Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

30
PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2015 1.Penilaian dibahagikan kepada dua bahagian : A) Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum. B) Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ( Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa ) 3. Bagi Bahagian B (Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ) sila lengkapkan : - Borang KK2 ( Pencapaian Peringkat Daerah ) - Borang KK3 ( Pencapaian Peringkat Negeri ) - Borang KK4 ( Pencapaian Peringkat Kebangsaan ) - Borang KK5 ( Pencapaian Peringkat Antarabangsa ) 10 pingat emas dalam kejohanan olahraga, isikan angka 10 di dalam kotak johan. 9. Pastikan semua maklumat diisi di dalam kotak yang betul. 10. Markah bahagian A dan B akan dikira secara automatik dan dipaparkan di borang Penilaian Kebitaraan Kokurikulum 2015 ( KK1 ) 11. Mohon kerjasama supaya tidak mengubah format borang yang telah disediakan. perlu mengisi 2 instrumen penilaian) PANDUAN MENGISI INSTRUMEN PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SKK ( BACA DAN FAHAMI ARAHAN SEBELUM MENGISI INS 2. Sila lengkapkan Bahagian A (Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum ) berdasarkan skala penilaian yang diberikan. Isikan dengan nombor 1 sa yang berkenaan. 4. Bagi Bahagian B pastikan hanya nombor yang diisi di dalam kotak yang berkenaan sebagai contoh jika sekolah memenangi 5. Anugerah khas adalah anugerah yang diberikan kepada pemain atau pasukan contohnya pemain terbaik, penjaring terbaik atau pasukan terb bilangan anugerah khas yang diterima. 6. Penganjuran adalah program / pertandingan yang dianjurkan / dikelolakan oleh sekolah diperingkat Daerah, Negeri, Kebangsaan ata Antarabangsa. Isikan nombor sahaja di dalam kotak. 7. Untuk persembahan yang bukan pertandingan pastikan hanya mengisi maklumat di ruangan PERSEMBAHAN sahaja bukan di ruangan penca 8. Perlawanan persahabatan tidak dikira sebagai pencapaian. 12. Sila hantar maklumat yang telah lengkap diisi melalui e-mail ke alamat [email protected] 13. Pastikan mengisi SATU INSTRUMEN untuk SATU KEBITARAAN ( contohnya jika sekolah mempunyai 2 kebitaraan kokurikulum, sekolah 14. Penilaian ini adalah bagi pencapaian tahun 2015 sahaja. 15. Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi Cik Norhanida Samsudin di talian 03-83217428 / 016-2810359 16. INSTRUMEN PENILAIAN INI ADALAH UNTUK KEBITARAAN KOKURIKULUM SAHAJA.

description

KOKO 2-INSTRUMEN PENILAIAN KEBITARAAN 2015.xls

Transcript of Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

Page 1: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2015

1.Penilaian dibahagikan kepada dua bahagian :

A) Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum.

B) Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ( Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa )

3. Bagi Bahagian B (Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ) sila lengkapkan : - Borang KK2 ( Pencapaian Peringkat Daerah ) - Borang KK3 ( Pencapaian Peringkat Negeri ) - Borang KK4 ( Pencapaian Peringkat Kebangsaan ) - Borang KK5 ( Pencapaian Peringkat Antarabangsa )

10 pingat emas dalam kejohanan olahraga, isikan angka 10 di dalam kotak johan.

9. Pastikan semua maklumat diisi di dalam kotak yang betul.10. Markah bahagian A dan B akan dikira secara automatik dan dipaparkan di borang Penilaian Kebitaraan Kokurikulum 2015 ( KK1 )11. Mohon kerjasama supaya tidak mengubah format borang yang telah disediakan.

perlu mengisi 2 instrumen penilaian)

PANDUAN MENGISI INSTRUMEN PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SKK ( BACA DAN FAHAMI ARAHAN SEBELUM MENGISI INSTRUMEN INI )

2. Sila lengkapkan Bahagian A (Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum ) berdasarkan skala penilaian yang diberikan. Isikan dengan nombor 1 sahaja pada kotak yang berkenaan.

4. Bagi Bahagian B pastikan hanya nombor yang diisi di dalam kotak yang berkenaan sebagai contoh jika sekolah memenangi

5. Anugerah khas adalah anugerah yang diberikan kepada pemain atau pasukan contohnya pemain terbaik, penjaring terbaik atau pasukan terbaik. Isikan bilangan anugerah khas yang diterima.

6. Penganjuran adalah program / pertandingan yang dianjurkan / dikelolakan oleh sekolah diperingkat Daerah, Negeri, Kebangsaan atau

Antarabangsa. Isikan nombor sahaja di dalam kotak.

7. Untuk persembahan yang bukan pertandingan pastikan hanya mengisi maklumat di ruangan PERSEMBAHAN sahaja bukan di ruangan pencapaian.

8. Perlawanan persahabatan tidak dikira sebagai pencapaian.

12. Sila hantar maklumat yang telah lengkap diisi melalui e-mail ke alamat [email protected] 13. Pastikan mengisi SATU INSTRUMEN untuk SATU KEBITARAAN ( contohnya jika sekolah mempunyai 2 kebitaraan kokurikulum, sekolah

14. Penilaian ini adalah bagi pencapaian tahun 2015 sahaja.15. Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi Cik Norhanida Samsudin di talian 03-83217428 / 016-281035916. INSTRUMEN PENILAIAN INI ADALAH UNTUK KEBITARAAN KOKURIKULUM SAHAJA.

Page 2: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2015

1.Penilaian dibahagikan kepada dua bahagian :

A) Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum.

B) Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ( Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa )

3. Bagi Bahagian B (Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum ) sila lengkapkan : - Borang KK2 ( Pencapaian Peringkat Daerah ) - Borang KK3 ( Pencapaian Peringkat Negeri ) - Borang KK4 ( Pencapaian Peringkat Kebangsaan ) - Borang KK5 ( Pencapaian Peringkat Antarabangsa )

10 pingat emas dalam kejohanan olahraga, isikan angka 10 di dalam kotak johan.

9. Pastikan semua maklumat diisi di dalam kotak yang betul.10. Markah bahagian A dan B akan dikira secara automatik dan dipaparkan di borang Penilaian Kebitaraan Kokurikulum 2015 ( KK1 )11. Mohon kerjasama supaya tidak mengubah format borang yang telah disediakan.

perlu mengisi 2 instrumen penilaian)

BACA DAN FAHAMI ARAHAN SEBELUM MENGISI INSTRUMEN INI )

Isikan dengan nombor 1 sahaja pada kotak

5. Anugerah khas adalah anugerah yang diberikan kepada pemain atau pasukan contohnya pemain terbaik, penjaring terbaik atau pasukan terbaik. Isikan

diperingkat Daerah, Negeri, Kebangsaan atau

sahaja bukan di ruangan pencapaian.

Page 3: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

KK 1

PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SKK 2015

MAKLUMAT SEKOLAH

SEKOLAH: SK ST JOSEPH KOD SEKOLAH: JBB1005

1: SOFBOL

2:

NO TELEFON : 07-2245668

EMEL : [email protected] / [email protected]

Skala Penilaian :

Tiada Tidak Lengkap Lengkap

0 1 2 3

BIL A. PENGURUSAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

CATATAN1.1 Fail Jawatankuasa Kebitaraan Kokurikulum Sekolah

SKALA PENILAIAN

0 1 2 3

1.1.1 Carta Organisasi 1

1.1.2 Minit Mesyuarat mengikut bilangan / jadual. 1

1.1.3 Takwim Kebitaraan Kokurikulum 1

1.1.4 Surat-Surat Pekeliling lengkap di dalam fail. 1

1.1.5 Rekod-rekod Pencapaian Kebitaraan Kokurikulum lengkap 1

1.2 Perancangan Strategik Kebitaraan Kokurikulum

SKALA PENILAIAN

CATATAN

0 1 2 3

1.2.1 Perancangan Strategik Kebitaraan 1

1.2.2 Jawatankuasa Perancangan Strategik 1

1.2.3 Semakan / Penambahbaikan dijalankan secara berkala. 1

KEBITARAAN KOKURIKULUM

Lengkap / Berinovasi / Kreatif

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

Page 4: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

1.3 Pengurusan Papan Kenyataan Kebitaraan Kokurikulum

SKALA PENILAIAN

CATATAN

0 1 2 3

1.3.1 Carta Organisasi dipaparkan 1

1.3.2 Jadual Aktiviti Kebitaraan / Takwim dipaparkan 1

1.3.3 Maklumat / Gambar / kejayaan terkini dipaparkan 1

1.4 Pengurusan Peralatan Kebitaraan Kokurikulum

SKALA PENILAIAN

CATATAN

0 1 2 3

1.4.1 Peralatan disimpan di tempat yang selamat dan teratur. 1

1.4.2 Buku stok diselenggara dengan sempurna dan terkini. 1

1.4.3 Rekod keluar masuk peralatan dicatat dan terkini. 1

1.5 Pengurusan Kewangan Stok Dan InventoriSKALA PENILAIAN

CATATAN

0 1 2 3

1.5.1 Prosedur kewangan dipatuhi 1

1.5.2 Penyelenggaraan Daftar Stok / Inventori lengkap dan terkini. 1

1.5.3 Pelupusan peralatan dilakukan mengikut prosedur. 1

1.6 Penilaian KebitaraanSKALA PENILAIAN

CATATAN0 1 2 3

1.6.1 1

1.6.2 Penglibatan Pelajar Dalam Kebitaraan Melebihi 80% Bilangan Pelajar 1

1.6.3 Pemantauan bilik khas dijalankan secara berkala. 1

JUMLAH0 1 34 0

35

B. PENCAPAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

PERINGKAT PENCAPAIAN MARKAHDAERAH 30NEGERI 21

KEBANGSAAN 70ANTARABANGSA 0

MARKAH KESELURUHAN 121

MARKAH KESELURUHAN A+ B = 156

Ulasan Penilai :

Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.

Pegawai Penilai:

NAMA PENGETUA / GURU BESAR : LOKE KWAI MAY

TARIKH : 7 MAC 2016

Pemantauan / Penilaian Kebitaraan Dilaksanakan Sekurang-kurangnya 3 kali Setahun

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

Page 5: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

KK 1

PENILAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM SKK 2015

MAKLUMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH: JBB1005

SOFBOL

07-2245668

[email protected] / [email protected]

CATATAN

CATATAN

Sila isikan satu borang untuk satu kebitaraan sahaja

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

Page 6: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

CATATAN

CATATAN

CATATAN

CATATAN

B. PENCAPAIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

MARKAH3021700

121

Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.

NAMA PENGETUA / GURU BESAR : LOKE KWAI MAY

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

SILA TULISKAN 1 DI KOTAK YANG BERKENAAN. MARKAH DIKIRA AUTOMATIK

Page 7: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT DAERAH KK 2

BILPENCAPAIAN / KEMENANGAN

PERSEMBAHANJOHAN KE-2 KE-3 KE-4

1 KEJOHANAN SOFBOL MSSD JOHOR BAHRU 1 20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NAMA KEJOHANAN / PERTANDINGAN / PERSEMBAHAN

BILANGAN PELAJAR

ANUGERAH KHAS

SILA ISI KEJAYAAN BERKAITAN KEBITARAAN SAHAJA. PENYERTAAN TIDAK MENANG TIDAK PERLU(ISIKAN NOMBOR SAHAJA)

SILA ISI NAMA PENUH PROGRAM

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

NYATAKAN BILANGAN ANUGERAH DITERIMA

NYATAKAN BILANGAN MURID SERTAI

Page 8: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Page 9: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

JUMLAH 1 0 0 0 20 0 0

Page 10: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT DAERAH KK 2

JUMLAH

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PENGANJURAN SEKOLAH

NYATAKAN JUMLAH PENGANJURAN(JIKA ADA)

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

Page 11: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 12: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0 21

Page 13: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT NEGERI KK 3

BILPENCAPAIAN / KEMENANGAN

PERSEMBAHANJOHAN KE-2 KE-3 KE-4

1 KEJOHANAN SOFBOL MSS NEGERI JOHOR 1 8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NAMA KEJOHANAN / PERTANDINGAN / PERSEMBAHAN

BILANGAN PELAJAR

ANUGERAH KHAS

SILA ISI KEJAYAAN BERKAITAN KEBITARAAN SAHAJA. PENYERTAAN TIDAK MENANG TIDAK PERLU(ISIKAN NOMBOR SAHAJA)

SILA ISI NAMA PENUH PROGRAM

NYATAKAN BILANGAN MENANG SAHAJA

NYATAKAN BILANGAN ANUGERAH DITERIMA

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

Page 14: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Page 15: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

JUMLAH 0 0 0 1 8 0 0

Page 16: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT NEGERI KK 3

JUMLAH

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PENGANJURAN SEKOLAH

NYATAKAN JUMLAH PENGANJURAN(JIKA ADA)

Page 17: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 18: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0 9

Page 19: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN KK4

BILPENCAPAIAN / KEMENANGAN

PERSEMBAHANJOHAN KE-2 KE-3 KE-4

1 1 20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NAMA KEJOHANAN / PERTANDINGAN / PERSEMBAHAN

BILANGAN PELAJAR

ANUGERAH KHAS

KARNIVAL SOFBOL FASTPITCH INTER-SCHOOL SK ST JOSEPH

SILA ISI KEJAYAAN BERKAITAN KEBITARAAN SAHAJA. PENYERTAAN TIDAK MENANG TIDAK PERLU(ISIKAN NOMBOR SAHAJA)

SILA ISI NAMA PENUH PROGRAM

NYATAKAN BILANGAN MENANG SAHAJA

NYATAKAN BILANGAN ANUGERAH DITERIMA

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

Page 20: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 21: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

29

30

JUMLAH 0 0 0 1 20 0 0

Page 22: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN KK4

JUMLAH

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PENGANJURAN SEKOLAH

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

NYATAKAN JUMLAH PENGANJURAN(JIKA ADA)

Page 23: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 24: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0 21

Page 25: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT ANTARABANGSA

BILPENCAPAIAN / KEMENANGAN

JOHAN KE-2 KE-3 KE-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NAMA KEJOHANAN / PERTANDINGAN / PERSEMBAHAN

BILANGAN PELAJAR

ANUGERAH KHAS

SILA ISI KEJAYAAN BERKAITAN KEBITARAAN SAHAJA. PENYERTAAN TIDAK MENANG TIDAK PERLU (ISIKAN NOMBOR SAHAJA)

SILA ISI NAMA PENUH PROGRAM

NYATAKAN BILANGAN MENANG SAHAJA

NYATAKAN BILANGAN ANUGERAH DITERIMA

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

Page 26: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 27: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

29

30

JUMLAH 0 0 0 0 0 0

Page 28: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

PENCAPAIAN PERINGKAT ANTARABANGSA

PERSEMBAHAN JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PENGANJURAN SEKOLAH

NYATAKAN BILANGAN PERSEMBAHAN

NYATAKAN JUMLAH PENGANJURAN(JIKA ADA)

Page 29: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 30: Koko 2-Instrumen Penilaian Kebitaraan 2015

0

0

0 0 0