Rekap Lembur BPKAD

download Rekap Lembur BPKAD

of 49

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rekap Lembur BPKAD

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  1/49

  Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1 Drs Mahadin C.U

  2 Lilies Mariani 10.114(2)

  3 Her !"#andri$

  4 Les%ari m"&i raha" 4.1.1(2) 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama 4.1.1(2)

  11 'en% -iani

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18 Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 in"n D"naida

  21 !ri ah"ni

  22 !"#aa%

  23 Mis%i aa%i

  24 ,"lia%i

  25 -ini "s"ma+ardani

  26 an N"rdian%$

  27 De+i n&&raini

  28 !"har%$

  29 #n" -$md$n

  30 N"r"l $miar%i

  31 /s%" *"i -aha"

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enerimaan daerah

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enairan dana

  *ena%a"sahaan dan en&el$laan e"an&an daerah

  *ena%a"sahaan dan en&el$laan &ai *N!D

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  2/49

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  3.1.1(2) 3.1.2(2)

  3.1.1(2) 3.1.2(2)

  3.1.1(2) 3.1.2(2)

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  3/49

    278000.00 155000.00 10000.00 i 20000.00 ii

  31 13000.00 ii

  Uan& lem#"r Uan& Maan lem#"r 17000.00 iii 25000.00 iii

  20000.00 i 30000.00 i

  2 40000.00 30000.00

  6 102000.00 75000.00

  4 34000.00 50000.00

  6 102000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  4/49

    3788000.00 1500000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  5/49

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Nama

  1 Drs Mahadin C.U

  2 Lilies Mariani

  3 Her !"#andri$ 3.1.5(2)

  4 Les%ari m"&i raha" 3.1.4(2) 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$ 3.1.5(2)

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama 3.1.4(2) 3.1.5(2)

  11 'en% -iani 3.1.4(2)

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 !ri ah"ni

  21!"#aa%

  22Mis%i aa%i

  23 ,"lia%i

  24 -ini "s"ma+ardani

  25 an N"rdian%$

  26De+i n&&raini

  27!"har%$

  28 #n" -$md$n

  29 N"r"l $miar%i

  30 /s%" *"i -aha"

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enerimaan daera

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enairan dana

  *ena%a"sahaan dan en&el$laan e"an&an daerah

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  6/49

  *ena%a"sahaan dan en&el$laan &ai *N!D

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  7/49

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  2.1.2 (7)

  4.1.2(2)

  4.1.2(2)

  h

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  8/49

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  9/49

    456000.00 130000.00 10000.00 i 20000.00 ii

  30 31 13000.00 ii

  Uan& lem#"r Uan& Maan le 17000.00 iii 25000.00 iii

  7 280000 30000 20000.00 i 30000.00 i

  2 40000.00

  2 34000.00 25000.00

  2 34000.00 25000.00

  4 68000.00 50000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  10/49

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  11/49

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Nama

  1 Drs Mahadin C.U 2.1.26(6)

  2 Lilies Mariani

  3 Her !"#andri$ 4.1.3(6)

  4 Les%ari m"&i raha" 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$ 4.1.3(6)

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama

  11 'en% -iani

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 in"n D"naidah

  21 !ri ah"ni

  22!"#aa%

  23Mis%i aa%i

  24 ,"lia%i

  25 -ini "s"ma+ardani

  26 an N"rdian%$

  27De+i n&&raini

  28!"har%$

  29 #n" -$md$n

  30 N"r"l $miar%i

  31 /s%" *"i -aha"

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enerimaan daerah

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  12/49

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  13/49

    684000.00 85000.00 10000.00 i 20000.00

  31 13000.00 ii

  Uan& lem#"r Uan& Maan lem#"r 17000.00 iii 25000.00

  6 240000.00 30000.00 20000.00 i 30000.00

  6 240000.00 30000.00

  6 204000.00 25000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  14/49

  ii

   iii

  i

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  15/49

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Nama

  1 Drs Mahadin C.U

  2 Lilies Mariani

  3 Her !"#andri$

  4 Les%ari m"&i raha" 3.1.6(2) 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama 3.1.6(2)

  11 'en% -iani 3.1.6(2)

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 in"n D"naidah

  21 !ri ah"ni

  22!"#aa%

  23Mis%i aa%i

  24 ,"lia%i

  25 -ini "s"ma+ardani

  26 an N"rdian%$

  27De+i n&&raini

  28!"har%$

  29 #n" -$md$n

  30 N"r"l $miar%i

  31 /s%" *"i -aha"

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enerimaan daerah

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  16/49

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  17/49

    102000.00 75000.00 10000.00 i 20000.00

  30 31 13000.00 ii

  Uan& lem#"r Uan& Maan lem#"r 17000.00 iii 25000.00

  20000.00 i 30000.00

  2 34000.00 25000.00

  2 34000.00 25000.00

  2 34000.00 25000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  18/49

  ii

   iii

  i

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  19/49

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Nama

  1 Drs Mahadin C.U

  2 Lilies Mariani 10.1.91(5)

  3 Her !"#andri$

  4 Les%ari m"&i raha" 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama

  11 'en% -iani

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18 Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 in"n D"naidah

  21 !ri ah"ni

  22 !"#aa%

  23 Mis%i aa%i

  24 ,"lia%i

  25 -ini "s"ma+ardani

  26 an N"rdian%$

  27 De+i n&&raini

  28 !"har%$

  29 #n" -$md$n

  30 N"r"l $miar%i

  31 /s%" *"i -aha"

  *enin&a%an *elaanan dan asili%asi enerimaan daerah

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  20/49

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  10.107(2)

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  21/49

    40000.00 30000.00 10000.00 i 20000.00

  30 31 13000.00 ii

  Uan& lem#"r Uan& Maan lem#"r 17000.00 iii 25000.00

  2 40000 30000 20000.00 i 30000.00

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  22/49

  ii

   iii

  i

 • 8/20/2019 Rekap Lembur BPKAD

  23/49

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Nama

  1 Drs Mahadin C.U

  2 Lilies Mariani

  3 Her !"#andri$

  4 Les%ari m"&i raha" 5 Dedi '"ia%

  6 L"#i s%ini

  7 &"s 'ri *"r+an%$

  8 !ri Nar%i

  9 ,esi Meida *ransari

  10 &as *rase%a U%ama

  11 'en% -iani

  12 Marina ah"ni

  13 Cah$ N"&r$h$

  14 /ndah !ri -aha" 15 ndreas Didi

  16 '$mas%im s+ara+a%i

  17 'a#ah !$nia+an

  18 Hen !"ma+a%i

  19 Dah "randari

  20 in"n D"naidah

  21 !ri ah"ni

  22 !"#aa%

  23 Mis%i aa%i

  24 ,"lia%i

  25 -ini "s"ma+ardani

  26