Imbuhan Awalan MempeR-, DipeR

download Imbuhan Awalan MempeR-, DipeR

of 28

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  504
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Imbuhan Awalan MempeR-, DipeR

KATA KERJA TERBITAN : IMBUHAN AWALAN1. mempeR2. dipeR-

ASPEK PERBINCANGAN :1. Bentuk awalan 2. Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan 3. Jenis kata kerja awalan 4. Aspek makna awalan

1. BENTUK AWALANmempeRdipeR Wujud hanya dalam Awalan yang satu bentuk, iaitu membentuk KK pasif memper-. yang wujud dalam satu Contoh; bentuk. mempeR + cepat = Contoh; mempeR + oleh = dipeR + cepat = mempeR + isteri = dipeR + oleh = dipeR + isteri =

2. GOLONGAN KATA YANG DAPAT BERGABUNGmempeR1. Kata Nama (alat, daya, hamba) 2. Kata Adjektif (luas, tinggi, besar) 3. Kata Tugas (oleh)

dipeR1. Kata Nama (alat, kacang, daya) 2. Kata Adjektif (besar, cepat, erat) 3. Kata Tugas (oleh)

UNSUR LEWAHmempeRmempeR + buat = memperbuat* membuat

dipeRdipeR + buat = diperbuat* dibuat

3. JENIS KATA KERJAmempeRdipeR Perkataan yang Perkataan yang dibentuk dengan dibentuk dengan awalan mempeR- ialah awalan dipeR- ialah kata kerja aktif kata kerja ayat pasif transitif. yang subjek asalnya Contoh; daripada orang ketiga. memperalat Contoh; memperkemas diperalat mempercepat diperbesar, diperkacang

4. ASPEK MAKNAmempeR1. Apabila digabungkan dengan segelintir KD drpd golongan KN akan membentuk KK yang membawa makna perbuatan dlm KD dan sering membawa maksud kiasan. Cth; m/s 179.

dipeR1. Apabila bergabung dengan KD drpd golongan KN, membentuk KK yang membawa makna dijadikan sebagai maksud perbuatan KD dan membawa makna kiasan, kecuali bagi dipersuami dan diperisteri yang membawa makna harfiah. Cth; m/s 182

mempeR2. Apabila bergabung dengan KD daripada golongan KA membentuk KK yang membawa makna menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dlm KD. Cth; m/s 180.

dipeR2. Apabila bergabung dengan KD daripada golongan KA membentuk KK yang membawa makna dijadikan lebih atau bertambah, bagi sifat yang terkandung dlm KD. Cth; m/s 183.

mempeR3. Apabila bergabung dengan KD drpd KT untuk membentuk KK, membawa makna mendapat sesuatu. Contohnya; mempeR + oleh = memperoleh (mendapat) *m/s 180

dipeR3. Apabila bergabung dengan KD daripada KT untuk membentuk KK, membawa makna terdapat sesuatu. Contohnya; dipeR + oleh = diperoleh (terdapat sesuatu) *m/s 183

SESI SOAL JAWAB

AKTIVITI KUMPULAN : KUIZ

SOALAN 1 Perkataan mempertinggi melalui proses pengimbuhan berikut A) awalan + kata dasar + sisipan + akhiran B) awalan + awalan + sisipan + akhiran C) awalan + awalan + sisipan D) awalan + kata dasar

JAWAPAN D

SOALAN 2 Ayat yang manakah yang menggunakan perkataan berimbuhan mempeR- dengan betul? A) Peserta itu gagal memperdengar suaranya yang sebenar. B) Orang itu memperbesar rumahnya. C) Kami diminta memperjodoh pasangan itu. D) Ali memperkata teori yang terbaharu.

JAWAPAN B

SOALAN 3 Imbuhan teR- dalam ayat Dia termakan lauk yang amat pedas itu boleh membawa maksud i perbuatan tidak sengaja ii keupayaan iii darjah paling tinggi iv darjah perbandingan A) i dan ii B) i dan iii C) ii dan iv D) iii dan iv

JAWAPAN A

SOALAN 4 Apabila morfem terikat me- bertemu dengan perkataan yang bermula dengan bunyi separuh vokal, alomorf yang hadir ialah A) me B) men C) meng D) menge-

JAWAPAN A

SOALAN 5 Contoh kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah i menaiki ii tercengang iii berselimutkan iv bergurau A) i dan ii B) i dan iii C) ii dan iv D) iii dan iv

JAWAPAN C

SOALAN 6 Manakah antara kata kerja tak transitif di bawah ini yang tidak memerlukan unsur pelengkap ? A) bertentang B) bertemu C) berjabat D) beransur

JAWAPAN B

SOALAN 7 Perkataan jalan diberi imbuhan beR- menjadi berjalan. Contoh perkataan ini menunjukkan A) perubahan dalaman kata B) perubahan golongan kata C) perubahan maksud kata D) perubahan struktur kata

JAWAPAN D

SOALAN 8 Umat Islam dituntut supaya sentiasa bertaubat apabila sedar daripada kesalahan berat yang telah dilakukan. Kata kerja yang bergaris dalam ayat di atas dikategorikan sebagai kata kerja A) KK aktif transitif B) KK pasif transitif C) KK aktif tak transitif berpelengkap D) KK aktif tak transitif tanpa pelengkap

JAWAPAN D

TAMAT