REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN …

of 121/121
No. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai Keterangan 1 2 3 4 1 15 0 2 14 16 3 13 26 4 12 103 5 11 4042 6 10 73 7 9 1010 8 8 2165 9 7 721 10 6 1007 11 5 819 12 4 3 13 3 46 14 2 0 15 1 204 10235 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin Jumlah REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI Lampiran I Surat Menteri PANRB Nomor: B/ /M.SM.04.00/2018
 • date post

  21-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN …

1 2 3 4
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
Pegawai Keterangan
4 Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan 9 1
5 Kepala Sub Bagian Kerja Sama 9 1
6 Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah 9 0
8 Kepala Sub Bagian Keagamaan 9 1
9 Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya 8 1
10 Kepala Sub Bagian Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan 8 0
12 Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan 9 1
13 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 9 1
14 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pengkajian Hukum 9 1
17 Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian 9 1
18 Kepala Sub Bagian Produksi Daerah 9 1
19 Kepala Sub Bagian Pertambangan Umum dan Energi 9 1
21 Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan 9 1
22 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Program dan Fasilitasi Pengadaan 9 1
23 Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan 8 1
26 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 9 1
27 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol 9 0
28 Kepala Sub Bagian Telekomunikasi, Sarana dan Prasarana 9 0
30 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 9 1
31 Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur 9 1
32 Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 9 0
35 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran 8 1
36 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Dan Pelaporan 9 1
37 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset 8 1
39 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1
40 Kepala Sub Bagian Humas 8 1
41 Kepala Sub Bagian Protokol 8 1
43 Kepala Sub Bagian Rapat Dan Risalah 9 1
44 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan 9 1
45 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Anggaran 8 1
47 Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan 8 0
48 Kepala Sub Bagian Kajian Produk DPRD 8 1
49 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Perpustakaan 8 1
52 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
53 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
54 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 8 1
61 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
62 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
Lampiran II
Pegawai Keterangan
65 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 8 1
66 Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat 9 1
67 Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga 9 1
69 Kepala Seksi Sekolah Dasar 9 1
70 Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 9 1
71 Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar 9 1
73 Kepala Seksi Guru 8 1
74 Kepala Seksi Tenaga Kependidikan 8 1
75 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir 8 0
77 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar 9 1
78 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama 9 0
79 Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan 9 1
80 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SMP 8 10
81 Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Grogol 9 1
82 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Sanggar Kegiatan Belajar Grogol 8 1
85 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
86 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
87 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
89 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 9 1
90 Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 9 1
91 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 8 1
93 Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 9 1
94 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Menular 9 1
95 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Keswa 9 1
101 Kepala Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman 9 1
102 Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana 9 1
103 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan
Kesehatan 9 1
104 Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan 9 1
105 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan 9 1
106 Kepala UPT Puskesmas 9 0
107 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas 8 33
110 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
111 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
112 Kepala Sub Bagian Tata Ruang 9 1
114 Kepala Seksi Jalan 9 1
115 Kepala Seksi Jembatan 9 1
116 Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan 8 1
118 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Air 9 1
119 Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air 9 1
121 Kepala Seksi Operasi Sumber Daya Air 9 1
122 Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air 9 0
123 Kepala Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air 9 1
125 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang 9 1
126 Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9 1
128 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 9 1
3
Pegawai Keterangan
130 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 1
131 Kepala UPT PUPR Semen 9 1
132 Kepala UPT PUPR Wates 9 1
133 Kepala UPT PUPR Ringinrejo 9 1
134 Kepala UPT PUPR Pagu 9 1
135 Kepala UPT PUPR Kunjang 9 1
136 Kepala UPT PUPR Kandangan 9 1
139 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
140 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
141 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 0
143 Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat 8 1
144 Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 8 1
145 Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial 8 1
147 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 8 0
148 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, Korban
Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan 8 1
149 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 8 1
151 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan 8 1
152 Kepala Seksi Pengolahan Data Kemiskinan 8 1
154 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 8 1
155 Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 8 1
158 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
159 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
160 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
162 Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 8 1
163 Kepala Seksi Pengembangan Sistem Statistik, Distribusi, Akses dan
Informasi Pangan 9 1
Pangan Lokal 9 1
169 Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Peternakan 8 1
170 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan 8 0
172 Kepala Seksi Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan 8 1
173 Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner 8 1
174 Kepala Seksi Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan 9 1
175 Kepala UPT Puskeswan 9 1
176 Kepala Tata Usaha 8 0
179 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain 8 0
180 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
181 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 8 1
183 Kepala Seksi Transmigrasi 8 1
184 Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 8 1
185 Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja 9 1
187 Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan 8 1
188 Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas 8 0
189 Kepala Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Kerja 8 1
191 Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan 8 0
192 Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek 8 0
4
Pegawai Keterangan
193 Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 9 1
195 Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri 8 1
196 Kepala Seksii Norma Ketenagakerjaan 8 1
197 Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 9 1
200 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan 9 1
201 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 8 1
203 Kepala Seksi Tata Bangunan 9 1
204 Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum Dan Lingkungan 9 0
205 Kepala Seksi Perencanaan Jasa Kontruksi 9 1
207 Kepala Seksi Perumahan Dan Kawasan Permukiman 9 0
208 Kepala Seksi Sarana Prasarana, Utilitas Umum Dan Pju 9 1
209 Kepala Seksi Perencanaan Prasarana,Sarana Utilitas Umum 8 0
211 Kepala Seksi Pertanahan 8 1
212 Kepala Seksi Kawasan Permukiman Kumuh 8 0
215 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
216 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
217 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 9 1
219 Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 8 1
220 Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas 9 0
222 Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Terminal 9 1
223 Kepala Seksi Angkutan Barang Dan Angkutan Khusus 9 1
225 Kepala Seksi Ketertiban Dan Keselamatan 9 1
226 Kepala Seksi Perparkiran 9 1
228 Kepala Seksi Data Dan Evaluasi 9 0
229 Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan 9 1
230 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 9 1
233 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
234 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
235 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 8 1
237 Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk 9 1
238 Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga 9 1
240 Kepala Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat
Kontrasepsi 8 1
241 Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja 8 1
243 Kepala Seksi Ketahanan Keluarga 8 1
244 Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pergerakan Lini Lapangan 8 1
246 Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 8 1
247 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan 8 1
250 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
251 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
253 Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan 9 1
254 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9 1
256 Kepala Seksi Produksi Perikanan 9 1
257 Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9 1
258 Kepala UPT PBAT (Perikanan Budidaya Air Tawar) 9 1
261 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
262 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
263 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
265 Kepala Seksi Promosi Pariwisata 8 0
266 Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata 8 1
5
Pegawai Keterangan
268 Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata 8 1
269 Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata 8 0
271 Kepala Seksi Pengembangan Kesenian 9 1
272 Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan 8 0
274 Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi 9 1
275 Kepala Seksi Museum dan Purbakala 8 1
278 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
279 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
281 Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan 8 1
282 Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 8 0
283 Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan 8 0
285 Kepala Seksi Pengelolaan Limbah 8 0
286 Kepala Seksi Pelayanan kebersihan 8 1
287 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 8 1
289 Kepala Seksi Penataan Taman 8 1
290 Kepala Seksi Dekorasi Kota 8 0
291 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 8 0
294 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
295 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 0
297 Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana 8 1
298 Kepala Seksi Penyuluhan, AdvoKepala Seksi dan Hukum 9 1
299 Kepala Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan 9 0
301 Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha 8 1
302 Kepala Seksi Produksi 9 1
303 Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha 9 0
305 Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan, Pengfembangan Jaringan dan
Kerjasama Pemasaran 8 1
dan Wirausaha 8 1
307 Kepala Seksi Pembiayaan, Jasa Keuangan dan Promosi 9 0
310 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
311 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
312 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
314 Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik 8 1
315 Kepala Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Pelayanan Publik 9 1
316 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 9 1
318 Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi Publik 9 0
319 Kepala Seksi Kehumasan 9 1
320 Kepala Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi 9 0
322 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi 9 1
323 Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 8 0
324 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
dan Komunikasi 8 1
326 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 9 0
327 Kepala Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi 9 0
328 Kepala Seksi Statistik dan Data Elektronik 8 0
331 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 9 1
332 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
333 Kepala Bidang Perdagangan 9 0
334 Kepala Seksi Usaha Perdagangan 9 1
335 Kepala Seksi Akses Jaringan Pasar dan Metrologi Legal 9 1
6
Pegawai Keterangan
338 Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan 9 1
339 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika 8 1
340 Kepala Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri 8 0
341 Kepala UPT Pasar 9 1
342 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar 8 1
343 Kepala UPT Metrologi Legal 9 1
346 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
347 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
348 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
350 Kepala Seksi Budidaya dan Perbenihan Tanaman Pangan 9 1
351 Kepala Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen Tanaman 9 1
352 Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Tanaman Pangan 9 1
354 Kepala Seksi Budidaya Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman
Hortikultura 9 1
355 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 9 1
357 Kepala Seksi Budidaya Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan 9 1
358 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan 8 1
360 Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 8 1
361 Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan 9 1
362 Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan 9 1
363 Kepala UPT 9 1
364 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Benih 8 0
367 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
368 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
369 Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian 8 1
371 Kepala Seksi Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat 9 1
372 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan 9 1
374 Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa 9 1
375 Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat 9 1
377 Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan Dan Kekayaan Desa 9 1
378 Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa Dan
Adat 9 1
382 Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat
Guna 9 0
386 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
388 Kepala Seksi Identitas Penduduk 8 1
389 Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk 8 1
390 Kepala Seksi Pendataan Penduduk 8 1
392 Kepala Seksi Kelahiran 8 1
393 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 8 1
394 Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian 8 1
396 Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 9 1
397 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 8 1
398 Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 9 1
401 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
402 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
404 Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan 8 1
7
Pegawai Keterangan
405 Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis 8 1
406 Kepala Seksi Pelayanan dan Jasa Teknis Arsip 8 1
408 Kepala Seksi Akuisis dan Pengelolaan Bahan Pustaka 8 1
409 Kepala Seksi Layanan Pustaka dan Informasi 8 1
410 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 9 1
413 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
414 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
415 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
417 Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal 8 1
418 Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal 9 1
420 Kepala Seksi Promosi 9 1
421 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi 8 0
423 Kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan I 9 1
424 Kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan II 9 0
427 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 9 1
428 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
429 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
431 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan 9 0
432 Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan 9 1
434 Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian 9 1
435 Kepala Seksi Kerjasama 9 0
437 Kepala Seksi Pelatihan Dasar 8 1
438 Kepala Seksi Teknis Fungsional 9 1
440 Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 8 1
441 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9 0
443 Kepala Seksi Operasional Dan Pencegahan 9 0
444 Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana 9 1
447 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 8 0
448 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
449 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 8 1
451 Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 8 1
452 Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa 8 1
453 Kepala Sub Bidang Data Dan Pengkajian Peraturan 8 0
455 Kepala Sub Bidang Sosial Dan Budaya 8 1
456 Kepala Sub Bidang Kependudukan 8 1
457 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat 8 1
459 Kepala Sub Bidang Ekonomi 8 1
460 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 8 1
461 Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik Dan Prasarana 8 1
463 Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Inovasi 8 1
464 Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi 8 1
465 Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan 8 1
468 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
469 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1
470 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 9 0
472 Kepala Sub Bidang I Pembangunan Manusia Dan Masyarakat 8 1
473 Kepala Sub Bidang II Pembangunan Manusia Dan Masyarakat 9 1
474 Kepala Sub Bidang III Pembangunan Manusia Dan Masyarakat 9 1
476 Kepala Sub Bidang I Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 8 1
477 Kepala Sub Bidang II Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 8 1
8
Pegawai Keterangan
478 Kepala Sub Bidang III Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 9 0
480 Kepala Sub Bidang I Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 9 1
481 Kepala Sub Bidang II Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 8 1
482 Kepala Sub Bidang III Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 8 0
484 Kepala Sub Bidang I Data Dan Analisekonomi Makro Daerah 9 1
485 Kepala Sub Bidang II Perencanaan Teknis Pembangunan Daerah 9 1
486 Kepala Sub Bidang III Monev Dan Pelaporan 8 1
489 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 9 1
490 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
492 Kepala Sub Bidang Perencanaan 9 1
493 Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstenfikasi 9 1
494 Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian 8 1
496 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran 9 1
497 Kepala Sub Bidang Penetapan 9 1
498 Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data 8 1
500 Kepala Sub Bidang Pembukuan 8 1
501 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 9 1
502 Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 9 1
505 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
506 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1
508 Kepala Sub Bidang Anggaran 9 1
509 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 9 1
510 Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan
Daerah 8 0
Daerah 9 1
Aset Daerah 9 1
Daerah 9 1
521 Kepala Sub Bagian Penyusun Program 8 1
522 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
524 Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan 9 1
525 Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 9 1
527 Kepala Sub Bidang Jabatan dan Perpindahan 9 1
528 Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian 9 1
530 Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan 9 1
531 Kepala Sub Bidang Diklat Tekhnis dan Fungsional 9 1
533 Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 9 1
534 Kepala Sub Bidang Dokumentasi 8 1
536 Sekretaris Badan Penanggulanan Bencana Daerah 9 0
537 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 9 1
538 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 8 1
539 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 9 1
542 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
543 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1
544 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 0
546 Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan 8 0
547 Kepala Sub Bidang Pembauran 9 1
9
Pegawai Keterangan
556 Kepala Seksi Pelayanan Medik 8 0
557 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 8 1
559 Kepala Seksi Penunjang Klinik 9 1
560 Kepala Seksi Penunjang Non Klinik 8 1
562 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
563 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
567 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 1
568 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 8 1
569 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 8 1
571 Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi 9 1
572 Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana 9 1
573 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akutansi 9 0
575 Kepala Sub Bagian Rekam Medis 8 0
576 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Diklat 9 0
577 Kepala Sub Bagian Kehumasan Pemasaran dan PKRS 8 0
580 Kepala Seksi Pelayanan Medis 8 1
581 Kepala Seksi Penunjang Medis 9 0
583 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 8 1
584 Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan 8 0
587 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
588 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
589 Kepala Seksi Kesos 8 1
590 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
591 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
592 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
593 Kepala Seksi Trantib 8 1
596 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
597 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
598 Kepala Seksi Kesos 8 1
599 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
600 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
601 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
602 Kepala Seksi Trantib 8 0
605 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
606 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
607 Kepala Seksi Kesos 8 0
608 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
609 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
610 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
611 Kepala Seksi Trantib 8 0
614 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
615 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
616 Kepala Seksi Kesos 8 1
617 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
618 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
619 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
10
Pegawai Keterangan
623 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 0
624 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
625 Kepala Seksi Kesos 8 0
626 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
627 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
628 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
629 Kepala Seksi Trantib 8 1
632 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
633 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
634 Kepala Seksi Kesos 8 1
635 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
636 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
637 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
638 Kepala Seksi Trantib 8 1
641 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
642 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
643 Kepala Seksi Kesos 8 1
644 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
645 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
646 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
647 Kepala Seksi Trantib 8 0
650 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
651 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
652 Kepala Seksi Kesos 8 0
653 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
654 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
655 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
656 Kepala Seksi Trantib 8 1
659 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
660 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
661 Kepala Seksi Kesos 8 1
662 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
663 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
664 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
665 Kepala Seksi Trantib 8 1
668 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
669 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
670 Kepala Seksi Kesos 8 1
671 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
672 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
673 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
674 Kepala Seksi Trantib 8 1
677 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
678 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
679 Kepala Seksi Kesos 8 0
680 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
681 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
682 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
683 Kepala Seksi Trantib 8 0
11
Pegawai Keterangan
687 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
688 Kepala Seksi Kesos 8 1
689 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
690 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
691 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
692 Kepala Seksi Trantib 8 0
695 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
696 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
697 Kepala Seksi Kesos 8 1
698 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
699 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
700 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
701 Kepala Seksi Trantib 8 0
704 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
705 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
706 Kepala Seksi Kesos 8 1
707 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
708 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
709 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
710 Kepala Seksi Trantib 8 1
713 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
714 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
715 Kepala Seksi Kesos 8 1
716 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
717 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
718 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
719 Kepala Seksi Trantib 8 0
722 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
723 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
724 Kepala Seksi Kesos 8 1
725 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
726 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
727 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
728 Kepala Seksi Trantib 8 1
731 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
732 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
733 Kepala Seksi Kesos 8 1
734 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
735 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
736 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
737 Kepala Seksi Trantib 8 1
740 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
741 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
742 Kepala Seksi Kesos 8 1
743 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
744 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
745 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
746 Kepala Seksi Trantib 8 0
749 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
12
Pegawai Keterangan
750 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
751 Kepala Seksi Kesos 8 1
752 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
753 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
754 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
755 Kepala Seksi Trantib 8 0
758 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
759 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
760 Kepala Seksi Kesos 8 1
761 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
762 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
763 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
764 Kepala Seksi Trantib 8 1
767 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
768 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
769 Kepala Seksi Kesos 8 1
770 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
771 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
772 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
773 Kepala Seksi Trantib 8 1
776 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
777 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
778 Kepala Seksi Kesos 8 1
779 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
780 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 0
781 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
782 Kepala Seksi Trantib 8 0
785 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
786 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
787 Kepala Seksi Kesos 8 1
788 Kepala Seksi Pelayanan 8 1
789 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
790 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
791 Kepala Seksi Trantib 8 1
794 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
795 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
796 Kepala Seksi Kesos 8 1
797 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
798 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
799 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
800 Kepala Seksi Trantib 8 1
803 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
804 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
805 Kepala Seksi Kesos 8 1
806 Kepala Seksi Pelayanan 8 0
807 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
808 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
809 Kepala Seksi Trantib 8 1
812 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
813 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan Program 8 1
13
Pegawai Keterangan
816 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 1
817 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1
818 Kepala Seksi Trantib 8 1
819 Kepala Kelurahan Pare 9 1
820 Sekretaris Kelurahan Pare 8 1
821 Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan 8 1
822 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 8 1
823 Kepala Seksi Sosial Kelurahan 8 1
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan
Politik Sekretariat Daerah 13 1
2 Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan
Dan Pembangunan Sekretariat Daerah 13 1
3 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah 13 1
4 Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan 7 1
5 Bendahara Bagian Administrasi Pemerintahan 7 1
6 Pengadministrasi Umum Bagian Administrasi Pemerintahan 5 1
7 Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan Bagian Administrasi Pemerintahan 7 1
8 Pengelola Pelaksanaan Program
Kelembagaan dan Kerjasama Bagian Administrasi Pemerintahan 6 2
9 Analis Toponimi dan Data Wilayah Bagian Administrasi Pemerintahan 7 1
10 Bendahara Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat 7 1
Rakyat 6 1
Rakyat 6 2
Rakyat 6 1
Rakyat 6 2
Rakyat 6 1
Rakyat 6 2
Rakyat 6 2
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
No. Nama Jabatan Fungsional,
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
15
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Rakyat 5 1
Rakyat 5 2
Rakyat 5 8
Rakyat 1 3
23 Pengelola Penyusunan Perundang-undangan Bagian Hukum 6 1
24 Penyusun Rancangan Perundang-undangan Bagian Hukum 7 3
25 Pengelola Pelayanan Hukum Sekretariat
Daerah Bagian Hukum 6 1
26 Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum 7 1
27 Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum 7 1
28 Pengelola Pengkajian dan Penelaahan
Hukum Bagian Hukum 6 1
29 Pengelola Informasi Produk Hukum Bagian Hukum 6 1
30 Pengolah Data Informasi dan Hukum Bagian Hukum 6 1
31 Penyusun Rencana Pengembangan Produk
Skala Mikro, Kecil dan Menengah Bagian Perekonomian 7 1
32 Analis Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagian Perekonomian 7 1
33 Pengelola Pembinaan dan Pengembangan
Perekonomian Bagian Perekonomian 6 1
34 Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan
Badan Usaha Daerah Bagian Perekonomian 6 1
35 Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik Bagian Perekonomian 7 1
36 Bendahara Bagian Perekonomian 7 1
37 Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Bagian Perekonomian 7 1
38 Analis Wilayah Pertambangan Bagian Perekonomian 7 1
39 Analis Rencana Umum Energi Bagian Perekonomian 7 1
40 Pengelola Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Bagian Perekonomian 6 1
41 Pengolah Data Laporan Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 6 1
16
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
dan Layanan Pengadaan 5 1
43 Pengelola Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 6 1
44 Bendahara Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 7 1
45 Penata Laporan Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 7 1
46 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 5 1
47 Pengadministrasi LPSE Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 5 1
48 Pranata Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan
dan Layanan Pengadaan 6 2
49 Bendahara Bagian Umum 7 1
50 Penata Laporan Keuangan Bagian Umum 7 6
51 Penyusun Rencana Kebuhan Rumah Tangga
dan Perlengkapan Bagian Umum 7 1
52 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Bagian Umum 7 3
53 Pengelola Kepegawaian Bagian Umum 6 1
54 Pengelola Kendaraan Bagian Umum 6 2
55 Pengadministrasi Umum Bagian Umum 5 12
56 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Bagian Umum 5 2
57 Operator Telekomunikasi Bagian Umum 5 3
58 Ajudan Bagian Umum 6 4
59 Petugas Protokol Bagian Umum 5 3
60 Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi Bagian Umum 5 3
61 Pranata Jamuan Bagian Umum 5 1
62 Pengemudi Bagian Umum 3 8
63 Pramu Kebersihan Bagian Umum 1 33
64 Analis Kelembagaan Bagian Organisasi 7 1
65 Pengelola Data Bagian Organisasi 6 1
66 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi 7 1
67 Pengelola Data Bagian Organisasi 6 1
68 Pengelola Akuntabilitas Bagian Organisasi 6 1
69 Bendahara Bagian Organisasi 7 1
17
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
71 Bendahara Sekretariat DPRD 7 1
72 Pengelola Data Belanja Dan Laporan
Keuangan Sekretariat DPRD 6 3
73 Pranata Jamuan Sekretariat DPRD 5 4
74 Petugas Penggandaan Sekretariat DPRD 3 1
75 Analis Tata Usaha Sekretariat DPRD 7 1
76 Pengadministrasi Umum Sekretariat DPRD 5 2
77 Penyusun Risalah Sekretariat DPRD 7 1
78 Pengadministrasi Rapat Sekretariat DPRD 5 3
79 Penyusun Rencana Pengawasan Sekretariat DPRD 7 1
80 Pengelola Pengawasan Sekretariat DPRD 6 1
81 Pengadministrasi Anggaran Sekretariat DPRD 5 2
82 Pengelola Informasi Produk Hukum Sekretariat DPRD 6 1
83 Pengadministrasi Umum Inspektorat 5 1
84 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Inspektorat 7 1
86 Pengelola Monitoring dan Evaluasi Inspektorat 6 1
87 JF Auditor Madya Inspektorat 11 8
88 JF Auditor Muda Inspektorat 9 2
89 JF Auditor Pertama Inspektorat 8 2
90 JF Auditor Madya Inspektorat 11 2
91 JF Auditor Muda Inspektorat 9 1
92 JF Auditor Pertama Inspektorat 8 2
93 JF Pengawas Pemerintahan (P2UPD) Madya Inspektorat 11 1
94 Analis Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat 7 1
95 JF Auditor Madya Inspektorat 11 2
96 JF Auditor Muda Inspektorat 9 2
97 Analis Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat 7 1
98 JF Auditor Madya Inspektorat 11 2
99 JF Auditor Muda Inspektorat 9 2
100 JF Auditor Pertama Inspektorat 8 1
101 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan 7 1
102 Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendidikan 6 2
103 Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan 6 2
104 Pengadministrasi Umum Dinas Pendidikan 5 4
105 Pengemudi Dinas Pendidikan 3 2
106 Pramu Kebersihan Dinas Pendidikan 1 1
107 Petugas Keamanan Dinas Pendidikan 3 2
108 Bendahara Dinas Pendidikan 7 1
109 Penata Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 7 5
18
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
112 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan 7 2
113 Pengelola Program dan Laporan Dinas Pendidikan 6 5
114 Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaran
Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 6 2
115 Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dinas Pendidikan 6 2
116 Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 6 2
117 Penyusun Program Pembinaan Pendidikan
Masyarakat Dinas Pendidikan 7 3
118 Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan
Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan 6 3
119 Penyuluh Kepemudaan Dinas Pendidikan 7 3
120 Penyuluh Olahraga Dinas Pendidikan 7 3
121 Pengelola Kurikulum Dinas Pendidikan 6 1
122 Penyusun Data Peserta Didik Dinas Pendidikan 7 2
123 Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu
Sekolah Dinas Pendidikan 6 1
124 Pengelola Kurikulum Dinas Pendidikan 6 3
125 Penyusun Data Peserta Didik Dinas Pendidikan 7 1
126 Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu
Sekolah Dinas Pendidikan 6 1
127 Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan Dinas Pendidikan 6 2
128 Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan
Bakat Dinas Pendidikan 7 3
129 Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan 6 8
130 Pengolah Data Kompetensi Tenaga Pengajar Dinas Pendidikan 6 3
131 Pengelola Data Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 6 1
132 Pengelola Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 6 2
133 Pengelola Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Dinas Pendidikan 6 1
134 Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan 6 6
135 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan 7 3
136 Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Dana
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan 6 2
137 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan 7 3
19
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
139 Pengelola Supervisi dan Fasilitasi
Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan 6 2
140 Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan Dinas Pendidikan 7 2
141 Pengadministrasi Umum UPT SD - Dinas Pendidikan 5 56
142 Pramu Kebersihan UPT SD - Dinas Pendidikan 1 107
143 Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan UPT SMP - Dinas Pendidikan 5 36
144 Pengadministrasi Umum UPT SMP - Dinas Pendidikan 5 29
145 Pengelola Bantuan Pendidikan UPT SMP - Dinas Pendidikan 6 21
146 Pengadministrasi Kependidikan UPT SMP - Dinas Pendidikan 5 14
147 Pengadministrasi Kependidikan UPT SMP - Dinas Pendidikan 5 1
148 Pengelola Peserta Didik UPT SMP - Dinas Pendidikan 6 12
149 Pengadministrasi Umum UPT Sanggar Kegiatan Belajar -
Dinas Pendidikan 5 3
Kependidikan
152 JF Guru Pertama Dinas Pendidikan 8 1460
153 JF Guru Muda Dinas Pendidikan 9 717
154 JF Guru Madya Dinas Pendidikan 11 3859
155 JF Guru Utama Dinas Pendidikan 13 1
156 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dinas Kesehatan 7 2
157 Pengemudi Dinas Kesehatan 3 1
158 Pranata Barang dan Jasa Dinas Kesehatan 6 2
159 Operator Pengembangan Sarana Iptek Dinas Kesehatan 5 1
160 Pengadministrasi Umum Dinas Kesehatan 5 4
161 Pengadministrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan 5 1
162 Pengelola Kepegawaian Dinas Kesehatan 6 5
163 Pengelola Program Studi Dinas Kesehatan 6 6
164 Penata Keuangan Dinas Kesehatan 7 8
165 Penata Laporan Keuangan Dinas Kesehatan 7 1
166 Pengadministrasi Penerimaan Dinas Kesehatan 5 1
167 Bendahara Dinas Kesehatan 7 2
168 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kesehatan 7 2
169 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran Dinas Kesehatan 6 1
170 Analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan 7 1
20
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Inspeksi dan Laboratorium Medik Dinas Kesehatan 7 2
172 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan 5 1
173 Pengevaluasi Sistem Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Laboratorium Medik Dinas Kesehatan 7 1
174 Analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan 7 2
175 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan 5 1
176 Analis Perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan 7 1
177 Pengelola Data Dinas Kesehatan 6 1
178 Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan 6 2
179 Analis Gizi Dinas Kesehatan 7 2
180 Pengelola Data Dinas Kesehatan 6 1
181 Pengelola Penggerak Peran Serta
Masyarakat di Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 6 1
182 Pengelola Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan 6 1
183 Penyusun Bahan Materi Penyuluhan Dinas Kesehatan 7 1
184 Pengelola Data Dinas Kesehatan 6 1
185 Pengelola Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 6 2
186 Pengelola Program dan Laporan Dinas Kesehatan 6 1
187 Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Dinas Kesehatan 7 1
188 Pengelola Pemangatan Penyakit dan
Imunisasi Dinas Kesehatan 6 1
189 Pengelola Program dan Imunisasi Dinas Kesehatan 6 1
190 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan 5 2
191 Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Dinas Kesehatan 7 3
192 Pengadministrasi Program Pemberantasan
193 Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Dinas Kesehatan 7 2
194 Analis obat dan makanan Dinas Kesehatan 7 1
195 Pengelola Program dan Laporan Dinas Kesehatan 6 2
196 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan 5 3
197 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dinas Kesehatan 7 1
198 Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan 7 2
21
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
200 Pengelola Program dan Laporan Dinas Kesehatan 6 2
201 Pengadministrasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 5 3
202 Bendahara Dinas Kesehatan 7 1
203 Pengelola Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan 6 1
204 Pengelola Data Dinas Kesehatan 6 1
205 Pramu Kebersihan Dinas Kesehatan 1 1
206 Pengelola Data Dinas Kesehatan 6 1
207 Pengelola Laboratorium Dinas Kesehatan 6 1
208 JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Dinas Kesehatan 7 1
209 JF Apoteker Muda Dinas Kesehatan 9 1
210 JF Asisten apoteker Pelaksana Dinas Kesehatan 6 2
211 JF Pranata Laboratorium Kesehatan
Pelaksana Lanjutan Dinas Kesehatan 7 1
212 JF Bidan Madya UPT Puskesmas - Dinas
Kesehatan 11 7
Kesehatan 12 26
Kesehatan 12 22
Kesehatan 11 13
Kesehatan 11 2
Kesehatan 9 13
Kesehatan 9 14
Kesehatan 10 17
Kesehatan 10 12
Kesehatan 9 1
Kesehatan 9 12
Kesehatan 9 3
Kesehatan 8 2
Kesehatan 9 4
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Kesehatan 8 1
Kesehatan 8 1
Kesehatan 7 22
Kesehatan 6 2
Kesehatan 7 9
Kesehatan 7 38
Kesehatan 7 21
Kesehatan 7 33
Kesehatan 7 15
Pelaksana Lanjutan
Kesehatan 7 11
Kesehatan 5 1
Kesehatan 5 3
Pelaksana Pemula
Kesehatan 6 12
Kesehatan 6 161
Kesehatan 6 1
Kesehatan 6 6
Kesehatan 6 40
Kesehatan 6 9
Pelaksana
Kesehatan 6 8
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Kesehatan 5 11
Kesehatan 5 83
Kesehatan 3 7
Kesehatan 8 12
Kesehatan 8 132
Kesehatan 8 5
Kesehatan 8 82
Kesehatan 8 16
Kesehatan 8 4
Kesehatan 8 5
Kesehatan 5 13
Kesehatan 5 2
UPT Balai Pengelolaan Farmasi
dan Alat Kesehatan - Dinas
Daerah - Dinas Kesehatan 6 1
265 Pengelola Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan
Daerah - Dinas Kesehatan 6 1
266 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 5 2
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Penataan Ruang 5 1
Penataan Ruang 6 1
Penataan Ruang 3 1
Penataan Ruang 3 1
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 6 2
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 6 1
Penataan Ruang 6 1
Penataan Ruang 6 2
Penataan Ruang 7 2
Penataan Ruang 7 1
Jembatan
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 5 5
Penataan Ruang 5 2
Penataan Ruang 5 1
Penataan Ruang 1 1
Penataan Ruang 7 1
289 Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 6 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
290 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 2
292 Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 6 1
Penataan Ruang 6 1
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 2
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 1
Prasarana
Penataan Ruang 7 2
Penataan Ruang 7 1
301 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 7 1
Penataan Ruang 7 1
303 Analis Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 7 1
UPT PUPR Semen - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Daya Air
UPT PUPR Ringinrejo - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Daya Air
UPT PUPR Wates - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Daya Air
UPT PUPR Pagu - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Daya Air
UPT PUPR Kandangan - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
UPT PUPR Kandangan - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Daya Air
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
UPT PUPR Kunjang - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
UPT PUPR Kunjang - Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Daya Air
328 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sosial 7 1
329 Penata Laporan Keuangan Dinas Sosial 7 1
330 Bendahara Dinas Sosial 7 1
331 Pengelola Kepegawaian Dinas Sosial 6 1
332 Pengadministrasi Umum Dinas Sosial 5 1
333 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sosial 5 1
334 Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial Dinas Sosial 6 1
335 Pranata Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial 5 1
336 Pengelola Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 6 1
337 Pengelola Bimbingan dan Konseling Dinas Sosial 6 1
338 Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial 5 1
339 Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial
340 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial 6 1
341 Pengolah Data Dinas Sosial 6 1
342 Pengelola Data Dinas Sosial 6 1
343 Pranata Bencana Dinas Sosial 6 1
344 Pengelola Perlindungan Sosial Dinas Sosial 6 1
345 Pengolah Data Dinas Sosial 6 1
346 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
Peternakan 6 1
Peternakan 5 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Peternakan 5 1
Peternakan 1 1
Peternakan 7 2
352 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan 7 1
Peternakan 5 1
Peternakan 6 1
Pangan
Peternakan 7 1
Peternakan 6 1
358 Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan 7 1
Peternakan 6 1
Peternakan 6 1
Jajanan Anak Sekolah
Peternakan 7 1
Ternak
Kehewanan
Semi Gaduhan
Peternakan 6 1
Peternakan 6 1
dan Hewan Lainnya
Budidaya Ternak
dan Unggas
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
371 Pengelola UPT Pasar Hewan dan RPH Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan 6 1
Peternakan dan Kesmavet
Dinas Ketahanan Pangan dan
dan Unggas
377 Penata Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja 7 1
378 Analis Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 7 1
379 Pengolah Data Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 6 1
380 Pengolah Data Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 6 1
381 Pengolah data Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja 6 1
382 Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja 6 1
383 Analis Penyelesaian Laporan Hasil
Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja 7 1
384 Pengolah data Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 6 1
385 Pengolah Data Dinas Tenaga Kerja 6 1
386 Analis Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 7 1
387 Bendahara Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 7 1
Permukiman 7 1
Permukiman 5 1
Permukiman 6 1
Permukiman 1 1
Prasarana
393 Pengelola IMB Gedung Dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 6 1
Permukiman 7 1
Permukiman 5 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Permukiman 7 1
Permukiman 5 2
Permukiman 6 1
Permukiman 7 1
Permukiman 6 1
401 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 7 1
Pemanfaatan Sumber Daya Air
Dinas Perumahan dan Kawasan
403 Analis Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 7 1
Permukiman 5 1
Permukiman 5 1
406 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Perhubungan 7 1
407 Pranata Laporan Keuangan Dinas Perhubungan 6 2
408 Bendahara Dinas Perhubungan 7 2
409 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 5 2
410 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perhubungan 7 1
411 Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan 5 1
412 Operator Pengembangan Sarana Iptek Dinas Perhubungan 5 1
413 Pengelola Keuangan Dinas Perhubungan 6 1
414 Analis Lalu Lintas Dinas Perhubungan 7 1
415 Pengelola Keuangan Dinas Perhubungan 6 1
416 Pengolah Data Dinas Perhubungan 6 1
417 Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan Dinas Perhubungan 6 1
418 Pengawas Angkutan Dan Terminal Dinas Perhubungan 7 1
419 Operator Terminal Dinas Perhubungan 5 1
420 Pengelola Retribusi Terminal Dinas Perhubungan 6 1
421 Juru Pungut Retribusi Dinas Perhubungan 3 5
422 Pengevaluasi Standard Pelayanan Minimum
Angkutan Dinas Perhubungan 7 1
423 Pengolah Data Dinas Perhubungan 6 1
424 Pengawas Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan 7 2
425 Pengelola Keuangan Dinas Perhubungan 6 1
31
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
426 Pengolah Data Dinas Perhubungan 6 1
427 Pengolah Data Kebijakan Dana Bagi Hasil Dinas Perhubungan 6 1
428 Koordinator Dinas Perhubungan 6 5
429 Pengolah Data Dinas Perhubungan 6 1
430 Analis Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan 7 2
431 Analis Data Dan Informasi Dinas Perhubungan 7 1
432 Pengelola Keuangan Dinas Perhubungan 6 1
433 Pengevaluasi Program Dan Kinerja Dinas Perhubungan 7 1
434 JFPenguji Kendaraan Bermotor Penyelia UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor - Dinas Perhubungan 8 5
435 Pengelola Keuangan UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor - Dinas Perhubungan 6 1
436 Pengolah Data UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor - Dinas Perhubungan 6 1
437 Pengadministrasi Umum UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor - Dinas Perhubungan 5 1
438 Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
Dinas Pengendalian Penduduk
Dinas Pengendalian Penduduk
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Kelembagaan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk
Dinas Pengendalian Penduduk
Dinas Pengendalian Penduduk
Dinas Pengendalian Penduduk
452 Pengadministrasi Umum Dinas Perikanan 5 1
453 Penata Laporan Keuangan Dinas Perikanan 7 2
454 Bendahara Dinas Perikanan 7 1
455 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Perikanan 7 1
456 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Perikanan 5 1
457 Pengelola Pengembangan Budidaya dan
Pemasaran Perikanan Dinas Perikanan 6 1
458 Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar
Hasil Perikanan Dinas Perikanan 7 1
459 Pengelola Pengembangan dan Pembinaan
Usaha Dinas Perikanan 6 1
460 Analis Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan 7 1
33
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Perikanan Dinas Perikanan 6 1
462 Pengelola Pengawasan Pengolahan
465 Pengelola Pemantauan Sumber daya
Kelauatan dan Perikanan Dinas Perikanan 6 1
466 Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan 7 1
467 Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan Dinas Perikanan 6 1
468 Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya
Kelautan Perikanan Dinas Perikanan 7 1
469 Penyusun Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
470 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
471 Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
472 Penata Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
473 Pengadministrasi Data Penyajian dan
Publikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 1
474 Pengelola Informasi Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1
475 Analis Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
476 Pengelola Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 15
477 Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 1
478 Pengelola Usaha Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1
479 Pengelola Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1
480 Pengelola Data Kesenian dan Perfilman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1
481 Pengolah Data Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 1
482 Analis Sumber Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 1
483 Pengelola kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 6 1
484 Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup 5 1
485 Pengemudi Dinas Lingkungan Hidup 3 1
34
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
487 Bendahara Dinas Lingkungan Hidup 7 1
488 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Lingkungan Hidup 5 1
489 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
490 Pengelola Dokumen Mengenai Analisis
Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 6 1
491 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
492 Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup 5 1
493 Pengelola Keuangan Dinas Lingkungan Hidup 6 1
494 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
495 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
496 Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup 5 1
497 Pengelola Keuangan Dinas Lingkungan Hidup 6 1
498 Pengemudi Truck Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 3 7
499 Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 1 35
500 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
501 Operator Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup 5 2
502 Pengelola Keuangan Dinas Lingkungan Hidup 6 1
503 Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup 5 1
504 Pranata Taman Dinas Lingkungan Hidup 5 2
505 Pramu Taman Dinas Lingkungan Hidup 1 18
506 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
507 Pengelola Sarana dan Prasarana Taman Dinas Lingkungan Hidup 6 1
508 Pengolah Data Dinas Lingkungan Hidup 6 1
509 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5 1
510 Pengadministrasi Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5 1
511 Penata Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
512 Bendahara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
513 Penyuluh Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
514 Analis Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
515 Pengadministrasi Sarana Pengembangan
516 Penyusun Rencana Pengembangan Produk
Skala Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
35
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
517 Penyusun Rencana Bimbingan Teknik Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
518 Fasilitator Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
519 Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6 1
520 Pengadministrasi Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5 1
521 Fasilitator Promosi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7 1
522 Pengadministrasi Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 2
523 Bendahara Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
524 Penyusun Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
525 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
526 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 1
527 Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
528 Pengelola Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
529 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 1
530 Operator Pengembangan Sarana Iptek Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 1
531 Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 1
532 Pengelola Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
533 Operator Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 1
534 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
535 Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan
Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
536 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
537 Pengelola TV dan Radio Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
538 Pengelola Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
36
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
542 Penyusun Bahan Publikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
543 Penyusun Berita dan Pendapat Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 2
544 Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
545 Pengelola Website Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
546 Operator Sandi Telekomunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 2
547 Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
548 Pengelola Data Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 1
549 Penyusun Bahan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
550 Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 7 1
551 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Perdagangan 7 1
552 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Perdagangan 5 1
553 Penata Laporan Keuangan Dinas Perdagangan 7 1
554 Bendahara Dinas Perdagangan 7 1
555 Pengelola Kepegawaian Dinas Perdagangan 6 1
556 Pengadministrasi Umum Dinas Perdagangan 5 1
557 Fasilitator Perdagangan Dinas Perdagangan 7 1
558 Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam
Negeri Dinas Perdagangan 7 1
559 Pengelola Pameran dan Peragaan Dinas Perdagangan 6 1
560 Analis Pengembangan Usaha Agroindustri Dinas Perdagangan 7 1
561 Analis Akses Industri Dinas Perdagangan 7 1
562 Juru Pungut Retribusi UPT Pasar - Dinas Perdagangan 3 57
563 JF Penera Muda UPT Metrologi Legal - Dinas
Perdagangan 9 2
564 Analis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
37
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
565 Pengadministrasi Perencanaan Dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan 5 1
566 Pengelola Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 2
567 Pengadministrasi Persuratan Dinas Pertanian dan Perkebunan 5 1
568 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan
Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
569 Pramu Kebersihan Dinas Pertanian dan Perkebunan 1 1
570 Pengadministrasi Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan 5 1
571 Petugas Keamanan Dinas Pertanian dan Perkebunan 3 3
572 Pengadministrasi Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan 5 1
573 Bendahara Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
574 Penata Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
575 Pengelola Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
576 Analis Program Pembangunan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
577 Pengelola Teknologi Perbenihan Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
578 Pengelola Budidaya Dan Pengembangan
Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
579 Pengelola Pasca Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
580 Pengelola Bahan Perencanaan Dan
Pelaporan Usaha Tani Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
581 Analis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 22
582 Analis Pestisida Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
583 Pengelola Teknologi Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
584 Pengelola Teknologi Pasca Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
585 Analis Informasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
586 Pengelola Data Statistik Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
38
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
588 Pengelola Data Kelembagaan Benih Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
589 Analis Pengelolaan Data Komoditas
Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
590 Pengelola Data Pasca Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
591 Pengelola Data Statistik Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
592 Pengelola Lahan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
593 Analis Program Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
594 Pengelola Bahan Database Kelembagaan
Petani Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
595 Pengelola Alat Dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 1
596 Pemeriksa Pupuk Dan Pestisida Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 1
597 JF Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian dan Perkebunan 11 29
598 JF Penyuluh Pertanian Muda Dinas Pertanian dan Perkebunan 9 32
599 JF Penyuluh Pertanian Pertama Dinas Pertanian dan Perkebunan 8 16
600 JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan 6 5
601 JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula Dinas Pertanian dan Perkebunan 5 9
602 Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 7 1
603 Penata Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 7 1
604 Penyusun Rencana Kegiatam Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 7 1
605 Pengadministrasi Perencanaan Dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 5 1
39
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Dan Pemerintahan Desa 6 1
607 Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat
Pedesaan
608 Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 7 1
609 Pengelola Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa
610 Analis Prasarana Kota Dan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 7 1
611 Penyusun Bahan Pembinaan Institusi
Masyarakat Pedesaan
Anggaran
613 Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 6 1
614 Pengelola Data Sistem Informasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 6 1
615 Analis Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Menangani Masalah Sosial
616 Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 6 2
617 Pengelola Kesejahteraan Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 6 1
618 Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa 6 1
619 Penyuluh Usaha Mandiri Dan Teknologi
Tepat Guna
40
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Dan Pemerintahan Desa 6 1
621 Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat
Pedesaan
622 Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
dan Kelembagaan
624 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
Pencatatan Sipil 5 1
Pencatatan Sipil 6 1
Pencatatan Sipil 7 1
Pencatatan Sipil 7 1
Pencatatan Sipil 5 2
Pencatatan Sipil 5 1
Pencatatan Sipil 5 1
Kematian
Pencatatan Sipil 5 1
Kependudukan
Pencatatan Sipil 5 2
Pencatatan Sipil 7 1
Pencatatan Sipil 5 2
Pencatatan Sipil 7 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 5 1
Perpustakaan 7 1
Perpustakaan 7 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 6 1
Perpustakaan 5 1
Perpustakaan 7 1
Perpustakaan 5 1
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 2
654 Pengelola Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 1
655 Bendahara Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 2
656 Penata Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
657 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
658 Analis Investasi dan Permodalan Usaha Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
659 Penyusun Rencana Promosi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
660 Fasilitator Promosi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
661 Pengelola SIM Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
42
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 1
663 Analis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 1
664 Pengelola Perizinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 2
665 Analis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 2
666 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja 7 1
667 Pengelola Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja 6 1
668 Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja 5 1
669 Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja 7 1
670 Penyusun Program dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja 7 1
671 Penyusun Rencana pencegahan dan
penindakan pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja 7 6
672 Pengelola pelanggaran Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 6 4
673 Analis hasil penanganan pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja 7 2
674 Analis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja 7 1
675 Pengelola keamanan dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja 6 1
676 Pengelola pengendalian dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja 6 15
677 Analis Perencanaan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja 7 2
678 Analis Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 7 3
679 Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja 6 2
680 Penyuluh Keamanan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 7 2
681 Pranata Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja 6 14
682 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja 7 1
683 Pengadministrasi Umum Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 5 1
Pengembangan Daerah 6 1
Pengembangan Daerah 7 1
Pengembangan Daerah 5 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Transmigrasi Dan Pemberdayaan
Perekonomian
Pengembangan Daerah 6 1
Hak Kekayaan Intelektual
Badan Penelitian dan
Pembangunan Daerah 7 2
Pembangunan Daerah 7 1
prasarana
Pembangunan Daerah 6 1
Pembangunan Daerah 5 1
Pembangunan Daerah 6 1
Pembangunan Daerah 7 1
Pembangunan Daerah 7 1
Pembangunan Daerah 6 1
Pembangunan Daerah 6 1
Pembangunan Daerah 7 1
Pembangunan Daerah 7 1
Pembangunan Daerah 5 1
Pembangunan Daerah 6 1
Pembangunan Daerah 7 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Pembangunan Daerah 7 1
711 Penata Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 7 2
712 Penyusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah 7 1
713 Pengadministrasi Umum Badan Pendapatan Daerah 5 1
714 Pengemudi Badan Pendapatan Daerah 3 2
715 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Badan Pendapatan Daerah 7 2
716 Pengelola Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah 6 1
717 Pengadministrasi Karcis Badan Pendapatan Daerah 5 1
718 Analis Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 7 1
719 Pengolah Data Ekstensifikasi Badan Pendapatan Daerah 6 1
720 Analis Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 7 1
721 Pengelola Pemantauan Badan Pendapatan Daerah 6 1
722 Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak Badan Pendapatan Daerah 6 1
723 Analis Pajak/Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah 7 1
724 Analis Penetapan Hak Tanah dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah 7 1
725 Pengelola Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah 6 1
726 Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Badan Pendapatan Daerah 6 1
727 Analis Penagihan Pajak dan Pengembalian Badan Pendapatan Daerah 7 1
728 Analis Penagihan Pajak Badan Pendapatan Daerah 7 1
729 Analis Monitoring evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah 7 1
730 Penata Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 7 1
Aset Daerah 7 1
Prasarana
Aset Daerah 5 1
Aset Daerah 6 1
Aset Daerah 6 2
Aset Daerah 7 1
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 7 1
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Aset Daerah 5 1
Aset Daerah 7 1
Aset Daerah 6 3
Aset Daerah 6 2
Aset Daerah 6 2
Pelaksanaan Kegiatan APBD
Rekening Pemerintah
Aset Daerah 6 1
Aset Daerah 7 2
Aset Daerah 7 1
748 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 6 1
749 Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 6 2
Penghapusan Barang
751 Pegelola Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 6 1
752 Bendahara Badan Kepegawaian Daerah 7 1
753 Pengelola Keuangan Badan Kepegawaian Daerah 6 1
754 Pengelola Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah 6 1
755 Pengadministrasi Umum Badan Kepegawaian Daerah 5 1
756 Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin
Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 7 1
757 Analis Kesejahteraan Sdm Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 7 1
758 Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 6 1
759 Analis Informasi Pengembanan Sdm Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 7 1
760 Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 6 1
761 Penyusun Rencana Mutasi Badan Kepegawaian Daerah 7 1
762 Analis Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah 7 2
763 Penyusun Rencana Mutasi Badan Kepegawaian Daerah 7 1
764 Penyusun Rencana Promosi Badan Kepegawaian Daerah 7 2
765 Analis Diklat Badan Kepegawaian Daerah 7 1
46
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
766 Penyusun Laporan Hasil Diklat Badan Kepegawaian Daerah 7 1
767 Analis Diklat Badan Kepegawaian Daerah 7 1
768 Analis Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah 7 1
769 Analis Kinerja Badan Kepegawaian Daerah 7 1
770 Pengelola Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah 6 1
771 Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 5 1
Daerah 7 1
Daerah 6 1
Daerah 7 1
Daerah 7 1
Daerah 7 1
Politik 7 1
Politik 7 1
779 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 7 1
Politik 7 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
Politik 6 1
47
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
791 Pengelola Kegiatan Dan Anggaran RSUD Simpang Lima Gumul 6 1
792 Bendahara RSUD Simpang Lima Gumul 7 1
793 Pengelola Pelayanan Kesehatan RSUD Simpang Lima Gumul 6 1
794 Penata Rontgen RSUD Simpang Lima Gumul 7 1
795 Teknisi Listrik Dan Jaringan RSUD Simpang Lima Gumul 5 2
796 JF Dokter Gigi Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 9 1
797 JF Dokter Spesialis Kandungan Muda RSUD Simpang Lima Gumul 11 2
798 JF Dokter Spesialis Penyakit Dalam Muda RSUD Simpang Lima Gumul 11 2
799 JF Dokter Spesialis Patologi Klinik Muda RSUD Simpang Lima Gumul 11 1
800 JF Dokter Spesialis Anastesi Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 9 1
801 JF Dokter Spesialis Urologi Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 9 1
802 JF Perawat Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 8 1
803 JF Perawat Pelaksana RSUD Simpang Lima Gumul 6 16
804 JF Bidan Penyelia RSUD Simpang Lima Gumul 8 2
805 JF Bidan Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 6
806 JF Apoteker Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 8 3
807 JF Perawat Gigi Pelaksana RSUD Simpang Lima Gumul 6 1
808 JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 1
809 JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 2
810 JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 2
811 JF Pranata Laboratorium Kesehatan
Pelaksana RSUD Simpang Lima Gumul 6 1
812 JF Pranata Laboratorium Kesehatan
Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 2
813 JF Dokter Sub Spesialis Saraf Ahli Pertama RSUD Simpang Lima Gumul 9 1
814 JF Sanitarian Pelaksana RSUD Simpang Lima Gumul 6 2
815 JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan RSUD Simpang Lima Gumul 7 1
816 Verifikator Keuangan RSUD Pare 6 1
817 Bendahara RSUD Pare 7 1
818 Pengelola Keuangan RSUD Pare 6 6
819 Pengadministrasi Keuangan RSUD Pare 5 1
820 Pengolah Data Pembayaran Jaminan
Kesehatan RSUD Pare 6 7
821 Pengelola Data Sosial dan Hibah RSUD Pare 6 1
822 Pengadministrasi Keuangan RSUD Pare 5 3
823 Bendahara RSUD Pare 7 1
824 Pengelola Keuangan RSUD Pare 6 1
825 Verifikator Keuangan RSUD Pare 6 1
826 Pranata Laporan Keuangan RSUD Pare 6 1
827 Pengadministrasi Persuratan RSUD Pare 5 1
828 Pengadministrasi Kepegawaian RSUD Pare 5 3
48
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
833 Pengelola Barang Milik Negara RSUD Pare 6 2
834 Pengolah Makanan RSUD Pare 6 15
835 Teknisi Listrik, Telepon, AC, Dan Lift RSUD Pare 5 1
836 Pengelola Bangunan Gedung RSUD Pare 6 3
837 Koordinator Laboratorium Diseminasi RSUD Pare 6 2
838 Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi RSUD Pare 5 13
839 Pengadministrasi Perencanaan Dan Program RSUD Pare 5 1
840 Pranata Promosi RSUD Pare 5 1
841 Pengadministrasi Umum RSUD Pare 5 1
842 Koordinator RSUD Pare 6 1
843 Pengadministrasi Umum RSUD Pare 5 4
844 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan
Prasarana RSUD Pare 7 1
845 Pengadministrasi Gudang Farmasi RSUD Pare 5 1
846 Pemelihara Peralatan RSUD Pare 5 3
847 Binatu Rumah Sakit RSUD Pare 3 4
848 Juru Rawat Jenazah RSUD Pare 3 1
849 Koordinator RSUD Pare 6 2
850 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana RSUD Pare 5 7
851 Pengadministrasi Umum RSUD Pare 5 1
852 JF Dokter Pertama RSUD Pare 9 2
853 JF Dokter Muda RSUD Pare 10 7
854 JF Dokter Muda (Spesialis) RSUD Pare 11 5
855 JF Dokter Madya RSUD Pare 12 3
856 JF Dokter Madya (Spesialis) RSUD Pare 13 20
857 JF Dokter Gigi Muda RSUD Pare 10 1
858 JF Dokter Gigi Madya RSUD Pare 12 4
859 JF Bidan Pelaksana RSUD Pare 6 2
860 JF Bidan Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 13
861 JF Bidan Pertama RSUD Pare 8 2
862 JF Perawat Pelaksana RSUD Pare 6 11
863 JF Perawat Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 86
864 JF Perawat Penyelia RSUD Pare 8 54
865 JF Perawat Pertama RSUD Pare 8 5
866 JF Perawat Muda RSUD Pare 9 13
867 JF Perawat Madya RSUD Pare 11 4
868 JF Perawat Gigi Penyelia RSUD Pare 8 2
869 JF Apoteker Pertama RSUD Pare 8 2
49
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
872 JF Asisten Apoteker Pelaksana RSUD Pare 6 7
873 JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 9
874 JF Asisten Apoteker Penyelia RSUD Pare 8 5
875 JF Fisioterapis Pelaksana RSUD Pare 6 7
876 JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 9
877 JF Fisioterapis Penyelia RSUD Pare 8 5
878 JF Pranata Laboratorium Kesehatan
Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 3
879 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia RSUD Pare 8 4
880 JF Radiografer Pelaksana RSUD Pare 6 1
881 JF Radiografer Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 2
882 JF Radiografer Medis Penyelia RSUD Pare 8 3
883 JF Refraksionis Optisien Penyelia RSUD Pare 8 1
884 JF Teknisi Transfusi Darah Pelaksana
Lanjutan RSUD Pare 7 2
885 JF Nutrisionis Pelaksana RSUD Pare 6 2
886 JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 5
887 JF Nutrisionis Penyelia RSUD Pare 8 3
888 JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 1
889 JF Sanitarian Penyelia RSUD Pare 8 2
890 JF Sanitarian Muda RSUD Pare 9 1
891 JF Teknisi Elekromedis Pelaksanan RSUD Pare 6 1
892 JF Teknisi Elekromedis Pelaksana lanjutan RSUD Pare 7 1
893 JF Teknisi Elekromedis Medis Penyelia RSUD Pare 8 1
894 JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan RSUD Pare 7 3
895 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Semen 6 1
896 Pengadministrasi Umum Kecamatan Semen 5 1
897 Pengadministrasi Perencanaan dan Program Kecamatan Semen 5 1
898 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Semen 6 1
899 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Semen 5 1
900 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Semen 5 5
901 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Semen 6 1
902 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Semen 6 1
903 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Semen 5 1
904 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Semen 6 1
905 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan Semen 6 1
906 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Semen 6 1
50
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Lingkungan Hidup Kecamatan Semen 6 1
908 Pengadministrasi Umum Kecamatan Mojo 5 1
909 Pengelola Keuangan Kecamatan Mojo 6 1
910 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Mojo 5 11
911 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mojo 6 1
912 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Mojo 6 1
913 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Mojo 6 1
914 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Kras 6 1
915 Pengadministrasi Umum Kecamatan Kras 5 1
916 Pengelola Keuangan Kecamatan Kras 6 1
917 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kras 6 1
918 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Kras 6 1
919 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Kras 5 1
920 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Kras 5 8
921 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kras 6 1
922 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kras 6 1
923 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Kras 6 1
924 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Kras 5 1
925 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Kras 6 1
926 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan Kras 6 1
927 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Kras 6 1
928 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Kras 6 1
929 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Ngadiluwih 6 1
930 Pengelola Keuangan Kecamatan Ngadiluwih 6 1
931 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Ngadiluwih 6 1
932 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Ngadiluwih 6 1
933 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Ngadiluwih 5 1
934 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Ngadiluwih 5 7
935 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Ngadiluwih 6 1
936 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Ngadiluwih 6 1
937 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Ngadiluwih 6 1
938 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Ngadiluwih 6 1
939 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Ngadiluwih 6 1
940 Pengadministrasi Umum Kecamatan Kandat 5 1
941 Pengelola Keuangan Kecamatan Kandat 6 1
51
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
943 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Kandat 6 1
944 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Kandat 5 4
945 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kandat 6 1
946 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Kandat 6 1
947 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Kandat 5 1
948 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Kandat 6 1
949 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Kandat 6 1
950 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Kandat 6 1
951 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Wates 6 1
952 Pengadministrasi Umum Kecamatan Wates 5 1
953 Pengelola Keuangan Kecamatan Wates 6 1
954 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Wates 5 7
955 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Wates 5 1
956 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Wates 6 1
957 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Wates 6 1
958 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Wates 5 1
959 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Wates 6 1
960 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan Wates 6 1
961 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Wates 6 1
962 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Wates 6 1
963 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Ngancar 6 1
964 Pengelola Keuangan Kecamatan Ngancar 6 1
965 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Ngancar 6 1
966 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Ngancar 5 4
967 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Ngancar 6 1
968 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Ngancar 5 1
969 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Ngancar 6 1
970 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Puncu 6 1
971 Pengelola Keuangan Kecamatan Puncu 6 1
972 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Puncu 6 1
973 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Puncu 5 7
974 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Puncu 6 1
975 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Puncu 6 1
976 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Puncu 6 1
52
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
979 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Plosoklaten 6 5
980 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Plosoklaten 5 1
981 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Plosoklaten 6 1
982 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Plosoklaten 5 1
983 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Plosoklaten 6 1
984 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Plosoklaten 6 1
985 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Gurah 5 1
986 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Gurah 5 7
987 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Gurah 6 1
988 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Gurah 6 1
989 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Gurah 6 1
990 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Gurah 6 1
991 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Pagu 6 1
992 Pengelola Keuangan Kecamatan Pagu 6 1
993 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Pagu 5 1
994 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Pagu 5 5
995 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Pagu 6 1
996 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Pagu 6 1
997 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Pagu 6 1
998 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Gampengrejo 6 1
999 Pengadministrasi Sarana dan prasarana Kecamatan Gampengrejo 5 1
1000 Pengadministrasi Umum Kecamatan Gampengrejo 5 1
1001 Pengelola Keuangan Kecamatan Gampengrejo 6 1
1002 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo 6 1
1003 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Gampengrejo 6 1
1004 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo 5 1
1005 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Gampengrejo 6 1
1006 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Gampengrejo 6 1
1007 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Gampengrejo 6 1
1008 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Grogol 6 1
1009 Pengadministrasi Sarana dan prasarana Kecamatan Grogol 5 1
1010 Pengelola Keuangan Kecamatan Grogol 6 1
1011 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Grogol 6 1
1012 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Grogol 5 1
1013 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Grogol 5 5
1014 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Grogol 6 1
1015 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Grogol 6 1
53
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
1017 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Grogol 6 1
1018 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Papar 6 1
1019 Pengemudi Kecamatan Papar 3 1
1020 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Papar 6 1
1021 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Papar 5 1
1022 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Papar 5 5
1023 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Papar 5 1
1024 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Papar 6 1
1025 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Papar 6 1
1026 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Purwoasri 6 1
1027 Pengelola Keuangan Kecamatan Purwoasri 6 1
1028 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Purwoasri 6 1
1029 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Purwoasri 5 11
1030 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Purwoasri 6 1
1031 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Purwoasri 6 2
1032 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Purwoasri 6 1
1033 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Purwoasri 6 1
1034 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Plemahan 6 1
1035 Pengadministrasi Umum Kecamatan Plemahan 5 1
1036 Pengelola Keuangan Kecamatan Plemahan 6 1
1037 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Plemahan 6 1
1038 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Plemahan 5 1
1039 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Plemahan 5 7
1040 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Plemahan 6 1
1041 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Plemahan 6 1
1042 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Plemahan 6 1
1043 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Plemahan 6 1
1044 Pengadministrasi Umum Kecamatan Kepung 5 1
1045 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kepung 6 1
1046 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Kepung 6 1
1047 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Kepung 5 6
1048 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kepung 6 1
1049 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kepung 6 1
1050 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Kepung 6 1
1051 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Kepung 6 1
54
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
Lingkungan Hidup Kecamatan Kepung 6 2
1053 Pengadministrasi Umum Kecamatan Kandangan 5 1
1054 Pengelola Keuangan Kecamatan Kandangan 6 2
1055 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Kandangan 6 1
1056 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Kandangan 5 6
1057 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kandangan 6 1
1058 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Kandangan 6 1
1059 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Kandangan 6 1
1060 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Kandangan 6 1
1061 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Kandangan 6 2
1062 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Tarokan 6 1
1063 Pengadministrasi Umum Kecamatan Tarokan 5 1
1064 Pengelola Keuangan Kecamatan Tarokan 6 1
1065 Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Tarokan 6 1
1066 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Tarokan 6 1
1067 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Tarokan 5 1
1068 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Tarokan 5 6
1069 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Tarokan 6 1
1070 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Tarokan 6 1
1071 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Tarokan 6 1
1072 Pengadministrasi Sarana dan prasarana Kecamatan Kunjang 5 1
1073 Pengelola Keuangan Kecamatan Kunjang 6 2
1074 pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Kunjang 6 1
1075 Pengadministrasi Kependudukan Kecamatan Kunjang 5 1
1076 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Kunjang 5 7
1077 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kunjang 6 1
1078 Pengelola Data Pelayanan Kecamatan Kunjang 6 1
1079 Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Kunjang 5 1
1080 pengelola kesejahteraan sosial Kecamatan Kunjang 6 1
1081 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kecamatan Kunjang 6 1
1082 Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan Kunjang 6 1
1083 Pengelola Kepegawaian Kecamatan Banyakan 6 1
1084 Pengadministrasi Umum Kecamatan Banyakan 5 1
1085 Pengelola Keuangan Kecamatan Banyakan 6 1
55
Kelas
Jabatan
Persediaan
Pegawai
1087 Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Banyakan 5 5
1088 Pranata Perlindungan Masyarakat Kecamatan Banyakan 6 1
1089 Pengelol