Sejarah & Kritikan SV

download Sejarah & Kritikan SV

of 16

 • date post

  13-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  0

Embed Size (px)

description

d

Transcript of Sejarah & Kritikan SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  1/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  2/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Seni:

  Suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah

  Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia

  yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan, kebudayaan, ruang,masa dan keadaan yang tertentu (melahirkan kepelbagaian

  pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut

  zaman dan masyarakat yang tertentu)

  Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira

  aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya

  Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan

  sosiologi.

  Seni

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  3/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Secara umum, seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau

  estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu

  mahupun masyarakat.

  Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu

  yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual(Hornby, 1974: 43).

  Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang

  memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea

  dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12).

  Hauser (1959) berpendapat, seni adalah komunikasi (1959).

  Herbert Read (1959: 16) pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan

  bentuk-bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa

  estetika

  Seni

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  4/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan

  disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi

  visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

  SV merangkumi seni lukis dan seni reka.

  Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun

  pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun

  medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

  Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea

  ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Khalayak menikmati karyaseni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara

  tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami

  ataupun digunakan mereka.

  Seni Visual

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  5/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza

  disebut bahan campuran ataupun mixed media.

  Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad 19, menjelang

  pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden telah menghasilkan

  media seni visual yang baru seperti video dan komputer.

  Sebagai suatu bentuk komunikasi, seni visual menyampaikan pelbagai

  maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan

  (Preble, Preble dan Frank, 1999).

  Seni Visual

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  6/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi

  bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting.

  Contohnya, istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada

  abad ke-18.

  Seni halus - penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun

  estetika, dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan, lukisan, arca,

  cetakan, seni bina, puisi dan muzik. (Osborne, 1979: 407),

  Seni gunaan - seni berasaskan fungsi seperti produk-produk seni grafik,

  tekstil, seramik, seni industri, fesyen, fotografi, seni logam halus,seni reka hiasan dalaman, seni landskap, multimedia dan animasi.

  Seni Visual

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  7/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Terdapat juga istilah-istilah seni tradisi, seni keagamaan, seni moden dan

  seni pascamoden.

  Seni tradisi - bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa

  dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti

  masyarakat tersebut.

  Sebagai contoh, identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir,

  seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman

  motif-motif dan maknanya. Seni keagamaan pula mendukung

  prinsip-prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara satu dengan

  yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep, tatacara, kaedah danprinsip yang tersendiri.

  Seni Visual

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  8/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Maksud Sejarah Seni Visual

  Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah

  Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop,

  peranan, dan cabang-cabang yang luas.

  Tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk-

  bentuk seni

  Melibatkan apa jua yang berkaitan dengan kerja seniitu sendiri,

  termasuklah tentang pengkarya, bentuk, stail atau gaya, proses, teknik,

  bahan, makna, pemilik, penaung, persepsi, tanggapan, peranan, dankemungkinan-kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan

  karya seni itu.

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  9/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan

  pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang

  tertentu.

  Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai faktor-faktor pencetus

  terhasilnya karya, akibat atau kesan, peranan, fungsi, nilai, makna,serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu karya.

  Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait

  dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain.

  Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yangmenerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia

  (Zakaria Ali, 1989; Muliyadi Mahamood, 1993; Pointon, 1994;

  Tansey dan Kleiner, 1996).

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  10/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Tujuan Sejarah Seni Visual

  memungkinkan khalayak mengetahui peristiwamasa lalu sebagai asas

  untuk memahami situasi masa kini.

  karya seni visual menjadi dokumen-dokumen sejarah yang merakamkanmasa atau era yang menghasilkannya, sementara apresiasi atau

  penghayatan seni bertindak sebagai asas untuk memahaminya.

  melihat akan perubahan-perubahanpersepsi, fungsi, mahupun makna

  yang berlaku ke atas sesuatu karya itu, contohnya dengan mengkaji

  faktor-faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan(Pointon, 1994; Tansey dan Kleiner, 1996).

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  11/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Kaedah Sejarah Seni Visual

  Karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting,

  sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya.

  Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan denganmengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun

  dihayati.

  apakah objek itu?

  untuk siapa ia dibuat?

  ia dibuat daripada apa?

  bagaimana keadaannya sekarang?adakah ia satu-satunya objek sedemikian?

  apakah maksudnya?

  apakah yang cuba disampaikan?

  bagaimanakah ia dipersembahkan?

  siapakah yang menghayatinya?

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  12/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV

  Monday, 30 June, 2014

  Atau, ia boleh dimulakan dengan soalan

  siapakah pembuatnya?

  di mana ia sekarang?

  bagaimana ia berada di tempatnya kini?

  bila ia sampai di tempatnya kini?

  siapa yang mendapatkannya?

  mengapa?

  berapakah harganya?

  siapa pemilik asalnya?

  siapa yang menghayatinya?

  (Pointon, 1994: 61).

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

 • 5/23/2018 Sejarah & Kritikan SV

  13/16

  Seni

  Seni Visual

  Konsep &

  Kaedah

  Sejarah SV

  Pendekatan Sejarah & Kritikan SV