SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ... surat keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ... surat keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran...

 • SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : W23-A14/ 338.a /KU.01/SK/IX/2018

  TENTANG

  PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDA TANGAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN

  STAF PENGELOLA KEUANGAN DI PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

  PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

  Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dengan nomor : SP DIPA- 005.01.2.682281/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan SP DIPA- 005.04.2.682282/2018 tanggal 05 Desember 2017 pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Labuan Bajo.--------------------

  2. Bahwa pejabat yang tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini dianggap

  cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Labuan Bajo.------------------------------------

  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);---------------------------------------------

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);----------------------------------------------

  3. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);-----------------------------------------------------------------------------------------

  4. Undang-undang Nomor : 04 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No : 4358);------------------------------------

  5. Undang-indang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesiaa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No : 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4359);-----------------------------------------------

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Susunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);-------------------------------------------------------------------

  7. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;--------------------------------------------------------------------------

  8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;---------------------------------------------------------------

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;------------------------------------------

 • Memperhatikan : Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;;--------------------------------------------------------------------------------------

  M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang tersebut dalam lajur 2, Jabatan

  sebagai tersebut dalam lajur 3, sebagai Pejabat seperti tersebut dalam lajur 4 sebagai Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan kode Satker 682281 DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.682281/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan kode Satker 682282 DIPA Nomor : 005.04.2.682282/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018;----------------------------------------------------------------------------------

  Kedua : Para Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana tersebut pada poin

  pertama dalam surat keputusan ini, diberikan honor setiap bulan sebagimana tertera dalam lajur 5 lampiran surat keputusan ini;--------------------------------------

  Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

  ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;--------------

  Ditetapkan di : L a b u a n B a j o Pada tanggal : 05 September 2018 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  SUPRIADI, SH., MH. NIP.19681231.199303.1.005

  Tembusan disampaikan kepada yth. : 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang; 2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng; 3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Arsip

 • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO NOMOR : W23-A14/ 338.a /KU.01/SK/IX/2018

  TENTANG

  PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDA TANGAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN

  DI PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

  NO NAMA / NIP JABATAN SEBAGAI JUMLAH NONOR

  1 2 3 4 5

  1.

  SUPRIADI, SH., MH. NIP : 19681231 199303 1 005

  SEKRETARIS

  KUASA PENGGUNA ANGGARAN merangkap PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

  Rp.. 750.000,-

  2. ACHMAD FATHONI, S.HI NIP : 19870409 201212 1 001

  KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

  PEJABAT PENANDA TANGAN

  SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PP-SPM)

  Rp.. 650.000,-

  3. IRWAN SETIAWAN NIP : 19870310 200912 1 003

  JURUSITA

  BENDAHARA PENGELUARAN Rp.. 670.000,-

  4. SITI ERLANIA FITRIANINGSIH, SH.

  NIP : 19890501 201403 2 003

  JURUSITA PENGGANTI

  STAF PENGELOLA KEUANGAN Rp.. 500.000,-

  Ditetapkan di : L a b u a n B a j o Pada tanggal : 05 September 2018 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  SUPRIADI, SH., MH. NIP.19681231.199303.1.005