Nota Padat

of 63 /63
HTTP://NOTAPADATIMANN.BLOGSPOT.COM/SA HTTP://NOTAPADATIMANN.BLOGSPOT.COM/BTU, 28 MAC 2009 HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN - edisi imann9969 HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN Bab 1: Konsep Teknologi Pengajaran Konsep Teknologi: Ia bukan alat semata2 ttp merangkumi proses & idea dlm merancang melibatkan teori, pendekatan, dan kaedah dimana alat sebagai pemangkin kejayaan. Konsep Pengajaran: Proses bekerja bersama pelajar dalam usaha mengenal pasti salah tafsiran thdp sesuatu dan ambil tindakan utk pastikan perubahan kefahaman serta mencipta konteks pembelajaran dengan galakkan penglibatan pelajar. (Ramsden) Wan Zah Wan Ali: (1) sampaikan maklumat (2) pindahkan maklumat (3) dorong pembelajaran (4) bina manusia lebih baik Konsep Teknologi Pendidikan: (BTP)(1991)Aplikasi media, sistem, pendekatan & teknik2 ke arah pencapaian P&P berkesan. Bab2: Domain Teknologi Pengajaran Domain Teknologi Pengajaran 1977

Embed Size (px)

description

np

Transcript of Nota Padat

Page 1: Nota Padat

H T T P : / / N O T A P A D A T I M A N N . B L O G S P O T . C O M / S A

H T T P : / / N O T A P A D A T I M A N N . B L O G S P O T . C O M / B T U , 2 8 M A C 2 0 0 9

HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN - edisi imann9969

HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN

Bab 1: Konsep Teknologi Pengajaran

Konsep Teknologi: Ia bukan alat semata2 ttp merangkumi proses & idea

dlm merancang melibatkan teori, pendekatan, dan kaedah dimana alat

sebagai pemangkin kejayaan.

Konsep Pengajaran: Proses bekerja bersama pelajar dalam usaha

mengenal pasti salah tafsiran thdp sesuatu dan ambil tindakan utk

pastikan perubahan kefahaman serta mencipta konteks pembelajaran

dengan galakkan penglibatan pelajar. (Ramsden)

Wan Zah Wan Ali:

(1) sampaikan maklumat (2) pindahkan maklumat (3) dorong

pembelajaran (4) bina manusia lebih baik

Konsep Teknologi Pendidikan:

(BTP)(1991)Aplikasi media, sistem, pendekatan & teknik2 ke arah

pencapaian P&P berkesan.

Bab2: Domain Teknologi Pengajaran

Domain Teknologi Pengajaran 1977

Page 2: Nota Padat

(1) Fungsi Pengurusan pengajaran ; (a) organisasi (b) kakitangan

(2) Fungsi Pengembangan Pengajaran ;Penyelidikan, merekabentuk,

penerbitan, penilaian, penggunaan, logistik atau tempat pengumpulan,

penyebaran.

(3)Fungsi sumber pembelajaran; manusia-penyebar(guru), bahan-

penyimpan mesej(buku,video); peralatan-hantar maklumat

tersimpan(perakam video); Teknik-bagaimana bahan

disampaikan(perbincangan,lawatan) Tempat/keadaan-mesej disebarkan

(bilik darjah).

Domain Teknologi Pengajaran 1944

(1) Reka Bentuk-Reka btk sistem pengajaran; Rka btk mesej; Strategi

pengajaran; ciri pelajar

(2) Pembangunan-Teknologi percetakkan, audiovisual, berasaskan

komputer, bersepadu.

(3) Penggunaan-Penggunaan media, difusi dan inovasi; pelaksanaan ;

Polisi dan Peraturan.

(4) Pengurusan- Pengurusan projek, sumber, sistem penyampaian,

pengurusan maklumat.

(5) Penilaian- Analisis masalah, Pengukuran rujukan kreteria, Penilaian

formatif, Penilaian Sumatif.

Beza Domain

(1)1977 : Aspek Pengurusan / 1994 : Aspek teori dan amalan (2) wujud

tahun 1977 dan 1994

Bab 3: Reka Bentuk Pengajaran

Konsep RP Disck & Reiser (1989) : Proses sistematik merekabentuk,

membangun, melaksana dan menilai pengajaran.Richey (1986) : Sains

mencipta spesifikasi pengajaran dgn terperinci utk pengembangan,

pnilaian & pselenggara yg blh mudahkan pembelajaran.

Gustafon (1991): Bilik Darjah, Produk, Sistem

Page 3: Nota Padat

6 perkara asas RP

(1) tentukan keperluan pel (2) tentukan matlamat/obj (3) bina prosedur

penilaian (4)rekabentuk & pilih strategi penyampaian (5) cuba sis

pengajaran (6) nilai kesuluruhan sistem.

Kegunaan RP

(1) Mewujudkan pengajar yg kompiten (2) Hasilkan pajaran berkesan (3)

Bantu wujudkn keyakinan & Kepercayaan (4) Pengajaran lancar. (5)

mudah nilai.

Model Reka bentuk pengajaranASSURE

A- Analyse learner (analisis pelajar)- (1) Ciri umum; umur, tahap, latarb

sosioekonomi (2) kopetensi khusus pringkat masuk; kemahiran sedia ada

(3) Stail Pembelajaran ; sama ada auditori, visual, atau kinestatik

S- State Objective (nyatakan obj)- (1) tahap minimum sepatutnya

dipelajari murid dpd P&P (2) fokus kpd pengetahuan, kemahiran dan sikap

yg baru utk dipelajari.

S- Select Method, media & materials (kaedah, media, bahan)- Kaedah;

simulasi, demostrasi, latihan tubi. Media; kreteria- (1)sepadan dgn kuri (2)

maklumat tpt/tkini (3) bahasa jelas (4) tarik minat/cetus motivasi (5)galak

plibatan pel (6)kualiti teknikal (7) terbukti keberkesanan (8) ada panduan

guna. Rek bentuk Bahan; ambil kira; (1) objektif (2) pelajar (3) kos (4)

kepakaran teknikal (5)peralatan (6)fasiliti (7)masa

.

U- Utilise Media & materials (guna media, bahan); langkah (1)prebiu bhn

(2) sediakan bhn (3) sediakn psekitarn (4)sedikn plajar (5)sed pengalaman

pembelajaran.

R-Require Learner Participation (dorong penglbtn pel); latihan, kuiz, projek

E-Evaluate and revise (nilai dan semak)- (1)nilai pencapaian pel

Page 4: Nota Padat

(2)pembelajaran yd terhasil (3)media/kaedah (4)penggunaan guru (5)

penggunaan murid.

Bab 4 Media Pengajaran

Definisi; segala suatu yg dpt diguna utk menyalurkan pesanan dpd

pengirim kpd penerima hingga dpt mrangsang fikiran, perasaan,

perhatian, minat pelajar seterusnya terjadinya proses pembelajaran.

Kelebihan MP

(1) Memperjelas penyampaian mesej; cth:simbol dlm peta

(2)atasi batasan ruang,waktu, pancaindera cth; objek besar ganti gambar,

sejarah tunjuk lalu video

(3)Penggunaan MP secara betul dan bervariasi atasi sikap pasif; cth

timbulkan minat, tingkat interaksi.

(4)Pengalaman & persepsi yg sama;cth konsep dalam perisian ttp sama

w/p diguna berulan kali bentuk persepsi sama dan tepat.

Fungsi MP

(1)pengajaran bersama pengajar ;media diguna dlm P&P

(2) Pengajaran tanpa pengajar ; pengajaran kendiri, panduan mengguna,

penilaian.

(3)Folio bermedia-koleksi kerja pelajar menunjukkan perkembangan suatu

peristiwa; dpt bina kebolehan memahami, merumus, dokumentasi idea.

(4)PJJ ;media cetak, elektronik

(5)Pendidikan Khas;meneroka tajuk, faham konsep

(6)Pengajaran tematik; lawatan.

Pengkelasan media

(1) media tayang kaku;transperansi, slaid,mikrofilem (2)Tayang bergerak;

video, filem (3)grafik;lukisan, cart, graf, kartun (4)gambar kaku; foto, kd

imbasan, poskad (5)Bhn pameran 3D; model, boneka, diorama, pupet

(6)papan pameran; papan kapur, putih, flanel (7)audio;kaset,cd, (8)cetak

Kreteria pemilihan Media

Page 5: Nota Padat

(1)Objektif; sikap-slaid,filem; maklumat lisan-carta, ohp; kem mental; kem

motor

(2)Pelajar; visual- perlu lihat(guna grafik)peka warna,(guna kod warna)

masalah arahan lisan (guna carta alir);auditori- perlu dengar(guna alat

perakam),masalah arahan bertulis(baca arahan) masalah baca isi

(bincangkan topik); kinestetik ; suka aktiviti(eksperimen); belajar lebih

baik jika ada penglibatan fizikal (drama);kebolehan mencantum bahagian

tanpa panduan

(3)Kaedah; Kelas; tonton videoKumpulan; simulasi, projek ;Kendiri ; PJJ,

Berbantu komputer

(4)Praktikal; mudah diperolehi, diguna, kos rendah, diluluskan

Penyediaan MP

(1)Cetuskan idea (2)nyatakan Objektif (3)Analisis pelajar (4)Kumpul/susun

bahan (5)Tukar idea kpd visual (6) Rancang penglibatan pelajar (7) semak

perancangan (8) penerbitan

Bab 5 ; Reka bentuk Visual

Elemen Grafik:

(1)Ruang; +ve-diguna, -ve-kosong (2)Garis (3)Permukaan (4) 2D-ada Pjg

dan lebar spt kertas

(5) 3D; (1)bahan sebenar ada panjang, lebar dan tinggi spt meja (2)3D

tiruan ada PxLxT dan tebal

Prinsip Grafik;

(1)Simplisit – jgn melampau (2)Dominan –highlightkan apa yg nak

digambarkan (3)Pola-susunan menarik

(4) Seimbang; formal-kedudukan kiri/kanan; x formal- tak tetap (5) variasi;

seolah2 objek bergerak/hidup

(6) Harmoni; kesinambungan idea.

Jenis Warna:

(1) Kromatik: (a) Hiu – Menjelaskan warna khusus (Merah, biru)

(b) Valiu – Menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah warna (putih – valiu

tinggi)

Page 6: Nota Padat

(c) Kroma – Menjelaskan intensiti (kekuatan) warna (Merah Muda dgn

Merah tua)

(2) Akromatik: (a) Valiu (b) Kroma

Pemilihan warna;

(1) Membuat penegasan dan mwujudkn tumpuan; Warna terang utk bg,

obj terang

(2) Memudahkan suatu item dilihat

(3) mwujudkn perasaan harmoni; guna warna analogus cth merah, merah

ungu, ungu

(4) Lahirkan kesan tertentu; Wrna Panas-merah, Sejuk-biru, Psikologi-

Tahun Baru cina-merah.

Komposisi Warna:

(1)warna utama-biru kuning merah

(2)warna sekunder-campuran dua warna utama; biru+kuning=hijau

(3)warna pertengahan; campuran sekunder dgn utama;

kuning+hijau=hijau muda

(4) Warna tertiar; campuran dua warna sekunder; oren+ungu=kecoklatan

Pertimbangan Huruf

(1) Stail huruf (2) Bilangan Stail Huruf (3) Huruf besar dan kecil (4) warna

huruf (5) saiz (6) jarak antara huruf (7) jarak antara baris

Bab 6; Pengajaran Berkesan

Ciri Guru: (1)Kecekapan bidang-kuasai pengetahuan/kemahiran

(2)Kepelbagaian kaedah mgajr-simulasi, (3)penglibatan pelajar-kuiz

(4)Enthusiasm-kesungguhan dp nada suara/gerak geri (5)susunan-mudah

ke susah

Prinsip P&P: (1)mula dari pengetahuan sedia ada murid (2)Dimotivasi utk

belajar (3) tersusun/jelas (4) libatkan pelajar (5) ada maklumbalas

kemajuan pelajar (6)Ambilkira perbezaan individu (7)jelas matlamat.

Prinsip KBSM:

(1) hubungkan pend rendah dan menengah (2) beri pend umum kpd

Page 7: Nota Padat

semua (3) Guna disiplin yg ada

(4) integrasikan JERI (5) Tekankan nilai murni. (6) Tekankan penggunaan

BM (7) Pendidikan seumur hidup.

Kepentingan Rancangan Pengajaran (tahun);(1) susun isi pelajaran/teratur

(2)dpt angar masa setiap tajuk (3) buat prancangan awal bahan (4) Ada

rekod topik yg telah diajar (5)gambaran keseluruhan matapelajaran.

(6) pengajaran menjadi sistematik

Kepentingan Persediaan mengajar (harian); (1)beri keyakinan (2) dpt

jangka hasil dan masalah (3) rancang media (4) maklumat pembelajaran x

cicir (5) langkah dpt disusun; mudah/susah (6) rekod.

Komponen Persediaan Mengajar: A)Persediaan(1)Maklumat am (2)

Pengetahuan sedia ada (3)objektif (4) isi pelajaran ; konsep, prinsip, teori

(5)nilai murni B) Penyampaian (1) Induksi (2) Perkembangan-langkah

pengajaran C)Penutup (1)kesimpulan (2) penilaian (3) tugasan.

Bab 7: Objektif Pengajaran

Kepentingan:(1) perancangan lebih terperinci (2)mengenalpasti kaedah

(3)mengenalpasti bahan (4)menentukan aktiviti (5)memilih ujian

(6)menentukan tahap pembelajaran

Domain Objektif Pengajaran:

(1) Kognitif-toxonomi bloom (tahu-namakan, faham-terangkan, aplikasi-

guna, analisis- bandingkan ,sintesis- mencadangkan ,nilai- merumus) (1)

diakhir pengajaran murid dpt terangkan proses pengangkutan dgn jelas.

(2) Psikomotor- simpson(persepsi-memerhati, Sedia-respon, Respon

terbimbing- praktikan dibimbing ; Makanisme-lakukan dgn yakin;Respon

Kompleks-lakukan dgn cekap;Adaptsi- susun semula; Permulaan-

mengubah) Cth situasi:(1) akhir pengajaran pelajar dpt gunakan peralatan

makmal dgn cekap.

(3)Afektif –krathwohl (menerima-mendengar; Merespon-

setuju,sanggup,puas; cth: menjawab; Menghargai-setuju,utamakan

Page 8: Nota Padat

nilai,komitmen cth: menerangkan; Mengorganisasi-menyusun; Mewatak-

mempraktikan)

Cth situasi; (1)spj perbincangan murid libatkan diri suka rela jawab soalan.

(2) di akhir pengajaran murid tunjukkan minat dgn inesiatif cari bahan.

Bab 8: Strategi dan Kaedah Pengajaran

Kaedah Pengajaran:

Kuliah: (1) Pengenalan kuliah utk tarik minat. (2) Nyatakan ulasan

keseluruhan (3) Nyatakan kegunaan maklumat dlm sesi perbincangan (4)

beri definisi kpd terminologi x pernah didengar (5) sediakan contoh utk

jelaskan idea utama (6) guna alat bantu jika beri kesan baik (7) susun

maklumat secara logik.(8)libatkan mrd.

Perbincangan:(1) tentukan halatuju ikut objektif (2) hargai semua

soalan/komen (3) mulakan dgn soalan terbuka cth: beri pendapat

pencemaran sg di negara kita…apakah masalah pencemaran sg. (4) kenal

antara ahli. (5)pastikan semua org terlibat (6) susun, rumus dan sentisis.

Demonstrasi : (1)kenalpasti konsep kemahiran yg nak diajar.

(2)kumpulkan bahan yang diperlukan (3) cuba demonstrasi sekali sblm

kelas bermula (4)sediakan soalan yg akan ditanya hasil demonstrasi (5)

fikirkan masa

(6)timbulkan minat pelajar-tunjukan haasil (7) buat ulasan keseluruhan.

Sumbangsaran: (1)Difinisikan masalah yg dibincang (2)beri masa utk

murid beri idea (3)galakkan semua murid beri idea (4)pilih idea

dikehendaki-pastikan semua setuju (5) pilih idea paling baik.

Main Peranan:(1) nyatakan objektif (2)Bincang peranan (3) terangkan

situasi (4) lakonkan (5) bincangkan

Lawatan:(1)kebenaran pentadbir/penjaga (2)pengangkutan (3) disiplin

(4)tujuan (5) jadual (6) rumus.

Inkuiri: (proses menyoal, mencari maklumat, mengkaji sebab)

Kaedah Penyoalan: (MACAM BLOOM)

(1) Pengetahuan-ingat semula maklumat. Cth: Definisakan fotosentisis.

(2) Pemahaman-pilih fakta penting utk jawab cth: Apakah idea utama

dalam sajak itu.

Page 9: Nota Padat

(3) Aplikasi-guna peraturan/proses cth: dgn formula matematik utk

selesaikan masalah ini.

(4) Analisis-mengenal pasti, infrens, generalisasi utk sokong/sangkal

hepotisis. Cth: bagaimana keadaan ekonomi negara maju dpt

mempengaruhi ekonomi negara kita.

(5) Sentisis-membuat jangkaan/selesaikan masalah dari pemikiran asli. X

semestinya satu jawapan. Perlu pemahaman terperinci.cth: Bagaimana

kita boleh dapatkan sumber kewangan utk projek ini.

(6) Penilaian – perlu buat penghakiman idea/penyelesaian masalah/ nilai

kerja estetik dgn memberi pendapat berdasarkan kreteria tntu. Cth:

Bincangkan bagaimana bidang kejuruteraan genetik blh membantu dan

merosakkan kesejehteraan kehidupan didunia.

Pemilihan Kaedah:

(1)matlamat pengajaran (2) Bilangan pelajar (3)P’laman sedia ada(4) Masa

(5) Kebolehan guru (6) sumber

Bab 9: Pengurusan Bilik Darjah

Pendekatan:

(1) P’dekatan Autoritarian-proses m’kawal t/l pelajar. Guru pastikan

peraturan diikuti, disiplin dipatuhi.

(2) Pd Permisif-Guru maksimumkan kebebasan pelajar lalu aktivti. Jika

kawal bererti sekat perkembangan.

(3) P’dekatan Modifikasi t/l pelajar- Guru galakkan t/l +ve & hapuskan t/l –

ve lalu stu set aktiviti.

(4) Pd m’galkan p’sekitaran pembelajaran +ve- Guru bentuk hubungan

baik dlm persekitaran bilik darjah.

Susunan Bilik Darjah yg baik:

(1) pastikan laluan x sesak (2)pastikan semua pel dpt dilihat (3) Pel mudah

dengar/lihat penyampaian guru

(4) penggunaan ruang –perabot /peralatan disusun (5)Papan buliten

ditampal maklumat penting-jadual dsb.

Page 10: Nota Padat

Jenis ganjaran

(1) dlm bentuk simbol- bintang, nombor, gred. Refleksi terus kpd kejayaan

mereka.

(2) Pengiktirafan – pamerkan kerja, iktiraf secara lisan, sijil. Cara beri

perhatian pada pelajar

(3) Aktiviti- lawatan.

Jenis dendaan

(1) kurangkan gred/markah (2) Hilang keistimewaan (3) dendaan (4)

Gantung sekolah.

Pengurusan TL Pelajar

(1) Pantau perlakuan – (a) penglibatan dlm aktiviti pembelajaran (b)

pematuhan kpd peraturan bilik darjah.

Teknik Pantau: (1) pastikan semua org mula aktiviti (2)pstikn setiap pel

keluarkan bahan (3)pstikn mereka jawab soalan pertama (4) semak serta

bincang dgn semua pelajar.

(2) Ketekalan- pengekalan perlakuan yg sesuai dan tidak dalam satu set

aktiviti tntu utk semua pel dlm semua kadaan.Gagal sebab: (1)peraturan x

munasabah (2)guru gagal pantau dgn rapi, gagal kesan perlakuan –ve.

(3)guru rasa p’aturan x penting kuatkuasa. Cara Atasi:(1) pinda peraturan

(2)beri penjelasan kepentingan peraturan-keselamatan (3) Batalkan

peraturan yang tidak releven.

(3) T/L –ve - Cara Atasi(1)Semak kemajuan (2)perhati pergerakan

(3)Amaran (4) Pantau.

Bab 10 : Konsep Kemahiran Berfikir (KB)

Def Berfikir:

Costa – proses menerima rangsangan luar oleh minda melalui deria

kemudian diproses dan diguna.

Dewey – menimbang maklumat berdasarkan kreteria tertentu.

Sigel – aktiviti refleksi, buat konsep, selesai masalah.

Pressiesen – aktiviti mental menerima dan mengolah maklumat melalui

penaakulan.

Page 11: Nota Padat

Beyer – proses berfikir mengikut aras yg dinamakan metakognisi :

(1)mengingat (2) memproses/ menaakul (3) kritis dan kreatif

Metakognisi: Pengetahuan individu yg mengawal proses berfikir:

(1)Perancangan ; nyatakan matlamat, pilih dan atur operasi, kenal pasti

halangan.

(2)Pengkonsepan; sedar matlamat tugas yg dilaksanakan, kesan kesilapan

dan atasi.

(3)Penaksiran; menilai pencapaian matlamat, kesesuaian prosedur,

keberkesanan prancangan dan plaksanaan.

Domain KB:

(1) Domain Kognitif - Berfikir berasaskan kebolehan menggunakn otak.

Cth: (Taksonomi Bloom)

(2) Domain Afektif – perasaan, emosi, sikap dan moral individu Cth:

(Domain afektif krathwohl) terima, tindak balas, nilai, selaras dgn nilai,

amalkan.

Konsep KB:

(1) Kritis – keupayaan minda menilai kewajaran suatu idea. (membanding,

meneliti, mengkategori, menyusun, meramal, infrens)

(2) Kreatif – kecekapan minda meneroka dan hasilkan idea baru dan asli.

(hasilkan idea, cipta analogi, cipta metafora )

(3) Buat Keputusan – pilih alternatif terbaik utk capai objektif tertentu.

(4) Menyelesai masalah – langkah atasi halangan mencapai matlamat.

Kepentingan Kemahiran Berfikir:

(1) KB Kritis dapat memahami masalah yg dihadapi.

(2) KB Kreatif dapat cari beberapa cara penyelesaian masalah.

(3) KB buat keputusan dapat pilih cara penyelesaian terbaik.

(4) KB selesai masalah dapat nilai masalah sama ada telah selesai

sepenuhnya.

(5) KB metakognitif dapat kawal pemikiran utk capai suatu tujuan.

Penggalak KB:

(1) Adakan sesi sumbang saran. (2) minta ahli beri pendapat (3) minta ahli

Page 12: Nota Padat

buat refleksi apa yg berlaku

(4) Minta ahli beri sebab mengapa berlaku (5) beri tanggungjawab kpd

ahli.

Penghalang KB:

(1) Arah ahli tanpa bincang (2) tidak ambil kira pendapat ahli utk buat

keputusan (3) tak pernah bincang kejayaan atau kegagalan (4) pemikiran

pengurusan yang tak terbuka (5) tak pernah beri kepercayaan pd ahli

sepenuhnya.

Bab 11: Alat Berfikir

(1) Peta Minda:

(1) Kegunaan ; teknik catat nota, merancang, buat sinopsis, grafik

persembahan, bantuan mengingat.

(2) Cara Bina; (a) tulis tajuk (b) tulis sub tajuk atas garisan yg dilukis (c)

wujudkan kelompok di akhir garis.

(3) Ciri: guna kata kunci, warna warni, corak unik, anak panah/kod, kreatif.

(4) Cth: (Muka surat 142,143 dlm modul)

(2) Pengurusan Grafik

(1) Def: Pemetaan/pola penyusunan yg mewakili hubungan maklumat dgn

suatu idea.

(2) Faedah: lihat beza idea dgn tepat, bentuk pengkelasan secara

sistematik, terang proses dgn sistematik, elak cicir maklumat, fokus

kepada apa yg difikir, selesai masalah dgn tepat, elak berfikiran sempit.

(3) Jenis: Membeza, Mengkategori, Meneliti bhg kecil & Keseluruhan,

Terang Sebab, Meramal, Mengandai. Buat keputusan, Selesai Masalah,

Carta alir.

(4) Cth: (Muka surat 145 dlm Modul)

(3) CoRT1

(1) PMI; Baik, Buruk, Menarik ( dengar masalah, sumbang saran baik,

buruk, menarik, buat keputusan)

(2) CAF;Ambil Kira Semua Faktor; (dengar masalah, sumbang saran semua

faktor, buat pertimbangn, buat keputusan)

Page 13: Nota Padat

(3) C&S; Kesan Ikut Jangka Masa ; ( dengar tindakan, senaraikan kesan

semerta, jangka pendek (>5th), jangka pjg, cari alternatif lain, nilai akibat

dari keputusan yg dibuat.)

(4) AGO; Tujuan, Matlamat, Objektif;( beri isu, bincang, fokus AGO, buat

keputusan)

(5) FIP: Keutamaan yg utama ( senarai semua perkara penting)

(6)APC: Alternatif, Kemungkinan, Pilihan; ( Janakan sebanyak mungkin

alternatif, buat keputusan)

(7) OPV; Pandangan Orang lain; (Pentingkan pandangan orang lain utk

buat keputusan)

(nyatakan masalah, sebut keputusan yg akan dibuat, kenal pasti individu

yg terima kesan, minta pendapat individu tersebut, buat keputusan

setelah menilai, ulang langkah jika x sesuai)

(4) Soalan dan Penyoalan

(1) Soalan Socrates ; Pemikiran pelajar dicabar dan dikembangkan.

(Individu dapat menilai cara ia berfikir.)

(a) Soalan penjelasan – Apakah yang dimaksudkan dengan..?

(b) Soalan Menyiasat – Apakah andaian anda tentang kejadian tersebut?

(c) Soalan Menyiasat Sebab dan Bukti – Apakah Buktinya?

(d) Soalan Pandangan – Mengapa anda memilih jalan ini?

(e) Soalan Implikasi – Apakah kesannya?

(f) Soalan mengenai soalan – Mengapa soalan ini penting?

(2) Soalan Bertumpu dan Bercapah

(1) Soalan Bertumpu (respon terhad) – Namakan ibu negara Malaysia.

(2) Soalan bercapah (jawapan subjektif) – Apakah pandangan anda

tentang pelaksanaan PPSMI.

(3) Soalan Berdasarkan Toksonomi Bloom

(1) Pengetahuan – (suatu yg diingat) Beri definisi KBKK

(2) Pemahaman – (terang idea yg difahami) Apakah maksud pengurusan

grafik?

(3) Aplikasi – (guna pemahaman pd suatu yg baru) Nisbah nak buat sebiji

kek ialah 1:1:1 utk tepung, air dan gula. Kirakan utk 3 biji kek.

(4) Analisis – (Beri Fakta dan idea sokongan) Huraikan faktor yg

Page 14: Nota Padat

mempengaruhi kebanjiran pendatang haram.

(5) Sintesis – ( gabungan dua unsur utk idea baru) Rancangkan satu

program utk menyelesaikan masalah sosial remaja.

(6) Penilaian – ( buat pemilihan, rasional, pendapat) Pada pendapat anda,

perlukah program PLKN diteruskan. Beri rasional jawapan anda?

Bab 12: Jenis-jenis Kemahiran Berfikir

Kemahiran Berfikir Kritis: (Keupayaan minda utk nilai kemunasabahan

idea)

Ciri-ciri – (1) Reaktif (peka dgn perkembangan semasa)

(2) Menilai (lihat baik-buruk, salah-betul)

(3) Meniliti (fakta dan idea utk pengesahan)

Kemahiran Mikro Berfikiran Kritis

(1) Banding Beza – (meniliti perbezaan dan persamaan)

(1) Pengurusan Lisan – Apakah perbezaan dua perkara itu?

(2) Pengurusan Grafik – (soalan dlm bentuk grafik yg perlu buat

perbandingan)

(2) Mengklasifikasi – (mengketagorikan ciri tertentu)

(1) Pengurusan Lisan – Bagaimana ciri ini dapat dikelaskan?

(2) Pengurusan Grafik – (soalan dlm btk grafik yg perlu buat pengkelasan)

(3) Meneliti hubungan Bahagian dan Keseluruhan ( memahami kaitan

antara satu bhg dgn bhg yg lain)

(1) Lisan – Apakah akan terjadi jika bahagian ini tiada?

(2) grafik – (Soalan dlm bentuk grafik yg perlu kajian antara satu bahagian

dgn bgh yg lain)

(4) Menerangkan Sebab – ( Keupayaan mengkaji utk mencari punca

sesuatu)

(1) Lisan – Apakah bukti yang menyokong pendapat anda?

(2) Grafik

Kemahiran Berfikir Kreatif: (Keupayaan minda meneroka dan hasilkan satu

idea baru yg asli dan bernilai)

Ciri Individu (1) Tidak berputus asa (2) Emosi yg kuat (3) Suka berkhayal

(4) Ego yg kuat (5) malu dan mengasingkan diri (6) sanggup ambil risiko

Page 15: Nota Padat

(7) Berfikiran terbuka

Fasa dalam Berfikir secara Kreatif

(1) Penyediaan : kumpul maklumat, kaji, dapatkan data.

(2) Pemeraman ; proses berfikir tanpa di sedari (hayal) cth: Semasa joging

terfikir kerja.

(3) Pencetusan ; idea datang tiba.

(4) Pengesahan; sahkan idea yg datang guna kebolehannya.

Kemahiran Mikro Berfikiran Kreatif

(1) Menghasilkan idea (baru dan kreatif, unik)

(2) Mencipta analogi ( kemahiran memahami konsep suatu idea)

(3) Mencipta metafora ( samakan suatu dengan alam) cth: Garang macam

singa. Kita pun kata, ha singa dah dtg.

Bab 13: Kemahiran Menyelesaikan Masalah

Def: Mengatasi suatu rintangan utk mencapai matlamat

Contoh masalah berstruktur: (ada nilai yg dinyatakan)

(1)Mengumpul derma sebanyak RM100,000.00

(2)Membina tempat menunggu bas utk 50 orang.

Contoh masalah tidak berstruktur:

(1) Menyediakan aktiviti utk kanak2 pra sekolah.

(2) Menulis buku.

Langkah Penyelesaian Masalah

Polya: (1) Fahami masalah (2) Buat perancangan (3) Laksanakan

rancangan (4) Nilai keputusan

Beyer: (1) Kenalpasti masalah (2) Nyatakan semula / definisikan masalah

(3) Merancang (4) Laksanakan rancangan (5) Nilai Keputusan

Knippen Green: (1) tentukan matlamat (2) kenalpasti masalah (3)

kenalpasti kekangan (4) kenalpasti alternatif (5) menilai pilihan (6) buat

pilihan alternatif (7) laksanakan

Page 16: Nota Padat

Rumusan:

(1) Kenalpasti masalah: sama ada berstruktur atau tidak

(2) Definisikan masalah; Huraikan masalah kepada komponen kecil yg

difahami.

(3) Cari kemungkinan penyelesaian; Guna strategi ikut komponen kecil

(4) Melaksana dan menilai.; Jalankan strategi dan nilai keberkesanan.

Kemahiran Membuat Keputusan (Keupayaan memilih dua atau lebih

alternatif penyelesaian)

Langkah Membuat Keputusan :

(Wales, Nardi, Stager)

(1) Menyatakan Matlamat

(2) Menjana Idea

(3) Sediakan perancangan

(4) Ambil tindakan

(Ehrenbergs dan Duffy)

(1) Jelas dan sahkan keperluan

(2) Kenalpasti dan jelaskan ciri2 alternatif yg ideal

(3) Sahkan alternatif yg dipilih memenuhi keperluan

DICATAT OLEH NOTA PADAT KDP14MINGGU DI 9:01 PTG 0 ULASAN

HBEF 2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN - edisi imann9969

HBEF 2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Bab 1: Konsep Asas Psikologi

*Def Psikologi – Kajian proses mental & pemikiran secara saintifik.

Pendekatan Psikologi;

(1) Behaviorisme – Watson ; TL dipengaruhi persekitaran ; Rangsangan

Gerak Balas. Pavlov – Teori Pelaziman Klasik (anjing/air liur) Thorndike –

Teori Pelaziman Cuba Jaya (ganjaran/dendaan) Skinner – Teori Pelaziman

Operan (ukur ganjaran/dendaan – Merpati).

Page 17: Nota Padat

*(2) Psikoanalitik –Sigmund Freud ; TL dipengaruhi pemikiran x sedar: ID –

dorongan nafsu, primitif, x perlu rangsangan, sejak lahir, diwarisi. EGO – x

wujud sejak lahir, kembang berperingkat, penuh persepsi, ingin kemajuan,

boleh sesuaikan ikut fungsi keadaan. SUPEREGO – sumber suara hati beza

baik/buruk, tunjang peneguhan moral, dipelajari dari ibu/bapa/agama,

kawal id dan ego.

(3) Kognitivisme – Vygotsky, Gagne,Bruner, Ausebal –Proses pemikiran

manusia;ikut perkembangan / pengalaman; ada kaitan antara fizikal dan

mental.

(4) Humanistik – Abraham Maslow – TL dipengaruhi oleh kemahuan &

keperluan.- Teori Hierki Keperluan Maslow – Fisiologi- Makanan/minuman ;

Safety – Shelter/security ; Belonging – family/friend ; Esteem-respect; Self

Actualization

(5) Biologi – Edward Hitziq – Kaji tindak balas otak kpd elektrik- Fokus kpd

Fisiologi & Sistem saraf, (Kecacatan,Penyakit & Fizikal manusia.)

*Def Psikologi Pendidikan : Kajian TL dalam proses P&P dalam bilik darjah.

(Termasuk perkembangan, pembelajaran,ingatan,motivasi,pengurusan

bilik darjah dan pengujian serta penilaian pembelajaran.)

Tujuan Psikologi Pendidikan:

(1) Memahami TL dlm proses P&P (2) Meramal TL seterusnya.

Tbahagi 4: (1) Memerihalkan – Apa itu masalah dadah (2) menerangkan –

sebab kenapa

(3) mengawal – cadangan cara kawal (4) meramal – perlakuan slps

cadangan strategi.

Kepentingan Psikologi Pendidikan kpd Guru:

(1) Memahami TL pelajar (rancang objektif/ strategi)

(2) Meramal TL Pelajar (rancang aktiviti ikut kemampuan)

(3) Mengetahui perkembangan (Fizikal,kognitif, sosial, emosi)

Page 18: Nota Padat

(4) Ketahui aras perkembangan (masalah pembelajaran – slow lerner)

(5) Penyelidikan Pendidikan – disiplin, ponteng (

6) Memahami personaliti & konsep kendiri pelajar (pembentukan kendiri

+ve).

Bab 2 Perkembangan Manusia

*Def Perkembangan: Perubahan individu secara kualitatif yg tidak dpt

diukur tetapi jelas berubah ikut masa dari cambah sel hingga mati.

**Beza Pertumbuhan & Perkembangan

Aspek Proses pertumbuhan

(Perubahan kuantitatif) Proses perkembangan

Perubahan kualitatif)

Jasmani Tinggi, saiz, berat dan bilangan gigi bertambah. Bertambah

kemahiran menggunakan anggota seperti mengangkat,berjalan, berlari,

melompat.

Mental Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara

Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa

angka,pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep dan ingatan.

Sosial Mula berinteraksi dengan ahli-ahli bukan keluarga seperti

jiran,rakan sebaya dan guru. Menyedari perbezaan antara lelaki dan

perempuan serta peranannya,kepentingannya displin, kumpulan serta

penyesuaian dengan rakan sebaya.

Emosi Tumbuhnya perasaan suka, duka,marah, sayang dan sebagainya.

Berupaya menguasai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau

cemburu.

*Faktor Mempengaruhi Perkembangan

Endogen: (1) Baka – fizikal (2) Pemakanan – Zat (3) Kesihatan ibu (4)

Dadah/Alkohol – Cacat Janin

(5) Umur Ibu – <40 - Sindrom Down (6) Penyakit –AIDS

Eksogen: (1) Pemakanan – Susu ibu (antibodi) (2) Keluarga –Ibu/bapa

bentuk sahsiah

Page 19: Nota Padat

(3) Rakan Sebaya –pengaruh (4)Sekolah –norma/peraturan (5)Tempat

tinggal – budaya (6)Media-TV

Ciri Perkembangan

(1) Berterusan-interaksi sosial ikut umur (2) Berkait dgn kesediaan

Fizikal=Jasmani, Mental=Pembelajaran

(3) Pengaruh Baka (4) Ada keperluan budaya – budaya kerja Barat mula

15th (5) Ada keperluan hidup – Pemandu lori di Barat ramai wanita (6) Ada

Perubahan berlaku dalam JERIS.

Teori Perkembangan

**(1) T Psikoanalisis Sigmund Freud – 5 tahap (1) Oral-(0-18bul) (2) Anal

(2-4th) (3) Falik (4-6th)

(4) Latensi (6-12th) (5) Genital (12th keatas)

(2) T Pkembang Kognitif Jean Piaget – (1) Deria Motor (0-2thn)-guna deria

utk faham- pegang, hisap

**(2) Praoperasi (2-7Thn) – fikir guna simbolik, egosentrik, x blh guna

kebalikan cth 2+1=3, 3-1=2, x blh guna pengekalan cth selinder tinggi

dan air, x blh guna transformasi cth proses (3) Operasi Konkrit ( 7-11thn) –

fikir secara logik (4) Operasi Formal ( 12 thn ke atas)- fikir secara abstrak.

(3) T Pkembang Psikososial Erikson – 5 prinsip (1) Manusia ada keperluan

asas yg sama (2) Perkembangan bgntung kpd keperluan asas. (3)

Pkembangan ikut tahap tntu (4) Konflik setiap tahap mesti selesai dulu

(5) Gagal selesai konflik beri kesan perkembangan seterusnya

(4) T Pkembang Behaviorisma -

(a) T Pelaziman Klasik Pavlov- Ivan Pavlov, Konsep Rangsangan dan Tindak

balas, cth loceng dan aiskrim, pembelajaran yg berlaku dipanggil

Pelaziman Klasik.

(b) T Pelaziman Operan Skiner – Gerak balas boleh diulang atau hapus jika

ada peneguhan., cth murid sapu sampah – puji ; buat lagi. Peneguhan +ve

dan dendaan ada peranan dlm perkembangan.

(c) T Pembelajaran Sosial Bandura – Albert Bandura, Peranan kognitif dan

persekitaran pengaruhi perkembangan. ** Teori Pembelajaran Sosial

(Proses peniruan) oleh Bandura (1977) :-

Page 20: Nota Padat

(1) tumpuan –lihat individu dipilih (2) penyimpanan- Faham & enkod T/L

(3) mengingat – kebolehan menyimpan TL tersebut. (4) motivasi –

rangsangan utk lakukan

(5) T Ethologi Lorenz – Kajian TL secara semulajadi, Lorenz (1965),

T Perapatan (Theory of attachment) John Bowlby (1969)-hubungan kasih

sayang yg kuat pengaruhi

Kehidupan. - Dapat Tingkat harga diri, kecekapan, sosial/keterampilan.

(6) T Pkembang Ekologikal- Bronfenbrenner (1977) (1) Sistm Mikro –

psekitaran cth rumah (2) Sist Meso – Hub individu dalam persekitrnya. (3)

Sistm Ekso- keadaan yg tak libatkan secara langsung – tpt kerja ibu …….

(4) Sist Makro – Persekitrn abstrak cth budaya, agama, sistem pendidikan

(5) Sist Krono – Pola pristiwa

(7) T Pkembang Arnold Gesell – Arnold Lucius Gasell, - Kematangan fizikal

adalah faktor utama proses pembelajaran. Cth: Umur 4 bulan merangkak,

jln dan lari ikut peningkatan umur.

(8) T Tugas Perkembangan Robert Harvighurst – Robert J Havighurst, -

Perkembangan adalah jangkaan ibu/bapa/ masyarakat terhadap TL yg

sepatutnya dikuasai pd peringkat umur tertentu.

Aplikasi Teori Erikson dlm Bilik Darjah

(1) Guru perlu bersifat jujur- bincang, tolak ansur kesalah pel. (2)

Memahami perasaan/emosi sblm pengajaran

(3) Guru jadi role-model dlm setiap tindakan. (4) Bantu pelajar ttpkan

matlamat dan bantu capai dlm pelajaran.

(5) Pastikan pelajar rasa selamat dlm bilik darjah atau bila luahkan

perasaan

Prinsip-prinsip perkembangan :

(1) Proses berterusan sepanjang hayat (2) Proses berkait dengan

perkembangan jasmani dan pembelajaran

(3) Perubahan yg berlaku melibatkan fungsi jasmani, emosi, mental dan

sosial (4) Dipengaruhi baka dan persekitara (5) Mengikut aturan semula

Page 21: Nota Padat

jadi dan dijangka.

Bab 3 Psikologi Pembelajaran

Def Pembelajaran: Perubahan TL dan pemikiran hasil dari pengalaman dan

latihan

Ciri Pembelajaran

(1) Berlaku bila ada perubahan TL kekal

(2) Perubahan disebabkan kefahaman maklumat baru/ latihan/ celik akal

(3) Berlaku secara sedar atau tidak

(4) Berlaku selari dgn perkembangan kognitif

(5) Berterusan spj hayat.

Pembelajaran Sepanjang Hayat

• Dari lahir hingga berumur 6 thn-seseorang itu akan belajar bercakap,

berjalan, makan,membuang kotoran badan,mengayuh basikal,menyuap

makanan,menyanyi ,menahan kemarahan dll.

• Dari 7 thn hingga dewasa –seseorang itu akan masuk sekolah dan

belajar membaca,menulis,mengira,mengawal emosi,moral, belajar

bertanggung jawab,belajar menghadapi kekecewaan dll.

• Dewasa- belajar peranan berumahtangga,belajar mengasuh anak,

belajar kemahiran mengurus rumahtangga dan pekerjaan dipejabat serta

lain-lain sehingga meninggal dunia.

Proses Pembelajaran

(1) Rangsangan persekitaran (2) Rangsangan dipilih oleh deria (3) Dibawa

ke otak utk diberi makna

(4) Pembentukkan pengalaman dlm ingatan (5) Amalkan pengalaman ikut

situasi (6) Perubahan TL

Rangsangan Pembelajaran

(1) Benda konkrit –kira guna guli (2) Warna warni-ajar guna gambar (3)

Pergerakan – animasi, video

(4) Menghiburkan –nyanyian (5) Soalan/latihan – mudah dan jawapan

semerta.

Page 22: Nota Padat

Jenis Pembelajaran dan Perbezaan

Pembelajaran formal Pembelajaran informal Pembelajaran nonformal

• Diterima secara langsung

• Berasaskan sukatan pelajaran

• Wajib kepada semua kanak (7 – 13 thn )

• Diadakan di bilik darjah lengkap dgn prasarana.

• Dilaksanakan oleh guru-guru

• Ada penilaian pd tiap tahap btk. formatif,sumatif peperiksaan

• Sekolah, universiti • Diterima secara tidak langsung

• Tidak berasaskan sukatan pelajaran

• Diserap secara tidak sedar dari persekitaran.Proses pembelajaran

berterusan dan berlaku sepanjang hayat.

• Tidak melibatkan tempat tertentu

• Tidak memerlukan guru terlatih.Orang2 yg berada dipersekitarannya

adalah guru mereka yg utama.

• Asuhan ibu/bapa, TV • Diadakan bila wujud keperluan

• Institusi yg adakan kursus2 jangka pendek,ceramah, forum bengkel

• Melibatkan beberapa jam /sehari /beberapa hari

• Diadakan ditempat formal-dewan sekolah,pusat2 latihan

• Bayaran minimum dikenakan pelajar untuk bayar saguhati penceramah

• Pengendalian pakar

Prinsip-prinsip pembelajaran :

(1) Kesediaan pembelajaran –sedia fizikal, mental, emosi.

(2) Pengalaman – gunakan deria utk tinggalkan kesan lama (3) Jenaka-

seronok/ceria

(4) Motivasi –peneguhan +ve (5) Objektif pembelajaran- beritahu pelajar

objektif akan dicapai

(6) Susun Pengajaran – sistematik

Faktor yg mempengaruhi proses pembelajaran

(1) persepsi dan penanggapan – interpetasi dan buat konsep (2) gaya

kognitif – mempersepsi dan susun maklumat (3) kemahiran berfikir (4)

kecerdasan (5) kesediaan pembelajaran – fizikal / kognitif

Page 23: Nota Padat

(6) pemindahan pembelajaran (7) ingatan dan lupaan

Prinsip persepsi :

(1) prinsip kedekatan –rangsangan2 yg terletak dekat antara satu sama

lain akan terkumpul bersama dalam pengamatan kita.

(2) prinsip bentuk dan latar – bidang pengamatan individu terbahagi

kepada dua komponen iaitu bentuk dan latar.Apabila sesuatu objek

menjadi bentuk atau fokus pemerhatian kita. yg lain akan menjadi latar.

(3).Prinsip kesamaan – pengamatan manusia cenderung untuk

mengumpulkan rangsangan yg sama dalam satu kumpulan.

(4).Prinsip simetri –dalam pengamatan kita lebih ingat bentuk simetri

(sama ukuran).

(5).Prinsip lengkapan –individu cenderung untuk melengkapkan sesuatu

yg tidak lengkap dlm pengamatan mereka.

(6).Prinsip terangkum – individu cenderung melihat bentuk yg lebih besar

walaupun ada bentuk kecil di dalamnya.

Faktor Lupaan :

(1) Keusangan- faktor masa (2) Tekanan – soal siasat (3) kebimbangan –

temuduga (4) Minat – formula m3 (5) perubahan alam – kedudukan jalan

Cara tingkat ingatan :

(1) Guna numonik dan ayat ( 2) memeringkat isi pel (3) latih tubi (4) guna

bbm (5) susun topik sistematik

(6) Mempraktikan

Kesediaan Pembelajaran

(1) Deria Operasi (0-2th) –Fizikal ; dpd aksi refleks kepada bermatlamat,

Kognitif; mula guna imitasi, memori; pengekalan objek; mediasi (guna

simbol).

(2) Praoperasi (2-7th) : egosentrik, x proses kebalikan, x pengekalan

isipadu,

(3) Operasi Konkrit (7-11): terima pandangan, boleh proses kebalikan,

boleh prinsip pengekalan isipadu.

(4) Operasi Formal (12 th) : Penaakulan deduktif (cara fikir am kpd

khusus), Berfikiran induktif (dari khusus kepada generalisasi yg luas).

Page 24: Nota Padat

Syarat Pemindahan Pembelajaran:

(1) Kefahaman (konsep) (2) Kesamaan (aplikasi konsep 2 situasi sama) (3)

Kemahiran (kuasai kemahiran)

(4) Motif (keinginan pindahkan konsep) (5) Celik akal (

konsep/prinsip/kemahiran)

Gaya kognitif: Cara individu mempersepsi dan menyusun maklumat.

Ciri-Ciri

(1) Bebas Medan : Pelajar Sains & M3 , konsep analitik, Fokus fakta, suka

interaksi formal, bertanding, yakin laksana tugas bersendirian, Motivasi

dari dalam diri.

(2) Bersandar Medan ; Pelajar Sastera, konsep global, fokus pengalaman,

interaksi informal, kerjasama, laksana tugas berkumpulan, Motivasi dari

luar (ibu bapa/guru)

Strategi Pengajaran

(1) Bebas Medan; interaksi formal, motivasi bukan sosial (gred / bintang),

strategi pengajaran individu (berasaskan web, kendiri), suka maklumbalas

pembentulan, suka buat projek secara bebas.

(2) Bersandar Medan; pendekatan mesra dlm interaksi, motivasi sosial

( hadiah / pujian), strategi pengajaran kumpulan, minimumkan

pembetulan , suka interaksi guru murid semasa pengajaran.

Kemahiran Berfikir

(1) Kritis / kritikal : Keupayaan minda menilai kewajaran suatu idea. (teliti

kebernasan / kelemahan hujah)

(2) Kreatif : Keupayaan menghasilkan idea baru, asli dan unik. ( proses

teroka alternatif, nilai, kemuka idea)

(3) Metakognisi : Keupayaan individu menggunakan kognitif

(akal/pengetahuan) untuk mengurus maklumat.

(a) Pengetahuan personal; tahu kekuatan dan kelemahan diri

(b) Pengetahuan tugas; tahu guna kemahiran selesaikan masalah.

(formula-matematik)

(c) Pengetahuan strategi; keupayaan pilih startegi lebih berkesan.

Page 25: Nota Padat

Kecerdasan

Def: Kebolehan individu sesuaikan cara berfikir ikut situasi persekitaran.

Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner

(1) Kecerdasan Logik Matematik;mahir manipulasi nombor, analilsis dan

selesaikan masalah secara sistematik.

(2) Kecerdasan Bahasa Linguisti: kebolehan berpuisi, bercerita cth Usman

Awang.

(3) Kecerdasan Muzik; Boleh main alat mzk, ingat melodi lagu, perlu muzik

utk belajar.

(4) Kecerdasan Visual Ruang; Keupayaan memindah pandangan nyata ke

dalam mental, sesuai utk kejuruteraan

(5) Kecerdasan Kineststik Badan; Selesai masalah, cipta sesuatu dgn

penglibatan fizikal, spt ahli sukan.

(6) Kecerdasan Interpersonal; keupayaan memahami niat dan dorongan

org lain. Cth: pemimpin, ibu bapa.

(7) Kecerdasan Intrapersonal; tahu ttg perasaan, niat dan matlamat hidup

diri sendiri.

(8) Kecerdasan Naturalis; Dimiliki oleh individu yg cinta dgn alam

semulajadi.

(9) Kecerdasan Eksistensial; keupayaan utk menghurai kewujudan dan

kematian manusia.(hal agama & falsafh)

Bab 4: Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran Behaviorisme

(1) Teori Pelaziman Klasik Pavlov; Setiap Rangsangan akan menimbulkan

gerak balas.

(a) Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg ama. Cth:

Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Ia juga risau dengan ujian biologi

kerana dua matapel tersebut ada kaitan dgn yg lain. Oleh itu kerisauan

kimia telah digeneralisasikan dgn biologi..

(b) Diskriminasi ; Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu

shj. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa

Inggeris kerana ia tiada kaiatan dengan yg lain.

(c) Penghapusan; Rangsangan terlazim tidak disertai dgn rangsangan

Page 26: Nota Padat

tidak terlazim. Cth Bunyi loceng biasanya rehat, tapi kita larang murid

buat demikian, akibatnya bunyi loceng- murid tak kata itu tandanya rehat.

(2) Teori Pelaziman Klasik Watson; Buktikan emosi manusia bleh

dilazimkan dgn pelaziman klasik (Albert dan Tikus Putih) Oleh itu, guru

perlu pilih rangsangan yg menyeronokkan utk bina pembelajaran.

(3) Teori Pelaziman Operan Thorndike (Cuba Jaya)

(a) Hukum kesediaan: Persediaan individu utk belajar dari segi psikomotor,

afektif dan kognitif.

(b) Hukum Latihan: Latihan diulang2 utk tingkat kemahiran.

(c) Hukum Kesan: Kesan yg menyeronokkan akan tingkatkan hubungan

rangsangan dan gerak balas.

(4) Teori Pelaziman Operan Skinner (Peneguhan)

(a) Peneguhan Positif: (pujian, senyuman, hadiah – supaya teruskan

kebaikan)

(b) Peneguhan negativ (marah, leteran – supaya buat kerja)

(c) Dendaan : halang daripada buat semula kesilapan

(i) Dendaan Persembahan: Lari keliling padang, beri kerja tambahan

(ii) Dendaan Penyingkiran: Dilarang menonton tv sebab nak periksa.

(d) Prinsip Premack: Kaitkan aktiviti yg tidak diminati dgn yg diminati

(Belajar dulu jika nak main bola)

(e) Pelupusan: Tiada peneguhan dengan sendirinya lupus.

Aplikasi Teori Skinner dalam Bilik Darjah

(1) Beri peneguhan positif pd tindakan yg baik.

(2) Ganjaran harus sesuai dgn kesukaran pembelajaran.

(3) Hati-hati beri peneguhan negatif takut dianggap hukuman.

(4) Latihan berulang perlu utk pengukuhan pembelajaran

(5) Beri keutamaan pada Latihan yg wujudkan pengukuhan.

Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura)

(1) Model Determinisme Timbal Balik: Konsepnya - Kelakuan individu

adalah hasil interaksi faktor diri (Kognisi) dan Persekitaran.

(2) Teori Pembelajaran Peniruan: Prosesnya - Perhati kelakuan individu,

Page 27: Nota Padat

Simpan dlm ingatan, Keluarkan/ lakukan ikut situasi sesuai, Motivasi utk

ulangi kelakuan tersebut.

Teori Pembelajaran Kognitif (pembelajaran libatkan aktiviti mental –

terima, simpan guna maklumat)

(1) Teori Pembelajaran Gestalt:

Konsep Celik Akal – guna unsur berkaitan dlm persekitaran dan

pengalaman lepas utk selesaikan masalah.

(2) Model pemprosesan Maklumat: aktiviti mental terima, simpan dan

guna maklumat.

(a) Ingatan deria: Ingatan pendek 1 hingga 3 saat.

(b) Ingatan Jangka Pendek: Maklumat diproses, ditapis, disusun/sintesis

dlm ingatan 5 – 20 saat.

(c) Ingatan Jangka Pjg: Ingatan kapasiti besar, maklumat lebih lama dari

bbp minit – tahun.

(i) Ingatan episodik: Ingat peristiwa dgn lengkap (masa, kejadian) cth:

Jatuh Basikal

(ii) Ingatan Semantik: Ingat Makna (konsep, fakta, hukum, imej) cth:

Fotosentisis

(iii) Ingatan Prosedural: Ingat prosedur lakukan suatu Cth: Cara

menunggang basikal.

(3) Teori Pembelajaran Gagne: ( 8 peringkat oleh Gagne)

(a) Pembelajaran isyarat: Belajar dari isyarat cth: Menguap tandanya

Ngantuk.

(b) Pemb Gerak Balas:Peneguhan konsisten mampu kekalkan TL positif

Cth: “Bagus, Adik pandai..”

(c) Pemb Rangkaian Motor: Siri kemahiran rangkaian TL (permainan,

muzik, elektronik, mekanikal)

(d) Pemb Pertalian Bahasa: Nyatakan prinsip perlu kemahiran berbahasa

(fakta, data, konsep)

(e) Pemb Diskriminasi: Bezakan sesuatu ikut ciri2 utk mengkategori dan

simpan dalam ingatan.

(f) Pemb Konsep: Kenali ciri suatu konsep dengan tepat beserta contoh

menyokong.

Page 28: Nota Padat

(g) Pemb Hukum; Melibatkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi

dalam satu situasi

(h) Pemb Penyelesaian Masalah: Melibatkan penggunaan rumus, prinsip

dan generalisasi dalam satu situasi baru utk selesai masalah.

Teori Gagne dalam Bilik Darjah

(1) motivasikan pelajar (2) tarik perhatian mereka (3) rangsang ingatan

semula

(4) sedia panduan pelajaran (5) bantu pelajar mengingat (6) galak

pemindahan pembelajaran

(7) mengilistasi perlakuan (8) beri maklumbalas.

(4) Teori Pembelajaran Ausubel :

(a) Model Pemb Ekspositori ; bahan pembelajaran tersusun dengan urutan

fakta yg lengkap.

(b) Penyusunan awal; Menghubungkan konsep lama dengan yang baru

(pengetahuan sedia ada)

Teori Ausubel dalam bilik Darjah:

(1) Pengajaran secara ekspositori (2) jelaskan kandungan pelajaran dlm

btk fakta lengkap tersusun

(3) Pembelajaran berkembang secara deduktif ( dpd prinsip kpd cth) (4)

kaitkan konsep yg telah dipelajari dengan konsep baru.

(5) Teori pembelajaran Bruner : Bahagikan perkembangan mental kpd 3

(a) Prnkt Enaktif (0-2); Kanak2 menggunakan anggota fizikal utk selesai

masalah. (pegang)

(b) Prnkt Ikonik (2-4); berupaya gambarkan suatu dlm fikiran. Blh sebut

wpun tiada dihadapannya.

(c) Prnkt Simbolik (4-7): Boleh gunakan perkatan/bahasa utk huraikan

pengalamannya.

Teori Bruner dalam Bilik Darjah

(1) Perkenalkan pelajar dgn satu fenomena (mengapa wap terhasil) (2)

Galak Pelajar menyiasat (penglibatan aktif) (3) Buat Uji kaji (4)

Page 29: Nota Padat

Perbincangan (5) Guru beri maklumbalas dari dapatan pelajar.

(6) Teori pembelajaran Konstruktif

Def: Pelajar berperanan aktif utk memahami maklumat yg dipelajari guna

idea dan fakta.

(Peranan aktif; terima maklumat, hubungkan dengan maklumat lama, bina

kefahaman, buat interpretasi)

Teori Konstruktif dalam Bilik Darjah

(1) Beri perhatian pd kebolehan dan minat pelajar (2) beri peluang pelajar

kemuka pandangan

(3) laksanakan pengajaran berpusatkan pelajar (4) wujudkan interaksi

pelajar – guru –pelajar

(5) Tidak sampaikan maklumat secara terus kpd pelajar. (6) Sediakan

aktiviti ‘hands on’ & ‘minds on’.

Pendekatan P&P

(1) Pengajaran Langsung;

Kebaikan Keburukan

Guru dpt sampaikan fakta cepat & lengkap Tak sesuai utk matapelajaran

yg perlu penyiasatn

Mudah nilai pengetahuan yg perlu diketahui Susah nilai pengetahuan yg

perlu dikuasai

Yakin semua pelajar dpt pengetahuan sama Kurang yakin pelajar boleh

fikir sendiri

Pengajaran guru mudah tanpa penyiasatan Pelajar kurang terdedah kpd

penyelesaian masalah

(2) Pembelajaran Koperatif (Belajar Bersama)

(1) Interaksi bersemuka antara ahli (2) Saling bergantung yg positif (3)

Bertanggungjawab thdp pembelajaran kumpulan dan ahli (4) kolaboratif

perlu (5) setiap ahli faham proses.

(3) Pembelajaran Masteri (Kuasai Pembelajaran berperingkat – Toksonomi

Bloom)

(1) Pelajar boleh kuasai kemahiran bila diberi masa yg cukup.

(2) Guru rancang pelbagai kaedah pembelajaran supaya pelajar kuasai

Page 30: Nota Padat

semua kemahiran

(3) Rangsang dan dorong pelajar sehingga mereka kuasai kemahiran.

Bab5: Perbezaan Individu

Definisi:Variasi yg boleh diperhatikan dari segi ciri tertentu

(1) Temperamen ; emosi, personaliti dan pola tingkah laku yg diwarisi dari

ibu bapa.

(2) Tahap tenaga; keupayaan fizikal individu (bertenaga, berstamina)

(3) Pola persahabatan; keupayaan bersosial dgn individu lain.

Aspek Perbezaan

(1) Jantina – lelaki; letak harapan tinggi

(2) Fizikal – (a) Endomorf (badan bulat); suka bergaul (b) Mesomorf (badan

sasa); Asertif, agresif

(c) Ektomorf ( Kurus tinggi) ; pendiam

(3) Kognisi – Kebolehan kognitif ( menaakul, berfikiran logik, berbahasa,

mengira, imaginasi)

(4) Personaliti – Ciri Keperibadian (peramah, pendiam, berkawan,

bersendirian)

(5) Gaya Kognitif & Gaya Belajar – Kognitif (bagaimana individu

mempersepsi maklumat ) Belajar (cara)

(a) Bebas Medan (b) Bersandar Medan (Penerangan rujuk Bab 3 nota ini-

gaya kognitif)

(6) Kesihatan – Pelajar Sihat (ceria, aktif, beri perhatian) Pelajar x sihat

(lemah, x bertenaga, x tumpu perhatian)

(7) Sosial – Cara pelajar berinteraksi

(a) Bintang – popular (b) Dyad – 2 pelajar saling bersahabat (c) Klik - lebih

dari dua (d) Rantaian – A kawan B kawan C kawan D (e) Pencilan – tak nak

bersahabat (f) singkiran – pilih-pilih kawan.

(8) Bangsa/Bahasa – Berlaku Silang Budaya.

Faktor Perbezaan Individu

(1) Baka – (warna mata, ketinggian, warna kulit)

(2) Persekitaran – Bentuk asuhan keluarga

Page 31: Nota Padat

(a) Ibu Bapa authoritarian – Pertuturan lisan dgn anak terhad, utamakan

peraturan hukuman, (akibatnya anak x tahu bersosial, tiada inisiatif, takut

bertanding)

(b) Ibu Bapa authoritatif – Galak anak berdikari dgn kawalan, Bebas

berkomunikasi (anak pandai bergaul, tahu bersabar, punyai harga diri

tinggi)

(c) Ibu Bapa abaikan anak – Permisif (x ambil tahu kehidupan anak), sibuk

hal kerja , tak sedar TL anak

(anak x dpt kawal diri dalam kebebasan, tiada motivasi)

(d) Ibu Bapa Indulgent – Beri perhatian tapi tak mendisiplinkan, percaya

suka hati anak buat suatu jadikan ia lebih kreatif dan berkeyakinan (anak

gagal kawal TL dlm masyarakat, tidak berdidiplin, susah dikawal)

Teori Perbezaan Individu

(1) Teori Ekologi Bronfenbrenner – Fokus pd konteks sosial yg pengaruhi

perkembangan kanak2

(a) Sistem Mikro – Sebahagian besar sosial individu dihabiskan (sekolah,

tempat kerja, keluarga)

(b) Sistem Meso – Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem

Mikro lain ( masalah tempat kerja bawa ke rumah)

(c) Sistem Ekso – Pengalaman individu mempengaruhi individu lain

( Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran).

(d) Sistem Makro - Sosial dalam masyarakat ( Budaya Melayu, Budaya

Islam)

(e) Sistem Krono – Sejarah perkembangan sosial individu (kehidupan

moden jadikan kanak2 lebih maju)

(2) Teori Pergerakan Motor Arnold Gesell – Perkembangan berlaku ikut

pola tntu. Jadi boleh diramal.

(a) Peringkat Pertama (lahir-1th); 1 bul – tangisan berbeza, 6bul –

genggam objek, 7bul-duduk merangkak.

(b) Prnkt Kedua (1-2);belajar tatih, faham makna ‘jangan’, 2 tahun boleh

jalan.

(c) Prnkt ketiga (2-3); makan sendiri, cakap ayat mudah, berlari.

(d) Prnkt keempat (3-4); tunggang basikal roda 3, ikut arahan ibu bapa.

(e) Prnkt kelima (4-5); mula bersosial, kemuka soalan berperingkat, sedia

Page 32: Nota Padat

ke sekolah tadika.

(3) Teori Perkembangan Havighurst – Jangkaan ibu bapa/masyarakat pd TL

yg perlu dikuasai pd umur tntu.

(4) Teori Perkembangan Psikososial Erikson – Kegagalan individu atasi

masalah dalam peringkat perkembangan akan jejas perkembangan

seterusnya. Ada 8 peringkat

(a) 0-18bul – Percaya lawan tak percaya; Penjagaan baik dari ibu lahirkan

rasa percaya padanya.

(b) 18bul-3th- Autonomi lawan malu; Lakukan suatu perkara sendiri

(makan, pakai), mula bina keyakinan jika didorong dengan baik.

(c) 3-6th- Inisiatif lawan rasa bersalah; Buat suatu perkara yg tak setimpal

dgn usia (membasuh), kritikan akan menyebabkan rendah diri

(d) 12-20th-Identiti lawan kekeliruan peranan;Cari identiti diri, jika gagal

akan pengaruhi peranan dlm masy.

(e) 20-40th-Kemesraan lawan pengasingan diri; hidup berpasangan, jika

gagal ia akan asingkan diri.

(f) 40-60th- Generativiti lawan pemusatan kendiri; utamakan keluarga,

sumbangan kpd masyarakat.

(g) 60th- Kesepaduan lawan rasa putus asa; Fikir kembali rentetan hidup,

jika penuh dgn kegagaln-putus asa.

Implikasi Perbezaan Individu dalam P&P

(1) Kesediaan Belajar – Tahap kecerdasan berbeza, Guru atur strategi utk

elak keciciran.

(2) Objektif P&P – Perlu sesuai dgn tahap pelajar. (aktiviti, latihan)

(3) TL ganggu pembelajaran – Disruptif (haiperaktif, bising) dan destruktif

(vandalisma) akan gangu pel lain.

(4) Perbezaan Gaya Kognitif dan Gaya Belajar – auditori, visual atau

kinestatik

(5) Perbezaan Personaliti – (pendiam, peramah)

Kaedah Atasi Perbezaan Individu dalam P&P

(1) Kaedah Kumpulan (2) Program Pengayaan & Pemulihan (3) Peneguhan

Positif & Negatif

(4) Pelbagaikan BBM (5) Agih tugas ikut minat/keupayaan

Page 33: Nota Padat

Bab 6: Pendidikan Khas

Def: Program pendidikan golongan kurang upaya yg alami pertumbuhan &

perkembangan tidak normal dari segi intelek, fizikal, emosi serta sosial.

Ciri Pendidikan Khas

(1) Guru terlatih – (Bahasa isyarat-bisu, Brail-Buta)

(2) Kombinasi Kepakaran- Selain guru perlu juga Pakar Psikologi, ENT,

Fisioterapi utk diagnosis,nilai, latih, rawatan pelajar khas.

(3) Kurikulum Khas- Ubah suai kurikulum normal ikut kecacatan.

(4) Objektif- Orientasikan pelajar, hasil dpt dilihat cth urus diri. Kemahiran

asas.

(5) Penglibatan Aktif Pelajar- Bahan konkrit perlu. Cth guna kucing utk

kenalkan kpd pelajar buta (sentuh)

(6) Kaedah pengajaran- (i) latihan kebolehan (guna pancaindera) (ii)

latihan kemahiran (fizikal)

Falsafah:

Sediakan perkembangan optimum dan kemahiran supaya dpt berdikari

dan sesuaikan diri dlm masyarakat

Pelajar Pendidikan Khas

(1) Masalah Pendengaran:

(a) penerimaan ; getaran x sampai ke dlm telinga (b) pengamatan;

masalah saraf deria (c) pusat; sistem pusat x berfungsi/cedera (d)

psikogenik; x blh dengar kerana ganguan emosi.

(2) Masalah Penglihatan: (a) buta langsung (b) separuh buta

(3) Masalah pembelajaran: (lembam, Down, hipoaktif (pasif), haiperaktif

(agresif), ganguan emosi, Cerebal Palsy (lemah anggota), Pelbagai

kecacatan, Terenct Akal, Autistik (berkelakuan spt org pekak), pertuturan)

(4) Pintar Cerdas: bakat luar bias dari rakan seusia dengannya (IQ 120

keatas, daya ingatan kuat, fikir logik)

Program Pendidikan Khas

(1) Pendidikan Inklusif – integrasi pelajar khas dalam kelas biasa.

Page 34: Nota Padat

(a) Separuh masa- pelajar khas masuk kelas biasa utk belajar sesetengah

matapelajaran

(b) sepenuh masa-masuk kelas biasa terus.

(2) Rancangan pendidikan individu – Rancangan program penilaian

berterusan utk pelajar khas.

(3) Rancangan Pendidikan Pemulihan – Menolong pelajar lemah dlm P&P

Kuasai kemahiran

(a) Objektif; Bina keyakinan, Betulkan konsep salah tafsir, beri peluang

belajar ikut kebolehan, Bina konsep

(b) Proses; kenal pasti masalah, cari punca, cari alternatif, nilai.

(4) Program Pengayaan- Mengembang potensi pelajar ke tahap optimum

dengan kebolehan intelek.

(a) Pengayaan mendatar – rancang aktiviti ikut aras kumpulan.

(b) Pengayaan menegak – rancang aktiviti utk kumpulan cerdas sahaja.

DICATAT OLEH NOTA PADAT KDP14MINGGU DI 9:00 PTG 1 ULASAN

OUMH 1303 EW - edisi imann9969

OUMH 1303 EW

CHAPTER 2

Researching For a Paper

* What do you looking for in writing a research paper?

- find new ways to use or understand info already available.

- generate new knowledge.

- turn data you already have into samething more useful by adding a little

of your inspiration.

- looking for info – that is already available to help develop ideas and

making our ideas stranger and more tenable.

* What are types of information.

1. Primary info – gain through experience.

2. Secondary info – data get when someone relates his/her finding or

Page 35: Nota Padat

experience to other people or recording it.

3. Tertiary info – the produce of people reflecting on the things they or

other people have recorded.

* On line searching.

Search Engines.

1. straight forward search engines – searches its own data base.

2. the met a search engine – searches a number of other search engines

for info.

E – texts

- complete books and other long documents.

- their copyright limits have expired.

-they are over 20 years old.

- but they do provide in depth knowledge on many areas.

*Virtual libraries and oneline resources.

- access to actual libraries through and library systems.

- date processing programmes that keep track of books avaible.

* The library

- a well stocked and equipped library is the best source of in – depth info.

* How to use a library

- must be organised

- books can be borrowed

organised using the classification system.

-according to their subject areas.

-Dewey system – based on members.

-Library of congress system – based on alphabets.

i. call number

ii. author’s name.

iii. year of publication.

iv. member of copies available.

Page 36: Nota Padat

* The Encyclopedia.

Advantage – give a direct quick look at the or idea you a researching.

- looking for basic information and involve proceses – look for handbooks

or manuals.

- looking for other related words – use the dictionasies and lexicons.

-information an places – look in the atleses.

-quotations – consult quotation books.

-unleed to specific individuals look up dictionation, biographies.

* Always look in the index first if you are searching for information in the

encyclopedia.

On line searching

-search engine, - E-texts,

- virtual libraries and on-line resources.

The library.

-the classification system.

- encyclopedia.

CHAPTER 3

Writing the research paper.

Step 1 – refine your thesis statement.

- bear in mind the required world – length of the paper.

- Look at the thesis statement to see whether it is clear, warkable and able

to serve to guide for the whole research paper.

- Look for the origins of the problem on issue you are examinings.

- Pick up thread or line of thought.Divide into 3:

- general subject on area.

- spesific topic

- suggested thesis statement.

Step 2 – write topic sentences and give them supporting details.

- convey ideas that are easily understand and coherent – relavant to the

primary thesis and must be logically related to one another.

Page 37: Nota Padat

- Organising idea according to time and chronological for one main idea.

Step 3 – organising and connect your supporting details.

- organise idea according to time and chronological order – order of

emphasis (using markers) and using transitional signals to connect details

and arguments.

Step 4 – writing clear sentences.

-easy to read and understand.

- not too long.

- complete sentence – one idea.

- avoid writing fragments.

- careful of dependent words which.

-does not mean much like if, in order to.

- avoid run sentences – two complete sentences without any connecting.-

correct verb form.

-subjects and verbs must agree.

-proper use of pronouns.

-correct spelling.

-correct vocabulary.

-very stence structure.

CHAPTER 4

Referencing and editing.

Making Quates and References.

Why?

- to acknowledge ideas from other

writers.

- to let other, readers know that you have

done your homework.

* Quoting

– building quotations into your prose.

Page 38: Nota Padat

- using fullstops and commas correctly.

- punctuation marks not from an original

text placed them ofter the last

quotation mark.

- include the name of the author, the date

and the page (name,year,page)

- Quoting short pieces, 40 words or less.

- Quoting longer pieces – indent the paragraph.

- Using ellipees and interpolation.

e.g The students responded....in a comprehension, questioning session.

- the ethics of quoting – do not

change the original words.

The Art of Editing.

When? A day after we have finished writing.

A – Editing For Language.

1. Clear sentences – easy toread and understand.

2. Clear sentences – not too long.

3. White complete sentences.

4. Avoid writing fragments ( in complete sentences)

5. Be careful of dependent words (after, through, because, etc) – make

sure the sentences they connected to is not missing.

6. Avoid run – out sentences (two sentences put together without

connecting marks).

7. Use correct verb forms and subject – verb – agreement.

8. Use the correct pronouns.

9. Use correct purtuations marks.

10. Use correct spelling.

B. Editing for content.

1. Must be coherent – every item and every thought must be relevant to

the primary thesis.

2. Organise your paragraphs – one paragraphs are main idea.

Page 39: Nota Padat

CHAPTER 5

Introduction of letter writing

What are the basic of letter writing.

1. Address/ write and reader.

2. Introduction / greeting, thank, info.

a. always greet our reader/recipient

e.g Dear Sir/Madam, Dear Dato’ ,

Sir or Madam

b. If replying , always acknowledge the past letter or thank her/him for

writing.

e.g In response to your letter dated 12 January 2002, I would like to ...

e.g firstly, I thank you for your interest in our company...

c. Self – introduction (humility)

Introduce yourself for the first time letter.

e.g “ I am writing to you on behalf of..” is fine if you are writing in as a

representative of your organization.

d. Be flexible and creative.

Give your reader a clear idea.

3.Middle –content and purpose

- is the largest part.

- the sentences should be short and precise

- straight to the point (not flowering)

- always acknowledge and value the interest of your recipient.

- it should read and flow well.

4. the end of the letter.

- be complementary and polite.

- use a proper salutation.

e.g yours truly or yours sincerely.

Why we write a letter.

Page 40: Nota Padat

1. to contact the reader whom we cannot meet in person.

2. they allow us to structure our thought in accurately.

3.can file or keep to and refer back when needed.

Hints in the letter writing.

1. Don’t write in haste but need to spend time on.

2. our thought must clear.

3. need some practices.

CHAPTER 6

The parts of a formal letter.

1. the letter head.

2. the address.

3. the date.

4. the recipient’s adress.

5. salutations.

6. the subject line

7. the introduction.

8. the middle/body

9. the ending.

10. your closing solutations

11. the sender’s name.

12. the sender’s tittle/position.

Type of letter.

1. Original letter

2. Replying letter.

3. Follow up letter

- unnoticed, - reminder

4. Conferences letter

Differences between writing an original letter and writing a reply letter.

Page 41: Nota Padat

Original letter.

- you write a letter.

- Want information.

Reply letter.

- they have sent you a letter.

- Give information.

Follow up letter .Why?

- your letter may have been unnoticed

- to make sure that your contacts

have information about your

business

- give other person a chance.

- Cheaper that getting legal council

CHAPTER 7

Original Formal Letters

For original letters question asked are:

1. What is the primary purpose of my letter?

2. What do I want my reader to know or do?

3. Is there a second purpose?

4. Why do I want him/her/them to know or do this?

5. How will they benefit if they do what I want them to do or know?

6. Points that I want to include in my letter.

7. What approach do I want my letter to take?

How to add substance to your plan sheets?

- transfer the sentences or ideas into a language that is more fitting for

formal letter by translating the plans into more appropriate language.

CHAPTER 8

Page 42: Nota Padat

Why do we need to reply letters and follow up letters.

1. Because people needs more information.

2. It is a tool of communication.

3. when the first letter did not grab their attention.

What is the difference between original letters and reply letters?

Original letters are letters you send to someone but reply letters is written

to answer to someone who has sent a letter to you.

Plan sheet for reply letter?

1. What is primary purpose of the letter?

2. What does the writer want to know or what me to do?

CHAPTER 9

FUNDAMENTAL SKILLS

Academic Reading

1. has to be deliberate – pay close attention to details – able to use that

info later.

2. collecting information – trying to understand process – facing different

people with different puspective on the same.

3. pleasurable, interesting and challenging.

4. to ecquire knowledge relevant to a specific course.

5. acquire info that allow you execute specific tasks like writing an essay,

etc.

The Purpose Of Academic Reading.

To acquire:

1. Info – facts and opinions.

Page 43: Nota Padat

2. Terminology and definitions.

3. Models and paradigms.

4. Names and deeds.

5. How to process.

6. Reading essential texts.

7. Reading for and as assigment

8. Reading for revision.

What do you get from reading?

- to access specific kinds of information.

Why is it hard to differentiate between information facts and opinions?

1. Most academic authors try to convince that they are right.

2. We have atendency for us to accept something (idea,etc) as correct

only because it comes from a book.

Clues that show the difference.

Lexical clues.

e.g indicative words.

I believe, we propose modal verbs

: must, inarguable, perhaps,

esentially.

Why is reading essential texts

important?

Because we need to:

1. know so that we can confidently

take examinations.

2. do assigments.

Every academic disipline has a language of its own – these languages are

made up of special words called terminology. Each of these name has its

Page 44: Nota Padat

own definition its own meaning.

How do you look for the meaning of the terminology and defination?

1. refer to the dictionary which is specified for a particular discipline.

2. When the defination different from one author to another, it is important

to have you own understand of what the words mean.

Model and Paradigm.

- a framework of scheme through which practitioners of the decipline see

and make sense of the word they observe.Thru their own understanding.

Names and Deeds

Important names related to academic

Diciplines.

How to recognise a paradigm?

A paradigm often has its own worlds for

things:

-both real and abstract

If words or terminology are brought

together - language is formed that can

explain the world, much more accurate

than plain language.

The characteristics of process (pg 82)

1. They are sequential but when written

they may not be presented in sequence they work it.

2. The sequences are often laid out clearly.

3. Each steps has its reasons.

Reading For Assignments

Why is reading for assignment has a sense

of urgency in it?

Page 45: Nota Padat

Because

1. If you do not read, you will not have enough info to complete tasks.

2. You will run out of time

3. if you do not do your assignment well, you will get good marks.

How do you fulfill your assignments well?

- analyse the tasks given carefully

- understand keywords – defining/paraphrasing or explicating them

- need to look for available solutions

- Need to plan out how you intend to complete the assignment

When do models and paradigms show up ?

- when they are used in analysis

- when you analyse the thinking of the author

Common sense principles about language

1. The word is not the thing

2. Hard to pin down the meanings of general, abstract, relative terms.

3. Context determines meanings.

4. Don’t mix inference and facts.

5. There are different kinds of truth.

6. Some statements inform other direct

7. Words have hidden emotional content.

Reading For Revision

In revision:

- we already know the text (no looking for new info )

- reading to clarify your memory of texts

What do you do in revision?

- make certain of things already known about the subject.

- Need to identify he parts, issues, etc need to clarified.

- Need to distinguish between things to memorise and things to

understand.

Why should you read early in the course?

Page 46: Nota Padat

Because there is often much to do in the course you take.

What are the two technicques of fast reading?

Skimming and scanning.

Skimming

- try to pick out important points

- looking for something in particular

Scanning

- looking for overall structure of the text

- by running your eyes quickly ones a block of text.

CHAPTER 10

SQ3R Reading

SQ3R – Survey, Question , Read, Recite and Review

- it is a study skill method

- teach how to extract, process, store, use information you gain from your

reading in effective and useful ways.

Why SQ3R?

- we learn and remember things better when they make sense

- we make an emotional connection to the issue i.e enable us to make

connections in the knowledge gain.

- It makes us read and learn more effectively.

SURVEY

What do we look for when we survey the text?

1. Read and undestand the title

2. Read the introduction and summary.

3. Take note of each bold face heading and subheading.

Page 47: Nota Padat

4. look for reading aids (italics, bold print) and graphics (charts, maps,

diagrams)

Why do we survey ?

Because it saves us a lot of time to understand the text.

Questioning The Text

How do we question the text?

Take the boldface headings and turn each of them into a question

READING THE TEXT

What must you have before starting the reading of the text ?

- built an elaborate mental structure that needs to be fleshed out.

How do you read?

- make questions and outline are hardy

- read actively with questions in mind

- read section by section

- after each section, try to answer the questions written.

- Review what you have read

- Give yourselves quizzes or with apartner

How do we enhance reading?

- use a highlighter to mark imp. Points

- set a time goal so that ou can pace your reading

Points to remember

- read at your own comfortable speed

- concentrate when you read – find a comfortable and quiet place to read.

RECITING AND RECALLING THE TEXT

Steps to recite and recall

Page 48: Nota Padat

1. recite the text as you read – help your mind to concentrate on the text.

2. recall the questions for the section and see if you can answer them. If

not read again.

3. Use mnemonics to remember.

4. Write down key words, key phrases and points.

Why do we recite and recall

- To ensure that you understand the material

- To make sure you have understood and remembered the material after

you read it.

Points o remember while reciting and recalling

Use your own words

REVIEWING THE TEXTS

How do we review ?

1. Go through the text again

2. look at the questions formulated before and answer them.

3. look at the keywords and phrases for each section.

4. If we can remember what the imp. things for each section are then

reviewing is done.

DICATAT OLEH NOTA PADAT KDP14MINGGU DI 8:57 PTG 0 ULASAN

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING - edisi imann9969

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BAB 1 – PENGENALAN KAUNSELING

Definisi kaunseling.

Satu perbincangan antara kaunselor terlatih dgn individu atau kelompok

kecil yg mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan,bersama-sama

memikirkan dan meneliti bbrp alternatif utk mengatasi sesuatu kecelaruan

dan seterusnya melaksanakan alternatif yg dipilih.”

Perbezaan antara kaunseling dan psikoterapi.

Page 49: Nota Padat

(1)Kaunseling – lebih menumpukan perhatian kpd membantu individu

mengatasi kebuntuan,kekusutan fikiran utk meneruskan kehidupan yg

lebih tenteram.

(2)Psikoterapi – lebih memberi penekanan kpd pemulihan ‘penyakit

mental’.

Matlamat kaunseling

(1)Mengubah tingkah laku kpd kehidupan yg lebih

produktif/memuaskan.Con: Ali suka lumba haram motosikal di jln

raya.Kaunseling boleh membantunya mengubah tingkah laku yg bahaya

ini spt menggalakkan minat Ali spy berlumba di litar lumba motosikal.

(2)Memulakan dan meneruskan hubungan positif. Cth:Lina rasa diabaikan

suaminya.Dia marah dan kecewa. Kaunseling boleh membantu Lina

berkomunikasi dgn suaminya perasaannya tanpa mengeruhkan keadaan

dan mencapai penyelesaian.

(3)Mengurus kendiri dgn efaktif apb dlm kesulitan Cth: Koh kehilangan

ibunya.Pelajarannya tergugat.Kaunseling boleh membantu Koh menerima

kehilangannya dan mengurus pembelajarannya.

(4)Membuat keputusan Rasional.Cth:Devi tidak tahu bidang pengkhususan

mana patut diambil di peringkat universiti. Kaunseling boleh membantu

Devi dgn mengenali diri dan minatnya.

(5) Bantu Klien Berkembang secara positif dan mencapai potensi/minat.

Cth Man minat melukis. Ibu bapaya suruh masuk aliran sains yg dia tak

minat. Kaunseling boleh bantu capai resolusi man dan ibu bapanya.

Peranan Kaunselor ( Aspek tempat dan situasi)

(1) Sekolah – membantu pelajar membuat pemilihan kerjaya yg sesuai utk

mereka.

(2) Penjara – Membantu pemulihan ahli dan proses mengintegrasikan mrk

semula dgn masyarakat.

(3) Hospital – membantu keluarga yg kehilangan ahlinya menghadapi dan

menerima kehilangan.

(4) Pejabat Agama Islam – membantu suami isteri yg mengalami masalah

r.tangga.

(5) Pejabat Kerajaan – Membantu pekerja yg stress atau menghadapi

masalah burn out.

Page 50: Nota Padat

(6) Gereja – membantu mrk yg menghadapi masalah peribadi spt masalah

dgn ibu bapa.

Peranan Kaunselor (Aspek Individu)

(1) Kesihatan fizikal – bantu individu jaga kesihatan.amalkan tabiat yg

positif.mengamalkan gaya hidup yg sihat.

(2) Keperluan sosial – hubungan keluarga,persekitaran tempat

kerja,persahabatan dan kegiatan lain yg menghubungkan individu

tersebut dgn orang lain.

(3) Kesihatan mental – kaunselor perlu rangsang pemikiran klien spy lebih

kreatif dlm menyelesaikan masalah.

(4) Keperluan emosi – tingkatkan kesejahteraan emosi klien spy ia dpt

menyatakan masalah dan perasaannya terhadap kehidupannya.

(5) Keperluan kerohanian – perlu krn skrg manusia bertindak berlandaskan

sesuatu kepercayaan dan ajaran agamanya.

Ciri-ciri Kaunselor.

Ciri Kepentingan

Percaya Klien unik dan berharga Membolehkan klien menaruh harapan

dan mula percaya kepada kaunselor.

Percaya Klien boleh berubah Membolehkan kaunselor meneruskan proses

kaunseling jika ada penghujung di mana klien akan berubah dan boleh

dibantu.

Faham bagmna indiv efektif berfungsi M’bolehkan kaunselor mengetahui

klien berjaya mencapai tahap perfungsian sbg individu yg efektif berfungsi

& mblhkn proses kaunseling dihentikan.

Ada pengetahuan untuk membantu Membolehkan kaunselor tahu strategi

mana yg sesuai digunakan utk membantu klien

Ada kesanggupan

Melibat diri Membolehkan klien percaya yg kaunselor benar-benar

menumpukan sepenuh perhatian kpdnya dan masalah yg dihadapinya

Mengenali diri sendiri Membolehkan kaunselor menjadi model kpd

kliennya

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

(1) Pengajaran dan latihan – menyebarkan maklumat dan melatih

Page 51: Nota Padat

kemahiran. Cth ceramah AIDS

(2) Kaunseling – membantu mencapai penyelesaian klien. Cth Pemulihan

Dadah

(3) Pengambilan ujian – ujian IQ (kecerdasan),ujian EQ (ujian emosi dan

ujian personaliti)

Kaunseling kelompok.

Antara tiga atau lebih individu.Penggunaan interaksi kelompok utk

memfasiliti pemahaman kendiri dan memfasiliti perubahan tingkah laku

individu.

Jenis-jenis kelompok.

(1) Kelompok Bimbingan.Contoh-contoh tajuk yg diperbincangkan:

masalah social (bahaya dadah);pengurusan masa.;kemahiran

belajar;pemilihan kerjaya.;persediaan peperiksaan.

(2) Kelompok Kaunseling – lima hingga sepuluh orang.Berbincang sesama

ahli dgn penyeliaan kaunselor.

(3) Kelompok lain – kelompok terapi,kelompok sensitivity,kelompok – T.

Kelebihan Kaunseling Kelompok.

(1) Sangat praktik- Tugas kaunselor banyak. Jimat masa-Selesaikan

masalah yg sama secara kelompok.

(2) Berkaitan dgn jenis masalah yg dihadapi klien- Masalah interpersonal-

lebih percaya rakan sebaya.

(3) Klien mempunyai peluang mencuba tingkah laku baru dlm keadaan

selamat dgn sokongan ahli-ahli lain.

(4) Klien akan merasa kurang tertekan apb mengetahui org lain juga

mempunyai masalah yg sama.

Unsur-unsur terapeutik dlm kaunseling kelompok.

(1) memberi harapan kpd klien. (2) perasaan selamat dan mendapat

sokongan. (3) kesatuan antara ahli-ahli. (4)mempelajari sesuatu dari ahli

lain.(5) pembelajaran interpersonal (perorangan)

Prinsip Kerahsiaan dlm Kaunseling.

(1) Tanggungjawab kaunselor menjaga kerahsiaan kliennya bkn

Page 52: Nota Padat

muktamad.Dlm situasi tertentu boleh dedahkan. (2) Kerahsiaan dipelihara

sekiranya tdk menggugat hak individu lain atau org ramai.

(3) Kerahsiaan sesuatu yg tlh diketahui umum - kaunselor tdk terikat dgn

kerahsiaan lagi.

Kepentingan Kerahsiaan

(1) Klien rasa selesa dan selamat meluah perasaan

(2) Klien boleh harapkan kaunselor dan menaruh kepercayan

Situasi pengecualian kerahsiaan.

(1) Klien membahayakan diri dan org lain.

(2) Klien sendiri meminta maklumat ttg dirinya didedahkan.

(3)Mahkamah meminta maklumat didedahkan.

(4)Kaunselor mencurigai klien spt ada penderaan berlaku.

BAB 2 – PROSES KAUNSELING

Tahap Kaunseling.

(1) Tahap membina hubungan- tahap membina asas yg kukuh utk

mewujudkan satu perkongsian bekerjasama.

(1)Mewujudkan suasana yg menggalakkan interaksi.

(2) Menentukan matlamat awal kaunseling.

(3) Menstruktur hubungan.;kefahaman ttg proses kaunseling; penjelasan

peranan klien, kaunselor dan matlamat.; Aspek kerahsiaan klien.(4)

Membina kepercayaan.

(2) Tahap penerokaan – tahap memahami bgmn klien mempersepsikan

masalahnya.

(1) Meneroka Skop masalah.

(2) Analisis aras perkongsian klien.

(3) Analisis Pola sejarah klien- Adakah pernah alami; Adakah resolusi

sama.

(4) Mengenalpasti kekuatan dalaman klien

(3) Tahap membuat keputusan – thp membentuk satu matlamat utk

klien.Strategi dan arah mana nak bawa klien. Persetujuan; (1) matlamat

mesti dipersetujui bersama (2) setuju dgn pendekatan dan strategi diguna.

Page 53: Nota Padat

(4) Tahap pelaksanaan- thp di mana kaunselor berusaha menurunkan aras

kerisauan klien, atau menyelesaikan masalahnya. Faktor yg

mempengaruhi keberkesanan kaunseling:

(1) Pengaruh org yg terdekat cth ; suami

(2) Sumber bantuan lain cth: kebajikan masyarakat

(3) Penyediaan risalah –Maklumat AIDS

(5) Tahap menamatkan sesi kaunseling- thp kaunselor membuat rumusan

apa yg tlh berlaku dlm sesi kaunseling dan kesannya.Tiga perkara yg

mesti dicapai:

(1) kemajuan selama menjalankan kaunseling selama ini mesti

dirumuskan kpd tiga kesan-kesannya.

(2) Isu-isu yg mesti diselesaikan pd masa ini hendaklah dikemukakan.

(3) Memikirkan cara-cara mengekalkan pertumbuhan klien setelah

ditamatkan kaunseling.

Klien yang enggan bekerjasama.(Dirujuk kpd kaunselor tanpa kerelaan

mereka)

(1) Klien yang degil dan tidak komited.

Sebab-sebab klien degil tapi komited dan tidak mahu membuat perubahan

ialah kemungkinan klien:

• takut utk mengetahui diri dgn mendalam dan mengetahui kelemahan

dan keburukan diri sendiri.

• Takut utk membuat perubahan.Sesuatu yg diketahui adalah selesa dan

selamat dr sesuatu yg tdk diketahui yg mungkin akan menggugat rasa

selamat.

• Takut atau tidak tahu bgmn hendak meluahkan perasaan.

• Tdk memahami proses kaunseling dan tidak tahu apa yg akan berlaku

kalau melaluinya.

(2) Klien yg degil tapi komited.

• datang dgn sukarela.

• Sanggup membina hubungan dgn kaunselornya.

• Melibatkan secara aktif dlm proses kaunseling.

• Tetapi tdkmahu mengubah perasaannya,pemikirannya dan kelakuannya

Page 54: Nota Padat

yg bermasalah.

Menghadapi klien yg degil.

(1)Elak reaksi negetif.- elak perbuatan yg blh timbulkan kemarahan klien

(2)Terima klien.- hormati (3) Sikap tdk putus asa- bersabar (4) Fahami

punca kedegilan. (5) Atasi kedegilan dgn positif – beri jalan yg

membina/menolong

Mencari maklumat tentang klien.

(1) Mengenali klien sendiri sblm menjadi klien.

(2) Mendapat maklumat dr org terdekat dan yg mengenali klien.

(3) Menyelidik latar belakang klien dgn borang-borang.

(4) Membuat pemerhatian sendiri ke atas klien.

(5)Membuat pemerhatian ke atas apa yg diceritakan dan pergerakan

badan klien

Bab 3- Kemahiran Berkomunikasi

Mempelajari kemahiran kaunseling.

(1) kaunselor baca buku-buku.(2)Mendengar kuliah.(3)Menghadiri seminar-

seminar.(4)Berbincang dgn kaunselor atau org lain yg berminat.(5)Melihat

demontrasi bagaimana pendekatan-pendekatan kaunseling digunakan.

(6) Melakonkan gerak geri kaunselor yg dilihat atau dirakam.

Persediaan awal Kaunselor

(1) memastikan persekitaran perjumpaan; (selesa dan selamat./perbualan

tidak boleh didengari oleh orang lain./Tidak ada gangguan manusia atau

benda./Memberi ketenangan.)

(2) pengambilan klien. (mengetahui latar belakang klien./ Membuat kaji

selidik untuk mengetahui klien.)

Temu bual Kaunseling Pertama. (Ada FASA)

(1) Fasa memulakan sesi.( berbual ringan utk bbrp minit sehingga klien

rasa selesa.- Menetapkan dgn persetujuan klien brp lama sesi itu -

Memastikan klien tahu dia boleh meluahkan masalahnya dgn selamat.)

Page 55: Nota Padat

(2) Fasa menstruktur sesi.( peranan masing2.- matlamat kaunseling.-

Kerahsiaan antara kaunselor dan klien.)

(3) Fasa menerangkan matlamat sesi.

(4) Fasa menamatkan sesi. (dgn membuat keputusan utk meneruskan

proses kaunseling atau tdk.Jika ya,adakah utk merujuk klien ke agensi lain

atau tdk.Jika tdk,mengatur temujanji utk sesi seterusnya).

(5) Fasa membuat rujukan.

Jenis-jenis tingkah laku bukan lisan.

(1) Anggota badan Cth: mata yang selalu pandang ke bawah mungkin

menunjukkan klien tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi.

(2) Nada suara Cth: suara yang tinggi dalam percakapan mungkin

menunjukkan klien sedang mengalami tekanan seperti marah atau

kerisauan yang amat sangat.

(3) Persekitaran Cth: kedudukan klien yang jauh dari kaunselor dan

mengundur apabila kaunselor mendekatinya mungkin menunjukkan klien

masih belum bersedia untuk menaruh harapan atau kepercayaan kepada

kaunselor.

Tingkah laku bukan lisan seorang kaunselor dan ertinya:

(1) Tumpuan mata.- Tumpuan mata yg bersahaja akan memberi erti yg

kaunselor memang ambil berat apa yg hendak diperkatakan klien.

(2) Postur terbuka. - Kaunselor x blh duduk dgn tgn. atau kaki bersilang yg

memberi erti dia tdk bersedia mendgr klien.Postur terbuka akan

meyakinkan klien yg kaunselor sdg menumpu perhatian.

(3) Menghadap klien.- Kaunselor perlu hadap klien tanpa sebarang

sekatan objek.Ini akan memberi erti yg kaunselor melibatkan diri dlm

perbincgn antara mereka.

(4) Condong ke hadapan. - Menunjukkan minat kaunselor kpd apa yg

hendak dibincang oleh klien.

(5) Dlm keadaan rilek. - Raut wajah kaunselor mesti dlm keadaan tenang

dan selesa.Nada suara sederhana.Suara lembut.Keadaan tenang

kaunselor akan meyakinkan klien dan ia akan merasa selesa.

Kemahiran Komunikasi

(1) Soalan terbuka.- Kaunselor perlu tahu bila serta byk mana hendak

Page 56: Nota Padat

guna soalan terbuka. Jika digunakan pd masa yg sesuai akan

menggalakkan klien bercerita.Terlalu byk soalan terbuka akan

membosankan klien.

(2) Senyap.- Kaunselor perlu senyap spy klien dpt merefleksi ceritanya

atau menggalakkan klien berckp.Terlalu lama senyap buat klien rasa tk

selesa dn kaunselor tk tumpu perhatian.

(3) Mendengar. - Kaunselor perlu dgr dgn teliti apa yg dikatakan klien utk

beri respon.Dia perlu ‘mendengar’ disebalik apa yg diperkatakan juga utk

mengetahui maksud sebenar apa yg diperkatakan klien.

(4) Penyataan semula.- Kaunselor menyatakan semula dgn perkataan

sendiri kenyataan klien utk memastikan persepsinya adalah betul.

(5) Merefleksi perasaan. - Penekanan kpd perasaan yg dialami oleh klien

akan menunjukkan yg kaunselor menerima dan memahami apa yg klien

rasa.

(6) Meringkaskan isu. - Ringkaskan semua isu yg penting dan masalah yg

boleh merangkumi bbrp sesi.

(7) Meringkaskan perasaan. - Ringkaskan perasaan klien mengenai isu-isu

pening dan masalah yg dihadapi dpt membantu kaunselor menunjukkan

pemahaman kaunselor dan membolehkan kaunselor memberi respon yg

betul secara empatik.

Bab 4: Kemahiran Peranan

Peranan Penumpuan : Beri sepenuh perhatian pd klien dan tunjuk

pemahaman tanpa prasangka dari segi suara, fizikal, mental dan

perasaan.

Jenis-Jenis Respon Penumpuan

(1) Respon mudah; galak klien teruskan cerita spt ya, mm, oo atau anguk2

kepala.

(2) Refleksi kandungan dan perasaan ; memahami perasaan dari cerita

klien spt sedih, marah, suka.

(3) Penekanan; merangsang klien jelaskan fakta penting dalam cerita spt,

minta klien ulang yg disebut.

(4) Parafrasa; menunjukkan kaunselor faham masalah klien spt sebut

semula ayat klien dgn perkataan sendiri.

Page 57: Nota Padat

Aras respon penumpuan

(1) Peranan tidak berkesan ; tunjuk sikap kurang minat, acuh tak acuh.

(2) Peranan sederhana ; beri perhatian pd sebahagian cerita klien.

(3) Peranan yg baik ; tunjuk minat pd cerita klien dan ceritakan semula

dengan ayat sendiri.

(4) Peranan berkesan ; tunjuk minat yang tinggi cerita klien, terjemah

cerita dengan betul dan beri respon.

Peranan Penjelasan: permintaan kaunselor kpd klien menjelaskan suatu

fakta yg tidak difahami.

Jenis respon penumpuan

(1) Menyemak Persepsi ; semak ketepatan persepsi pada cerita klien spt

‘tadi ada jelaskan bahawa…’

(2) penjelasan alternatif ; kaunselor tak pasti alternatif mana jadi pilihan

klien spt ‘ adakah ini yg lebih penting..’

(3) Minta penjelasan lankut ; kaunselor minta klien buat penjelasn spt ‘

cuba jelaskan maksud saudara…’

Aras respon penjelasan

(1) Peranan kurang berkesan; tidak berminat berminat dan bersifat

menghukum spt ‘anda memang bodoh’

(2) Peranan sederhana ; memberi penjelasan sebahagian mesej klien tidak

sepenuh hati.

(3) Peranan yg baik ; pamer minat tinggi, fokus cerita klien dari aspek

kandungan dan perasaan serta jelaskan kekeliruan.

(4) Peranan paling baik ; memahami dan mjelaskan cerita klien, bantu

klien lihat isu dgn jelas, tidak menghukum dan tunjuk minat.

Peranan Menyokong: percaya bahawa klien ada potensi untuk

menyelesaikan masalah dan galakkannya untuk mencari alternatif

penyelesaian mengikut tahap2 kaunseling.

Jenis respon sokongan

(1) Menghargai ; rasa hormat tanpa bersyarat, spt ‘anda memang pandai

mengatasi masalah ini dgn baik’

Page 58: Nota Padat

(2) Penerimaan ; bantu klien berfikiran positif pd diri, spt ‘ anda memang

boleh lakukannya’

(3) Ambil hati ; tunjuk ambil berat dan beri sokongan pd klien, spt ‘teruk

sungguh pengalaman anda ya’

(4) Ketenangan ; bantu atasi ketegangan, kerisauan dan bantu kawal

emosi klien spt ‘tarik nafas pjg’.

Aras respon menyokong

(1) Tidak berperanan dgn baik ; tidak beri keyakinan, tidak ikhlas, nada

suara hambar.

(2) Peranan sedrhana ; sokongan diberi dgn bersahaja, tidak serius.

(3) Peranan Baik; beri respon, sokongan pada situasi yg sesuai dlm proses

kaunseling.

(4) Peranan paling baik ; nada suara sesuai, pilihan kata2 menyokong,

respon sesuai.

Bab 5: Teori Kaunseling Behaviorisme

Fungsi Teori :

(1) Menjelaskan suatu kejadian setelah membuat pemerhatian

(2) Menguasai keadaan tertentu

(3) Buat ramalan

(lihat cth MS 164)

Kepentingan Teori:

(1) Beri erti , keyakinan dan halatuju kpd kaunselor.

(2) Beri fokus kpd kaunselor apa yg hendak dilakukan pd klien

(3) Sebagai panduan merancang dan buat persediaan dlm proses

kaunseling.

Komponen Teori Kaunseling Behaviorisme

(1) Komponen pertama : dpetik dari pelaziman klasik oleh Ivan Pavlov

(2) Komponen kedua ; pelaziman operan oleh BF Skinner (Ganjaran dan

dendaan)

(3) Komponen ketiga ; terapi tingkah laku kognitif (tingkah laku dan cara

Page 59: Nota Padat

berfikir)

Teori Personaliti Behaviorisme: (konsepnya)

(1) Personaliti disebabkan perkembangan TL bukan disebabkan proses

mantel.

(2) Personaliti ditentukan oleh persekitaran dan pengalaman

(3) Perbezaan personaliti disebabkan perbezaan pengalaman

(4) Hubungan minda-jasad, jasad roh tiada kesahihan saintifik, hanya

boleh diramal.

(5) Personaliti mempunyai batasan genetik yg tidak boleh diubah ttp

persekitaran dan rangsangan dalaman mainkan peranan dlm membentuk

personaliti.

Teori Personaliti berdasarkan prinsip skinner

(1) Buat ramalan situasi utk kuasai TL individu. (2) Tiada TL bersahaja,

semuanya dipengaruhi persekitaran.

(3) Personaliti terbentuk dengan peneguhan (4) TL boleh diubah dgn

melemah peneguhan (proses pelupusan)

(5) Personaliti boleh ditiru melalui role play (tiru idola / main peranan)

Strategi membantu Klien

(1) Role Play: Lakonan dengan bimbingan kaunselor Cth: murid malu-

kaunselor boleh ajar cara beri pendapat.

Ada hadnya: (a) Bergantung pd kemahiran dan kesungguhan kaunselor.

(b) Kehendak klien sendiri utk mengalami, mendengar, merasakan TL

baru.

Faedah: (a) Strategi melatih perlakuan yg sukar dilakukan oleh individu.

(b) Teknik meluaskan kesedaran klien

(c) Melakukan TL yg sukar dengan selamat dan terpimpin.

(2) Latihan Asertif: Teknik meningkatkan keyakinan diri

Kaedah: (a) role play dan lakonan situasi (pasif, agresif, asertif) yg biasa

klien buat.

(b) teroka dan takrifkan masalah.

(c) role play yg ditetapkan (baru/positif) berulang kali depan kaunselor

Page 60: Nota Padat

(d) laksanakan TL asertif positif berperingkat dalam realiti

(3) Token Ekonomi (hadiah): Beri hadiah material bernilai utk peneguhan

TL bersesuaian.

Kaedah: (a) Minta bantuan (guru, ibu bapa), jelaskan, buat komitmen

matlamat Token Ekonomi.

(b) Pilih TL yg mudah diberi peneguhan dari mereka (guru, ibu bapa).

(c) Agihkan Token serta merta, adil dan konsisten.

(d) Token yg diagih masih mempunyai nilai peneguhan.

(e) TL yg diubah adalah juga TL dikehendaki di luar sekolah/rumah.

(4) Pengurusan, Pemantauan, Peneguhan Kendiri: Klien bekerjasama

secara aktif dlm proses kaunseling.

Ciri2 (a) Klien berperanan aktif dlm setiap fasa kaunseling.

(b) Klien beri idea ikut arahan kaunselor yg bina langkah tntu utk

membantu.

(c) Proses pemikiran klien diberi tumpuan.

(d) Klien dijangka berusaha berubah.

(e) Klien belajar peneguhan kendiri.

(f) Klien dipanggil utk memantau, mencatit, memberi peneguhan kendiri

dan buat penjelasan.

(g) Kaunselor berperanan sebagai mentor dan bukan pakar.

Kaedah: (a) Takrifkan masalah & tentukan matlamat (penting, realistik,

difahami, blh diukur)

(b) Urus & pantau TL sasaran (rekodkan TL dgn alat yg sesuai; jam, alat

perakam, kertas, pen)

(c) Perubahan suasana persekitaran (elak wujud suasana yg x

dikehendaki) & ambil langkah sesuai (sedarkan apa yg sedang dilakukan,

Mudahkan TL +ve, hadkan rangsangan tidak dikehendaki)

(d) Beri Peneguhan sesuai & Tentukan akibat yg bermakna (jangka

pendek/panjang)

(e) Teruskan kejayaan & kira apa yg dicapai.

(Contoh: Kaitkan Proses individu gemuk nak turunkan berat badan)

Page 61: Nota Padat

Bab 6: Kaunseling Pemusatan Insan

Pandangan Rogers: Manusia adalah positif dan bergerak kehadapan utk

capai potensi diri yg cemerlang.

Konsep utama:

(1) Fenomenologi: ( individu bertindak ikut pandangannya sendiri )

(2) Konsep Mengetahui:

(a) Subjektif ; pengetahuan / maklumat utk rujukan diri sendiri.

(b) objektif; pengetahuan / maklumat yg diketahui dan telah disahkan oleh

orang lain .

(c) interpersonal; pengetahuan luar dari sikap empati.

(3) Struktur personaliti:

(a) Organisme ; Pusat segala pengalaman.

(b) Kendiri ; (gabungan pengalaman dan persepsi ) konsep kendiri yg

diingini.

(4) Proses perkembangan personaliti: Individu cenderung berkembang

kepada kesempurnaan kendiri.

(5) Kecelaruan Psikologi: individu menjadi terbuka kepada pengalaman yg

tidak defensive.

Konsep Kendiri Dlm Kaunseling Pemusatan Insan

(1) Konsep keseluruhan persepsi, tersusun dan konsisten mewakili ciri

individu dan hubungannya dgn org lain.

(2) Kendiri idaman melibatkan persepsi dan makna berkaitan dgn kendiri

yg dihargai individu , org yg signifikan dan masyarakat.

(3) Kendiri sebenar adalah kendiri yg tidak berpura2.

Sikap Kaunselor dalam Kaunseling Pemusatan Insan

(1) Kongruen atau keikhlasan ; kaunselor tunjuk sifat sebenrnya (tidak

berpura2)

(2) penerimaan tanpa syarat ; anggap manusia dgn positif, boleh berubah.

(3) empati; pemahaman tepat dan empatik pada keadaan klien

disebabkan pengalamannya

Kemahiran Asas Kaunseling Pemusatan Insan

Page 62: Nota Padat

(1) Soalan terbuka/tertutup ; Galak klien beri maklumat

(2) Dorongan minima ; Dorongan spt angukkan yg menunjukkan kaunselor

faham cerita klien

(3) Prafrasa ; Ceritakan semula cerita klien dgn perkataan sendiri utk

tunjuk pemahaman.

(4) Rumusan ; Marangkumkan maklumat yang berkenaan sebelum

merespon.

(5) Refleksi Perasaan ; Merasai perasan klien utk galakan ia meluahkan

perasaan.

(6)Konfron/mencabar; Teknik supaya klien melihat diri yg sebenarnya

bukan hanya pada perkara yg baik sja.

(7) Memfokus ; Kaunselor beri tumpuan, tak berangan.

(8) Refleksi makna ; Keupayaan kaunselor memahami keseluruhan cerita

termasuk perkara yg tidak diceritakan klien.

DICATAT OLEH NOTA PADAT KDP14MINGGU DI 5:15 PTG 0 ULASAN

Laman utama

Langgan: Catatan (Atom)

M A S A I T U E M A S

M E N G E N A I S A Y A

NOTA PADAT KDP14MINGGU

LIHAT PROFIL LENGKAP SAYA

A R K I B B L O G

▼ 2009 (4)

o ▼ Mac (4)

HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN - edisi imann9969

HBEF 2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN - edisi imann9969

OUMH 1303 EW - edisi imann9969

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING - edisi imann99...