Tipu daya setan

of 21/21
Tipu Daya Setan untk Menghancurkan Keikhlasan Orang2 yg Beriman “Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.” (al-Mujaadalah [58]: 19)
 • date post

  25-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  331
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Tipu daya setan

PowerPoint Presentation

Tipu Daya Setan untk Menghancurkan Keikhlasan Orang2 yg BerimanSetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. (al-Mujaadalah [58]: 19) Iblis bertekad Iblis menjawab, Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (al-Araaf [7]: 16-17)

Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam kitabnya Ighosatul Lahfan menjelaskan : Jalan yang dilalui oleh insan ada empat, (tidak lebih) ia terkadang arah depan dan arah belakang di jalan manapun ia lalui, ia akan menjumpai syaithan mengintai. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menjumpai syaithan siap menghalangi atau memperlambat laju jalannya bila ia menempuh jalur kemaksiatan, ia akan menjumpai syaithan siap mendukungnya

Inilah ambisi syaithan, untuk menyesatkan semua bani Adam sampai tidak tersisa seorang pun dari mereka yang bersyukur dan taat kepada Allah. Secara realita, ternyata program syaithan ini menjadi kenyataan karena mayoritas bani Adam telah terperangkap dalam jebakan-jebakannya, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Iblis : Iblis menjawab : Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman: Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Aku katakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. (Shad : 82-85)Syahqiq pernah berkata :Tiada suatu pagi pun melanikan syaithan telah duduk mengintaiku dari empat penjuru dari depan dan belakangku serta dari arah kanan dan kiriku. Iapun berkata : Jangan engkau takut karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maka aku membaca : Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal sholih, kemudian tetap di jalan yang benar. (Thaha: 82)

Cara Syaithan Menggoda Bani AdamDalam rangka menyesatkan bani Adam dari jalan yang lurus, syaithan mempersiapkan cara dan jebakan-jebakan. Ada enam tingkatan jebakan yang dipasang syaithan untuk menjerat bani Adam sebagaimana yang diterangkan para ulama, yaitu :Pertama : Syaithan akan berupaya menjerumuskan bani Adam ke lembah kekafiran atau kesyirikan. Namun bila bani Adam selamat dari jebakan ini syaithan akan menggunakan cara berikutnya.Kedua : Syaithan akan berusaha menjatuhkan bani Adam ke lembah bidah sehingga ia mengamalkan bidah dan menjadi ahlil bidah. Namun bila bani Adam termasuk ahli sunnah dan tidak mampu diperdaya, maka syaithan akan menggunakan cara berikutnya

Cara Syaithan Menggoda Bani AdamKetiga : Syaithan akan menggoda bani Adam untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya remeh. Namun bila Allah menjaganya, maka syaithan akan menggoda dengan cara lain.Keempat : Syaithan akan menggoda bani Adam untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya, maka syaithan akan menggoda dengan cara lain.Kelima : Syaithan akan menyibukkan bani Adam dengan perkara mubah sehingga mereka lalai dari perkara pokok. Namun bila bani Adam selamat dari perangkap ini, maka syaithan akan menggunakan cara yang terakhir.Keenam : Syaithan akan menyibukkan bani Adam dengan amalan yang rendah nilai pahalanya, misalnya dia menyibukkan bani Adam dengan amal sunnah sehingga melalaikannya dari amal wajib. Demikian seterusnya (Lihat Madakhilus Syaithon alas shalihin 9-10)

Makar Jahat Syaithon1. Menabur Benih Permusuhan dan Buruk Sangka di Kalangan MusliminRasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya iblis telah berputus asa untuk dapat disembah oleh orang-orang sholih, namun dia berupaya menebarkan benih permusuhan di kalangan mereka. (HR Muslim 2812 dan Tirmidzi 1938): Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam pernah itikaf di masjid, lalu aku datang menjenguk beliau pada suatu malam untuk berbincang-bincang dengan beliau. (Setelah selesai) aku pun bangkit untuk kembali dan beliau pun bangkit bersamaku untuk menemani. Ketika itu lewatlah dua orang laki-laki Anshor radliallahu anhuma. Tatkala mereka melihat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, mereka pun mempercepat langkahnya. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam pun berseru : Perlahanlah! Wanita ini adalah Shafiyah! Dua orang itupun berkata :Subhanallah, ya Rasulullah! Maka Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya syaithan menjalar pada diri Adam pada aliran darah dan sungguh aku khawatir syaithan akan melemparkan kejahatan pada hati kalian berdua (ketika melihat aku) lalu terucaplah sesuatu. (HR Bukhari 4/349-350)

2. Menghiasi Bidah Bagi ManusiaSyaithan akan datang pada seseorang dengan menghiasi kebidahan dan membisikkan dalam hatinya : Orang-orang di masa kini telah jauh meninggalkan agamanya dan sulit sekali mengembalikan mereka kepada agama. Alangkah baiknya kalau engkau mengerjakan beberapa amal ibadah dengan beberapa tambahan dari apa yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasul dengan harapan agar mereka kembali pada agama mereka, karena menambah amal kebajikan adalah baik. Akhirnya orang bodoh tersebut pun mengikuti bisikan syaithanKita telah mengetahui bahwa ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu harus diambil dari petunjuk Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam semata. Kita tidak memiliki hak untuk menambah dan mengurangi atau mengubah semau kita karena ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan termasuk perangkap syaithan

3. Menakut-nakuti Bani AdamPertama : Syaithan akan menakuti bani Adam dengan wali-walinya dari kalangan orang-orang kafir, musyrik, fasiq, dan ahli maksiat. Syaithan membisikkan : Hati-hati kamu dari mereka! Mereka memiliki kekuatan yang dahsyat.! Akhirnya dia pun bergabung dengan wali-wali syaithan.Allah Subhanahu wa Taala berfirman : Sesungguhnya yang demikian itu tidak lain hanyalah syaithan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya (orang musyrik Quraisy) karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar beriman. (Ali Imron : 175)Kedua : Syaithan akan menakuti bani Adam dengan kefakiran. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan : Syaithan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu dengan kejahatan (kikir) (Al-Baqarah : 268)Syaithan membisikkan kepada tukang riba : Kalau engkau tinggalkan profesimu, dari mana kamu akan mendapatkan harta? Kamu akan jatuh miskin! Akhirnya orang tersebut lebih bersemangat menekuni profesi riba.Syaithan membisikkan kepada penjual khamr : Jangan engkau tinggalkan profesimu, tidak ada profesi yang lebih menguntungkan selain profesi yang sedang engkau geluti. Kalau engkau tinggalkan engkau akan jatuh. Belum tentu engkau mendapati profesi pengganti sebaik ini! Akhirnya dia pun semakin giat memasarkan berbagai produk dan merek khamrSemua itu adalah bisikan syaithan yang menyesatkan bani Adam padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman : Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Ath-Thalaq : 2-3)

3. Menakut-nakuti Bani Adam

4. Melemparkan Keraguan Dalam HatiMasih banyak lagi cara dan perangkap yang dipasang syaithan untuk menjerat bani Adam :1. Kebodohan bani Adam2. Hawa nafsu, lemah keikhlasan, dan tipisnya keimanan3. Lalai dari dzikrullah4. Tidak memperhatikan jebakan-jebakan syaithan5. Mengerjakan perbuatan sia-sia6. Berlebih-lebihan (israf) dari kebutuhan

Tipu daya syetanDan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (an-Nisaa` [4]: 119-120)

Kelicikan setanDan Kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (al-Baqarah [2]: 35)Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? (Thaahaa [20]: 120)

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga). Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya, saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu, Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? (al-Araaf [7]: 20-22)

Kelicikan setan

Jalan Keluar dari Makar Syaithan1. Beriman kepada Allah Taala dan bertawakal kepada-Nya. Allah berfirman : Sesungguhnya syaithan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Rabb-Nya. (An-Nahl :99)2. Menuntut ilmu syari dari sumber dan pemahaman yang benar karena dengan ilmu ini kita terbimbing kepada jalan yang lurus dan mampu menepis sekian banyak perangkap syaithan yang dipasang untuk menjerat kita.3. Mengokohkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman : Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis (ikhlas) di antara mereka. (Al-Hijr :40)4. Membentengi dengan dzikrullah dan istiadzah (memohon perlindungan) kepada Allah. Allah Taala berfirman : Dan jika kamu ditimpa godaan syaithan maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Al-Araf : 200)

Peringatan AllahMaka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga). Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya, saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat2nya, dan mulailah keduanya menutupinya dg daun2 surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu, Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yg nyata bagi kamu berdua? (al-Araaf [7]: 20-22)

Peringatan AllahOrang2 yg beriman berperang di jalan Allah, dan orang2 yg kafir berperang di jalan thagut, sebab itu perangilah kawan2 setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah, (an-Nisaa` [4]: 76) Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya, orang2 yg bertaqwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan2nya. (al-Araaf [7]: 200-201)

Cara melawan setanSesungguhnya, mereka itu tidak lain hanyalah setan yg menakut-nakuti (kamu) dg kawan2nya (orang2 musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar2 orang yg beriman. (Ali Imran [3]: 175)Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya, orang2 yg bertaqwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kpd Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan2nya. (al-Araaf [7]: 200-201)

Manusia yg taqwa dan ikhlas Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. (al-Hijr [15]: 39-40)Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. (al-Israa` [17]: 65)Sesungguhnya, setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. (an-Nahl [16]: 99-100)Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. (al-Israa` [17]: 65)Sesungguhnya, setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. (an-Nahl [16]: 99-100)

Inilah penangkalnyaSetan tidaklah berkuasa untuk menyesatkan orang-orang beriman, menghalangi keikhlasan mereka, atau membawa mereka ke jalan yang sesat tanpa seizin Allah. Ketika setan berusaha untuk menempatkan keinginan-keinginan palsu di dalam hati mereka, seorang muslim percaya bahwa Al-Qu`an tidak diragukan lagi merupakan sebuah keberkahan yang nyata dari Allah sebagai penguat