Soal latihan un matematika dalam bentuk power point.

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  11.070
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Soal latihan un matematika dalam bentuk power point.

 • 1. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 1. Diketahui premis- premis sebagai berikut 1. Jika guru rajin mengajar maka siswa senang 2. Jika siswa senang maka hasil belajarnya baik 3. Hasil belajar siswa tidak baik Penarikan kesimpulan yang sah adalah . A. Siswa tidak senang B. Guru tidak rajin mengajar C. Guru rajin mengajar tetapi siswa tidak s enang D. Jika guru rajin mengajar maka hasil belajar baik E. Jika hasil belajar baik maka guru rajin mengajar

2. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 2. Ingkaran dari pernyataan Jika hari ini hujan maka beberapa siswa tidak masuk sekolah adalah . A. Jika hari ini tidak hujan maka semua siswa masuk s ekolah B. Jika hari ini tidak hujan maka beberapa siswa masuk sekolah C. Hari ini tidak hujan dan semua siswa masuk sekolah D. Hari ini hujan dan semua siswa masuk sekolah E. Jika semua siswa masuk maka hari ini tidak hujan 3. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 3. Nilai dari A. 3 B. 2 C. 8 /3 D. 8 /5 E. 8 /9 .... 34 32 11 12 =+ + nn nn 4. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 4. Diketahui log 2 = a dan log 5 = b maka log 125 = A. 3b / 2a B. 2a / 3b C. 5b /2a D. 5a /2b E. 3b / 4a 5. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 5. Persamaan kuadrat x2 3x + 4 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 , maka nilai dari A. - 9 /16 B. - 1 /16 C. 3 /4 D. 9 /16 E. 1 /16 2 2 2 1 11 xx + adalah . 6. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 6. Diketahui fungsi kuadrat y = x2 kx + 9. Agar grafik fungsi tersebut selalu berada di atas sumbu X maka nilai k yang memenuhi adalah . A. 6 x 6 B. x < 6 atau x > 6 C. 0 < x < 6 D. x < 0 atau x > 6 E. 6 < x < 6 7. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 7. Ali membeli dua buah baju dan sebuah kaos di sebuah toko dengan harga Rp200.000. Budi membeli sebuah baju dan sebuah kaos yang sama dengan baju dan kaos yang dibeli Ali di toko tersebut dengan harga Rp125.000. Jika Candra ingin membeli sebuah baju seperti yang dibeli Ali atau Budi dan ia memiliki uang Rp100.000,- maka sisa uang Candra adalah . A. Rp 15.000,- B. Rp 25.000,- C. Rp35.000,- D. Rp40.000,- E. Rp 50.000,- 8. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 8. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran ( x 2 )2 + (y + 1 )2 = 10 di titik yang berabsis 1 adalah . A. x + 3y + 11 = 0 B. x + 3y 11 = 0 C. 3x + y + 11 = 0 D. 3x + y 11 = 0 E. x + y 11 = 0 9. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 9. Bila x3 4x2 + ax + b habis dibagi oleh x2 3x + 2 , maka nilai a dan b berturut-turut adalah . A. 5 dan 2 B. 5 dan 2 C. 2 dan 5 D. 2 dan 5 E. 5 dan 2 10. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 10. Diketahui A B. C. D. E. ( ) 3 2 23 , = xxf x x dan g (x) = 2x + 3 , Rumus (g o f)(x) = . 6 7 , 76 52 + + x x x 6 7 , 76 52 + x x x 3 2 , 23 611 x x x 3 2 , 23 611 + x x x 3 2 , 23 611 + + x x x 11. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 11. Untuk membuat sebuah roti A dipergunakan 50 gr mentega dan 60 gr tepung. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan 100 gr mentega dan 20 gr tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, jumlah kedua roti terbanyak yang dapat dibuat adalah . A. 25 B. 35 C. 40 D. 50 E. 70 12. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 12. Diketahui A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Nilai a yang memenuhi adalah . = + 44 2 12 31 36 153 bab bb b 13. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 13. Diketahui matriks A. 5 B. 10 C. 14 D. 16 E. 20 dan Jika X matriks berordo 2x2 dan X = A.B + C, maka determinan matriks X = . , 31 52 =A = 12 03 B , 611 38 =C 14. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 14. Diketahui vektor vektor a = 6i 7k , b = 2i + 7j + 4k, dan c = - 4i + 11j. Maka vektor 3 a b + 2 c = .... A. 8i + 19j + 26k B. 8i + 19j 26k C. 8i 19j 26k D. 4i + 12j 13k E. 84i + 12j + 13k 15. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 15. Diketahui b = 2i + 2j k dan b = 3i + 4k . Nilai kosinus sudut antara vektor a dan b adalah . A. 12 /15 B. 4 /15 C. 6 /15 D. 2 / 3 E. 3 / 2 16. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 16. Diketahui b = 2i 6j 3k dan b = 2i + j 2k . maka vektor pr0yeksi a pada b adalah . A. 4 /9 (2i + j 2k) B. 5 /9 (2i + j 2k) C. 4 /9 (- 2i j + 2k) D. 6 /9 (2i + j 2k) E. 6 /9 ( 2i j + 2k) 17. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 17. Persamaan bayangan garis 3x y + 2 = 0 oleh pencerminan terhadap garis y = x dilanjutkan dengan rotasi radian terhadap O adalah . A. 3x y + 2 = 0 B. 3x + y 2 = 0 C. 3y x + 2 = 0 D.3y + x + 2 = 0 E. 3x + y + 2 = 0 18. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 18. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 log ( x2 4x ) < 1 adalah . A. {x | 5 < x < 0 } B. {x | 5 < x < 1} C. {x | 1 < x < 5} D. {x | 5 < x < -4 atau 0 < x < 1 } E. {x | 1 < x < 0 atau 4 < x < 5 } 19. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 19. Perhatikan grafik fungsi berikut . Persamaan dari grafik fungsi di samping adalah . A. y = 2 x 2 B. y = 2 x +2 C. y = 2 x D. y = (1 /2) x E. y = (1 /2) x +2 X Y (0,4) y = f(x) 20. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 20. Diketahui suatu deret aritmetika dengan suku ke- 3 = 11, suku tengahnya 14 dan suku terakhir = 23, maka banyak suku dari deret tersebut adalah . A. 11 B. 10 C. 9 D. 8 E. 7 21. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 21. Diketahui deret geometri dengan suku-suku positif. Diketahui suku ke-3 adalah 1 /8 dan s uku ke-7 adalah 2. Rumus suku ke-n deret tersebut adalah . A. 2 n + 5 B. 2n 4 C. 2n 6 D. 2 n 4 E. 2 n 6 22. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 22. Diketahui kubus ABCD.EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jarak titik D ke bidang ACH adalah .cm A. 8 /3 2 B. 8 /3 3 C. 4 3 D. 16 /3 2 E. 16 /3 3 23. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 23. Diketahui bidang empat beraturan T.ABC. Nilai cosinus sudut antara bidang TBC dan ABC adalah . A. 1 /3 B. 1 /2 C. 1 /3 3 D. 2 /3 E. 2 /3 3 24. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 24. Keliling segi enam beraturan yang terletak pada lingkaran dengan jari-jari 10 cm adalah .cm A. 20 B. 36 C. 40 D. 50 E. 60 25. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 25. Himpunan penyelasaian dari persamaan 2sin 2 x + 5 cos x = 4 untuk 00 x 3600 adalah .... A. {30,330} B. {60,300} C. {120,240} D. {150,210} E. {180,360} 26. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 26. Diketahui tan A = 4 /3, A sudut lancip, sin B = 5 /13 , B sudut tumpul, Nilai sin (A B) adalah . A. - 56 /65 B. - 16 /65 C. 16 /65 D. 56 /65 E. 59 /52 27. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 27. Nilai dari A. 0 B. 2 C. 3 D. 6 E. 8 .... 53 4 lim 2 2 2 = + x x x 28. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 28. Nilai dari A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 12 .... sin 14cos lim 0 = xx x x 29. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 29. Persamaan garis singgung pada kurva y = 3x2 x3 , melalui titik yang absisnya = 1 adalah . A. y = 3x + 1 B. y = 3x 1 C. y = 3x 1 D. y = 3x + 1 E. y = 3x + 2 30. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 30. Gradien garis singgung di setiap titik (x,y) pada suatu kurva y = f(x) adalah 4x + 4 Jika kurva tersebut melalui t itik (1,1), maka persamaannya adalah . A. y = 4x2 + 4x 5 B. y = 4x2 + 4x + 5 C. y = 2x2 4x + 5 D. y = 2x2 + 4x + 5 E. y = 2x2 + 4x 5 31. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 31. (6x2 6x 11)dx = 6 Jika a bilangan bulat, nilai a yang memenuhi adalah .. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 1 a o 32. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 32. Nilai dari A. B. C. D. E. .... 82 18 3 2 = + x dxx cx ++82 3 6 1 cx ++82 3 2 3 cx ++823 3 cx ++826 3 cx ++8236 3 33. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 33. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah Jika dihitung dengan integral adalah . A. B. C. D. E. x y y = 4x y = 12 x2 ( )dxxx 2 0 2 412 ( )dxxx + 2 0 2 124 ( )dxxx + 3 0 2 124 ( )dxxx 3 0 2 412 ( )dxxx 4 0 2 412 34. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 34. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 6x + 8 dan sumbu X adalah satuan luas A. 2 /3 B. 4 /3 C. 8 /3 D. 10 /3 E. 20 /3 35. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 35. Daerah yang dibatasi oleh y = x2 + 3, x = 0 dan x = 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 3600 . Maka isi benda putar yang terjadi adalah . A. 36 1 /5 B. 32 4 /5 C. 49 2 /5 D. 40 2 /5 E. 45 3 /5 36. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! A. 9 B. 9,2 C. 9,6 D. 10 E. 10,4 36. Perhatikan table berikut! Nilai Frekuensi 3 5 3 6 8 4 9 11 9 12 - 14 6 15 - 17 2 Rataan hitung dari data pada tabel di atas adalah . 37. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! A. 68,5 B. 50,5 C. 47,5 D. 45,5 E. 33,5 Nilai kuartil atas (Q3) pada table tersebut adalah . 37. Perhatikan table berikut! Nilai Frekuensi 1 10 8 11 20 12 21 30 16 31 40 10 41 50 7 51 60 3 61 70 4 38. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 38. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari tiga angka dapat disusun dari angka- angka 1 , 2 ,3 , 4 , 6, dan 8 tanpa ada angka diulang adalah . A. 24 B. 28 C. 40 D. 48 E. 60 39. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 39. Dalam suatu ujian seorang siswa wajib mengerjakan 8 soal diantara 15 soal yang ada, dengan ketentuan soal nomor 1, 2, dan 3 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang dapat dilakukannya adalah . A. 625 B. 684 C. 792 D. 810 E. 825 40. klik Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! 40. Peluang Alvi lulus pada ujian akhir adalah 0,90, sedangkan peluang Beni lulus pada ujian akhir itu adalah 0,85. Peluang Alvi lulus tetapi Beni tidak lulus pada ujian itu adalah . A. 0,085 B. 0,135 C. 0,250 D. 0,765 E. 0,950