Panduan umroh

of 163 /163
DAFTAR ISI ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN) - Sholat Sunnah Safar (Bepergian)…………….. 1 - Doa Keluar Rumah…………………......……….. 3 - Doa Naik Kendaraan……………………...…….. 4 ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH - Doa Memasuki Kota Makkah………………… 11 - Doa Masuk ke Masjidil Haram……………….. 12 - Doa Melihat Ka’bah………………………….… 14 - Doa Meninggalkan Kota Mekkah………….… 16 PANDUAN UMROH - Pengertian Umroh…………………….……….. 17 - Syarat Wajib Umroh………………………..….. 17 - Wajib Umroh……………………………………. 17 - Rukun Umroh………………………………..… 18 IHROM - Mandi Sunnah Ihrom…………………………. 19 - Sholat Sunnah Ihrom…………………………. 21 - Niat Ihrom……………………………………….. 22 - Bacaan Talbiyah……………………………….. 22 - Catatan Penting………………………………... 26 - Larangan-Larangan Ketika Ihrom………..… 27 THOWAF - Syarat Thowaf…………………………….……. 28

Embed Size (px)

Transcript of Panduan umroh

 • DAFTAR ISI

  ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN)

  - Sholat Sunnah Safar (Bepergian).. 1 - Doa Keluar Rumah........ 3 - Doa Naik Kendaraan..... 4

  ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH

  - Doa Memasuki Kota Makkah 11 - Doa Masuk ke Masjidil Haram.. 12 - Doa Melihat Kabah. 14 - Doa Meninggalkan Kota Mekkah. 16

  PANDUAN UMROH

  - Pengertian Umroh... 17 - Syarat Wajib Umroh.... 17 - Wajib Umroh. 17 - Rukun Umroh.. 18

  IHROM

  - Mandi Sunnah Ihrom. 19 - Sholat Sunnah Ihrom. 21 - Niat Ihrom.. 22 - Bacaan Talbiyah.. 22 - Catatan Penting... 26 - Larangan-Larangan Ketika Ihrom.. 27

  THOWAF

  - Syarat Thowaf.. 28

 • - Sunnah-Sunnah Ketika Thowaf.. 29 - Niat Thowaf... 30 - Niat Thowaf Wada...31 - Doa Thowaf Putaran Pertama.. 32 - Doa Thowaf Putaran Kedua.. 36 - Doa Thowaf Putaran Ketiga.. 38 - Doa Thowaf Putaran Keempat. 40 - Doa Thowaf Putaran Kelima. 42 - Doa Thowaf Putaran Keenam.. 45 - Doa Thowaf Putaran Ketujuh.. 48 - Doa di Multazam Sesudah Thowaf. 50 - Sholat Sunnah Thowaf.. 53 - Doa Setelah Sholat Sunnah di Hijir Ismail... 58 - Doa Minum Air Zamzam 60 - Doa Thowaf Wada...62 - Doa Setelah Thowaf Wada.. 67

  SAI

  - Syarat Sai..... 73 - Sunnah-Sunnah Sai.. 74 - Doa Sai Putaran Pertama. 81 - Doa Sai Putaran Kedua.... 85 - Doa Sai Putaran Ketiga. 90 - Doa Sai Putaran Keempat 94 - Doa Sai Putaran Kelima 98 - Doa Sai Putaran Keenam... 102 - Doa Sai Putaran Ketujuh.....107 - Doa Setelah Sai.....112

 • TAHALLUL

  - Sunnah-Sunnah Tahallul. 115 - Doa ketika Tahallul... 116 - Doa Selesai Tahallul..... 117

  ZIARAH KE KOTA MADINAH

  - Doa Memasuki Kota Madinah.119 - Keutamaan Kota Madinah... 119 - Adab-adab Ziarah ke Makam Rasulullah

  SAW.. 123 - Salam Kepada Rasulullah SAW 126 - Salam Kepada Sayyidina Abu Bakar Ash-

  Shiddiq RA.. 134 - Salam Kepada Sayyidina Umar Ibnul Khotthob

  Ra.. 135 - Doa Setelah Ziarah 136 - Salam Kepada Ahli Baqi.144 - Salam Kepada Sayyidina Utsman Bin Affan

  RA.. 145 - Salam Kepada Syuhada Uhud... 147 - Salam Kepada Sayyidina Hamzah Bin Abdul

  Muttholib (Paman Nabi Muhammad SAW) dan Sayyidina Mushab Bin Umair... 149

  - Doa Meninggalkan Kota Madinah. 150

  SHOLAT QOSHOR DAN JAMA - Pengertian Sholat Qoshor dan Jama.. 153 - Syarat-Syarat Sholat Qoshor. 154

 • - Syarat-Syarat Jama Taqdim.. 154 - Syarat-Syarat Jama Takhir... 154 - Lafaz Niat Jama Taqdim. 155 - Lafaz Niat Jama Takhir.. 157

 • 1 www.annisatravel.com

  ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN) - Sholat Sunnah Safar (Bepergian)

  Sunnah bagi orang yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh, sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Adapun lafaz niatnya sebagai berikut:

  Ushollii Sunnatas Safari Rokataini Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat sunnah safar dua rokaat karena Allah Taaalaa Pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sesudah salam membaca ayat kursi dan surat Quraisy, kemudian bangun dari duduk dengan membaca doa sebagai berikut:

 • 2 www.annisatravel.com

  Alloohumma ilaika Tawajjahtu Wa Bika'tashomtu Alloohummakfinii Maa Ahammanii Wa Maa Lam Ahtamma Bihi Alloohumma Zawwidnittaqwa Waghfirlii Dzanbii Artinya: Ya Allah kepadaMu aku menghadap dan kepadaMu aku berpegang. Ya Allah cukupkanlah apa yang penting dan yang tidak penting untukku. Ya Allah tambahkanlah aku akan ketaqwaan dan ampunilah dosaku.

 • 3 www.annisatravel.com

  - Membaca Doa Keluar Rumah Pada waktu keluar rumah membaca doa sebagai berikut:

  Alloohumma innii A'uudzu Bika Min An Adhilla Aw Adholla Aw Azilla Aw Azalla Aw Adzlima Aw Adzlama Aw Ajhala Aw Yujhala Alayya Bismillahi Tawakkaltu Alalloohi La Haula Wa Laa Quwwata illa Billaahil Aliyyil Adziimi Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kesesatan dan disesatkan orang, tergelincir atau digelincirkan orang,

 • 4 www.annisatravel.com

  berbuat zholim atau dizholimi orang, berbuat bodoh atau dibodohi orang. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

  - Membaca Doa Naik Kendaraan Pada waktu berada di atas kendaraan membaca doa sebagai berikut:

  Bismillaahi Majreeha Wa Mursaahaa Inna Robbii Laghofuurur Rohiim, Wa Maa Qadarullooha Haqqo Qodrihi Wal Ardhu Jamiian Qobdhotuhu Yaumal Qiyaamati Was

 • 5 www.annisatravel.com

  Samawatu Mathwiyyaatun Biyaminihi Subhanahu Wa Ta'aalaa Am'maa Yusyrikuun Artinya: Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Pada waktu kendaraan mulai bergerak membaca doa sebagai berikut:

 • 6 www.annisatravel.com

  Alhamdulillahi Subhanalladziii Sakhkhoro Lanaa Haadzaa Wa Maa Kunnaa Lahuu Muqriniina Wa Inna ilaa Robbinaa

 • 7 www.annisatravel.com

  Lamunqolibuun.Alhamdulillaah,Alhamdulillaah,Alhamdulillaah, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloouh Akbar, Subhanakalloohumma Innii Dzolamtu Nafsii Faghfirlii Fa Innahu Laa Yaghfirudz Dzunuuba illaa Anta. Alloohumma Innaa Nasaluka Fii Safarina Hadzal Birro Wat Taqwa Wa Minal Amali Maa Tuhibbu Wa Tardhoo. Alloohumma Hawwin Alainaa Safarona Wathwi Annaa Bu'dahu. Alloohumma Antas Shoohibu Fis Safari Wal Kholiifatu Fil Ahli Wal Maali. Alloohumma Innaa Na'uudzubika Min Wa'tsaais Safari Wa Kaaabatil Mandzori Wa Suuiil Munqolabi Fil Ahli Wal Mali Wal Waladi. Artinya: Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kami, padahal kami tidak kuasa menundukkannya, dan kepada Tuhan kami

 • 8 www.annisatravel.com

  akan kembali. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzholimi diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah kami memohon kepadaMu dalam bepergian kami ini sebagai bakti, taat dan takwa serta amal perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah mudahkanlah bepergian kami ini dan singkirkan kejauhannya. Ya Allah Engkau adalah kawan dalam bepergian, pemelihara dan pelindung terhadap keluarga dan harta. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kesukaran dalam bepergian dan pemandangan yang menyedihkan serta yang tidak membawa kebaikan terhadap keluarga, harta dan anak. Jika perjalanan pada waktu malam, membaca doa sebagai berikut:

 • 9 www.annisatravel.com

  Yaa Ardhu Robbii Wa Robbukillaahu A'uudzubika Min Syarriki Wa Syarri Maa Fiiki Wa Syarri Maa Yadibbu Alayki A'uudzu Billahi Min Asadin Wa Hayyatin Wa Aqrobin Wamin Syarri Waalidin Wama Walada Wamin Syarri Saakinil Baladi Artinya: Wahai bumi, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu serta kejahatan yang berjalan di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah

 • 10 www.annisatravel.com

  dari singa, ular dan kalajengking serta dari kejahatan jin, iblis dan setan. Doa setelah sampai tujuan:

  Alloohumma Innii Asaluka Khoirohaa Wa Khoiro Ahlihaa Wa Khoiro Maa Fiiha Wa A'uudzu Bika Min Syarrihaa Wa Syarri Ahliha Wa Syarri Maa Fiiha Artinya:Ya Allah aku mohon kepadaMu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan negeri ini dan penduduknya serta keburukan yang ada padanya.

 • 11 www.annisatravel.com

  ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH - Doa Memasuki Kota Makkah

  Alloohumma Haadza Haromuka Wa Amnuka Faharrimnii Alan Naari Wa Aaminnii Min Adzabika Yauma Tab'atsu Ibadaka Waj'alaniii Min Auliyaaiika Wa Ahli Thooatika Artinya: Ya Allah, kota ini adalah tanah haramMu dan tempat yang aman. Maka hindarilah aku dari api neraka. Dan berilah keamanan siksaMu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-hambaMu. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dekat dan taat kepadaMu.

 • 12 www.annisatravel.com

  - Membaca Doa Masuk ke Masjidil Haram

  A'uudzu Billaahil Adhiimi Wa Biwajhihil Kariimi Wa Sulthoonihil Qadiimi Minasy Syaithoonir Rojiimi. Alloohummaghfir Lii Dzunuubiii Waftah Lii Abwaaba Rohmatika. Artinya: Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatMu.

 • 13 www.annisatravel.com

  Lalu ditambahkan dengan doa di bawah ini:

  Alloohumma Antas Salaamu Wa Minkas Salaamu Fahayyinaa Robbanaa Bis Salami Wa Adkhilnal Jannata Daaros Salami Tabarokta Robbanaa Wa Ta'aalayta Yaa Dzal Jaalali Wal Ikroomi. Allohummaftah Lii Abwaba Rohmatika Wa Maghfirotika.

 • 14 www.annisatravel.com

  Bismillahi Wal Hamdulillaahi Was Sholaatu Was Salaamu Alaa Rosuulillahi Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Artinya: Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dan dariMu-lah datangnya keselamatan. Maka hidupkanlah kami Ya Allah dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga. Maka banyak anugerahMu dan Maha Tinggi Engkau. Ya Allah yang memiliki keagungan dan kehormatan, Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatMu. Dengan nama Allah serta segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam untuk Rasulullah.

  - Doa Melihat Kabah

 • 15 www.annisatravel.com

  Alloohumma Zid Hadzal Baita Tasyriifan Wa Takriiman Wa Ta'dziiman Wa Mahaabatan Wa Zid Man Syarrofahu Wa 'Adzzomahu Mimman Hajjahu Awi'tamarohu Tasyriifan Wa Takriiman Wa Ta'dzhiiman Wa Birron. Alloohumma Antas Salaamu Wa Minkas Salamu Fahayyinaa Robbana Bis Salami Artinya: Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Baitullah ini. Dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkannya di antara mereka yang berhaji atau berumrah padanya dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan.

 • 16 www.annisatravel.com

  - Doa meninggalkan kota Mekkah

  Alloohumma Laa Tajal Haadzaa Aakhiral Ahdi Bi Baitikal Haroomi Wa Idzaa Jaaltahu Aakhirol Ahdi Faawwidhnii Anhul Jannata Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

  Artinya: Ya Allah, janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu. Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Amin, wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam.

 • 17 www.annisatravel.com

  PANDUAN UMROH

  - Pengertian Umroh

  Umroh dari segi etimologi berarti berkunjung, sedangkan dari segi terminologi berarti berkunjung ke Baitullah dalam rangka beribadah.

  - Syarat Wajib Umroh: Syarat wajib umroh adalah wajib Umroh ada lima, yaitu:

  1. Beragama Islam 2. Baligh (Dewasa) 3. Berakal Sehat 4. Merdeka 5. Mampu - Wajib Umroh:

  Wajib Umroh adalah Kewajiban dalam Umroh ada tiga, yaitu:

 • 18 www.annisatravel.com

  1. Melakukan Ihrom (Niat Memulai Umroh) ketika berada di Miqot

  2. Menjaga dari segala hal yang diharamkan selama Ihrom

  3. Thowaf Wada (Dalam Madzhab Imam Syafii Thowaf Wada hukumnya wajib bagi orang yang akan meninggalkan kota Makkah, sedangkan sebagian Ulama yang lain menghukumkannya Sunnah)

  - Rukun Umroh Rukun Umroh adalah Rukun Umroh ada lima, yaitu:

  1. Ihrom (Niat Memulai Umroh) 2. Thowaf 3. Sai 4. Tahallul atau mencukur/memendekkan

  rambut) 5. Tertib (Dilakukan secara berurutan dan

  teratur)

 • 19 www.annisatravel.com

  Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai Rukun Umroh:

  1. Ihrom

  Ihrom berarti niat memasuki aktivitas melaksanakan Umroh pada waktu dan tempat secara tertentu.

  Berikut ini sunnah-sunnah ihrom, yaitu:

  - Mandi Sunnah Ihrom Bagi orang yang ingin melaksanakan Umroh disunnahkan untuk mandi sunnah ihrom. Berikut ini adalah lafaz niat mandi ihram:

  Nawaytul Ghusla Lil Ihroomi Sunnatan Lillaahi Ta'aalaa

 • 20 www.annisatravel.com

  Artinya: Aku niat mandi ihram sunnah karena Allah Taala. Setelah mandi ihrom juga disunnahkan melaksakan hal-hal berikut sebagai kesempurnaan sunnah ihrom, yaitu mencukur kumis, menyisir jenggot, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan. Dan setelah melakukan semua hal tersebut disunnahkan bagi yang akan melaksanakan Umroh untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Adapun pakaian ihrom untuk laki-laki adalah dua lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit dan pakaian ihrom untuk wanita adalah pakaian yang biasa dipakai dalam sholat atau pakaian yang

 • 21 www.annisatravel.com

  menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

  - Sholat Sunnah Ihrom 2 rakaat

  Sholat sunnah ihrom dilaksanakan sebanyak dua rokaat. Setelah membaca Al-Fatihah pada rokaat pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun dan setelah membaca surat Al-Fatihah pada rokaat kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Sholat ini dilaksakanan setelah kita melakukan mandi sunnah ihrom dan memakai pakaian ihrom. Sholat Sunnah Ihram tidak boleh dikerjakan bada shubuh dan ashar, jika berbetulan di miqat pada waktu tersebut maka diperbolehkan sholat tahiyyatul masjid. Berikut ini adalah Lafaz niat sholat sunnah ihrom:

 • 22 www.annisatravel.com

  Ushollii Sunnatal Ihroomi Rok'atayni Lillaahi Ta'aalaa Artinya: Aku shalat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Taala.

  - Mengucapkan Niat Ihrom (Disunnahkan Melakukannya Dengan Menghadap Qiblat)

  Berikut ini adalah niat ihrom umroh:

  Labbaikalloohumma Umrotan, Nawaytul Umrota Wa Ahromtu Bihaa Lillaahi Ta'aalaa Artinya: Aku penuhi panggilanMu untuk Umroh Yaa Alloh, aku niat ihram umrah dan aku

 • 23 www.annisatravel.com

  haramkan diriku dari segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram karena Allah.

  - Memperbanyak Bacaan Tabiyah

  Setelah niat ihrom disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah sepanjang perjalanan sampai tiba di Kota Makkah. Berikut ini adalah bacaan talbiyah:

  Labbaikalloohumma Labbaika. Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulka Laa Syariyka Laka Artinya: Aku datang memenuhi panggilanMu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, aku datang memenuhi panggilanMu, tidak

 • 24 www.annisatravel.com

  ada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikMu, tidak ada sekutu bagiMu. Sesudah membaca talbiyah 3 kali, membaca shalawat sebagai berikut:

  Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammadin Wa 'AlaA Aali Sayyidina Muhammadin Artinya: Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sesudah membaca shalawat, membaca doa sebagai berikut:

 • 25 www.annisatravel.com

  Alloohumma Innaa Nasaluka Ridhooka Wal Jannata Wa Na'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naari. Robbanaa Aatina Fid Dunya Hasanah Wa Fil Aakhiroti Hasanah Wa Qinnaa Adzabannari. Artinya: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhoanMu dan surga, dan kami berlindung dari murkaMu dan siksa neraka. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat dan hindarilah kami dari siksa neraka.

 • 26 www.annisatravel.com

  *CATATAN PENTING

  Dianjurkan oleh para Ulama bagi setiap orang yang melaksanakan Haji atau Umroh mengucapkan syarat sebagai berikut setelah niat ihrom:

  Alloohumma Mahallii Haitsu Habastani

  Artinya: Ya Allah,aku menjadi halal dimanapun aku ditahan/dihalangi untuk menunaikan ibadah ini.

  Dan setelah itu apabila dia terhalang oleh sesuatu dan tidak melanjutkan ihromnya maka dia dapat bertahallul tanpa dikenakan fidyah.

 • 27 www.annisatravel.com

  Setelah seseorang mengucapkan niat ihrom maka berlakulah larangan-larangan ihrom. Dan berikut ini adalah larangan-larangan ketika ihrom:

  - Memakai wangi-wangian - Berhubungan suami istri - Memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki) - Menutup kepala (bagi laki-laki) - Menutup kaki dengan sepatu atau kaus

  kaki (bagi laki-laki) - Menutup wajah (bagi perempuan) - Memakai sarung tangan (bagi

  perempuan) - Meminyaki rambut atau jenggot - Mencukur rambut, Memotong kuku - Berburu dan membunuh hewan - Mencabut pepohonan yang basah - Meminang/Menikah/Menikahkan

 • 28 www.annisatravel.com

  2. Thowaf Thowaf adalah mengelilingi kabah sebanyak tujuh putaran dimana posisi Kabah berada di sebelah kiri. Thowaf dengan diawali dan diakhiri sejajar dan searah Rukun Hajar Aswad. Karena ketika thowaf posisi Kabah berada di sebelah kiri maka jamaah Haji atau Umroh berputar mengelilingi Kabah berlawanan arah jarum jam. Thowaf memiliki syarat dan sunnah, berikut ini syarat dan sunnah thowaf: Syarat Thowaf:

  - Menutup aurat - Suci dari hadats kecil dan hadats besar - Suci dari najis - Menjadikan Kabah di posisi sebelah kiri - Memulai Thawaf dari posisi yang sejajar

  dengan Hajar Aswad

 • 29 www.annisatravel.com

  - Posisi badan sejurusan atau sejajar dengan Hajar Aswad

  - Dilakukan sebanyak 7 kali - Dilakukan di dalam Masjidil Haram - Seluruh badan yang berthawaf harus

  berada di luar Kabah - Thawaf harus dilakukan dengan tujuan

  mengelilingi Kabah - Tidak dialihkan oleh sesuatu apapun dari

  tujuan melakukan Thawaf

  Sunnah-Sunnah Ketika Thowaf:

  - Bertelanjang kaki (tidak memakai sandal) - Memperpendek langkah kaki - Berjalan cepat pada tiga putaran

  pertama dalam thowaf (Roml) - Idthiba (memakai Ihram dengan

  memperlihatkan bagian badan sebelah kanan)

 • 30 www.annisatravel.com

  - Dekat dengan Kabah - Tenang dan tidak berbicara atau ngobrol - Mengangkat tangan ketika berdoa - Istilam (berisyarat dengan tangan)

  kepada Hajar Aswad dan mencium tangannya

  - Istilam (berisyarat dengan tangan) kepada Rukun Yamani dan mencium tangannya

  Berikut ini adalah niat thowaf: - Lafaz Niat Thowaf Umroh

  Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafal Umroti Lilahi Ta'ala

 • 31 www.annisatravel.com

  Artinya: Aku niat thawaf umrah 7 putaran karena Allah Taala

  - Lafaz Niat Thowaf Wada

  Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafal Wadaa'i Lillaahi Ta'aalaa Artinya: Aku niat thawaf wada 7 putaran karena Allah Taala

  - Lafaz Niat Thowaf Sunnah

  Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafaa Sunnati Lillaahi Ta'aalaa

 • 32 www.annisatravel.com

  Artinya: Aku niat thawaf sunnah 7 putaran karena Allah Taala Berikut ini adalah doa ketika thowaf:

  - Doa Thowaf Putaran Pertama

 • 33 www.annisatravel.com

  Subhanalloohi Wal Hamdulilaahi Wa Laa Ilaaha Illalloohu Wallahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil Aliyyil Adzhiimi. Was Sholatu Was Salamu Alaa Rosuulillaahi Sholloloohu Alahi Wa Sallama. Alloohumma IImanan Bika Wa Tashdiiqon Bi Kitaabika Wa Wafaaan Bi 'Ahdika Wattibaa'an Lisunnati Nabiyyika Wa Habibika Muhammadin Shololloohu Alaihi Wa Sallama. Alloohumma Innii Asalukal Afwa Wal Afiyah Wal Mu'aafaatad Daaimah Fid Diini Wad Dunya Wal Aakhiroh Wal Fauza Bil Jannati Wan Najata Minan Naari.

 • 34 www.annisatravel.com

  Artinya: Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW. Ya Allah aku thowaf ini karena beriman kepadaMu, membenarkan kitabMu dan memenuhi janjiMu serta mengikuti sunnah NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadaMu ampunan, kesehatan dan kesejahteraan yang kekal dalam menjalankan agama di dunia dan akhirat serta memperoleh syurga dan terhindar dari api neraka. *Bagi orang yang melaksanakan thowaf disunnahkan untuk membaca doa di bawah ini antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap putaran:

 • 35 www.annisatravel.com

  Robbanaa Aatinaa Fid Dunyaa Hasanatan Wa Fil Aakhiroti Hasanatan Waqinaa Adzaaban Naari Wa Adkhilnal Jannata Ma'al Abroori Yaa Aziizu Yaa Ghoffaaru Ya Robbal Alamiin. Artinya: Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat baik, Ya Allah Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Pemelihara seluruh alam.

 • 36 www.annisatravel.com

  - Doa Thowaf Putaran Kedua

  Alloohumma Inna Hadzal Bayta Baytuka Wal Harooma Haromuka Wal Amna Amnuka Wal Abda Abduka Wa Ana Abduka Wabnu Abdika Wa Hadza Maqamul Aaidziiina Bika Minan Naari. Alloohumma Habbib ilainal

 • 37 www.annisatravel.com

  Iimana Wa Zayyinhu Fii Quluubina Wa Karrih ilainal Kufro Wal Fusuuqa Wal Ishyaana Waj'alna Minar Roosyidiin. Alloohumma Qinii Adzabaka Yauma Tab'atsu Ibadaka. Alloohumma Adkhilnil Jannata Bighoiri Hisaab. Artinya: Ya Allah sesungguhnya Baitullah ini rumahMu, tanah haram ini tanah haramMu, negeri aman ini negeriMu, hamba ini adalah hambaMu, dan tempat ini adalah tempat orang berlindung padaMu dari neraka. Ya Allah cintakanlah kami kepada iman dan perindahlah ia di dalam hati kami, bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasik, masiat dan durhaka serta masukkanlah kami ini ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah peliharalah aku dari azabmu di hari kelak Engkau bangkitkan

 • 38 www.annisatravel.com

  hamba-hambaMu. Ya Allah anugerahilah aku syurga tanpa dihisab.

  - Doa Thowaf Putaran Ketiga

  Alloohumma Innii A'uudzu Bika Minasy Syakki Wasy Syirki Wasy Syiqooqi Wan Nifaaqi Wa Suuiil Akhlaaqi Wa Suuiil Mandzori Wal Munqalabi Fil Maali Wal Ahli Wal Waladi. Alloohumma Inni Asaluka

 • 39 www.annisatravel.com

  Ridhooka Wal Jannata Wa A'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naar. Alloohumma Innii A'uudzu Bika Min Fitnatil Qobri Wa A'uudzu Bika Min Fitnatil Mahyaa Wal Mamaat. Artinya: Ya Allah aku berlindung padaMu dari keraguan, syirik, percekcokan, sifat munafik, buruk budi pekerti, buruk pandangan, salah urus terhadap harta benda, keluarga dan anak. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadaMu keridhoanMu dan syurga dan aku berlindung kepadaMu dari murkaMu dan neraka. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian.

 • 40 www.annisatravel.com

  - Doa Thowaf Putaran Keempat

  Alloohummaj'al Hajjanaa Hajjan Mabruuron (Umrotanaa Umrotan Maqbuulatan) Wa

 • 41 www.annisatravel.com

  Sa'yan Masykuuran Wa Dzanban Maghfuuran Wa Amalan Shoolihan Maqbuulan Wa Tijarotan Lan Tabuuro. Yaa Aalima Ma Fis Shuduuri Akhrijnaa Minadz Dzulumati illan Nuur. Alloohumma Innii Asaluka Muujibaati Rohmatika Wa 'Azaaima Maghfirotika Was Salamata Min Kulli Itsmin Wal Ghoniimata Min Kulli Birrin Wal Fauza Bil Jannati Wan Najaata Minan Naar. Robbi Qonninii Bimaa Rozaqtanii Wa Baarik Lii Fiimaa A'thoytanii Wakhluf Alayya Kulla Ghooibatin Lii Minka Bi Khoirin. Artinya: Ya Allah jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur (umrohku umroh yang mabruroh) sai yang diterima, dosa yang diampuni dan amal sholeh yang diterima serta urusan yang selamanya tidak mengalami kerugian. Ya Allah Yang Maha Mengetahui apa-apa yang

 • 42 www.annisatravel.com

  terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah aku mohon padaMu segala hal yang mendatangkan rahmatMu dan ampunanMu, selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapatkan kebaikan dan syurga serta terhindar dariapi neraka. Ya Allah puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan dan berkatilah apa yang telah Engkau berikan padaku serta gantilah apa-apa yang hilang dari padaku dengan kebajikan dariMu.

  - Doa Thowaf Putaran Kelima

 • 43 www.annisatravel.com

  Alloohumma Adzillanii Tahta Dzilli Arsyika Yauma Laa Dzilla illaa Dzilluka Wa Laa Baaqiya illaa Wajhuka Wa Asqinii Min Haudhi Nabiyyika Muhammadin Sholloloohu Alaihi Wa Sallama Syarbatan Haniiatan Mariiatan Laa Nadzhmau Ba'daha Abadan. Allahumma

 • 44 www.annisatravel.com

  Inni Asaluka Min Khairi Maa Saalaka Minhu Nabiyyuka Muhammadun Sholloloohu Alaihi Wa Sallama Wa A'uudzu Bika Min Syarri Masta'aadzaka Minhu Nabiyyuka Muhammadun Sholloloohu Alaihi Wa Sallama. Alloohumma Innii Asalukal Jannata Wana'iimaha Wa Maa Yuqorribunii Ilaiha Min Qaulin Aw Fi'lin Aw Amalin Wa A'uudzu Bika Minan Naari Wa Maa Yuqorribuniii Ilaiyha Min Qaulin Aw Fi'lin Aw Amalin. Artinya: Ya Allah naungilah aku di bawah naungan singgasanaMu pada hari yang tidak ada naungan selain dari naunganMu dan tidak ada yang kekal selain dari zatMu dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan suatu minuman yang lezat, nyaman sesudah itu aku tidak akan haus selamanya. Ya Allah aku mohon kebaikan

 • 45 www.annisatravel.com

  yang diminta oleh NabiMu Muhammad SAW dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan sebagaimana yang diminta oleh NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah aku mohon padaMu syurga serta nikmatnya dan apapun yang dapat mendekatkan kepadanya, baik ucapan, perbuatan dan amal dan aku berlindung kepadaMu dari pada neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, perbuatan atau amal.

  - Doa Thowaf Putaran Keenam

 • 46 www.annisatravel.com

  Alloohumma Inna Laka Alayya Huquuqon Katsiirotan Fiima Bainii Wa Bainaka Wa Huquuqon Katsiirotan Fiima Baynii Wa Baina Kholqika. Alloohumma Maa Kaana Laka Minha Faghfirhu Lii Wa Maa Kaana Li Kholqika Fatahammalhu Annii Wa Aghninii Bihalaalika An Haroomika Wa Bithoo'atika An Ma'shiyatika Wa Bi Fadhlika Amman Siwaaka Yaa Waasi'al Maghfiroti. Alloohumma Inna Baitaka Adzhiimun Wa Wajhaka Kariimun Wa Anta Haliimun

 • 47 www.annisatravel.com

  Kariimun Adzhiimun Tuhibbul Afwa Fa'fu Annii Artinya: Ya Allah sesungguhnya ada beberapa hak yang ada diantara aku denganMu dan kewajiban-kewajiban yang ada padaku dengan makhlukMu. Ya Allah ampunilah kesalahanku terhadapMu dan apapun kesalahanku terhadap makhlukMu, bebaskanlah aku dari padanya, cukupkanlah aku dengan rezekiMu yang halal, terhindar dari yang haram dan dengan berbuat taat kepadaMu dari pada perbuatan durhaka dan dengan nikmat kelebihanMu dari pada mengharapkan orang lain selain dari padaMu, Ya Allah Yang Maha Pengampun. Ya Allah sesungguhnya rumahMu (Baitullah) ini agung, zatMu mulia, Engkau Maha Bijaksana, Maha

 • 48 www.annisatravel.com

  Pemurah, Maha Agung yang sangat suka memberi ampun, maka ampunilah aku.

  - Doa Thowaf Putaran Ketujuh

  Alloohumma Innii Asaluka iimaanan Kaamilan Wa Yaqiinan Shoodiqon Wa Rizqon

 • 49 www.annisatravel.com

  Waasi'an Wa Qolban Khoosyi'an Wa Lisaanan Dzaakiron Wa Rizqon Halaalan Thoyyiban Wa Taubatan Nashuuha Wa Taubatan Qoblal Mauti Wa Maghfirotan Wa Rohmatan Ba'dal Mauti Wal Afwa Indal Hisaabi Wal Fauza Bil Jannati Wan Najata Minan Naari Bi Rohmatika Yaa Aziizu Yaa Ghoffaru Robbii Zidnii Ilman Wa Alhiqnii Bis Shoolihin. Artinya: Ya Allah aku mohon padaMu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyu, lidah yang selalu berzikir, rezeki yang halal dan baik, taubat nashuha dan taubat sebelum mati, ampunan dan rahmat sesudah mati, ampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh syurga dan terhindar dari neraka dengan rahmat dan kasih sayangMu, Ya

 • 50 www.annisatravel.com

  Allah Yang Maha Tinggi ,Yang Maha Pengampun. Ya Allah berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

  - Doa di Multazam Sesudah Thowaf

 • 51 www.annisatravel.com

  Alloohumma Yaa Robbal Baitil Atiiqi A'tiq Riqoobana Wa Riqooba Aabaainaa Wa Ummazhatinaa Wa Ikhwaznina Wa Auladinaa Minan Naari. Yaa Dzal Juudi Wal Karomi Wal Fadhli Wal Manni Wal Athooi Wal Ihsaani. Alloohumma Ahsin Aaqibatana Fil Umuuri Kulliha Wa Ajirnaa Min Khizyid Dunya Wa Adzaabil Aakhiroti. Alloohumma Innii Abduka Wabnu Abdika Waaqifun Tahta Baabika Multazimun Bi Aataabika Mutadzallilun Baina Yadaika Arjuu Rohmataka Wa Akhsyaa Adzaabaka Yaa Qodiimal Ihsani.

 • 52 www.annisatravel.com

  Alloohumma Innii Asaluka An Tarfa'a Dzikrii Wa Tadho'a Wizrii Wa Tushliha Amrii Wa tuthohhiro Qalbii Wa Tunawwiro Lii Fii Qabrii Wa Taghfiro Lii Dzanbii Wa Asalukad Darojaatil Ulaa Minal Jannati. Artinya: Ya Allah Yang memelihara kabah ini, merdekakanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, Ya Allah Yang Maha Pemurah, Yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah baikkanlah kesudahan segala urusan kami dan jauhkanlah dari kehampaaan dan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak dari hambaMu tegak berdiri merapat di bawah pintu kabahMu menundukkan diri di hadapanMu sambil mengharapkan

 • 53 www.annisatravel.com

  rahmatMu, kasih sayangMu dan takut akan siksaMu. Ya Allah Pemilik kebaikan abadi, aku mohon padaMu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku dan berilah cahaya kelak dalam kuburku. Berilah ampunan dosaku dan aku mohon padaMu martabat yang tinggi di dalam syurga. *Sholat Sunnah Thowaf Setelah selesai melaksanakan thowaf disunnahkan untuk melakukan sholat sunnat thawaf di belakang Maqom Ibrahim, kalau tidak memungkinkan, bisa dilakukan di Hijir Ismail, jika tidak bisa juga boleh dilakukan dimana saja selama berada di dalam area Masjidil Haram. Setelah membaca Al-Fatihah pada rokaat pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun dan setelah membaca surat

 • 54 www.annisatravel.com

  Al-Fatihah pada rokaat kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Lafaz niat shalat sunnat thowaf:

  Ushollii Sunnatat Thowaafi Rok'ataini Lilaahi Ta'aalaa Artinya: Aku niat sholat sunnah thowaf dua rokaat karena Allah Setelah melaksanakan sholat sunnah thowaf berdoa sebagai berikut:

 • 55 www.annisatravel.com

 • 56 www.annisatravel.com

  Alloohumma Innaka Ta'lamu Sirrii Wa 'Alaaniyatii Faqbal Ma'dzirotii Wa Ta'lamu Haajatii Fa A'thinii Sulii Wa Ta'lamu Maa Fii Nafsii Faghfirlii Dzunuubii. Alloohumma Innii Asaluka Iimaanan Yubaasyiru Qolbii Wa Yaqiiynan Shoodiqon Hattaa A'lama Annahu Laa Yushiybunii Illaa Maa Katabtaa Lii Ridhon Minka Bimaa Qasamta Lii Anta Waliyyii Fid Dunya Wal Akhiroti Tawaffaniy Musliman Wa Alhiqnii Bis Shoolihiin. Alloohumma Laa Tada' Lanaa Fii Maqoominaa Haadzaa Dzanban Illaa Ghofartahu Wa Laa Hamman Illaa Farrajtahu Wa Laa Haajatan Illa Qodhoitahaa Wa Yassartahaa Fa Yassir Umuurona Wasyroh Shuduurona Wa Nawwir Quluubana Wakhtim Bis Shoolihaati A'maalanaa. Alloohumma Ahyinaa Muslimiin Wa Tawaffanaa Muslimiin Wa Alhiqnii Bis

 • 57 www.annisatravel.com

  Sholihin Wa Ghoiro Khozaayaa Wa Laa Maftuuniin. Artinya: Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah permintaan ampunku, Engkau Maha Mengetahui keperluanku, kabulkanlah permohonanku, Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku maka ampunilah dosaku. Ya Allah aku mohon padaMu iman yang kekal yang terus melekat di hati, keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tidak ada sesuatu menimpa aku selain dari yang Engkau telah tetapkan bagiku, jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku. Ya Allah Yang Maha Pengasih lebih dari segala yang pengasih, Engkau adalah

 • 58 www.annisatravel.com

  pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang sholeh tanpa kenistaan dan cobaan. Ya Allah janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa kecuali Engkau ampunkan, tiada kesusahan hati kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami dan akhirilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang sholeh. Ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, matikanlah kami dalam keadaan muslim dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang shaleh tanpa kehampaan dan fitnah. Doa setelah sholat sunnah di Hijir Ismail

 • 59 www.annisatravel.com

  Alloohumma Anta Robbii Laa Iilaaha Illaa Anta Kholaqtanii Wa Ana Abduka Wa Ana Alaa Ahdika Wa Wa'dika Mastatho'tu A'uudzu Bika Min Syarri Maa Shona'tu Abuuu Laka Bi Ni'matika Alayya Wa Abuuu Bi Dzanbii Faghfirlii Fa Innahu Laa Yaghfirudz

 • 60 www.annisatravel.com

  Dzunuuba Illaa Anta. Alloohumma Innii Asaluka Min Khoiri Maa Saalaka Bihi Ibaadukas Shoolihuun Wa A'uudzu Bika Min Syarri Masta'aadzaka Minhu Ibadukas Sholihuuna. Artinya: Ya Allah Engkaulah Pemeliharaku, tiada tuhan selain Engkau yang menciptakan aku, aku ini hambaMu memenuhi janji dan ikatan padaMu sedapat mungkin dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang aku perbuat, aku kembali kepadaMu membawa nikmat dan membawa dosa-dosaku maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah aku mohon kepadaMu kebaikan yang diminta juga oleh hamba-hambaMu yang sholeh dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang

 • 61 www.annisatravel.com

  hamba-hambaMu yang sholeh meminta perlindungan pula dari padanya. Doa minum air zamzam

  Alloohumma Innii Asaluka Ilman Nafi'an Wa Rizqon Waasi'an Wa Syifaaan Min Kulli Daain Wa Saqomin Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin Artinya: Ya Allah aku mohon padaMu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala sakit dan

 • 62 www.annisatravel.com

  penyakit dengan rahmatMu Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih. Doa Ketika Thowaf Wada

 • 63 www.annisatravel.com

 • 64 www.annisatravel.com

  Subhanalloohi Wal Hamdulilaahi Wa Laa Ilaaha Illalloohu Wallahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil Aliyyil Adzhiimi. Was Sholatu Was Salamu Alaa Rosuulillaahi Sholloloohu Alahi Wa Sallama. Alloohumma IImanan Bika Wa Tashdiiqon Bi Kitaabika Wa Wafaaan Bi 'Ahdika Wattibaa'an Lisunnati Nabiyyika Wa Habibika Muhammadin Shololloohu Alaihi Wa Sallama. Innal Ladzii Farodho Alaykal Quraana Laroodduka ilaa Maaadin. Yaa Muiidu Aidnii, Yaa Samiiu Asminii, Yaa Jabbaaru Ujburnii, Yaa Sattaaru Usturnii, Yaa Rohiimu Irhamnii, Yaa Roddaadu Urdudnii ilaa Baitika Haadzaa, Warzuqnil Auda

 • 65 www.annisatravel.com

  Tsummal Auda Karrootin Bada Marrootin Taaibuuna Aabiduuna Saaihuuna Li Robbinaa Haamiduuna, Shodaqolloohu Wadahu Wa Nashoro Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu, Alloohummahfadznii An Yamiinii Wa An Yasaarii Wa Min Quddaamiin Wa Min Warooi Dzohrii Wa Min Fauqii Wa Min Tahtii Hattaa Tuwasshilanii ilaa Ahlii Wa Baladii. Alloohumma Hawwin Alainas Safaro Wathwi Lanal Ardho. Alloohumma Ashibnaa Fii Safarinaa Wakhlufnaa Fii Ahlinaa Yaa Arhamar Roohimiin Wa Yaa Robbal Aalamiin.

  Artinya :

  Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dan segala puji hany kepada Allah Maha Agung, tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kekuatan

 • 66 www.annisatravel.com

  (untuk menolak kesulitan) kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Besar. Salawat dan salam bagi junjungan Rosulullah SAW. Ya Allah, aku datang kemari karena iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan karena menuriti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada mu niscaya memulangkanmu ke tempat kembali, wahai Tuhan yang Kuasa mengembalikan, kembalikan aku ke tempatku, wahai Tuhan Yang Maha Mendengar, dengarlah (kabulkanlah) permohonanku wahau Tuhan Yang Maha Memperbaiki, perbaikilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Pelindung, tutupilah aibku, wahai Tuhan Yang Maha Kasih Sayang, sayangilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Kuasa Mengembalikan, kembalikanlah

 • 67 www.annisatravel.com

  aku ke Kabah ini dan berilah aku rizki untuk mengulanginya berkali-kali, dalam keadaan bertaubat dan beribadah, berlayar menuju Tuhan kami sambil memuji, Allah Maha Menepati janji-Nya membantu hamba-hamba-Nya, yang menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Ya Allah peliharalah aku dari kanan, kiri, depan, dan belakang dari sebelah atas dan bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga di tanah airku. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan bagi kami, lipatkan bumi untuk kami. Ya Allah sertailah, kami dalam perjalanan, dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga yang di tinggal, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih melebihi segala pengasih, wahai Tuhan Yang Memelihara seluruh Alam.

 • 68 www.annisatravel.com

  Doa Setelah Thowaf Wada

  Sesudah selesai thowaf Wada kemudian dianjurkan berdiri di Multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Kabah atau searah. Lalu membaca doa sebagai berikut:

 • 69 www.annisatravel.com

  Alloohumma Innal Baita Baituka Wal Abda Abduka Wabnu Abdika Wabnu Amatika Hamaltanii Alaa Maa Sakhkhorta Lii Min Kholqika Hattaa Sayyartanii ilaa Bilaadika Wa

 • 70 www.annisatravel.com

  Balaghtanii Bi Nimatika Hattaa Aantanii Alaa Qodhooi Manaasikika. Fa In Kunta Rodhiita Annii Fazdad Annii Ridhon, Wa illaa Famunnal Aana Alayya Qobla Tabaaudii An Baitika Haadzaa Awaanunshiroofii In Adzinta Lii Ghoiro Mustabdiliina Bika Wa Laa Bi Baitika Wa Laa Rooghibiina Anka Wa Laa An Baitika. Alloohumma Ashibniyal Aafiyata Fii Badanii Wal Ishmata Fii Diinii Wa Ahsin Munqolabii Warzuqnii Thooataka Abadan Maa Abqoitanii Wajma Lii Khairoid Dunyaa Wal Aakhirati Innaka Alaa Kulli Syaiin Qodiir. Alloohumma Laa Tajal Haadzaa Aakhiral Ahdi Bi Baitikal Haroomi Wa In Jaaltahu Aakhirol Ahdi Fa Awwidhnii Anhul Jannata Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Artinya:

 • 71 www.annisatravel.com

  Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, aku ini hamba-Mu anak hambamu yang lelaki dan hamba-Mu yang perempuan. Engkau telah membawa aku ke dalam hal yang Engkau sendiri mudahkan untukku sehingga Engkau jalankan aku ke negeri-Mu ini dan Engkau telah menyampaikan aku dengan nikmat-Mu juga, sehingga Engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah Haji. Kalau Engkau rela pada ku, maka tambahkanlah keridhaan itu padaku. Jika tidak maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumah-Mu ini. Sekarang sudah waktunya aku pulang, jika Engkau izinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan Engkau (Dzat-Mu) ataupun rumah-Mu bukan benci pada-Mu. Ya Allah, bekalilah aku ini dengan afiat pada tubuhku, tetap menjaga agamaku, baik kepulanganku, dan berilah aku taat setia pada-Mu selama-

 • 72 www.annisatravel.com

  lamanya selamaEngkau membiarkan aku hidup dan kumpulkanlah bagiku kebajikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu. Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang lebih dari segenap kasih. Amiin. Wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam.

 • 73 www.annisatravel.com

  3. Sai Sai berarti berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwa.

  Syarat Sai:

  - Dimulai dari bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwa

  - Dari bukit Shofa ke bukit Marwa dihitung sekali perjalanan

  - Dari bukit Marwa ke bukit Shofa dihitung sekali perjalanan

  - Dilakukan sebanyak 7 kali - Sai dilaksanakan setelah melaksanakan

  Thowaf Umroh - Orang yang Sai tidak boleh dialihkan

  oleh sesuatu - Tidak boleh berbelok-belok ketika

  melakukan Sai -

 • 74 www.annisatravel.com

  Sunnah-Sunnah Sai:

  - Berjalan dengan tenang ketika Sai dan mempercepatnya diantara dua lampu hijau

  - Dilakukan secara berturut-turut - Suci dari hadats dan najis - Memperbanyak dzikir dan doa ketika Sai - Dilakukan secara muwalat (tidak

  terputus) dalam setiap perjalanan - Disunnahkan membaca doa dibawah ini

  setiap melewati dua pilar hijau

  Robbighfir Warham Wafu Wa Takarram Wa Tajaawaz Ammaa Talamu, Innaka Talamu

 • 75 www.annisatravel.com

  Maa Laa Nalamu Innaka Antal Aazzul Akrom. Artinya: Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

  - Disunnahkan membaca ayat di bawah ini setiap kali mendekati bukit Shofa dan Marwa

 • 76 www.annisatravel.com

  Innash Shofaa Wal Marwata Min Syaaairillaahi, Faman Hajjal Baita Awitamaro Fa Laa Junaaha Alaihi An Yaththowwafa Bihimaa Wa Man Tathowwaa Khoiron Fa Innallooha Syaakirun Aliimun. Artinya: Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan sai antara keduanya). Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui.

  - Disunnahkan membaca doa ketika hendak mendaki bukit Shofa sebelum memulai Sai

 • 77 www.annisatravel.com

  Bismillahirrohmaanirrohiim Abdau Bima Badaalloohu Bihi Wa Rosuuluhu Innas Shofa Wal Marwata Min Sya'aairillaahi Faman Hajjal Baiita Awitamaro Falaa Junaaha Alaihi Ayyathowwafa Bihimaa Wa Man Tathowwa'a Khairon Fa Innallooha Syaakirun Aliiimun. Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Aku mulai dengan apa yang dengannya Allah Memulai. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka

 • 78 www.annisatravel.com

  barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan sai antara keduanya). Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui.

  - Disunnahkan membaca doa di atas bukit Shofa dengan menghadap ke arah Kabah

 • 79 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa Lillaahil Hamdu. Alloohu Akbar Alaa Maa Hadaanaa. Wal Hamdu Lillaahi Alaa Maa Aulaanaa Laa Ilaaha illalloohu Wahdahuu Laa Syarika Lahu, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu Yuhyii Wa Yumiitu Bi Yadihil Khoiru Wa Huwa Alaa Kulli Syaiin Qodiir. Laa Ilaaha illalloohu Wahdahu Laa Syarika Lahu, Anjaza Wa'dahu Wa Nashoro Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa Ilaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruun. Artinya :

 • 80 www.annisatravel.com

  Artinya: Allah maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, pada kekuasaan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan memurnikan kepatuhan (ikhlas) semata kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci.

 • 81 www.annisatravel.com

  Berikut ini adalah dzikir dan doa ketika melakukan Sai:

  - Doa Sai Putaran Pertama (Shofa-Marwah)

 • 82 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbaru, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar Kabiiroo, Wal Hamdu Lillaahi Katsiiroo, Wa Subhaanal Azhiimi Wa Bihamdihil Kariimi Bukratan Wa Ashiilaa, Wa

 • 83 www.annisatravel.com

  Minal Laili Fasjud Lahu Wa Sabbihhu Lailan Thowiilan, Laa Ilaaha illalloohu Wahdahu Anjaza Wadahu Wa Nashoro Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa Syaia Qoblahu Wa Laa Badahu Yuhyii Wa Yumiitu Wa Huwa Hayyun Daaimun Laa Yamuutu Wa Laa Yafuutu Abadaa, Biyadihil Khoiru Wa ilaihil Mashiiru Wa Huwa Alaa Kulli Syaiin Qodiir. Robbanaa Najjinaa Minan Naari Saalimiina Ghoonimiina Farihiina Mustabsyiriina Ma'a Ibadikas Sholihiina Ma'al Ladziina An'amalloohu Alaihim Minan Nabiyyiina Was Shiddiiqiina Wasy Syuhadaai Waa Sholihiina Wa Hasuna Ulaaika Rofiiqon Dzalikal Fadhlu Minalloohi Wa Kafaa Billaahi Aliiman, Laa ilaaha illalloohu Haqqon Haqqon, Laa ilaaha illalloohu Ta'abbudan Wa Riqqon, Laa ilaaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu

 • 84 www.annisatravel.com

  Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruuna. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah maha Besar dengan segala kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dengan segala pujian-Nya yang tidak terhingga. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan pujian, Yang Maha Mulia di waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian malam, bersujud dan bertasbihlah pada-Nya sepanjang malam. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janji-Nya membela hamba-hamba-Nya yang menghancurkan musuh-musuh-Nya dan tidak ada sesuatu sebelum-Nya dan tidak ada sesuatu pun sesudah-Nya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah maha Hidup kekal tiada mati dan tiada

 • 85 www.annisatravel.com

  musnah (hilang) untuk selama-lamanya. Hanya di tangan-Nyalah terletak kebajikan dan kepada-Nyalah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

  - Doa Sai Putaran Kedua (Marwah-Shofa)

 • 86 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu Laa ilaaha illalloohul Waahidul Fardush Shamad, Alladzii Lam Yattakhidz Shoohibatan Wa Laa Waladan Wa

 • 87 www.annisatravel.com

  Lam Yakun Lahu Syariikun Fil Mulki Wa Lam Yakun Lahu Waliyyun Minadz dzulli Wa Kabbirhu Takbiiroo. Alloohumma Innaka Qulta Fii Kitaabikal Munzali, Uduunii Astajib Lakum, Daaunaaka Robbanaa Faghfirlanaa Dzunuubanaa Wa Kaffir Annaa Sayyiaatinaa Wa Tawaffanaa Maal Abroori. Robbanaa Wa Aatinaa Maa Waattanaa Alaa Rusulika Walaa Tukhzinaa Yaumal Qiyaamati Innaka Laa Tukhliful Miiaad. Robbanaa Alaika Tawakkalnaa Wa ilaika Anabnaa Wa ilaikal Mashiiru. Rabbanaghfir Lanaa Dzunuubanaa Wa Li ikhwaaninal Ladziina Sabaquunaa Bil iimaani Wa Laa Tajal Fii Quluubinaa Ghillan Lilladziina Aamanuu Rabbanaa Innaka Rouufur Rohiim. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala

 • 88 www.annisatravel.com

  pujian. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tunggal dan tumpuan segala maksud dan hajat, yang tidak beristri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam kekuasaan. Tidak menjadi pelindung kehinaan. Agungkanlah Dia dengan segenap kebesaran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam Quran-Mu: Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Ku perkenankan bagimu. Sekarang kami telah memohon kepada-Mu wahai Tuhan kami. Ampunilah kami seperti halnya Engkau telah janjikan kepada kami, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu) berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan wafatkanlah kami

 • 89 www.annisatravel.com

  beserta orang yang baik-baik. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Allah hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal, hanya kepada Engkaulah tumpuan segala sesuatu dan kepada Engkaulah tempat kembali. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa semua saudara kami dan jangan Engkau jadikan kedengkian dalam kalbu kami terhadap mereka yang telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha pengasih dan maha Penyayang.

 • 90 www.annisatravel.com

  - Doa Sai Putaran Ketiga (Shofa-Marwah)

 • 91 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Robbanaa Atmim Lanaa Nuuronaa Waghfir Lanaa Innaka Alaa Kulli Syaiin Qodiir, Alloohumma Innii Asalukal Khoiro Kullahu Aajilahu Wa Aajilahu Wa-Astaghfiruka Lidzanbii Wa Asaluka Rohmataka Yaa Arhamar Roohimiin. Robbii Zidnii ilman Wa Laa Tuzigh Qolbiy Ba'da Idz Hadaitanii Wahab Lii Min Ladunka Rohmatan Innaka Antal Wahhabu. Alloohumma Aafini

 • 92 www.annisatravel.com

  Fii Sam'ii Wa Bashorii Laa Ilaaha illaa Anta, Alloohumma Innii A'uudzubika Min Adzabil Qobri Laa ilaaha illaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minadzh Dzhoolimiin. Alloohumma Innii A'uudzu Bika Minal Kufri Wal Faqri. Alloohumma Innii A'uudzu Bi Ridhooka Min Sakhothika Wa Bi Mu'aafaatika Min 'Uquubatika Wa A'uudzu Bika Minka Laa Uhshii Tsanaaan Alaika Anta Kamaa Atsnaita Ala Nafsika Falakal Hamdu Hatta Tardho. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hanya bagi Allah semua pujian. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya terang bagi kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu segala kebaikan yang sekarang dan masa

 • 93 www.annisatravel.com

  yang akan datang dan aku mohon ampunan pada-Mu akan dosaku serta aku mohon pada-Mu rahmat-Mu wahai Tuhan Yang maha Pengasih dari segala pengasih. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan janganlah engkau sesatkan hatiku setelah Engkau berikan petunjuk kepadaku dan karuniakanlah kepadaku Rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku dan penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhoMu dari amarahMu, dan dengan maafMu dari siksaMu, dan Dan aku berlindung denganMU dari Mu, aku tidak bisa memujiMU sebagaimana Engkau memuji atas diriMU sendiri, dan bagiMu segala puji sampai Engkau ridho.

 • 94 www.annisatravel.com

  - Doa Sai Putaran Keempat (Marwah-Shofa)

 • 95 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Alloohumma Innii Asaluka Min Khairi Maa Talamu Wa Auudzu Bika Min Syarri Maa Talamu Wa Astaghfiruka Min Kulli Maa Talamu Innaka Anta Allaamul Ghuyuubi. Laa ilaaha illalloohul Malikul Haqqul Mubiini, Muhammadur Rasuululloohis Shoodiqul Wadul Amiin. Alloohumma Innii

 • 96 www.annisatravel.com

  Asaluka Kamaa Hadaitanii Lil Islaami An La Tanziahu Minnii Hattaa Tatawaffanii Wa Ana Muslimun. Alloohummajal Fii Qolbii Nuuran Wa Fii Samii Nuuron Wa Fii Bashorii Nuuran. Alloohummasyroh Lii Shadrii Wa Yassir Lii Amrii Wa Auudzu Bika Min Wasaawisis Shodri Wa Syataatil Amri Wa Fitnatil Qobri. Alloohumma Innii Auudzu Bika Min Syarri Maa Yaliju Fil Laili Wa Syarri Maa Yaliju Fin Nahaari Wa Min Syarri Maa Tahubbu Bihir Riyaahu Yaa Arhamar Roohimiin. Subhaanaka Maa Abadnaaka Haqqo Ibaadatika Yaa Alloohu Subhaanaka Maa Dzakarnaaka Haqqo Dzikrika Yaa Allooh. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon pada-Mu dari kebaikan yang Engkau tahu dan berlindung

 • 97 www.annisatravel.com

  pada-Mu dari kejahatan yang Engkau tahu, dan aku mohon ampun pada-Mu dari segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Raja yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan Allah yang selalu menepati janji lagi terpercaya. Ya Allah sebagaimana Engkau telah menunjuki aku memilih Islam, maka aku mohon kepada-Mu untuk tidak mencabutnya, sehingga aku meninggal dalam keadaan muslim. Ya Allah, berilah cahaya terang dalam hati, telinga dan penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala urusan. Dan aku berlindung pada-Mu dari godaan bisikan hati, kekacauan urusan dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang bersembunyi di waktu malam

 • 98 www.annisatravel.com

  dan siang hari, serta kejahatan yang dibawa angina lali, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih. Ya Allah, maha Suci Engkau, kami tidak bisa mengembah-Mu dengan pengabdian yang semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak bisa menyebut-Mu (dzikir) dengan semestinya.

  - Doa Sai Putaran Kelima (Shofa-Marwah)

 • 99 www.annisatravel.com

 • 100 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Subhaanaka Maa Syakarnaaka Haqqo Syukrika Yaa Alloohu Subhanaka Maa A'laa Syaanuka Yaa Alloohu. Alloohumma Habbib ilainal iimana Wa Zayyinhu Fii Quluubina Wa Karrih ilainal Kufro Wal Fusuuqo Wal 'Ishyaana Waj'alnaa Minar Roosyidiina. Alloohumma Qinii Adzaabaka Yauma Tab'atsu Ibaadaka. Alloohummahdinii Bil Huda Wa Naqqinii Bit Taqwa Waghfir Lii Fil Aakhiroti Wal Uulaa. Alloohummabsuth Alainaa Min Barokaatika Wa Rohmatika Wa Fadhlika Wa Rizqika. Alloohumma Innii Asalukan Naiimal Muqiimal Ladzii Laa Yahuulu Wa Laa Yazuulu Abadan. Alloohummaj'al Fii Qolbii Nuuron Wa Fii Sam'ii Nuuron Wa Fii Bashorii Nuuron Wa Fii Lisaanii Nuuron Wa An Yamiinii Nuuron Wa Min Fauqii Nuuron Waj'al Fii Nafsii Nuuron

 • 101 www.annisatravel.com

  Wa 'Azzhim Lii Nuuron. Robbisyroh Lii Shodrii Wa Yassir Lii Amrii. Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah segala pujiaan. Maha Suci Engkau, kami tidak mensyukuriMu dengan syukur yang semestinya, ya Allah. Maha Suci Engkau, alangkah Agung ZatMu, ya Allah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hati kami. Tanamkan kebencian bagi kami kepada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, Ya Allah lindungilah aku dari adzabMu di hari Engkau membangkitkanhamba-hambaMu,Ya Allah berilah aku hidayah, bersihkanlah aku dengan taqwa dan ampunilah dosaku di akhirat kelak,Ya Allah limpahkanlah

 • 102 www.annisatravel.com

  keberkahanMu, rahmatMu, karuniaMu dan rizqiMu, Ya Allah aku memohon kepadaMu kenimatan yang kekal yang tidak akan pernah berganti dan hilang selama-lamanya,Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di lisanku, cahaya di sisi kananku, cahaya di atasku, cahaya di jiwaku, terangilah cahayaku. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku

  - Doa Sai Putaran Keenam (Marwah-Shofa)

 • 103 www.annisatravel.com

  .

 • 104 www.annisatravel.com

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Laa ilaaha illalloohu Wahdahu Shodaqo Wa'dahu Wa Nashoro Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa ilaaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruuna. Alloohumma Innii Asalukal Huda Wat Tuqoo Wal 'Afaafa Wal Ghinaa. Alloohumma Lakal Hamdu Kalladzii Naquulu Wa Khoiro Mimma Naquulu. Alloohumma Innii Asaluka Ridhooka Wal Jannata Wa A'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naari Wa Maa Yuqarribunii ilaihaa Min Qoulin Aw Filin

 • 105 www.annisatravel.com

  Aw Amalin. Alloohumma Bi Nuurikahtadainaa Wa Bi Fadhlikastaghnaina Wa Fii Kanafika Wa In'aamika Wa 'Athooika Wa Ihsaanika Ashbahnaa Wa Amsaina Antal Awwalu Fa Laa Qoblaka Syaiun Wa Laa Aakhiru Fa Laa Ba'daka Syaiun Wadz Dzhoohiru Fa Laa Syaiun Fauqoka Wal Baathinu Fa Laa Syaiun Duunaka, Na'uudzu Bika Minal Falasi Wal Kasali Wa 'Adzaabil Qabri Wa Fitnatil Ghinas Wa Nasalukal Fauza Bil Jannati. Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bgai Allah segala puji. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati janjiNya, menolong hambaNya,dan dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuhNya. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selain Dia dengan memurnikan kepatuhan kepadaNya,

 • 106 www.annisatravel.com

  sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya Allah, aku mohon padaMu petunjuk, ketakwaan, pengendalian diri dan kekayaan. Ya Allah, padaMulah segala puji seperti yang kami ucapkan dan bahkan lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah, aku mohon padaMu dari murkaMu dan siksa neraka dan apapun yang dapat mendekatkan daku kepadanya, baik ucapan maupun amal perbuatan. Ya Allah, hanya dengan cahayaMu kami mendapat petunjuk, dengan pemberianMu kami merasa cukup, dan dalam naunganMu, nikmatMu, anugerahMu dan kebajikanMu jualah kami ini berada di waktu pagi dan petang. Engkau yang mula pertama, maka tak ada sesuatupun yang ada sebelumMu, Engkau pula yang paling akhir, maka tak ada sesuatupun yang ada sesudahMu. Engkaulah Yang zhahir, maka

 • 107 www.annisatravel.com

  tak ada sesuatupun diatas Engkau. Engkau pula yang bathin, maka tak ada sesuatupun dibawahMu. Kami berlindung padaMu dari kepailitan, malas, siksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon padaMu kemenangan memperoleh surga.

  - Doa Sai Putaran Ketujuh (Shofa-Marwah)

  .

 • 108 www.annisatravel.com

  .

  .

  . Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar Kabiiroo, Wal Hamdu Lillaahi Katsiroo, Alloohumma Habbib ilayyal iimaana Wa Zayyinhu Fii Qalbii Wa Karrih ilayyal Kufro

 • 109 www.annisatravel.com

  Wal Fusuuqa Wal Ishyaana Waj'alnii Minar Roosyidiina. Alloohummakhtim Bil Khoirooti Aajaalanaa Wa Haqqiq Bi Fadhlika Aamaalanaa Wa Sahhil Li Buluughi Ridhooka Subulana Wa Hassin Fii Jami'il Ahwaali A'maalanaa. Ya Munqidzal Ghorqi Ya Munjiyal Halaki Ya Syahiida Kulli Najwa Ya Muntaha Kulli Syakwaa Ya Qadiimal Ihsaani Ya Daaimal Ma'ruufi Ya Man Laa Ghinan Bi Syaiin Anhu Wa Laa Budda Li Kulli Syaiin Minhu Ya Man Rizqu Kulli Syaiin Alaihi Wa Mashiiru Kulli Syaiin ilaihi. Alloohumma Innii Aaidzun Bika Min Syarri Maa A'thoitanaa Wa Min Syarri Maa Mana'tanaa. Alloohumma Tawaffanaa Muslimiina Wa Alhiqnaa Bis Shoolihiina Ghoiro Khozaaya Wa Laa Maftuuniina. Robbi Yassir Wa Laa Tu'assir Robbi Atmim Bil Khoiri. Artinya:

 • 110 www.annisatravel.com

  Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah segala pujiaan. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hati kami. Tanamkan kebencian bagi kami kepada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah jadikan akhir ajal kami dengan kebaikan dan dengan karuniaMu kabulkanlah segala harapan kami, mudahkan jalan kami untuk menggapai ridhoMu, dan perbaguslah amal ibadah kami dalam setiap keadaan kami. Wahai Dzat Yang Maha Menyelamatkan dari tenggelam, Yang Maha Menyelamatkan dari kehancuran, Yang Maha Melihat setiap bisikan rintihan, dan Tempat melimpahkan segala keluhan, Yang Kekal Kebaikannya, Yang Senantiasa Berbuat Baik, Yang Tanda DiriNya segala sesuatu tidak

 • 111 www.annisatravel.com

  berdaya, Yang Maha Dibutuhkan oleh semua makhluk, Yang Maha Mengatur rizqi makhlukNya, Yang Menjadi Tempat Kembali segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau berikan kepada kami dan yang Engakau cegah daripada kami. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang Muslim dan pertemukanlah kami dengan hamba-hambaMu yang sholeh tanpa kehinaan dan fitnah. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

 • 112 www.annisatravel.com

  Setelah sempurna melaksanakan Sai disunnahkan membaca doa sebagai berikut:

  Robbanaa Taqobbal Minnaa Wa 'Aafinaa Wa'fu Anna Wa Alaa Thooatika Wa Syukrika A'innaa Wa Alaa Ghoyrika Laa

 • 113 www.annisatravel.com

  Takilnaa Wa 'Alal iimaani Wal Islaamil Kaamili Jamiian Tawaffanaa Wa Anta Roodhin Annaa. Alloohummarhamnaa Bi Tarkil Ma'aashii Abadan Maa Abqaitanaa Warhamnaa An Natakallafa Maa Laa Ya'niinaa Warzuqnii Husnan Nadzhorii Fiimaa Yurdhiika Annii Yaa Arhamar Roohimiina. Artinya: Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah perlindungan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepada-Mu. Janganlah Engkau jadikan kami bergantung selain kepada-Mu. Matikanlah kami dalam iman dan Islam secara sempurna dalam keridhaan-Mu. Ya Allah rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan rahmatilah kami sehingga tidak

 • 114 www.annisatravel.com

  berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami sikap pandang yang baik terhadap apa-apa yang membuat-Mu ridha terhadap kami. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.

 • 115 www.annisatravel.com

  4. Tahallul Tahallul berarti mencukur atau memotong rambut setelah melaksanakan Sai. Maka setelah proses ini segala hal yang sebelumnya diharamkan ketika Ihram menjadi halal kembali. Adapun kadar kewajiban tahallul yaitu menghilangkan tiga lembar rambut baik dengan cara memotong, menggunting dan cara yang lain.

  Sunnah-sunnah Tahallul:

  - Dimulai dari bagian kanan - Menghadap qiblat - Mencukur rambut untuk laki-laki dan

  memendekkan rambut untuk perempuan

 • 116 www.annisatravel.com

  Doa ketika Tahallul:

  Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohumma Hadzihi Naashiyatii Biyadika, Fajal Lii Bikullo Syarotin Nuuron ilaa Yaumil Qiyaamah, Faghfir Lii Dzanbii

  Artinya:

  Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah, inilah rambutku maka jadikanlah setiap helainya sebagai cahaya sampai hari kiamat, ampunilah dosaku

 • 117 www.annisatravel.com

  Doa selesai Tahallul:

  Alloohumma Aatinii Bikulli Syarotin Hasanah, Wamhu Annii Bihaa Sayyiah, Warfa Lii Bihaa Darojah, Allohummaghfir Lil Muhalliqiina Wal Muqosshiriina Wa Li Jamiiil Muslimiin. Artinya: Ya Allah, berikanlah kepadaku dengan tiap helai rambut berupa kebaikan, hapuslah dengannya setiap keburukanku, angkatlah dengannya derajatku. Ya Allah, ampuni setiap yang mencukur rambut, yang memendekkannnya dan seluruh kaum Muslimin.

 • 118 www.annisatravel.com

  5. Tertib Tertib berarti melaksanakan proses ibadah Umroh dengan sempurna dari awal sampai akhir dan tidak ada satu kekurangan apapun dengan memenuhi segala syarat, kewajibah dan sunnah.

 • 119 www.annisatravel.com

  ZIARAH KE KOTA MADINAH Doa Masuk Kota Madinah

  Alloohumma Haadzaa Haromu Rosuulika Fajalhu Lii Wiqooyatan Minan Naari Wa Amaanatan Minal Adzaabi Wa Suuil Hisaabi. Artinya:

  Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW, maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab (perhitungan di hari kemudian).

 • 120 www.annisatravel.com

  Keutamaan Kota Madinah Madinah sebagai kota Rasulullah SAW mempunyai 5 (lima) nama: - Al-Madinah Al-Munawwaroh (Kota Yang Bercahaya) - Thobah - Thoibah - Yatsrib (Nama Sebelum Nabi Muhammad SAW datang berhijrah) Berziarah ke Madinah meskipun tidak termasuk rukun dan wajib haji akan tetapi merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya tidak ditinggalkan oleh para jamaah haji. Berziarah ke Madinah di samping berziarah ke kubur Rasulullah SAW yang menjadi tujuan pokok, juga berziarah ke tempat-tempat lain yang bersejarah di antaranya, Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq dan ke Kubur

 • 121 www.annisatravel.com

  Baqi. Khusus berziarah ke kubur Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan fadhilah dan keutamaan, sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits di bawah ini: Hadits riwayat Al-Bazzar dan Ad-Daaroquthny dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

  Man Zaaro Qabrii Wajabat Lahu Syafa'atii Artinya: Siapa yang berziarah ke kuburku, maka ia berhak mendapat syafaatku. Hadits riwayat Ath-Thobroni dari Ibn As-Subuki, Nabi Muhammad SAW bersabda:

 • 122 www.annisatravel.com

  Man Jaaanii Zaairon Laa Tahmiluhu Haajatun illaa Ziyarotii Kaana Haqqon Alayya An Akuuna Lahu Syafiian Yaumal Qiyaamati Artinya: Siapa yang mendatangi aku dan tidak ada maksud lain kecuali menziarahi aku, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat Hadits riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

 • 123 www.annisatravel.com

  Maa Min Ahadin Yusallimu Alayya illaa Roddalloohu Alayya Ruuhii Hatta Arudda Alaihis Salaama Artinya: Tidak ada seseorang yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, sehingga aku menjawab salamnya. Adab-adab Ziarah ke Makam Rasulullah SAW Dalam berziarah ke Madinah ada beberapa hal yang harus diperhatikan: - Sunnah bagi orang yang berziarah, di

  samping niat berziarah kepada Rasul, juga niat bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan ziarah dan shalat di Masjid Nabawi.

  - Sunnah apabila menuju kota Madinah banyak-banyak membaca shalawat dan

 • 124 www.annisatravel.com

  salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dan mohon kepada Allah agar ziarahnya diterima.

  - Sunnah mandi sebelum memasuki kota Madinah dan memakai pakaian yang baik.

  - Agar menghadirkan di dalam hati masing-masing akan kebesaran dan kemuliaan kota Madinah, karena kota Madinah itu kota yang paling afdhal di muka bumi ini sesudah kota Makkah dan yang memuliakan kota itu adalah makhluk Allah yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW.

  - Hendaknya dari awal datang di Madinah sampai ia meninggalkan kota Madinah menghadirkan dalam hatinya akan kebesaran Nabi Muhammad SAW seakan-akan ia melihatnya.

  - Apabila sampai di pintu Masjid Nabawi supaya membaca bacaan sebagaimana

 • 125 www.annisatravel.com

  waktu masuk ke Masjidil Haram. Mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk dan kaki kiri pada waktu keluar. Kemudian menuju raudhah dan shalat tahiyyatal masjid sebagai tanda syukur akan nimat yang Allah berikan.

  - Setelah selesai shalat tahiyyatul masjid berdoa agar Allah menyempurnakan tujuannya dan menerima ziarahnya.

  - Kemudian mendatangi kubur Rasulullah dengan menghadap dinding kubur dan membelakangi kiblat. Dalam ziarahnya supaya berdiri dengn mengarahkan pandangan ke bawah, memejamkan mata, mengosongkan hati dari segala urusan dunia serta menghadirkan di dalam hati akan kebesaran Nabi Muhammad SAW yang ia sedang hadapi.

 • 126 www.annisatravel.com

  - Kemudian membaca (menyampaikan) salam kepada Rasulullah SAW dengan tidak mengeraskan suara dengan ucapan sebagai berikut:

  .

  . .

  . .

  . .

  .

  . .

  .

  .

 • 127 www.annisatravel.com

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 128 www.annisatravel.com

  .

  Assalaamu Alaika Yaa Rosulallooh. Assalaamu Alaika Yaa Nabiyyallooh. Assalaamu Alaika Yaa Khoiro Kholqillaah. Assalaamu Alaika Yaa Habiiballooh.

 • 129 www.annisatravel.com

  Assalaamu Alaika Yaa Nadziir. Assalaamu Alaika Yaa Basyiir. Assalaamu Alaika Yaa Thoohir. Assalaamu Alaika Yaa Nabiyyar Rohmah. Assalaamu Alaika Yaa Nabiyyal Ummah. Assalaamu Alaika Yaa Abal Qoosim. Assalaamu Alaika Yaa Rosuula Robbil Aalamiin. Assalaamu Alaika Yaa Sayyidal Mursaliin Wa Yaa Khootaman Nabiyyiin. Assalaamu Alaika Yaa Khoirol Kholaaiqi Ajmaiin. Assalaamu Alaika Yaa Qooidal Ghurril Muhajjaliin. Assalaamu Alaika Wa 'Alaa Aalika Wa Ahli Baitika Wa Azwaajika Wa Dzurriyyaatika Wa Ashhaabika Ajma'iin. Assalaamu Alaika Wa 'Alaa Saairil Anbiyaai Wa Jamii'i Ibaadillaahis Shoolihiin. Jazaakalloohu Anna Afdhola Maa Jaza Nabiyyan Wa Rosuulan An Ummatihi Wa Akmala Wa Athyaba Ma Sholla Alaa Ahadin Minal Kholqi Ajma'iin. Asyhadu An Laa ilaaha

 • 130 www.annisatravel.com

  illalloohu Wahdahu Laa Syariika Lahu. Wa Asyhadu Annaka Qod Ballaghtar Risaalata Wa Addaital Amaanata Wa Nashohtal Ummata Wa Jaahatta Fillaahi Haqqo Jihaadihi. Alloohumma Wa Aatihil Wasiilata Wal Fadhilata Wab'atshul Maqoomal Mahmuudal Ladzi Wa'attahu. Alloohumma Sholli Alaa Muhammadin Abdika Wa Rosuulikan Nabiyyil Ummiyyi Wa 'Alaa Aali Muhammadin Wa Azwaajihi Wa Dzurriyyaatihi Kamaa Shollaita Alaa Ibroohiima Wa Alaa Aali Ibroohiima Wa Baarik Alaa Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi Wa 'Alaa Aali Muhammadin Wa Azwaajihi Wa Dzurriyyaatihi Kamaa Baarokta Alaa Ibroohiima Wa 'Alaa Aali Ibroohiima Fil Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. Artinya:

 • 131 www.annisatravel.com

  Salam sejahtera atasmu Wahai Utusan Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Kekasih Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Utusab Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Sebaik-baiknya Makhluk Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Kekasih Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemberi Peringatan, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemberi Kabar Gembira, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Yang Suci, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Pembawa Rahmat, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Pemimpin Umat, Salam sejahtera atasmu Wahai Bapaknya Qosim, Salam sejahtera atasmu Wahai Utusan Tuhan Semesta Alam, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemimpin Para Rasul, Salam sejahtera atasmu Wahai Penutup Para Nabi, Salam sejahtera atasmu Wahai Makhluk

 • 132 www.annisatravel.com

  Termulia, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemimpin Orang-orang yang bercahanya wajahnya, Salam sejahtera atasmu dan keluargamu, para Ahlul Baitmu, istri-istrimu, anak keturunanmu dan para sahabatmu. Salam sejahtera atasmu dan atas seluruh para Nabi dan hamba-hamba Allah yang sholeh. Semoga Allah membari balasan kebaikan kepadamu sebagaimana Allah telah memberi balasan kebaikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasehati umat, dan berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah dia di kedudukan

 • 133 www.annisatravel.com

  yang tinggi yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Ya Allah berilah Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya seperti apa yang telah Engkau anugerahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkahilah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya seperti yang Engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Tinggi. Jika ada yang titip salam untuk Rasulullah supaya disampaikan dengan ucapan sebagai berikut:

  Assalaamu Alaika Yaa Rosulallooh Min ..

 • 134 www.annisatravel.com

  Artinya Salam atasmu Wahai Rasulullah dari (sebutkan nama orangnya). - Kemudian bergeser ke arah kanan sekedar

  satu hasta dan menyampaikan salam kepada Abu Bakar dengan ucapan sebagai berikut:

  Assalaamu Alaika Yaa Aba Bakrin Shofiyya Rosuulillaahhi Wa Tsaaniihi Fil Ghoori Jazaakalloohu An Ummati Nabiyyihi Khoiron. Artinya: Salam Sejahtera Atas Dirimu Wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kekasih Rasulullah SAW, Yang Menemani Rasulullah SAW Ketika Di

 • 135 www.annisatravel.com

  Gua Tsur, Semoga Allah SWT Memberikan Balasan Kebaikan Atas Umat Nabinya - Selesai menyampaikan salam kepada Abu

  Bakar bergeser lagi ke kanan dan menyampaikan salam kepda Umar ibnul Khattab dengan ucapan sebagai berikut:

  Assalaamu Alayka Yaa Umarobnil Khotthoobi, Aazzalloohu Bikal Islaama, Jazaakalloohu An Ummati Muhammadin Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Khoiron. Artinya: Salam Sejahtera Atas Dirimu Wahai Umar Ibnul Khottob, Allah SWT Memuliakan Islam

 • 136 www.annisatravel.com

  Denganmu, Semoga Allah SWT Memberikan Balasan Kebaikan Atas Umat Nabinya - Lalu berbalik menghadap qiblat untuk

  berdoa untuk dirinya, kedua orang tuanya, ahli kerabatnya, saudaranya dan orang-orang yang berwasiat doa serta semua orang muslimin dan muslimat. Di antara yang patut dibaca, doa di bawah ini:

 • 137 www.annisatravel.com

  .

  .

  .

 • 138 www.annisatravel.com

  .

  .

  .

  .

  Alloohumma Innaka Qulta Wa Qoulukal Haqqu Wa Lau Annahum Idzh Dzholamuu Anfusahum Jaauuka Fastaghfarullooha

 • 139 www.annisatravel.com

  Wastaghfaro Lahumur Rosuulu Lawajadullooha Tawwaban Rohiiman, Alloohumma Innii Asaluka An Tusyaffi'a Fiyya Nabiyyaka Wa Rosuulaka Muhammadan Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Yauma Laa Yanfa'u Maalun Wa Laa Banuunun illaa Man Atallooha Bi Qolbin Saliim. Wa An Tuujiba Liyal Maghfirota Kamaa Aujabtahaa Liman Jaaahu Fii Hayaatihi. Alloohummaj'alhu Awwalasy Syaafiiina Wa Anjahas Saailiina Wa Akromal Awwaliina Wal Aakhiriina Bi Mannika Wa Karomika Yaa Akromal Akromiina. Alloohumma Innii Asaluka iimaanan Kaamilan Wa Yaqiinan Shoodiqon Hatta A'lama Annahu La Yushiibunii illaa Maa Katabtahu Lii Wa Asaluka Ilman Naafian Wa Qolban Khoosyi'an Wa Lisaanan Dzakiron Wa Rizqon Waasi'an Wa Halaalan

 • 140 www.annisatravel.com

  Thoyyyiban Wa Amalan Shoolihan Maqbuulan Wa Tijaarotan Lan Tabuuro. Alloohummasyroh Shuduurona Wastur 'Uyuubanaa Waghfir Dzunuubanaa Wa Aamin Khaufana Wakhtim Bis Shoolohaati A'maalanaa Wa Taqobbal Ziyarotana Wa Ruddanaa Min Ghurbatina ilaa Ahlina Wa Aulaadinaa Salimiina Ghoonimiina Waj'alna Min Ibaadikas Shoolihiinal Ladziina Laa Khoufun Alaihim Wa Laa Hum Yahzanuuna. Robbana Aatina Fid Dunya Hasanatan Wa Fil Aakhiroti Hasanatan Wa Qinaa Adzaaban Naari. Robbanaa Laa Tuzigh Quluubana Ba'da Idz Hadaitanaa Wahab Lana Min Ladunka Rohmatan Innaka Antal Wahhaabu. Robbighfir Lii Wa Liwaalidayya Wa Lil Muminiina Yauma Yaquumul Hisaabu. Subhaana Robbika Robbil Izzati Ammaa

 • 141 www.annisatravel.com

  Yashifuuna Wa Salaamun Alalm Mursaliina Wal Hamdu Lillaahi Robbil Aalamiina. Artinya: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Berfirman dan firmanMu adalah benar Sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadaMu agar NabiMu memberikan syafaat (pertolongan) kepada kami di hari yang tiada lagi bermanfaat harta, anak-anak kecuali yang datang kepadaMu dengan hati yang selamat, wajibkanlah ampunan untuk kami sebagaimana Engkau telah mewajibkan ampunan kepada setiap

 • 142 www.annisatravel.com

  orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memberikan syafaat pertama kali, orang yang setiap permintaannya dikabulkan, orang yang paling mulia pertama dan terakhir dengan karunia dan kasih sayangMu Wahai Yang Maha Mulia dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku meminta kepadaMu iman yang sempurna, keyakinan yang tulus sampai aku yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang menimpa diriku kecuali telah Engkau catatkan terhadapku. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyu, lisan yang senantiasa berdzikir, rizki yang luas dan halal lagi baik, amal sholeh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugi. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, tutupi aib kami, ampuni dosa kami, berikanlah kepada kami

 • 143 www.annisatravel.com

  keamanan dari rasa takut, tutuplah usia kami dengan amal sholeh, terimalah ziarah kami, kembalikan kami kepada keluarga dan anak-anak kami dalam keadaan selamat dan membawa keberuntungan, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambaMu yang sholeh yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk dan berikan kami karunia dari sisiMu karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta dosa orang-orang Mumin di hari perhitungan. Maha Suci Engkau dari segalam macam yang disifatkan orang makhluk, salam

 • 144 www.annisatravel.com

  sejahtera atas para Rosul, dan segala puji hanya bagiMu.

  Salam kepada Ahli Baqi

  Assalaamu Alaikum Daaro Qoumin Muminiina, Wa Ataakum Maa Tuuaduuna Ghodan Muajjaliina Wa Innaa Inn Syaa Alloohu Bikum Laahiquun. Alloohummaghfir Li Ahlil Baqii.

  Artinya:

  Mudah-mudahan sejahtera atas kamu hai (penghuni) tempat kaum yang beriman! Apa

 • 145 www.annisatravel.com

  yang dijanjikan kepadamu yang masih ditangguhkan besok, pasti akan datang kepadamu, dan kami Insya Allah akan menyusulmu. Ya Tuhan! Ampunilah ahli Baqi.

  Salam kepada Sayyidina Utsman Bin Affan

 • 146 www.annisatravel.com

  Assalaamu Alaika Yaa Dzan Nuuraini Utsmaanabni Affaan. Assalaamu Alaika Yaa Tsaalitsal Khulafaair Roosyidiina. Assalaamu Alaika Yaa Mujahhiz Jaisyil Usrati Bin Naqdi Wal Aini Wa Jaamial Quraani Bainad Daftaini Jazaakalloohu An Ummati Rosuulillaahi Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Khoirol Jazaa. Alloohummardho Anhu Warfa Darojaatahu Wa Akrim Maqoomahu Wa Ajzil Tsawaabahu. Aamiin.

  Artinya:

  Mudah-mudahan salam dan sejahtera atasmu wahai Utsman bin Affan yang memiliki dua cahaya. Mudah-mudahan salam

 • 147 www.annisatravel.com

  sejahtera atasmu wahai khalifah yang ketiga. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai orang yang mempersiapkan, membiayai bala tentara di masa perang yang sulit (perang Tabuk) dengan harta dan peralatan, yang telah menghimpun Al-Quran dalam satu lembaran (kitab tersusun). Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepadamu dari umat Rasulullah SAW. Ya Allah, ridhailah dia, tinggikan derajatnya, muliakanlah kedudukannya dan berilah imbalan pagala. Amin.

  Salam kepada Syuhada Uhud

 • 148 www.annisatravel.com

  Assalaamu Alaikum Yaa Syuhadaai Uhud. Alloohummajzihim Anil Islaami Wa Ahlahu Afdholal Jazaai Warfa Darojaatihim Wa Akrim Maqoomahum Bi Fadhlika Wa Karomika Yaa Akromal Akromiin.

  Artinya:

  Mudah-mudahan salam sejahtera atasmu wahai para syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka semua ganjaran karena Islam dan para pemeluknya dengan ganjaran yang paling utama dan tinggikanlah derajat mereka dan muliakanlah kedudukan mereka dengan keagungan-Mu dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan Yang Paling Pemurah.

 • 149 www.annisatravel.com

  Salam kepada Sayyidina Hamzah Bin Abdul Muttholib (Paman Nabi Muhammad SAW) dan Sayyidina Mushab Bin Umair

  Assalaamu Alaika Yaa Amman Nabiyyi Sayyidinaa Hamzatabna Abdil Muttholib, Assalaamu Alaika Yaa Asadalloohi Wa Asada Rosuulillaahi, Assalaamu Alaika Yaa Sayyidasy Syuhadaa. Assalaamu alaika Yaa Mushaba Bin Umair, Yaa Qooidal

 • 150 www.annisatravel.com

  Mukhtaari, Yaa Man Atsbata Qodamaihi Alar Rimaahi Hattaa Ataahul Yaqiin.

  Artinya:

  Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai paman Nabi Sayyidina hamzah bin Abdul Mutthalib. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai penghulu syuhada. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai Musab bin Umair wahai pahlawan pilihan, yang meneguhkan kedua kakinya di atas bukit Rimah sampai ia gugur.

  Doa Meninggalkan Kota Madinah

 • 151 www.annisatravel.com

  Alloohumma Sholli Alaa Muhammadin Wa Alaa Aali Muhammadin Wa Laa Tajalhu Aakhirol Ahdi Bi Nabiyyika Wa Huttho Awzaarii Bi Ziyaarotihi Wa Asshibnii Fii Safaris Salaamata Wa Yassir Rujuuii ilaa Ahlii Wa Wathonii Saaliman Yaa Arhamar Roohimiin.

  Artinya:

  Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan janganlah Engkau jadikan ini sebagai perjumpaan terakhir dengan NabiMu, hapuskanlah dosaku berkah dengan berziarah kepadanya, berikan aku

 • 152 www.annisatravel.com

  keselamatan dalam perjalananku, dan mudahkanlah kepulanganku menuju keluargaku dan tanah airku dalam keadaan selamat, Wahai Yang Maha Pengasih

 • 153 www.annisatravel.com

  SHOLAT QOSOR DAN JAMA

  Agama Islam memberikan keringanan bagi orang yang bepergian untuk mengqosor dan menjama shalat. Yang dimaksud dengan qoshor adalah meringkas sholat yang 4 rakaat (Zhuhur, Ashar dan Isya) menjadi 2 rakaat. Yang dimaksud dengan jama adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu (Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya). Kalau Zhuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur atau Maghrib dengan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib, maka dinamakan JAMA TAQDIM. Kalau Zhuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar atau Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya, maka dinamakan JAMA TAKHIR.

 • 154 www.annisatravel.com

  Syarat-syarat sholat qoshor: - Bepergiannya tidak untuk maksiat - Jaraknya yang ditempuh 2 marhalah atau lebih (kira-kira 89 km) - Niat qosor pada waktu takbiratul ihrom - Tidak ikut pada imam yang sempurna Syarat-syarat jama taqdim : - Mendahulukan Zhuhur dari pada Ashar dan

  mendahulukan Maghrib dari pada Isya - Niat jama pada waktu shalat yang pertama - Muwalat (setelah selesai shalat pertama

  langsung mengerjakan shalat yang kedua) Syarat-syarat jama takhir: - Niat jama pada waktu yang pertama - Dalam jama takhir tidak disyaratkan harus

  tertib, tidak disyaratkan muwalat dalam shalatnya dan tidak harus niat jama lagi.

 • 155 www.annisatravel.com

  Lafaz niat jama taqdim

  Ushollii Fardhodzh Dzhuhri Rokataini Qoshron Majmuuan Bil Ashri Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Zhuhur 2 rakaat diqoshor dan dijama dengan Ashar karena Allah Taala.

  Ushollii Fardhol Ashri Rokataini Qoshron Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Ashar 2 rakaat diqoshor karena Allah Taala.

 • 156 www.annisatravel.com

  Ushollii Fardhol Maghribi Tsalaatsa Rokaaatin Majmuuatan Bil IsyaaI Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Maghrib 3 rakaat dijama dengan Isya karena Allah Taala.

  Ushollii Fardhol IsyaaI Rokataini Qoshron Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Isya 2 rakaat diqoshor karena Allah Taala.

 • 157 www.annisatravel.com

  Lafaz niat jama takhir

  Ushollii Fardhodzh Dzhuhri Rokataini Qoshron Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat shoat fardhu Zhuhur 2 rakaat diqoshor karena Allah Taala.

  Ushollii Fardhol Ashri Rokataini Qoshron Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Ashar diqoshor karena Allah Taala.

  Ushollii Fardhol Maghribi Tsalaatsa Rokaaatin Lillaahi Taaalaa

 • 158 www.annisatravel.com

  Artinya: Aku niat sholat fardhu Maghrib 3 rakaat karena Allah Taala.

  Ushollii Fardhol Isyaai Rokataini Qoshron Lillaahi Taaalaa Artinya: Aku niat sholat fardhu Isya diqosor karena Allah Taala.

 • 159 www.annisatravel.com

  Terima kasih Atas Kepercayaan Bapak / Ibu / Sdr / i yang telah menunjuk kami sebagai Travel Agent Perjalanan Umroh & Haji. Dan Insya Alloh pelayanan kami akan terus berkembang untuk lebih baik kedepannya. Kritik dan saran dari Anda adalah kemajuan dan kesuksesan kami.

  SEMOGA AMAL IBADAH KITA SEMUA DITERIMA

  ALLOH SWT &

  SEMOGA MENDAPAT HAJI MABRUR DAN UMROH YANG

  MAQBULAH Aamiin Ya Robbal Aalamiin

  DAFTAR ISI panduan Umroh AnnisaPANDUAN UMROH New