Teknologi Dalam Pertanian

download Teknologi Dalam Pertanian

of 16

Embed Size (px)

description

Teknologi Dalam Pertanian

Transcript of Teknologi Dalam Pertanian

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  1/16

  SEKTOR PERTANIAN BOLEH

  DITINGKATKAN DENGAN

  MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINS

  DAN TEKNOLOGI

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  2/16

  DEFINISI

  PERTANIAN MERUPAKAN HASIL SEMULAJADI

  DARIPADA PERUT BUMI

  PERTANIAN PENYUMBANG TERBESAR TERHADAP

  EKONOMI MALAYSIA

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  3/16

  KEBAIKAN PERTANIAN MODEN

  MUTU HASIL PERTANIAN MENINGKAT

  EKORAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN

  JIKA GUNA PERKHIDMATAN TENAGA BURUH,

  MUNGKIN BERLAKU KESILAPAN SEMASA PROSES

  PENGELUARAN

  PENGELUARAN DAPAT DITINGKATKAN

  PENGGUNAAN MESIN DAPAT MENGURANGKANTEMPOH MASA UNTUK MENGHASILKAN SESUATU

  PRODUK/ HASIL PERTANIAN BERBANBING

  PERTANIAN TRADISIONAL

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  4/16

  IMEJ NEGARA MENJADI BERTAMBAH BAIK

  TIADA MASALAH BERHUBUNG KEWANGAN

  HASIL PERTANIAN YANG DIEKSPORT KE LUARNEGARA MEMBOLEHKAN NEGARA LAIN

  MENGENALI NEGARA KITA KERANA KUALITI

  PRODUK YANG KONSISTEN

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  5/16

  CONTOH TEKNOLOGI

  KACUKAN BAKA PADI

  MEMBOLEHKAN PADI DITANAM 3 MUSIM

  SETAHUN BAGI MENGHASILKAN TUAIAN YANG

  LEBIH BANYAK DAN BERKUALITI

  PENGGUNAAN BAJA ORGANIK

  UNTUK TANAMAN SAYUR-SAYURAN YANG BEBAS

  DARIPADA PENCEMARAN BAJA KIMIA MEMPUNYAI KADAR TUMBESARAN YANG CEPAT

  DAN SUBUR

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  6/16

  PERUNTUKAN KERAJAAN

  KERAJAAN MEMPERUNTUKKAN RM3.38 BILION

  UNTUK MEMBIAYAI PROJEK PERTANIAN

  CONTOH :-

  PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PADI SEBANYAK

  RM480 JUTA

  PEMBERIAN SUBSIDI BAJA PADI RM400 JUTA

  INSENTIF PENINGKATAN HASIL PADI RM80 JUTA SUBSIDI HARGA BERAS RM167 JUTA

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  7/16

  KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI

  KEPADA INDUSTRI PERTANIAN

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  8/16

  Sains dan teknologi banyak membantu memajukan

  negaraterutamanya dalam sektor pertanian.Pelbagai

  ciptaan sains diselidik,direka dan digunapakai dalamsektor pertanian.Sains dan teknologi banyak memudahkan

  para petani untuk menghasilkan kualiti hasil tanaman

  lebih bagus dan meningkatkan kuantiti hasil pertanian.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  9/16

  Penemuan ciptaan baja organik pada suatu masa

  dahulu telah membantu sektor pertanian dalam negara

  kita kerana dapat menghasilkan hasil tanaman yang lebih

  bermutu.Tambahan pula baja organik ini telah diuji

  sebelum ini dan terbukti bahawa penggunaan baja

  organik dapat menghasilkantanaman yang lebihberkualiti.Contoh penggunaan baja organik telah

  meningkatkan kualiti hasil tanaman ialah hasil tanaman

  buah-buahan yang tidak mengandungi biji.Kemudahan

  bagi kita untuk makan dengan senang dan keselamatanbagi kanak-kanak untuk memakan buah-buahan

  tersebut.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  10/16

  Penggunaan jentera mesin juga dapat meningkatkan

  kualiti dan kuantiti hasil dengan cepat dan mudah

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  11/16

  Kaedah yang digunakan kini iaitu menggunakan

  jentera mesin untuk menghasilkan hasil tanaman juga

  merupakan kemudahan yang kita dapat dari kemajuansains dan teknologi.Dengan kemudahan jentera

  mesin,para petani dapat menghasilkan hasil tanaman

  dengan banyak di samping menjimatkan tenaga dan

  masa.Penggunaan jentera mesin juga dapatmeningkatkan kuantiti dan kualiti dengan cepat dan

  mudah.Contohnya jentera memproses padi.Masalah

  kekurangan beras dapat dielakkan dengan penggunaan

  jentera memproses padi memandangkan jumlahpendudk di negara kita semakin bertambah.Jentera

  memproses padi dapat memungut hasil tuaian dengan

  cepat dan berkuantiti banyak.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  12/16

  Kaedah cara kawal perosak juga telah memberipeningkatan dari segi kualiti hasil pertanian iaitu hasil

  pertanian lebih baik dan sempurna.Jika dahulu,tanpa

  penggunaan kaedah dari sains dan teknologi,ramai

  petani menggunakan orang-orang untuk menghindarihasil tanaman diganggu burung.Tetapi tanaman masih

  diganggu oleh ulat yang menyebabkan kerosakan pada

  tanaman.Kaedah tanaman realistik maju dengan cara

  kawal perosak dapat menjimatkan kos,masa dan tenagadi samping menambah baik kualiti tanaman.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  13/16

  Apa yang kita lihat kini ialah faktor tanah,iklim

  dan saliran air juga dimanipulasi oleh sains dan

  teknolgi.Kebanyakan petani menggunakan kemudahan

  sains dan tenologi dalam pertanian untukmengusahakan hasil pertanian mereka.Dengan cara

  begini, hasil pertanian lebih berkualiti dan kerkuantiti

  banyak dapat menambah pendapatan mereka sekaligus

  memajukan sektor pertanian dalam negara kita.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  14/16

  KESIMPULAN

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  15/16

  Tanpa sains dan teknologi,mungkin cara bertani

  dansektor pertanian masih di takuk yang lama dan

  tidakdapat dimajukan.Tanpa sains dan teknologi juga

  mengakibatkan negara kita boleh kekurangan bahanmakanan melalui pertanian memandangkan rakyat

  Malaysia semakin banyak dari tahun ke

  tahun.Kesimpulannya,sains dan teknologi banyak

  membantu kita dalam bidang pertanian.

 • 5/28/2018 Teknologi Dalam Pertanian

  16/16

  SEKIAN, TERIMA KASIH

  0_0