unggah-ungguh basa.pptx

of 17 /17
Unggah –ungguh basa

Embed Size (px)

Transcript of unggah-ungguh basa.pptx

Page 1: unggah-ungguh basa.pptx

Unggah –ungguh basa

Page 2: unggah-ungguh basa.pptx

Tegesipun :

Pranataning basa miturut lenggahingtata krama.

Unggah –ungguh = subasita = tata krama (sopan santun)

Page 3: unggah-ungguh basa.pptx

Jinising Tembung Basa Jawi

1) Ngoko (n)2) Krama (k)3) Krama Inggil (ki)

Page 4: unggah-ungguh basa.pptx

Jinising Unggah-ungguh Basa Jawi1) Ngoko Lugu2) Ngoko Alus3) Krama Lugu4) Krama Alus

Page 5: unggah-ungguh basa.pptx

1) Ngoko Lugu

Ngoko ……

Kangge :a)

Page 6: unggah-ungguh basa.pptx

b)

c)

Page 7: unggah-ungguh basa.pptx

Tuladha :

1. Aku turu ing lincak.2. Mripatku kalebonan gesik.3. Tukokake gula ning pasar!

Page 8: unggah-ungguh basa.pptx

2) Ngoko Alus

Ngoko + Krama Inggil

Kanggone :a)

Page 9: unggah-ungguh basa.pptx

b)

c)

Page 10: unggah-ungguh basa.pptx

Tuladha :

1) Aku mau didhawuhi Bapak tuku gorengan.

2) Ibu lagi gerah.3) Kena apa socane kok abang, Bu?

Page 11: unggah-ungguh basa.pptx

3) Krama luguKrama ……

Kanggo :

1)

Page 12: unggah-ungguh basa.pptx

2)

Page 13: unggah-ungguh basa.pptx

Tuladha :

1) Sampeyan mbekta ayam ingkang ethak menika!

2) Griyanipun pak camat ler masjid.3) Tangan kula sakit.

Page 14: unggah-ungguh basa.pptx

4) Krama Alus

Krama + krama inggil

Kanggo :

Page 15: unggah-ungguh basa.pptx
Page 16: unggah-ungguh basa.pptx

TULADHA :

1) Bapak gerah dangunipun sampun tigang dinten.

2) Lembunipun Pakdhe dipunsade sedasa yuta.

3) Tangan kula sakit ugi astanipun Simbah sakit.

Page 17: unggah-ungguh basa.pptx