Pa powerpoint

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

KHAS UNTUK ANDA

Transcript of Pa powerpoint

  • 1. DISEDIAKAN OLEH: NOR AFIQAH BINTI SALIHEN TOPIK 3:IDEA,WAWASAN DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

2. DASAR DASAR PEMBANGUNAN NEGARA Dasar-dasar Negara Dasar Ekonomi I. Dasar Automotif Nasional (NAP) II. Dasar Pertanian Negara Ketiga(DPN3) III. Dasar Agromakanan (2011-2020) IV. Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008-2010 V. Pelan Induk Perindustrian Ketiga (PIP3) VI. Ekonomi Berasaskan Pengetahuan VII. Sogoshosha Malaysia VIII. Rumusan Dasar Terdahulu 3. DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP) Tujuan -merangsang perkembangan sektor automotif negara dan membangunkan sektor automotif Malaysia Objektif utama NAP pembangunan industri automotif terancang dan tersusun 4. OBJEKTIF NAP Galakkan persekitaran pelaburan yang kondusif Pembangunan industri automotif terancang & tersusun Meningkatkan daya saing antara syarikat pengeluar automotif Galakkan pembangunan teknologi baru dalam industri automotif domestik Galakkan pembangunan aktiviti pengeluaran yang mempunyai nilai tambah yg tinggi Tiingkatkan penyertaan bumiputera dalam bidang ini Tingkatkan standard keselamatan utk pengguna Menambah baik instrumen pelaksaan NAP 5. DASAR PERTANIAN NEGARA untuk tingkatkan pendapatan petani, untuk tingkatkan eksport komoditi pertanian, untuk tingkatkan mutu komoditi pertanian, untuk bangunkan kampong tradisional, untuk libatkan swasta dalam pertanian, untuk swastakan projek pertanian, untuk tubuh koperasi peladang, untuk urus pertanian secara professional, 6. DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA(DPN3) bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,dan kualiti makanan, supaya sektor pertanian boleh bersaing, dapat tingkatkan sekuriti makanan, dapat hasilkan sumber yang baru, untuk memulihara dan menggunakan sumber asli, dapat hubungkan sektor pertanian dan perindustrian, supaya ada pertalian yang erat antara sektor. pertanian,perindustrian dan perkhidmatan, untuk tingkatkan sekuriti MAKANAN dengan cara guna BIOTEKNOLOGI dalam pertanian, 7. DASAR PERTANIAN NEGARA 1 Penekanan utk membangunkan sektor pertanian yg berorentasikan ekspot Penekanan kepada dasar ekspansionari yang mengutamakan tanaman komoditi DASAR PERTANIAN NEGARA 2 Penekanan kepada peningkatan produktiviti,kecekapan & persaingan Melakukan pembaharuan dalam memajukan industri asas tani DASAR PERTANIAN NEGARA 3 Meningkatkan daya saing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa Usaha-usaha yang diutamakan: Meningkatkan daya saing pengeluaran makanan Mengurangkan defisit imbangan dagangan utk makanan Meningkatkan pelaburan swasta Sumber manusia mahir Bekerjasama dengan kerajaan negeri Sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam diperkemaskan 8. CABARAN YG DIHADAPI SEKTOR PERTANIAN KEPERLUAN UNTUK -menjamin bekalan makanan yang mencukupi -mengurangkan penggunaan buruh -memaksimumkan sumber yang sedia ada -memperkukuhkan daya saing sektor pertanian negara -meningkatkan pelaburan swasta -merubah sektor kecil -menyokong perindustrian negara & pelaburan luar negara -memastikan pembangunan pertanian & perhutanan yg mampan 9. TINDAKAN UNTUK MENGATASI CABARAN Strategi pembangunan sektor pertanian dan perhutanan disepadukan Menggalakkan petani-petani mengamalkan teknik-teknik pertanian moden 10. OBJEKTIF DPN3 Memaksimakan pendapatan dengan penggunan sumber secara optima Memaksimakan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK Memberi perhatian kepada masalah kekurangan sumber Kegiatan perhutanan dan pertanian dapat dibangunkan bersama-sama Membentuk asas pengeluaran yang luas melalui integrasi antara perhutanan dan pertanian 11. LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MELAKSAKAN OBJEKTIF DPN3 Peningkatan sekuriti makanan Peningkatan produktiviti & daya saing sektor pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru Pemulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan Memperkenalkan 2 pendekatan strategik pendekatan perhutani Pendekatan berasaskan produk. 12. DASAR AGROMAKANAN (2011-2020) OBJEKTIF Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar dan sumbangan kepada pendapatan negara TERAS DASAR AGROMAKANAN Kedayasaingan Kemampanan 13. HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANAN KEDAYASAINGAN o penerokaan pertanian bernilai tinggi o Peningkatan pengeluaran dan produktiviti o Penglibatan swasta o Pengukuhan rantaian bekalan agromakanan o Pengukuhan R & D dan inovasi 14. KEMAMPANAN Persedian apabila mengalami perubahan iklim Peluasan amalan mesra alam Pengurusan bahan sampingan/buangan Penggunaan sumber manusia berkualiti Pemakanan untuk kesihatan 15. DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008- 2010 OBJEKTIF Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agromakanan Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi,berkualiti dan selamat Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot 16. STRATEGI DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN Peningkatan pengeluaran beras Perwujudan stok penimbal beras Pengeluaran & produktiviti komodidti Pengukuhan pasaran & pengagihan Program bumi hijau Pengurusan tanah terbiar 17. DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010 OBJEKTIF Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agromakanan Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi,berkualiti dan selamat Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot 18. untuk meningkatkan pembangunan insan, dapat perbanyakkan industri berat, untuk tingkatkan pendapatan negara, PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA (PIP3) 19. (PIP 1) menyediakan asas sektor perkilangan sebagai penjana pertumbuhan ekonomi (PIP2) mengukuhkan industri & meningkatkan aktiviti nilai tambah dan produktiviti (PIP3) Memberi tumpuan untuk menangani sebarang cabaran baru Memberi tumpuan kepada pertumbuhandan perkembangan sektor perkhidmatan utk menjadikan nya peneraju pertumbuhan ekonomi 20. 5 TERAS PIP Meningkatkan daya saing,produktiviti,kecekapan pembekal perkhidmatan Membangunkan kapasiti dan keupayaan sub sektor menjadikan Malaysia sebagai pusat seranytau bagi perkhidmatan terpilih Memperkukuhkan persekitaran yg lebih kondusif Memperkemas sokongan institusi bagi pembangunan 21. 8 SUB-SEKTOR YANG TELAH DIKENALPASTI OLEH PIP3 PERKHIDMATAN PERNIAGAAN & PROFESIONAL PERDAGANGAN & PEREDARAN PEMBINAAN PENDUDUKAN & LATIHAN PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN PERKHIDMATAN PELANCONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SERTA LOGISTIK 22. EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN untuk menghasilkan produk baru yang produktif, untuk menghasilkan kemahiran yang produktif, untuk membangunkan teknologi maklumat, untuk membangunkan telekomunikasi, lahirkan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi, 23. SOGOSHOSHA MALAYSIA syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara dengan cara buka rangkaian perniagaan antarabangsa,. untuk majukan syarikat besar, untuk tingkatkan eksport, untuk majukan produk eksport, untuk tingkatkan hasil eksport, untuk kembangkan perniagaan berskala besar,. syarikat milik rakyat tempatan` dan bukan usahasama dengan pelabur luar,. untuk pemindahan pengetahuan baru, untuk pemindahan teknologi baru, eksport digalakkan, pasaran diluaskan ke luar negara, 24. RUMUSAN DASAR TERDAHULU DASAR PANDANG KE TIMUR Mencontohi amalan dari negara Timur seperti Korea dan Jepun supaya pengurusan dan prestasi dapat dipertingkatkan Mewujudkan nilai dan etika kerja yg +ve Meningkatkan motivasi pekerja seiring dengan nilai-nilai Islam dan kepimpinan melalui teladan 25. DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM Mengurangkan defisit dan mengawal inflasi Mengawal hutang negara DASAR BELI BARANG BUATAN MALAYSIA Menghapuskan persepsi buruk tentang barangan buatan Malaysia Menyokong pengusaha tempatan dalam menghasilkan produk yg bermutu Mengurangkan pengaliran wang melaui pertukaran wang asing 26. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA Menghapuskan sifat permusuhan antar sektor kerajaan dengan sektor swasta Mewujudkan kerjasama antara kedua-dua sektor Galakkan perkongsian dan pertukaran maklumat antara kedua-dua sektor PERANAN SEKTOR AWAM SEBAGAI FASILITATOR SEBAGAI PERANCANG MENYEDIAKAN MAKLUMAT SEBAGAI PELAKSANA 27. DASAR PENSWASTAAN TUJUAN Meringankan beban kerajaan Meningkatkan kecekapan.daya dan mutu pengeluaran Mengagihkan sumber dengan cekap Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Membantu mencapai matlamat BENTUK PENSWASTAAN Penjualan(pemindahan ,FIMA) Pajakan(penyewaan ) Kontrak pengurusan (penyediaan makanan di asrama) Bina- Kendali Pindah & Bina-Kendali (PLUS) 28. DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Bertujuan utk memupuk atau menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi,dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan anggota kerajaan dan juga orang awam DASAR BERSIH ,CEKAP & AMANAH (BCA) Mewujudkan etika kerja & sikap berkhidmat yg baru ke arah peningkatan kepada hasil dan mutu kerja Bersih-tatacara berpakaian,percakapn & perbuatan,bermoral tinggi,berdisiplin,tidak amalkan rasuah,taat,boleh dipercayai Cekap-cepat membuat keputusan,berpandangan jauh,mahir,berpengalaman& berpengatahuan Amanah-jujur ,bertanggungjawap 29. DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM Mewujudkan masyarakat yg bermaruah,& disegani masyarakat Menghapuskan sikap ve dalam menjalankan tugas Menghasilakn perkhidmatan yg bermutu Memupuk nilai-nilai murni yg boleh diterima ole h semua golongan 11 nilai yang disarankan , -amanah -berdisiplin -bertanggungjawap -bekerjasama -ikhlas -berbudi mulia -dedikasi -bersyukur -sederhana -tekun -bersih - 30. DASAR SOSIAL & BUDAYA 31. DASAR SOSIAL NEGARA DSN bertujuan utk mewujudkan sebuah Malaysia yg maju dan mapan dari aspek sosial dan teknologi Matlamat utama dasar ini; Setiap individu ,tanpa mengira kumpulan etnik,agamadan fahaman politik dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Menikmati kesejahteraan hidup secara hidup berterusan bagi semua rakyat.