PPPM sejarah t2

download PPPM sejarah t2

of 24

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PPPM sejarah t2

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  1/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  #$% "enu&uhan an "en!a&iran Negeri-negeri Sela! 'an # ( Men)a!akan makluma! &erkai!an engan *ak!+r )ang men+r+ng ,er!a,akan an

  ,erluasan ,engaruh kuasa 'ara! i Tanah Mela)u seara ringkas$

  1) Berpandukan peta d !a"a#, "arnakan Ne$er%ne$er Se&at den$an 'en$$unakan "arna

   !ru( Ke'udan, &a!e&kan ne$er tere!ut(

  1

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  2/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  #$% "enu&uhan an "en!a&iran Negeri-negeri Sela!

  'an # ( Men)a!akan makluma! &erkai!an engan *ak!+r )ang men+r+ng ,er!a,akan an

  ,erluasan ,engaruh kuasa 'ara! i Tanah Mela)u seara ringkas$

  Ja.a,an

  Nama : Kelas : Tarikh :

  2

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  3/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  'a& # Keuukan S!ra!egik Men+r+ng "enguasaan 'ri!ish

  Tema

  /$/#

  'an 0 ( Menerangkan engan ara 1elas ,er!a,akan kuasa 'ara! i Tanah Mela)u

  Terangkan ara ,er!a,akan SHTI i !em,a! )ang &eriku!$

  "e!em,a!an 2ara "er!a,akan Huraian

  1) *u&au

  *nan$

  a) Menandatan$an ++++++++++++++++

  1-6(

   !) Mendapat ta"aran

   +++++++++++++++++++++(

  .) Men$$unakan

   ++++++++++++++++++++++(

  ( Antara ++++++++++++ den$an

  Su&tan A!du&&a#, Keda#(

  ( Keda# 'e'er&ukan

   ++++++++++++++++++++++++++++++ 

   ++++++++++++++++++++++++++++(

  (Ber/an/

  'e'!erkan+++++++++++++++++++++ 

  kepada Keda# apa!a& dper&ukan(

  ) Se!eran$

  *era

  a) Me'aka Su&tan 2auddn

  'enandatan$an *er/an/an

   +++++++++++++++++++++++++++++ pada

  Jun 1-00(

  ( Su&tan 2auddn 'e'er&ukan

   !antuan !a$ 'en$#adap

   ++++++++++++++++++++++++++++(

  3)

  Sn$apura

  a) Men$$unakan .ara

   +++++++++++++++++++++++++++(

   !) Me'aka 4e'en$$un$

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  'enandatan$an per/an/an pada 30 Januar

  1-19(

  ( Men$#adap e'u&a 'aa&a#

   ++++++++++++++++++ J5#5r(

  ( Me'!enarkan Brt# 'e'!na

   +++++++++++++++++++ d Sn$apura(

  ) Me&aka a) Menandatan$an *er/an/an  ++++++++++++++ pada ta#un 1-(

  ( Mendapatkan  +++++++++++++++++darpada

  Be&anda(

  Me&aka, A!du& Ra#'an, *er/an/an In$$er%Keda#, ketenteraan, tpu #e&a#, !antuan

  ketenteraan, Sa', per"aran takt#a, 7ran. L$#t, Su&tan A!du&&a#, 'e'pera&atkan 4en$ku

  Huen, &5/, In$$er%Be&anda8 L5nd5n, *era#a!atan dan *erkatan,

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  3

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  4/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  'a& # Keuukan S!ra!egik Men+r+ng "enguasaan 'ri!ish

  Tema

  /$/#

  'an 0 ( Menerangkan engan ara 1elas ,er!a,akan kuasa 'ara! i Tanah Mela)u

  Terangkan ara ,er!a,akan SHTI i !em,a! )ang &eriku!$

  "e!em,a!an 2ara "er!a,akan Huraian

  1) *u&au *nan$ a) Menandatan$an "er1an1ian

  Inggeris-Keah 1-6(

   !) Mendapat ta"aran Sul!an

  A&ullah(

  .) Men$$unakan !i,u helah(

  ( Antara 3ranis Ligh! den$an

  Su&tan A!du&&a#, Keda#(

  ( Keda# 'e'er&ukan 

  ke!en!eraan(

  (Ber/an/ 'e'!erkan 

  &an!uan ke!en!eraan kepada

  Keda# apa!a& dper&ukan(

  ) Se!eran$ *era a) Me'aka Su&tan 2auddn

  'enandatan$an "ersaha&a!an

  an "erika!an pada Jun 1-00(

  ( Su&tan 2auddn 'e'er&ukan

   !antuan !a$ 'en$#adap Siam(

  3) Sn$apura a) Men$$unakan .ara

  mem,erala!kan Tengku

  Hussein

   !) Me'aka 4e'en$$un$ A&ul

  Rahman 'enandatan$an

   per/an/an pada 30 Januar 1-19(

  ( Men$#adap e'u&a 'aa&a#

  ,e.arisan !akh!a J5#5r(

  ( Me'!enarkan Brt#

  'e'!na l+1i d Sn$apura(

  ) Me&aka a) Menandatan$an *er/an/an

  Inggeris-'elana4 L+n+n pada

  ta#un 1-(

  ( Mendapatkan Melaka

  darpada Be&anda(

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  'a& # Keuukan S!ra!egik Men+r+ng "enguasaan 'ri!ish

  Tema

  /$/#

  'an 0 ( Menerangkan engan ara 1elas ,er!a,akan kuasa 'ara! i Tanah Mela)u

  4

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  5/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  *adankan .ara pertapakan Sarkat Hnda 4'ur In$$er d pete'patan !erkut den$an

   !etu&(

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  'a& # Keuukan S!ra!egik Men+r+ng "enguasaan 'ri!ish

  Tema

  /$/#

  'an 0 ( Menerangkan engan ara 1elas ,er!a,akan kuasa 'ara! i Tanah Mela)u

  5

  1) Pulau

  Pinang

  2) Seberang

  Perai

  4) Melaka

  3) Singapura

  a) Menandatangani Perjanjian Inggeris- Belanda 1824.

  b) Menandatangani Perjanjian dengan Teenggung

  !bdul "a#an pada 3$ %anuari 181&.

  a) Menandatangani Perjanjian Inggeris- Belanda 1824.

  ') Menandatangani Perjanjian Inggeris-(eda# 18*.') Menandatangani Perjanjian Inggeris-(eda# 18*.

  d) Menandatangani Perjanjian Persa#abatan dan

  Perikatan 18$$.

  a) Menandatangani Perjanjian Inggeris- Belanda 1824.

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  6/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  Nama : Kelas : Tarikh : TEMA- KEMAKMURAN DAN

  KEKAYAAN NEGARA KITA

  MENARIK KUASA LUAR UNTUK

  MENJAJAH

  Menguasai Tiak

  menguasai

  Tana!angan

  Guru "enilai:

  'a& # Keuukan S!ra!egik Men+r+ng "enguasaan 'ri!ish

  Tema

  /$/#

  'an / ( Menghuaikan an mem&ua! rumusan )ang muah &erser!a +n!+h )ang sesuai

  &erkai!an engan ara kuasa 'ara! mengukuhkan ,engaruh$

  Isi !em,a! k+s+ng engan 1a.a,an )ang &e!ul &erkai!an engan ara SHTI

  mengukuhkan ,engaruh i "ulau "inang5 Melaka5 an Singa,ura$

  1) Me&a&u *er/an/an *era#a!atan dan Kea'anan In$$er%Keda# 191, SH4I 'enduduk

  *

  1) Pulau

  Pinang

  a) Menandatangani Perjanjian Inggeris- Belanda 1824.

  2) Seberang

  Perai

  b) Menandatangani Perjanjian dengan Teenggung

  !bdul "a#an pada 3$ %anuari 181&.

  3) Singapura ') Menandatangani Perjanjian Inggeris-(eda# 18*.

  4) Melaka d) Menandatangani Perjanjian Persa#abatan dan Perikatan 18$$.

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  7/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

   ++++++++++++++ e.ara ra'(

  ) *er/an/an *era#a!atan dan *erkatan 1-00 'e'!5&e#kan SH4I 'enduduk

   +++++++++++++++++++++++(

  3) Ge5r$e Let# d&antk e!a$a +++++++++++++++++++++++ *u&au *nan$ an$ perta'a(

  ) Me&a&u *er/an/an Burne 1-6, Sa' 'en$ktra: pendudukan Brt# d

   +++++++++++++++ dan +++++++++++++++++++(

  ;) Sta':5rd Ra::&e Ber/aa 'e'u/uk 4e'en$$un$ A!du&Ra#'an 'en/e'put 4en$ku

  Huen ke Sn$apura untuk +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(

  6) *er/an/an  Jun 1-3 antara Sta':5rd Ra::&e den$an Su&tan Huen dan 4e'en$$un$

  A!du& Ra#'an 'e'!5&e#kan SH4I !erkuaa d +++++++++++++++++++++++++++++++++(

  ) Me&a&u per/an/an 

 • 8/18/2019 PPPM sejarah t2

  8/24

  SMK CHUNG HUA

  JALAN LANANG, 96000 SIBU SARAWAK 

  1 *u&au *nan$(