GRAFIK PHBS

54
7/23/2019 GRAFIK PHBS http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 1/54  TAHUN 2013 1 2 3 4 1 M. BAITUL MUSLIM 0 0 1 1 2 M. BAITUL SALAM 0 0 1 1 3 M.BAITUL IMRON 0 0 1 1 4 M.AL-HIDAYAH 0 0 1 1 5 M.HIJROTUL HUDA 0 0 1 1 6 M.BAITUL HAKIM 0 0 1 1 7 M. BABUS SALAM 0 0 1 1 8 M.Ar-ROHMAN 0 0 1 1 9 M.SOBIRIN 0 0 1 1 10 M.NURUL MASYITOH 0 1 1 1 11 M.NURUL IMAM 0 1 1 1 12 M.AL-MUSTOFAH 0 0 1 1 13 AL-HIKMAH 0 0 1 1 14 M.BADROL MUTAIM 0 0 1 1 15 M.BAIUTL HAKIM 0 0 1 1  TOTAL !KM 0 2 15 15 " !#N$A!AIAN !KM 0 13%3 100 100

Transcript of GRAFIK PHBS

Page 1: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 1/54

 TAHUN 2013

1 2 3 4

1 M. BAITUL MUSLIM 0 0 1 1

2 M. BAITUL SALAM 0 0 1 1

3 M.BAITUL IMRON 0 0 1 1

4 M.AL-HIDAYAH 0 0 1 1

5 M.HIJROTUL HUDA 0 0 1 1

6 M.BAITUL HAKIM 0 0 1 1

7 M. BABUS SALAM 0 0 1 1

8 M.Ar-ROHMAN 0 0 1 1

9 M.SOBIRIN 0 0 1 1

10 M.NURUL MASYITOH 0 1 1 1

11 M.NURUL IMAM 0 1 1 1

12 M.AL-MUSTOFAH 0 0 1 1

13 AL-HIKMAH 0 0 1 1

14 M.BADROL MUTAIM 0 0 1 1

15 M.BAIUTL HAKIM 0 0 1 1

 TOTAL !KM 0 2 15 15

" !#N$A!AIAN !KM 0 13%3 100 100

Page 2: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 2/54

Page 3: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 3/54

5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 15 15

100 100 100 100 100 100

100

120

140

GRAFIK PEMAN

PU

Page 4: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 4/54

0

20

40

60

1 2 3 4 5

IN

Page 5: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 5/54

TOTAL

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

8

8

8

8

122

100

AUAN PHBS TATANAN INSTITUSI PENDIDIDKAN

KESMAS TAWANGREJO TAHUN 2013

Page 6: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 6/54

7 8 9 10 TOTAL

IKATOR !HBS

Page 7: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 7/54

Page 8: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 8/54

Page 9: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 9/54

 TAHUN 2013

1 2 3 4

1 M. BAITUL MUSLIM 0 0 1 1

2 M. BAITUL SALAM 0 0 1 1

3 M.BAITUL IMRON 0 0 1 1

4 M.AL-HIDAYAH 0 0 1 1

5 M.HIJROTUL HUDA 0 0 1 1

6 M.BAITUL HAKIM 0 0 1 1

7 M. BABUS SALAM 0 0 1 1

8 M.Ar-ROHMAN 0 0 1 1

9 M.SOBIRIN 0 0 1 1

10 M.NURUL MASYITOH 0 1 1 1

11 M.NURUL IMAM 0 1 1 1

12 M.AL-MUSTOFAH 0 0 1 1

13 AL-HIKMAH 0 0 1 1

14 M.BADROL MUTAIM 0 0 1 1

15 M.BAIUTL HAKIM 0 0 1 1

 TOTAL !KM 0 2 15 15

" !#N$A!AIAN !KM 0 13%3 100 100

Page 10: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 10/54

Page 11: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 11/54

5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 15 15

100 100 100 100 100 100

100

120

140

GRAFIK PEMAN

PU

Page 12: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 12/54

0

20

40

60

1 2 3 4 5 6

IN

Page 13: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 13/54

TOTAL

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

8

8

8

8

122

100

AUAN PHBS TATANAN INSTITUSI PENDIDIDKAN

KESMAS TAWANGREJO TAHUN 2013

Page 14: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 14/54

7 8 9 10 TOTAL

IKATOR !HBS

Page 15: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 15/54

Page 16: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 16/54

Page 17: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 17/54

 TAHUN 2013

1 2 3 4

1 SDN K#LUN 0 1 1 1

2 SDN 01 R#JOMULYO 1 1 1 1

3 SDN 02 R#JOMULYO 0 1 1 1

4 MI R#JOMULYO 1 1 1 1

5 SM! 08 0 1 1 1

6 SDN 01 !ILAN&BAN&O 1 1 1 1

7 SDN 02 !IULAN&BAN&O 0 1 1 1

8 SDN 01 TA'AN&R#JO 1 1 1 1

9 SDN 02 TA'AN&R#JO 1 1 1 1

10 SD SANTO BA(O 1 1 1 1

11 SMK 1 1 1 1

 TOTAL !KM 7 11 11 11

" !#N$A!AIAN !KM 55 100 100 100

Page 18: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 18/54

Page 19: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 19/54

5 6 7 8 TOTAL

1 1 1 1 7

1 1 1 1 8

1 1 1 1 7

1 1 1 1 8

1 1 1 1 7

1 1 1 1 8

1 1 1 1 7

1 1 1 1 8

1 1 1 1 8

1 1 1 1 8

1 1 1 1 8

11 11 11 11 84

100 100 100 100 84

60

80

100

120

GRAFIK PEMAN

PU

Page 20: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 20/54

SDN K#LUN SDN 01

R#JOMULYO

SDN 02

R#JOMULYO

MI R#JOMULYO SM! 080

20

40

1 2 3 4 5 6

IN

Page 21: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 21/54

AUAN PHBS TATANAN INSTITUSI PENDIDIDKAN

KESMAS TAWANGREJO TAHUN 2013

Page 22: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 22/54

SDN 01

!ILAN&BAN&O

SDN 02

!IULAN&BAN&O

SDN 01

 TA'AN&R#JO

SDN 02

 TA'AN&R#JO

SD SANTO BA(O

7 8 TOTAL

IKATOR !HBS

Page 23: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 23/54

Page 24: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 24/54

SMK TOTAL !KM " !#N$A!AIAN

!KM

Page 25: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 25/54

 TAHUN 2013

1 2 3 4 5

1 !USK.TA'AN&R#JO 1 1 1 1 1

2 !USTU R#JOMULYO 1 1 1 1 1

3 !USTU !ILAN&BAN&O 1 1 1 1 1

4 !USTU K#LUN 1 1 1 1 1

5 B!S.ANA ' 1 1 1 1 1

6 B!S.SUTARTI 1 1 1 1 1

7 A!OT#K BOK MALAN& 1 1 1 1 1

8 A!OT#K (#L#RINA 1 1 1 1 1

9 RA'AT INA! !KM TA' 1 1 1 1 1

 TOTAL !KM 9 9 9 9 9

" !#N$A!AIAN !KM 100 100 100 100 100

Page 26: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 26/54

Page 27: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 27/54

6 7 8 9 10 TOTAL

1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 10

1 1 0 0 1 8

1 1 0 0 1 8

1 1 0 0 1 8

1 1 0 0 1 8

1 1 0 0 1 8

1 1 1 1 1 10

9 9 4 4 9 80

100 100 44 44 100 80

40

60

80

100

120

GRAFIK PEMANTAUAN PHB

PUSKESMAS T

Page 28: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 28/54

1 2 3 4 50

20

!USK.TA'AN&R#JO!USTU !ILAN&BAN&O

B!S.ANA '

A!OT#K BOK MALAN&

RA'AT INA! !KM TA'AN&

INDI

Page 29: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 29/54

S TATANAN INSTITUSI KESEHATAN

WANGREJO TAHUN 2013

Page 30: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 30/54

6 7 8 9 10 TOTAL

!USTU R#JOMULYO!USTU K#LUN

B!S.SUTARTI

A!OT#K (#L#RINA

 TOTAL !KM

KATOR !HBS

Page 31: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 31/54

 TAHUN 2013

1 2 3 4 5

1 K#L.!ILAN&BAN&O 1 1 1 1 1

2 K#L.R#JOMULYO 0 1 1 1 1

3 K#L.K#LUN 1 1 1 1 1

4 K#L. TA'AN&R#JO 1 1 1 1 1

5 KUD 1 1 1 1 1

6 !ABRIK TAHU 1 1 1 1 0

7 !#R$#T.SRI 'IJAYA 1 1 1 1 0

 TOTAL !KM 6 7 7 7 5

" !#N$A!AIAN !KM 86 100 100 100 71

Page 32: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 32/54

Page 33: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 33/54

6 7 8 9 10

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

7 7 7 7 6

100 100 100 86 86

0

20

40

60

80

100

120

GRAFIK PEMA

PUSKE

Page 34: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 34/54

K#L.!ILAN&B

K#L.K#LUN

KUD

Page 35: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 35/54

11 12 13 TOTAL

1 1 1 13

1 1 1 12

1 1 1 13

1 1 1 13

1 0 1 11

1 0 1 11

1 0 1 11

7 4 7 84

100 57 100 84

TAUAN PHBS TATANAN TEMPAT KERJA

MAS TAWANGREJO TAHUN 2013

 

Page 36: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 36/54

N&O K#L.R#JOMULYO

K#L. TA'AN&R#JO

!ABRIK TAHU

INDIKATOR !HBS

Page 37: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 37/54

Page 38: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 38/54

Page 39: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 39/54

 TAHUN 2013

 JUMLAH KK LINAK#S ASI #KLUSIF M#NIMBAN& $ T ! S

1 K#L.!ILAN&BAN&O 150 101 124 146 150

2 K#L.R#JOMULYO 150 150 121 145 150

3 K#L.K#LUN 150 150 134 144 150

4 K#L. TA'AN&R#JO 150 150 134 144 150

 TOTAL !KM 600 551 513 579 600

" !#N$A!AIAN !KM 14" 44" 15" 99.50"

Page 40: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 40/54

Page 41: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 41/54

AIR B#RSIH JAMBAN S# ! S N MAKAN SAYUR)BUAH AKTIFITIS FISIK 

150 147 147 148 143

150 148 148 144 142

150 146 146 148 142

150 149 149 147 144

600 590 590 587 571

100" 96%5" 99" 93" 99%6"

0

100

200

300

400

500

600

700

GRAFIK PEMANPUSKE

Page 42: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 42/54

K#L.!ILAN&BAN&O K#L.R#JO

Page 43: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 43/54

TIDAK M#ROKOK KLASIFIKASI S#HAT

114 69

107 69

106 53

102 66

429 257

57" 54"

AUAN PHBS TATANAN RUMAH TANGGAMAS TAWANGREJO TAHUN 2014

 

Page 44: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 44/54

ULYO K#L.K#LUN K#L. TA'AN&R#JO

Page 45: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 45/54

Page 46: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 46/54

Page 47: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 47/54

 TAHUN 2013

 JUMLAH KK LINAK#S ASI #KLUSIF M#NIMBAN& $ T ! S

1 K#L.!ILAN&BAN&O 660 101 36 156 649

2 K#L.R#JOMULYO 1140 148 80 134 1140

3 K#L.K#LUN 720 57 7 56 720

4 K#L. TA'AN&R#JO 480 113 9 114 477

 TOTAL !KM 3000 419 132 460 2986

" !#N$A!AIAN !KM 14" 44" 15" 99.50"

Page 48: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 48/54

Page 49: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 49/54

AIR B#RSIH JAMBAN S# ! S N MAKAN SAYUR)BUAH AKTIFITIS FISIK 

660 615 636 589 627

1140 1140 1140 1140 1140

720 708 720 630 760

480 432 469 438 460

3000 2895 2965 2797 2987

100" 96%5" 99" 93" 99%6"

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

GRAFIK PEMANPUSKE

Page 50: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 50/54

K#L.!ILAN&BAN&O K#L.R#JO

Page 51: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 51/54

TIDAK M#ROKOK KLASIFIKASI S#HAT

250 268

783 794

535 453

156 118

1724 1633

57" 54"

AUAN PHBS TATANAN RUMAH TANGGAMAS TAWANGREJO TAHUN 2013

 

Page 52: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 52/54

ULYO K#L.K#LUN K#L. TA'AN&R#JO

Page 53: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 53/54

Page 54: GRAFIK PHBS

7/23/2019 GRAFIK PHBS

http://slidepdf.com/reader/full/grafik-phbs 54/54