Gamelan jawa

of 9/9

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.232
 • download

  247

Embed Size (px)

description

Gamelan jawa

Transcript of Gamelan jawa

 • 1. GAMELAN JAWA

2. Piranti alat musik jawakang urip ing tlatahJawa tengah,Yogyakarta, lan JawaTimur.Gamelantetabuhan kangakeh banget Gamelan larasSlendro (5) Gamelan laras Pelog(7)Gamelan JawaKaperinci dados 2:Laras "swara kang ajeg cendhek dhuwure, ora owah, kasebut uga sistem nada" 3. Nilai filosis GamelanSaka unine :Nang menangNingwening, berfikirNung ndunung,ndongaNeng Meneng,diamNong Nong, TuhanSaka Jenenge :G GustiA AllahM MaringiE Emut, ElingL LakonanaA AjaranN Nabi 4. BONANG Bonang iku salah sijining perangkat gamelan kangwujude arupa pencon (perangkat gamelan kangawangun brunjungan, utawa kang mencu) Bonang kaperang dadi 3: (1) Bonang panembung, (2)Bonang barung, (3) bonang penerus.Celempung Lan siter Gamelan kang cara nabuhe dipethik. Cacahe watara11 lan 13 pasang. Celempung lan siter dadi pirantiutama ing gamelan. Celempung nduweni ukuran 90 cm lan 4 penyangga.Dawane celempung kira-kira ping telune siter 5. Gambang Wujud gambang padha karo saron, ning luwih gedhe tur dawa.Ukuran wilahan gambang udakara 29-58 cm. wilangan kan luwihgedhe swarane lewih cendhek. Cacahe gambang 19-20 wilah. Tabuh gambang iku luwih dawadibanding ukuran gamelan liyane, 35 cm.Gender Perangkat gamelan kang kasusuun ing papan kayu kayaayunan lan ing ngisore ana tabung (silinder) kangpigunane kanggo ngatur gema swara. Tabung (silinder) umume digawe saka pring lan wesi tipis.Kempul Piranti gamean kang biasane digantung kaya perangkatgong umume. Wujude kaya gong, nanging luwih cilik lan diametereudakara 45 cm. 6. Gong Gong iku piranti gamelan kang digawe saka tosan(wesi).Kendhang Piranti gamelan kang carane ngunekake ditabuhnganggo kombinasi antarane tlapakan karo driji tangan(dikebuk). Kendhang digawe saka wacucal walulangKenong Perangkat gamelan awujud pencon kang kasusun ingpapan kaya ayunan. Dadi natane kaya bonang,kempyang lan kethuk. 7. Kethuk lan kempyang Yaiku perangkat gamelan awujud pencon.Saron Yaiku perangan gamelan awujud wilahanlogam kang kasusun ing sandhuwurerancakan kayuRebab Awujud piranti gamelan kang cara nabuhe dikosok(digesek). Rebab iku gunane kanggo murba lagu, lan mbukanigendhing 8. Slenthem Awujud balungan kang ngasilake swara aluskatimbang balungan liyane (saron). Wujudeslenthem meh padha karo gender.Suling Piranti gamelan kang carane ngunekakedisebul. Pigunane suling kanggo variasi melodi.Suling kagawe saka pring.Kemanak Yaiku perangkat gamelan kang awujudmemper gedhang. Carane nabuh dipukul. Biasane ditabuh kaanggo ngiringi tari. 9. Kecer Perangkat gamelan ditangkubake ingpasangane. Kecer iku biasane ditabuh kanggongiringi tembang dolanan.