penghantar komunikasi

of 11

Embed Size (px)

Transcript of penghantar komunikasi

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  1/11

  PENGHANTAR KOMUNIKASIBLKK 1103

  Bab II Model Komunikasi

  Disediakan oleh:

  Hafizul Hakimi Bin HarunRuhullqsti Bin Ibrahim

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  2/11

  Pengenalan

  Model digunakan bagi tujuan menggambarkan sesebuah fenomena

  yang mudah dan ringkas.

  Model membantu memerhatikan sesuatu aliran mesej daripada satu

  sumber kepada penerima.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  3/11

  Takrif Model

  McQuail & Windahl

  Model ialah satu huraian yang mudah dalam bentuk grafik untuk menerangkan

  satu keadaan yang sebebar.Sesuatu model pada umumnya akan menunjukkan

  unsur-unsur utama sebuah struktur atau proses dan hubungan antara unsur tersebut.

  Model dalam bentuk komunikasi menggambarkan hubunganaliran,struktur dan

  interaksi yang berlaku.Model mempermudahkan penghuraian idea dan proses

  yang kompleks.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  4/11

  Fungsi Model Komunikasi

  Berupaya menyusun dan menghubungkan sesuatu unsur dengan lain dan

  memberi gambaran yang jelas.

  Membantu menerangkan sesuatu maklumat bdengan jelas dan lebih mudah.

  Membantu meramalkan sesuatu hasil atau menentukan arah sesuatu peristwa

  Memberi pengertan samaada komunikasi membabitkan proses sehaka atau 2

  hala.

  Sebagai sumbangan yang penting dalam menentukan keberkesanan

  komunikasi.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  5/11

  Sejarah perkembangan Model

  Diperingkat awal, sarjana komunikasi banyak membincangkan penyaluran

  mesej secara sehala.

  Aristotle dalam model aristotlian melihat proses komunikasi sebagai satu

  proses penyaluran maklumat daripada sumber kepada penerima.

  Model komunikasi merumuskan, keberkesanan penyaluran maklumat.

  Antara tokoh2 awal model sehala:

  1) Laswell

  2) Shannon

  3) Weaver

  4) Berlo

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  6/11

  Model Laswell (1948)

  Harold Laswell merupakan seorang ahli sains politik mengemukakn model

  yang mudah unuk menerangkan proses komunikasi

  Dikenali sebagai model asas ekonomi

  Tidak menggunakan diagram, tetapi digambarkan melalui perkataan.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  7/11

  Model Shannon & Weaver (1949)

  Merupakan ahli matematik

  Merupakan model komunikasi elektronik & berguna untuk menjelaskan

  komunikasi antara manusia

  Model ini mengandaikan komunikasi sehala wujud antara sumber dan

  penerima.Mesej disalurkan oleh sumber dan ditukar kepada simbol atau

  isyarat (dekoder)

  Diperingkat penerimaan, mesej akan menukar simbol yang diterima

  melalui apa yang difahami.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  8/11

  Model Schramm (1954)

  Merupakan seorang penyelidik komunikasi massa ulung di peringkat awal

  Menerangkan tentang kepentingan lapangan pengalaman dalam

  komunikasi manusia

  Komunikasi antara sumber dan penerima hanya tertumpu kepada

  perkara2 yang keduanya mempunyai pengalaman yang sama

  Persamaan lapangan pengalaman adalah seperti tahap pengetahuan,

  persekitaran, dan situasi semasa.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  9/11

  Model Osgood (1954)

  Ahli Psikolinguistik dipengaruhi oleh teori bahasa & proses psikolinguistik

  Model komunikasi antara individu. Ianya melibatkan 2 individu, unit

  sumber & destinasi

  1 unit komunikasi yang lengkap mempunyai keupayaan untuk enkod &

  dekod utusan

  Menekankan makna sesuatu mesej yang disampaikan oleh individu

  Merupakan perintis kearah pembentukan model komunikasi 2 hala

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  10/11

  Model Newcomb (1953)

  Seorang ahli psikologi sosial

  Menkankan cara utusan disampaikan daripada sumber kepada penerima

  Dikenali sebagai model A-B-X

  Komunikasi antara A & B dan proses komunikasi tersebut dipengaruhi

  objek X, jika terdapat pertelingkahan tentang X, maka makin keraplah

  komunikasi mereka.

 • 8/8/2019 penghantar komunikasi

  11/11

  Kesimpulan

  Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri.

  Sukar untuk menentukan model yang terbaik. Namun boleh membantu

  menjelaskan serta menghuraikan proses komunikasi berlaku.

  SEKIAN TERIMA KASIH