Penyambungan Internet Melalui ISP

download Penyambungan Internet Melalui ISP

of 8

Transcript of Penyambungan Internet Melalui ISP

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  1/17

  Penyambuninternet melalu

  AbroriAditia Juliansyah

  Alif Maulana Arin

  Fakih Bahrun Ulum

  Miftahudin Hasan

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  2/17

  Pengiriman Informasi Melalui Int

  • Internet =

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  3/17

  Peralatan Pada Pusat !"erasi Ja

  • P# Ser$er

  • %outer

  •Bridge

  • S&it'h

  • Hub

  • %e"eater

  • (I#

  • Fire&all

  • A''es"oint

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  4/17

  Ser$er

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  5/17

  %outer

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  6/17

  Bridge

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  7/17

  S&it'h

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  8/17

  Hub

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  9/17

  %e"eater

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  10/17

  (I#

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  11/17

  )abel *an )onektor Pada Jarin

  • )onektornya

  • %J+,

  • %J--

  •)abelnya•#oa.ial

  •Fibel !"ti'

  •U/P

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  12/17

  Fiber !"ti'

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  13/17

  #oa.ial

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  14/17

  U/P

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  15/17

  %J +,

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  16/17

  %J --

 • 8/19/2019 Penyambungan Internet Melalui ISP

  17/17

  )abel Pasangan Jaringan