Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

29

description

PENDEDAHAN APLIKASI

Transcript of Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Page 1: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 2: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 3: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 4: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 5: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Sistem Operasi disebut sebagai Pengelola seluruh sumber daya sistem komputer ( Resource Manager).

• Operasi dasar sistem dapat berjalan, seperti penyimpanan data, input output dari suatu perangkat ke perangkat lainnya.

• Memudah aplikasi lain dapat berfungsi di dalam Sistem Operasi,

• Sistem Operasi disebut sebagai Penyedia Layanan ( Virtual Machine).

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Boleh mengakses aplikasi lain dengan mudah

• Membantu pelajar menyimpan data-data penting

Page 6: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Operasi Sistem

Page 7: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 8: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Membolehkan pengguna berinteraksi dan memaparkan malumat.

• Terdapat banyak maklumat yang berguna yang boleh diperoleh.

• Memelihara dan menyimpan data.

• Penghubung ( sbg alat komunikasi.)

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Boleh mencari pelbagai maklumat ( spt: Gambar, nota)

• Dapat melayari laman web pendidikan (cth: Zoom A)

Page 9: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Pelayar Web

Page 10: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 11: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Sesuatu maklumat dapat disampaikan secara spontan dan pantas.

• Ianya boleh juga digunakan sebagai hiperlink untuk mencapai maklumat yang berkaitan.

• Visualisasi merupakan antara proses yang amat penting dalam komunikasi maklumat dan grafik boleh digunakan untuk tujuan ini bagi meningkatkan penekanan terhadap sesuatu maklumat.

• Berupaya menarik perhatian pengguna, mengilustrasikan sesebuah konsep dan juga bertindak sebagai latar belakang bagi sesuatu konsep.

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Dapat mengingat sesuatu nota dengan mudah dalam bentuk grafik

• Dapat mengubah suai gambar tertentu

• Dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan.

• Dapat memasuki pelbagai pertandingan ( cth: membuat video dan ‘photo editing’)

Page 12: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Program Grafik

Page 13: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 14: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Visualisasi merupakan antara proses yang amat penting dalam komunikasi maklumat

• Penyampaian sesuatu maklumat melalui paparan visual menjadi lebih mudah.

• Dapat menonton dan mendengar media tertentu dengan mudah

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Pelajar dapat menonton dan sesuatu media pendidikan dengan mudah

• Membantu proses pembelajaran

• Menjadi salah satu alat bantu mengajar yang berkesan dan memudahkan proses pembelajaran.

Page 15: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Perisian Media

Page 16: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 17: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Virus komputer mudah merebak

• Melindungi komputer anda dari ancaman virus

• melindungi data-data penting dari terhapus atau hilang akibat virus

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Dapat menggunakan komputer dengan selesa

• ‘Pendrive’ tidak mudah dijangkiti virus

• Data-data penting terselamat

• Menghapus virus.

Page 18: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Perisian Sekuriti

Page 19: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 20: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• Digunakan untuk membuat dokumen (surat, memo, laporan, kertas kerja, dll).

• Mengubah kaedah manual kepada cara yang lebih efektif

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Dapat membuat surat-surat dengan mudah

• Menyenangkan pelajar daripada menggunakan mesin taip

• Kerja lebih kemas dan cantik.

Page 21: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Perisian Pemprosesan Kata

Page 22: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 23: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• menganalisa dan merancang perniagaan.

• Berupaya untuk menterjemahkan data ke dalam bentuk grafik

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Boleh dijadikan tempat untuk mengira

• Dapat membuat graf

• Khusus dan sesuai digunakan untuk subjek Matematik.

Page 24: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Perisian Hamparan Elektronik

Page 25: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 26: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

KEPENTINGAN

• mereka visual untuk persembahan bagi tujuan berkomunikasi, memberi mesej dan maklumat kepada kumpulan atau audien yang ramai.

• Perisian ini akan menghasilkan aplikasi dalam bentuk persembahan.

• Digunakan untuk mempersembahkan sesuatu hasil kerja, mesyuarat dan juga promosi sesuatu barangan.

MANFAAT KEPADA PELAJAR

• Dapat membina keyakinan diri dengan membuat persembahan.

• Memupuk pemikiran secara kritis ketika membuat pesembahan.

Page 27: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer

Contoh Perisian Persembahan

Page 28: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer
Page 29: Pendedahan Aplikasi-Aplikasi Komputer