Panduan umroh

163
DAFTAR ISI ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN) - Sholat Sunnah Safar (Bepergian)…………….. 1 - Doa Keluar Rumah…………………......……….. 3 - Doa Naik Kendaraan……………………...…….. 4 ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH - Doa Memasuki Kota Makkah………………… 11 - Doa Masuk ke Masjidil Haram……………….. 12 - Doa Melihat Ka’bah………………………….… 14 - Doa Meninggalkan Kota Mekkah………….… 16 PANDUAN UMROH - Pengertian Umroh…………………….……….. 17 - Syarat Wajib Umroh………………………..….. 17 - Wajib Umroh……………………………………. 17 - Rukun Umroh………………………………..… 18 IHROM - Mandi Sunnah Ihrom…………………………. 19 - Sholat Sunnah Ihrom…………………………. 21 - Niat Ihrom……………………………………….. 22 - Bacaan Talbiyah……………………………….. 22 - Catatan Penting………………………………... 26 - Larangan-Larangan Ketika Ihrom………..… 27 THOWAF - Syarat Thowaf…………………………….……. 28

Transcript of Panduan umroh

Page 1: Panduan umroh

DAFTAR ISI

ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN)

- Sholat Sunnah Safar (Bepergian)…………….. 1 - Doa Keluar Rumah…………………......……….. 3 - Doa Naik Kendaraan……………………...…….. 4

ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH

- Doa Memasuki Kota Makkah………………… 11 - Doa Masuk ke Masjidil Haram……………….. 12 - Doa Melihat Ka’bah………………………….… 14 - Doa Meninggalkan Kota Mekkah………….… 16

PANDUAN UMROH

- Pengertian Umroh…………………….……….. 17 - Syarat Wajib Umroh………………………..….. 17 - Wajib Umroh……………………………………. 17 - Rukun Umroh………………………………..… 18

IHROM

- Mandi Sunnah Ihrom…………………………. 19 - Sholat Sunnah Ihrom…………………………. 21 - Niat Ihrom……………………………………….. 22 - Bacaan Talbiyah……………………………….. 22 - Catatan Penting………………………………... 26 - Larangan-Larangan Ketika Ihrom………..… 27

THOWAF

- Syarat Thowaf…………………………….……. 28

Page 2: Panduan umroh

- Sunnah-Sunnah Ketika Thowaf………..…… 29 - Niat Thowaf…………………………………..…. 30 - Niat Thowaf Wada’……………………………...31 - Doa Thowaf Putaran Pertama…………….…. 32 - Doa Thowaf Putaran Kedua………………….. 36 - Doa Thowaf Putaran Ketiga……………..…… 38 - Doa Thowaf Putaran Keempat………………. 40 - Doa Thowaf Putaran Kelima…….…………… 42 - Doa Thowaf Putaran Keenam……………….. 45 - Doa Thowaf Putaran Ketujuh…………..…… 48 - Doa di Multazam Sesudah Thowaf……….… 50 - Sholat Sunnah Thowaf………………….……. 53 - Doa Setelah Sholat Sunnah di Hijir Ismail... 58 - Doa Minum Air Zamzam……………………… 60 - Doa Thowaf Wada’……………………….……..62 - Doa Setelah Thowaf Wada’………………….. 67

SA’I

- Syarat Sa’i…………………………..……….….. 73 - Sunnah-Sunnah Sa’i……………….…………. 74 - Doa Sa’i Putaran Pertama……………………. 81 - Doa Sa’i Putaran Kedua………………….…... 85 - Doa Sa’i Putaran Ketiga…………………….… 90 - Doa Sa’i Putaran Keempat…………………… 94 - Doa Sa’i Putaran Kelima……………………… 98 - Doa Sa’i Putaran Keenam…………….…..… 102 - Doa Sa’i Putaran Ketujuh………...……..……107 - Doa Setelah Sa’i………………….……..……..112

Page 3: Panduan umroh

TAHALLUL

- Sunnah-Sunnah Tahallul……………………. 115 - Doa ketika Tahallul………………………..…. 116 - Doa Selesai Tahallul……………………...….. 117

ZIARAH KE KOTA MADINAH

- Doa Memasuki Kota Madinah……………….119 - Keutamaan Kota Madinah………………..…. 119 - Adab-adab Ziarah ke Makam Rasulullah

SAW………………………………………….…. 123 - Salam Kepada Rasulullah SAW…………… 126 - Salam Kepada Sayyidina Abu Bakar Ash-

Shiddiq RA……………………..……………… 134 - Salam Kepada Sayyidina Umar Ibnul Khotthob

Ra……………………………………………….. 135 - Doa Setelah Ziarah…………………………… 136 - Salam Kepada Ahli Baqi’………………….…144 - Salam Kepada Sayyidina Utsman Bin Affan

RA……………………………………………..… 145 - Salam Kepada Syuhada Uhud………..……. 147 - Salam Kepada Sayyidina Hamzah Bin Abdul

Muttholib (Paman Nabi Muhammad SAW) dan Sayyidina Mush’ab Bin Umair……………... 149

- Doa Meninggalkan Kota Madinah…………. 150

SHOLAT QOSHOR DAN JAMA’ - Pengertian Sholat Qoshor dan Jama’…….. 153 - Syarat-Syarat Sholat Qoshor………………. 154

Page 4: Panduan umroh

- Syarat-Syarat Jama’ Taqdim……………….. 154 - Syarat-Syarat Jama’ Ta’khir………………... 154 - Lafaz Niat Jama’ Taqdim……………….…… 155 - Lafaz Niat Jama’ Ta’khir……………….……. 157

Page 5: Panduan umroh

1 www.annisatravel.com

ADAB-ADAB SAFAR (BEPERGIAN) - Sholat Sunnah Safar (Bepergian)

Sunnah bagi orang yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh, sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Adapun lafaz niatnya sebagai berikut:

Ushollii Sunnatas Safari Rok‟ataini Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat sunnah safar dua roka‟at karena Allah Ta‟aalaa Pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sesudah salam membaca ayat kursi dan surat Quraisy, kemudian bangun dari duduk dengan membaca doa sebagai berikut:

Page 6: Panduan umroh

2 www.annisatravel.com

Alloohumma ilaika Tawajjahtu Wa Bika'tashomtu Alloohummakfinii Maa Ahammanii Wa Maa Lam Ahtamma Bihi Alloohumma Zawwidnittaqwa Waghfirlii Dzanbii Artinya: “Ya Allah kepadaMu aku menghadap dan kepadaMu aku berpegang. Ya Allah cukupkanlah apa yang penting dan yang tidak penting untukku. Ya Allah tambahkanlah aku akan ketaqwaan dan ampunilah dosaku.”

Page 7: Panduan umroh

3 www.annisatravel.com

- Membaca Doa Keluar Rumah Pada waktu keluar rumah membaca do‟a sebagai berikut:

Alloohumma innii A'uudzu Bika Min An Adhilla Aw Adholla Aw Azilla Aw Azalla Aw Adzlima Aw Adzlama Aw Ajhala Aw Yujhala „Alayya Bismillahi Tawakkaltu „Alalloohi La Haula Wa Laa Quwwata „illa Billaahil „Aliyyil „Adziimi Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kesesatan dan disesatkan orang, tergelincir atau digelincirkan orang,

Page 8: Panduan umroh

4 www.annisatravel.com

berbuat zholim atau dizholimi orang, berbuat bodoh atau dibodohi orang. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.”

- Membaca Doa Naik Kendaraan Pada waktu berada di atas kendaraan membaca doa sebagai berikut:

Bismillaahi Majreeha Wa Mursaahaa Inna Robbii Laghofuurur Rohiim, Wa Maa Qadarullooha Haqqo Qodrihi Wal Ardhu Jamii‟an Qobdhotuhu Yaumal Qiyaamati Was

Page 9: Panduan umroh

5 www.annisatravel.com

Samawatu Mathwiyyaatun Biyaminihi Subhanahu Wa Ta'aalaa Am'maa Yusyrikuun Artinya: “Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” Pada waktu kendaraan mulai bergerak membaca doa sebagai berikut:

Page 10: Panduan umroh

6 www.annisatravel.com

Alhamdulillahi Subhanalladziii Sakhkhoro Lanaa Haadzaa Wa Maa Kunnaa Lahuu Muqriniina Wa Inna ilaa Robbinaa

Page 11: Panduan umroh

7 www.annisatravel.com

Lamunqolibuun.Alhamdulillaah,Alhamdulillaah,Alhamdulillaah, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloouh Akbar, Subhanakalloohumma Innii Dzolamtu Nafsii Faghfirlii Fa Innahu Laa Yaghfirudz Dzunuuba illaa Anta. Alloohumma Innaa Nas‟aluka Fii Safarina Hadzal Birro Wat Taqwa Wa Minal „Amali Maa Tuhibbu Wa Tardhoo. Alloohumma Hawwin Alainaa Safarona Wathwi „Annaa Bu'dahu. Alloohumma Antas Shoohibu Fis Safari Wal Kholiifatu Fil Ahli Wal Maali. Alloohumma Innaa Na'uudzubika Min Wa'tsaais Safari Wa Ka‟aabatil Mandzori Wa Suui‟il Munqolabi Fil Ahli Wal Mali Wal Waladi. Artinya: “Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kami, padahal kami tidak kuasa menundukkannya, dan kepada Tuhan kami

Page 12: Panduan umroh

8 www.annisatravel.com

akan kembali. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzholimi diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah kami memohon kepadaMu dalam bepergian kami ini sebagai bakti, taat dan takwa serta amal perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah mudahkanlah bepergian kami ini dan singkirkan kejauhannya. Ya Allah Engkau adalah kawan dalam bepergian, pemelihara dan pelindung terhadap keluarga dan harta. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kesukaran dalam bepergian dan pemandangan yang menyedihkan serta yang tidak membawa kebaikan terhadap keluarga, harta dan anak.” Jika perjalanan pada waktu malam, membaca doa sebagai berikut:

Page 13: Panduan umroh

9 www.annisatravel.com

Yaa Ardhu Robbii Wa Robbukillaahu A'uudzubika Min Syarriki Wa Syarri Maa Fiiki Wa Syarri Maa Yadibbu „Alayki A'uudzu Billahi Min Asadin Wa Hayyatin Wa „Aqrobin Wamin Syarri Waalidin Wama Walada Wamin Syarri Saakinil Baladi Artinya: “Wahai bumi, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu serta kejahatan yang berjalan di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah

Page 14: Panduan umroh

10 www.annisatravel.com

dari singa, ular dan kalajengking serta dari kejahatan jin, iblis dan setan.” Doa setelah sampai tujuan:

Alloohumma Innii As‟aluka Khoirohaa Wa Khoiro Ahlihaa Wa Khoiro Maa Fiiha Wa A'uudzu Bika Min Syarrihaa Wa Syarri Ahliha Wa Syarri Maa Fiiha Artinya:“Ya Allah aku mohon kepadaMu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan negeri ini dan penduduknya serta keburukan yang ada padanya.”

Page 15: Panduan umroh

11 www.annisatravel.com

ADAB-ADAB DI KOTA MAKKAH - Doa Memasuki Kota Makkah

Alloohumma Haadza Haromuka Wa Amnuka Faharrimnii „Alan Naari Wa Aaminnii Min Adzabika Yauma Tab'atsu „Ibadaka Waj'alaniii Min Auliyaa‟iika Wa Ahli Thoo‟atika Artinya: “Ya Allah, kota ini adalah tanah haramMu dan tempat yang aman. Maka hindarilah aku dari api neraka. Dan berilah keamanan siksaMu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-hambaMu. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dekat dan taat kepadaMu.”

Page 16: Panduan umroh

12 www.annisatravel.com

- Membaca Doa Masuk ke Masjidil Haram

A'uudzu Billaahil Adhiimi Wa Biwajhihil Kariimi Wa Sulthoonihil Qadiimi Minasy Syaithoonir Rojiimi. Alloohummaghfir Lii Dzunuubiii Waftah Lii Abwaaba Rohmatika. Artinya: “Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatMu.”

Page 17: Panduan umroh

13 www.annisatravel.com

Lalu ditambahkan dengan doa di bawah ini:

Alloohumma Antas Salaamu Wa Minkas Salaamu Fahayyinaa Robbanaa Bis Salami Wa Adkhilnal Jannata Daaros Salami Tabarokta Robbanaa Wa Ta'aalayta Yaa Dzal Jaalali Wal Ikroomi. Allohummaftah Lii Abwaba Rohmatika Wa Maghfirotika.

Page 18: Panduan umroh

14 www.annisatravel.com

Bismillahi Wal Hamdulillaahi Was Sholaatu Was Salaamu „Alaa Rosuulillahi Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Artinya: “Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dan dariMu-lah datangnya keselamatan. Maka hidupkanlah kami Ya Allah dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga. Maka banyak anugerahMu dan Maha Tinggi Engkau. Ya Allah yang memiliki keagungan dan kehormatan, Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatMu. Dengan nama Allah serta segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam untuk Rasulullah.”

- Doa Melihat Ka’bah

Page 19: Panduan umroh

15 www.annisatravel.com

Alloohumma Zid Hadzal Baita Tasyriifan Wa Takriiman Wa Ta'dziiman Wa Mahaabatan Wa Zid Man Syarrofahu Wa 'Adzzomahu Mimman Hajjahu Awi'tamarohu Tasyriifan Wa Takriiman Wa Ta'dzhiiman Wa Birron. Alloohumma Antas Salaamu Wa Minkas Salamu Fahayyinaa Robbana Bis Salami Artinya: “Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Baitullah ini. Dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkannya di antara mereka yang berhaji atau berumrah padanya dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan.”

Page 20: Panduan umroh

16 www.annisatravel.com

- Doa meninggalkan kota Mekkah

Alloohumma Laa Taj‟al Haadzaa Aakhiral „Ahdi Bi Baitikal Haroomi Wa Idzaa Ja‟altahu Aakhirol „Ahdi Fa‟awwidhnii „Anhul Jannata Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin. Aamiin Yaa Robbal „Aalamiin.

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu. Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Amin, wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam.

Page 21: Panduan umroh

17 www.annisatravel.com

PANDUAN UMROH

- Pengertian Umroh

Umroh dari segi etimologi berarti berkunjung, sedangkan dari segi terminologi berarti berkunjung ke Baitullah dalam rangka beribadah.

- Syarat Wajib Umroh: Syarat wajib umroh adalah wajib Umroh ada lima, yaitu:

1. Beragama Islam 2. Baligh (Dewasa) 3. Berakal Sehat 4. Merdeka 5. Mampu - Wajib Umroh:

Wajib Umroh adalah Kewajiban dalam Umroh ada tiga, yaitu:

Page 22: Panduan umroh

18 www.annisatravel.com

1. Melakukan Ihrom (Niat Memulai Umroh) ketika berada di Miqot

2. Menjaga dari segala hal yang diharamkan selama Ihrom

3. Thowaf Wada‟ (Dalam Madzhab Imam Syafi‟i Thowaf Wada‟ hukumnya wajib bagi orang yang akan meninggalkan kota Makkah, sedangkan sebagian Ulama yang lain menghukumkannya Sunnah)

- Rukun Umroh Rukun Umroh adalah Rukun Umroh ada lima, yaitu:

1. Ihrom (Niat Memulai Umroh) 2. Thowaf 3. Sa‟i 4. Tahallul atau mencukur/memendekkan

rambut) 5. Tertib (Dilakukan secara berurutan dan

teratur)

Page 23: Panduan umroh

19 www.annisatravel.com

Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai Rukun Umroh:

1. Ihrom

Ihrom berarti niat memasuki aktivitas melaksanakan Umroh pada waktu dan tempat secara tertentu.

Berikut ini sunnah-sunnah ihrom, yaitu:

- Mandi Sunnah Ihrom Bagi orang yang ingin melaksanakan Umroh disunnahkan untuk mandi sunnah ihrom. Berikut ini adalah lafaz niat mandi ihram:

Nawaytul Ghusla Lil Ihroomi Sunnatan Lillaahi Ta'aalaa

Page 24: Panduan umroh

20 www.annisatravel.com

Artinya: “Aku niat mandi ihram sunnah karena Allah Ta‟ala.” Setelah mandi ihrom juga disunnahkan melaksakan hal-hal berikut sebagai kesempurnaan sunnah ihrom, yaitu mencukur kumis, menyisir jenggot, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan. Dan setelah melakukan semua hal tersebut disunnahkan bagi yang akan melaksanakan Umroh untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Adapun pakaian ihrom untuk laki-laki adalah dua lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit dan pakaian ihrom untuk wanita adalah pakaian yang biasa dipakai dalam sholat atau pakaian yang

Page 25: Panduan umroh

21 www.annisatravel.com

menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

- Sholat Sunnah Ihrom 2 raka’at

Sholat sunnah ihrom dilaksanakan sebanyak dua roka‟at. Setelah membaca Al-Fatihah pada roka‟at pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun dan setelah membaca surat Al-Fatihah pada roka‟at kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Sholat ini dilaksakanan setelah kita melakukan mandi sunnah ihrom dan memakai pakaian ihrom. Sholat Sunnah Ihram tidak boleh dikerjakan ba‟da shubuh dan ashar, jika berbetulan di miqat pada waktu tersebut maka diperbolehkan sholat tahiyyatul masjid. Berikut ini adalah Lafaz niat sholat sunnah ihrom:

Page 26: Panduan umroh

22 www.annisatravel.com

Ushollii Sunnatal Ihroomi Rok'atayni Lillaahi Ta'aalaa Artinya: “Aku shalat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta‟ala.”

- Mengucapkan Niat Ihrom (Disunnahkan Melakukannya Dengan Menghadap Qiblat)

Berikut ini adalah niat ihrom umroh:

Labbaikalloohumma Umrotan, Nawaytul „Umrota Wa Ahromtu Bihaa Lillaahi Ta'aalaa Artinya: “Aku penuhi panggilanMu untuk Umroh Yaa Alloh, aku niat ihram umrah dan aku

Page 27: Panduan umroh

23 www.annisatravel.com

haramkan diriku dari segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram karena Allah.”

- Memperbanyak Bacaan Tabiyah

Setelah niat ihrom disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah sepanjang perjalanan sampai tiba di Kota Makkah. Berikut ini adalah bacaan talbiyah:

Labbaikalloohumma Labbaika. Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulka Laa Syariyka Laka Artinya: “Aku datang memenuhi panggilanMu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, aku datang memenuhi panggilanMu, tidak

Page 28: Panduan umroh

24 www.annisatravel.com

ada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikMu, tidak ada sekutu bagiMu.” Sesudah membaca talbiyah 3 kali, membaca shalawat sebagai berikut:

Alloohumma Sholli „Alaa Sayyidina Muhammadin Wa 'AlaA Aali Sayyidina Muhammadin Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.” Sesudah membaca shalawat, membaca doa sebagai berikut:

Page 29: Panduan umroh

25 www.annisatravel.com

Alloohumma Innaa Nas‟aluka Ridhooka Wal Jannata Wa Na'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naari. Robbanaa Aatina Fid Dunya Hasanah Wa Fil Aakhiroti Hasanah Wa Qinnaa Adzabannari. Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhoanMu dan surga, dan kami berlindung dari murkaMu dan siksa neraka. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat dan hindarilah kami dari siksa neraka.”

Page 30: Panduan umroh

26 www.annisatravel.com

*CATATAN PENTING

Dianjurkan oleh para Ulama bagi setiap orang yang melaksanakan Haji atau Umroh mengucapkan syarat sebagai berikut setelah niat ihrom:

Alloohumma Mahallii Haitsu Habastani

Artinya: “Ya Allah,aku menjadi halal dimanapun aku ditahan/dihalangi untuk menunaikan ibadah ini”.

Dan setelah itu apabila dia terhalang oleh sesuatu dan tidak melanjutkan ihromnya maka dia dapat bertahallul tanpa dikenakan fidyah.

Page 31: Panduan umroh

27 www.annisatravel.com

Setelah seseorang mengucapkan niat ihrom maka berlakulah larangan-larangan ihrom. Dan berikut ini adalah larangan-larangan ketika ihrom:

- Memakai wangi-wangian - Berhubungan suami istri - Memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki) - Menutup kepala (bagi laki-laki) - Menutup kaki dengan sepatu atau kaus

kaki (bagi laki-laki) - Menutup wajah (bagi perempuan) - Memakai sarung tangan (bagi

perempuan) - Meminyaki rambut atau jenggot - Mencukur rambut, Memotong kuku - Berburu dan membunuh hewan - Mencabut pepohonan yang basah - Meminang/Menikah/Menikahkan

Page 32: Panduan umroh

28 www.annisatravel.com

2. Thowaf Thowaf adalah mengelilingi ka‟bah sebanyak tujuh putaran dimana posisi Ka‟bah berada di sebelah kiri. Thowaf dengan diawali dan diakhiri sejajar dan searah Rukun Hajar Aswad. Karena ketika thowaf posisi Ka‟bah berada di sebelah kiri maka jama‟ah Haji atau Umroh berputar mengelilingi Ka‟bah berlawanan arah jarum jam. Thowaf memiliki syarat dan sunnah, berikut ini syarat dan sunnah thowaf: Syarat Thowaf:

- Menutup aurat - Suci dari hadats kecil dan hadats besar - Suci dari najis - Menjadikan Ka‟bah di posisi sebelah kiri - Memulai Thawaf dari posisi yang sejajar

dengan Hajar Aswad

Page 33: Panduan umroh

29 www.annisatravel.com

- Posisi badan sejurusan atau sejajar dengan Hajar Aswad

- Dilakukan sebanyak 7 kali - Dilakukan di dalam Masjidil Haram - Seluruh badan yang berthawaf harus

berada di luar Ka‟bah - Thawaf harus dilakukan dengan tujuan

mengelilingi Ka‟bah - Tidak dialihkan oleh sesuatu apapun dari

tujuan melakukan Thawaf

Sunnah-Sunnah Ketika Thowaf:

- Bertelanjang kaki (tidak memakai sandal) - Memperpendek langkah kaki - Berjalan cepat pada tiga putaran

pertama dalam thowaf (Roml) - Idthiba‟ (memakai Ihram dengan

memperlihatkan bagian badan sebelah kanan)

Page 34: Panduan umroh

30 www.annisatravel.com

- Dekat dengan Ka‟bah - Tenang dan tidak berbicara atau ngobrol - Mengangkat tangan ketika berdoa - Istilam (berisyarat dengan tangan)

kepada Hajar Aswad dan mencium tangannya

- Istilam (berisyarat dengan tangan) kepada Rukun Yamani dan mencium tangannya

Berikut ini adalah niat thowaf: - Lafaz Niat Thowaf Umroh

Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafal „Umroti Lilahi Ta'ala

Page 35: Panduan umroh

31 www.annisatravel.com

Artinya: “Aku niat thawaf umrah 7 putaran karena Allah Ta‟ala”

- Lafaz Niat Thowaf Wada’

Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafal Wadaa'i Lillaahi Ta'aalaa Artinya: “Aku niat thawaf wada‟ 7 putaran karena Allah Ta‟ala”

- Lafaz Niat Thowaf Sunnah

Nawaytut Thowaafa Sab'ata Asywaathin Thowaafaa Sunnati Lillaahi Ta'aalaa

Page 36: Panduan umroh

32 www.annisatravel.com

Artinya: “Aku niat thawaf sunnah 7 putaran karena Allah Ta‟ala” Berikut ini adalah doa ketika thowaf:

- Doa Thowaf Putaran Pertama

Page 37: Panduan umroh

33 www.annisatravel.com

Subhanalloohi Wal Hamdulilaahi Wa Laa Ilaaha Illalloohu Wallahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil „Aliyyil „Adzhiimi. Was Sholatu Was Salamu „Alaa Rosuulillaahi Sholloloohu „Alahi Wa Sallama. Alloohumma IImanan Bika Wa Tashdiiqon Bi Kitaabika Wa Wafaa‟an Bi 'Ahdika Wattibaa'an Lisunnati Nabiyyika Wa Habibika Muhammadin Shololloohu „Alaihi Wa Sallama. Alloohumma Innii As‟alukal „Afwa Wal „Afiyah Wal Mu'aafaatad Daaimah Fid Diini Wad Dunya Wal Aakhiroh Wal Fauza Bil Jannati Wan Najata Minan Naari.

Page 38: Panduan umroh

34 www.annisatravel.com

Artinya: “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW. Ya Allah aku thowaf ini karena beriman kepadaMu, membenarkan kitabMu dan memenuhi janjiMu serta mengikuti sunnah NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadaMu ampunan, kesehatan dan kesejahteraan yang kekal dalam menjalankan agama di dunia dan akhirat serta memperoleh syurga dan terhindar dari api neraka.” *Bagi orang yang melaksanakan thowaf disunnahkan untuk membaca doa di bawah ini antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap putaran:

Page 39: Panduan umroh

35 www.annisatravel.com

Robbanaa Aatinaa Fid Dunyaa Hasanatan Wa Fil Aakhiroti Hasanatan Waqinaa „Adzaaban Naari Wa Adkhilnal Jannata Ma'al Abroori Yaa Aziizu Yaa Ghoffaaru Ya Robbal Alamiin. Artinya: “Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat baik, Ya Allah Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Pemelihara seluruh alam.”

Page 40: Panduan umroh

36 www.annisatravel.com

- Doa Thowaf Putaran Kedua

Alloohumma Inna Hadzal Bayta Baytuka Wal Harooma Haromuka Wal Amna Amnuka Wal „Abda „Abduka Wa Ana „Abduka Wabnu „Abdika Wa Hadza Maqamul „Aa‟idziiina Bika Minan Naari. Alloohumma Habbib ilainal

Page 41: Panduan umroh

37 www.annisatravel.com

Iimana Wa Zayyinhu Fii Quluubina Wa Karrih ilainal Kufro Wal Fusuuqa Wal „Ishyaana Waj'alna Minar Roosyidiin. Alloohumma Qinii „Adzabaka Yauma Tab'atsu Ibadaka. Alloohumma Adkhilnil Jannata Bighoiri Hisaab. Artinya: “Ya Allah sesungguhnya Baitullah ini rumahMu, tanah haram ini tanah haramMu, negeri aman ini negeriMu, hamba ini adalah hambaMu, dan tempat ini adalah tempat orang berlindung padaMu dari neraka. Ya Allah cintakanlah kami kepada iman dan perindahlah ia di dalam hati kami, bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasik, ma‟siat dan durhaka serta masukkanlah kami ini ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah peliharalah aku dari azabmu di hari kelak Engkau bangkitkan

Page 42: Panduan umroh

38 www.annisatravel.com

hamba-hambaMu. Ya Allah anugerahilah aku syurga tanpa dihisab.”

- Doa Thowaf Putaran Ketiga

Alloohumma Innii A'uudzu Bika Minasy Syakki Wasy Syirki Wasy Syiqooqi Wan Nifaaqi Wa Suui‟il Akhlaaqi Wa Suui‟il Mandzori Wal Munqalabi Fil Maali Wal Ahli Wal Waladi. Alloohumma Inni As‟aluka

Page 43: Panduan umroh

39 www.annisatravel.com

Ridhooka Wal Jannata Wa A'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naar. Alloohumma Innii A'uudzu Bika Min Fitnatil Qobri Wa A'uudzu Bika Min Fitnatil Mahyaa Wal Mamaat. Artinya: “Ya Allah aku berlindung padaMu dari keraguan, syirik, percekcokan, sifat munafik, buruk budi pekerti, buruk pandangan, salah urus terhadap harta benda, keluarga dan anak. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadaMu keridhoanMu dan syurga dan aku berlindung kepadaMu dari murkaMu dan neraka. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian.”

Page 44: Panduan umroh

40 www.annisatravel.com

- Doa Thowaf Putaran Keempat

Alloohummaj'al Hajjanaa Hajjan Mabruuron („Umrotanaa Umrotan Maqbuulatan) Wa

Page 45: Panduan umroh

41 www.annisatravel.com

Sa'yan Masykuuran Wa Dzanban Maghfuuran Wa „Amalan Shoolihan Maqbuulan Wa Tijarotan Lan Tabuuro. Yaa „Aalima Ma Fis Shuduuri Akhrijnaa Minadz Dzulumati illan Nuur. Alloohumma Innii As‟aluka Muujibaati Rohmatika Wa 'Azaa‟ima Maghfirotika Was Salamata Min Kulli Itsmin Wal Ghoniimata Min Kulli Birrin Wal Fauza Bil Jannati Wan Najaata Minan Naar. Robbi Qonni‟nii Bimaa Rozaqtanii Wa Baarik Lii Fiimaa A'thoytanii Wakhluf Alayya Kulla Ghoo‟ibatin Lii Minka Bi Khoirin. Artinya: “Ya Allah jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur (umrohku umroh yang mabruroh) sa‟i yang diterima, dosa yang diampuni dan amal sholeh yang diterima serta urusan yang selamanya tidak mengalami kerugian. Ya Allah Yang Maha Mengetahui apa-apa yang

Page 46: Panduan umroh

42 www.annisatravel.com

terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah aku mohon padaMu segala hal yang mendatangkan rahmatMu dan ampunanMu, selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapatkan kebaikan dan syurga serta terhindar dariapi neraka. Ya Allah puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan dan berkatilah apa yang telah Engkau berikan padaku serta gantilah apa-apa yang hilang dari padaku dengan kebajikan dariMu.”

- Doa Thowaf Putaran Kelima

Page 47: Panduan umroh

43 www.annisatravel.com

Alloohumma Adzillanii Tahta Dzilli „Arsyika Yauma Laa Dzilla illaa Dzilluka Wa Laa Baaqiya illaa Wajhuka Wa Asqinii Min Haudhi Nabiyyika Muhammadin Sholloloohu „Alaihi Wa Sallama Syarbatan Hanii‟atan Marii‟atan Laa Nadzhma‟u Ba'daha Abadan. Allahumma

Page 48: Panduan umroh

44 www.annisatravel.com

Inni Asaluka Min Khairi Maa Sa‟alaka Minhu Nabiyyuka Muhammadun Sholloloohu „Alaihi Wa Sallama Wa A'uudzu Bika Min Syarri Masta'aadzaka Minhu Nabiyyuka Muhammadun Sholloloohu „Alaihi Wa Sallama. Alloohumma Innii As‟alukal Jannata Wana'iimaha Wa Maa Yuqorribunii Ilaiha Min Qaulin Aw Fi'lin Aw „Amalin Wa A'uudzu Bika Minan Naari Wa Maa Yuqorribuniii Ilaiyha Min Qaulin Aw Fi'lin Aw „Amalin. Artinya: “Ya Allah naungilah aku di bawah naungan singgasanaMu pada hari yang tidak ada naungan selain dari naunganMu dan tidak ada yang kekal selain dari zatMu dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan suatu minuman yang lezat, nyaman sesudah itu aku tidak akan haus selamanya. Ya Allah aku mohon kebaikan

Page 49: Panduan umroh

45 www.annisatravel.com

yang diminta oleh NabiMu Muhammad SAW dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan sebagaimana yang diminta oleh NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah aku mohon padaMu syurga serta nikmatnya dan apapun yang dapat mendekatkan kepadanya, baik ucapan, perbuatan dan amal dan aku berlindung kepadaMu dari pada neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, perbuatan atau amal.”

- Doa Thowaf Putaran Keenam

Page 50: Panduan umroh

46 www.annisatravel.com

Alloohumma Inna Laka „Alayya Huquuqon Katsiirotan Fiima Bainii Wa Bainaka Wa Huquuqon Katsiirotan Fiima Baynii Wa Baina Kholqika. Alloohumma Maa Kaana Laka Minha Faghfirhu Lii Wa Maa Kaana Li Kholqika Fatahammalhu „Annii Wa Aghninii Bihalaalika „An Haroomika Wa Bithoo'atika „An Ma'shiyatika Wa Bi Fadhlika „Amman Siwaaka Yaa Waasi'al Maghfiroti. Alloohumma Inna Baitaka „Adzhiimun Wa Wajhaka Kariimun Wa Anta Haliimun

Page 51: Panduan umroh

47 www.annisatravel.com

Kariimun „Adzhiimun Tuhibbul „Afwa Fa'fu „Annii Artinya: “Ya Allah sesungguhnya ada beberapa hak yang ada diantara aku denganMu dan kewajiban-kewajiban yang ada padaku dengan makhlukMu. Ya Allah ampunilah kesalahanku terhadapMu dan apapun kesalahanku terhadap makhlukMu, bebaskanlah aku dari padanya, cukupkanlah aku dengan rezekiMu yang halal, terhindar dari yang haram dan dengan berbuat taat kepadaMu dari pada perbuatan durhaka dan dengan nikmat kelebihanMu dari pada mengharapkan orang lain selain dari padaMu, Ya Allah Yang Maha Pengampun. Ya Allah sesungguhnya rumahMu (Baitullah) ini agung, zatMu mulia, Engkau Maha Bijaksana, Maha

Page 52: Panduan umroh

48 www.annisatravel.com

Pemurah, Maha Agung yang sangat suka memberi ampun, maka ampunilah aku.”

- Doa Thowaf Putaran Ketujuh

Alloohumma Innii As‟aluka iimaanan Kaamilan Wa Yaqiinan Shoodiqon Wa Rizqon

Page 53: Panduan umroh

49 www.annisatravel.com

Waasi'an Wa Qolban Khoosyi'an Wa Lisaanan Dzaakiron Wa Rizqon Halaalan Thoyyiban Wa Taubatan Nashuuha Wa Taubatan Qoblal Mauti Wa Maghfirotan Wa Rohmatan Ba'dal Mauti Wal „Afwa „Indal Hisaabi Wal Fauza Bil Jannati Wan Najata Minan Naari Bi Rohmatika Yaa „Aziizu Yaa Ghoffaru Robbii Zidnii „Ilman Wa „Alhiqnii Bis Shoolihin. Artinya: “Ya Allah aku mohon padaMu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyu‟, lidah yang selalu berzikir, rezeki yang halal dan baik, taubat nashuha dan taubat sebelum mati, ampunan dan rahmat sesudah mati, ampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh syurga dan terhindar dari neraka dengan rahmat dan kasih sayangMu, Ya

Page 54: Panduan umroh

50 www.annisatravel.com

Allah Yang Maha Tinggi ,Yang Maha Pengampun. Ya Allah berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.”

- Doa di Multazam Sesudah Thowaf

Page 55: Panduan umroh

51 www.annisatravel.com

Alloohumma Yaa Robbal Baitil Atiiqi A'tiq Riqoobana Wa Riqooba Aabaa‟inaa Wa Ummazhatinaa Wa Ikhwaznina Wa Auladinaa Minan Naari. Yaa Dzal Juudi Wal Karomi Wal Fadhli Wal Manni Wal „Athoo‟i Wal Ihsaani. Alloohumma Ahsin „Aaqibatana Fil Umuuri Kulliha Wa Ajirnaa Min Khizyid Dunya Wa „Adzaabil Aakhiroti. Alloohumma Innii „Abduka Wabnu „Abdika Waaqifun Tahta Baabika Multazimun Bi Aataabika Mutadzallilun Baina Yadaika Arjuu Rohmataka Wa Akhsyaa „Adzaabaka Yaa Qodiimal Ihsani.

Page 56: Panduan umroh

52 www.annisatravel.com

Alloohumma Innii As‟aluka An Tarfa'a Dzikrii Wa Tadho'a Wizrii Wa Tushliha Amrii Wa tuthohhiro Qalbii Wa Tunawwiro Lii Fii Qabrii Wa Taghfiro Lii Dzanbii Wa As‟alukad Darojaatil Ulaa Minal Jannati. Artinya: “Ya Allah Yang memelihara ka‟bah ini, merdekakanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, Ya Allah Yang Maha Pemurah, Yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah baikkanlah kesudahan segala urusan kami dan jauhkanlah dari kehampaaan dan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak dari hambaMu tegak berdiri merapat di bawah pintu ka‟bahMu menundukkan diri di hadapanMu sambil mengharapkan

Page 57: Panduan umroh

53 www.annisatravel.com

rahmatMu, kasih sayangMu dan takut akan siksaMu. Ya Allah Pemilik kebaikan abadi, aku mohon padaMu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku dan berilah cahaya kelak dalam kuburku. Berilah ampunan dosaku dan aku mohon padaMu martabat yang tinggi di dalam syurga.” *Sholat Sunnah Thowaf Setelah selesai melaksanakan thowaf disunnahkan untuk melakukan sholat sunnat thawaf di belakang Maqom Ibrahim, kalau tidak memungkinkan, bisa dilakukan di Hijir Ismail, jika tidak bisa juga boleh dilakukan dimana saja selama berada di dalam area Masjidil Haram. Setelah membaca Al-Fatihah pada roka‟at pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun dan setelah membaca surat

Page 58: Panduan umroh

54 www.annisatravel.com

Al-Fatihah pada roka‟at kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Lafaz niat shalat sunnat thowaf:

Ushollii Sunnatat Thowaafi Rok'ataini Lilaahi Ta'aalaa Artinya: “Aku niat sholat sunnah thowaf dua roka‟at karena Allah” Setelah melaksanakan sholat sunnah thowaf berdoa sebagai berikut:

Page 59: Panduan umroh

55 www.annisatravel.com

Page 60: Panduan umroh

56 www.annisatravel.com

Alloohumma Innaka Ta'lamu Sirrii Wa 'Alaaniyatii Faqbal Ma'dzirotii Wa Ta'lamu Haajatii Fa A'thinii Su‟lii Wa Ta'lamu Maa Fii Nafsii Faghfirlii Dzunuubii. Alloohumma Innii As‟aluka Iimaanan Yubaasyiru Qolbii Wa Yaqiiynan Shoodiqon Hattaa A'lama Annahu Laa Yushiybunii Illaa Maa Katabtaa Lii Ridhon Minka Bimaa Qasamta Lii Anta Waliyyii Fid Dunya Wal Akhiroti Tawaffaniy Musliman Wa Alhiqnii Bis Shoolihiin. Alloohumma Laa Tada' Lanaa Fii Maqoominaa Haadzaa Dzanban Illaa Ghofartahu Wa Laa Hamman Illaa Farrajtahu Wa Laa Haajatan Illa Qodhoitahaa Wa Yassartahaa Fa Yassir Umuurona Wasyroh Shuduurona Wa Nawwir Quluubana Wakhtim Bis Shoolihaati A'maalanaa. Alloohumma Ahyinaa Muslimiin Wa Tawaffanaa Muslimiin Wa Alhiqnii Bis

Page 61: Panduan umroh

57 www.annisatravel.com

Sholihin Wa Ghoiro Khozaayaa Wa Laa Maftuuniin. Artinya: “Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah permintaan ampunku, Engkau Maha Mengetahui keperluanku, kabulkanlah permohonanku, Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku maka ampunilah dosaku. Ya Allah aku mohon padaMu iman yang kekal yang terus melekat di hati, keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tidak ada sesuatu menimpa aku selain dari yang Engkau telah tetapkan bagiku, jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku. Ya Allah Yang Maha Pengasih lebih dari segala yang pengasih, Engkau adalah

Page 62: Panduan umroh

58 www.annisatravel.com

pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang sholeh tanpa kenistaan dan cobaan. Ya Allah janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa kecuali Engkau ampunkan, tiada kesusahan hati kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami dan akhirilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang sholeh. Ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, matikanlah kami dalam keadaan muslim dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang shaleh tanpa kehampaan dan fitnah.” Doa setelah sholat sunnah di Hijir Ismail

Page 63: Panduan umroh

59 www.annisatravel.com

Alloohumma Anta Robbii Laa Iilaaha Illaa Anta Kholaqtanii Wa Ana „Abduka Wa Ana „Alaa „Ahdika Wa Wa'dika Mastatho'tu A'uudzu Bika Min Syarri Maa Shona'tu Abuu‟u Laka Bi Ni'matika „Alayya Wa Abuu‟u Bi Dzanbii Faghfirlii Fa Innahu Laa Yaghfirudz

Page 64: Panduan umroh

60 www.annisatravel.com

Dzunuuba Illaa Anta. Alloohumma Innii As‟aluka Min Khoiri Maa Sa‟alaka Bihi Ibaadukas Shoolihuun Wa A'uudzu Bika Min Syarri Masta'aadzaka Minhu „Ibadukas Sholihuuna. Artinya: “Ya Allah Engkaulah Pemeliharaku, tiada tuhan selain Engkau yang menciptakan aku, aku ini hambaMu memenuhi janji dan ikatan padaMu sedapat mungkin dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang aku perbuat, aku kembali kepadaMu membawa nikmat dan membawa dosa-dosaku maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah aku mohon kepadaMu kebaikan yang diminta juga oleh hamba-hambaMu yang sholeh dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang

Page 65: Panduan umroh

61 www.annisatravel.com

hamba-hambaMu yang sholeh meminta perlindungan pula dari padanya.” Doa minum air zamzam

Alloohumma Innii Asaluka „Ilman Nafi'an Wa Rizqon Waasi'an Wa Syifaa‟an Min Kulli Daa‟in Wa Saqomin Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin Artinya: “Ya Allah aku mohon padaMu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala sakit dan

Page 66: Panduan umroh

62 www.annisatravel.com

penyakit dengan rahmatMu Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih.” Doa Ketika Thowaf Wada’

Page 67: Panduan umroh

63 www.annisatravel.com

Page 68: Panduan umroh

64 www.annisatravel.com

Subhanalloohi Wal Hamdulilaahi Wa Laa Ilaaha Illalloohu Wallahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil „Aliyyil „Adzhiimi. Was Sholatu Was Salamu „Alaa Rosuulillaahi Sholloloohu „Alahi Wa Sallama. Alloohumma IImanan Bika Wa Tashdiiqon Bi Kitaabika Wa Wafaa‟an Bi 'Ahdika Wattibaa'an Lisunnati Nabiyyika Wa Habibika Muhammadin Shololloohu „Alaihi Wa Sallama. Innal Ladzii Farodho „Alaykal Qur‟aana Laroodduka ilaa Ma‟aadin. Yaa Mu‟iidu A‟idnii, Yaa Samii‟u Asmi‟nii, Yaa Jabbaaru Ujburnii, Yaa Sattaaru Usturnii, Yaa Rohiimu Irhamnii, Yaa Roddaadu Urdudnii ilaa Baitika Haadzaa, Warzuqnil „Auda

Page 69: Panduan umroh

65 www.annisatravel.com

Tsummal „Auda Karrootin Ba‟da Marrootin Taa‟ibuuna „Aabiduuna Saa‟ihuuna Li Robbinaa Haamiduuna, Shodaqolloohu Wa‟dahu Wa Nashoro „Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu, Alloohummahfadznii „An Yamiinii Wa „An Yasaarii Wa Min Quddaamiin Wa Min Waroo‟i Dzohrii Wa Min Fauqii Wa Min Tahtii Hattaa Tuwasshilanii ilaa Ahlii Wa Baladii. Alloohumma Hawwin „Alainas Safaro Wathwi Lanal Ardho. Alloohumma Ashibnaa Fii Safarinaa Wakhlufnaa Fii Ahlinaa Yaa Arhamar Roohimiin Wa Yaa Robbal „Aalamiin.

Artinya :

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dan segala puji hany kepada Allah Maha Agung, tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kekuatan

Page 70: Panduan umroh

66 www.annisatravel.com

(untuk menolak kesulitan) kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Besar. Salawat dan salam bagi junjungan Rosulullah SAW. Ya Allah, aku datang kemari karena iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan karena menuriti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Qur‟an kepada mu niscaya memulangkanmu ke tempat kembali, wahai Tuhan yang Kuasa mengembalikan, kembalikan aku ke tempatku, wahai Tuhan Yang Maha Mendengar, dengarlah (kabulkanlah) permohonanku wahau Tuhan Yang Maha Memperbaiki, perbaikilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Pelindung, tutupilah aibku, wahai Tuhan Yang Maha Kasih Sayang, sayangilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Kuasa Mengembalikan, kembalikanlah

Page 71: Panduan umroh

67 www.annisatravel.com

aku ke Ka‟bah ini dan berilah aku rizki untuk mengulanginya berkali-kali, dalam keadaan bertaubat dan beribadah, berlayar menuju Tuhan kami sambil memuji, Allah Maha Menepati janji-Nya membantu hamba-hamba-Nya, yang menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Ya Allah peliharalah aku dari kanan, kiri, depan, dan belakang dari sebelah atas dan bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga di tanah airku. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan bagi kami, lipatkan bumi untuk kami. Ya Allah sertailah, kami dalam perjalanan, dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga yang di tinggal, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih melebihi segala pengasih, wahai Tuhan Yang Memelihara seluruh Alam.”

Page 72: Panduan umroh

68 www.annisatravel.com

Doa Setelah Thowaf Wada’

Sesudah selesai thowaf Wada‟ kemudian dianjurkan berdiri di Multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka‟bah atau searah. Lalu membaca do‟a sebagai berikut:

Page 73: Panduan umroh

69 www.annisatravel.com

Alloohumma Innal Baita Baituka Wal „Abda „Abduka Wabnu „Abdika Wabnu Amatika Hamaltanii „Alaa Maa Sakhkhorta Lii Min Kholqika Hattaa Sayyartanii ilaa Bilaadika Wa

Page 74: Panduan umroh

70 www.annisatravel.com

Balaghtanii Bi Ni‟matika Hattaa A‟antanii „Alaa Qodhoo‟i Manaasikika. Fa In Kunta Rodhiita „Annii Fazdad „Annii Ridhon, Wa illaa Famunnal Aana „Alayya Qobla Tabaa‟udii „An Baitika Haadzaa Awaanunshiroofii In Adzinta Lii Ghoiro Mustabdiliina Bika Wa Laa Bi Baitika Wa Laa Rooghibiina „Anka Wa Laa „An Baitika. Alloohumma Ashibniyal „Aafiyata Fii Badanii Wal „Ishmata Fii Diinii Wa Ahsin Munqolabii Warzuqnii Thoo‟ataka Abadan Maa Abqoitanii Wajma‟ Lii Khairoid Dunyaa Wal Aakhirati Innaka „Alaa Kulli Syai‟in Qodiir. Alloohumma Laa Taj‟al Haadzaa Aakhiral „Ahdi Bi Baitikal Haroomi Wa In Ja‟altahu Aakhirol „Ahdi Fa „Awwidhnii „Anhul Jannata Bi Rohmatika Yaa Arhamar Roohimiin. Aamiin Yaa Robbal „Aalamiin. Artinya:

Page 75: Panduan umroh

71 www.annisatravel.com

“Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, aku ini hamba-Mu anak hambamu yang lelaki dan hamba-Mu yang perempuan. Engkau telah membawa aku ke dalam hal yang Engkau sendiri mudahkan untukku sehingga Engkau jalankan aku ke negeri-Mu ini dan Engkau telah menyampaikan aku dengan nikmat-Mu juga, sehingga Engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah Haji. Kalau Engkau rela pada ku, maka tambahkanlah keridhaan itu padaku. Jika tidak maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumah-Mu ini. Sekarang sudah waktunya aku pulang, jika Engkau izinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan Engkau (Dzat-Mu) ataupun rumah-Mu bukan benci pada-Mu. Ya Allah, bekalilah aku ini dengan afiat pada tubuhku, tetap menjaga agamaku, baik kepulanganku, dan berilah aku taat setia pada-Mu selama-

Page 76: Panduan umroh

72 www.annisatravel.com

lamanya selamaEngkau membiarkan aku hidup dan kumpulkanlah bagiku kebajikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu. Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang lebih dari segenap kasih. Amiin. Wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam.”

Page 77: Panduan umroh

73 www.annisatravel.com

3. Sa’i Sa‟i berarti berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwa.

Syarat Sa’i:

- Dimulai dari bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwa

- Dari bukit Shofa ke bukit Marwa dihitung sekali perjalanan

- Dari bukit Marwa ke bukit Shofa dihitung sekali perjalanan

- Dilakukan sebanyak 7 kali - Sa‟i dilaksanakan setelah melaksanakan

Thowaf Umroh - Orang yang Sa‟i tidak boleh dialihkan

oleh sesuatu - Tidak boleh berbelok-belok ketika

melakukan Sa‟i -

Page 78: Panduan umroh

74 www.annisatravel.com

Sunnah-Sunnah Sa’i:

- Berjalan dengan tenang ketika Sa‟i dan mempercepatnya diantara dua lampu hijau

- Dilakukan secara berturut-turut - Suci dari hadats dan najis - Memperbanyak dzikir dan doa ketika Sa‟i - Dilakukan secara muwalat (tidak

terputus) dalam setiap perjalanan - Disunnahkan membaca doa dibawah ini

setiap melewati dua pilar hijau

Robbighfir Warham Wa‟fu Wa Takarram Wa Tajaawaz „Ammaa Ta‟lamu, Innaka Ta‟lamu

Page 79: Panduan umroh

75 www.annisatravel.com

Maa Laa Na‟lamu Innaka Antal A‟azzul Akrom. Artinya: “Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

- Disunnahkan membaca ayat di bawah ini setiap kali mendekati bukit Shofa dan Marwa

Page 80: Panduan umroh

76 www.annisatravel.com

Innash Shofaa Wal Marwata Min Sya‟aa‟irillaahi, Faman Hajjal Baita Awi‟tamaro Fa Laa Junaaha „Alaihi An Yaththowwafa Bihimaa Wa Man Tathowwa‟a Khoiron Fa Innallooha Syaakirun „Aliimun. Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan sa‟i antara keduanya). Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

- Disunnahkan membaca doa ketika hendak mendaki bukit Shofa sebelum memulai Sa‟i

Page 81: Panduan umroh

77 www.annisatravel.com

Bismillahirrohmaanirrohiim Abda‟u Bima Bada‟alloohu Bihi Wa Rosuuluhu Innas Shofa Wal Marwata Min Sya'aairillaahi Faman Hajjal Baiita Awi‟tamaro Falaa Junaaha „Alaihi Ayyathowwafa Bihimaa Wa Man Tathowwa'a Khairon Fa Innallooha Syaakirun „Aliiimun. Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Aku mulai dengan apa yang dengannya Allah Memulai. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka

Page 82: Panduan umroh

78 www.annisatravel.com

barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan sa‟i antara keduanya). Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

- Disunnahkan membaca doa di atas bukit Shofa dengan menghadap ke arah Ka‟bah

Page 83: Panduan umroh

79 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa Lillaahil Hamdu. Alloohu Akbar „Alaa Maa Hadaanaa. Wal Hamdu Lillaahi „Alaa Maa Aulaanaa Laa Ilaaha illalloohu Wahdahuu Laa Syarika Lahu, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu Yuhyii Wa Yumiitu Bi Yadihil Khoiru Wa Huwa „Alaa Kulli Syai‟in Qodiir. Laa Ilaaha illalloohu Wahdahu Laa Syarika Lahu, Anjaza Wa'dahu Wa Nashoro „Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa Ilaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruun. Artinya :

Page 84: Panduan umroh

80 www.annisatravel.com

Artinya: “Allah maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, pada kekuasaan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan memurnikan kepatuhan (ikhlas) semata kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci.”

Page 85: Panduan umroh

81 www.annisatravel.com

Berikut ini adalah dzikir dan doa ketika melakukan Sa’i:

- Doa Sa’i Putaran Pertama (Shofa-Marwah)

Page 86: Panduan umroh

82 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbaru, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar Kabiiroo, Wal Hamdu Lillaahi Katsiiroo, Wa Subhaanal „Azhiimi Wa Bihamdihil Kariimi Bukratan Wa Ashiilaa, Wa

Page 87: Panduan umroh

83 www.annisatravel.com

Minal Laili Fasjud Lahu Wa Sabbihhu Lailan Thowiilan, Laa Ilaaha illalloohu Wahdahu Anjaza Wa‟dahu Wa Nashoro „Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa Syai‟a Qoblahu Wa Laa Ba‟dahu Yuhyii Wa Yumiitu Wa Huwa Hayyun Daa‟imun Laa Yamuutu Wa Laa Yafuutu Abadaa, Biyadihil Khoiru Wa ilaihil Mashiiru Wa Huwa „Alaa Kulli Syai‟in Qodiir. Robbanaa Najjinaa Minan Naari Saalimiina Ghoonimiina Farihiina Mustabsyiriina Ma'a „Ibadikas Sholihiina Ma'al Ladziina An'amalloohu „Alaihim Minan Nabiyyiina Was Shiddiiqiina Wasy Syuhadaa‟i Waa Sholihiina Wa Hasuna Ulaa‟ika Rofiiqon Dzalikal Fadhlu Minalloohi Wa Kafaa Billaahi Aliiman, Laa ilaaha illalloohu Haqqon Haqqon, Laa ilaaha illalloohu Ta'abbudan Wa Riqqon, Laa ilaaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu

Page 88: Panduan umroh

84 www.annisatravel.com

Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruuna. Artinya : “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah maha Besar dengan segala kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dengan segala pujian-Nya yang tidak terhingga. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan pujian, Yang Maha Mulia di waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian malam, bersujud dan bertasbihlah pada-Nya sepanjang malam. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janji-Nya membela hamba-hamba-Nya yang menghancurkan musuh-musuh-Nya dan tidak ada sesuatu sebelum-Nya dan tidak ada sesuatu pun sesudah-Nya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah maha Hidup kekal tiada mati dan tiada

Page 89: Panduan umroh

85 www.annisatravel.com

musnah (hilang) untuk selama-lamanya. Hanya di tangan-Nyalah terletak kebajikan dan kepada-Nyalah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

- Doa Sa’i Putaran Kedua (Marwah-Shofa)

Page 90: Panduan umroh

86 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu Laa ilaaha illalloohul Waahidul Fardush Shamad, Alladzii Lam Yattakhidz Shoohibatan Wa Laa Waladan Wa

Page 91: Panduan umroh

87 www.annisatravel.com

Lam Yakun Lahu Syariikun Fil Mulki Wa Lam Yakun Lahu Waliyyun Minadz dzulli Wa Kabbirhu Takbiiroo. Alloohumma Innaka Qulta Fii Kitaabikal Munzali, Ud‟uunii Astajib Lakum, Da‟aunaaka Robbanaa Faghfirlanaa Dzunuubanaa Wa Kaffir „Annaa Sayyi‟aatinaa Wa Tawaffanaa Ma‟al Abroori. Robbanaa Wa Aatinaa Maa Wa‟attanaa „Alaa Rusulika Walaa Tukhzinaa Yaumal Qiyaamati Innaka Laa Tukhliful Mii‟aad. Robbanaa „Alaika Tawakkalnaa Wa ilaika Anabnaa Wa ilaikal Mashiiru. Rabbanaghfir Lanaa Dzunuubanaa Wa Li ikhwaaninal Ladziina Sabaquunaa Bil iimaani Wa Laa Taj‟al Fii Quluubinaa Ghillan Lilladziina Aamanuu Rabbanaa Innaka Ro‟uufur Rohiim. Artinya : “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala

Page 92: Panduan umroh

88 www.annisatravel.com

pujian. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tunggal dan tumpuan segala maksud dan hajat, yang tidak beristri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam kekuasaan. Tidak menjadi pelindung kehinaan. Agungkanlah Dia dengan segenap kebesaran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam Qur‟an-Mu: “Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Ku perkenankan bagimu.” Sekarang kami telah memohon kepada-Mu wahai Tuhan kami. Ampunilah kami seperti halnya Engkau telah janjikan kepada kami, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu) “berimanlah kamu kepada Tuhanmu.” Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan wafatkanlah kami

Page 93: Panduan umroh

89 www.annisatravel.com

beserta orang yang baik-baik. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Allah hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal, hanya kepada Engkaulah tumpuan segala sesuatu dan kepada Engkaulah tempat kembali. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa semua saudara kami dan jangan Engkau jadikan kedengkian dalam kalbu kami terhadap mereka yang telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha pengasih dan maha Penyayang.”

Page 94: Panduan umroh

90 www.annisatravel.com

- Doa Sa’i Putaran Ketiga (Shofa-Marwah)

Page 95: Panduan umroh

91 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Robbanaa Atmim Lanaa Nuuronaa Waghfir Lanaa Innaka „Alaa Kulli Syai‟in Qodiir, Alloohumma Innii As‟alukal Khoiro Kullahu „Aajilahu Wa Aajilahu Wa-Astaghfiruka Lidzanbii Wa As‟aluka Rohmataka Yaa Arhamar Roohimiin. Robbii Zidnii ilman Wa Laa Tuzigh Qolbiy Ba'da Idz Hadaitanii Wahab Lii Min Ladunka Rohmatan Innaka Antal Wahhabu. Alloohumma „Aafini

Page 96: Panduan umroh

92 www.annisatravel.com

Fii Sam'ii Wa Bashorii Laa Ilaaha illaa Anta, Alloohumma Innii A'uudzubika Min „Adzabil Qobri Laa ilaaha illaa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minadzh Dzhoolimiin. Alloohumma Innii A'uudzu Bika Minal Kufri Wal Faqri. Alloohumma Innii A'uudzu Bi Ridhooka Min Sakhothika Wa Bi Mu'aafaatika Min 'Uquubatika Wa A'uudzu Bika Minka Laa Uhshii Tsanaa‟an „Alaika Anta Kamaa Atsnaita „Ala Nafsika Falakal Hamdu Hatta Tardho. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hanya bagi Allah semua pujian. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya terang bagi kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu segala kebaikan yang sekarang dan masa

Page 97: Panduan umroh

93 www.annisatravel.com

yang akan datang dan aku mohon ampunan pada-Mu akan dosaku serta aku mohon pada-Mu rahmat-Mu wahai Tuhan Yang maha Pengasih dari segala pengasih. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan janganlah engkau sesatkan hatiku setelah Engkau berikan petunjuk kepadaku dan karuniakanlah kepadaku Rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku dan penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhoMu dari amarahMu, dan dengan maafMu dari siksaMu, dan Dan aku berlindung denganMU dari Mu, aku tidak bisa memujiMU sebagaimana Engkau memuji atas diriMU sendiri, dan bagiMu segala puji sampai Engkau ridho.

Page 98: Panduan umroh

94 www.annisatravel.com

- Doa Sa’i Putaran Keempat (Marwah-Shofa)

Page 99: Panduan umroh

95 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Alloohumma Innii As‟aluka Min Khairi Maa Ta‟lamu Wa A‟uudzu Bika Min Syarri Maa Ta‟lamu Wa Astaghfiruka Min Kulli Maa Ta‟lamu Innaka Anta „Allaamul Ghuyuubi. Laa ilaaha illalloohul Malikul Haqqul Mubiini, Muhammadur Rasuululloohis Shoodiqul Wa‟dul Amiin. Alloohumma Innii

Page 100: Panduan umroh

96 www.annisatravel.com

As‟aluka Kamaa Hadaitanii Lil Islaami An La Tanzi‟ahu Minnii Hattaa Tatawaffanii Wa Ana Muslimun. Alloohummaj‟al Fii Qolbii Nuuran Wa Fii Sam‟ii Nuuron Wa Fii Bashorii Nuuran. Alloohummasyroh Lii Shadrii Wa Yassir Lii Amrii Wa A‟uudzu Bika Min Wasaawisis Shodri Wa Syataatil Amri Wa Fitnatil Qobri. Alloohumma Innii A‟uudzu Bika Min Syarri Maa Yaliju Fil Laili Wa Syarri Maa Yaliju Fin Nahaari Wa Min Syarri Maa Tahubbu Bihir Riyaahu Yaa Arhamar Roohimiin. Subhaanaka Maa „Abadnaaka Haqqo „Ibaadatika Yaa Alloohu Subhaanaka Maa Dzakarnaaka Haqqo Dzikrika Yaa Allooh. Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon pada-Mu dari kebaikan yang Engkau tahu dan berlindung

Page 101: Panduan umroh

97 www.annisatravel.com

pada-Mu dari kejahatan yang Engkau tahu, dan aku mohon ampun pada-Mu dari segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Raja yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan Allah yang selalu menepati janji lagi terpercaya. Ya Allah sebagaimana Engkau telah menunjuki aku memilih Islam, maka aku mohon kepada-Mu untuk tidak mencabutnya, sehingga aku meninggal dalam keadaan muslim. Ya Allah, berilah cahaya terang dalam hati, telinga dan penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala urusan. Dan aku berlindung pada-Mu dari godaan bisikan hati, kekacauan urusan dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang bersembunyi di waktu malam

Page 102: Panduan umroh

98 www.annisatravel.com

dan siang hari, serta kejahatan yang dibawa angina lali, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih. Ya Allah, maha Suci Engkau, kami tidak bisa mengembah-Mu dengan pengabdian yang semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak bisa menyebut-Mu (dzikir) dengan semestinya.

- Doa Sa’i Putaran Kelima (Shofa-Marwah)

Page 103: Panduan umroh

99 www.annisatravel.com

Page 104: Panduan umroh

100 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Subhaanaka Maa Syakarnaaka Haqqo Syukrika Yaa Alloohu Subhanaka Maa A'laa Sya‟anuka Yaa Alloohu. Alloohumma Habbib ilainal iimana Wa Zayyinhu Fii Quluubina Wa Karrih ilainal Kufro Wal Fusuuqo Wal 'Ishyaana Waj'alnaa Minar Roosyidiina. Alloohumma Qinii Adzaabaka Yauma Tab'atsu Ibaadaka. Alloohummahdinii Bil Huda Wa Naqqinii Bit Taqwa Waghfir Lii Fil Aakhiroti Wal Uulaa. Alloohummabsuth Alainaa Min Barokaatika Wa Rohmatika Wa Fadhlika Wa Rizqika. Alloohumma Innii As‟alukan Na‟iimal Muqiimal Ladzii Laa Yahuulu Wa Laa Yazuulu Abadan. Alloohummaj'al Fii Qolbii Nuuron Wa Fii Sam'ii Nuuron Wa Fii Bashorii Nuuron Wa Fii Lisaanii Nuuron Wa „An Yamiinii Nuuron Wa Min Fauqii Nuuron Waj'al Fii Nafsii Nuuron

Page 105: Panduan umroh

101 www.annisatravel.com

Wa 'Azzhim Lii Nuuron. Robbisyroh Lii Shodrii Wa Yassir Lii Amrii. Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah segala pujiaan. Maha Suci Engkau, kami tidak mensyukuriMu dengan syukur yang semestinya, ya Allah. Maha Suci Engkau, alangkah Agung ZatMu, ya Allah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hati kami. Tanamkan kebencian bagi kami kepada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, Ya Allah lindungilah aku dari adzabMu di hari Engkau membangkitkanhamba-hambaMu,Ya Allah berilah aku hidayah, bersihkanlah aku dengan taqwa dan ampunilah dosaku di akhirat kelak,Ya Allah limpahkanlah

Page 106: Panduan umroh

102 www.annisatravel.com

keberkahanMu, rahmatMu, karuniaMu dan rizqiMu, Ya Allah aku memohon kepadaMu keni‟matan yang kekal yang tidak akan pernah berganti dan hilang selama-lamanya,Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di lisanku, cahaya di sisi kananku, cahaya di atasku, cahaya di jiwaku, terangilah cahayaku. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku”

- Doa Sa’i Putaran Keenam (Marwah-Shofa)

Page 107: Panduan umroh

103 www.annisatravel.com

.

Page 108: Panduan umroh

104 www.annisatravel.com

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Wa lillaahil Hamdu, Laa ilaaha illalloohu Wahdahu Shodaqo Wa'dahu Wa Nashoro „Abdahu Wa Hazamal Ahzaaba Wahdahu Laa ilaaha illalloohu Wa Laa Na'budu illaa Iyyaahu Mukhlishiina Lahud Diina Wa Law Karihal Kaafiruuna. Alloohumma Innii As‟alukal Huda Wat Tuqoo Wal 'Afaafa Wal Ghinaa. Alloohumma Lakal Hamdu Kalladzii Naquulu Wa Khoiro Mimma Naquulu. Alloohumma Innii As‟aluka Ridhooka Wal Jannata Wa A'uudzu Bika Min Sakhothika Wan Naari Wa Maa Yuqarribunii ilaihaa Min Qoulin Aw Fi‟lin

Page 109: Panduan umroh

105 www.annisatravel.com

Aw „Amalin. Alloohumma Bi Nuurikahtadainaa Wa Bi Fadhlikastaghnaina Wa Fii Kanafika Wa In'aamika Wa 'Athoo‟ika Wa Ihsaanika Ashbahnaa Wa Amsaina Antal Awwalu Fa Laa Qoblaka Syai‟un Wa Laa Aakhiru Fa Laa Ba'daka Syai‟un Wadz Dzhoohiru Fa Laa Syai‟un Fauqoka Wal Baathinu Fa Laa Syai‟un Duunaka, Na'uudzu Bika Minal Falasi Wal Kasali Wa 'Adzaabil Qabri Wa Fitnatil Ghinas Wa Nas‟alukal Fauza Bil Jannati. Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bgai Allah segala puji. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati janjiNya, menolong hambaNya,dan dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuhNya. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selain Dia dengan memurnikan kepatuhan kepadaNya,

Page 110: Panduan umroh

106 www.annisatravel.com

sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya Allah, aku mohon padaMu petunjuk, ketakwaan, pengendalian diri dan kekayaan. Ya Allah, padaMulah segala puji seperti yang kami ucapkan dan bahkan lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah, aku mohon padaMu dari murkaMu dan siksa neraka dan apapun yang dapat mendekatkan daku kepadanya, baik ucapan maupun amal perbuatan. Ya Allah, hanya dengan cahayaMu kami mendapat petunjuk, dengan pemberianMu kami merasa cukup, dan dalam naunganMu, nikmatMu, anugerahMu dan kebajikanMu jualah kami ini berada di waktu pagi dan petang. Engkau yang mula pertama, maka tak ada sesuatupun yang ada sebelumMu, Engkau pula yang paling akhir, maka tak ada sesuatupun yang ada sesudahMu. Engkaulah Yang zhahir, maka

Page 111: Panduan umroh

107 www.annisatravel.com

tak ada sesuatupun diatas Engkau. Engkau pula yang bathin, maka tak ada sesuatupun dibawahMu. Kami berlindung padaMu dari kepailitan, malas, siksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon padaMu kemenangan memperoleh surga”.

- Doa Sa’i Putaran Ketujuh (Shofa-Marwah)

.

Page 112: Panduan umroh

108 www.annisatravel.com

.

.

. Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar Kabiiroo, Wal Hamdu Lillaahi Katsiroo, Alloohumma Habbib ilayyal iimaana Wa Zayyinhu Fii Qalbii Wa Karrih ilayyal Kufro

Page 113: Panduan umroh

109 www.annisatravel.com

Wal Fusuuqa Wal „Ishyaana Waj'alnii Minar Roosyidiina. Alloohummakhtim Bil Khoirooti Aajaalanaa Wa Haqqiq Bi Fadhlika Aamaalanaa Wa Sahhil Li Buluughi Ridhooka Subulana Wa Hassin Fii Jami'il Ahwaali A'maalanaa. Ya Munqidzal Ghorqi Ya Munjiyal Halaki Ya Syahiida Kulli Najwa Ya Muntaha Kulli Syakwaa Ya Qadiimal Ihsaani Ya Daa‟imal Ma'ruufi Ya Man Laa Ghinan Bi Syai‟in „Anhu Wa Laa Budda Li Kulli Syai‟in Minhu Ya Man Rizqu Kulli Syai‟in „Alaihi Wa Mashiiru Kulli Syai‟in ilaihi. Alloohumma Innii „Aa‟idzun Bika Min Syarri Maa A'thoitanaa Wa Min Syarri Maa Mana'tanaa. Alloohumma Tawaffanaa Muslimiina Wa Alhiqnaa Bis Shoolihiina Ghoiro Khozaaya Wa Laa Maftuuniina. Robbi Yassir Wa Laa Tu'assir Robbi Atmim Bil Khoiri. Artinya:

Page 114: Panduan umroh

110 www.annisatravel.com

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah segala pujiaan. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hati kami. Tanamkan kebencian bagi kami kepada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah jadikan akhir ajal kami dengan kebaikan dan dengan karuniaMu kabulkanlah segala harapan kami, mudahkan jalan kami untuk menggapai ridhoMu, dan perbaguslah amal ibadah kami dalam setiap keadaan kami. Wahai Dzat Yang Maha Menyelamatkan dari tenggelam, Yang Maha Menyelamatkan dari kehancuran, Yang Maha Melihat setiap bisikan rintihan, dan Tempat melimpahkan segala keluhan, Yang Kekal Kebaikannya, Yang Senantiasa Berbuat Baik, Yang Tanda DiriNya segala sesuatu tidak

Page 115: Panduan umroh

111 www.annisatravel.com

berdaya, Yang Maha Dibutuhkan oleh semua makhluk, Yang Maha Mengatur rizqi makhlukNya, Yang Menjadi Tempat Kembali segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau berikan kepada kami dan yang Engakau cegah daripada kami. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang Muslim dan pertemukanlah kami dengan hamba-hambaMu yang sholeh tanpa kehinaan dan fitnah. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Page 116: Panduan umroh

112 www.annisatravel.com

Setelah sempurna melaksanakan Sa’i disunnahkan membaca doa sebagai berikut:

Robbanaa Taqobbal Minnaa Wa 'Aafinaa Wa'fu „Anna Wa „Alaa Thoo‟atika Wa Syukrika A'innaa Wa „Alaa Ghoyrika Laa

Page 117: Panduan umroh

113 www.annisatravel.com

Takilnaa Wa 'Alal iimaani Wal Islaamil Kaamili Jamii‟an Tawaffanaa Wa Anta Roodhin „Annaa. Alloohummarhamnaa Bi Tarkil Ma'aashii Abadan Maa Abqaitanaa Warhamnaa An Natakallafa Maa Laa Ya'niinaa Warzuqnii Husnan Nadzhorii Fiimaa Yurdhiika „Annii Yaa Arhamar Roohimiina. Artinya: “Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah perlindungan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepada-Mu. Janganlah Engkau jadikan kami bergantung selain kepada-Mu. Matikanlah kami dalam iman dan Islam secara sempurna dalam keridhaan-Mu. Ya Allah rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan rahmatilah kami sehingga tidak

Page 118: Panduan umroh

114 www.annisatravel.com

berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami sikap pandang yang baik terhadap apa-apa yang membuat-Mu ridha terhadap kami. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.”

Page 119: Panduan umroh

115 www.annisatravel.com

4. Tahallul Tahallul berarti mencukur atau memotong rambut setelah melaksanakan Sa‟i. Maka setelah proses ini segala hal yang sebelumnya diharamkan ketika Ihram menjadi halal kembali. Adapun kadar kewajiban tahallul yaitu menghilangkan tiga lembar rambut baik dengan cara memotong, menggunting dan cara yang lain.

Sunnah-sunnah Tahallul:

- Dimulai dari bagian kanan - Menghadap qiblat - Mencukur rambut untuk laki-laki dan

memendekkan rambut untuk perempuan

Page 120: Panduan umroh

116 www.annisatravel.com

Doa ketika Tahallul:

Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohu Akbar, Alloohumma Hadzihi Naashiyatii Biyadika, Faj‟al Lii Bikullo Sya‟rotin Nuuron ilaa Yaumil Qiyaamah, Faghfir Lii Dzanbii

Artinya:

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah, inilah rambutku maka jadikanlah setiap helainya sebagai cahaya sampai hari kiamat, ampunilah dosaku

Page 121: Panduan umroh

117 www.annisatravel.com

Doa selesai Tahallul:

Alloohumma Aatinii Bikulli Sya‟rotin Hasanah, Wamhu „Annii Bihaa Sayyi‟ah, Warfa‟ Lii Bihaa Darojah, Allohummaghfir Lil Muhalliqiina Wal Muqosshiriina Wa Li Jamii‟il Muslimiin. Artinya: “Ya Allah, berikanlah kepadaku dengan tiap helai rambut berupa kebaikan, hapuslah dengannya setiap keburukanku, angkatlah dengannya derajatku. Ya Allah, ampuni setiap yang mencukur rambut, yang memendekkannnya dan seluruh kaum Muslimin.

Page 122: Panduan umroh

118 www.annisatravel.com

5. Tertib Tertib berarti melaksanakan proses ibadah Umroh dengan sempurna dari awal sampai akhir dan tidak ada satu kekurangan apapun dengan memenuhi segala syarat, kewajibah dan sunnah.

Page 123: Panduan umroh

119 www.annisatravel.com

ZIARAH KE KOTA MADINAH Doa Masuk Kota Madinah

Alloohumma Haadzaa Haromu Rosuulika Faj‟alhu Lii Wiqooyatan Minan Naari Wa Amaanatan Minal „Adzaabi Wa Suu‟il Hisaabi. Artinya:

“Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW, maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab (perhitungan di hari kemudian).”

Page 124: Panduan umroh

120 www.annisatravel.com

Keutamaan Kota Madinah Madinah sebagai kota Rasulullah SAW mempunyai 5 (lima) nama: - Al-Madinah Al-Munawwaroh (Kota Yang Bercahaya) - Thobah - Thoibah - Yatsrib (Nama Sebelum Nabi Muhammad SAW datang berhijrah) Berziarah ke Madinah meskipun tidak termasuk rukun dan wajib haji akan tetapi merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya tidak ditinggalkan oleh para jamaah haji. Berziarah ke Madinah di samping berziarah ke kubur Rasulullah SAW yang menjadi tujuan pokok, juga berziarah ke tempat-tempat lain yang bersejarah di antaranya, Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq dan ke Kubur

Page 125: Panduan umroh

121 www.annisatravel.com

Baqi. Khusus berziarah ke kubur Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan fadhilah dan keutamaan, sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits di bawah ini: Hadits riwayat Al-Bazzar dan Ad-Daaroquthny dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Man Zaaro Qabrii Wajabat Lahu Syafa'atii Artinya: “Siapa yang berziarah ke kuburku, maka ia berhak mendapat syafaatku.” Hadits riwayat Ath-Thobroni dari Ibn As-Subuki, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Page 126: Panduan umroh

122 www.annisatravel.com

Man Jaa‟anii Zaa‟iron Laa Tahmiluhu Haajatun illaa Ziyarotii Kaana Haqqon „Alayya An Akuuna Lahu Syafii‟an Yaumal Qiyaamati Artinya: “Siapa yang mendatangi aku dan tidak ada maksud lain kecuali menziarahi aku, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat” Hadits riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Page 127: Panduan umroh

123 www.annisatravel.com

Maa Min Ahadin Yusallimu „Alayya illaa Roddalloohu „Alayya Ruuhii Hatta Arudda „Alaihis Salaama Artinya: “Tidak ada seseorang yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, sehingga aku menjawab salamnya.” Adab-adab Ziarah ke Makam Rasulullah SAW Dalam berziarah ke Madinah ada beberapa hal yang harus diperhatikan: - Sunnah bagi orang yang berziarah, di

samping niat berziarah kepada Rasul, juga niat bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan ziarah dan shalat di Masjid Nabawi.

- Sunnah apabila menuju kota Madinah banyak-banyak membaca shalawat dan

Page 128: Panduan umroh

124 www.annisatravel.com

salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dan mohon kepada Allah agar ziarahnya diterima.

- Sunnah mandi sebelum memasuki kota Madinah dan memakai pakaian yang baik.

- Agar menghadirkan di dalam hati masing-masing akan kebesaran dan kemuliaan kota Madinah, karena kota Madinah itu kota yang paling afdhal di muka bumi ini sesudah kota Makkah dan yang memuliakan kota itu adalah makhluk Allah yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW.

- Hendaknya dari awal datang di Madinah sampai ia meninggalkan kota Madinah menghadirkan dalam hatinya akan kebesaran Nabi Muhammad SAW seakan-akan ia melihatnya.

- Apabila sampai di pintu Masjid Nabawi supaya membaca bacaan sebagaimana

Page 129: Panduan umroh

125 www.annisatravel.com

waktu masuk ke Masjidil Haram. Mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk dan kaki kiri pada waktu keluar. Kemudian menuju raudhah dan shalat tahiyyatal masjid sebagai tanda syukur akan ni‟mat yang Allah berikan.

- Setelah selesai shalat tahiyyatul masjid berdoa agar Allah menyempurnakan tujuannya dan menerima ziarahnya.

- Kemudian mendatangi kubur Rasulullah dengan menghadap dinding kubur dan membelakangi kiblat. Dalam ziarahnya supaya berdiri dengn mengarahkan pandangan ke bawah, memejamkan mata, mengosongkan hati dari segala urusan dunia serta menghadirkan di dalam hati akan kebesaran Nabi Muhammad SAW yang ia sedang hadapi.

Page 130: Panduan umroh

126 www.annisatravel.com

- Kemudian membaca (menyampaikan) salam kepada Rasulullah SAW dengan tidak mengeraskan suara dengan ucapan sebagai berikut:

.

. .

. .

. .

.

. .

.

.

Page 131: Panduan umroh

127 www.annisatravel.com

.

.

.

.

.

.

.

Page 132: Panduan umroh

128 www.annisatravel.com

.

Assalaamu „Alaika Yaa Rosulallooh. Assalaamu „Alaika Yaa Nabiyyallooh. Assalaamu „Alaika Yaa Khoiro Kholqillaah. Assalaamu „Alaika Yaa Habiiballooh.

Page 133: Panduan umroh

129 www.annisatravel.com

Assalaamu „Alaika Yaa Nadziir. Assalaamu „Alaika Yaa Basyiir. Assalaamu „Alaika Yaa Thoohir. Assalaamu „Alaika Yaa Nabiyyar Rohmah. Assalaamu „Alaika Yaa Nabiyyal Ummah. Assalaamu „Alaika Yaa Abal Qoosim. Assalaamu „Alaika Yaa Rosuula Robbil „Aalamiin. Assalaamu „Alaika Yaa Sayyidal Mursaliin Wa Yaa Khootaman Nabiyyiin. Assalaamu „Alaika Yaa Khoirol Kholaa‟iqi Ajma‟iin. Assalaamu „Alaika Yaa Qoo‟idal Ghurril Muhajjaliin. Assalaamu „Alaika Wa 'Alaa Aalika Wa Ahli Baitika Wa Azwaajika Wa Dzurriyyaatika Wa Ashhaabika Ajma'iin. Assalaamu „Alaika Wa 'Alaa Saa‟iril Anbiyaa‟i Wa Jamii'i Ibaadillaahis Shoolihiin. Jazaakalloohu „Anna Afdhola Maa Jaza Nabiyyan Wa Rosuulan „An Ummatihi Wa Akmala Wa Athyaba Ma Sholla „Alaa Ahadin Minal Kholqi Ajma'iin. Asyhadu An Laa ilaaha

Page 134: Panduan umroh

130 www.annisatravel.com

illalloohu Wahdahu Laa Syariika Lahu. Wa Asyhadu Annaka Qod Ballaghtar Risaalata Wa Addaital Amaanata Wa Nashohtal Ummata Wa Jaahatta Fillaahi Haqqo Jihaadihi. Alloohumma Wa Aatihil Wasiilata Wal Fadhilata Wab'atshul Maqoomal Mahmuudal Ladzi Wa'attahu. Alloohumma Sholli „Alaa Muhammadin „Abdika Wa Rosuulikan Nabiyyil Ummiyyi Wa 'Alaa Aali Muhammadin Wa Azwaajihi Wa Dzurriyyaatihi Kamaa Shollaita „Alaa Ibroohiima Wa „Alaa Aali Ibroohiima Wa Baarik „Alaa Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi Wa 'Alaa Aali Muhammadin Wa Azwaajihi Wa Dzurriyyaatihi Kamaa Baarokta „Alaa Ibroohiima Wa 'Alaa Aali Ibroohiima Fil „Aalamiina Innaka Hamiidun Majiid. Artinya:

Page 135: Panduan umroh

131 www.annisatravel.com

“ Salam sejahtera atasmu Wahai Utusan Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Kekasih Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Utusab Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Sebaik-baiknya Makhluk Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Kekasih Allah, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemberi Peringatan, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemberi Kabar Gembira, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Yang Suci, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Pembawa Rahmat, Salam sejahtera atasmu Wahai Nabi Pemimpin Umat, Salam sejahtera atasmu Wahai Bapaknya Qosim, Salam sejahtera atasmu Wahai Utusan Tuhan Semesta Alam, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemimpin Para Rasul, Salam sejahtera atasmu Wahai Penutup Para Nabi, Salam sejahtera atasmu Wahai Makhluk

Page 136: Panduan umroh

132 www.annisatravel.com

Termulia, Salam sejahtera atasmu Wahai Pemimpin Orang-orang yang bercahanya wajahnya, Salam sejahtera atasmu dan keluargamu, para Ahlul Baitmu, istri-istrimu, anak keturunanmu dan para sahabatmu. Salam sejahtera atasmu dan atas seluruh para Nabi dan hamba-hamba Allah yang sholeh. Semoga Allah membari balasan kebaikan kepadamu sebagaimana Allah telah memberi balasan kebaikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasehati umat, dan berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah dia di kedudukan

Page 137: Panduan umroh

133 www.annisatravel.com

yang tinggi yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Ya Allah berilah Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya seperti apa yang telah Engkau anugerahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkahilah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya seperti yang Engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Tinggi. Jika ada yang titip salam untuk Rasulullah supaya disampaikan dengan ucapan sebagai berikut:

“Assalaamu „Alaika Yaa Rosulallooh Min …………..”

Page 138: Panduan umroh

134 www.annisatravel.com

Artinya Salam atasmu Wahai Rasulullah dari (sebutkan nama orangnya). - Kemudian bergeser ke arah kanan sekedar

satu hasta dan menyampaikan salam kepada Abu Bakar dengan ucapan sebagai berikut:

Assalaamu Alaika Yaa Aba Bakrin Shofiyya Rosuulillaahhi Wa Tsaaniihi Fil Ghoori Jazaakalloohu „An Ummati Nabiyyihi Khoiron. Artinya: “Salam Sejahtera Atas Dirimu Wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kekasih Rasulullah SAW, Yang Menemani Rasulullah SAW Ketika Di

Page 139: Panduan umroh

135 www.annisatravel.com

Gua Tsur, Semoga Allah SWT Memberikan Balasan Kebaikan Atas Umat Nabinya” - Selesai menyampaikan salam kepada Abu

Bakar bergeser lagi ke kanan dan menyampaikan salam kepda Umar ibnul Khattab dengan ucapan sebagai berikut:

Assalaamu Alayka Yaa Umarobnil Khotthoobi, A‟azzalloohu Bikal Islaama, Jazaakalloohu „An Ummati Muhammadin Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Khoiron. Artinya: “Salam Sejahtera Atas Dirimu Wahai Umar Ibnul Khottob, Allah SWT Memuliakan Islam

Page 140: Panduan umroh

136 www.annisatravel.com

Denganmu, Semoga Allah SWT Memberikan Balasan Kebaikan Atas Umat Nabinya” - Lalu berbalik menghadap qiblat untuk

berdoa untuk dirinya, kedua orang tuanya, ahli kerabatnya, saudaranya dan orang-orang yang berwasiat doa serta semua orang muslimin dan muslimat. Di antara yang patut dibaca, doa di bawah ini:

Page 141: Panduan umroh

137 www.annisatravel.com

.

.

.

Page 142: Panduan umroh

138 www.annisatravel.com

.

.

.

.

Alloohumma Innaka Qulta Wa Qoulukal Haqqu “Wa Lau Annahum Idzh Dzholamuu Anfusahum Jaa‟uuka Fastaghfarullooha

Page 143: Panduan umroh

139 www.annisatravel.com

Wastaghfaro Lahumur Rosuulu Lawajadullooha Tawwaban Rohiiman”, Alloohumma Innii As‟aluka An Tusyaffi'a Fiyya Nabiyyaka Wa Rosuulaka Muhammadan Shollolloohu Alaihi Wa Sallama Yauma Laa Yanfa'u Maalun Wa Laa Banuunun illaa Man Atallooha Bi Qolbin Saliim. Wa An Tuujiba Liyal Maghfirota Kamaa Aujabtahaa Liman Jaa‟ahu Fii Hayaatihi. Alloohummaj'alhu Awwalasy Syaafi‟iina Wa Anjahas Saa‟iliina Wa Akromal Awwaliina Wal Aakhiriina Bi Mannika Wa Karomika Yaa Akromal Akromiina. Alloohumma Innii As‟aluka iimaanan Kaamilan Wa Yaqiinan Shoodiqon Hatta A'lama Annahu La Yushiibunii illaa Maa Katabtahu Lii Wa As‟aluka „Ilman Naafi‟an Wa Qolban Khoosyi'an Wa Lisaanan Dzakiron Wa Rizqon Waasi'an Wa Halaalan

Page 144: Panduan umroh

140 www.annisatravel.com

Thoyyyiban Wa „Amalan Shoolihan Maqbuulan Wa Tijaarotan Lan Tabuuro. Alloohummasyroh Shuduurona Wastur 'Uyuubanaa Waghfir Dzunuubanaa Wa Aamin Khaufana Wakhtim Bis Shoolohaati A'maalanaa Wa Taqobbal Ziyarotana Wa Ruddanaa Min Ghurbatina ilaa Ahlina Wa Aulaadinaa Salimiina Ghoonimiina Waj'alna Min „Ibaadikas Shoolihiinal Ladziina Laa Khoufun „Alaihim Wa Laa Hum Yahzanuuna. Robbana Aatina Fid Dunya Hasanatan Wa Fil Aakhiroti Hasanatan Wa Qinaa „Adzaaban Naari. Robbanaa Laa Tuzigh Quluubana Ba'da Idz Hadaitanaa Wahab Lana Min Ladunka Rohmatan Innaka Antal Wahhaabu. Robbighfir Lii Wa Liwaalidayya Wa Lil Mu‟miniina Yauma Yaquumul Hisaabu. Subhaana Robbika Robbil „Izzati „Ammaa

Page 145: Panduan umroh

141 www.annisatravel.com

Yashifuuna Wa Salaamun „Alalm Mursaliina Wal Hamdu Lillaahi Robbil „Aalamiina. Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Berfirman dan firmanMu adalah benar “Sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadaMu agar NabiMu memberikan syafa‟at (pertolongan) kepada kami di hari yang tiada lagi bermanfaat harta, anak-anak kecuali yang datang kepadaMu dengan hati yang selamat, wajibkanlah ampunan untuk kami sebagaimana Engkau telah mewajibkan ampunan kepada setiap

Page 146: Panduan umroh

142 www.annisatravel.com

orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memberikan syafa‟at pertama kali, orang yang setiap permintaannya dikabulkan, orang yang paling mulia pertama dan terakhir dengan karunia dan kasih sayangMu Wahai Yang Maha Mulia dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku meminta kepadaMu iman yang sempurna, keyakinan yang tulus sampai aku yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang menimpa diriku kecuali telah Engkau catatkan terhadapku. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyu‟, lisan yang senantiasa berdzikir, rizki yang luas dan halal lagi baik, amal sholeh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugi. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, tutupi aib kami, ampuni dosa kami, berikanlah kepada kami

Page 147: Panduan umroh

143 www.annisatravel.com

keamanan dari rasa takut, tutuplah usia kami dengan amal sholeh, terimalah ziarah kami, kembalikan kami kepada keluarga dan anak-anak kami dalam keadaan selamat dan membawa keberuntungan, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambaMu yang sholeh yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk dan berikan kami karunia dari sisiMu karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta dosa orang-orang Mu‟min di hari perhitungan. Maha Suci Engkau dari segalam macam yang disifatkan orang makhluk, salam

Page 148: Panduan umroh

144 www.annisatravel.com

sejahtera atas para Rosul, dan segala puji hanya bagiMu.

Salam kepada Ahli Baqi’

Assalaamu „Alaikum Daaro Qoumin Mu‟miniina, Wa Ataakum Maa Tuu‟aduuna Ghodan Mu‟ajjaliina Wa Innaa Inn Syaa‟ Alloohu Bikum Laahiquun. Alloohummaghfir Li Ahlil Baqii‟.

Artinya:

“Mudah-mudahan sejahtera atas kamu hai (penghuni) tempat kaum yang beriman! Apa

Page 149: Panduan umroh

145 www.annisatravel.com

yang dijanjikan kepadamu yang masih ditangguhkan besok, pasti akan datang kepadamu, dan kami Insya Allah akan menyusulmu. Ya Tuhan! Ampunilah ahli Baqi‟.

Salam kepada Sayyidina Utsman Bin Affan

Page 150: Panduan umroh

146 www.annisatravel.com

Assalaamu „Alaika Yaa Dzan Nuuraini „Utsmaanabni „Affaan. Assalaamu „Alaika Yaa Tsaalitsal Khulafaa‟ir Roosyidiina. Assalaamu „Alaika Yaa Mujahhiz Jaisyil „Usrati Bin Naqdi Wal „Aini Wa Jaami‟al Qur‟aani Bainad Daftaini Jazaakalloohu „An Ummati Rosuulillaahi Shollolloohu „Alaihi Wa Sallama Khoirol Jazaa‟. Alloohummardho „Anhu Warfa‟ Darojaatahu Wa Akrim Maqoomahu Wa Ajzil Tsawaabahu. Aamiin.

Artinya:

“Mudah-mudahan salam dan sejahtera atasmu wahai Utsman bin Affan yang memiliki dua cahaya. Mudah-mudahan salam

Page 151: Panduan umroh

147 www.annisatravel.com

sejahtera atasmu wahai khalifah yang ketiga. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai orang yang mempersiapkan, membiayai bala tentara di masa perang yang sulit (perang Tabuk) dengan harta dan peralatan, yang telah menghimpun Al-Qur‟an dalam satu lembaran (kitab tersusun). Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepadamu dari umat Rasulullah SAW. Ya Allah, ridhailah dia, tinggikan derajatnya, muliakanlah kedudukannya dan berilah imbalan pagala. Amin.”

Salam kepada Syuhada’ Uhud

Page 152: Panduan umroh

148 www.annisatravel.com

Assalaamu „Alaikum Yaa Syuhadaa‟i Uhud. Alloohummajzihim „Anil Islaami Wa Ahlahu Afdholal Jazaa‟i Warfa‟ Darojaatihim Wa Akrim Maqoomahum Bi Fadhlika Wa Karomika Yaa Akromal Akromiin.

Artinya:

“Mudah-mudahan salam sejahtera atasmu wahai para syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka semua ganjaran karena Islam dan para pemeluknya dengan ganjaran yang paling utama dan tinggikanlah derajat mereka dan muliakanlah kedudukan mereka dengan keagungan-Mu dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan Yang Paling Pemurah.”

Page 153: Panduan umroh

149 www.annisatravel.com

Salam kepada Sayyidina Hamzah Bin Abdul Muttholib (Paman Nabi Muhammad SAW) dan Sayyidina Mush’ab Bin Umair

Assalaamu „Alaika Yaa „Amman Nabiyyi Sayyidinaa Hamzatabna „Abdil Muttholib, Assalaamu „Alaika Yaa Asadalloohi Wa Asada Rosuulillaahi, Assalaamu „Alaika Yaa Sayyidasy Syuhadaa‟. Assalaamu „alaika Yaa Mush‟aba Bin „Umair, Yaa Qoo‟idal

Page 154: Panduan umroh

150 www.annisatravel.com

Mukhtaari, Yaa Man Atsbata Qodamaihi „Alar Rimaahi Hattaa Ataahul Yaqiin.

Artinya:

“Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai paman Nabi Sayyidina hamzah bin Abdul Mutthalib. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai penghulu syuhada. Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai Mus‟ab bin Umair wahai pahlawan pilihan, yang meneguhkan kedua kakinya di atas bukit Rimah sampai ia gugur.”

Doa Meninggalkan Kota Madinah

Page 155: Panduan umroh

151 www.annisatravel.com

Alloohumma Sholli „Alaa Muhammadin Wa „Alaa Aali Muhammadin Wa Laa Taj‟alhu Aakhirol „Ahdi Bi Nabiyyika Wa Huttho Awzaarii Bi Ziyaarotihi Wa Asshibnii Fii Safaris Salaamata Wa Yassir Rujuu‟ii ilaa Ahlii Wa Wathonii Saaliman Yaa Arhamar Roohimiin.

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan janganlah Engkau jadikan ini sebagai perjumpaan terakhir dengan NabiMu, hapuskanlah dosaku berkah dengan berziarah kepadanya, berikan aku

Page 156: Panduan umroh

152 www.annisatravel.com

keselamatan dalam perjalananku, dan mudahkanlah kepulanganku menuju keluargaku dan tanah airku dalam keadaan selamat, Wahai Yang Maha Pengasih”

Page 157: Panduan umroh

153 www.annisatravel.com

SHOLAT QOSOR DAN JAMA’

Agama Islam memberikan keringanan bagi orang yang bepergian untuk mengqosor dan menjama‟ shalat. Yang dimaksud dengan qoshor adalah meringkas sholat yang 4 rakaat (Zhuhur, Ashar dan Isya) menjadi 2 rakaat. Yang dimaksud dengan jama‟ adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu (Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya). Kalau Zhuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur atau Maghrib dengan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib, maka dinamakan JAMA‟ TAQDIM. Kalau Zhuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar atau Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya, maka dinamakan JAMA‟ TA‟KHIR.

Page 158: Panduan umroh

154 www.annisatravel.com

Syarat-syarat sholat qoshor: - Bepergiannya tidak untuk maksiat - Jaraknya yang ditempuh 2 marhalah atau lebih (kira-kira 89 km) - Niat qosor pada waktu takbiratul ihrom - Tidak ikut pada imam yang sempurna Syarat-syarat jama’ taqdim : - Mendahulukan Zhuhur dari pada Ashar dan

mendahulukan Maghrib dari pada Isya - Niat jama‟ pada waktu shalat yang pertama - Muwalat (setelah selesai shalat pertama

langsung mengerjakan shalat yang kedua) Syarat-syarat jama’ ta’khir: - Niat jama‟ pada waktu yang pertama - Dalam jama‟ ta‟khir tidak disyaratkan harus

tertib, tidak disyaratkan muwalat dalam shalatnya dan tidak harus niat jama‟ lagi.

Page 159: Panduan umroh

155 www.annisatravel.com

Lafaz niat jama’ taqdim

Ushollii Fardhodzh Dzhuhri Rok‟ataini Qoshron Majmuu‟an Bil „Ashri Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Zhuhur 2 rakaat diqoshor dan dijama‟ dengan Ashar karena Allah Ta‟ala.”

Ushollii Fardhol Ashri Rok‟ataini Qoshron Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Ashar 2 rakaat diqoshor karena Allah Ta‟ala.”

Page 160: Panduan umroh

156 www.annisatravel.com

Ushollii Fardhol Maghribi Tsalaatsa Roka‟aatin Majmuu‟atan Bil „Isyaa‟I Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Maghrib 3 rakaat dijama‟ dengan Isya karena Allah Ta‟ala.”

Ushollii Fardhol „Isyaa‟I Rok‟ataini Qoshron Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Isya 2 rakaat diqoshor karena Allah Ta‟ala.”

Page 161: Panduan umroh

157 www.annisatravel.com

Lafaz niat jama’ ta’khir

Ushollii Fardhodzh Dzhuhri Rok‟ataini Qoshron Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat shoat fardhu Zhuhur 2 rakaat diqoshor karena Allah Ta‟ala.”

Ushollii Fardhol „Ashri Rok‟ataini Qoshron Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Ashar diqoshor karena Allah Ta‟ala.”

Ushollii Fardhol Maghribi Tsalaatsa Roka‟aatin Lillaahi Ta‟aalaa

Page 162: Panduan umroh

158 www.annisatravel.com

Artinya: “Aku niat sholat fardhu Maghrib 3 rakaat karena Allah Ta‟ala.”

Ushollii Fardhol „Isyaa‟i Rok‟ataini Qoshron Lillaahi Ta‟aalaa Artinya: “Aku niat sholat fardhu Isya diqosor karena Allah Ta‟ala.”

Page 163: Panduan umroh

159 www.annisatravel.com

Terima kasih Atas Kepercayaan Bapak / Ibu / Sdr / i yang telah menunjuk kami sebagai Travel Agent Perjalanan Umroh & Haji. Dan Insya Alloh pelayanan kami akan terus berkembang untuk lebih baik kedepannya. Kritik dan saran dari Anda adalah kemajuan dan kesuksesan kami.

SEMOGA AMAL IBADAH KITA SEMUA DITERIMA

ALLOH SWT &

SEMOGA MENDAPAT HAJI MABRUR DAN UMROH YANG

MAQBULAH Aamiin Ya Robbal ‘Aalamiin