Manasik umroh rasuna

of 42 /42
1 وف ي ض ب لا ه س لا و ه أ ن م ح ر ل أ ن م ح ر ل ه أ ل ل م أ س ب م ي ح ر ل أMANASIK UMRAH

Embed Size (px)

Transcript of Manasik umroh rasuna

Page 1: Manasik umroh rasuna

1

أهال و سهال بضيوف الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

MANASIK UMRAH

Page 2: Manasik umroh rasuna

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah” (QS. Al

Baqarah: 196)

Page 3: Manasik umroh rasuna

Secara etimologi bermakna meramaikan

Secara termonologi bermakna mengunjungi Baitullah untuk

meramaikannya dengan ibadah sesuai aturan yang telah ditentukan oleh

syariat “Sangat tidak disarankan untuk bepergian kecuali ke tiga tempat:

Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku ini (Masjid Nabawi” (Al

Hadits)

Arti Umrah

Page 4: Manasik umroh rasuna

“Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umrah & haji “ (Baihaqiy)“Ikutilah haji dan umrah karena keduanya

menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan

karat-karat besi” (Bukhori)

“Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni “ (Ibnu Majah)

Page 5: Manasik umroh rasuna

RUKUN UMRAH

TERTIB

TAHALLUL

SA’I

THAWAF

MIQAT

IHRAM

Page 6: Manasik umroh rasuna

SEBELUM BERIHRAM

Mandi sunnah ihram

Memotong kuku Berpakaian ihram

Page 7: Manasik umroh rasuna

(Bir Ali)

(Dloribah)

Page 8: Manasik umroh rasuna

RAKAAT PERTAMA MEMBACA AL FATIHAH DAN AL KAAFIRUNRAKAAT KEDUA MEMBACA AL FATIHAH DAN AL IKHLAS

Page 9: Manasik umroh rasuna

لبيك اللهم عمرة

Page 10: Manasik umroh rasuna

Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Ketika Ihram

Berbicara Porno Atau Bercumbu Rayu

Berhubungan Suami Istri Mencela, Mengumpat, Menggunjing,

Bertengkar, Marah-marah Memotong / Merontokkan Rambut Memotong Kuku Memakai Wewangian Menikah Atau Menikahkan

Page 11: Manasik umroh rasuna

Memakai pakaian biasa bagi laki-laki Memakai penutup kepala yang menempel

di kepala bagi laki-laki Memakai sepatu yang menutup mata kaki

bagi laki-laki Memakai sarung tangan Memakai cadar Membunuh segala jenis binatang, kecuali :

burung gagak, burung elang, tikus, kalajengkin, anjing liar, ular, harimau, srigala dll

Page 12: Manasik umroh rasuna

Mandi tanpa sabun dan shampoo (tetap hati-hati supaya rambut tidak rontok).

Berganti pakaian ihram Memakai kacamata, arloji, ikat

pinggang Memakai masker yang tidak menutup

semua wajah Berteduh di bawah pohon atau payung

Page 13: Manasik umroh rasuna

MEMPERBANYAK TALBIYAH

“Ya Allah, Kami Datang Memenuhi Panggilanmu, Tidak Ada Sekutu Bagimu. Sesungguhnya Segala Puji Dan

Kenikmatan Serta Kekuasaan Adalah Milikmu Semata, Tidak Ada Sekutu Bagimu”

Tال TكTيTبTل T،TكTيTبTل TمTهTلTلTا TكTيTبTل ،شTرTيTكT لTكT لTبTيTك

[ TكTل TةTمTعTنTلTاTو TدTمTحTلTا TنTإوTاTلTمTلTكT،T الT شTرTيTكT لTك

Page 14: Manasik umroh rasuna

• Checkin Hotel untuk menaruh barang bawaan• Dan kembali melanjutkan umroh dalam keadaan

BERWUDHU

Page 15: Manasik umroh rasuna

DO’A MEMASUKI MASJIDIL HARAM

TاTنTبTر TاTنTيTحTف TمTال TسTلTا TكTنTمTو TمTال TسTلTا TتTنTأ TمTهTلTلTاالTم TسTلTاTب

Ya Allah Engkau sumber keselamatan, dan daripadaMu lah datangnya keselamatan itu semua.  Maka

sambutlah kami wahai tuhan dengan selamat sejahtera 

Page 16: Manasik umroh rasuna

DO’A MELIHAT KA’BAH

TاTمTيTظTعTتTو TاTفTيTرTشTت TتTيTبTلTا TاTذTه TدTز TمTهTلTلTا TهTف TرTش TنTم TدTزTو TةTبTاTهTمTو TاTمTيTرTكTتTو

TاTفTيTرTشTت TهTرTمTتTعTاTوTا Tه TجTح TنTمTم TهTمTظTعTووTتTعTظTيTمTاT وTتTكTرTيTمTاT وTبTرTا

 Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan

dan kehebatan pada Baitullah ini dan tambahkanlah pada orang-orang yang memuliakannya dan mengagungkannya

dari orang-orang yang berhaji dan umroh kemuliaan, kebesaran, kehormatan dan kebaikan.

Page 17: Manasik umroh rasuna

TALBIYAH

“Ya Allah, Kami Datang Memenuhi Panggilanmu, Tidak Ada Sekutu Bagimu. Sesungguhnya Segala Puji Dan

Kenikmatan Serta Kekuasaan Adalah Milikmu Semata, Tidak Ada Sekutu Bagimu”

Tال TكTيTبTل T،TكTيTبTل TمTهTلTلTا TكTيTبTل ،شTرTيTكT لTكT لTبTيTك

[ TكTل TةTمTعTنTلTاTو TدTمTحTلTا TنTإوTاTلTمTلTكT،T الT شTرTيTكT لTك

Page 18: Manasik umroh rasuna

5

4

32

1

6

2. Multazam3. Pintu Ka’bah4. Hijir Ismail5. Rukun Yaman

1. Hajar Aswad

6. Maqam Ibrahim

بسم الله الله أكبر

Page 19: Manasik umroh rasuna
Page 20: Manasik umroh rasuna
Page 21: Manasik umroh rasuna
Page 22: Manasik umroh rasuna

5

4

32

1

6

2. Multazam3. Pintu Ka’bah4. Hijir Ismail5. Rukun Yaman

1. Hajar Aswad

6. Maqam Ibrahim

بسم الله الله أكبر

Page 23: Manasik umroh rasuna

TIDAK ADA BACAAN KHUSUS KETIKA THAWAF

Putaran 1 >> Memuji Allah SWT Putaran 2 >> Shalawat Nabi Muhmammad

SAW Putaran 3 >> Ber’doa untuk Orang Tua Putaran 4 >> Berdo’a untuk Diri Sendiri Putaran 5 >> Berdo’a untuk Keluarga Dekat

(suami/istri, anak, adik/kakak) Putaran 6 >> Berdo’a untuk Keluarga Jauh

(Kerabat, Teman, Tetangga) Putaran 7 >> Berdo’a untuk Muslimin-

Muslimat

Page 24: Manasik umroh rasuna

Mendapat 60 Rahmat AllahMembebaskan Seorang Budak

Setiap Langkah Mendapat Satu Kebaikan Dan Diampuni Satu Kesalahan(Tirmidzi dan Thabrani)

Page 25: Manasik umroh rasuna

Sebelum Shalat Membaca :

Rakaat Pertama membaca :Al Fatihah dan Al KafirunRakaat Kedua membaca :Al Fatihah dan Al IkhlasSelesai shalat berdoa

Page 26: Manasik umroh rasuna

MAQAM IBRAHIM artinya tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi

Ibrahim (bukan kuburan Nabi Ibrahim).

Page 27: Manasik umroh rasuna

“Membebaskan Seorang Budak”(Thabrani)

Page 28: Manasik umroh rasuna

ISTIRAHAT DAN MINUM AIR ZAMZAM

Page 29: Manasik umroh rasuna
Page 30: Manasik umroh rasuna

400 m

50 m

Page 31: Manasik umroh rasuna
Page 32: Manasik umroh rasuna
Page 33: Manasik umroh rasuna
Page 34: Manasik umroh rasuna

TIDAK ADA BACAAN KHUSUS KETIKA SA’I

Putaran 1 >> Memuji Allah SWT Putaran 2 >> Shalawat Nabi Muhmammad

SAW Putaran 3 >> Ber’doa untuk Orang Tua Putaran 4 >> Berdo’a untuk Diri Sendiri Putaran 5 >> Berdo’a untuk Keluarga Dekat

(suami/istri, anak, adik/kakak) Putaran 6 >> Berdo’a untuk Keluarga Jauh

(Kerabat, Teman, Tetangga) Putaran 7 >> Berdo’a untuk Muslimin-

Muslimat

Page 35: Manasik umroh rasuna

“Membebaskan 70 budak”(Thabrani)

Page 36: Manasik umroh rasuna

SETIAP HELAI RAMBUT YANG DICUKUR MENDAPAT SATU KEBAIKAN DAN DIHAPUS SATU KESALAHAN

Page 37: Manasik umroh rasuna

“SHALAT DI MASJIDIL HARAM LEBIH BAIK DARIPADA 100.000 SHALAT DILUAR MASJIDIL HARAM”

(IBNU MAJAH)

“SHALAT DI MASJIDIL HARAM MENDAPAT 40 RAHMAT ALLAH”

(THABRANI)

Page 38: Manasik umroh rasuna

“MEMANDANG KA’BAH MENDAPAT 20 RAHMAT

ALLAH” (THABRANI)

Page 39: Manasik umroh rasuna

HAJAR ASWAD ADALAH BATU YANG DITURUNKAN DARI SURGA, WARNANYA LEBIH PUTIH DARIPADA

SUSU, DOSA-DOSA ANAK CUCU ADAM-LAH YANG

MENJADIKANNYA HITAM HR. Tirmidzi

Page 40: Manasik umroh rasuna

MULTAZAM IALAH TEMPAT DIKABULKANNYA DOA.

DISUNNAHKAN BERDOA DI MULTAZAM DENGAN MENEMPELKAN

PIPI, DADA, LENGAN DAN KEDUA TELAPAK TANGAN

HR.Ibnu Majah

Page 41: Manasik umroh rasuna

MULTAZAM

Page 42: Manasik umroh rasuna

YA ALLAH JADIKANLAH UMRAH KAMI UMRAH YANG MAQBUL DI SISI ENGKAU, SAI YANG DISYUKURI, DOSA YANG DIAMPUNI, AMAL YANG DITERIMA

DAN PERDAGANGAN YANG TIDAK PERNAH MERUGI AAMIIN YA RABBANAA...