MODUL Movie Maker

Click here to load reader

 • date post

  24-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  48
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of MODUL Movie Maker

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 1/13

  MODUL 2

  PENGENALAN KEPADA WINDOWS MOVIE MAKER

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 2/13

  2.1 Pengenalan Windows Movie Maker adalah perisian pengeditan video (software video editing)

  yang dibuat oleh Microsoft. Program ini telah terkandung dalam sistem operasi

  Windows XP. Pada versi awalnya (versi 1.0) tools ini belum mempunyai ciri-ciri yang

  lengkap, tetapi setelah mengalami penambahbaikan dan dilancarkan dalam versi

  terbaru (versi 2.0) tools ini mengandungi banyak ciri-ciri tambahan yang disertakan

  didalamnya.

  Gambar 3.1 Logo Windows Movie Maker

  Anda dapat menggunakan Windows Movie Maker untuk mengambil capture audio

  dan video dari kamera video, web camera atau dari sumber video lainnya, kemudian

  mengedit hasil capture tersebut menjadi sebuah movie. Selain itu anda dapat

  melakukan import audio, video ataupun gambar ke dalam Windows Movie Maker

  untuk dipakai bersama movie yang dibuat. Dalam proses edit audio dan video

  menggunakan Windows Movie Maker anda dapat pula menambahkan tajuk title,

  transisi dan efek visual sesuai dengan cita rasa sendiri, kemudian menyimpan hasil

  akhir berupa movie ke dalam berbagai format video.

  Windows Movie Maker memang bukan pilihan di kalangan profesional, tetapi

  kehadirannya sangat membantu mereka yang tidak mempunyai bajet yang

  mencukupi untuk membeli sebuah perisian pengeditan video. Kemudahan yang

  disediakan di dalam program ini boleh dikatakan lengkap, ia mempunyai kemudahan

  capture, import, timeline (walaupun dengan jumlah layer yang terbatas), storyboard,

  beraneka kesan transisi dan kesan/efek video, serta kemudahan render

  menggambarkan bahawa program ini bukanlah program permainan, walaupun

  mempunyai ciri-ciri yang terhad..

  Bagi membuat video dokumentasi tentang koperasi, montaj, seminar, filem

  dokumentari, majlis pernikahan dan filem ringkas adalah memadai dengan

  menggunakan perisian ini. Apa yang paling penting dalam membuat video adalah

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 3/13

  dengan menggunakan kaedah garbage in garbage out, ertinya input video akan

  menentukan hasil akhir video. Jadi sumber video yang akan diedit haruslah elok dari

  sudut pandangan teknik dan seni perfileman (sinematografi), sehingga hasil akhir

  yang memuaskan tercapai.

  2.2 Konsep Asas Windows Movie Maker Terdapat beberapa konsep asas yang harus difahami sebelum mengedit video

  menggunakan Windows Movie Maker. Ini bertujuan untuk memberi kefahaman

  berkenaan istilah-istilah yang akan digunakan dalam perisian ini.

  2.2.1 Memahami Koleksi Collections, Projek Projects dan Filem Movies

  Berikut ini merupakan pengertian mengenai Collections, Projects dan Movies :

  Collections adalah sekumpulan yang mengandungi klip audio, klip video atau gambar

  yang kita import atau capture dalam Windows Movie Maker. Sebuah Collection

  berperanan sebagai container klip (sebagai kumpulan terkecil dari video dan audio)

  yang kita miliki. Collection membantu dalam menyusun hasil import dan capture.

  Collections berada dalam panel Collections dalam Windows Movie Maker.

  Projects, mengandungi susunan dan maklumat berkaitan masa yang digunakan dari

  audio dan klip video, transisi video, efek video dan tajuk yang telah ditambahkan ke

  dalam storyboard ataupun timeline. Fail projek disimpan dengan jenis fail *.wswmm.

  Dengan menyimpan project maka ianya boleh dibuka dan digunakan kembali, dan

  akan tersimpan pada keadaan terakhir ianya digunakan.

  Movie, adalah projek akhir yang disimpan menggunakan Save Movie Wizard. Kita

  dapat menyimpan movie ke dalam komputer atau CDR, atau mengirimkan sebagai

  sangkutan (attachment) email, juga boleh menyimpannya ke dalam Web. Movie yang

  telah disimpan dapat dimainkan dalam Windows Media Player serta pelayar web.

  Movie juga dapat disimpan dalam DV camera menggunakan sambungan yang

  bersesuaian.

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 4/13

  2.2.2 Fail Sumber (Source Files) Source file adalah fail digital (misalnya fail audio dan video serta gambar) yang

  diimport ke dalam Projek (Project). Ketika Anda mengimport fail video, audio atau

  gambar maka fail-fail tersebut akan tampil dalam Windows Movie Maker sebagai

  wakil dari fail sumber. Fail-fail yang diimport tersebut tidak akan disalin/digandakan

  tetapi hanya namanya saja yang digunakan oleh Windows Movie Maker. Ketika

  anda mengadakan perubahan pada fail yang telah diimport dalam Windows Movie

  Maker maka paparan fail dalam Windows Movie Maker akan ikut berubah sesuai

  dengan perubahan yang anda buat. Jika anda menghapus nama fail yang telah

  diimport dalam Windows Movie Maker maka fail sumber tidak akan ikut terhapus.

  2.2.3 Perkakasan Capture Video dan Audio

  Dalam Windows Movie Maker anda dapat menggunakan berbagai perkakasan

  capture untuk memindahkan rakaman audio dan video ke dalam komputer.

  Terdapat dua kategori asas perkakasan capture iaitu alatan capture video dan

  alatan capture audio. Alatan capture video memiliki fungsi memindahkan

  rakaman video ke dalam komputer, dalam Windows Movie Maker anda dapat

  menggunakan berbagai alatan capture seperti di bawah :

  Alatan video analog seperti kamera video analog (Beta, VHS, SVHS dan Hi8) dan Video Cassette Recorder (VCR) yang terhubung dengan video capture analog. Web camera Digital video seperti DV camera atau VCR yang bersambung menggunakan port IEEE

  1394 TV Tuner Card Alatan capture audio berfungsi untuk memindahkan audio dari sumber luar ke dalam komputer. Alatan capture audio yang paling dikenali adalah microphone (mic). Berikut ini alatan capture audio yang dapat digunakan dalam Windows Movie Maker Audio Card (sound card) Microphone yang standalone Builtin microphone dalam perkakasan camera video (analog atau digital)

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 5/13

  2.2.4 Menyimpan Movie

  Setelah selesai membuat pengeditan pada project dalam Windows Movie Maker

  maka anda dapat menyimpannya sebagai movie (proses untuk menghasilkan movie

  disebut rendering). Anda dapat menyimpan movie ke dalam CD untuk disebarkan

  kepada teman, menyimpan dan mengirim movie sebagai attachment dalam email,

  atau mengirimnya ke video hosting di web, atau dapat pula disimpan kembali dalam

  DV camera. Movie yang telah tersimpan merupakan media digital yang telah

  ditambahkan dalam timeline/storyboard, yang di dalamnya terdapat klip audio, klip

  video, gambar, transisi video, efek video, tajuk dan penghargaan credit.

  2.2.5 Jenis Fail yang disokong oleh Windows Movie Maker

  Dibawah ini beberapa jenis file yang dapat digunakan (diimport) di dalam Windows

  Movie Maker :

  File audio, berupa file dengan extension *..aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa,

  .snd, .wav, and .wma

  File gambar, berupa file dengan extension *.bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg,

  .png, .tif, .tiff, and .wmf

  File video, berupa file dengan extension *.asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg,

  .mpg, .mpv2, .wm, and .wmv

  2.3 Antara Muka Windows Movie Maker Setelah Windows XP telah dipasang, maka Windows Movie Maker boleh digunakan.

  Untuk memulakan Windows Movie Maker, pilih Start > All Programs > Windows

  Movie Maker.

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 6/13

  Gambar 2.1 Skrin program Windows Movie Maker

  Kawasan kerja Windows Movie Maker terdiri dari beberapa bahagian.

  Gambar 2.2 Kawasan kerja Windows Movie Maker

  2.3.1 Menu Bar dan Toolbar

  Pada skrin kerja Windows Movie Maker di skrin atas terdapat bahagian yang

  bernama Menu Bar dan dibawahnya dinamakan Toolbar.

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 7/13

  Gambar 2.3 paparan menu bar dan toolbar

  Pada Menu Bar terdapat beberapa pilihan menu, iaitu File, Edit, View, Task,

  Klip, Play dan Help. Dalam menu-menu inilah terdapat berbagai arahan dalam

  pengoperasian Windows Movie Maker. Toolbar mempunyai ikon-ikon arahan,

  yang serupa dengan pilihan arahan yang ada dalam Menu Bar. Dalam Toolbar

  arahan-arahan tersebut dipaparkan dalam bentuk ikon-ikon sedangkan dalam

  Menu Bar arahan dipaparkan dalam bentuk teks.

  2.3.2 Movie Task Pane Di sebelah kiri kawasan kerja Windows Movie Maker terdapat kawasan yang

  dinamakan Movie Task Pane. Task Pane mengandungi butang-butang arahan, apa

  yang berbeza dalam Movie Task Pane arahan-arahan tersebut dibahagikan kepada

  beberapa kategori sesuai dengan urutan/susunan pembuatan video. Movie Task

  Pane terdiri dari kategori Capture Video, Edit Movie, Finish Movie dan tambahan

  Movie Making Tips. Untuk menampilkan Movie Task Pane, pada Menu Bar pilih

  View > Task Pane, atau klik butang Task yang berada pada Toolbar.

  Gambar 2.4 Butang Task Pane dalam Toolbar

 • MODUL 2

  MKM/Pusat INFOTEC/Multimedia08 8/13

  Gambar 2.5 Movie Task Pane

  2.3.3 Collections Pane dan Content Pane

  Collections Pane terletak pada kawasan yang sama dengan Movie Task Pane.

  Untuk menampilkan Collections Pane caranya pada Menu Bar pilih View >

  Collections, atau klik butang Collections yang ada pada Toolbar.

  Gambar 3.6 Butang Collection dalam Toolbar

  Gambar 2.7 Paparan Collections Pane