Resensi Novel Sunda

of 12 /12
RESENSI NOVEL SUNDA Dijieun oleh: - Alda aulia hidayati arsyad - Deby eka henida - Ferenina putri hapsari - M. fachri gozali - Siti salma hanifaa - Syaiful hidayat utomo

Embed Size (px)

Transcript of Resensi Novel Sunda

Page 1: Resensi Novel Sunda

RESENSI NOVEL SUNDA

Dijieun oleh:

- Alda aulia hidayati arsyad- Deby eka henida- Ferenina putri hapsari- M. fachri gozali- Siti salma hanifaa- Syaiful hidayat utomo

Page 2: Resensi Novel Sunda

Pengertian Novel

Novel nyaeta carita rekaan anu mere kesan lir enya-enya kajadian anu dicaritakeun oge

loba deuih

Page 3: Resensi Novel Sunda

NOVEL “TANJEUR NA JURITAN JAYA DI BUANA”

Page 4: Resensi Novel Sunda

Resensi Novel

Judul Buku:Tanjeur na juritan jaya di buana

Pengarang : Yoseph IskandarTebal : 164 lembarPenerbit : PT Kiblat Buku UtamaPenyunting:Kota Terbit:Tahun Terbit: 1991ISBN :

Page 5: Resensi Novel Sunda

Pelaku/tokoh O Prabu Wangisutah (Raja Sunda)O Prabu Bunisora Adipati (alona Prabu

Wangisutah)O Mahapatih MajapahitO Raja MajapahitO Sang Haliwungan & Sang Ningrat Kencana

(anakna Prabu Wangisutah)O rampog (dielehkeun ku Prabu Wangisutah

basa keur indit ka puseur dayeuh Majapahit)

O Rakean Hujung & Ranisi (anak pandita) = dinikahkeun.

Page 6: Resensi Novel Sunda

Watakna

Page 7: Resensi Novel Sunda

Hubungan dengan tokoh

Page 8: Resensi Novel Sunda

Latar O Gunung diengO Suku gunung agungO Hulu lipamaliO Puseur dayeuh majapahitO Puseur dayeuh nagri sundaO Geger omasO Wilayah kakuasaan karajaan sunda

jeung karajaan majapahit.

Page 9: Resensi Novel Sunda

Galur O Galur Marele atawa maju

O Lantaran parelean kajadianna tuluy maju sacara temporal, henteu nyaritakeun kajadian anu samemehna atawa nyawang ka tukang sarta henteu bulak-balik.

Page 10: Resensi Novel Sunda

Tema O Pamingpin nu miboga sikep

tanggungjawab kana pancenna, sarta tara sagawayah dina milampah tiap hal. Sarta miboga sikep toleransi kana ageman sejen.

Page 11: Resensi Novel Sunda

Amanat O Urang sarerea kudu saling silih asuh

ka umat anu lain kapercayaananaO Sikep anu adil jeung wijaksana dina

ngahadeupan mangrupa hal

Page 12: Resensi Novel Sunda

Sinopsis Novel

Brilliant rudzaky dan fachrul heny triandaru.