Perpuluhan intro

of 16 /16
PERPULUHAN

Embed Size (px)

Transcript of Perpuluhan intro

Page 1: Perpuluhan intro

PERPULUHAN

Page 2: Perpuluhan intro
Page 3: Perpuluhan intro

1 = 1.0.

0.1=

.0.01=

Page 4: Perpuluhan intro

0.1

0.01

=

=

Page 5: Perpuluhan intro

0.3

6.93

0.101

=

=

=

Tulis setiap berikut sebagai perpuluhan:

Page 6: Perpuluhan intro

2.73 Dua perpuluhan tujuh tiga

0.007

11.269

Sifar perpuluhan sifar sifar tujuh

23.55

Tulis perpuluhan berikut dalam bentuk perkataan:

Page 7: Perpuluhan intro

Tulis setiap pecahan berikut sebagai perpuluhan:

= 2 ÷ 5

= 0.4

= 12 ÷ 30

= 0.4

Page 8: Perpuluhan intro

= 0.1666 = 0.17

Page 9: Perpuluhan intro

Tulis setiap pecahan berikut sebagai perpuluhan:

= 9 ÷ 8

=

= 1.125

Page 10: Perpuluhan intro

Tulis setiap perpuluhan berikut sebagai pecahan atau nombor bercampur:

0.09 =

2.25 = =

4.17

Page 11: Perpuluhan intro

AKTIVITI JOM KIRA COKLAT• Catatkan jenis warna coklat yang

terdapat dalam bungkusan.

• Catatkan bilangan coklat bagi setiap warna.

• Kira jumlah kesemua coklat.

• Tukar bilangan coklat dalam bentuk pecahan. (bahagi tugas)

• Tukar pecahan kepada bentuk perpuluhan – 2 t.p. (bahagi tugas)

Page 12: Perpuluhan intro

AKTIVITI JOM KIRA COKLAT

Peringatan!!!

DILARANG makan coklat ini semasa

melakukan aktiviti..

Page 13: Perpuluhan intro

Warna coklat Bilangan coklat

Pecahan Perpuluhan

Kuning

Jingga

Merah

Biru

Hijau

Jumlah 1 1.00

Page 14: Perpuluhan intro

KERJA RUMAH

Page 15: Perpuluhan intro

LATIHAN 4.1

1. (b), (e)

3.(b), (e)

4.(b), (e)

Page 16: Perpuluhan intro

SEKIAN TERIMA KASIH