presentation tauhid

of 21 /21
TAUHID SIFAT-SIFAT ALLAH WUJUD QIDAM BAQA

Embed Size (px)

description

pelajaran tauhid menengah 1 (tahun 7) sifat-sifat allah

Transcript of presentation tauhid

Page 1: presentation tauhid

TAUHIDSIFAT-SIFAT ALLAH

WUJUDQIDAMBAQA

Page 2: presentation tauhid

Isi PelajaranIsi Pelajaran

Pengertian Sifat Wujud, Qidam dan Baqa

Dalil Naqli bagi Sifat Wujud, Qidam dan Baqa

Dalil Aqli bagi Sifat Wujud, Qidam dan Baqa

Page 3: presentation tauhid

WUJUD

QIDAM

BAQA

Pengertian (erti / makna)

ADA

SEDIAADA

KEKAL

Page 4: presentation tauhid

Apa yang dimaksudkan dengan ‘Ada’ Allah Ta’ala ?

MAKHLUKAdanya makhluk sebab diperanakkan atau dijadikan

AllahAda Allah Subhanahu Wata’ala bukan sebab diperanakkan atau dijadikan oleh sesiapa

Page 5: presentation tauhid
Page 6: presentation tauhid
Page 7: presentation tauhid
Page 8: presentation tauhid

DALIL AQLI BAGI SIFAT WUJUD

Tiap-tiap ada benda pasti ada penciptanya.

Page 9: presentation tauhid
Page 10: presentation tauhid

DENGAN ADANYA ALAM INI DAN ISI DI DALAMNYA

SUDAH TENTU ADA YANG MENCIPTANYA

DALIL AQLI ALLAH ITU BERSIFAT WUJUD

Page 11: presentation tauhid

Tiap-tiap pencipta memang sudah tentu

‘sedia ada’ terlebih dahulu dari yang

dicipta

DALIL AQLI BAGI SIFAT QIDAM

ALLAH(PENCIPTA)

ALAM(DICIPTA)

Page 12: presentation tauhid
Page 13: presentation tauhid

SUDAH TENTU pencipta alam iniIaitu allah subhanahu wata’ala

Memang sudah ‘sedia ada’Sebelum adanya alam ini

DALIL AQLI ALLAH ITU BERSIFAT QIDAM

Page 14: presentation tauhid

DALIL AQLI BAGI SIFAT BAQA

KEJADIAN ALAM YANG SENTIASA BERUBAHSILIH BERGANTI, MEMBUKTIKAN BAHAWAPENCIPTANYA KEKAL ABADI IAITU ALLAH

SUBHANAHU WATA’ALA.

Page 15: presentation tauhid

OK, ALLAH MEMANG MENCIPTA ALAM INI.. TETAPI SELEPAS

MENCIPTA ALLAH ITU BINASA DAN ALAM INI MASIH ADA SEPERTI..

PENCIPTA MEJA ITU SUDAHMATI SEDANGKAN MEJA YANG

DICIPTANYA MASIH ADA

Page 16: presentation tauhid
Page 17: presentation tauhid
Page 18: presentation tauhid
Page 19: presentation tauhid
Page 20: presentation tauhid
Page 21: presentation tauhid

SIFAT ALLAH

PENGERTIANDALIL

NAQLI AQLI