Indeks Al-Quran .xls

download Indeks Al-Quran .xls

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  49

Embed Size (px)

description

Indeks AlQur'an

Transcript of Indeks Al-Quran .xls

AL QUR'AANUL KARIIM KLASIFIKASI AYATINDEKS DAFTAR SURAT AL QUR'AN : 003. ALI 'IMRAN 004. AN NISAA' 007. AL A'RAAF 008. AL ANFAAL 011. HUD 012. YUSUF 015. AL HIJR 016. AN NAHL 019. MARYAM 020. THAAHAA 023. AL MU'MINUUN 024. AN NUUR 027. AN NAML 028. AL QASHASH 031. LUQMAN 032. AS SAJDAH 035. FATHIR 036. YASSIIN 039. AZ ZUMAR 040. AL MU'MIN 043. AZ ZUKHRUF 044. AD DUKHAAN 047. MUHAMMAD 048. AL FATH 051. ADZ DZAARIYAAT 052. ATH THUUR 055. AR RAHMAAN 056. AL WAAQI'AH 059. AL HASYR 060. AL MUMTAHANAH 063. AL MUNAAFIQUUN 064. AT TAGHAABUN 067. AL MULK 068. AL QALAM 071. NUH 072. AL JIN 075. AL QIYAAMAH 076. AL INSAAN 079. AN NAAZI'AAT 080. 'ABASA 083. AL MUTHAFFIFIIN 084. AL INSYIQAAQ 087. AL A'LAA 088. AL GHAASYIYAH 091. ASY SYAMS 092. AL LAIL 095. AT TIIN 096. AL 'ALAQ 099. AZ ZALZALAH 100. AL 'ADIYAAT 103. AL 'ASHR 104. AL HUMAZAH 107. AL MAA'UUN 108. AL KAUTSAR 111. AL LAHAB 112. AL IKHLASH INDEKS KLASIFIKASI - BANGSA TERDAHULU - IBADAH - MUAMALAT AYAT AL QUR'AN : SEJARAHMAKANAN DAN MINUMAN PERADILAN DAN HAKIM

001. AL FAATIHAH 005. AL MAA-IDAH 009. AT TAUBAH 013. AR RA'D 017. AL ISRAA' 021. AL ANBYAA' 025. AL FURQAAN 029. AL'ANKABUUT 033. AL AHZAB 037. ASH SHAAFFAAT 041. AL FUSHSHILAT 045. AL JAATSIYAH 049. AL HUJURAAT 053. AN NAJM 057. AL HADIID 061. ASH SHAFF 065. ATH THALAAQ 069. AL HAAQQAH 073. AL MUZZAMMIL 077. AL MURSALAAT 081. AT TAKWIIR 085. AL BURUUJ 089. AL FAJR 093. ADH DHUHAA 097. AL QADR 101. AL QAARI'AH 105. AL FIIL 109. AL KAAFIRUUN 113. AL FALAQ - IMAN - AL QUR'AN- PAKAIAN DAN PERHIASAN - HUKUM PIDANA, JINAYAH

002. AL BAQARAH 006. AL AN'AAM 010. YUNUS 014. IBRAHIM 018. AL KAHFI 022. AL HAJJ 026. ASY SYU'ARAA' 030. AR RUUM 034. SABA' 038. SHAAD 042. ASY SYURA 046. AL AHQAAF 050. QAAF 054. AL QAMAR 058. AL MUJAADILAH 062. AL JUMU'AH 066. AT TAHRIIM 070. AL MA'AARIJ 074. AL MUDDATSTSIR 078. AN NABA' 082. AL INFITHAAR 086. ATH THAARIQ 090. AL BALAD 094. ALAM NASYRAH 098. AL BAYYINAH 102. AT TAKAATSUR 106. QURAISY 110. AN NASHR 114. AN NAAS ILMU AKHLAQ DAN ADAB HUKUM PRIVAT JIHAD JUZ 02 JUZ 06 JUZ 10 JUZ 14 JUZ 18 JUZ 22 JUZ 26 JUZ 30

INDEKS BERDASARKAN PEMBAGIAN JUZ : JUZ 03 JUZ 04 JUZ 07 JUZ 08 JUZ 11 JUZ 12 JUZ 15 JUZ 16 JUZ 19 JUZ 20 JUZ 23 JUZ 24 JUZ 27 JUZ 28

JUZ 01 JUZ 05 JUZ 09 JUZ 13 JUZ 17 JUZ 21 JUZ 25 JUZ 29

No Ayat

[1.1] [1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7]

[2.1] [2.2] [2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

[2.10]

[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

[2.15]

[2.16]

[2.17]

[2.18]

[2.19]

[2.20]

[2.21]

[2.22]

[2.23]

[2.24]

[2.25]

[2.26]

[2.27]

[2.28]

[2.29]

[2.30]

[2.31]

[2.32]

[2.33]

[2.34]

[2.35]

[2.36]

[2.37]

[2.38]

[2.39]

[2.40]

[2.41]

[2.42] [2.43] [2.44]

[2.45]

[2.46]

[2.47]

[2.48]

[2.49]

[2.50]

[2.51]

[2.52] [2.53]

[2.54]

[2.55] [2.56]

[2.57]

[2.58]

[2.59]

[2.60]

[2.61]

[2.62]

[2.63]

[2.64]

[2.65]

[2.66]

[2.67]

[2.68]

[2.69]

[2.70]

[2.71]

[2.72]

[2.73]

[2.74]

[2.75]

[2.76]

[2.77]

[2.78]

[2.79]

[2.80]

[2.81]

[2.82]

[2.83]

[2.84]

[2.85]

[2.86]

[2.87]

[2.88]

[2.89]

[2.90]

[2.91]

[2.92]

[2.93]

[2.94]

[2.95]

[2.96]

[2.97]

[2.99]

[2.100]

[2.101]

[2.102]

[2.103]

[2.104]

[2.105]

[2.106]

[2.107]

[2.108]

[2.109]

[2.110]

[2.111]

[2.112]

[2.113]

[2.114]

[2.115]

[2.116]

[2.117]

[2.118]

[2.119]

[2.120]

[2.121]

[2.122]

[2.123]

[2.124]

[2.125]

[2.126]

[2.127]

[2.128]

[2.129]

[2.130]

[2.131]

[2.132]

[2.133]

[2.134]

[2.135]

[2.136]

[2.137]

[2.138]

[2.139]

[2.140]

[2.141]

[2.142]

[2.143]

[2.144]

[2.145]

[2.146]

[2.147]

[2.148]

[2.149]

[2.150]

[2.151]

[2.152]

[2.153]

[2.154]

[2.155]

[2.156]

[2.157]

[2.158]

[2.159]

[2.160]

[2.161]

[2.162]

[2.163]

[2.164]

[2.165]

[2.166]

[2.167]

[2.168]

[2.169]

[2.170]

[2.171]

[2.172]

[2.173]

[2.174]

[2.175]

[2.176]

[2.177]

[2.178]

[2.179]

[2.180]

[2.181]

[2.182]

[2.183]

[2.184]

[2.185]

[2.186]

[2.187]

[2.188]

[2.189]

[2.190]

[2.191]

[2.192]

[2.193]

[2.194]

[2.195]

[2.196]

[2.197]

[2.198]

[2.199]

[2.200]

[2.201]

[2.202]

[2.203]

[2.204]

[2.205]

[2.206]

[2.207]

[2.208]

[2.209]

[2.210]

[2.211]

[2.212]

[2.213]

[2.214]

[2.215]

[2.216]

[2.217]

[2.218]

[2.219]

[2.220]

[2.221]

[2.222]

[2.223]

[2.224]

[2.225]

[2.226]

[2.227]

[2.228]

[2.229]

[2.230]

[2.231]

[2.232]

[2.233]

[2.234]

[2.235]

[2.236]

[2.237]

[2.238]

[2.239]

[2.240]

[2.241]

[2.242]

[2.243]

[2.244]

[2.245]

[2.246]

[2.247]

[2.248]

[2.249]

[2.250]

[2.251]

[2.252]

[2.253]

[2.254]

[2.255]

[2.256]

[2.257]

[2.258]

[2.259]

[2.260]

[2.261]

[2.262]

[2.263]

[2.264]

[2.265]

[2.266]

[2.267]

[2.268]

[2.269]

[2.270]

[2.271]

[2.272]

[2.273]

[2.274]

[2.275]

[2.276]

[2.277]

[2.278]

[2.279]

[2.280]

[2.281]

[2.282]

[2.283]

[2.284]

[2.285]

[2.286]

[3.1] [3.2]

[3.3]

[3.4]

[3.5] [3.6]

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

[3.11]

[3.12]

[3.13]

[3.14]

[3.15]

[3.16]

[3.17]

[3.18]

[3.19]

[3.20]

[3.21]

[3.22]

[3.23]

[3.24]

[3.25]

[3.26]

[3.27]

[3.28]

[3.29]

[3.30]

[3.31]

[3.32]

[3.33]

[3.34]

[3.35]

[3.36]

[3.37]

[3.38]

[3.39]

[3.40]

[3.41]

[3.42]

[3.43]

[3.44]

[3.45]

[3.46]

[3.47]

[3.48]

[3.49]

[3.50]

[3.51]

[3.52]

[3.53]

[3.54]

[3.55]

[3.56]

[3.57]

[3.58]

[3.59]

[3.60]

[3.61]

[3.62]

[3.63]

[3.64]

[3.65]

[3.66]

[3.67]

[3.68]

[3.69]

[3.70]

[3.71]

[3.72]

[3.73]

[3.74]

[3.75]

[3.76]

[3.77]

[3.78]

[3.79]

[3.80]

[3.81]

[3.82]

[3.83]

[3.84]

[3.85]

[3.86]

[3.87]

[3.88]

[3.89]

[3.90]

[3.91]

[3.92]

[3.93]

[3.94]

[3.95]

[3.96]

[3.97]

[3.98]

[3.99]

[3.100]

[3.101]

[3.102]

[3.103]

[3.104]

[3.105]

[3.106]

[3.107]

[3.108]

[3.109]

[3.110]

[3.111]

[3.112]

[3.113]

[3.114]

[3.115]

[3.116]

[3.117]

[3.118]

[3.119]

[3.120]

[3.121]

[3.122]

[3.123]

[3.124]

[3.125]

[3.126]

[3.127]

[3.128]

[3.129]

[3.130] [3.131] [3.132] [3.133]

[3.134]

[3.135]

[3.136]

[3.137]

[3.138]

[3.139]

[3.140]

[3.141]

[3.142]

[3.143]

[3.144]

[3.145]

[3.146]

[3.147]

[3.148]

[3.149] [3.150]

[3.151]

[3.152]

[3.153]

[3.154]

[3.155]

[3.156]

[3.157]

[3.158]

[3.159]

[3.160]

[3.161]

[3.162]

[3.163]

[3.164]

[3.165]

[3.166]

[3.167]

[3.168]

[3.169]

[3.170]

[3.171]

[3.172]

[3.173]

[3.174]

[3.175]

[3.176]

[3.177]

[3.178]

[3.179]

[3.180]

[3.181]

[3.182]

[3.183]

[3.184]

[3.185]

[3.186]

[3.187]

[3.188]

[3.189] [3.190]

[3.191]

[3.192]

[3.193]

[3.194]

[3.195]

[3.196] [3.197]

[3.198]

[3.199]

[3.200]

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

[4.6]

[4.7]

[4.8]

[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

[4.13]