeunngungkapkeun rasa panyatur. Contona: wah, ih, euleuh, nuhun, aduh, hag siah..