PENILAIAN TUGAS KESATRIA FISIP 2017 - fisip.ub.ac.· “penilaian tugas kesatria fisip 2017” ...

download PENILAIAN TUGAS KESATRIA FISIP 2017 - fisip.ub.ac.· “penilaian tugas kesatria fisip 2017” ...

of 40

 • date post

  09-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of PENILAIAN TUGAS KESATRIA FISIP 2017 - fisip.ub.ac.· “penilaian tugas kesatria fisip 2017” ...

PENILAIAN TUGAS KESATRIA FISIP 2017

KELOMPOK 1 PENILAIAN PENUGASAN

NO " TEUKU UMAR "

PKKMABA STUDENT DAY TOTAL NILAI

RATA RATA POIN TUGAS (20%)

FASIL : FIBRI W. S. 1 2 3 4 5

1 KAMILA SALSABILA RAMADINA 0 PROBIN 90 90 85 75 68 14

2 HUSPIDIATUL ANWAR GEMADIYAH 84 PROBIN 87 90 85 75 84 17

3 TIMOTHY GERALDITO SITEPU 85 PROBIN 0 87 0 75 49 10

4 CATUR INDAH WIJAYANTI 86 PROBIN 87 90 85 75 85 17

5 DELA FAUZIA 84 PROBIN 87 88 85 75 84 17

6 REZMITHA VIDANYA 85 PROBIN 87 87 0 75 67 13

7 ANDI ZULFAJRIN SYAM 85 PROBIN 87 90 0 75 67 13

8 TRIO AGENG PRAYOGO 84 PROBIN 0 87 0 75 49 10

9 WENNY DWI JULIANA 86 PROBIN 90 90 0 75 68 14

10 ANNEKE SYAHPUTRI BUNGSU 85 PROBIN 87 90 0 75 67 13

11 ARINDISA 86 PROBIN 87 90 85 75 85 17

12 MUHAMMAD DZULHAN 85 PROBIN 90 90 85 75 85 17

13 MITHA PERMATASARI 87 PROBIN 90 90 85 75 85 17

14 AMANDA BELLA 85 PROBIN 90 90 85 75 85 17

15 AISHA FADHILA 87 PROBIN 87 88 85 75 84 17

16 THOBIATURROHMAH 84 PROBIN 90 90 85 75 85 17

17 ARMANDO SIDIQ PRIBADI 85 PROBIN 90 90 85 75 85 17

18 HAYU PRAMESWARI PUTRI 87 PROBIN 87 90 85 75 85 17

19 ARIJ FAIHA 85 PROBIN 87 90 85 75 84 17

20 SARADIFA NURGRAHITA 86 PROBIN 87 90 85 75 85 17

21 SAKINA AINI 86 PROBIN 87 90 85 75 85 17

KELOMPOK 2 PENILAIAN PENUGASAN

" RASUNA SAID " PKKMABA

STUDENT DAY TOTAL NILAI RATA RATA

POIN TUGAS (20%) FASIL : YOGA M. YUSUF 1 2 3 4 5

1 GALUH FITRI AMALIA SUSILO 97 PROBIN 90 0 85 70 68 14

2 PRASTIKO SLAMEDIANTO 95 PROBIN 45 85 85 70 76 15

3 HILGA NURSAFIRA 96 PROBIN 90 0 85 70 68 14

4 GILBERT DONOVAN WAHYUTAMA 92 PROBIN 90 0 85 70 67 13

5 ARLIZA KUSUMAWARDANI 97 PROBIN 90 85 85 70 85 17

6 EXA WILLEND 96 PROBIN 90 75 85 70 83 17

7 CHRISTABEL DEVINTA EKA DAMARWANTI 100 PROBIN 90 85 85 70 86 17

8 RIFQY ULINNUHA 94 PROBIN 90 85 85 70 85 17

9 SRI HANDAYANI (ILMU POLITIK) 98 PROBIN 90 85 85 70 86 17

10 NURUL KHOLIFAH 96 PROBIN 90 85 85 70 85 17

11 HASBIYALLAH AMARTYA 60 PROBIN 90 0 85 70 61 12

12 REZA RAMA DELAGUSTA 96 PROBIN 90 85 85 70 85 17

13 FARREL RAFIFUDDIN 94 PROBIN 0 85 85 70 67 13

14 LUCITA PUTRI CHRISANTI 95 PROBIN 90 75 85 70 83 17

15 AYU APRILIA NINGSIH 95 PROBIN 90 85 85 70 85 17

16 PETRI MARYATI 100 PROBIN 90 85 85 70 86 17

17 M. FIKRI REZA 95 PROBIN 90 75 85 70 83 17

18 YULINDA PUJI LESTARI 96 PROBIN 90 85 85 70 85 17

19 PUTU DENIKA EVILIA ROSA 96 PROBIN 90 75 85 70 83 17

20 PARSHA NAULI MEIRIZKY 97 PROBIN 90 85 85 70 85 17

21 HAFIZ ADITYA WIYANDIKA 0 PROBIN 0 0 0 0 - -

KELOMPOK 3 PENILAIAN PENUGASAN

" SISINGAMANGARADJA " PKKMABA

STUDENT DAY TOTAL NILAI RATA RATA

POIN TUGAS (20%) FASIL : MAULIDIA SAVIERA 1 2 3 4 5

1 MUH RIDHA NASRUN USMAN 90 PROBIN 0 0 0 75 33 7

2 PRAHANDIKA SURYA WICAKSANA 93 PROBIN 92 0 85 75 69 14

3 BENAYA JONATAN 95 PROBIN 96 100 85 75 90 18

4 BRYAN REYNALDI 90 PROBIN 94 0 85 75 69 14

5 ANINDYA PERMATA PUTRI ADHI 94 PROBIN 94 97 85 75 89 18

6 ALFANITA DARMAYANTI 93 PROBIN 98 100 85 75 90 18

7 MIFTAKHUL AKHRIZA FADHILAH 94 PROBIN 82 100 0 75 70 14

8 NOVITA 91 PROBIN 97 100 0 75 73 15

9 FAHRIZAL RIFAN AFANDI 92 PROBIN 99 100 0 75 73 15

10 NOVIRA AYU KHOIRUNNISA 91 PROBIN 82 100 0 75 70 14

11 HASNA 92 PROBIN 92 0 86 75 69 14

12 MOHAMAD HANDY WANDHAWA 95 PROBIN 94 100 85 75 90 18

13 MUHAMMAD HANIF ARHAM 90 PROBIN 90 100 85 75 88 18

14 YUNIAR RIANA DEWI 96 PROBIN 100 100 85 75 91 18

15 PRISA DESY DWI LESTARI 94 PROBIN 93 100 85 75 89 18

16 AGATHA PUSPITA RIYADI 95 PROBIN 99 100 85 75 91 18

17 RENI APRILIYA PRI HARTANTI 99 PROBIN 98 100 85 75 91 18

18 DWIN DARYUZDIHAR TAMIR 86 PROBIN 92 100 85 75 88 18

19 MUHAMMAD IQBAL TRI HADIANSYAH 88 PROBIN 99 99 85 75 89 18

20 ANGGITA MUTHIA SILVA 91 PROBIN 98 100 85 75 90 18

21 NOVI JANATI LESTARI 95 PROBIN 98 100 85 75 91 18

KELOMPOK 4 PENILAIAN PENUGASAN

" MOHAMMAD HATTA

" PKKMABA STUDENT DAY TOTAL NILAI

RATA RATA POIN TUGAS (20%)

FASIL : LARAS SITA P. 1 2 3 4 5

1 SHABRINA TRIANDIANI PUTERI 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

2 MUHAMMAD RAFFY OKTAVIAN 89 PROBIN 90 0 85 40 61 12

3 ALFAAFAN YUSUFA ACHMAD 89 PROBIN 90 90 85 40 79 16

4 IRFAN MAULANA SYAHADATAIN 89 PROBIN 90 90 0 40 62 12

5 VIDIA LESTARI 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

6 DANIEL PAJAJAKNG 89 PROBIN 90 0 85 40 61 12

7 RIKI SETIAWAN 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

8 GEMILANG SURYA MAHENDRA 90 PROBIN 0 0 0 40 26 5

9 AMAL MAULANA IBRAHIM 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

10 DARA OKTAVIA ISLAMY 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

11 LUTVIA REZZA MAULINDA 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

12 ANISA AULIA 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

13 ABIMANYU KURNIA RAMADHAN 89 PROBIN 90 90 85 40 79 16

14 ADRIAN FARHAN 89 PROBIN 90 90 85 40 79 16

15 ARUM KUSUMANING PANGASTUTI 60 PROBIN 90 90 85 40 73 15

16 MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

17 YUSTICIO RIZKY MANGETAN 89 PROBIN 90 90 85 40 79 16

18 VELIA GASSELA PUTRI 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

19 ASTRID MEINAR PARAMITA 90 PROBIN 0 90 85 40 61 12

20 ABDURRAHMAN AJRAL MUSHLIHIN 90 PROBIN 90 90 85 40 79 16

21 NERMA HANDI SUWARDANA 90 PROBIN 0 90 85 40 61 12

KELOMPOK 5 PENILAIAN PENUGASAN

" SUTAN SYAHRIR " PKKMABA

STUDENT DAY TOTAL NILAI RATA RATA

POIN TUGAS (20%) FASIL : HARYO REKSO 1 2 3 4 5

1 OLIVIA SYAHMEL 82 PROBIN 0 0 85 80 49