Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

download Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

of 37

Embed Size (px)

Transcript of Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  1/37

  DISAMPAIKAN OLEH;

  CIK NAZRINA BINTI SAMIAN, AKAUNTAN, JPN JOHOR

  GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN

  PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH

  BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID

  TAKLIMAT KEPADA SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2012

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  2/37

  2

  Pengurusan Kewangan 9 Jenis Bantuan Kandungan

  1) Bantuan Geran Per Kapita (PCG)

  2) Yuran Khas Sekolah (YKS)

  3) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP)

  4) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)

  5) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA)

  6) Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

  7) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP)

  8) Bantuan Makanan Asrama (BMA)

  9) Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan

  (BBTP)

  Bab A : Jenis & Kadar dan MaksudBelanja Bantuan Persekolahan

  Bab B : Prosedur Tuntutan Awal

  Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan

  Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan

  Peruntukan Bantuan Persekolahan

  Terlebih Tuntut

  Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi

  Sekolah Baru Beroperasi

  Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan

  Bab G : Borang Berkaitan

  PENGUATKUASAAN MULAI 1 JAN 2013. PEMBATALAN; SPK 8/2010 DAN SPK 7/2010UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  3/37

  3

  1. Merangkumi tatacara pengurusan kewangan bagi sembilan bantuan persekolahan.

  2. Perlu dipatuhi oleh pelbagai peringkat yang menguruskan bantuan persekolahan .

  (termasuk PPD yang mengendalikan Akaun Khas)

  3. Apa-apa perkara yang tidak dinyatakan dalam garis panduan ini perlu dirujuk semula kepada

  Bahagian Kewangan, KPM melalui PPD/JPN.

  4. Tuntutan bantuan yang tidak dituntut/tidak dibayar dalam tahun kewangan semasa akan luput &

  tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya.

  5. Sebarang peruntukan yang dipulangkan (termasuk terlebih pulang) tidak boleh dituntut semula.

  6. Pelanggaran peraturan- boleh membawa kepada tindakan SURCAJ atau TATATERTIB di bawah

  Seksyen 18 Akta Tatacara Kewangan 1957.

  SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DIKEHENDAKI MEMBACA & MEMAHAMI SEGALA PERATURAN YANG

  DINYATAKAN DALAM GARIS PANDUAN INI.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  4/37

  4

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  5/37

  5

  JENIS KELAYAKAN & KADAR MAKSUD BELANJA PCG

  BANTUAN

  PER KAPITA

  (PCG)

  -mukasurat 7

  -Setiap murid yang bersekolah di Sekolah

  Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

  -Jadual 2:PCG Pra Sekolah

  -Jadual 3;PCG Rendah

  -Jadual 4;PCG Menengah

  -Jadual 5;PCG Integrasi Ren

  -Jadual 6:PCG Integrasi Men

  Jadual 1

  (mukasurat 7 hingga 12)

  1)Wajib memaklumkan Ketua Bidang/Ketua Panitia di dalam Mesy. JPKA Sekolah

  agihan - perancangan

  2)PCG terbahagi kepada dua kumpulan iaitu PCG MP dan PCG Bukan MP

  PCG MPTeras (60%=S, M, B.I)(40%Lain-lain MP) termasuk Sivik &Kewarganegaraan,

  Wajib,

  Tambahan/Bahasa Asing dan

  Elektif

  PCG Bukan MPPSS, BK dan LPBT/LPK

  3)Pindah Peruntukan - rujuk mukasurat 14

  Pindah Peruntukan di antara kumpulan PCG MP diluluskan oleh Pengurus Sekolah.

  Pindah Peruntukan tidak dibenarkan pindah masuk semula.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  6/37

  6

  PCG MATA PELAJARAN PCG

  PUSAT SUMBER SEKOLAH

  PCG BIMBINGAN DAN

  KAUNSELING

  Inventori dan bahan habis guna

  Inventori dan bahan habis guna Inventori dan bahan habis guna

  Buku rujukan, ensiklopedia, perisian,

  CD, lain-lain bersesuaian

  Buku rujukan, ensiklopedia,

  perisian, CD, lain-lain bersesuaian

  Buku rujukan, ensiklopedia,

  perisian, CD, lain-lain bersesuaian

  Selenggara dan membaiki inventori

  dan harta modal

  Selenggara dan membaiki inventori

  dan harta modal

  Selenggara dan membaiki

  inventori dan harta modal

  Program berunsurkan pendidikan Program berunsurkan pendidikan Program berunsurkan pendidikan

  Keceriaan berunsurkan pendidikan Stesen pembelajaran prog.integrasi BAYARAN PENCERAMAH LUAR

  Perolehan ICT Perolehan ICT Perolehan ICT

  Perolehan harta modal Perolehan harta modal Perolehan harta modal

  Sekolah Rendah:

  RM5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG MP + PCG Bukan MP (Tidak termasuk LPBT)

  yang mana-mana lebih rendah.

  Sekolah Menengah:

  RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG MP + PCG Bukan MP (Tidak termasuk LPBT)

  yang mana-mana lebih rendah

  Bagi perolehan harta modal yang melebihi kadar perlu mendapat kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  7/37

  7

  PCG LPBT SEKOLAH PCG LPBT ASRAMA

  Bil utiliti Bil utiliti

  Bahan habis guna untuk pejabat/sekolah Bahan habis guna untuk pengurusan asrama

  Pembaikan kecil sekolah yang

  tidak melibatkan kerja naik taraf / ubahsuai

  Pembaikan kecil asrama yang

  tidak melibatkan kerja naik taraf / ubahsuai

  Selenggara dan membaiki inventori/ harta modal Selenggara dan membaiki inventori/ harta modal

  Perkhidmatan percetakan Perkhidmatan percetakan

  Perkhidmatan pengiklanan Perkhidmatan pengiklanan

  Bahan bakar dan ubat Bahan bakar dan ubat

  Perbelanjaan keceriaan sekolah

  yang tidak melibatkan pembinaan

  Pembelian suratkhabar, majalah, buku rujukan dan

  lain-lain berkaitan untuk penghuni asrama

  Perbelanjaan kesihatan murid /

  keselamatan sekolah

  Perbelanjaan keceriaan asrama

  yang tidak melibatkan pembinaan

  Bayaran balik tambang pengangkutan kepada

  guru/kakitangan sekolah bg urusan kecemasan(berdasarkan kelayakan tambang teksi)

  Perbelanjaan kesihatan murid /

  keselamatan penghuni asrama

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

  Pengangkutan barang-barang Pengangkutan murid dan insurans guru pengiring

  Perbelanjaan keraian pihak luar atas urusan rasmi

  Pengangkutan murid dan insurans guru pengiring Perolehan harta modal (terhad kepada 5% daripada

  jumlah peruntukan PCG LPBT Asrama)Perolehan harta modal (terhad kepada RM5,000)

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  8/37

  8

  JENIS KELAYAKAN & KADAR

  YURAN KHAS

  SEKOLAH

  (YKS)

  mukasurat 32

  Peruntukan

  YKS disediakanbagi membiayai

  pelaksanaan

  aktiviti-aktiviti

  yang

  ditetapkan.

  Setiap murid yang bersekolah di

  Sekolah Kerajaan dan Sekolah

  Bantuan Kerajaan.

  -Murid Rendah ; RM 4.50 setahun

  -Murid Menengah; RM9.00 setahun

  Perbelanjaan YKS meliputi

  aktiviti berikut;

  i. Sukan/Permainan

  ii. Pendidikan Jasmani

  iii. Lukisan/Kerja Tanganiv. Pendidikan Seni

  v. Perpustakaan

  vi. Pusat Sumber Sekolah.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  9/37

  9

  BKK

  BANTUANKOKURIKULUM

  SEKOLAH(BKK)

  mukasurat 34

  BKK

  merupakan

  peruntukan

  kewangan

  tahunan

  sekolah yang

  disediakan

  bagi

  menampung

  keperluanperbelanjaan

  kegiatan

  kokurikulum

  murid.

  -Setiap murid

  yang bersekolah

  di SekolahKerajaan dan

  Sekolah

  Bantuan

  Kerajaan.

  -Murid Rendah

  RM8.00

  seorang murid

  setahun

  (bagi enrolmen

  sekolah melebihi

  150 murid)

  -Murid

  Menengah

  RM10.00

  seorang murid

  setahun

  BKKA

  BANTUAN

  KOKURIKULUM

  ASRAMA(BKKA)

  mukasurat 36

  -Setiap murid

  yang tinggal

  di AsramaSekolah

  Kerajaan dan

  Sekolah

  Bantuan

  Kerajaan.

  -Murid

  Rendah

  RM15.00

  seorang

  murid

  setahun

  -Murid

  Menengah

  RM20.00

  seorang

  murid

  setahun

  BKKP

  BANTUANKOKURIKULUM

  PRASEKOLAH

  (BKKP)

  mukasurat 33

  -Setiap murid

  pra sekolah

  yang bersekolah

  di Sekolah

  Kerajaan dan

  Sekolah

  BantuanKerajaan.

  -RM25.00

  seorang murid

  setahun

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  10/37

  10

  MAKSUD BELANJA BKKPmukasurat 33

  Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut; sahaja;

  SUKAN/SUKANEKA,KARNIVAL PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

  KONVOKESYEN

  LAWATAN.

  Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

  Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru prasekolah /PPM;

  Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

  Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah;

  Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

  Pembelian hadiah aktiviti

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  11/37

  MAKSUD BELANJA BKKmukasurat 34

  Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut sahaja;

  PASUKAN BADAN BERUNIFORM (PBB)

  KELAB & PERSATUAN

  (tidak termasuk kelab sukan/permainan)

  AKTIVITI SOKONGAN PEMBENTUKAN, PEMUPUKAN & PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

  (tidak termasuk aktiviti bimbingan &

  kaunseling serta kecemerlangan

  akademik)

  Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

  Pengendalian dan pengurusan PBB, kelab dan persatuan;

  Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru pengiring;

  Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

  Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah;

  Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan

  perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti);

  Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

  Pembelian hadiah aktiviti

  11

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  12/37

  12

  MAKSUD BELANJA BKKAmukasurat 36

  Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut sahaja;

  PROGRAM ASRAMA TERBILANG

  SUKAN DAN PERMAINAN PENGHUNI ASRAMA

  AKTIVITI SOKONGAN PEMBENTUKAN, PEMUPUKAN & PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID(tidak termasuk aktiviti bimbingan &kaunseling serta kecemerlangan akademik)

  Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

  Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru pengiring;

  Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

  Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama;

  Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan

  perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti);

  Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

  Pembelian hadiah aktiviti;

  Bayaran kepada tenaga pengajar luar

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  13/37

  13

  KADAR BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) SETAHUN

  (mukasurat 35)

  KATEGORI SEKOLAH KADAR SETAHUN

  RENDAH

  Enrolmen (murid)

  1 - 50 51100 101150 > 150

  RM400 sebuah

  sekolah

  RM800

  sebuahsekolah

  RM1,200

  sebuahsekolah

  RM8.00

  seorangmurid

  MENENGAH RM10.00 seorang murid

  RENDAH

  (PENDIDIKAN KHAS)RM5,000 sebuah sekolah

  MENENGAH

  (PENDIDIKAN KHAS)RM10,000 sebuah sekolah

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  14/37

  14

  JENIS KELAYAKAN

  & KADAR

  MAKSUD BELANJA BSS

  BANTUAN

  SUKANSEKOLAH

  (BSS)

  mukasurat 37

  BSS telah

  diwujudkanmulai tahun

  2011 bagi

  membiayai

  aktiviti sukan

  dan permainan

  murid.

  Setiap murid

  yang

  bersekolah diSekolah

  Kerajaan dan

  Sekolah

  Bantuan

  Kerajaan.

  -Murid RendahRM4.00

  seorang murid

  setahun

  (bagi enrolmen

  sekolah

  melebihi 150)

  -Murid

  Menengah

  RM6.00

  seorang murid

  setahun

  Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi

  aktiviti berikut sahaja;

  KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAHPRA KEJOHANAN seperti sukan tara dan merentas desa

  KARNIVAL PERMAINAN ANTARA RUMAH, KELAS, TINGKATAN

  DAN SEBAGAINYA

  PROGRAM-PROGRAM SUKAN LAIN SEPANJANG TAHUN

  (tidak termasuk aktiviti bimbingan &kaunseling serta

  kecemerlangan akademik)

  Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

  Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab sukan dan permainan;

  Kursus pendedahan sukan dan permainan kepada murid;

  Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta

  guru pengiring;Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

  Pembelian dan penyelenggaraan peralatan sukan sekolah;

  Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah

  (bagi tujuan perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi

  dan balik ke tempat aktiviti);

  Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

  Pembelian hadiah aktiviti.UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  15/37

  15

  KADAR BSS AUT

  KADAR BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) SETAHUN

  (mukasurat 38)

  KATEGORI SEKOLAH KADAR SETAHUN

  RENDAH

  Enrolmen (murid)

  1 - 50 51100 101150 > 150

  RM200

  sebuah

  sekolah

  RM400

  sebuah

  sekolah

  RM600

  sebuah

  sekolah

  RM4.00seorang murid

  MENENGAH RM6.00 seorang murid

  RENDAH (PENDIDIKAN KHAS) RM2,500 sebuah sekolah

  MENENGAH (PENDIDIKAN KHAS) RM5,000 sebuah sekolah

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  16/37

  16JENIS KELAYAKAN

  & KADAR

  MAKSUD BELANJA

  BANTUAN MAKANAN

  PRASEKOLAH (BMP)

  mukasurat 39

  BMP merupakanperuntukan kewangan

  tahunan sekolah yang

  disediakan bagi

  membiayai perbelanjaan

  penyediaan makanan

  murid di kelasprasekolah KPM.

  Setiap murid pra sekolah

  yang bersekolah di

  Sekolah Kerajaan dan

  Sekolah Bantuan

  Kerajaan.

  -Semenanjung

  RM1.80 seorang

  murid sehari

  -Sabah, Sarawak, WPLabuan RM2.05 seorang

  murid sehari

  Untuk 200 hari.

  Perbelanjaan yang dibenarkan

  menggunakan BMP adalah;

  Perolehan bahan mentah memasak

  Gas/bahan api memasak

  Makanan tambahan

  Lain-lain perkara yang melibatkan

  penyediaan/pemberian

  makanan berkhasiat di kelas prasekolah.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  17/37

  BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA)mukasurat 40-41

  BMA ialah peruntukan kewangan bagi menampung harga kontrak

  makanan bermasak yang diluluskan setelah ditolak Yuran Makan

  Asrama (YMA) yang dibayar oleh ibubapa/ penjaga penghuni.

  BMA hanya melibatkan murid warganegara Malaysia yang

  Menghuni Asrama Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan &Asrama dibawah Kerajaan Negeri.

  Melalui dua (2) kaedah iaitu Bekalan Bahan Mentah & Bekalan

  Makanan Bermasak.Bagi bekalan makanan bermasak, pembekal

  akan dipilih melalui proses tender/sebutharga untuk menyediakan

  Makanan bermasak kepada penghuni asrama.

  Kadar BMA yang dituntut adalah bergantung kepada kaedah

  Pembekalan makanan, jenis asrama, lokasi asrama dan bilangan

  hari iaitu 250 hari.

  RUJUK KADAR BMA JADUAL 7 (mukasurat 42-43)

  Maksud Belanja Yang Dibenarkan;

  Pembekalan/penyediaan makanan

  harian mengikut menu

  Pembelian peralatan dapur danbahan bakar (bagi kaedah

  pembekalan bahan mentah)

  Penyediaan makanan

  tambahan/jamuan khas untuk

  murid asrama, tidak melebihi

  RM100.00 setiap murid setahun

  Menampung bayaran makanan

  semasa peperiksaan SPM, STPM,

  STAM selama 20 hari.

  17

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  18/37

  YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA)mukasurat 41

  Sejak 1974, Kerajaan menampung 95% kos makanan penghuni asrama

  manakala 5% adalah daripada kutipan YMA.

  YMA dikutip bagi kegunaan tahun tersebut, sekiranya terdapatlebihan YMA sekolah hendaklah memulangkan amaun yang

  sepatutnya diperuntukkan kepada murid berkenaan.

  Sekiranya sukar, BAKI YMA BOLEH DIBAWA KE TAHUN HADAPAN

  DAN HANYA DIBENARKAN DIBELANJAKAN UNTUK MENAMPUNG

  BMA TAHUN HADAPAN.

  Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/ penjaga.

  Sebarang pengecualian kutipan YMA adalah di bawah kuasa

  Perbendaharaan Malaysia i.e Asrama Desa, Murid PPRT dan Asrama

  1Malaysia.

  Kadar kutipan YMA;

  Pendapatan

  RM5,000.00 dan ke atas

  RM3.00 sehari

  Pendapatan RM4,999

  dan ke bawah

  RM1.00 sehari

  18

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  19/37

  19JENIS KELAYAKAN & KADAR

  BBTP

  BANTUAN BAYARAN

  TAMBAHAN PERSEKOLAHAN

  (BBTP)

  mukasurat 44-46

  Dengan pemansuhan kutipanbayaran tambahan persekolahan

  daripada ibubapa mulai tahun

  2012, Kerajaan akan menampung

  kos tersebut melalui peruntukan

  BBTP.

  Setiap murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah

  Bantuan Kerajaan.

  Kategori Belanja Pra

  Sekolah

  Rendah Menengah

  Kokurikulum - 3.00 6.00

  Kertas Ujian Dalaman - 6.00 10.00

  Sukan Tahunan Sekolah - 6.00 6.00

  Kegiatan Pend. Islam / Moral - 6.00 6.00

  Yuran MSSM - 2.00 4.00

  Insurans Takaful 1.50 1.50 1.50JUMLAH 1.50 24.50 33.50

  Maksud Belanja BBTP:

  Sila Rujuk Jadual 8 (mukasurat 44 -45)

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  20/37

  BAB BPROSEDUR TUNTUTAN AWAL

  20

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  21/37

  BAB B

  PROSEDUR TUNTUTAN AWAL (mukasurat 48)

  21Tuntutan awal bantuan persekolahan pada tahun semasa perlu dimohon pada bulan Oktober tahun

  sebelumnya.

  Sekolah perlu mengisi lengkap borang TBP/R atau TBP/M

  dengan disertakan lampiran-lampiran yang dinyatakan oleh

  surat arahan KPTJ pada tahun semasa.

  Bagi tahun 2013, sekolah perlu kemukakan borang yang lengkap kepada PPD

  masing-masing selewat-lewat pada 23/10/2013 (Rabu).

  Pihak PPD akan membuat penghantaran ke JPN secara sekaligus pada 29/10/2013.

  Sekiranya dikuri, perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada 31/10/2013.

  (Surat siaran akan diedarkan kelak)

  Ketua PTJ perlu mengunci masuk tuntutan sekolah dalam eB selewat-lewatnya pada 30 November tahun

  tersebut. Peruntukan awal akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah iaitu:*Kredit terus ke Akaun bank sekolah

  *Waran kepada Ketua PTJ

  Tindakan sekolah setelah menerima peruntukan-resit-rekod di Buku Tunai-kemuka Borang Maklum Balas.

  *PERLU MENYIMPAN PERUNTUKAN SEKURANG-KURANGNYA 5% ATAU 100 MURID SEHINGGA BULAN

  JUN TAHUN SEMASA SEBAGAI PERSEDIAAN UNTUK PEMULANGAN AKIBAT PENGURANGAN MURID .

  TUNTUTAN AWAL

  berdasarkan enrolmen

  1 Oktober tahun sebelum

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  22/37

  BAB CPROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN

  22

  TUNTUTAN PELARASAN

  berdasarkan enrolmen1 Jun tahun semasa

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  23/37

  23Sekolah WAJIB kemuka berkaitan pelarasan berdasarkan enrolmen murid sekolah &

  penghuni asrama pada 1 JUN TAHUN SEMASA untuk kenalpasti peruntukan layakditerima tahun semasa.

  Sekolah perlu mengisi lengkap borang TBP/R atau TBP/M dengan disertakan lampiran

  lampiran yang dinyatakan oleh surat arahan KPTJ pada tahun semasa.

  Arahan Pelaksanaan Pada Tahun 2013;

  BAB C

  PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN (mukasurat 51)

  SETIAP SEKOLAH mesti kemuka borang TBP/R atau TBP/M yang

  Lengkap dengan disertakan lampiran-lampiran yang dinyatakan

  KEPADA UNIT KEWANGAN, PPD

  Selewat-lewatnya pada

  24 Jun 2013 (Isnin)

  UNIT KEWANGAN, PPD perlu kemuka borang pelarasan secara sekaligus,

  dengan disertakan senarai nama sekolah kepada UNIT AKAUN, JPN

  JOHOR.

  Selewat-lewatnya pada

  27 Jun 2013 (Khamis )

  Sekiranya dikuri, perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada 30 Jun 2013.

  (Sila rujuk surat arahan KPTJ yang akan diedarkan kelak)

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  24/37

  24

  JENIS BANTUAN ASAS PELARASAN

  PCGPERTAMBAHAN/ PENGURANGAN MURID SEKURANG-KURANGNYA

  5% ATAU 100 MURID (MANA YANG LEBIH RENDAH)

  BMA

  SEBARANG PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN MURID DAN PERUBAHAN

  HARGA AKIBAT PELAKSANAAN KONTRAK BARU.

  Bagi kemasukan murid Tingkatan 6 (bawah), bilangan hari layak dituntut

  adalah 181 hari sahaja.

  YKS,

  BKKP, BKK, BKKA,

  BSS

  BMP

  BBTP

  SEBARANG PERTAMBAHAN/PENGURANGAN MURID

  BAB C

  PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN (mukasurat 51)

  TUNTUTAN PELARASAN

  berdasarkan enrolmen

  1 Jun tahun semasa

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  25/37

  BAB D

  PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHANPERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN

  25

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  26/37

  BAB D

  PROSEDUR PEMULANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN

  AKIBAT PELARASAN / TERLEBIH TUNTUT

  (mukasurat 53)26

  Peruntukan awal yang diterima pada tahun semasa (enrolmen 1 Oktober tahun

  sebelum) TOLAK Peruntukan yang sepatutnya layak diterima (enrolmen 1 Jun)

  = PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TERLEBIH TUNTUT

  Jumlah yang perlu dipulangkan adalah KESELURUHAN jumlah peruntukan bantuan

  persekolahan yang terlebih tuntut

  Mesti dipulangkan melalui cek selewat-lewatnya pada 31 JUN TAHUN SEMASA.

  Cek pemulangan perlu disertakan bersama-sama Borang Pemulangan Peruntukan

  Terlebih Tuntut Bantuan Persekolahan KPM.

  Jumlah terlebih tuntut ini TIDAK DIBENARKAN untuk disimpan atau dibelanjakan

  bagi apa-apa tujuan sekalipun.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  27/37

  BAB E

  PROSEDUR TUNTUTANBAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI

  27

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  28/37

  BAB E

  PROSEDUR TUNTUTAN

  BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI (mukasurat 55)

  28Sekolah yang baru beroperasi hendaklah mengemukakan borang tuntutan bantuan persekolahan kepada

  KPTJ dengan kadar segera.

  Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari hingga 31 Mei hendaklah mengemukakan tuntutan

  pelarasan pada tahun semasa sepertimana dinyatakan pada Bab C.

  Bagi sekolah beroperasi pada 1 Jun dan tarikh selepasnya, maka pelarasan hanya perlu dibuat bagi

  tahun berikutnya.

  Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti

  berikut:

  TARIKH MULA

  OPERASI

  PERATUS PERUNTUKAN / BILANGAN HARI

  PCG,YKS,

  BKKP, BKK, BKKA,BSS, BBTP

  BMA(Biasa) BMA(Pend. Khas) BMP

  JanMac 100% 250 hari 270 hari 200 hari

  AprilJun 100% 181 hari 196 hari 140 hari

  JulaiSept 100% 114 hari 123 hari 100 hari

  Selepas Sept 100% 54 hari 74 hari 50 hariUNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  29/37

  BAB FBAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

  29

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  30/37

  BAB F

  BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

  (mukasurat 57)30

  PERUNTUKAN YANG SEPATUTNYA DITERIMA PADA TAHUN SEMASA

  sejumlah peruntukan yang layak diterima berdasarkan enrolmen murid sekolah/asrama

  pada 1 JUN tahun semasa

  BAKI TERKUMPUL TAHUN LALU

  sejumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa

  BAKI PERUNTUKAN TAHUN SEMASA

  sejumlah peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa di tambah baki

  terkumpul tahun lalu.

  yang tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember tahun semasa.

  BAKI BAWA KE HADAPAN

  baki peruntukan tahun semasa yang dibawa ke tahun berikutnya.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  31/37

  BAB F

  BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

  (mukasurat 57)31

  Semua Baki Peruntukan Tahun Semasa hendaklah dibawa ke tahun hadapan.

  Baki bawa ke tahun hadapan akan diambil kira sebagai sebahagian daripada

  peruntukan bantuan tahun tersebut.

  Jika amaun baki bawa ke tahun hadapan lebih besar daripada peruntukan layak

  diterima tahun semasa, sekolah perlu memulangkan 100% peruntukan tuntutan

  awal yang diterima.

  Keseluruhan baki bawa ke tahun hadapan perlu digunakan sebagai perbelanjaan

  tahun semasa.

  Maksud belanja baki bawa ke tahun hadapan adalah seperti mana maksud belanja

  yang dibenarkan bagi bantuan tersebut.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  32/37

  BAB F

  BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

  (mukasurat 57)32

  Contoh:

  Peruntukan sepatutnya diterima (pelarasan pada 1 Jun 2013) =RM6,300.00

  Peruntukan tuntutan awal yang telah diterima (enrolmen 1 Oktober) =(RM6,750.00)

  Baki buku tunai pada 1/1/2013 = (RM1,500.00)

  Jumlah perlu diterima / (dipulangkan) =(RM1,950.00)

  *PEMULANGAN PERLU DIBUAT SELEWAT-LEWATNYA PADA 30 JUN TAHUN SEMASA.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  33/37

  BAB F

  BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

  (mukasurat 57)33

  Contoh:

  Peruntukan sepatutnya diterima (pelarasan pada 1 Jun 2013) = RM6,700.00

  Peruntukan tuntutan awal yang telah diterima (enrolmen 1 Oktober) = RM7,100.00

  Baki buku tunai pada 1/1/2013 = RM9,500.00

  Jumlah perlu diterima / (dipulangkan) = RM7,100.00Peruntukan boleh dibelanjakan tahun semasa = RM 9,500.00

  *FORMULA INI TERPAKAI APABILA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN LEBIH BESAR

  DARIPADA AMAUN SEPATUTNYA DITERIMA.

  *PEMULANGAN PERLU DIBUAT SELEWAT-LEWATNYA PADA 30 JUN TAHUN SEMASA.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  34/37

  BAB GBORANG BERKAITAN

  34

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

  BAB G

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  35/37

  BAB G

  BORANG BERKAITAN

  (mukasurat 60 dan seterusnya)

  35

  Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (TBP/R)

  Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (TBP/M)

  Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan (MLBS)

  Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG (VPCG)

  Borang Pemulangan Peruntukan Terlebih Tuntut Bantuan Persekolahan KPM. (PTT)

  Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan.

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  36/37

  SESI PERTANYAAN

  36

  UNIT AKAUN, JPNJ (2013) / NBS

 • 5/27/2018 Spk Bil 8 Thn 2012 (Bab a Hingga g)

  37/37

  TERIMA [email protected]

  07 2311448 / 449

  (sub unit akaun sekolah)

  37

  UNIT AKAUN JPNJ (2013) / NBS