PJM 3112 bab1

download PJM 3112 bab1

of 30

Embed Size (px)

Transcript of PJM 3112 bab1

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  1/30

  PJM 3112: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

  PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

  Konsep Dan Definisi Pengelolaan,Pengurusan Dan Pentadbiran

  Pendidikan Jasmani DanSukan

  Skop Pengelolaan Pendidikan

  Jasmani Dan Sukan

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  2/30

  Disediakan oleh: MOHAMAD HAZIM B. KARIM GHANI

  MUHAMMAD HIDAYAT B. RAZALI

  AINUL NADZIRAH BT. MOHD HALIM

  LOI SOOK WEI

  NORHIDAYU BT. ABD. RAZAK

  NORNAJWA BT. ZAKARIA

  NUR NABIHAH BT. JAUHARI

  SAENG FIDEELEA UKCHUKPHAN

  SYAZANA BT. ABDUL RAZAK

  TEO BI YAN

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  3/30

  Konsep dan DefinisiPentadbiran

  Proses menyelaras aktiviti-aktiviti organisasi

  Apa isi penting kepada pengelolaan organisasiseperti pengetahuan dan kemahiran

  Bagaimana teknik-teknik pengurusan dan prinsip-

  prinsip yang digunakan ke arah pencapaian

  matlamat organisasi.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  4/30

  Konsep dan DefinisiPengelolaan

  Aspek-aspek yang berkaitan mengelola,

  pengarahan, pengawalan, pengurusan,

  penyelenggaraan.

  Supaya program yang dirancang dapat

  dilaksana dengan sempurna.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  5/30

  Konsep dan DefinisiPengurusan

  Pengurusan sebagai proses merancang, mengelola,

  mengarah dan mengawal aktiviti manusia.

  Menurut kamus dewan, pengurusan didefinisikan

  sebagai pengarahan dan pengawalan, pengelolaan,penyelenggaraan.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  6/30

  Definisi Pengurusan

  Kelly, Blanton dan Bertel (1990)

  Gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan

  dengan perancangan pengelolaan,pengarahan, pengawalan, pengurusankewangan, kepimpinan dan penilaian.

  .

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  7/30

  Definisi Pengurusan William,Charlie dan Warren 1972

  Satu proses menggunapakai peralatan dan sumbermanusia untuk mencapai sesuatu objektif yang

  ditentukan.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  8/30

  FUNGSI PENTADBIRAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

  JASMANI DAN SUKAN(a) Merancang

  (b) Menyediakan bajet

  (c) Mengawal

  (d) Mengarah

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  9/30

  e) Mengelola

  (f) Menyediakan jadual pertandingan

  (g) Membuat keputusan(h) Menilai

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  10/30

  PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI

  Mentadbir dan menguruskanmatapelajaran pendidikan jasmani

  supaya mata pelajaran ini dapatdilaksanakan atau diajar dengan

  berkesan serta mencapai objektif yangdiharapkan.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  11/30

  SKOPPENGELOLAAN,

  PENGURUSAN &

  PENTADBIRAN PJ

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  12/30

  Maksud sukan

  Aktiviti yg dipertandingkan mengikut

  peraturan dan undang-undang.

  Telah ditetapkan oleh satu badan

  persekutuan sukan antarabangsa

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  13/30

  PENGELOLAAN SUKAN: Segala aspek

  Mengelola dan menyertai permainan

  Mengelola dan menyertai pasukan

  Untuk pertandingan yang lebih formal

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  14/30

  PENGURUSAN SUKAN

  Sukan berbentuk permainan yang

  dikelolakan dengan teratur.

  Mempunyai unsur pertandingan.

  Sukan, melibatkan perancangan,

  kemahiran motor dan strategi.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  15/30

  PENTADBIRAN SUKAN

  Diatur oleh badan amatur & professional

  MSN adalah badan bertanggungjawab

  menyelaras badan-badan sukan di bawah

  naungannya.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  16/30

  PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ

  ADALAH

  Cara atau kaedah kita mentadbir &

  menguruskan matapelajaran PJ

  Supaya PJ dapat dilaksanakan atau

  diajar dengan efektif.

  Mencapai objektif yang diharapkan.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  17/30

  PRINSIP PENGURUSAN PJ

  Dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan.

  Berasaskan domain kognitif dan afektif.

  Pelajar menguasai kemahiran asas pergerakan dan

  permainan mengikut kemampuan.

  Melahirkan masyarakat yang aplikasi pengetahuan

  kesihatan dan keselamatan dalam kegiatan fizikal.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  18/30

  PRINSIP PENGURUSAN SUKAN

  1 aktiviti yang berkesan membentuk

  kecergasan dan kesihatan dari segi fzikal

  dan mental.

  1 penglibatan pembangunan sosial.

  Keperluan asas manusia merangkumi

  pelbagai faktor dari keperluan fisiologi

  kepada kepuasan mutlak.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  19/30

  PRINSIP PENGELOLAAN PJ

  Utamakan unsur pendidikan

  Melalui aktviti fizikal

  Merupakan subjek akademik di sekolah

  Mempunyai kurikulum terancang &

  teratur

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  20/30

  PENGURUSAN PJ

  Merupakan sebarang gabungan kemahiran berkaitan:

  Pentadbiran

  Perancangan

  Pengelolaan Pengarahan

  Pengawalan

  Pengurusan bajet

  Kepimpinan dan Penilaian

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  21/30

  Objektif pj

  Bertujuan membantu murid menjdi cergas melalui

  pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan

  Tingkat dan amal kecerrgasan berasaskn kesihatan &

  perlakuan motor

  Bentuk sahsiah & disiplin

  Membuat keputusan

  Lakukan senaman & aktiviti fizikal sebagai rutin harian

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  22/30

  ORGANISASI

  Guru Besar/Pengetua

  Penolong kanan

  Guru panitia atau guru-guru PJ

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  23/30

  BIDANG KUASA KETUA PANITIA PJ

  Pengerusi mesyuarat PJ

  Pastikan rancangan tahunan panatia disediakan

  Periksa buku latihan murid Rancang pembelian alatan panatia

  Sediakan anggaran perbelanjaan panatia

  Rancang latihan dalaman

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  24/30

  PENGURUSAN STOR PJ

  Stor PJ bilik yang digunakan untuk menyimpan

  barangan PJ

  Stor kemas dan memudahkn guru PJ menyimpan

  dan mengeluarkan barangan

  Barangan PJ kerap digunakan, jadi stor perludiselenggarakan dengan kerjasama semua pihak.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  25/30

  KEPERLUAN STOR PJ

  Ruang

  Rak

  Lokasi

  Tingkap

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  26/30

  Siling Peredaran udara

  Keselamatan

  Pintu

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  27/30

  PENJAGAAN ALATAN

  Peralatan berat disusun di tempat

  khas bawah rak simpanan.

  Alatan tajam diletakkan tegak, matanya ke

  bawah.

  Tiada barang yang bersepah di lantai.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  28/30

  Alatan logam(peluru,cakera,lembing)dilap untuk mengelak daripada berkarat.

  Wujud peredaran udara supaya alatan PJ

  sentiasa kering.

  Tidak sesak dan mudah untuk mengambilbarang.

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  29/30

  3 elemen

  3 elemen utama yang menentukan kejayaan dalamsesebuah pentadbiran dan pengelolaan PJ & SUKAN:

  1. Persediaan profesional

  2. Sikap profesional

  3. Perkembangan profesional

 • 7/31/2019 PJM 3112 bab1

  30/30

  SOALAN???Sekian Terima Kasih

  Selamat Menjawab