Soal Soal Uas semester ganjil

download Soal Soal Uas semester ganjil

of 11

 • date post

  03-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  385
 • download

  3

Embed Size (px)

description

uas

Transcript of Soal Soal Uas semester ganjil

PETUNJUK:

1. Tuliskan nama lengkapmu

2. Tulisan harus jelas, rapi, dan bersih.

3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu guru

I. Silanglah (x) pada huruf a b atau c di depan jawaban yang benar!1. rambutnya panjang dan suka dihiasseragam sekolahnya kemeja dan rok

ciri tersebut menunjukkana. murid laki-lakib. murid perempuan

c. kepala sekolah

2. bapak untuk panggilan orang tua

a. laki-laki b. perempuanc. anak-anak3. alif beragama Islam,made beragama hindu, ketika made sakit sebaiknya alifa. menjenguk b. diam sajac. menjauh

4. idul adha hari raya agama a. budha b. kristenc. islamb. aman

5. hidup rukun dimulai sejak ...

a. kecil b. saat sekolahc. tamat sekolah

6. vina sedang bermain bola bekel, dewi ingin ikut bermain, sikap vina sebaiknya...a. melarang dewi ikut bermainb. menjauh dari dewic. mengajak dewi bermain bersama7. ana minta maaf kepadaku sebaiknya aku ...

a. memaafkan b. membiarkan c. memusuhi

8. wayang merupakan pertunjukkan tradisional dari daerah ...

a. aceh b. jawac. papua9. ada teman jatuh dari sepeda. untuk menjaga kerukunan sikap saya ...

a. Menolongb. menertawakanc. melihatnya10. gambar yang menunjukkan kerukunan adalah ...

a

b. c.

b. II. Isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!1. anak laki laki suka bermain ...2. anak perempuan suka bermain ...3. nenek, ibu, dan bibi berjenis kelamin

4. dengan orang yang berbeda agama harus saling ...5. apabila ada teman yang berkelahi segera kita ....

6. doni membantu ayah membersihkan halaman, agar cepat...7. gambar ini menunjukkan atep dan teman teman sedang ....

8. gambar ini menunjukkan wulan dan teman teman sedang ....

9. sesama teman dilarang ...10. menjaga adik merupakan contoh hidup rukun di ...III. jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!1. sebutkan agama resmi di Indonesia!

jawab : ...

2. vero melihat ridwan memindahkan meja apa yang sebaiknya dilakukan vero?

jawab : ...

3. bagaimana bila kita berjanji?

jawab : ...

4. apa yang kamu ucapkan bila dibantu teman!

jawab : ...

5. kepada siapa kita patuh di sekolah!

jawab : ..

PETUNJUK:

1. Tuliskan nama lengkapmu

2. Tulisan harus jelas, rapi, dan bersih.

3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu Guru

I. Silanglah (x) huruf a b atau c pada jawaban yang paling tepat!1. suara bedug ...

a. kring kring b. jreng jrengc. dug dug 2. badanku besar, mataku sipit, kakiku empat,hidungku panjang,asalku dari afrika.aku adalah

a. kuda b. gajahc. kerbau

3. binatang yang suaranya paling keras adalah ...

a. cicak b. tikus c. anjing 4. apabila berbuat salah ...

a. minta maaf b. minta uangc. minta doa

5. ... rumahmurumahku dijalan merpatia. siapa b. berapac. dimana6. berangkat ke sekolah bertemu guru saya mengucapkan ...a. selamat pagi b. selamat siang c. selamat sore

7. huruf k jika diucapkan berbunyi a. ka b. ki c.ku

8. bagian tubuh yang memakai kalung adalah ...

a. kaki b. tanganc. leher9. bertemu guru di pagi hari mengucapkan ...

a. selamat pagi bu b. hore c. halo pak

10. ibu guru sedang ... di kelas

a. menyiramb. mencangkulc. mengajarII. isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!1. telinga gunanya untuk ..................................2. dug dug dug adalah bunyi ...............................

3. hidung gunanya untuk ......................................

4. mata gunanya untuk .....................................

5. gelas gunanya untuk .......................................

6. sepatu dipakai di ......................................

7. supaya bersih rambut di .......................................

8. bunyi terompet .............................................

9. dokter memeriksa .........................................

10. adik malas sikat gigi dia ........................... gigiIII. jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!1. bagaimana bunyi terompet?jawab : 2. apa yang kamu ucapkan bila bertemu gurumu di sore hari?jawab : 3. apa gunanya mata?jawab : 4. sebutkan tiga benda di kelas kalian yang terbuat dari kayu?jawab : 5. sebutkan 3 peralatan sekolah yang kalian bawah?jawab :

PETUNJUK:

1. Tuliskan nama lengkapmu

2. Tulisan harus jelas, rapi, dan bersih.

3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu guruI. silanglah (x) huruf a b atau c pada jawaban yang paling tepat!1. orang tua laki laki ibu disebut ...

a. paman b. nenek c. kakek

2. yang melahirkan kita adalah ...

a. ibu b. nenekc. bibi

3. ibu memanggil aku dengan ...

a. umurku b.rumahkuc. namaku4. saudara kandung yang lebih tua dipanggil

a. cucub. kakakc. adik5. aku harus rajin belajar supaya ...

a. besar b. pandai c. bodoh

6. aku dibelikan sepeda hatiku ...

a. senang b. sedih c. sengsara

7. bila aku sakit aku di bawa ibu ke ...

a. sekolah b. dokter c. pasar

8. tempat bertemunya anggota keluarga ...

a. pasar b. sekolah c. rumah

9. orang yang harus dihormati dalam keluarga adalah a. ayah dan ibu b. guruc. polisi10. wati menjadi juara melukiswati mengalami peristiwa ...

a. sedihb. takutc. senangII. isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!1. jika dinasehati orang tua sebaiknya ..........................................

2. sekarang aku sudah kelas ...........................................

3. rajin belajar supaya .............................................

4. saya bersekolah di ....................................................

5. orang yang melahirkan kita adalah ............................

6. keluarga inti terdiri dari ayah ibu dan .7. halaman yang kotor segera .......................................

8. saya diajak jalan-jalan ke kebun binatang oleh ayah, saya merasa 9. ayahku seorang dokter,ia bertugas di ....................................10. jika melihat teman jatuh dari sepeda kita harus .III. jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!1. apa yang kalian ucapkan bila dibantu oleh orang lain?jawab :

2. siapakah yang disebut orang tua kita?jawab : 3. siapakah yang menjadi kepala keluarga?jawab : 4. mengapa kita harus rajin belajar?jawab : 5. sebutkan pengalaman kalian yang menyenangkan!jawab :

PETUNJUK:

1. Tuliskan nama lengkapmu

2. Tulisan harus jelas, rapi, dan bersih.

3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu guruI. silanglah (x) huruf a b atau c pada jawaban yang paling tepat!1. bagian tubuh yang letaknya paling bawah adalah ...

a. tangan b. kaki c. kepala

2. mata berfungsi untuk ...

a. melihat b. mendengar c. meraba3. bagian tubuh yang berguna untuk mengunyah makanan adalah ...

a. mulut b. lidah c. gigi

4. cara merawat gigi agar sehat setelah makan ...

a. mancing b. mandi c. gosok gigi

5. mandi dengan air bersih akan terhindar penyakit ...a. mata b. kulit c. perut

6. untuk pertumbuhan tubuh memerlukan ...

a. makanan b. minuman c. makanan dan minuman

7. pada waktu lapar badan terasa ...

a. segar b. lemasc. kuat

8. sebelum makan kita cuci ...a. piring b. baju c. tangan

9. manusia bernafas menghirup ...

a. udara b. air c. debu

10. udara bersih dapat dirasakan pada waktu ...

sore b. siang c. pagi

III. isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!1. bagian tubuh yang digunakan untuk bernafas adalah .......................

2. bagian tubuh untuk berjalan adalah .................................

3. bagian tubuh yang digunakan untuk memegang bola adalah ....................

4. alat untuk melindungi kepala dari benturan adalah .................................5. agar tidak dihinggapi lalat makanan harus diberi ...................................

6. saat haus kita perlu ..................................

7. udara yang bersih jika dihirup akan terasa ........................................

8. kuku pada jari tangan yang panjang harus segera ....................................

9. jarang keramas membuat kulit kepala menjadi .......................................

10. berolahraga secara teratur agar badan menjadi ....................................

III. jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!1. apa nama bagian tubuh yang digunakan untuk melihat?jawab : 2. mengapa kita tidak boleh jajan sembarangan?jawab :

3. apa akibatnya jika kita malas gosok gigi?jawab : 4. mengapa lingkungan disekitarmu perlu ditanami tumbuhan?jawab :

5. apa yang kita lakukan agar peredaran darah tubuh lancar?jawab : .

PETUNJUK:

1. Tuliskan nama lengkapmu

2. Tulisan harus jelas, rapi, dan bersih.

3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu guruI. wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, utawa c minangka wangsulan sing paling bener!1. sikil gunane kanggo ...

a. mlaku b. telponc. mangan2. kuping iku kanggo ...

a. manganb. ngrungokne c. mlaku3. mripat cacahe ana ...

a. loro b. telu c. siji4. iwak uripe ing ...

a. langit b. lemah c. banyu5. jago muni swarane ...

a. petok petok b. kukuruyuuuk c. emaaah

6. .ku pitung taun

a. alamatku b. omah c. umurku7. ing wayah isuk ngucapne...a. sugeng enjang b. sugeng dalu c. sugeng sonten8. t m a aaksara iku ditata bisa dadi ...

a. maat b. mata c. taam

9. yen d