P.p bearing

of 22/22
CHECK AND REPLACE BEARING CHECK MAINTAIN,REPAIR EQUIPMENT AND MACHINERY
 • date post

  15-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  769
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of P.p bearing

 • 1. Geseran dapat dikurangkan diantara duapermukaan dengan banyak dimanabearing digunakan. Berbagai jenis bearing digunakan dimanaia bergantung pada keadaan, tempat danbeban yang ditanggung. Bearing adalah element pada mesin yangperlu diketahui oleh pekerja mekanikal.

2. Kebanyakan mesin mekanikal diIndustri, pelbagai bearing digunakan,Iaboleh dikategorikan kepada beberapajenis. 3. Kebanyakan bearing dikelaskanmengikut keupayaan ia membawa beban. Ia boleh dikelaskan kepada duakumpulan iaitu :1. Friction Bearing2. Anti-friction bearing 4. 1. Friction Bearing:Memisahkan aci (shaft) atau dua permukaan oleh bahan pelicin, dimana bahan pelicin ini bertindak sebagai pelicin dan menyejukkan bering.Nama Friction bearing adalah dipanggil berasaskan keadaannya yang mengelunsur atau juga dikenali sebagai Plain bearing. 5. 2.Anti-friction bearing:Aci yang dipisahkan daripada housingnya dengan bebola (ball) atau roller.Ianya dipanggil sedemikian berasaskan pergerakannya yang berguling. 6. Merujuk padagambarajah di sebelahdimana menunjukanbahagian pada alasbebola. Pergerakan bebola jenisini ialah berguling danSentuhan permukaannyahanya satu titik (sportcontact) 7. Ball bearing boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan:-1.Single-row /deep grove ball bearing.Contoh : Angular contact ball bearing.2.Double-row ball bearing.3.Self alining ball bearing. 8. Bebola akan berguling di atas race dimana beboladan race akan bersentuh pada satu titik (sportcontact). Jenis ini dapat menanggung beban radial dan thrustatau gabungan antara kedua beban radial dan thrust. Tetapi terhad pada beban thrust. Ia sesuai digunakan pada kelajuan sederhana jikabeban gabungan keduanya digunakan. Kebanyakan bearing jenis ini sesuai digunakan padakelajuan tinggi dan dimana memerlukan ketepatan. 9. Jenis ini berfungsi sama seperti di atas, tetapiia mempunyai dua baris bebola. Ia direka untuk tujuan menanggung bebanlebih berat berbanding single row. 10. Jenis ini digunakan dimanapengimbangan self-alining diperlukan. 11. Garis pusatnya antara 8 hingga 12 kalipanjangnya. Ia digunakan pada ruang radial yang terhaddan menanggung beban yang tinggi. Biasanya ia terdapat pada alat-alat mudahalih (protable tools) yang berkelajuan tinggi. Needle bearing ini terdapat duajenis.Terdapat inner race dan outer race dansatu lagi hanya terdapat outer race sahaja, inibertujuan membolehkan dipasang terus padashaf. 12. Jenis ini kebanyakan digunakan padapemindahan kuasa kenderaan, khususnyapada pusingan beban yang lebih berat danmemerlukan ketepatan. Ianya berguna untuk menanggung kedua-duabeban radial dan thrust satu arah. Taper roller bearing berbentuk kudung(tepered race-way). 13. Cara memasang bearing yang selaludilakukan adalah dengan cara memukulmasuk menggunakan bush. tetapi jika shaf itu panjang kita boleh jugamengunakan paip sama ada dipukul masukataupun mengunakan skrew. Selain dari mengunakan bush untukmemasang bearing, ianya juga bolehdilakukan dengan cara memanaskan bearingitu dengan minyak panas ataupunmenyejukan shaf supaya ia mengecil. 14. Jika bering dan shaft dipasang carapemasangan transistion dan beban yangdibawa agak berat ini pada satu ketika akanlonggar dan kemungkinan akan terkeluar ,dengan itu bagi mengelakan perkara iniberlaku bering boleh ditahan. Bering ditahan dengan bush diikat kuatdengan skrew yang dibuat bebenang padashaft. 15. Sebaik-baik bering hendaklah ditutupsupaya ia tidak dimasuki oleh kekotoran danhabuk. Sebelum ditutup, tentukan minyak greasediisi dengan secukupnya dan penkedapminyak (oil seal) juga perlu digunakan dalamsituasi ini. 16. Sebelum memasang bearing samada shaftatau perumahnya hendaklah dipastikanbahawa ukuran shaf dan bearingsebagaimana yang dikehendaki. Bearing mestilah bersih dari kotoran. Jika bearing dijaga dengan cara yang bagus,iaboleh digunakan dari:30 hingga 60 TAHUN.