Pa powerpoint

of 44 /44
DISEDIAKAN OLEH: NOR AFIQAH BINTI SALIHEN TOPIK 3:IDEA,WAWASAN DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Embed Size (px)

description

KHAS UNTUK ANDA

Transcript of Pa powerpoint

Page 1: Pa powerpoint

DISEDIAKAN OLEH:NOR AFIQAH BINTI SALIHEN

TOPIK 3:IDEA,WAWASAN DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Page 2: Pa powerpoint

DASAR –DASAR PEMBANGUNAN NEGARA Dasar-dasar Negara Dasar Ekonomi

I. Dasar Automotif Nasional (NAP)II. Dasar Pertanian Negara Ketiga(DPN3)III. Dasar Agromakanan (2011-2020)IV. Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008-2010V. Pelan Induk Perindustrian Ketiga (PIP3)VI. Ekonomi Berasaskan PengetahuanVII. Sogoshosha MalaysiaVIII. Rumusan Dasar Terdahulu

Page 3: Pa powerpoint

DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP)

Tujuan -merangsang perkembangan sektor

automotif negara dan membangunkan sektor automotif Malaysia

Objektif utama NAP pembangunan industri automotif

terancang dan tersusun

Page 4: Pa powerpoint

OBJEKTIF NAP

Galakkan persekitaran pelaburan yang kondusif Pembangunan industri automotif terancang & tersusun Meningkatkan daya saing antara syarikat pengeluar

automotif Galakkan pembangunan teknologi baru dalam industri

automotif domestik Galakkan pembangunan aktiviti pengeluaran yang

mempunyai nilai tambah yg tinggi Tiingkatkan penyertaan bumiputera dalam bidang ini Tingkatkan standard keselamatan utk pengguna Menambah baik instrumen pelaksaan NAP

Page 5: Pa powerpoint

DASAR PERTANIAN NEGARA

untuk tingkatkan pendapatan petani, untuk tingkatkan eksport komoditi

pertanian, untuk tingkatkan mutu komoditi pertanian, untuk bangunkan kampong tradisional, untuk libatkan swasta dalam pertanian, untuk swastakan projek pertanian, untuk tubuh koperasi peladang, untuk urus pertanian secara professional,

Page 6: Pa powerpoint

DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA(DPN3)

bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,dan kualiti makanan,

supaya sektor pertanian boleh bersaing, dapat tingkatkan sekuriti makanan, dapat hasilkan sumber yang baru, untuk memulihara dan menggunakan sumber asli, dapat hubungkan sektor pertanian dan perindustrian, supaya ada pertalian yang erat antara sektor.

pertanian,perindustrian dan perkhidmatan, untuk tingkatkan sekuriti MAKANAN dengan cara guna BIOTEKNOLOGI dalam pertanian,

Page 7: Pa powerpoint

DASAR PERTANIAN NEGARA 1

• Penekanan utk membangunkan sektor pertanian yg berorentasikan ekspot

• Penekanan kepada dasar ekspansionari yang mengutamakan tanaman komoditi

DASAR PERTANIAN NEGARA 2

• Penekanan kepada peningkatan produktiviti,kecekapan & persaingan

• Melakukan pembaharuan dalam memajukan industri asas tani

DASAR PERTANIAN NEGARA

3

• Meningkatkan daya saing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa

• Usaha-usaha yang diutamakan:

• Meningkatkan daya saing pengeluaran makanan

• Mengurangkan defisit imbangan dagangan utk makanan

• Meningkatkan pelaburan swasta

• Sumber manusia mahir

• Bekerjasama dengan kerajaan negeri

• Sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam diperkemaskan

Page 8: Pa powerpoint

CABARAN YG DIHADAPI SEKTOR PERTANIAN

KEPERLUAN UNTUK-menjamin bekalan makanan yang mencukupi-mengurangkan penggunaan buruh-memaksimumkan sumber yang sedia ada-memperkukuhkan daya saing sektor pertanian negara-meningkatkan pelaburan swasta-merubah sektor kecil-menyokong perindustrian negara & pelaburan luar

negara-memastikan pembangunan pertanian & perhutanan yg

mampan

Page 9: Pa powerpoint

TINDAKAN UNTUK MENGATASI CABARAN

Strategi pembangunan sektor pertanian dan perhutanan disepadukan

Menggalakkan petani-petani mengamalkan teknik-teknik pertanian moden

Page 10: Pa powerpoint

OBJEKTIF DPN3

Memaksimakan pendapatan dengan penggunan sumber secara optima

Memaksimakan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK

Memberi perhatian kepada masalah kekurangan sumber

Kegiatan perhutanan dan pertanian dapat dibangunkan bersama-sama

Membentuk asas pengeluaran yang luas melalui integrasi antara perhutanan dan pertanian

Page 11: Pa powerpoint

LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MELAKSAKAN OBJEKTIF DPN3

Peningkatan sekuriti makanan Peningkatan produktiviti & daya saing sektor

pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru Pemulihara dan menggunakan sumber-sumber

asli secara mampan Memperkenalkan 2 pendekatan strategik pendekatan perhutani Pendekatan berasaskan produk.

Page 12: Pa powerpoint

DASAR AGROMAKANAN (2011-2020)

OBJEKTIF Meningkatkan pendapatan kumpulan

sasar dan sumbangan kepada pendapatan negara

TERAS DASAR AGROMAKANAN Kedayasaingan Kemampanan

Page 13: Pa powerpoint

HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANAN

KEDAYASAINGANo penerokaan pertanian bernilai tinggio Peningkatan pengeluaran dan

produktivitio Penglibatan swasta o Pengukuhan rantaian bekalan

agromakanano Pengukuhan R & D dan inovasi

Page 14: Pa powerpoint

KEMAMPANAN Persedian apabila mengalami perubahan

iklim Peluasan amalan mesra alam Pengurusan bahan sampingan/buangan Penggunaan sumber manusia berkualiti Pemakanan untuk kesihatan

Page 15: Pa powerpoint

DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010

OBJEKTIF Meningkatkan pengeluaran dan

produktiviti sektor agromakanan Memastikan bekalan bahan makanan

mencukupi,berkualiti dan selamat Memastikan pengusaha pertanian

mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot

Page 16: Pa powerpoint

STRATEGI DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN Peningkatan pengeluaran beras Perwujudan stok penimbal beras Pengeluaran & produktiviti komodidti Pengukuhan pasaran & pengagihan Program bumi hijau Pengurusan tanah terbiar

Page 17: Pa powerpoint

DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010

OBJEKTIF Meningkatkan pengeluaran dan

produktiviti sektor agromakanan Memastikan bekalan bahan makanan

mencukupi,berkualiti dan selamat Memastikan pengusaha pertanian

mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot

Page 18: Pa powerpoint

untuk meningkatkan pembangunan insan,

dapat perbanyakkan industri  berat, untuk tingkatkan pendapatan negara,

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA (PIP3)

Page 19: Pa powerpoint

(PIP 1) menyediakan asas sektor perkilangan sebagai penjana

pertumbuhan ekonomi (PIP2)

mengukuhkan industri & meningkatkan aktiviti nilai tambah dan produktiviti

(PIP3) Memberi tumpuan untuk menangani sebarang cabaran

baru Memberi tumpuan kepada pertumbuhandan

perkembangan sektor perkhidmatan utk menjadikan nya peneraju pertumbuhan ekonomi

Page 20: Pa powerpoint

5 TERAS PIP Meningkatkan daya

saing,produktiviti,kecekapan pembekal perkhidmatan

Membangunkan kapasiti dan keupayaan sub sektor

menjadikan Malaysia sebagai pusat seranytau bagi perkhidmatan terpilih

Memperkukuhkan persekitaran yg lebih kondusif

Memperkemas sokongan institusi bagi pembangunan

Page 21: Pa powerpoint

8 SUB-SEKTOR YANG TELAH DIKENALPASTI OLEH PIP3 PERKHIDMATAN PERNIAGAAN & PROFESIONAL PERDAGANGAN & PEREDARAN PEMBINAAN PENDUDUKAN & LATIHAN PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN PERKHIDMATAN PELANCONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SERTA

LOGISTIK

Page 22: Pa powerpoint

EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN

untuk menghasilkan produk baru yang produktif,

untuk menghasilkan kemahiran yang produktif,

untuk membangunkan teknologi maklumat,

untuk membangunkan telekomunikasi, lahirkan tenaga buruh yang

berpendidikan tinggi,

Page 23: Pa powerpoint

SOGOSHOSHA MALAYSIA

syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara dengan cara  buka rangkaian perniagaan antarabangsa,. untuk majukan syarikat besar, untuk tingkatkan eksport, untuk majukan produk eksport, untuk tingkatkan hasil eksport, untuk kembangkan perniagaan berskala besar,. syarikat milik rakyat tempatan` dan  bukan usahasama

dengan pelabur luar,. untuk pemindahan pengetahuan baru, untuk pemindahan teknologi baru, eksport digalakkan, pasaran diluaskan ke luar negara,

Page 24: Pa powerpoint

RUMUSAN DASAR TERDAHULU

DASAR PANDANG KE TIMUR Mencontohi amalan dari negara Timur

seperti Korea dan Jepun supaya pengurusan dan prestasi dapat dipertingkatkan

Mewujudkan nilai dan etika kerja yg +ve Meningkatkan motivasi pekerja seiring

dengan nilai-nilai Islam dan kepimpinan melalui teladan

Page 25: Pa powerpoint

DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM Mengurangkan defisit dan mengawal inflasi Mengawal hutang negara

DASAR BELI BARANG BUATAN MALAYSIA Menghapuskan persepsi buruk tentang

barangan buatan Malaysia Menyokong pengusaha tempatan dalam

menghasilkan produk yg bermutu Mengurangkan pengaliran wang melaui

pertukaran wang asing

Page 26: Pa powerpoint

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA Menghapuskan sifat permusuhan antar

sektor kerajaan dengan sektor swasta Mewujudkan kerjasama antara kedua-dua

sektor Galakkan perkongsian dan pertukaran

maklumat antara kedua-dua sektor

PERANAN SEKTOR AWAMSEBAGAI FASILITATORSEBAGAI PERANCANGMENYEDIAKAN MAKLUMATSEBAGAI PELAKSANA

Page 27: Pa powerpoint

DASAR PENSWASTAAN TUJUAN

Meringankan beban kerajaan Meningkatkan kecekapan.daya dan mutu

pengeluaran Mengagihkan sumber dengan cekap Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Membantu mencapai matlamat

BENTUK PENSWASTAAN Penjualan(pemindahan ,FIMA) Pajakan(penyewaan ) Kontrak pengurusan (penyediaan makanan di

asrama) Bina- Kendali – Pindah & Bina-Kendali (PLUS)

Page 28: Pa powerpoint

DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Bertujuan utk memupuk atau menanam ciri-ciri

kepimpinan yg berkesan utk dicontohi,dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan anggota kerajaan dan juga orang awam

DASAR BERSIH ,CEKAP & AMANAH (BCA) Mewujudkan etika kerja & sikap berkhidmat yg

baru ke arah peningkatan kepada hasil dan mutu kerja

Bersih-tatacara berpakaian,percakapn & perbuatan,bermoral tinggi,berdisiplin,tidak amalkan rasuah,taat,boleh dipercayai

Cekap-cepat membuat keputusan,berpandangan jauh,mahir,berpengalaman& berpengatahuan

Amanah-jujur ,bertanggungjawap

Page 29: Pa powerpoint

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM Mewujudkan masyarakat yg bermaruah,& disegani

masyarakat Menghapuskan sikap –ve dalam menjalankan tugas Menghasilakn perkhidmatan yg bermutu Memupuk nilai-nilai murni yg boleh diterima ole h semua

golongan

11 nilai yang disarankan ,-amanah -berdisiplin-bertanggungjawap -bekerjasama-ikhlas -berbudi mulia-dedikasi -bersyukur-sederhana-tekun-bersih-

Page 30: Pa powerpoint
Page 31: Pa powerpoint

DASAR SOSIAL & BUDAYA

Page 32: Pa powerpoint

DASAR SOSIAL NEGARA

DSN bertujuan utk mewujudkan sebuah Malaysia yg maju dan mapan dari aspek sosial dan teknologi

Matlamat utama dasar ini; Setiap individu ,tanpa mengira kumpulan

etnik,agamadan fahaman politik dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara.

Menikmati kesejahteraan hidup secara hidup berterusan bagi semua rakyat.

Page 33: Pa powerpoint

Menerapkan nilai-nilai murni yang diberi keutamaan pada setiap peringkat

Memastikan keperluan asas individu,keluarga dan masyarakat dipenuhi

Membangun dan memperkasa insan sepanjang hayat.

Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan & perkhidmatan sosial

Menjana sinergi multi sektor .

Page 34: Pa powerpoint

DASAR SUKAN NEGARA

Page 35: Pa powerpoint

Sukan massa• Aktiviti rekreasi fizikal• Secara spontan

Sukan utk kecemerlangan• Sukan pertandingan• Mengikut syarat yg

ditetapkan

Page 36: Pa powerpoint

RASIONAL DASAR SUKAN NEGARA

sumbangan

Individu-pembentukan sahsiah-Meningkatkan tahap

kesihatan

Masyarakat-wujudkan suasana yg

kondusif-mencegah jenayah

remajaNegara

-mencapai kecemerlangan

-memupuk persahabatan

-meningkatkan maruah bangsa

Page 37: Pa powerpoint

OBJEKTIF DASAR SUKAN NEGARA

Mewujudkan masyarakat yg sihat,berdisiplin dan bersatu padu

Menyediakan peluang dan kemudahan bgi memenuhi keperluan rakyat

Meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan

Mencapai kecemerlangan dgn semangat kesukanan

Page 38: Pa powerpoint

DASAR ALAM SEKITAR NEGARA(DASN)

Page 39: Pa powerpoint

OBJEKTIF DASN

Alam sekitar yg bersih ,selamat

,sihat & produktif

Pemuliharaan kebudayaan &

warisan semulajadi

Cara hidup,pola

penggunaan dan

pengeluaran yg lestari

Page 40: Pa powerpoint

8 PRINSIP DASNPengawasan alam sekitar

Membuat keputusan bersepadu

Peranan sektor swasta

Komitmen dan kebertanggungjawaban

Penyertaan aktif masyarakat

antarabangsa

Penggunaan mapan sumber asli

Peningkatan berterusan kualiti

alam sekitar

Pemuliharaan ketahanan dan

kepelbagaian alam

Page 41: Pa powerpoint

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

Panduan perancangan fizikal dan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri

Menentukan arah tuju pemajuan fizikal dan pemuliharaan bagi seluruh semenanjung Malaysia

Page 42: Pa powerpoint

Fungsi RFN

Mengukuhkan perancangan

negara

Menyelaras sektor sektoral

Membentuk rangka kerja

Tema RFN

Pembentukan kerangka

spatial negara

Peningkatan daya saing ekonomi

Pemodenan sektor

pertanian

Pengukuhan pembangunan pelancongan

Pengurusan petempatan

manusia

Pemuliharaan sumber

semulajadi & alam sekitar

Penyepaduan rangkain

pengangkutan

Penyediaan infrastrukur

Page 43: Pa powerpoint

DASAR WANITA NEGARAOBJEKTIF

Berkongsi menerima faedah & peluang

pembangunan

negara dengan lelaki

Membangunkan kaum wanita

dgn mengintegrasikan mereka

Page 44: Pa powerpoint

STRATEGI DASAR WANITA NEGARA

Mewujudkan unit HAWA

Meningkatkan kesedaran

peranan wanita

Mempertingkatkan peranan

wanita dalam pekerjaan

Mewujudkan dasar kesihatan keperluan

wanita

Kerajaan menentukan

anggaran belanjawan utk

wanita

Meningkatkan bantuan &

penglibatan NGO dalam persatuan

wanita