New Hasil Tryout Snmptn 2012 Teub - Ipa

download New Hasil Tryout Snmptn 2012 Teub - Ipa

of 475

 • date post

  21-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of New Hasil Tryout Snmptn 2012 Teub - Ipa

Hasil_ProsesIDID_CabangNoTOTanggalNOMORNAMANOTESPUMLKODECABANGKODEKELASKODESEKOLAHKODELOKASIKODEKOTAKODESOALMATAUJIANMATERIUJIANJAWABANPILIHAN1PILIHAN2PILIHAN3KELASPROGRAMNamaPUMLNamaSekolahTipeTOJawabanHariPertamaJawabanHariKeduaJawabanHariKedua_IPAJawabanHariKedua_IPSPPKNB_INGGRISB_INDONESIAMATDASMATIPABIOLOGIKIMIAFISIKAIPA_TERPADUEKONOMISEJARAHGEOGRAFIIPS_TERPADUTATA_NEGARASOSIOLOGIANTROPOLOGISAINSPKPSJBenarHariPertamaJSalahHariPertamaJBlankHariPertamaJBenarHariKeduaJSalahHariKeduaJBlankHariKeduaJBenarHariKedua_IPAJSalahHariKedua_IPAJBlankHariKedua_IPAJBenarHariKedua_IPSJSalahHariKedua_IPSJBlankHariKedua_IPSJBenarTOTJSalahTOTJBlankTOTNilaiHariPertamaNilaiHariKeduaNilaiHariKedua_IPANilaiHariKedua_IPSNilaiIPANilaiIPSNilaiTOTProg1NamaPil1PTN1PIG1RankPil1Prog2NamaPil2PTN2PIG2RankPil2Prog3NamaPil3PTN3PIG3RankPil3JPilIPAJPilIPSKelulusan16-Feb-121055510653THEA00000003222EB DD CAABDEEABEDE DEB ADABCCC BAD DADACDDBDDDCDBDB AD C CC C CA ECACACD DB BB BBD AE BA561084521012105TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg1656517.52.535202054.1666745253038.751Pend. Dokter *UNIBRAW46.756/1341Pend. Dokter *UNAIR45.252/50TIDAK MEMILIH20COBA LAGI26-Feb-121055510764BAMBANG ALIBOWO00000003222EDDD DEEABEDE AE ADBB C EEADECB BD B DBABD C C C B A DD BB CC3510154713661TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg120650-2.57.57.512.547.529155625.251FITBITB37.319/181Teknik Geologi *UGM37.152/4TIDAK MEMILIH20COBA LAGI36-Feb-121055510625HEMAS R H00000003222EDBB DE AB DEB AC A BC C C D EDABAC DD ADBABDED E E B D A AA D BB A E AA5610 4631013105TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg140457.5-502.517.536.6666727215221.75TIDAK MEMILIH1/11Pend. Dokter *UNUD41.334/8TIDAK MEMILIH10COBA LAGI46-Feb-121055510760A RAFSANJANI00000003222EB DB B EBDEEABEAEBDABAAABBDCCE C D AA EECDEC EBDDDDBBA DA C EA EC D A EBACD B DD BBCBD AEEEBA311011521012105TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg15552.512.512.5101522.540.8333339352630.251Pend. Dokter *UI53.67/151Pend. Dokter *UNAIR45.2512/50TIDAK MEMILIH20COBA LAGI56-Feb-121055510761HELNIDA A M00000003222EC DB BAAEDEEABEDEEDABAAABBCECE B D E EEADAC DB AD BBABDAEB CA EB D C B ABAA D BB D AE BA561084521012105TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg152.58027.512.5252512.544.1666743253236.751Pend. Dokter *UNIBRAW46.759/1341Pend. Dokter *UNAIR45.254/50TIDAK MEMILIH20COBA LAGI66-Feb-121055510757NIKKO CAESARIO MS00000003222EC DDECCC DEEABEDE AA BEBEBCEAE A C B EBADABDD DDDBDBABDAD C B E C A EE ADC D BB C D B E471063561084105TIDAK ADA DATASMAN 3 Mlg17552.5152.52.5152533.3333336293528.751Pend. Dokter *UGM50.23/191Pend. Dokter *UNIBRAW46.7537/134TIDAK MEMILIH20COBA LAGI76-Feb-121055511647FAPRILIAKKARTIKA S00000006222ECEDDEBBECCCDEEBCDEAACEBABBCDEAAACAEDEEABADDDBAAEBEADAEACBDBEDDEDBEBCECDBDDBEDBACDAACCDECABBBCEBECCCB231251561076105TIDAK ADA DATASMAN 6 Mlg112.50-12.5-250012.58.333333217901.251Ilmu Keperawatan *UNSRI33.453/31Teknik PengairanUNIBRAW27.9120/20TIDAK MEMILIH20COBA LAGI86-Feb-121055511646HANNY PUSPITASARI00000006222EBEABEDAACABEEBBEDABAEEADBAABEAACBABDCBCBBEAAAAEDBCAEBBBABEEACACBBCDBEABDDCABEAAAAADDEECCBBDBCABCEDAA641082641103105TIDAK ADA DATASMAN 6 Mlg12537.52512.512.52512.516.666673664020TIDAK MEMILIH2/3TIDAK MEMILIH1/4TIDAK MEMILIH00GAGAL96-Feb-121055510907ALDINO C00000005222EB DDE BBBBA E CED BAEBAAAEECDCE AC EBADABCEBEDDBBBDBDAD EE BEA E C AAB D BB B B AA511203511071105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg110050307.50-101029.1666735303527.51Teknik InformatikaITS50.368/311Teknik ElektroITS48.514/15TIDAK MEMILIH20COBA LAGI106-Feb-121055511251RUCITRA A700000005222EBADBBBCAACDEEABEDEBAEBAA ABCBCAC DBC BEEEADAAADBBD BBBABDADCC B DCEB C AA EDAEA C DC BB B A EDBA351031471033105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg177.562.520202022.522.567.552291944.751FMIPAITB36.82/71Geografi dan Ilmu Lingkungan *UGM27.321/1TIDAK MEMILIH20LULUS1116-Feb-121055510854DYAN FAQIH PRADANA00000009222EB BDE BCECDEE BEDC A B ACABBBCE C EBADB A BABCDCAD C CEC DA EBABAAD DC BB E A561084471366105TIDAK ADA DATASMAN 9 Mlg127.5257.5-1022.57.57.542.529304121.51Pend. Dokter *UNIBRAW46.7577/1341Teknik Geologi *UGM37.153/4TIDAK MEMILIH20COBA LAGI126-Feb-121055511244DYAN ANGGRAENIMW *00000005222MEB DBD CB B EC EDDBAE BAEEBCECD A EC EDCAAAAEBEED DBABDAADBC ED E BCCC AAAC D DEDBB B C B CA561321561335105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg14012.5-101022.5-12.553528432917.251KebidananUNIBRAW3537/731FarmasiUNIBRAW3730/53TIDAK MEMILIH20COBA LAGI136-Feb-121055510976VARISKA V V00000005222EC DAEC A EDEEABED BCEBDAE BDECE A C C EEADABCABAE ABABDE BC E BEA EB ABA D D D DBB BCCABE BA471382561254105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg12062.5151003022.541.6666737342928.51Teknik Elektro *UGM49.151/31Teknik Informatika *UNIBRAW45.57/74TIDAK MEMILIH20COBA LAGI146-Feb-121055510990IMAROTUL IZZAH00000005222ECEDDDBBAEAAAB CECCEAEBAAEABCBC AA E ADAAAAADBDACEDBABDEDE C B CEA DECB E A A BB B C B CA561216521101TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg12537.517.5-2.522.5-12.517.53030422819.51Ilmu Keperawatan *UNIBRAW39.6913/311Ilmu Keperawatan *UNAIR38.55/13TIDAK MEMILIH20COBA LAGI156-Feb-121055510993TIARA A00000005222EC DDE BAEBDEEABEDEDAEB AAB ECE CA AE EDADAADEBDB EBAABCEA BC AC EA D EA E A A DCDBB BEE B CA561084561305105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg12.55037.5-2.512.5-151041.66667324028221Pend. Dokter *UNIBRAW46.7570/1341Pend. Dokter Gigi *UNIBRAW43.821/56TIDAK MEMILIH20COBA LAGI166-Feb-121055511242SARAH NL M V00000005222MEC DDDB AEBDEEABEDEBAEBAACE DCCE A ACADACAE E BB BCA E D E A D D BCC D E BA561084521012105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg137.527.520-2.517.53517.552.5362044311Pend. Dokter *UNIBRAW46.7525/1341Pend. Dokter *UNAIR45.259/50TIDAK MEMILIH20COBA LAGI176-Feb-121055510991ATIQA NUSAIBAH00000005222ECDDBDEC E E CEDEBAEBAAEABBEAE D A EC ABBAAAAEB ACDBBAADAADAC EB E BCCC E A AC C DEABBBB D B A561232561181105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg1252.5010350537.5304426191Gizi Kesehatan/Ilmu Gizi *UNIBRAW32.4559/1191StatistikaUNIBRAW35.1612/23TIDAK MEMILIH20COBA LAGI186-Feb-121055510992ALFI NURUL F H800000005222EDAADEEEAEBDDEACBDCEAABAAEBAACCE DAA AECBADADADACABACDBBAADAAD C EB CEBB CC E A AB C DEABB DED CCBA561084311025105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg12512.5520252017.525335215201Pend. Dokter *UNIBRAW46.7586/1341Pend. Dokter Gigi *UI41.13/3TIDAK MEMILIH20COBA LAGI196-Feb-121055511245DENADA EFRILIA W00000005222*EC CDEBBAEBDEEBBEDEBAEBAAEA D CE BA A DBACADACAEBEACDBBABDA D C EB EBBCEDA E A DC D BB C D ECBA561195561076105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg14037.522.522.52022.52540403624311Perencanaan Wilayah dan KotaUNIBRAW40.983/251Teknik PengairanUNIBRAW27.912/20TIDAK MEMILIH20LULUS2206-Feb-121055511246ALMIRA FEBRIANI QPM00000005222MEC CDEBBAEBDEEBBBD AEBAAEA D CE BA A DBACAEACAEBEACDBBABDA D C EB EBBCEDA E A DC D BB C D ECBA311233561232105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg1402522.522.52022.52529.1666736382626.51Arsitektur Interior *UI41.31/51Gizi Kesehatan/Ilmu Gizi *UNIBRAW32.4517/119TIDAK MEMILIH20COBA LAGI216-Feb-121055511248DEVITA TRI E00000005222MEB ADE B EEDEEA EDBBAE EAEADCECEDBABAB DBEDADEDADBADCDDBA DA E C EB EBBCECA E A DCD D BB C D ECBA441014521026105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg13037.51522.532.522.522.533.3333338392328.251Pend. DokterUNS Solo46.914/101Pend. Dokter Gigi *UNAIR385/24TIDAK MEMILIH20COBA LAGI226-Feb-121055510917FEBRINA RIZKI AMALIA00000005222EBEDDBBBACADEEAABD BEEBEEEABEECE A B A E EBABADADBCDBADBC B DEECC CC ABDCA D BB BCD EDBA561181551134105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg11037.512.5-10354522.525.83333334027231StatistikaUNIBRAW35.167/231Kimia *UN Malang27.582/7TIDAK MEMILIH20COBA LAGI236-Feb-121055511245ALDILIA F H00000005222ECEADEEEAEAD E B EBAEDAAEAACEAE DAA AECBEDAAACAABAACDBBAADAAD C EB EBB CC E A AC C DEABBBBED CCBA561216471071105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg12537.5522.5255528.33333334819211Ilmu Keperawatan *UNIBRAW39.699/311Ilmu Keperawatan *UGM33.21/7TIDAK MEMILIH20COBA LAGI246-Feb-121055511305INTAN FEBRIANA00000005222EC DBDEBA EDD ABEDEBEE AAEA C AE D A EC AB AAAA ACDBB AD AD C ED E BCCC E AAAC D DE BB D CEBA561084521012105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg117.5-2.5012.532.57.5-12.538.33333274033171Pend. Dokter *UNIBRAW46.75100/1341Pend. Dokter *UNAIR45.2544/50TIDAK MEMILIH20COBA LAGI256-Feb-121055511229FAISAL W00000005222ECADDEECAEADEEABEDEBAEEDAAABCEC D B EDADACADBAACECAE DEAAB AADDACACC A AABC B CDEBA561092561313105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg1-1062.5-52.517.50054.16667334027231Ilmu dan Teknologi PanganUNIBRAW34.885/171Ilmu KelautanUNIBRAW33.51/3TIDAK MEMILIH20COBA LAGI266-Feb-121055511215YUSRON Y00000005222EBD BECCAAE EEA EDEBAABDAEABCACA B EDADACDAB B BBA AAEB A BEA C AA D D E BA3 0105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg112.552.5-515-1037.5-544.1666730284223TIDAK MEMILIH1/1TIDAK MEMILIHTIDAK MEMILIH00GAGAL276-Feb-121055511230EDWIN DENY L00000005222ECAEDDBBAEBDEEABEDEDAADAAEABDACEEE D C EEADECCDEAEDADBACD AAB A DAB AC CC A BABCB CDEBA511122561246105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg11562.5012.5100-12.541.6666732432521.251Teknik SipilITS45.254/101Teknik IndustriUNIBRAW42.5125/65TIDAK MEMILIH20COBA LAGI286-Feb-121055511232FAJAR I S00000005222EC DE AEB EEA EDEBDA A ABCEC B ADA B D DBAB D E A DBA E A D CB C D E BD471196561232105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg13537.50-2.5037.52.536.66667272053221Statistika *UGM39.31/21Gizi Kesehatan/Ilmu Gizi *UNIBRAW32.4547/119TIDAK MEMILIH20COBA LAGI296-Feb-121055511236NUR AZIZATUS S00000005222DC DDE EBDEEA E DAB AEABCEE C EDADACCDBEDA BA AC B C EBB EA AE C DE A D E BA361016521012105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg122.575-2.5-5025-12.528.3333326294518.75TIDAK MEMILIH4/41Pend. Dokter *UNAIR45.2539/50TIDAK MEMILIH10COBA LAGI306-Feb-121055511227KARIMA NADIAH M00000005222EC DD BC AD BED BAA A BCECE C EDADACC DD DBABDA B EE EB D CB E A BD DE D EECBA561305561032105TIDAK ADA DATASMAN 5 Mlg15557.57.512.52522.5-103533224527.51Pend. Dokter Gigi *UNIBRAW43.88/561Teknik SipilUNIBRAW41.1610/36TIDAK MEMILIH20COBA LAGI316-Feb-121055511231FIRDANANDA FJ00000005222ECDDAD BBDEEADED BAABAE