Kumpulan doa dalam al quran dan sunnah

download Kumpulan doa dalam al quran dan sunnah

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  8.526
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Kumpulan Beberapa Doa Doa yang terdapat dalam AlQuran Dan Hadis

Transcript of Kumpulan doa dalam al quran dan sunnah

 • 1. Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah Dikumpulkan oleh Said Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.com Jika ada update, maka buku yang terupdate akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1. Bacaan ketika bangun dari tidur __________________________________________________ 8 2. Doa ketika mengenakan pakaian__________________________________________________ 8 3. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru _____________________________________ 9 4. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru _____________________________________ 9 5. Doa ketika melepaskan baju______________________________________________________ 9 6. Doa masuk WC ________________________________________________________________ 9 7. Doa keluar dari WC ____________________________________________________________ 9 8. Doa ketika memulai wudhu ______________________________________________________ 9 9. Doa setelah selesai wudhu _______________________________________________________ 9 10. Doa ketika keluar dari rumah _________________________________________________ 10 11. Doa apabila masuk rumah ____________________________________________________ 10 12. Bacaan ketika pergi ke mesjid _________________________________________________ 10 13. Doa ketika masuk ke mesjid ___________________________________________________ 10 14. Doa keluar dari mesjid _______________________________________________________ 10 15. Bacaan ketika mendengarkan adzan ____________________________________________ 11

2. 16. Doa iftitah _________________________________________________________________ 11 17. Doa ruku _________________________________________________________________ 14 18. Doa bangun dari ruku_______________________________________________________ 14 19. Doa ketika sujud ____________________________________________________________ 15 20. Doa ketika duduk antara dua sujud_____________________________________________ 16 21. Doa sujud tilawah ___________________________________________________________ 16 22. Tasyahud __________________________________________________________________ 16 23. Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud _____________________________ 16 24. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_______________________________________ 17 25. Bacaan setelah salam ________________________________________________________ 19 26. Doa shalat istikharah ________________________________________________________ 20 27. Bacaan di waktu pagi dan sore_________________________________________________ 21 28. Bacaan sebelum tidur ________________________________________________________ 25 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam _________________________________ 28 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur ___________________________________ 28 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk __________________________________________ 28 32. Doa Qunut Witr_____________________________________________________________ 29 33. Bacaan setelah salam shalat witir ______________________________________________ 30 34. Doa penawar hati yang duka dan sedih__________________________________________ 30 35. Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres) _____________________________________ 31 36. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________ 31 37. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman ____________________________________ 31 38. Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) __________________________________________ 32 39. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran ___________ 32 40. Doa orang yang mengalami kesulitan ___________________________________________ 32 41. Ketika melakukan dosa_______________________________________________________ 32 42. Doa untuk mengusir syetan ___________________________________________________ 32 43. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi ____________________________________ 32 44. Doa perlindungan untuk anak _________________________________________________ 33 45. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 46. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit ______________________________________ 33 47. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus ___________________________ 33 48. Mengajari orang yang akan meninggal dunia ____________________________________ 34 49. Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 3. 50. Doa ketika memejamkan mata mayat ___________________________________________ 34 51. Doa dalam shalat jenazah_____________________________________________________ 34 52. Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53. Doa untu bela sungkawa _____________________________________________________ 35 54. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat _________________________________ 36 55. Setelah mayat dimakamkan ___________________________________________________ 36 56. Doa ziarah kubur ___________________________________________________________ 36 57. Doa ketika ada angin ribut ____________________________________________________ 36 58. Doa ketika ada halilintar _____________________________________________________ 36 59. Doa untuk minta hujan_______________________________________________________ 36 60. Doa apabila turun hujan _____________________________________________________ 37 61. Setelah turun hujan _________________________________________________________ 37 62. Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63. Ketika melihat awal bulan ____________________________________________________ 37 64. Doa ketika berbuka puasa ____________________________________________________ 37 65. Doa sebelum makan _________________________________________________________ 37 66. Doa setelah makan __________________________________________________________ 38 67. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan ___________________________ 38 68. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69. Doa apabila berbuka di rumah orang ___________________________________________ 38 70. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan __________________________________ 38 71. Doa apabila melihat permulaan buah ___________________________________________ 39 72. Doa ketika bersin____________________________________________________________ 39 73. Doa kepada pengantin baru ___________________________________________________ 39 74. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan _________ 39 75. Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________ 39 76. Doa ketika marah ___________________________________________________________ 39 77. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan _______________________________ 39 78. Bacaan dalam majelis________________________________________________________ 40 79. Doa pelebur dosa majelis _____________________________________________________ 40 80. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka _______________________________ 40 81. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu _______________________________ 40 82. Doa perlindungan dari Dajjal _________________________________________________ 40 83. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah_____________________ 40 4. 84. Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu ___________________________ 41 85. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang __________________________ 41 86. Doa agar terhindar dari syirik _________________________________________________ 41 87. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah______________________________ 41 88. Doa agar terhindar dari tathayyur ______________________________________________ 41 89. Doa naik kendaraan _________________________________________________________ 41 90. Doa bepergian ______________________________________________________________ 42 91. Doa masuk kota atau desa ____________________________________________________ 42 92. Doa masuk pasar____________________________________________________________ 42 93. Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir ________________________________ 43 94. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan ____________________________________ 43 95. Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________ 43 96. Doa ketika naik dan turun ____________________________________________________ 43 97. Doa musafir jika masuk waktu sahur ___________________________________________ 43 98. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak_______ 43 99. Doa apabila pulang dari bepergian _____________________________________________ 43 100. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan _________________ 44 101. Keutamaan membaca shalawat ________________________________________________ 44 102. Keutamaan menyebarkan salam _______________________________________________ 44 103. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik _______________________________ 44 104. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari _________________________ 44 105. Mendoakan kepada orang yang dicaci __________________________________________ 44 106. Etika ketika memuji temannya_________________________________________________ 45 107. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah ___________________________________ 45 109. Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110. Bacaan di Masyaril Haram___________________________________________________ 46 111. Ketika melempar jumrah _____________________________________________________ 46 112. Ketika di Hajar Aswad _______________________________________________________ 46 113. Doa atas kehancuran musuh __________________________________________________ 46 114. Doa apabila takut kepada suatu kaum___________________________________________ 46 115. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu _________________________________________ 46 116. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan ______________________ 46 117. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit ________________________________ 46 5. 118. Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat________________ 47 119. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam____________________________________ 47 120. Bacaan Talbiyah ____________________________________________________________ 47 121. Bacaan ketika takut__________________________________________________________ 47 122. Bacaan apabila orang kafir bersin______________________________________________ 47 123. Menjawab salam orang kafir __________________________________________________ 47 124. Apabila orang yang puasa dicaci maki __________________________________________ 47 125. Bacaan ketika menyembelih ternak _____________________________________________ 47 126. Bacaan untuk menolak gangguan syetan ________________________________________ 48 127. Istighfar dan taubat _________________________________________________________ 48 128. Keutamaan tasbin, tahmid, tahlil dan takbir ______________________________________ 48 129. Bagaimana cara Nabi saw. bertasbih____________________________________________ 50 6. Keutamaan Berdzikir Allah Taala berfirman: .$$s..r&(#6$#u