materi Bahasa Sunda "Warna kecap" ppt

download materi Bahasa Sunda "Warna kecap" ppt

of 19

 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  424
 • download

  16

Embed Size (px)

Transcript of materi Bahasa Sunda "Warna kecap" ppt

1. Page 1 WARNA KECAP Defri Andani 1300094 GinaMariyana 1300099 BiantichaRenaA. 1300304 EkaErfiana 1300686 Susi Susilawati 1300794Paguyuban 4 2. Page 2 Harti Warna Kecap Rupa-rupa WarnaKecap 3. Page 3 Warna k cap nya ta dina leunjeuran kalimah, kecap bisa dipasing-pasing jadi rupa-rupa. Warna kecap mangrupa bagian kalimah atawa unsur sintaktis pangleutikna tur jadi tatapakan keur nangtukeun wangunan frasa jeung klausa. WARNA KECAP 4. Page 4 Kecap Pangantet Kecap Panyambung Kecap Anteuran Kecap Katerangan Kecap Bilangan Kecap Sifat Kecap Sulur Kecap Pagaw an Kecap Barang Kecap PanganteurPagaw an. Kecap Sandang Kecap Panganteb 5. Page 5 Kecap Barang Wangenan Kecap Barang WandaKecap Barang Kecap Sesebutan Kecap Panuduh Kecap Pananya 6. Page 6 Kecap Pagaw an Wangenan Kecap Pagawean WandaKecap Pagawean Kecap Pagaw an Statif, Kecap Pagaw an Dinamis (binangkit) 7. Page 7 Kecap Sulur Kecap sulur atawagaganti nya takecap anu dipak nyuluran atawagaganti kalungguhan kecap barang. Kecap sulur anu nuduhkeun jalmadisebut kecap gaganti jalma. Ayagaganti jalmakahiji (panyatur), gaganti jalmakadua(pamiarsa), jeung gaganti jalma katilu (nu dicaritakeun). 8. Page 8 Kecap Sifat Wangenan Kecap Pagawean WandaKecap Pagawean Kaayaan /Sipat JalmaKaayaan/Sipat Barang 1. Nuduhkeun Warna 2. Nuduhkeun Rasa 3. Nuduhkeun Sipat/Kaayaan 1. Kaayaan Jalma 2. Sipat (Kalakuan) Jalma 9. Page 9 Kecap Bilangan Kecap sesebutan bilangan (nuduhkeun jumlah) Kecap Sesebutan Bilangan nu Dilarapkeun kana Barang nu Tangtu Ukuran Beurat jeung LobanaPare Ukuran Panjang jeung Lega 10. Page 10 Kecap Katerangan kecap anu nerangkeun kecap barang, kecap pagawan, jeung kecap sipat atanapi kaayaan. Panahap Panganteb Panganteur Panangtu, Panambah aspk Panambah modalitas 11. Page 11 Kecap Panyambung Wangenan Kecap Panyambung WandaKecap Panyambung Kecap panyambung nyaeta kecap anu nyambungkeun sababarahaomongan nepi ka jadi kalimat ngantet. Cicingna dinaleunjeureun kalimah nyaetadi tengah jeung di awal kalimah jadi panganteur. 1. Kecap panyambung satata 2. Kecap panyambung sumeler 3. Kecap panyambung papasangan 4. Kecap panyambung anteuran 12. Page 12 Kecap Pangantet Kecap anu nganttkeun dua bagian kalimah caritaan jeung katerangan, nulisna dipisahkeun. Kecap pangantet biasana aya hareupeun kecap barang atawa anu dianggap barang 13. Page 13 Kecap Sandang Kalimah kahormatan(pang hormat) keur kajalmaatawakeur kasato. Kahormatan jeung jalma Kahormatan jeung sato 14. Page 14 Kecap Panganteb Kecap keur nuduhkeun babagian kalimah jeung m r tekanan kana omongan anu dipentingkeun 15. Page 15 Kecap Anteuran Kecap-kecap anu nuduhkeun sorabitunarasa jeung nurutkeun sorabarang Sandirasa Sandisora 16. Page 16 Kecap PanganteurPagaw an. Dinabasasundaayanu disebut kecap panganteur. Ieu kecap panganteur th gunanapikeun ngantebkeun caritaan. 17. Page 17 Sebutkeun Wasta sareng Nomber Absen Acungkeun Pananganna [] 18. Page 18 Wasta Absen Paguyuban Patarosan ANU NAROS 19. Page 19 HATUR NUHUN