Tarian Piring

of 31 /31
Tarian Piring Pijak piring pecah dalam Tarian Piring Tarian Piring (Minangkabau: Tari Piriang) merupakan sebuah seni tarian milik orang Minangkabau yang berasal dari Sumatra Barat. Ia merupakan salah satu seni tarian Minangkabau yang masih diamalkan penduduk Negeri Sembilan keturunan Minangkabau. Tarian ini memiliki gerakan yang menyerupai gerakan para petani semasa bercucuk tanam, membuat kerja menuai dan sebagainya. Tarian ini juga melambangkan rasa gembira dan syukur dengan hasil tanaman mereka. Tarian ini merupakan tarian gerak cepat dengan para penari memegang piring di tapak tangan mereka, diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Kadangkala, piring-piring itu akan dilontar ke udara atau pun dihempas ke tanah dan dipijak oleh penari-penari tersebut. Bagi menambah unsur-unsur estetika , magis dan kejutan dalam tarian ini, penari lelaki dan perempuan akan memijak piring-piring pecah tanpa rasa takut dan tidak pula luka. Penonton tentu akan berasa ngeri apabila kaca-kaca pecah dan tajam itu dipijak sambil menarik. Tarian Piring di Malaysia

Embed Size (px)

description

Tarian Piring

Transcript of Tarian Piring

Tarian Piring

Pijak piring pecah dalam Tarian PiringTarian Piring (Minangkabau: Tari Piriang) merupakan sebuah seni tarian milik orang Minangkabau yang berasal dari Sumatra Barat. Ia merupakan salah satu seni tarian Minangkabau yang masih diamalkan penduduk Negeri Sembilan keturunan Minangkabau.Tarian ini memiliki gerakan yang menyerupai gerakan para petani semasa bercucuk tanam, membuat kerja menuai dan sebagainya. Tarian ini juga melambangkan rasa gembira dan syukur dengan hasil tanaman mereka. Tarian ini merupakan tarian gerak cepat dengan para penari memegang piring di tapak tangan mereka, diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Kadangkala, piring-piring itu akan dilontar ke udara atau pun dihempas ke tanah dan dipijak oleh penari-penari tersebut. Bagi menambah unsur-unsur estetika , magis dan kejutan dalam tarian ini, penari lelaki dan perempuan akan memijak piring-piring pecah tanpa rasa takut dan tidak pula luka. Penonton tentu akan berasa ngeri apabila kaca-kaca pecah dan tajam itu dipijak sambil menarik.Tarian Piring di MalaysiaDi Malaysia , tarian piring dipersembahkan ketika majlis perkahwinan terutama bagi keluarga berada, bangsawan dan hartawan di sesebuah kampung. Tarian ini biasa dilihat di kawasan Seremban,Kuala Pilah dan Rembau oleh kumpulan tertentu. Ada yang dipersembahkan dengan pakaian lengkap dan pakaian tarian tidak lengkap. Sedikit bayaran akan dikenakan jika menjemput kumpulan tarian ini mempersembahkan tarian piring. 10 - 20 minit diperuntukkan untuk persembahan tarian ini.Tarian piring dan silat dipersembahkan di hadapan mempelai di luar rumah. Majlis perkahwinan atau sesuatu apa-apa majlis akan lebih meriah jika diadakan tarian piring. Namun begitu, segelintir masyarakat tidak dapat menerima kehadiran kumpulan tarian kerana dianggap ada percampuran lelaki dan perempuan. Bagi mengatasi masalah itu, kumpulan tarian disertai hanya gadis-gadis sahaja.

1.0 PENGENALANPergerakan adalah sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang yang akan menyebabkan perubahan kedudukan atau kekal di tempat asal. Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan fizikal anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif. Kanak-kanak menggunakan pergerakan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan melahirkan perasaan masing-masing. Pergerakan kreatif adalah salah satu kaedah pembelajaran yang boleh membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai tindak balas terhadap rentak dan irama, pergerakan yang berirama dan kemampuan kreativiti yang bersifat semulajadi. Menurut teori Emile Jaques Dalcroze (1950), pergerakan adalah asas kepada kreativiti. Pergerakan merupakan salah satu cara untuk kanak-kanak mengungkapkan perasaan melalui muzik. Kesemua aspek muzik perlu dimulai dengan gerakan tubuh badan. Tubuh badan adalah alat paling utama dan merupakan asas keseluruhan pergerakan. Kanak-kanak akan mengembangakan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga, mata dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik. Walaupun kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi ikut rentak, tetapi meraka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Pergerakan adalah perlakuan atau aksi kanak-kanak yang boleh dilakukan secara automatik, spontan dan terancang.Dauer dan Prangrazi (1983), menyatakan kanak-kanak mempunyai keinginan-keinginan untuk bergerak, berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan. Contohnya, kanak-kanak berlari hanya untuk mendapatkan kepuasan berlari semata-mata. Dauer dan Prangrazi telah mengenal pasti sembilan keinginan asas kanak-kanak iaitu :i. Keinginan untuk bergerakii. Keinginan untuk berjaya iii. Keinginan untuk diterima oleh kelompok sebayaiv. Keinginan untuk bersaingv. Keinginan untuk memperoleh kecerdasan fizikal vi. Keinginan untuk mengembaravii. Keinginan untuk memperoleh daya penarikviii. Keinginan untuk memperoleh kepuasan kreativitiix. Keinginan untuk mengetahuiKeinginan-keinginan tersebut ditumpukan kepada pergerakan kreatif yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti pertumbuhan fisiologi dan motor, perkembangan psikologi dan mental serta rohani dan sosial.Gladys Andrew Fleming (1976) telah menggunakan istilah Pergerakan Kreatif untuk pendidikan geraktari kanak-kanak. Beliau telah mentakrifkan istilah ini sebagai penghubung antara fikiran dan perasaan yang diluahkan melalui pergerakan anggota badan. Pergerakan kreatif adalah kaedah untuk menyelesaikan tiga komponen iaitu ekspresi, komunikasi dan kepuasan peribadi.Margaret HDoubler (1925), berpendapat bahawa geraktari kreatif adalah sejenis tarian berunsur pendidikan yang membantu dalam proses tumbesaran individu. Proses ini membentuk pemikiran mental dan merencana aktiviti yang merangsang daya pemikiran, pertumbuhan fizikal dan spiritual. Apa yang dipersembahkan oleh kanak-kanak, bukanlah bertujuan untuk menarik perhatian atau mencetuskan sensasi tetapi untuk mencurahkan ekspresi emosi kendiri melalui pergerakan.2.0ELEMEN ASAS PERGERAKANPergerakan kreatif merangkumi empat elemen utama iaitu ruang, masa, tubuh badan, dan aliran. Ia melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor sama ada dengan atau tanpa muzik.2.1RuangRuang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan gerakan. Terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Manakala ruang am ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Kedua-dua ruang ini meliputi bahagian kawasan seperti :a) aras - tinggi, sederhana dan rendahb) arah - hadapan, belakang, sisi, atas dan bawahc) aliran - awangan, lantai, lurus dan berliku-likud) ekstensi - mengecil dan membesar2.2MasaPergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat, lambat, kawal-lambat dan serta merta. Kelajuan sesuatu pergerakan ditentukan dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri, ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alat-alat.a) Serta merta- Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. Pergerakan ini cepat, tegas, spontan dan dinamik.b) Kawal-lambat - Pergerakan yang perlahan, Mengambil masa dan dapat dikawal. Perlakuannya adalah lambat, licin, beralun dan berayun. Ia boleh dirasakan sebagai sesuatu yang tidak perlu tergesa-gesa atau cepat.2.3Tubuh BadanAnggota tubuh badan seperti tangan dan kaki akan menghasilkan kualiti pergerakan seperti kuat, lembut, ringan dan tenang. Kualiti pergerakan dapat dihasilkan dengan mengawal kekuatan dan keupayaan otot semasa melakukan pergerakan.a) Halus-ringan - Pergerakan yang lembut, halus dan sensitif menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat.a) Berat-kuat - Pergerakan yang tegas, kuat bertenaga dan pantas. Memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat.2.4AliranAspek aliran merupakan beberapa pergerakan dirangkai dengan berturutan, berterusan dan licin. Rangkaian pergerakan boleh dilakukan secara aliran bebas dan terikat. Aliran berhubungkait dengan anggota badan dengan orang lain atau alatan. Contohnya, permainan ulat bulu dan penggunaan alatan seperti gelung rotan.2.0JENIS-JENIS PERGERAKAN KREATIFPergerakan kreatif terbahagi kepada tiga iaitu pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor, dan kemahiran manipulatif.Pergerakan LokomotorPergerakan lokomotor ialah pergerakan yang bersifat aliran gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pendidikan pergerakan lokomotor adalah untuk menyokong aktiviti pergerakan yang dirancang. i. Konsep pergerakan lokomotorPergerakan lokomotor terbahagi kepada beberapa cara iaitu seperti arah, aliran, haluan dan masa.ii. ArahArah adalah melibatkan bentuk arah gerakan iaitu ke hadapan atau ke kiri atau ke kananiii. HaluanHaluan ialah pergerkan melibatkan pelbagai bentuk atau corak gerakan. Contohnya adalah seperti samada boleh dalam bentuk lurus, bengkang bengkok, zig zag dan lain-lainiv. MasaMasa adalah masa yang digunakan untuk melengkapkan pergerakan. Masa boleh beradadalam keadaan cepat atau pelahan, secara tiba-tiba atau dalam bentuk terkawal.v. Bentuk-bentuk pergerakan lokomotorBentuk-bentuk pergerakan lokomotor adalah seperti berjalan, berlari dan melompat.vi. Lokomotor beritma sekata Berjalan - pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain Berlari - kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi Melompat (mendarat dengan dua kaki) - pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki. Hop (melompat dan mendarat dengan sebelah kaki) Leap (melompat serta larian memanjang dilakukan berterusan dengan kaki berselang-seli) Meloncat - ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Melompat Ketingting - Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah.Pergerakan bukan lokomotorPergerakan bukan lokomotor adalah kemahiran yang dilakukan tanpa menggerakkan dasar sokongan atau tidak melibatkan perubahan penyokong atau titik pusat aktiviti. Pergerakan bukan lokomotor adalah merupakan keupayaan menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat. Secara kebiasaannya, pergerakan bukan lokomotor ini adalah aspek keseimbangan. Dalam pergerakan ini, kanak-kanak boleh menggunakan pelbagai alatan untuk mempelbagaikan pergerakan.i. Konsep pergerakan bukan lokomotorKonsep pergerakan lokomotor adalah merupakan konsep pergerakan dalam keadaan statik dan memberi penekanan kepada keseimbangan. Pergerakan bukan lokomotor ini dapat membantu kita menjaga dan menjadikan bentuk badan yang menarik dan badan seharusnya berada dalam keadaan yang fleksibel dan seimbang. Aktiviti gerakan mestilah dibuat dalam keadaan yang tenang dan kurang tekanan.ii. Bentuk-bentuk pergerakan bukan lokomotora. MembongkokPergerakan ini membawa bahagian-bahagian badan rapat antara satu sama lain. Kapasiti bahagian badan yang boleh bengkok bergantung kepada struktur sendi terlibat. Sendi engsel membenarkan bahagian badan dibongkok ke hadapan dan ke belakang sahaja. Jenis sendi ini terdapat di Jari-jari tangan, Jari-jari kaki, siku dan lutut. Manakala sendi bola dan soket pula membenarkan bahagian badan dibongkokkan ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan dalam bulatan. Sendi Jenis ini terdapat di paha, di pinggul dan di sendi yang menghubungkan bahagian lengan atas dan bahu.

b. MeregangMeregang ialah ekstensi atau hiperekstensi bahagian-bahagian badan. Ekstensi didefinisikan sebagali pengembalian bahagian badan ke kedudukan rentang selepas ia difleksibelkan atau dilipatkan. Hiperekstensi pula ialah rentangan melebihi 180'.Aktiviti-aktiviti untuk membongkok dan meregang Membongkok dan meregang bahagian-bahagian badan. Bermula denganbahagian kecil badan seperti jari-jari tangan, jari-jari kaki, tangan dan kakikepada bahagian besar bahagian badan seperti kaki, lengan, kepala danbelakang. Membongkok dan meregang bahagian badan dengan menggunakanbahagian badan yang berlainan untuk dijadikan dasar menyokong.c. MengilasMengilas ialah pusingan badan atau bahagian badan mengeliling paksi panjang tanpa menggerakkan dasar menyokong. Mengilas hanya boleh berlaku dalarn arah bulatan sahaja. Struktur sendi menentukan bahagianbadan yang boleh dikilas. Sebagai contoh, badan boleh dikilas pada paksipanjang.d. MemusingMemusing ialah pergerakan memusingkan bahagian badan. Apabila seluruhbadan berpusing, dasar menyokong berubah tempat.Aktiviti-aktiviti untuk mengilas dan memusing. Mengilas bahagian-bahagian badan yang berlainan seperti kaki, lengan,badan, dan leher. Membentuk dengan mengilas dan menggunakan bahagian badanberlainan sebagal dasar menyokong.

e. MenolakMenolak ialah menurunkan kuasa badan ke atas kuasa rintangan. Menolak menjauhkan objek dari badan atau menjauhkan badan dari objek. Pergerakan ini dilakukan dengan menggunakan tangan dan lengan, tapak dan kaki, bahu,dan pinggul.f. MenarikMenarik adalah untuk menggerakkan atau merapatkan objek kepada badan.Biasanya pergerakan ini dilakukan dengan menggunakan tangan.Aktiviti-aktiviti menolak dan menarik Menolak dalam ruang dengan menggunakan bahagian badan yangberlainan Tolak satu tangan ke atas , ke bawah , ke sisi . Menolak objek seperti pundi kacang dan bola . Guna bahagian badanyang berlainan seperti tangan , siku , dan kaki

g. HayunHayun ialah satu pergerakan bulat atau separuh bulatan mengelilingi satu titiktengah yang tetaph. Berbuai-buaiPergerakan ke kiri dan kanan tubuh badan yang dikawal oleh badanAktiviti-aktiviti untuk hayun dan berbuai-buai Hayun tangan ke hadapan , ke belakang , atau menyilang badan didada Hayun kaki ke hadapan , belakang atau ke sisi menyilang kaki lain Hayun dengan bergayut pada palang Berbuai dengan berdiri tegak dan menggerakkan badan ke sisi , ke kiri dan ke kanan Dua tangan di hadapan , bengkok di siku , berbuai-buai dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanani. RebahBadan atau bahagian badan bergerak dari paras tinggi ke paras sendah .Rebah mungkin merupakan satu pergerakan yang cepat atau perlahan untuk merendahkan badan . Rebah yag tiba-tiba berlaku jika tenaga menyokong badan dilepaskan dengan cepat dan secara keseluruhan. Rebah mungkin berbentuk keseluruhan atau separa sahaja. Rebah separa berlaku jika imbangan didapati semula tanpa perubahan dasar menyokong. Sebaliknya rebah keseluruhan terjadi apabila pergerakan ke bawah berlaku secara berterusan sehingga dasar menyokong baru didapati.j. BangunAktiviti bangun, badan seharusnya mempunyal imbangan, mempunyal dasar menyokong yang stabil dan tenaga otot yang cukup untuk mengatasi tarikan pusat bumi.Aktiviti-aktiviti untuk rebah dan bangun Rebah-duduk berlunjur, condongkan badan ke belakang sehinggabahagian atas badan tidak seimbang lalu jatuh. Berdiri dan dengan perlahan merebahkan badan di atas tilam . Rebah ke hadapan di atas tilam dan berguling. Rebah dan bangkit berulang-ulang kali.Mengikut Burton (1977), kesemua pergerakan merupakan variasi 18 pergerakan asas yang disenaraikan di atas. Sebagai contoh, pergerakan-pergerakan berikut adalah kombinasi pergerakan-pergerakan di atas: Merangkak-membongkok + berjalan. Membaling-hayunan dengan tangan dibengkokkan + satu ataulebih langkah berjalan atau berlari. Mendekam-rebah + membongkok, menolak dan menyokong. Menguak-menolak + menarik ke kiri dan ke kanan.CIRI-CIRI PERGERAKAN KREATIFAntara ciri-ciri pergerakan kreatif adalah : Penggunaan elemen-elemen pergerakan seperti anggota tubuh, ruang,dan daya usaha, bentuk, masa, tenaga dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut sebagai asas perancangan kandungan kurikulum (Joyce, 1973; Dimondstein, 1983; Stinson 1982) Tumpuan adalah kepada pergerakan untuk kanak-kanak sebagai aktiviti yang bersifat semulajadi dan tidak formal, dan pada masa yang sama pengalaman-pengalaman dalam kegiatan pergerakan itu membantu kanak-kanak mengesan potensi-potensi mereka untuk melahirkan perasaan serta menjadikannya sebagai alat perhubungan (Combest,1975; Dimondstein, 1983).

Tumpuan kepada pengalaman geraktari sebagai aktiviti yang menyeronokkan, sihat dan mudah dicapai. Ia membantu kanak-kanak menjalin paduan antara mental, fizikal dan persekitaran serta membantu mereka untuk melahirkan segala perasaan dalaman yang terpendam melalui perantaraan pergerakan. Ia melambangkan aktiviti yang menyentuh jiwa kanak-kanak (Brearly, 1970; Fleming, 1976) Tumpuan kepada matlamat yang sama, iaitu perkembangan personaliti kanak-kanak secara menyeluruh. Terdapat satu aspek penting berhubung dengan faktor ini. Perkembangan personaliti individu memberi kesan terhadap nilai diri yang merangkumi aspek-aspek fizikal, mental dan rohani. Faktor ini menjadi penggalak kepada pengembangan personaliti dengan meyakinkan ketiga-tiga aspek tersebut untuk memberi berbagai kemungkinan seperti merangsang daya imaginasi dan mencabar intelek. (HDoubler, 1972; Huskey, 1979; Joyce, 1984; Synder, 1975; Ayob 1986) Tumpuan kepada keupayaan individu untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang diberi mengikut caranya yang tersendiri dan pada masa yang sama, cuba mengekalkan hubungan baik dengan kumpulan rakan sebaya (Stinson, 1982; Dimondstein, 1983) Tumpuan kepada aktiviti motor yang bersifat halus dan kasar, latihan koordinasi, menghargai masa dan imbangan, pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh, pengetahuan tentang mekanisma pergerakan, kesedaran yang mendalam terhadap hubungan perceptual dan peluang-peluang untuk meningkatkan kekuatan fizikal, daya ketahanan serta fleksibiliti (Arrow, 1981; Synder, 1975).3.0KEPENTINGAN PERGERAKAN KREATIFPelopor pendidikan pergerakan kreatif yang banyak memberi sumbangan serta mempengaruhi perkembangan program pendidikan jasmani iaitu Jesse William (1964), sangat memberi pengaruh yang sangat dalam perkembangan pergerakan kreatif. Objektif yang disarankan oleh William pada hakikatnya mencabar para pendidik untuk mempertingkatkan kemahiran mereka supaya dapat mendidik dengan lebih berkesan untuk mencorakkan kehidupan kanak-kanak sejajar dengan matlamat yang disarankan. Nilai-nilai positif yang akan diterima oleh kanak-kanak melalui pergerakan kreatif adalah berbeza kerana bergantung dengan penyertaan seseorang kanak-kanak dalam aktiviti ini. Melalui pergerakan kreatif murid-murid berkeperluan khas juga akan memperolehi banyak manfaat sekiranya dilaksanakan dengan teratur dan sistematik.Meningkatkan kecergasanPergerakan kreatif mampu untuk meningkatkan kecergasan kanak-kanak terutamanya kanak-kanak sindrom down. Kanak-kanak sindrom down sering mengalami masalah otot lemah dan mereka kelihatan tidak bertenaga. Melalui pergerakan kreatif mereka akan rasa lebih gembira untuk bergerak dan bermain dengan secara tidak langsung mereka dapat membina kecergasan diri. guru perlu peka dengan keadaan kanak-kanak ini kerana, dengan aktiviti yang teratur dan senaman yang sistematik serta pemakanan yang seimbang dapat membantu kanak-kanak menjamin kesihatan dan tahan lasak. Terdapat empat komponen kecergasan fizikal iaitu kecergasan kardivaskular, kecergasan kekuatan dan ketahanan otot, kecergasan kelenturan dan kecergasan berat badan.Kecergasan merupakan pergerakan dan tingkah laku yang di tunjukkan oleh seseorang untuk menunjukkan sejauh mana mampu untuk bergerak. Pergerakan akan memberi implikasi terhadap seseorang terutama kanak-kanak untuk menjalani kehidupan secara efektif atau tidak. Keupayaan untuk melakukan pergerakan kreatif bergantung kepada aspek-aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan spiritual yang akan menjadi komponen dalam konsep kecergasan yang merupakan perkara yang berkaitan antara satu sama lain. Latihan jasmani yang kerap dilakukan dapat mempertingkatkan kekuatan seseorang dan elemen kekuatan ini merupakan salah satu faktor penting dalam mempelajari kemahiran motor. Aktiviti yang aktif dapat membantu kanak-kanak mencegah penyakit Osteoporosis atau kekurangan garam galian dalam tubuh yang berpunca daripada sifat yang tidak suka bergerak atau lemban. Hal ini kerana aktiviti yang rancak dapat memberikan bebanan terhadap tulang dan menjadikan tulang besar serta memperbaiki struktur tulang kerana dapat membalikkan proses ini di samping membina semula tulang-tulang.Alat teraputikPergerakan kreatif sangat berkesan untuk mendidik kanak-kanak bermasalah fizikal dan mental. Latihan yang bersesuaian dapat membantu kanak-kanak menjadi cergas dan efektif dari segi fizikal. Pergerakan yang berkaitan dengan psikomotor, kognitif, efektif dan estetika merupakan nilai-nilai yang sangat penting untuk kanak-kanak. Pergerakan kreatif mempunyai nilai aktiviti yang dapat memberi pengalaman kanak-kanak tersebut untuk di jadikan pengalaman mereka. Pendidikan pergerakan kreatif dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk merialisasikan potensi mereka dengan imej yang lebih positif dengan melakukan pergerakan yang mereka inginkan melalui perasaan dalaman yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu pergerakan. Kanak-kanak juga mampu untuk memikirkan pergerakan yang bagaimana mereka ingin lakukan melalui penyelesaian masalah dengan memupuk interaksi sosial yang positif dengan membekalkan pengalaman yang mampu membantu mereka meneroka dan mengembangkan kebolehan fizikal dan kinestatik mereka dengan mempelbagaikan pergerakan melalui pengalaman estetika.Setiap kanak-kanak mempunyai keistimewaan dan bakat yang unik dan tersendiri, mereka juga ingin berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya, ingin melalui cabaran dan kejayaan, mencipta dan berkongsi pengalaman. Pergerakan kreatif perlu merangkumi kemahiran yang berfungsi termasuk tingkah laku, kawalan kendiri dan kebolehan motor, yang seni dan bukan seni, komunikasi bersifat verbal dan non-verbal, keselamatan dan kesihatan, sosial dan rekreasi dan kemahiran-kemahiran akademik yang fungsional. Pergerakan kreatif sangat penting untuk memainkan peranan yang berguna dalam pertumbuhan individu melalui interaksi fizikal, mental dan ekspresi dengan menyatakan bahawa ekspresi pergerakan mencerminkan unsur dinamik dalam psikik atau batin.Pergerakan kreatif mampu untuk mencapai matlamat psikoteraputik dengan meredakan sintom, integrasi emosi dan fizikal, perkembangan peribadi kanak-kanak dan memperkukuhkan pemahaman mereka. Aktiviti jasmani akan memberikan kanak-kanak kesan terhadap tubuh badan mereka, dan pergerakan seperti melompat tali ( skipping ), lompat seperti kuda, meregang dan menggerakkan tangan-tangan adalah di antara senaman yang sangat menarik terutamanya kepada kanak-kanak yang lemah daya koordinasinya.Sosialisasi Aktiviti pergerakan merupakan aktiviti yang memerlukan kerjasama, menjalin rassa saling mempercayai dan memikul tanggungjawab menhadapi cabaran-cabaran yang di berikan dan menjadi salah satu seni pergaulan ( socialization ). Aktiviti pergerakan kreatif merupakan perlakuan sosial yang bergerak dalam kumpulan atau bersendirian. Kana-kanak sangat sesuai melakukan aktiviti ini kerana dapat membantu mereka untuk bergaul dengan orang lain, menerima arahan dan motivasi dalam diri mereka. Penting bagi setiap kanak-kanak untuk mempelajari cara untuk menjadikan mereka di terima dari segi sosial untuk memudahkan aktiviti mereka. Melakukan aktiviti dalam kumpulan dapat mempertingkatkan tahap sosial kanak-kanak dan menyesuaikan diri mereka untuk meneroka dan memahami konsep memimpin dan mengikut.Fokus konsep sosialisasi dalam program pergerakan kreatif dengan menghubungkannya dengan cirri-ciri dan maksud-maksud kerjasama, persaingan, tatatertib, sikap tanggungjawab, saling mempercayai dan menghormati sahabat dan kempimpinan yang unggul untuk diri sendiri dan orang lain. Melalui aktiviti ini kanak-kanak dapat melakukan aktiviti dengan rasa gembira dan secara sihat, bersosial, menyemai minat yang positif, meningkatkan keupayaan bergaul dengan orang lain dan membentuk personaliti diri.

Meredakan ketegangan perasaan dan tekanan jiwaKanak-kanak hiperaktif sering berhadapan dengan masalah untuk mengawal perasaan dan ketegangan yang dihadapi oleh mereka. Melalui pergerakan kreatif ketegangan ini dapat diredakan disebabkan pergerakan yang dilakukan dapat memberi kesan positif dalam diri mereka. Hal ini kerana pergerakan kreatif mampu mengalihkan hiperaktif kanak-kanak kerana pergerakan kreatif memiliki unsur-unsur dorongan bermain yang semulajadi.Dengan membiarkan kanak-kanak bermain secara bebas dalam sesuatu persekitaran yang sesuai dan selamat, dapat membantu mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan cara yang memberikan kegembiraan kepada mereka. Kanak-kanak memerlikan perhatian dan kasih saying yang mengcukupi untuk membina personality mereka, dengan memberikan mereka kebebasan untuk melakukan aktiviti, tekanan yang mereka hadapi akan menjadi lebih senang untuk di kawal.Disiplin seni pergerakan adalah amat membebankan kerana tujuan sebenarnya bukan untuk melepaskan tekanan semata-mata. Walaupun tekanan perasaan dapat diredakan namun tujuan sebenarnya adalah untuk mengawal perasaan dan emosi untuk disalurkan kepada jenis aktiviti yang bertujuan dan berdisiplin daripada aktiviti yang dilakukan. Melalui pergerakan kreatif kanak-kanak dapat melahirkan perasaan terhadap apa yang menarik perhatian mereka, melahirkan perasaan yang sejajar dengan tahap fizikal, psikologi, emosi dan sosial mereka terhadap rakan sebaya. Dengan pergerakan kreatif juga kanak-kanak lebih bersedia untuk melahirkan perasaan mereka secara non-verbal berbanding dengan orang dewasa. Aktiviti pergerakan kreatif penting untuk mewujudkan persekitaran yang dapat membantu kanak-kanak memahami perasaan dan idea-idea dan melahirkannya melalui pergerakan.Kemahiran bertuturPergerakan kreatif sering diiringi dengan nyanyian dan permainan alat-alat muzik agar lebih menarik dan menambahkan minat kanak-kanak untuk melakukan pergerakan. Dengan aktiviti menyanyi ini akan dapat membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran bertutur dan kemahiran fonologi. Kebanyakan kanak-kanak tidak mampu untuk menyebut perkataan dengan betul sebaliknya hanya menyebut hujung perkataan sebaliknya dengan aktiviti pergerakankreatif yang di sertai dengan nyanyian dapat membantu memperbaiki pertuturan kanak-kanak tersebut.Menyanyi dan digabungkan dengan berbagai aktiviti akan lebih menarik minat murid dan mereka akan lebih berasa seronok dan gembira. Bagi kanak-kanak mereka akan beranggapan menyanyi lebih kepada bermain dan berehat. Melalui nyanyian mereka akan lebih terhibur dan menenagkan fikiran. Untuk mengukuhkan lisan kanak-kanak, aktiviti ini sangat membantu untuk mencapai matlamat untuk memperbaiki sebutan kanak-kanak. Hal ini kerana nyanyian memerlukan sebutan yang betul dan jelas mengikut rentak dan irama serta disampaikan tekanan, intonasi dan nada tertentu. Secara tidak langsung aktiviti dapat membantu kanak-kanak memperbaiki pertuturan mereka.Meningkat kreativiti Kreativiti merupakan eleman yang dinamik yang tersirat di dalam jiwa kanak-kanak. Pergerakan menjadi printis bagi membolehkan kanak-kanak untuk memulakan proses kreativiti mereka dan dalam ruang batas pendidikan tertentu mereka didorong untuk mencurahkan tenaga kreatif mereka. Kanak-kanak merupakan individu yang unik dan kreatif. Potensi kreativiti mereka berbeza antara satu sama lain dari segi perkembangan fizikal dan kecenderungan terhadap pembelajaran terhadap pembelajaran. Kreativiti merupakan proses yang boleh digunakan untuk menyelessaikan masalah mengikut pendekatan baru yang menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang bersifat unik dan individualisti, dapat memberi pengalaman yang lebih bermakna kepada kanak-kanak.Kanak-kanak mampu untuk meneroka danmengembangkan daya kreativiti mereka melalui improvisasi. Melalui kaedah ini kanak-kanak akan bertindak dan melakukan idea mereka secara serentak, spontan dan tanpa perancangan awal. Kreativiti melambangkan bakat semulajadi kanak-kanak dan sering tidak dapat dikembangkan di bilik darjah yang bersifat mengongkong . menggunakan pendekatan pergerakan kreatif merupakan aktiviti semulajadi dan menyeronokkan kanak-kanak untuk di jadikan pengalaman mereka.Tenaga kreatif merupakan elemen yang dinamik dalam setiap diri kanak-kanak, perkembangan persamaan, penemuan dan penerokaan. Kesan daripada pergerakan kreatif akan terhasil ekspresi yang kreatif, kanak-kanak yang sering melakukan pergerakan kreatif akan mengalami proses kreativiti ini.kepuasan sepenuhnya dan rasa dihormati dalam kalangan mereka. Dalam diri kanak-kanak terdapat kebebsan untuk berfikir yang memerlukan saluran untuk meluahkan perasaan mereka berhubung dengan pengalaman-pengalaman seharian yang mereka lalui.4.0CADANGAN AKTIVITITarianDefinisi tarian dan pendapat tokohTarian merupakan gerak tubuh manusia. Melalui gerak tubuh, manusia mampu untuk mengungkapkan idea-idea, perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan, kaki, badan, mata dan anggota tubuh badan yang lain. Menurut C.Sachs yang merupakan ahli sejarah tarian dan muzik Jerman, beliau mendefinisikan seni tari sebagai gerakkan berirama. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsure-unsur moden. Seni tari boleh di kategorikan kepada :a) Tarian-tarian yang bercorak seni tari istana yang di persembahkan pada waktu perkahwinan, pertabalan, istiadat menyembah dan sebagainya, tarian ini termasuklah tarian seperti tarian siti panyung, mak inang, asyik, gamelan dan sebagainya.b) Tarian rakyat seperti dongdang sayang, ronggeng, joget dan sebagainya.c) Tarian yang khusus di tarikan oleh kaum lelaki sahaja seperti tarian kuda kepang, tarian labi-labi, tarian berdayung dan sebagainya.Tarian kanak-kanakKanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama, penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Kepentingan tarian kepada kanak-kanak i. Aspek kognitif ii. Aspek fizikal Membantu mengembangkan psikomotor kanak-kanak ke tahap yang maksimun dan baik iii. Aspek sosial dan emosi iv. Aspek psikomotorDrama Definisi dramaDrama ialah melakukan pergerakkan dan melakonkan aksi. Drama mampu membantu perkembangan keseluruhan bagi kanak-kanak. Drama juga merupakan aktiviti yang penting sebagai memberi ruang dan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan perasaan atau mengekspresi diri mereka.Ekspresi dalam dramaKanak-kanak berkeupayaan untuk membuat pernyataan diri menerusi pelbagai aktiviti. Drama merupakan salah satu bentuk aktiviti yang boleh digunakan oleh kanak-kanak untuk meluahkan perasaan mereka secara terkawal dan sistematik. Perasaan ialah melahirkan luahan daripada hati yang merangkumi perasaan sedih, gembira, marah, takut dan benci.Jenis-jenis drama a) Improvisasi merupakan lakonan secara spontan yang mengisahkan berkaitan kejadian, keadaan atau situasi dalam kehidupan harian.pergerakkan yang terlibat termasuklah gerak balas, isyarat tangan, gerakkan badan, mimic muka dan isyarat-isyarat lain. b) Pantomin merupakan lakonan tanpa dialog. Skrip di baca oleh kanak-kanak dan mengiringi lakonan tersebut. Pantomin dapat melatih kanak-kanak berlakon dengan yakin tanpa memikirkan masalah untuk menghafal dialog. c) Memos memos merupakan lakonan bisu dan hanya menggunakan pergerakkan badan tanpa bahasa atau percakapan. Setiap pelakon menyampaikan mesej melalui mimik muka dan pergerakkan badan. d) Main peranan aktiviti main peranan ini merujuk kepada sesuatu situasi atau masalah yang timbul. Pemain atau pelakon perlu membayangkan bagaimana situasi tersebut kemudian melakokannya mengikut situasi tersebut. e) Simulasi melalui simulasi, bakat kanak-kanak dapat di cungkil dan di asuh dengan baik. Kanak-kanak di kehendaki berlakon dengan gaya dan cara yang betul dan berkesan. f) Teater membaca melalui aktiviti ini, skrip yang sesuai perlu disediakan dan mempunyai dialog. Terdapat dua cara untuk menjalankan aktiviti ini iaitu : penceritan berada dalam kelompok cerita :- pembaca membaca skrip sambil berjalan-jalan ke arah tempat pelakon yang wataknya dibaca. Pelakon akan berdiri apabila wataknya dibacakan. pencerita diluar kelompok cerita :- pembaca membacakan cerita di suatu tempat lain yang telah di sediakan dan pelakon akan bertindak balas terhadap cerita itu dengan berdiri dan berlakon apabila skrip mengenai wataknya dibaca oleh pencerita tersebut. g) Teater boneka Alatan mainan seperti boneka sangat selamat untuk kanak-kanak. Penghasilan boneka begitu serasi dan sesuai terhadap diri kanak-kanak kerana mereka masih lagi berfikiran animism dan sangat suka terhadap boneka. Terater ini juga disesuaikan dengan aspek kemahiran bahasa terhadap kanak-kanak. Melalui teater boneka, pelbagai bentuk dan gaya bahasa dapat diperkenalkan kepada kanak-kanak. Perlaksanaan teater boneka dapat memberi pengalaman belajar yang sangat seronok kepada diri kanak-kanak.

Cadangan Aktiviti :Tahap /TahunPerkembangan PsikomotorCadangan aktiviti

TarianDramaMuzik

3 4 Menggerakkan bahu dan tangan mengikut irama. Seronok bertepuk tangan tetapi dengan bimbingan.Pergerakan yang mudah Cth : rasa sayang heyLakonan yang spontan dan semulajadi yang dilakukan oleh kanak-kanaksetelah diminta oleh ibu bapa.Muzik yang harmoni dan tenang serta penggunaan bahasa yang mudah dalam lirik.Cth : rasa sayang hey.

5 6 Boleh melompat dan menari Melukis gambar manusia 2 dimensi tetapi berbentuk realisticPergerakan yang bertema.Cth: tarian kontemporori, nirmala, balqis.Lakonan yang berkaitan dengan alam semulajadi.Cth : arnab dan kura-kura.Muzik yang bertema.Nilai murniLirik lagu yang menggunakan bahasa yang mudah.Cth : Tanya sama pokok.

7 8 Boleh menggunakan kombinasi tangan dan kai dengan baik dalam melakukan pergerakan dalam tarian . Mencari teman secara aktif.Pergerakan tarian yang konkrit.Cth : tarian zapin, tarian sri inang.Lakonan yang konkrit dan bertema serta mempunyai pengajaran dan nilai estetika yang tinggi.Cth: Puteri Gunung Ledang, snow white.Muzik yang bertema dan rancak.Cth : nasyid, tradisional, muzik jazz, dll.

5.0IMPLIKASI PERGERAKAN KREATIF TERHADAP 4 PERKEMBANGANPergerakan kreatif merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan fizikal anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif. Pergerakan ini memberi imlikasi terhadap keempat-empat perkembangan iaitu perkembangan kognitif, psikomotor, afektif (sosial dan emosi) secara lansung mahupun tidak langsung. Perkembangan PsikomotorPerkembangan psikomotor merupakan perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal. Aspek psikomotor adalah berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal. Terdapat tiga komponen utama perkembangan psikomotor yang dikemukan oleh Taksonomi Jewett dan diantaranya adalah pergerakan kreatif. Gabungan pergerakan yang dilahirkan melalui perasaan dan idea yang bernas ini dapat di aplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah khususnya. Hal ini kerana, jika kita melihat dari konteks perkembangan psikomotor aktiviti seperti tarian dan drama dapat membantu pembentukan perkembangan psikomotor secara langsung melalui aktiviti tersebut. Contohnya seperti tarian zapin yang sesuai bagi peringkat kanak-kanak yang berusia 6 hingga 8 tahun. Tarian ini memerlukan kombinasi tangan serta kaki yang cekap agar gerakan tarian kelihatan harmoni, manakala tarian piring pula mampu menjana perkembangan motor halus dari segi genggaman jari kanak-kanak memegang ketika sedang menari. Terdapat pelbagai tarian lain yang dapat diaplikasikan oleh guru agar dapat membantu kelancaran perkembangan psikomotor, selain itu, aktiviti seperti ini juga, dapat mewujudkan suasana pembelajran yang menarik kerana lumrah kanak-kanak adalah mereka seronok bermain, menyanyi dan menari. Perkembangan KognitifPerkembangan Kognitif merupakan cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak menunjukkan keupayaan penggunaan dalam perbualan untuk menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Dalm konteks perkembangan ini, kita dapat lihat bahawa pergerakan kreatif memberi sumbangan dalam perkembangan kognitif ia dapat dilihat dalam persembahan yang mereka tunjukkan samada tarian, drama mahupun muzik. Aktiviti seperti ini memerlukan ingatan yang kuat seperti drama, memerlukan kanak-kanak untuk menghafal skrip begitu juga muzik yang memerlukan kanak-kanak memahami serta menghafal lirik lagu manakala tarian pula, memerlukan kanak-kanak mengingati estiap langkah dalam tarian yang diperlajari mahupun yang bakal dipersembahkan. Selain itu, pergerakan kreatif juga mencetuskan idea dalam membentuk kebolehan mengkomunikasikan idea-idea dengan menggunakan tubuh sebagai wadah ekspresi. Justeru itu, aktiviti-aktiviti ini dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu berfikiran kritis serta memberikan pengalaman kepada pelajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah serta dapat menonjolkan bakat kepimpinan kanak-kanak berinteraksi dengan ahli dalam kumpulan. Perkembangan Afektif ( Sosial dan Emosi )Lumrah kanak-kanak yang suka akan keseronokan permainan dan bersosialisasi bersama rakan. Namun begitu terdapat juga kanak-kanak yang sukar untuk berkomunikasi bersama rakan mahupun guru malahan ada sesetangah kanak-kanak yang duduk bersendirian tanpa menghiraukan sesi pembelajaran yang sedang diidkuti oleh mereka. Menurut Coplan et al (1994) kanak-kanak kelihatan seolah-olah tidak berinteraksi sosial dan kurang berhubung dengan orang lain, walaupun terdapat orang yang bermain berdekatan dengan mereka, manakala Pan (1994) mengatakan bahawa, dengan peningkatan umur mereka akan belajar berkomunikasi dan bekerjasama dalam aktiviti yang berbentuk permainan. Teori-teori tersebut jelas menunjukkan bahawa perkembangan sosial kanak-kanak perlu dibentuk dalam aktiviti yang mampu memberangsangkan mereka untuk bersosialisasi disamping dapat memberi keseimbangan dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Jelaslah, pergerakan kreatif merupakan suatu pergerakan yang dapat mewujudkan suatu aktiviti-aktiviti yang menarik seperti tarian, drama dan muzik. Selain itu, jika dilihat dari dalam konteks pembelajaran, ketiga-tiga aktiviti seperti tarian, drama mahupun muzik memerlukan kerjasama dalam kumpulan. Semangat kerjasama diantara pelajar ini dapat diwujudkan dalam ketiga-tiga pembelajaran aktiviti ini. Ketika ini, guru perlu bijak mengambil kaedah berpusatkan murid dan mengetengahkan pendekatan berkumpulan dalam pengajaran, sebagai contoh tarian inang, yang memerlukan kerjasama daripada ahli kumpulan agar dapat menghasilkan persembahan yang serentak, sama dan menarik minat penonton. Aspek emosi juga turut menerima impaknya, ia dapat dilihat daripada pengamatan dan penghayatan pelajar dalam menjalankan aktiviti tersebut. Tarian, Drama dan Muzik merupakan antara aktiviti yang menjana kepada perkembangan emosi kanak-kanak, ia dapat ditunjukkan ketika kanak-kanak berlakon dalam drama yang memerlukan pengamatan dan penghayatan terhadap watak yang disampaikan, maka emosi atau perasaan kanak-kanak ini dapat diekspresikan dalam drama yang dilakonkan melalui watak yang dipegang. Begitu juga, tarian dan muzik, kedua-dua aktiviti ini menyumbang kepada perkembangan emosi kanak-kanak.6.0KESIMPULANPergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya jreativiti untuk melahirkan insane yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Pergerakan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sedia ada kanak-kanak berkaitan ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan. Terdapat banyak nilai-nilai positif yang dapat dipupuk dan diterapkan dariapada aktiviti yang memerlukan pergerakan kreatif ini iaitu seperti mepertajamkan imaginasi dan sensitivity, mengurangkan ketegangan emosi, membentuk personality dengan sifat jaya diri dan insiatif dan ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian.Selain itu, penerapan nilai bekerjasama dalam kumpulan dapat memberi pengalaman yang menyeronokkan kepada kanak-kanak bersama rakan mereka. Tuntasnya, pergerakan kreatif merupakan suatu elemen penting dalam menjana perkembangan psikomotor, kognitif dan Afekitif kanak-kanak. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan ini perlu diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran untuk mewujudkan suasana yang lebih efisyen dan berkesan serta dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengikuti pembelajaran yang diajar. Oleh itu, pergerakan kreatif yang merupakan tafsiran idea, perasaam atau tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik mampu membantu perkembangan psikomotor kanak-kanak dalam menjana perkembagan kehidupan yang sempurna. 7.0BibliografiBandura, A (1971). Analysis of modeling processes. Psychological Modelling? Chichago. Alsine-AshertonKoehler, M & kravets, D. (1977). Social psychology: understanding human interactions (Edisi 2). BostonSalmah Ayub. (1992). Pergerakan kreatif dan pendidikan. Kuala Lumpur Flo Enterprise.Kementerian Pendidikan Malaysia (1998). Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.Posted by Puteri IBu at 8:52 AM 1 comments Reactions:

Older Posts Home Pages