Masuk surga tanpa hisab tanpa azab

download Masuk surga tanpa hisab tanpa azab

of 21

 • date post

  20-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  663
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Apa saja ciri yang harus kita hindari? Fahami dengan benar

Transcript of Masuk surga tanpa hisab tanpa azab

 • 1. Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adzab doddy al jambary 0818 884 844 2ABED4A6 jambary67@gmail.com slideshare.net/Aljambary www.cordova-travel.com

2. 70.000 langsung Rasulullah SAW dalam hadits Asy Syaikhon : ( : Akan masuk al jannah dari umatku tujuh puluh ribu tanpa hisab dan adzab (dalam riwayat lain; wajah-wajah mereka bercahaya bagaikan cahaya rembulan di bulan purnama. 3. Ukasyah bin Mihshon Kemudian Ukasyah bin Mihshan berdiri seraya berkata: (Wahai Rasulullah) berdoalah kepada Allah supaya aku termasuk golongan mereka. Rasulullah bersabda: Engkau termasuk dalam golongan tersebut. (H.R. Al Bukhari no. 5752 dan Muslim no. 374) 4. Tiap 1000 + 70.000 Dalam riwayat Al Imam Ahmad 2/359 dan lainnya, Rasulullah saw bersabda: Maka aku meminta tambahan dari Rabb-ku, sehingga Allah menambah dalam setiap seribu orang bersama tujuh puluh ribu orang. (Lihat Ash Shahihah no. 1486) 5. 1. Tidak Meminta Kay Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta kay, tidak meminta ruqyah, dan tidak pula tathoyur / berfirasat sial, serta mereka bertawakkal penuh kepada Rabb mereka. 6. Kayy awalnya mubah Bahwa Nabi sallallahualaihi wasallam mengutus seorang tabib kepada ubay bin Kaab lalu dia memotong uratnya dan mengkayynya. (HR Muslim). 7. Kemudian Kayy dilarang Juga dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas secara marfu : : Pengobatan itu ada tiga cara yaitu berbekam, minum madu, dan kayy dengan api dan saya melarang umatku dari kayy. (HR Bukhori). 8. Ibnul Qoyyim Al Jauzy Hadits-hadits tentang kayy mengandung empat hal : a. Perbuatan Rosululah saw hal itu menunjukan bolehnya melakukan kayy. b. Rosulullah tidak menyukai. Hal ini tidak menunjukkan larangan. c. Pujian bagi orang yang meninggalkannya. Menunjukkan meninggalkan kayy itu lebih utama dan lebih baik. d. Larangan melakukan kayy. Hal itu menunjukkan jalan pilihan dan makruhnya kayy. 9. Tidak Minta Kay Kay adalah praktek pengobatan dengan cara menempelkan bara pada bagian tubuh yang sakit. Telah datang beberapa riwayat dari Rasulullah saw dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah asw sendiri pernah melakukan praktek pengobatan dengan mengkay shahabat Asad bin Zurarah ra (dalam riwayat At Tirmidzi no. 2050). Tetapi Rasulullah saw juga bersabda: : ( : Penyembuhan itu dengan tiga hal: minum madu, berbekam, dan kay, tetapi aku melarang umatku dari pengobatan kay. Dalam riwayat lain; Dan aku tidak mencintai pengobatan dengan kay. (H.R. Al Bukhari no. 5680) 10. 2. Tidak Minta Ruqyah Sesungguhnya malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah ? lalu berkata: Wahai Muhammad, apakah engkau lagi sakit? Rasulullah menjawab: Ya. Kemudian malaikat Jibril meruqyahnya tanpa permintaan dari nabi. (H.R. Muslim no. 2186) 11. Ruqyah ada 2 Jenis Ruqyah Syariyah Melafadzkan Ayat Al Quran & Hadits Ruqyah Ghoiru Syariyah Komat kamit baca mantra (Nama Malaikat, Syeikh, dll) 12. Boleh Ruqyah Rasulullah juga pernah ditanya tentang meruqyah, maka beliau bersabda: Barangsiapa diantara kalian yang dapat memberikan manfaat bagi saudaranya, maka lakukanlah. (H.R. Muslim no. 2199) 13. Boleh asal tidak syirik Boleh menggunakan ruqyah selama tidak ada kesyirikan padanya. (HR Muslim). 14. Ruqyah Syariyah Ruqyah yang bebas dari unsur syirik. Yaitu dengan membaca kepada sisakit sebagian ayat-ayat al quran atau dimohonkan perlindungan untuknya dengan asma dan sifat Allah. Fathul Bari: Masukkan 7 lembar daun bidara di wadah air, bacakan Al Fatihah, Ayat Kursi, Al Kafiruun, Al Falaq, An Naas, Al Araaf 117 - 119, Yunus 79 - 82, Thoha 65 - 69, minumkan sedikit sisanya dimandikan 15. 3. Tidak Tathoyur Tathayyur ini merupakan perbuatan terlarang. Karena telah menyandarkan kesialan kepada sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya secara logis dan sebab musababnya. Termasuk aqidah kaum muslimin beriman kepada taqdir Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tarjadi atas kehendak Allah semata. Bila Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi, dan sebaliknya bila Allah tidak menghendaki sesuatu pasti tidak akan terjadi. Sehingga orang yang bertathayyur itu telah mengurangi nilai tawakkalnya kepada Allah karena ia menyangka bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan kesialan. Padahal Allah berfirman (artinya): Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu merupakan taqdir Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. (QS 7 Al Araf: 131) 16. QS 7:131 Allah berfirman : Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata :Ini adalah karena usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan mereka lemparkan kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. (Al Araaf : 131) Rasulullah SAW bersabda Thiyarah adalah syirik. (HR Ahmad). 17. Rebo Wekasan? Seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan safar. Meyakini bahwa hari Rabu yang jatuh pada akhir bulan membawa kerugian terus-menerus dan meyakini bahwa angka 13 adalah angka sial. Meyakini jika kupu- kupu masuk ke dalam rumah maka akan kedatangan tamu atau menghitung untung rugi atau selamat atau tidak dengan suara tokek. 18. 4. Selalu Tawakkal ilallah Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Alah akan cukupi segala kebutuhanya. (AthThalaq : 3). Hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah atas perkara yang bermanfaat bagi diri dan dunianya. Maka bersandarnya hati itu harus diimbangi dengan mencari sebab. Kalau tidak berarti ia menolak hikmah dan syariat. Maka seorang hamba tidak boleh menjadikan kelemahanya sebagai tawakkal dan tidaklah tawakkal sebagai kelemahan. 19. Letak Tawakkal ? Ikat dulu baru tawakkal QS 3:159 Setelah bulat tekad, baru tawakkal Di awal ? Di tengah ? Di akhir ? 20. 4 Ciri Golongan yang Masuk Surga Tanpa Hisab & Adzab Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta KAYY, tidak meminta RUQYAH, dan tidak pula TATHOYUR / berfirasat sial, serta mereka berTAWAKKAL penuh kepada Rabb mereka. 21. Khotimah Do your best, Be the best, Allah will take care of the rest Doddy Al Jambary 0818 884 844 2ABED4A6 jambary67@gmail.com slideshare.net/Aljambary www.cordova.co.id