hitung integral

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of hitung integral

 • 8/12/2019 hitung integral

  1/33

  ffiffis.

 • 8/12/2019 hitung integral

  2/33

  k%d,&HaffiHM&ru

  NTE HIT

  UNG GRAL

  ffiffi,ffitr-$*'i.tS-ffi*ffiffiffiffiffiFiHliif,ii:, rii,i.I#:i*ii9rTl,?rWWriFx+,:i::iiisi'r.Bi.{;ii!"{i11,.if.i

 • 8/12/2019 hitung integral

  3/33

  : .

 • 8/12/2019 hitung integral

  4/33

  '*i'N #.+,,.:: Am.I.rfi-E*#brl.'t.':&r=:t'rl it4:"

  -.

  utculu*ooi f,1\}

  I'1.,"l.:'"t: ]lttuluu gtutqrruutl'td:j,;

 • 8/12/2019 hitung integral

  5/33

  HITUNG Drs.Wardiman

 • 8/12/2019 hitung integral

  6/33

  INT'EGRA!Penerbit: Jln. Tamansiswa PT. HANINDITA Yogyakarta

  101 B- GRAHA 6

  WIDYA .0274l- 8N22,88193Ttta lgtak : T. lran Disein kulit muka : Hanindita

  @ Hak Pengarang dan Penerbit dilindungi oleh Undang-undang.CetakanKetiga, Juli1987axclttolcli :

  PT. HANINDITA OFFSET-

  Yogyakarta lsi diluar tenggung iawab percetakan.

 • 8/12/2019 hitung integral

  7/33

  UVINV9NSd V.I.VT t]

 • 8/12/2019 hitung integral

  8/33

  'mq?ilet aPor?w-?Potzut uo*uap lonsas tuot uop 'tolns tuof todutos ouoqtapas tuo{

  uop ,loospos-lrrls lnt uollosqnq uoqnqtad untuoqwaw 1n7unlrlltrl-lulnt

  ! dt

  nto, orror)'l!#T::#r#loosloos totoltd-toluad

  unlmsala(uantuolop lmlotuaw

  un1 ,otutttltly!u! nlng'umlas

  lq uqo1,nlpnlnqtotu8uaytuldwosryluntad uop

  lnun molasWolDlp uotlo,orfpwe\tmuwtralnsatl-uotolnsfil otuomatwolop tw[.tunpl otlow'lottalur lutt

  to;oselelucd qoruot-tlotuoc'otn[ uoluaqrp apota,u-e?opu noro ,yoay1to4tuo{ 'onqwad opodaq Wsorl owydt t1o{.uoq-ryKwq uotldom

  -eol qeto 'Ws-loos uoryosapfuaw

  uqdutouatl opod uolyoq ruorl pteq rfiryuotuep uqueqp tuoi{, uotlopsal-uoqolos?rl uolntaqwed

  rytwn uqwntyp otnl wdop 'olqoqa oilsrsntry-Dttsrsoqowtuo( 'pttatul tuu1t1

  {uxal qoples nlopd-totwed

 • 8/12/2019 hitung integral

  9/33

  'nqaslet uotulnserl-uotolnsarl'!u!

  Zg6l ,ouolof,SoyslpuaduDnuDIuowrP,toA['aotuoleuau pdop ottlas

  unry olrsrsotry-Dilsrsaqow qep-mlopd uqqn,qwa'tuot'rlotuauey

  umts qofmsrrswP o,,.qsoqoy{-otttsTsoqotu

  uoVu?qwau r?nsouofit?t so1tlt1t

  -o*rlsoqilt-ur, ?potinu-qa[ucut-1oos

 • 8/12/2019 hitung integral

  10/33

  ISI HVIJVO N

 • 8/12/2019 hitung integral

  11/33

  u?ur?lBtluvrNvDNad vJ.v) uYrcvotst u Tgvg

  ISnvtlnu*snnnu UVSV(I

  'IVUCATNT 'lnlueuel4qle-6a1u1'ZserEelulsnutu-snunuFos-leos"" ":" "':""

  ":" ' I St t ""lBos-lBos ""' 8z {v8llrsvucarNMooJ,3n0

  Inlueq 'Bp.6.a1ulpup xxP :'q

  le6alul utulsxusocpup{ntueq

  : ,,,sri ures xxp uup

 • 8/12/2019 hitung integral

  12/33

  u,Elc0gxucesocs:

  x xp 't1u.6e1ul Iuup

  {nlueg ,,9t,xrus03 xu xpfu*xp xu uls *.'u"o, fxp xu soc xur

  6t, '?,;u-Ea1u1

  uutuep uu>;uun8Buatu Isnlqsgns ' 'BEnlllsqnsl$unJ

  JDqBfie ' '" .g....p1embuoEpguuEuapFnlnsqns O, gV'cprEeluJlrep ;sun3 r;eccdl?uors8.r'pprEalul

 • 8/12/2019 hitung integral

  13/33

  lrep r6un;-r$un; [BuorsuJn 6t Ig.'e. lsuncJsl.toIsBJuBp uls x uBp soc x '

  " ., ....[8os_Fos.....aL Lu

 • 8/12/2019 hitung integral

  14/33

  BAB III

 • 8/12/2019 hitung integral

  15/33

  INTEGRASI FUNGSI HIPERBOLIK l.Rumus-rumus dasar fungsi hiperbolik 2.Rumus-rumus dasar integral dari fungsi hiperbolik 3.

  Substitusi fungsi hiperbolikSoal-Soal BAB IV

  RUMUS_RUMUS REDUKSIl.Rumus reduksi untuk Binomial DifferensialSoal-Soal2. Rurn us red87E788 9l949797100102105r06160lvtuk trigonbme tri kdi fferensialSoal-SoalBABVDAFTARuksiunPENYELESAIAN SOAL_SOAL UJIANPUSTAKA

 • 8/12/2019 hitung integral

  16/33

 • 8/12/2019 hitung integral

  17/33

  IgVSNSNWNU.SNruNU UVSVO ]VHSSINI '1

  ]vu9:IrNt)tvt nrNlrHt )trNHrcNt wucsrNt (BIE6J

  (x) etlg tnqasTp .r (x) ntens alyu (1erta1u1 TrBp J nfuatrlrrp'(x) 1stun3 tuepasEued; @ (x) ledunduau nere lngesTp 1erta1u1 alTfe^1rap 'ueffii rtet '5 rd (x) - I '(x) nruCiiJr ) -

  TrapuT 1arta1u1 {Bl -raf r,r.rerl,r.ft+*P,Ltr*)nfensE*= -5 lstunJ T

  qafppe x)+ Eue(lertatuT t/InqBtaITp IBpTt 1et8un1 t

 • 8/12/2019 hitung integral

  18/33

  letaqas>1e1ntuafralTrpP J=_(x) qoluoc.'r*

  : ' -tleTo = I$ )(Drx1- (5=e Z*ertegl'

  ferta1ul IB? -ra?

  nluofTr?p J (x) _ E ZxledepslTnlTp B;rcas umumex

  + D tupfsuoc) Jo (uoltertaluT Inf,uOueqele(uau lertaluy:1e1nfualral TrBp J tue{ . Buerslp O -Tp 'tuerequae (x),

  eTTni}p uetuap {nluaq : ,t(x)xP 'D+rx=*PZ,: Tpaf

  rsvucSrNt snnnu-snwnu .z.t;'l";T'tr .T

 • 8/12/2019 hitung integral

  19/33

  v( eJC+(x1J=xP(x)t,

  'xp { (,,rf(n+xp = *on] (

  )* (_ xedeltas

 • 8/12/2019 hitung integral

  20/33

  4.

 • 8/12/2019 hitung integral

  21/33

  5.6.7.8.9.10.11.tr:13.t4.15.L6.t7.18.19.

  * ,l;'=

  #T + c,m

  I -r' F ="'lul*' fuou=#*"+c,a;'o,1

  ) [.'ou=.u*..f"t"udu=-cosu=c.["."udu=slnu+c. frr"du=rnl"""ul*..

 • 8/12/2019 hitung integral

  22/33

  f".,,du =ln lsln u[ * ..(""" Iu du =ln.tse.1"o"..u + tg Uf r-ctg1"""'U dU = 1r, |"o"""Uu du = cs u + c.1"."""'udu=-crsu+c.t"..,tg U dU = sec U +C.("o"."(du1u )Uctg

 • 8/12/2019 hitung integral

  23/33

  );z;;r lffi ('duU dU = - cosec U* -;

  arcts- {

  c' = arc"in!+Il.Cul*C.C.C.

 • 8/12/2019 hitung integral

  24/33

  3+ 'oz

 • 8/12/2019 hitung integral

  25/33

  fr(TB3Iscas 0 B'TZ:Jz'-TfrNP="1'o.[=+1".

  e+zn z B+ xA NP=+nl"r

  B+z{l5,,B+2frNP=l"r

  n * .,2 ,"ll-.rn

 • 8/12/2019 hitung integral

  26/33

  *Z"\

  rr"

  "rBfi + '3.SZ+

  _e4

  l(. l"t 0 + *l ', '92

  -zr\nf"r+

  *f ', qoguoc-

  rlotuoCuepese;aluad leos-leos ^*(', e)

  xp= L* I+ b+'c

  /t'e + '3 \, 3_Jt

  -xP'-t=

 • 8/12/2019 hitung integral

  27/33

  "EIZ-=c*!l\=xP t/1e e/r*'3+

 • 8/12/2019 hitung integral

  28/33

  *t, ,.\

 • 8/12/2019 hitung integral

  29/33

  5x*3)dx =\rr*'ro*-.1,=T

  x+ *2*3*.'*cio*u.! ,, - *)\l?o-=! *LtZ d*-\*t''u* =tr*''',.!,r*+ t6) dx = 3*3 +dx

  -Z 5L2*2+5x(*3 * 2)\ *2

 • 8/12/2019 hitung integral

  30/33

  dx*512*c.

  + a)2 o-=t(e*2+-24x*16x+C.

  ' ,C.+4, u. =l(x +5- 4*-21 d*=kx+-' lL x+c.e. Illtunglah: ," .t k3 +z)23*2'd*;iul

  \2.-dx;( 'c)');{;r}

 • 8/12/2019 hitung integral

  31/33

  (a*2a*;ta>.xPenyelesalan:Untuk mempermudahpenyelesaian, dlmlsalkar, , *3 + 2 =

  U, oaka dffferen- slal

  darlU adalah :dU = 3 *2d*.(").((*3*z)2

  t*2 d* =(u' )- )( )

  4*3 *2ur=+u3 J *.=i,*' J+

 • 8/12/2019 hitung integral

  32/33

  213+ c-"r.l(*1 ,",.t#+ z)\ *20*=;=tfut u, =3u''2*c=i

  I(*3*z>-3.3 *2 d* =i

  r*'*z:ttz ru-3 au*c.=i , -r"u-') * c=33*z>2

  +c. (x,., .,

 • 8/12/2019 hitung integral

  33/33

  \/T*2 d* =+\ (*3 +z)-r/4.3*2 d* = +\"-Ll4ilJ-+,u3to)*C=

  t_ 9(*3 +

  zt3l.4+c.