Rekabentuk Grafik & Digital

Click here to load reader

 • date post

  25-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  14

Embed Size (px)

description

Panduan dalam merekabentuk Grafik Digital

Transcript of Rekabentuk Grafik & Digital

BBU 20403 REKABENTUK GRAFIK & DIGITAL

BBU 20403 REKABENTUK GRAFIK & DIGITALMD AZANI BIN SHAMBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALMenyatakan maksud grafik secara umum dan grafik digitalMembincangkan jenis-jenis grafik yang utama dan kegunaannyaMembincangkan kategori-kategori grafik digital.Menjelaskan bagaimana pertukaran daripada grafik asas kepada grafik digitalHasil Pembelajaran BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALGrafik didefinisikan sebagai sebuah lukisan, gambar, huruf yang dihasilkan dengan menggunakan media tetentu seperti pen, pensel, berus dan sebagainya.Dewan Bahasa dan pustaka grafik membawa maksud perkara berkenaan lukisan, ukiran dan gambar rajah.Pengenalan GrafikBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALGrafik digital grafik berkomputer/pengimejan grafikSebarang hasil kerja grafik yang dihasilkan menggunakan sama ada perkakasan atau perisian komputer.Pelbagai bentuk daripada yang ringkas seperti ikon atau garisan, yang realistik seperti gambar foto sehinggalah kepada yang berbentuk fantasi dan wujud dalam bentuk grafik 3D.

Pengenalan GrafikBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALGrafik digital dihasilkan dengan pelbagai caraPenggunaan formula atau kod pengaturcaraan komputer,Penggunan pelbagai alatan seperti kamera digital, pengimbas imej,Penggunaan pelbagai pakej atau perisian grafik.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikPersembahan ElektronikFotograf atau gambar fotoLukisanKartunGraf/cartaIkon, simbol garis dan butangDiagram

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikPersembahan Elektronikdigunakan dalam bentuk aplikasi multimedia, laman web dan sebagainyaMenyokong penggunaan teks sebagai penyalur maklumat yang utamaLatar belakang skrinAntara muka penggunaGambar, foto, kartunButang/ikon

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikFotografipaparan imej yang paling realistik atau menyerupai gambar sebenar bagi menyampaikan mesej dengan lebih berkesan,digunakan sebagai latarbelakang bagi sesuatu skrin persembahan.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikLukisanpaparan imej yang kurang realistik berbanding foto bagi menyampaikan mesej bagi mewakili keadaan sebenar,lukisan boleh dalam pelbagai bentuk yang mudah sehinggalah kepada sebuah lukisan yang abstrak.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikKartunSejenis lukisan atau illustrasi dalam pelbagai bentuk yang mewakili benda hidup seperti keadaan sebenar manusia atau haiwan dan illustrasi objek-objek ringkas seperti perabot, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.Digunakan dalam aplikasi yang sasarannya adalah kanak-kanak/remaja untuk menarik perhatian mereka.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikGraf/CartaDapat menyampaikan sesuatu mesej berbentuk numerik atau angka dalam bentuk yang ringkas dan mudah diterima oleh pengguna sebagai satu maklumat yang berguna.Penggunaan graf/carta membolehkan sesuatu maklumat yang kompleks dipermudahkan sekiaranya dpersembahkan dlam bentuk carta atau graf.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikIkon, simbol, garis dan butangGrafik ringkas yang sering digunakan dalam pembangunan aplikasi multimedia atau laman web,fungsinya bagi menyediakan interaksi di antara sistem dan pengguna,membentuk sistem navigasi atau penerokaan yang membolehkan pengguna mengaktifkan ikon, simbol atau butang untuk mencapai maklumat.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALJenis-Jenis GrafikDiagrammerujuk kepada lukisan yang digunakan bagi melambangkan sesuatu seperti keadaan asal. Cth seperti diagram jantung bagi mewakili jantung yang sebenar.merujuk kepasa imej yang mewakili suatu proses, struktur atau prosedur kerja.

Pengenalan Grafik

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALGrafik digital boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, bitmap dan vektorGrafik jenis bitmap satu susunan titik-titik yang dikenali sebagai pikselGrafik jenis vektor grafik berorientasikan objek yang dihasilkan menerusi arahan matematik.Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALImej VektorImej jenis lukisan(draw type images) / imej berasaskan objekdihasilkan menggunakan teknologi komputer menggunakan perisian seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, Inscape & Macromedia Freehand.di wakili dalam bentuk geometri/arahan matematik, hasil daripada garis lurus, lengkungan, bulatan dan sebagainya.Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALSifat-sifat Imej Vektorfleksibel, mudah diubahsuai, ditukar saiz, diwarnakan semula,tidak bergantung kepada resolusi , perubahan saiz tidak menjejaskan kualiti imej.tidak mempunyai satu bentuk imej segi empat yang tetap di latarbelakangnya.tidak realistik, wujud dalam bentuk kartun atau illustrasi.

Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALKelebihan Imej Vektormudah diubahsuai dan dimanipulasiperubahan terhadap bentuk, saiz atau kedudukan imej tidak menyebabkan kejatuhan kualiti.boleh ditempatkan di atas objek lain dan objek di bawahnya tidak tertutup.bersih dan jelas, kelihatan menarik dipandang

Kategori Grafik Digital

BBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALKelemahan Imej Vektorkurang realistik, kurang memenuhi ciri-ciri objek sebenarton warna yang minima untuk paparan yang realistik.semakin kompleks imej yang dilukis semakin besar saiz fail, lambat untuk dipaparkan.kepakaran diperlukan untuk menghasilkan imej vektor yang berkualiti tinggi.Masa yang panjang untuk menghasilkanimej-imej vektor yang menarik dan kompleks.

Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALImej Bitmapdikenali sebagai imej raster.Imej sebenar yang sering ditemui dalam kehidupan seperti gambar foto,diwakili sebagai satu susunan titik-titik, piksel/bit,Dihasilkan menggunkan perisian grafik berasaskan bitmap seperti Adobe Photoshop, Corel Painter,Macromedia fireworksImej daripada pengimbas dan kamera digital.

Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALKelebihan Imej Bitmaptahap imej yang mendalam serta kualiti paparan imej seperti dalam kehidupan sebenar.tahap pengubahsuaian yang tinggi dan mendalam, sehingga kepada warna setiap piksel.mudah dihasikan dengan menggunakan media penangkap imej, kamera digital pengimbas imej teknik penangkapan skrin.mudah ditukar kepada format failtertentu.boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan multimedia.

Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALKelemahan Imej Bitmapbergantung kepada resolusi dan kedalaman warna, saiz fail besar.menukar saiz imej menyebabkan kejatuhan kualiti, kabur, bergerigi, hujung yang tidak rata. Kesan aliasing berlaku.Imej mempunyai jaggie.memerlukan ingatan komputer yang tinggi.kedalaman warna imej meningkat, saiz fail serta ruang ingatan untuk paparakan imej juga meningkat.Kedalaman warna mempengaruhi paparan imej keupayaan komputer.Kategori Grafik DigitalBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALPertukaran grafik asas kepada digital boleh menggunakanKamera digital, objek terus dirakam dan disimpan dalam bentuk digitalKamera video digital, merakamkan klip video dalam format digital dan imej bentuk statikPengimbas imej (scanner), memindahkan data daripada bentuk analog kepada bentuk digital.Pertukaran GrafikBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALPertukaran imej vektor kepada imej bitmap boleh menggunakanPerisian grafik berasaskan vektorKemudahan penangkapan skrin (screen capture)- print screen, screen capture snag it dan sebagainyaImej vektor yang dipaparkan di capture dan disimpan sebagai imej bitmap.Pertukaran GrafikBBU 20403 REKA BENTUK GRAFIK & DIGITALPertukaran imej bitmap kepada imej vektor boleh menggunakanPerisian khas seperti Adobe Stremline, ImpressionX dan CorelTRACE.Perisian grafik bitmap Adobe Photoshop bersama-sama dengan perisian Adobe Illustrator . Arahan File>Export> Paths to Illustrator

Pertukaran Grafik