Koperatif Nota Ppt

download Koperatif Nota Ppt

of 64

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

-

Transcript of Koperatif Nota Ppt

 • Model dan Strategi Pengajaran (DMED 1063)Vinayaka Missions International Univesity College (VMIUC)Suite 203/205, Block E, Phileo Damansara 1, Jalan 16/11, 476350 Petaling Jaya, Malaysia. Tel: 03:7665 5050 l Website: www.vmiuc.edu.my*

 • *PEMBELAJARAN KOPERATIF

 • Topic 1: PEMBELAJARAN KOPERATIF*

 • HASIL PEMBELAJARANSetelah selesai topik ini, anda seharusnya dapat:

  Menentukan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran;Membezakan pendekatan untuk pembelajaran berpusatkan guru dan berpusatkan pelajar;Bandingkan pembelajaran - pendekatan induktif dan deduktif ;Membezakan Pengajaran - Pendekatan Langsung dan Tidak Langsung ;Memberikan gambaran keseluruhan tentang model pengajaran dan pembelajaran;*

 • 2.1 TINJAUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF*

 • APAKAH PEMBELAJARAN KOPERATIF?Pembelajaran koperatif adalah satu strategi pengajaran di mana pasukan kecil pelajar dibentuk dan dianggotai oleh 2-6 orang ahli yang bekerjasama untuk memaksimumkan potensi dirinya dan mencapai pembelajaran kolektif.Ahli pasukan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan mulai menerima arahan daripada guru mereka, pelajar-pelajar dalam pasukan ini bekerjasama dan bekerja secara berpasukan melalui tugasan sehingga setiap ahli pasukan boleh memahami dan melengkapkan tugasan yang diberikan.7

 • APAKAH PEMBELAJARAN KOPERATIF?Akhirnya matlamat boleh dicapai oleh setiap ahli pasukan dan kumpulan secara kolektif.8

 • APAKAH BENTUK MODEL KOPERATIF?Pelajar yang bertugas secara berpasukan berbanding dengan model tradisional di mana hanya individu yang terlibat keluar mencari bahannya sendiri.Ahli pasukan bertanggungjawab untuk memastikan pembelajaran ahli dan rakan sepasukan mereka.Pasukan diwakili oleh pelajar yang memiliki akademik cemerlang,sederhana dan rendah.Setiap ahli pasukan adalah heterogen jika dibandingkan dengan jantina, bangsa, budaya dan status sosioekonomi.8

 • APAKAH BENTUK MODEL KOPERATIF?Ahli pasukan menyalurkan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan sumbernya kepada kumpulan. Ahli pasukan bekerja diantara satu sama yang lain. Ahli pasukan mendapat manfaat daripada sumbangan ahli-ahli pasukan individu. Ahli pasukan memperoleh kemahiran dan pengetahuan baru. Ganjaran adalah berorientasikan individu dan kumpulan.8

 • 2.2 LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF? *

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIFLima elemen pembelajaran koperatif adalah:Ke arah positifAkauntabiliti Individu dan KumpulanKemahiran Interpersonal berskala-Kecil dan Berkumpulan Pengalakan interaksi bersemukaKumpulan yang memprocess (Reflection) 8

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF1. Ke arah positif?tugas dan matlamat adalah jelasusaha setiap ahli pasukan memberi manfaat kepada individu dan juga kumpulankomitmen penting diperlukan daripada individu dan kumpulan 8

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF2. Akauntabiliti - Individu dan Kumpulansecara keseluruhan setiap ahli pasukan mesti menyalurkan sumbangan kepada kumpulan setiap ahli pasukan adalah bertanggungjawab untuk membantu kumpulan itu mencapai matlamatnya 8

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF3. Kemahiran Interpersonal kumpulan/pasukan kecil Setiap ahli pasukan mesti:bermotivasiMampu membuat keputusanMampu membina kepercayaanMampu berkomunikasiMampu menguruskan konflik 8

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF4. Interaksi Bersemuka yang menggalakkan - PelajarMenggalakkan kejayaan dengan berkongsi sumberMenggalakkan usaha dengan membantu, dan memuji dan menyokong satu sama lain dalam bidang akademik mahupun peribadimenerangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalahMengajar satu sama lainSemak pemahaman satu sama lain Bincangkan konsep yang dipelajariMenghubungkaitkan pembelajaran yang lepasMemupuk matlamat kumpulan 8

 • LIMA ELEMEN PEMBELAJARAN KOPERATIF5. Processing Group (Refleksi) - PelajarBerkomunikasi secara terbuka, bebas, hormat menghormati ahli malah membincangkan kebimbangan merekaMengekalkan hubungan kerjaJelaskan tindakan ahli yang berguna / tidak bergunaMembuat keputusan mengenai tingkah laku ynag perlu diteruskan / ditukar / dihentikanStatus pencapaian matlamat 8

 • 2.3 SIFAT KUMPULAN PEMBELAJARAN KOPERATIF BEREFEKTIF*

 • SIFAT KUMPULAN PEMBELAJARAN KOPERATIF BEREFEKTIFSifat kumpulan pembelajaran koperatif berefektif:PenyertaanAmanahKomunikasi8

 • SIFAT KUMPULAN PEMBELAJARAN KOPERATIF BEREFEKTIFPenyertaanSetiap ahli pasukan perlu memperuntukan masa dan tenaga merekaSetiap ahli pasukan perlu mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan

  AmanahSetiap ahli pasukan perlu percaya bahawa ahli pasukan yang lain akan menyumbang kepada kumpulan

  8

 • SIFAT KUMPULAN PEMBELAJARAN KOPERATIF BEREFEKTIFKomunikasiSetiap ahli pasukan perlu mendengar dengan hormat dan penuh hati pada ahli-ahli pasukan lainSetiap ahli pasukan perlu memberikan ideaSetiap ahli pasukan perlu tanya soalan di mana penjelasan diperlukanSetiap ahli pasukan perlu memberi maklum balas membina

  8

 • 2.4 MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF*

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFTerdapat 6 langkah utama dalam merancang pembelajaran koperatif:Memilih pendekatan Pilih kandungan yang sesuaiMembentuk pasukan pelajarMembangunkan bahan-bahanMerancang pelajar mengorientasikan kepada tugas-tugas dan perananMerancang untuk penggunaan masa dan ruang

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFPemilihan PendekatanPasukan Pelajar Bahagian Pencapaian (STAD)Pelajar dalam kumpulan heterogen yang terdiri daripada empat hingga lima anggota menggunakan peranti kajian untuk menguasai bahan akademik dan seterusnya bantu antara satu sama lain belajar bahan melalui tunjuk ajar, menyoal dan perbincangan pasukan.

  JigsawSetiap ahli kumpulan heterogen terdiri daripada lima atau enam ahli yang bertanggungjawab menguasai sebahagian bahan dan kemudian mengajarnya kepada ahli-ahli pasukan yang lain.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFPemilihan Pendekatan (sambung)Siasatan/penyelidikan KumpulanSukar untuk dilaksanakan.Pelajar merancang topik dan penyelidikan untuk kumpulan Sebaik sahaja pelajar memilih topik untuk belajar maka mereka menjalankan kajian yang mendalam dan kemudian menyediakan dan membentangkan laporan kepada seluruh kelas.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFPemilihan Pendekatan (sambung)

  Pendekatan StrukturGuru akan mengutarakan persoalan untuk kelas dan pelajar memberi jawapan dengan mengangkat tangan mereka dan pendekatan ini bermatlamat untuk meningkatkan penguasaan kandungan akademik dan kemahiran mengajar sosial

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFPemilihan Pendekatan (sambung)

  Fikir-Padan-Kongsi?Guru menanyakan soalan kepada kelas dan seterusnya pelajar-pelajar menghabiskan masa dalam memikirkan jawapan mereka.Guru meminta pelajar mencari rakan sekelas untuk berpasang dan seterusnya membincangkan jawapan dengan rakan selama empat hingga lima minit.Guru meminta rakan untuk berkongsi jawapan mereka dengan seluruh kelas.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIFPemilihan Pendekatan (sambung)

  Melibatkan Ketua Bersama-sama?Guru melabelkan kumpulan kepada tiga hingga lima anggota supaya setiap ahli mempunyai nombor yang berbeza.Guru akan tanya soalan khusus atau luas dimana ia bergantung kepada subjeck.Pelajar memerah otak untuk menemui jawapan dan memastikan semua ahli tahu jawapannya.Guru memanggil wakil pelajar dari setiap kumpulan dengan bilangan tertentu untuk berkongsi jawapan dengan seluruh kelas.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF2. Pilih kandungan yang sesuai Guru - pastikan kandungan yang dipilih menjaga kepentingan para pelajar.Jika pelajar tidak mencari kandungan yang menarik dan mencabar maka dengan cepat minatnya akan hilang dan sudah tentu pendekatan pembelajaran koperatif gagal.Kajian menunjukkan bahawa pengetahuan bekonsep jika diberikan penekanan maka pembelajaran koperatif akan lebih berjaya.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF3. Membentuk Pelajar Berpasukan

  Pembentukan pelajar berpasukan adalah berbeza-beza mengikut matlamat dan objektif pengajaran dan factor kepelbagaian kaum, etika, jantina dan keupayaan kumpulan itu sendiri.

  Kumpulan yang dipilih oleh guru terbukti menjadi kaedah terbaik kerana ia memastikan gabungan baik dan mengelakkan rakan rapat dipilih dan meningkatkan interaksi sosial di kalangan pelajar yang tidak mengenali satu sama lain.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF4. Membangunkan Bahan PembelajaranGuru biasanya menyediakan maklumat lisan bersama-sama dengan lembaran kerja, garis-garis panduan dan kajian semasa pengajaran pembelajaran koperatif.Bahan-bahan yang baik mengambil masa untuk dibangunkan dan pastinya menarik dan bersesuaian dengan tahap bacaan pelajar jika tidak sudah tentu pelajar sukar memahami pelajaran dan cepat jadi bosan dan tidak berminat untuk belajar.Guru boleh mendekati pustakawan dan pakar media untuk mendapatkan bantuan dalam memilih bahan-bahan yang menarik dan sesuai untuk menerapkan dalam pengajaran pembelajaran koperatif.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF5. Penyediaan rancangan untuk pelajar berorientasikan Tugas dan PerananPelajar yang tidak biasa dengan model pembelajaran koperatif perlu diajar mengenai model dan perlu memastikan mereka jelas tentang peranan serta jangkaan guru mengenai hasil pembelajaran.

  Pelajar perlu diberi kesedaran bahawa struktur ini hanya berjaya dengan konsep koperatif dan bukan semata-mata berasaskan sikap daya saing.

  8

 • MERANCANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF5. Rancangan untuk mengorientasikan Pelajar untuk Tugas dan PerananMembantu pelajar membangunkan kemahiran sosial secara semula jadi atau kema