Kumpulan Do'A

12
Kumpulan Do'a Islam Sehari-hari - Banyak orang yang menyebutkan bahwa do'a adalah senjata bagi orang muslim dalam menjalani hidup sehari-hari, dari situlah do'a dianggap sangat penting untuk melindungi diri kita dari godaan syetan yang terkutuk. Namun begitu saya tidak mau mempersulit, saya pun juga orangnya fleksibel jadi sekiranya saya lupa bagaimana do'a ini dan itu saya biasanya cukup berdo'a dengan menggunakan bahasa indonesia karena saya yakin ALLAH Maha Mendengar sehingga pastinya tidak akan ada masalah entah ingin berdo'a dengan bahasa arab sesuai dengan ajaran Rosulullah ataukah dengan menggunakan bahasa Indonesia.  Akan tetapi jika memang anda termasuk orang yang mudah dalam menghafal kalimat atau do'a dengan bahasa Arab saya anjurkan anda untuk selalu berdo'a dengan bahasa arab sesuai dengan sunnah rosul. Nah, berikut ini adalah kumpulan Do'a Islam Sehari-hari yang bisa anda hafalkan dan kemudian mempraktekkannya secara rutin, selamat menghafal : 1. Do'a sebelum makan: ر ا  باذ   و   ز ر      ك ر  م ا  Ya Allah berilah berkah kepada kami dari apa yang engkau beri rezeki pada kami dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Do'a sesudah makan: ن س ا  ن   ج و   س و   ط أ  ي ذ ا  د ا  Segala Puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami muslim. Do'a Iftar (buka Puasa): ر ط أ  ك ز ر   و  ت آ   ك و ت   ك  م ا ن ر ا  م ر ا    ك ر   ت Ya Allah untuk-Mu lah aku berpuasa dan kepada-Mu lah aku beriman dan atas rizki-Mu-lah aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 2. Do'a masuk Masjid: ك ر  ب ا و أ     ا  م ا  Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Do'a keluar Masjid: ك  ك س ا   ا م ا  Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada-Mu dengan keutamaan-Mu. 3. Do'a masuk WC: ث خ ا و  ث خ ا  ن   ك  وذ أ  ا م ا  Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari Godaan Syaiton laki-laki dan Perempuan. (HR.Bukhari) Do'a keluar dari WC: و  ىذ ا   ب ذ ا  ي ذ ا  د ا  ك ا ر غ   Aku minta ampun kepada-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan dak u dari penyakit dan menyehatkanku. 4. Do'a sebelum tidur : أح م ا  ك س ت و و    Dengan namamu, aku hidup dan aku mati. Do'a ketika bangun tidur : ر و ش ا   ا و   أ   د   أ  ي ذ ا    د ا  Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami ditidurkan, dan kepadaNyalah kami akan di bangkitkan. 5. Do'a ketika keluar dari rumah:   ا ة و   و ل و و      ت و    م س  Dengan nama Allah (aku keluar) aku bertawakkal kepadaNya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.

description

bahan kuliah

Transcript of Kumpulan Do'A

Kumpulan Do'a Islam Sehari-hari - Banyak orang yang menyebutkan bahwa do'a adalah senjata bagi orang muslim dalam menjalani hidup sehari-hari, dari situlah do'a dianggap sangat penting untuk melindungi diri kita dari godaan syetan yang terkutuk. Namun begitu saya tidak mau mempersulit, saya pun juga orangnya fleksibel jadi sekiranya saya lupa bagaimana do'a ini dan itu saya biasanya cukup berdo'a dengan menggunakan bahasa indonesia karena saya yakin ALLAH Maha Mendengar sehingga pastinya tidak akan ada masalah entah ingin berdo'a dengan bahasa arab sesuai dengan ajaran Rosulullah ataukah dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Akan tetapi jika memang anda termasuk orang yang mudah dalam menghafal kalimat atau do'a dengan bahasa Arab saya anjurkan anda untuk selalu berdo'a dengan bahasa arab sesuai dengan sunnah rosul. Nah, berikut ini adalah kumpulan Do'a Islam Sehari-hari yang bisa anda hafalkan dan kemudian mempraktekkannya secara rutin, selamat menghafal :

1. Do'a sebelum makan: Ya Allah berilah berkah kepada kami dari apa yang engkau beri rezeki pada kami dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

Do'a sesudah makan: Segala Puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami muslim.

Do'a Iftar (buka Puasa): Ya Allah untuk-Mu lah aku berpuasa dan kepada-Mu lah aku beriman dan atas rizki-Mu-lah aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

2. Do'a masuk Masjid: Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.

Do'a keluar Masjid: Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada-Mu dengan keutamaan-Mu.

3. Do'a masuk WC: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari Godaan Syaiton laki-laki dan Perempuan. (HR.Bukhari)

Do'a keluar dari WC: Aku minta ampun kepada-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan daku dari penyakit dan menyehatkanku.

4. Do'a sebelum tidur: Dengan namamu, aku hidup dan aku mati.

Do'a ketika bangun tidur: Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami ditidurkan, dan kepadaNyalah kami akan di bangkitkan.

5. Do'a ketika keluar dari rumah: Dengan nama Allah (aku keluar) aku bertawakkal kepadaNya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.

Do'a ketika masuk rumah: Dengan nama Allah kami masuk (kerumah) dengan nama Allah kami keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami bertawakkal.

6. Do'a ketika mendengarkan Adzan:Seseorang untuk mendengarkan adzan hendaklah membaca sebagaimana yang di kumandangkan oleh muadzin, kecuali bacaan : (hayya 'alassholaah) dan (hayya 'alalfalaah) maka padanya bacalah : (laa haula walaa quwwata illa billah)

Membaca shalawat kepada Nabi saw sesudah adzan :

( )

Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna (azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-Wasilah (derajat di surga,yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi SAW). Dan Fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan Beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

7. Do'a sebelum wudhu: Dengan nama Allah (saya berwudhu).

Do'a setelah berwudhu: Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut di sembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba & utusanNya .

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah termasuk orang-orang (yang senang) bersuci.

8. Do'a ketika bersin:Apabila seseorang diantara kamu bersin hendaklah membaca : (segala puji bagi Allah), lantas saudara atau temannya berkata : (semoga Allah memberi berkah kepadamu), Bila saudara atau temannya berkata demikian bacalah : (semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu).

9. Do'a Pelebur Dosa Majlis. "Maha Suci Engkau, Ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.

10. Do'a sebelum berhubungan suami istri Dengan nama Allah. Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami.

11. Do'a untuk dijauhkan dari bala dan marabahaya: "Dengan nama Allah yang segala sesuatu baik di langit maupun di bumi tidak akan memberi mudhorot (bahaya) apa-apa selama berlindung dengan menyebut nama-Nya

12. Do'a penawar dan penyejuk hati dari kesedihan, rasa malas, kebingungan, ketidak mampuan, bakhil dan keterlilitan hutang. , , , "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan keduka-citaan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari beban hutang penindasan orang-orang.

Doa Yang Dibaca Dalam Keadaan Tertentu:1. Suami kepada istri dimalam pengantinAllahuma inni as-aluka khaira khairama jabaltaha 'alaiha. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha 'alaihiartinya : "Wahai Tuhanku, aku mohon kepada-Mu kebajikannya dan kebajikan tabiatnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan tabiatnya"

2. Untuk suami istri yang mandulBismillahir rahmanir rahimi. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul waritsinaArtinya : "Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris Yang paling baik"

3. Untuk merukunkan kembali suami istri yang akan berceraiWa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litushna'a 'ala 'ainiArtinya : "Aku jatuhkan padamu rasa kecintaan dariku dan agar diperbuat oleh kamu atas mataku"

4. Dianugrahi Istri dan anak yang shalehRabbana hab lana min azwajina wa dzuriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina limamanArtinya :"Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak cucu kami yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertaqwa " (QS. Al-Furqan : 74)

5. Agar anaknya menjadi orang yang berilmuAllahummaj'alni wa auladi wa dzurriyyati min ahlil' khairi wa la taj'alni wa iyyahummin ahlis su-i wa ahlidh-dgairi warzuqni wa iyyahum 'ilman nafi'an wa rizqan wa si'an wa khuluqan hasanan wattaufiqa lith-tha'ati wa fahman nabiyyinaartinya :"Ya Allah, jadikanlah aku, anak-anakku, dan keluargaku termasuk dari golongan orang yang baik. Dan janganlah Engkau jadikan aku serta mereka dalam golongan orang yang jahat, dan orang yang membuat mudharat. berilah rezeki kepadaku dan kepada mereka berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, budi pekerti yang baik, pertolongan untuk taat, dan kepahaman mengenai para nabi"

6. Untuk kedua orang tuaRabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiranArtinya : "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil"

7. Do'a Menolak BencanaLaa ilaaha illalaahul kariimul 'azhiimu. Subhaanahu tabaarakalaahu rabbul 'arsyil 'azhiimi. Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiina. Allaahumma rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naari.Artinya : Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha Suci Dia, Maha Berkat Allah Tuhannya 'arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. (HR. Nasa'i)Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. (HR. Bukhari dan Muslim)

8. Do'a Kesembuhan/Kesehatan DiriAllahumma 'aafinii fii badanii. Allaahuma 'aafinii fi sam'ii. Allaahumma 'aafinii fii basharii. Allaahumma innii a'uudzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri laa illaaha illaa anta.Artinya : Ya Allah, sembuhkanlah badanku. Ya Allah, sembuhkanlah pendengaranku. Ya Allah sembuhkanlah penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan selain-Mu. (HR. Abu Daud)

9. Do'a Dilindungi Dari Rupa-rupa PenyakitAllahumma innii a'uudzubka minal barashi wal junuuni wal judzaani wa sayyi'il aswqaamiArtinya : Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari penyakit celup, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit buruk lainnya.

10. Do'a Menjenguk Orang Sakit/KecelakaanAllahumma rabban naasi adzhibil ba'sa asyfi antasy syaafii laa syifaa'a illaa syifaa'uka syifaa'an laa yughaadiru saqaman. Imsahil ba'sa rabban naasi biyadikasy syifaa'u, laa aasyifa lahu illaa anta, as'alullaahal 'azhiima, rabbal ' arsyil 'azhiimi an-yasfiyaka.Artinya : Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah kesukaran/penyakit itu dan sembuhkanlah ia, Engkaulah yang menyembuhkan,tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkan lah penyakit itu, wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya padamulah obat itu. Tak ada yang dapat menghilangkan penyakit selain Engkau, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya 'arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR. Bukhari dan Muslim)

11. Do'a Mengobati Orang SakitBismillahirrahmaanirrahiimi. A'uudzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri maa ajidu wa uhadziruArtinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan apa yang kuperoleh dan yang kutakuti. (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmi-dzi dan Nasai).

12. Do'a Menghadapi MusibahInnaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uuna. Allaahumma ajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairan minhaa.Artinya : Sesungguhnya kami memiliki Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada-Nya. Ya Allah berilah kami pahala dalam misibahku in dan berilah pengganti yang lebih baik. (HR. Muslim)

13. Do'a Membimbing Orang SekaratAstaghfirullaahal 'azhiimaa ...... Laa Ilaaha Illallaahu muhammadun rasuulullaahi ....Artinya : Aku mohon ampun pada Allah Yang Maha Agung Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. (dibaca terus-menerus istighfar dan syahadat tersebut pada telinga orang yang hampir wafat itu). (Tertunjuk dalam HR. Muslim, Abu Daud dan Hakim).

14. Do'a Di Sisi Orang Yang Telah WafatAllaahummaghfirlii wa lahu wa'aqibnii minhu 'uqbaa hasanatan.Artinya : Ya Allah, ampunilah aku dan orang ini dan berilah aku ganti yang baik daripadanya. (HR. Muslim)

15. Do'a Masuk Pekuburan MuslimAssalamu 'alaykum ahlad diyaari minal my'miniina wa innaa insyaa'allaahu bikum laahiquuna. As'alullaaha lanaa wa lakumul 'aafiyata.Artinya : Salam sejahtera bagimu wahai penghuni kampung orang-orang mu'min. Kami in insya Allah akan bertemu dengan anda sekalian. Kumohonkan pada Allah kesejahteraan bagi kami dan bagi anda sekalian. (HR. Muslim)

16. Do'a Terhindar dari Kesulitan dan PenderitaanBiismillaahi 'alaa nafsii wa maalii wa diinii, allaahumma radhinii biqadhaa'ika wa baarik lii fiimaa quddiralii hatta laauhibbaa\ ta'jiila maa akhkharta wa ta'khiira maa 'ajjaltaArtinya : Dengan nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, berilah aku rasa ridha terhadap putusku. Ya Allah, berilah aku rasa ridha terhadap putusan-Mu dan berkatilah segala apa yang Engkau berikan ubun-ubunku dalam tangan-Mu, berlakulah atasku hukum keputusan-Mu dan adillah atasku segala taqdirmu. Aku mohon pada-Mu dengan segala nama yang jadi milik-Mu yang Engkau namakan dengannya diri-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluq-Mu, atau yang Kau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisi-Mu kiranya Engkau jadikan kitab al-Quran jadi kesuburan hatiku dan cahaya dadaku serta menjadi tempat melepaskan segala kesusahanku dan menghilangkan dukacitaku. (HR. Ahmad dan Ibnu Gibban)

17. Do'a Menghadapi Kesedihan, Kelemahan, Kemalasan, Takut, Kikir, Banyak Hutang Dan PenindasanAllaahumma innii a'uudzu bika minal hammi wal hazani wa a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali wa a'uudzu bika minal jubni wal bukhli wa a'uudzu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijaali.Artinya : Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kemurungan dan kesusahan, aku berlindung pada-Mu dari kemalasan dan aku berlindung pada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung pada-Mu dari tekanan utang dan paksaan orang lain.

18. Do'a Ketenangan JiwaRabhanaa afrigh 'alaynaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wahshurnaa 'alal qawmil kaafirina. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaytana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Allaahumma tsabbitnii an azilla wahdinii an adhilla. Allahumma kamaa hulta baynii wa bayna qalbii, fahul baynii wa baynasy syaythaani wa 'amalihi. Allaahumma innii as-aluka nafsan muthma 'innatan tu'minu biliqaa'ika wa tardhaa biqadhaa'ika wa taqna'u bi'athaa'ikaArtinya : Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap golongan yang kafir.Ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah Engkau tunjuki dan berilah kami dari hadhirat-Mu rahmat karena Engkau adalah Yang Maha Pemberi.Ya Allah kokohkanlah aku dari kemungkinan terpelesetnya iman, dan berilah aku petunjuk dari kemungkinan sesat.Ya Allah sebagaimana Engkau telah memberi penghalang antara aku dan hatiku, maka berilah penghalang antaraku dan antara syaitan serta perbuatannya.Ya Allah aku mohonkan pada-Mu jiwa yang tenang tenteram, yang percaya pada pertemuan dengan-Mu dan ridha atas keputusan-Mu serta merasa cukup puas dengan pemberian-Mu.

19. Do'a Mohon Ketenangan Dalam Menghadapi MusibahAllahummarzuqnii nafsan muthma'innatan tu'minu biliqaa'ika wa tardhaa biqadhaa'ikaArtinya : Ya Allah, berilah kami hati yang tenang, yang beriman akan saat perjumpaan dengan-Mu dan ridiha menerima segala ketetapan-Mu

20. Do'a Ketika Menghadapi KesulitanAllahumma Laa shla illaa maa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idzaa syi'ta sahlanArtinya : Ya Allah, tiada yang mudah selain yang kau mudahkan dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya jadi mudah. (HR. Ibnu Hibban)

21. Do'a Dimudahkan Segala UrusanAllaahumma innii as-aluka tamaaman ni'mati fil asy-yaa'I kullihaa wasy syukra laka 'alayhaa hattaa tardhaa wa ba'dar ridhaa, wal khiyarata fii jamii'I maa yakuunu fiihil khiyaratu wa bijamii'I masyuuril umuuri kullihaa laa bima'suurihaa yaa kariimu.Artinya : Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu kesempurnaan ni'mat pada segala perkara dan mensyukuri-Mu atasnya, sehingga Engkau ridha dan sesudah ridha itu lalu aku mohonkan pula kepada-Mu untuk memilih segala apa yang boleh dipilih dan dengan segala kemudahannya, bukan yang sulit lagi sukar dikerjakannya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia.

22. Do'a Mohon Husnul KhatimahAllaahummaj'al khayra 'umrii aakhirahu wa khayra 'amalii khawaatiimahu wa khayra ayyaamii yawma lliqaa'ikaArtinya : Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku pada ujungnya dan sebaik-baiknya amalku adalah pada ujung akhirnya, dan sebaik-baiknya hariku adalah pada saat aku menemui-Mu. (Disebutkan oleh an-Nawawi)

23. Do'a Waktu Bersin dan Jawaban yang MendengarnyaAlhamdulillaahi rabbil 'aalamiina. (segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam),kemudian dijawab oleh orang yang mendengarnya :Yarhamukallahu (Semoga Allah merahmati anda),lalu orang yang yang bersin itu menjawabnya pula dengan :Yahdiikumullaahu wa yushlihu baalaku(Semoga Allah memberi hidayat bagi anda dan membaguskan keadaan anda). (HR. Bukhari)

24. Do'a Diberi Kesenangan HidupAllahumma ashlih lii fii diiniil ladzii huwa 'ishmatu amrii wa ashlih lii dun-yaayal latii fiihaa ma'aasyi wa shlih lii aakhiratil latii fiihaa ma'aadii waj'alil hayaata ziyaadata lii fii kulli khayrin wajalil mawta raahatan lii min kulli syarrin.Artinya : Ya Allah, baguskanlah untukku agamaku yang jadi pangkal urusanku, baguskan pula duniaku yang jadi tempat penghidupanku, dan baguskanlah akhiratku yang padanya tempat kembaliku nanti, jadikanlah hidup tu menjadi bekal/tambahan bagiku dalam segala kebaikan, serta jadikanlah mati itu pelepas segala keburukan bagiku. (HR. Muslimin)

25. Do'a Berlindung Dari Mahluk JahatA'uudzu bikalimaatillaahit taammati min syarri maa khalaqaArtinya : Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah Yang Maha sempurna dari segala kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya.

26. Do'a Dapat Bersyukur, Bersabar dan Tidak Menonjolkan JasaAllahummaj'alnii syakuuran waj'alnii fii 'aynii shaghiiran wa fii a'yunin naasi kabiiran.Artinya : Ya allah, jadikanlah aku orang yang berterimaksih pada-Mu, jadikanlah aku orang yang shabar, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku tapi orang yang besar dalam pandangan orang lain.

27. Do'a Mengunjungi Pengantin BaruBaarakallahu likulli waahidin minkumaa fii shaahibihii wa jama'a baynakumaa fi khayrinArtinya : Semoga allah memberkati masing-masing kamu berdua (mempelai) terhadap temannya, dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majalah)

Baarakallahu laka wa baaraka 'alayka wa jama'a baynakumaa fi khayrinArtinya : Mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

28. Do'a Ketika Melihat Bayi Baru LahirInnii u'iidzuka bikalimaatillaahit taammati min kulli syaythaanin wa haammatin wamin kulli 'aynin laammatin.Artinya : Aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah Yang Sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. (HR. Bukhari)

29. Do'a Mohon Putera yang ShalihRabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinna qurrata a'yunin waj'alnaa limuttaqiina imaaman.Artinya : Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan anak-cucu kami yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqan, 74)

30. Do'a Mohon Dianugerahi Rizki yang BerkahAllahummarzuqnii rizqan halaalan thayyiban wasta'milnii thayyiban. Allahummaj'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinnii wanqithaa'i umrii.Allaahummakfinii bihalaalika 'an haraamika wa aghninii bifadhlika 'am-man siwaaka.Allaahumma in nii as-aluka rizqan waasi'an naafi'an. Allaahumma innii as-alukan na'iimal muqiinal ladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.Artinya : Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik.Ya Tuhanku, jadikanlah oleh-Mu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemahku.Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rezki-Mu yang halal daripada yang haram dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang lainnya.Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna.Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu ni'mat yang kekal yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang.

31. Do'a Bagi Kedua OrangtuaRabbighfirlii waliwaalidayya warhamhumma kamaa rabbayaanii shaghiiran.Artinya : Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah dan ibuku serta kasihilah mereka sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil. 1.Doa Menolak BencanaLaailaaha illalaahul kariimul azhiimu. Subhaanahu tabaarakalaahu rabbul arsyilazhiimi. Alhamdulillaahi rabbil aalamiina. Allaahumma rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adzaaban naari.Artinya : Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha Suci Dia, Maha Berkat AllahTuhannya arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. (HR.Nasai)Ya Allah, ya Tuhan kami,berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Lindungilah kami darisiksa neraka. (HR. Bukhari dan Muslim)2.Doa Kesembuhan/Kesehatan DiriAllahummaaafinii fii badanii. Allaahuma aafinii fi samii. Allaahumma aafinii fiibasharii. Allaahumma innii auudzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inniiauudzu bika min adzaabil qabri laa illaaha illaa anta.Artinya : Ya Allah, sembuhkanlah badanku. Ya Allah, sembuhkanlah pendengaranku. Ya Allahsembuhkanlah penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafirandan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhanselain-Mu. (HR. Abu Daud)3.Doa Dilindungi Dari Rupa-rupa PenyakitAllahumma innii auudzubka minal barashi wal junuuni wal judzaani wa sayyiil aswqaamiArtinya : Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari penyakit celup, penyakit gila, penyakit kusta danpenyakit-penyakit buruk lainnya.4.Doa Menjenguk Orang Sakit/KecelakaanAllahumma rabban naasi adzhibil basa asyfi antasy syaafii laa syifaaa illaa syifaaukasyifaaan laa yughaadiru saqaman. Imsahil basa rabban naasi biyadikasysyifaau, laa aasyifa lahu illaa anta, asalullaahal azhiima, rabbal arsyilazhiimi an-yasfiyaka.Artinya : Ya Allah Tuhansegala manusia, jauhkanlah kesukaran/penyakit itu dan sembuhkanlah ia,Engkaulah yang menyembuhkan,tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidakmeninggalkan sakit lagi. Hilangkan lah penyakit itu, wahai Tuhan pengurusmanusia. Hanya padamulah obat itu. Tak ada yang dapat menghilangkan penyakit selainEngkau, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan anda. (HR. Bukhari dan Muslim)5.Doa Mengobati Orang SakitBismillahirrahmaanirrahiimi. Auudzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri maa ajidu wa uhadziruArtinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung dengan keperkasaanAllah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan apa yang kuperoleh dan yang kutakuti. (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmi-dzi dan Nasai).6.Doa Menghadapi MusibahInnaalillaahi wa innaa ilaihi raajiuuna. Allaahumma ajirnii fii mushiibatii wakhluflii khairan minhaa.Artinya : Sesungguhnya kami memiliki Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada-Nya. Ya Allah berilahkami pahala dalam misibahku in dan berilah pengganti yang lebih baik. (HR.Muslim)7.Doa Membimbing Orang SekaratAstaghfirullaahalazhiimaa Laa Ilaaha Illallaahu muhammadun rasuulullaahi .Artinya : Aku mohon ampun pada Allah Yang Maha Agung Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalahutusan Allah. (dibaca terus-menerus istighfar dan syahadat tersebut padatelinga orang yang hampir wafat itu). (Tertunjuk dalam HR. Muslim, Abu Daud danHakim).8.Doa Di Sisi Orang Yang Telah WafatAllaahummaghfirlii wa lahu waaqibnii minhu uqbaa hasanatan.Artinya : Ya Allah,ampunilah aku dan orang ini dan berilah aku ganti yang baik daripadanya. (HR.Muslim)9.Doa Masuk Pekuburan MuslimAssalamualaykum ahlad diyaari minal myminiina wa innaa insyaaallaahu bikumlaahiquuna. Asalullaaha lanaa wa lakumul aafiyata.Artinya : Salam sejahtera bagimu wahai penghuni kampung orang-orang mumin. Kami in insya Allahakan bertemu dengan anda sekalian. Kumohonkan pada Allah kesejahteraan bagikami dan bagi anda sekalian. (HR. Muslim)10. Doa Terhindar dari Kesulitan dan PenderitaanBiismillaahialaa nafsii wa maalii wa diinii, allaahumma radhinii biqadhaaika wa baariklii fiimaa quddiralii hatta laauhibbaa\ tajiila maa akhkharta wa takhiira maaajjaltaArtinya : Dengan nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, berilah aku rasa ridha terhadapputusku. Ya Allah, berilah aku rasa ridha terhadap putusan-Mu dan berkatilah segala apa yang Engkau berikan ubun-ubunku dalam tangan-Mu, berlakulah atasku hukum keputusan-Mu dan adillah atasku segala taqdirmu. Aku mohon pada-Mu dengan segala nama yang jadi milik-Mu yang Engkau namakan dengannya diri-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluq-Mu, atau yang Kau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisi-Mu kiranya Engkau jadikan kitab al-Quran jadi kesuburan hatiku dan cahaya dadaku serta menjadi tempat melepaskan segala kesusahanku dan menghilangkan dukacitaku. (HR. Ahmad dan Ibnu Gibban)11. Doa MenghadapiKesedihan, Kelemahan, Kemalasan, Takut, Kikir, Banyak Hutang Dan PenindasanAllaahummainnii auudzu bika minal hammi wal hazani wa auudzu bika minal ajzi walkasali wa auudzu bika minal jubni wal bukhli wa auudzu bika min ghalabatiddayni wa qahrir rijaali.Artinya : Ya Allah, akuberlindung pada-Mu dari kemurungan dan kesusahan, aku berlindung pada-Mu darikemalasan dan aku berlindung pada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, akuberlindung pada-Mu dari tekanan utang dan paksaan orang lain.12. Doa Ketenangan JiwaRabhanaa afrigh alaynaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wahshurnaa alal qawmil kaafirina. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idz hadaytana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Allaahumma tsabbitnii an azilla wahdinii an adhilla. Allahumma kamaa hulta baynii wa bayna qalbii, fahul baynii wa baynasy syaythaani wa amalihi. Allaahumma innii as-aluka nafsan muthma innatan tuminu biliqaaika wa tardhaa biqadhaaika wa taqnau biathaaikaArtinya : Ya Tuhan kami,curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami serta tolonglahkami terhadap golongan yang kafir.Ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah Engkau tunjuki dan berilah kami darihadhirat-Mu rahmat karena Engkau adalah Yang Maha Pemberi.Ya Allah kokohkanlah aku dari kemungkinan terpelesetnya iman, dan berilah aku petunjuk dari kemungkinansesat.Ya Allah sebagaimana Engkau telah memberi penghalang antara aku dan hatiku, maka berilah penghalang antaraku dan antara syaitan serta perbuatannya.Ya Allah aku mohonkan pada-Mu jiwa yang tenang tenteram, yang percaya pada pertemuan dengan-Mu danridha atas keputusan-Mu serta merasa cukup puas dengan pemberian-Mu.13. Doa MohonKetenangan Dalam Menghadapi Musibah Allahummarzuqnii nafsan muthmainnatan tuminu biliqaaika wa tardhaa biqadhaaikaArtinya ; Ya Allah, berilah kami hati yang tenang, yang beriman akan saat perjumpaan dengan-Mu danridiha menerima segala ketetapan-Mu14. Doa Ketika Menghadapi KesulitanAllahumma Laa shla illaa maa jaaltahu sahlan wa anta tajalul hazna idzaa syita sahlanArtinya : Ya Allah,tiada yang mudah selain yang kau mudahkan dan Engkau jadikan kesusahan itumudah jika Engkau menghendakinya jadi mudah. (HR. Ibnu Hibban)15. Doa Dimudahkan Segala UrusanAllaahumma innii as-aluka tamaaman nimati fil asy-yaaI kullihaa wasy syukra laka alayhaa hattaa tardhaa wa badar ridhaa, wal khiyarata fii jamiiI maa yakuunu fiihil khiyaratu wa bijamiiI masyuuril umuuri kullihaa laa bimasuurihaa yaakariimu.Artinya : Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu kesempurnaan nimat pada segala perkara dan mensyukuri-Muatasnya, sehingga Engkau ridha dan sesudah ridha itu lalu aku mohonkan pula kepada-Mu untuk memilih segala apa yang boleh dipilih dan dengan segala kemudahannya, bukan yang sulit lagi sukar dikerjakannya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia.16. Doa Mohon Husnul KhatimahAllaahummajal hayra umrii aakhirahu wa khayra amalii khawaatiimahu wa khayra ayyaamii yawma lliqaaikaArtinya : Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku pada ujungnya dan sebaik-baiknya amalku adalahpada ujung akhirnya, dan sebaik-baiknya hariku adalah pada saat aku menemui-Mu. (Disebutkan oleh an-Nawawi)17. Doa Waktu Bersin dan Jawaban yang Mendengarnya Alhamdulillaahi rabbil aalamiina. (segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam),kemudian dijawab oleh orang yang mendengarnya :Yarhamukallahu(Semoga Allah merahmati anda), lalu orang yang yang bersin itu menjawabnya pula dengan : Yahdiikumullaahu wa yushlihu baalaku(Semoga Allah memberi hidayat bagi anda dan membaguskan keadaan anda). (HR. Bukhari)18. Doa Diberi Kesenangan HidupAllahumma ashlih lii fii diiniil ladzii huwa ishmatu amrii wa ashlih lii dun-yaayal latii fiihaa maaasyi wa shlih lii aakhiratil latii fiihaa maaadii wajalil hayaata ziyaadata lii fii kulli khayrin wajalil mawta raahatan lii min kulli syarrin.Artinya : Ya Allah, baguskanlah untukku agamaku yang jadi pangkal urusanku, baguskan pula duniakuyang jadi tempat penghidupanku, dan baguskanlah akhiratku yang padanya tempat kembaliku nanti, jadikanlah hidup tu menjadi bekal/tambahan bagiku dalam segala kebaikan, serta jadikanlah mati itu pelepas segala keburukan bagiku. (HR. Muslimin)19. Doa Berlindung Dari Mahluk JahatAuudzu bikalimaatillaahit taammati min syarri maa khalaqaArtinya : Aku berlindungdengan menyebut kalimat-kalimat Allah Yang Maha sempurna dari segala kejahatanapa yang telah diciptakan-Nya.20. Doa Dapat Bersyukur, Bersabar dan Tidak Menonjolkan JasaAllahummajalnii syakuuran wajalnii fii aynii shaghiiran wa fii ayunin naasi kabiiran.Artinya : Ya allah,jadikanlah aku orang yang berterimaksih pada-Mu, jadikanlah aku orang yangshabar, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku tapi orang yang besar dalampandangan orang lain21. Doa Mengunjungi Pengantin BaruBaarakallahu likulli waahidin minkumaa fii shaahibihii wa jamaa baynakumaa fi khayrinArtinya : Semoga Allah memberkati masing-masing kamu berdua (mempelai) terhadap temannya, dan semogaAllah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majalah)Baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa baynakumaa fi khayrinArtinya : Mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkankamu berdua pada kebaikan. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)22. Doa Ketika Melihat Bayi Baru LahirInnii uiidzuka bikalimaatillaahit taammati min kulli syaythaanin wa haammatin wamin kulli aynin laammatin.Artinya : Aku berlindunguntuk anak ini dengan kalimat Allah Yang Sempurna dari segala gangguan syaitandan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibatburuk bagi apa yang dilihatnya. (HR. Bukhari)23. Doa Mohon Putera yang ShalihRabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinna qurrata ayunin wajalnaalilmuttaqiina imaaman.Artinya : Danorang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Furqan, 74)24. Doa Mohon Dianugerahi Rizki yang Berkah llahummarzuqnii rizqan halaalan thayyiban wastamilnii thayyiban. Allahummajal awsaa rizqikaalayya inda kibari sinnii wanqithaai umrii.Allaahummakfinii bihalaalika an haraamika wa aghninii bifadhlika am-man siwaaka.Allaahumma in nii as-aluka rizqan waasian naafian. Allaahumma innii as-alukan naiimal muqiinal ladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.Artinya : Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segalaperbuatan yang baik.Ya Tuhanku, jadikanlah oleh-Mu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemahku.Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rezki-Mu yang halal daripada yang haram dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang lainnya. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna.Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu nimat yang kekal yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang.25. Doa Bagi Kedua OrangtuaRabbighfirlii waliwaalidayya warhamhumma kamaa rabbayaanii shaghiiran.Artinya : Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah dan ibuku serta kasihilah mereka sebagaimanakasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil.Doa Nuurun Nubuwwah besar sekali faedahnya, baik untuk keselamatan badan atau untuk kesejahteraan. Bermula doa ini berasal dari malaikat Jibril yg dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bersama-sama para sahabat setelah shalat shubuh di Masjidil Haram, datangah malaikat Jibril menghadap beliau sambil berkata : Wahai Rasulullah, kami diutus ALLAh untuk menyampaikan doa Nuurun Nubuwwah kepadamu. Doa itupun diterima beliau. Oleh beliau kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan akhirnya doa itu diwariskan kepada umatnya sampai sekarang.Adapun doa Nuurun Nubuwwah itu ialah sbb:

Doa Nur NubuwahDoa Nurbuat (mohon koreksi jika ada kekurangan dalam literasinya):Bismillaahir rohmaanir rohiim. Allahumma dhisshulthanil adziim. Wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil kariim wa waliyyil kalimaatit tammaati wad daawaati mustajaabati aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wannaazhirinna wa ainil insi wal jinni wa in yakadul ladzinna kafaruu la yuzliquunaka bi-abshaarihim lamma samiudz dzikra wa yaquuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illa dzikrul lil aalamiin wa mustajaabu luqmanil hakiimi wa waritsa sulaimaanu daawuda alaihis salaamu al waduudu dzul arsyil majiid thawwil umrii wa shahhih ajsadii waqdli haajatii waktsir amwaalii wa aulaadii wa habbib linnaasi ajmain. Watabaa adil adaa wata kullahaa min banii aadama alaihis salaamu man kaana hayya wa yahiqqal baathilu innal baathila kaana zahuuqaa. Wa nunazzilu minal quraani maa huwa syifaa-uw wa rahmatul lil muminiina. Subhaana rabbika rabbil izzati ammmaa yashifuuna wa salaamun alal murshaliina wal hamdu lillahi rabbil aalamiin.Artinya: (terjemahan bebasnya mohon dikoreksi jika ada yang kurang)Ya Allah Dzat yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi dan yang memiliki wajah yang mulia dan sebagai pelindung kalimat-kalimat-nya serta pengabul doa-doa, kecerdasan hasan dan husein dari jiwa yang benar, pelindung indra mereka yang melihat serta indra jin dan manusia. Dan ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka tatkala mereka mendengar peringatan lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa luqmanul hakim dan mewariskan sulaiman bin daud a.s. Ya allah robb yang maha penuh kasih, ya allah, ya allah, ya allah robb yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan, maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku, dan berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku dari semua anak cucu adam a.s. Allah yang hidup dan perkataan itu benar atas orang-orang kafir. Dan katakanlah telah datang yang haq dan telah sirnalah yang bathil karena sesungguhnya yang bathil itu pasti akan sirna. Dan kami telah menurunkan al-quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang dhalim itu tidaklah mendapat sesuatu di dunia ini melainkan kerugian.