Hadist Sholat

27
Hadist-hadist tentang Gerakan Shalat AGU 6 Posted by Fadillah                          Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat (HR.Bukhari no.6705, Ad- Darimi no.1225 dari Malik bin Al Huwairits radliallahu ‘anhu)  Shalat dibuka dengan Takbir dan ditutup dengan Salam                                                                                                           Dari Ali radliallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan di luar shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam.” (HR. Abu Daud no.56, Ahmad no.957, Ad-Darimi no.684, Ibnu Majah no.271, Tirmidzi no.3)* 1. Wudhu                                                                            Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu.”  (HR. Bukhari no.132, Muslim no.330)* 2. Niat                                                                                                                            

Transcript of Hadist Sholat

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 1/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 2/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 3/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 4/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 5/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 6/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 7/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 8/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 9/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 10/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 11/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 12/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 13/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 14/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 15/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 16/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 17/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 18/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 19/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 20/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 21/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 22/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 23/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 24/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 25/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 26/27

8/10/2019 Hadist Sholat

http://slidepdf.com/reader/full/hadist-sholat 27/27