Presentasi Aqidah Akhlak

of 37 /37
AQIDAH AKHLAK KELOMPOK 1 RIRIN APRIYANTI (12030072) WINDY MEILANI PUTRI (12030087) ARVINA FRIDA KARELA (12030090)

Embed Size (px)

Transcript of Presentasi Aqidah Akhlak

1. KELOMPOK 1 RIRIN APRIYANTI (12030072) WINDY MEILANI PUTRI (12030087) ARVINA FRIDA KARELA (12030090) 2. PENGERTIAN AQIDAH Etimologi Terminologi berasal dari kata aqada- yaqidu-aqdan yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi aqidatan (aqidah) berarti kepercayaan atau keyakinan. aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. 3. AQIDAH AKHLAK Urgensi Aqidah Tingkatan Aqidah Kedudukan Aqidah Sumber Aqidah Fungsi Aqidah 4. SUMBER AQIDAH Al-Quran As Sunnah 5. SUMBER AQIDAH Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr, 15 : 9) ...Dan Kami turunkan kepadamu Al- Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. Al- Nahl, 16 : 89) Al-Quran As Sunnah 6. SUMBER AQIDAH Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr, 15 : 9) ...Dan Kami turunkan kepadamu Al- Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. Al- Nahl, 16 : 89) Dan dia (Muhammad) tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. (Q.S. An Najm, 53 : 3-4) Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul. (Q.S. An Nisaa, 4 : 59) Al-Quran As Sunnah 7. AQIDAH AKHLAK Urgensi Aqidah Tingkatan Aqidah Kedudukan Aqidah Sumber Aqidah Fungsi Aqidah 8. TINGKATAN AQIDAH Taqlid Ilmul Yaqin Ainul Yaqin Haqqul Yaqin 9. TINGKATAN AQIDAH Taqlid Ilmul Yaqin Ainul Yaqin Haqqul Yaqin Tingkatan orang yang mengikuti suatu perkara tanpa diikuti dasar-dasar yang melandasi (Al-quran dan As sunnah) 10. TINGKATAN AQIDAH Taqlid Ilmul Yaqin Ainul Yaqin Haqqul Yaqin Tingkatan orang yang mengikuti suatu perkara tanpa diikuti dasar-dasar yang melandasi (Al-quran dan As sunnah) Tingkatan orang yang hanya memahami suatu perkara secara teori tetapi tidak mengaplikasikannya 11. TINGKATAN AQIDAH Taqlid Ilmul Yaqin Ainul Yaqin Haqqul Yaqin Tingkatan orang yang mengikuti suatu perkara tanpa diikuti dasar-dasar yang melandasi (Al-quran dan As sunnah) Tingkatan orang yang hanya memahami suatu perkara secara teori tetapi tidak mengaplikasikannya Tingkatan orang yang menemukan kebenaran tentang Allah dengan mata untuk melihat ayat-ayat Qauliyah dan Kauniyah 12. TINGKATAN AQIDAH Tingkatan orang yang mengikuti suatu perkara tanpa diikuti dasar-dasar yang melandasi (Al-quran dan As sunnah) Tingkatan orang yang hanya memahami suatu perkara secara teori tetapi tidak mengaplikasikannya Tingkatan orang yang menemukan kebenaran tentang Allah dengan mata untuk melihat ayat-ayat Qauliyah dan Kauniyah Tingkatan orang yang penghayatan (tidak pernah berdusta, bergunjin, membantah orang tua, dll) Taqlid Ilmul Yaqin Ainul Yaqin Haqqul Yaqin 13. AQIDAH AKHLAK Urgensi Aqidah Tingkatan Aqidah Kedudukan Aqidah Sumber Aqidah Fungsi Aqidah 14. KEDUDUKAN AQIDAH Dalil 1 Dalil 2 15. KEDUDUKAN AQIDAH Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya (di akhirat), maka hendaklah ia beramal shalih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Kahfi, 18 : 110) Dalil 1 Dalil 2 16. KEDUDUKAN AQIDAH Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya (di akhirat), maka hendaklah ia beramal shalih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Kahfi, 18 : 110) Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi- nabi sebelummu, bahwa jika engkau betul-betul melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan hancur, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. (Q.S. az-Zumar, 39 : 65) Dalil 1 Dalil 2 17. AQIDAH AKHLAK Urgensi Aqidah Tingkatan Aqidah Kedudukan Aqidah Sumber Aqidah Fungsi Aqidah 18. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 19. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Q.S. Al-Anam, 6 : 17) 20. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 21. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya (Q.S. Ali Imram, 3 : 145) 22. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 23. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar-Rad, 13 : 28) 24. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 25. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash, 28 : 77) 26. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 27. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl, 16 : 97) 28. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 29. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan ...orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujuraat, 49 : 10) 30. URGENSI AQIDAH 1. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah 2. Membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran 3. Aqidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia 4. Aqidah membangun kepribadian yang seimbang 5. Aqidah sumber kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 6. Aqidah adalah dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan 31. AQIDAH AKHLAK Urgensi Aqidah Tingkatan Aqidah Kedudukan Aqidah Sumber Aqidah Fungsi Aqidah 32. FUNGSI AQIDAH 1 43 2 33. FUNGSI AQIDAH Aqidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainya, yaitu syariah dan akhlaq. 1 2 3 4 34. FUNGSI AQIDAH Aqidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainya, yaitu syariah akhlaq. Membentuk kesalehan seseorang di dunia, sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 1 2 3 4 35. FUNGSI AQIDAH Aqidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainya, yaitu syariah akhlaq. Menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bidah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainya. Membentuk kesalehan seseorang di dunia, sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 1 2 3 4 36. FUNGSI AQIDAH Aqidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainya, yaitu syariah akhlaq. Menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bidah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainya. Membentuk kesalehan seseorang di dunia, sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Akidah islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non muslim. 1 2 3 4