e.presentation Program Susu Im 2012

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of e.presentation Program Susu Im 2012

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  1/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  KAEDAH MINUM SUSU 1

  MALAYSIA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  2/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PEMBERIAN SUSU YANG

  DIBENARKAN

  1. SUSU YANG DILULUSKAN

  OLEH KKM

  2. SUSU YANG TIDAK

  MENGALAMI KEROSAKAN

  FIZIKAL

  3. SUSU YANG TIDAK MELEBIHI

  TARIKH LUPUT

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  3/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  KAEDAH MINUM SUSU YANG

  DICADANGKAN KEPADA PELAJAR

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  4/43

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  5/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  1.PENGASINGAN

  1. PARA PELAJAR DIASINGKAN KEPADA

  KATEGORI A

  I. ALAHAN

  II. KEBENARAN IBUBAPA

  III. KEMAHUAN MURID MINUM SUSU

  KATEGORI B

  I. PENGAMBILAN DIET

  a. Saraa! a"#$Ma%a! '!"a(ar#

  I. KEBIASAAN MURID MINUM SUSU

  TIDAK DIBERI

  SUSU

  DIBERI SUSU DANDIPANTAU OLEH

  GURU DAN

  KAKITANGAN

  KONSUMA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  6/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PENGASINGAN PELAJAR

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  7/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PENGASINGAN PELAJAR

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  8/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  2.KUANTITI PENGAMBILAN

  SUSU YANG DIBERI1. PENGAMBILAN DIET

  SARAPAN PAGI ATAU MAKANTENGAH HARI & KEBIASAAN

  MINUM SUSU ) 1 KOTAK

  2.TIDAK MENGAMBIL DIET &

  TIDAK BIASA MINUM )

  SEPARUH KOTAK

  *

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  9/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PENERANGAN KEPADA PELAJAR

  KEPADA KUMPULAN KATEGORI B

  SEBELUM MINUM SUSU

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  10/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PEMBERIAN SUSU

  PENERANGAN DIBERI KEPADA PELAJAR CARA MINUM SUSU YANG BETUL

  DAN DIBUAT MENGIKUT TAHUN

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  11/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PELAJAR DI AJAR GONCANG KOTAK SUSU SEBELUM MINUM

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  12/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  BACAAN DOA BAGI PELAJAR BERAGAMA ISLAM

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  13/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PELAJAR DIBERI PENERANGAN UNTUK MERASA SEDIKIT SUSU

  SEBELUM MENGHABISKANNYA BAGI TUJUAN MENGENAL PASTI

  KEROSAKAN SUSU

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  14/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PELAJAR YANG

  TIDAK BIASA

  MINUM SUSU

  DIBERI

  KUANTITISEBANYAK +

  KOTAK

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  15/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  3. PEMANTAUAN PELAJAR

  1. PEMANTAUAN PELAJAR DILAKUKAN

  SELEPAS 2 JAM MINUM SUSU

  2. PEMANTAUAN DIKATEGORIKANKEPADA

  i. SAKIT PERUT

  ii. MUNTAH

  iii. CIRIT BIRIT

  iv. PENING KEPALA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  16/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PERATUSAN PELAJAR YANG DI

  KENAL PASTI

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  17/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PERATUSAN ALAHAN PELAJAR

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  18/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PEMANTAUAN PELAJAR SELEPAS MINUM SUSU

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  19/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  PEMANTAUAN PELAJAR SELEPAS MINUM SUSU

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  20/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  RUANG PENYIMPANAN SUSU 1

  MALAYSIA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  21/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  RUMUSAN PROGRAM SUSU 1

  MALAYSIA SEPANJANG 2MINGGU YANG DIJALANKAN

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  22/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  MENGENAL PASTI KECENDERUNGAN PARA PELAJAR

  UNTUK MEMINUM SUSU1

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  23/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  MERANGSANG PELAJAR UNTUK MENGAMBIL SUSU

  SEBAGAI MINUMAN HARIAN2

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  24/43KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  MENJADIKAN PELAJAR LEBIH AKTIF DAN SIHATHASIL

  PEMAKANAN YANG BERKHASIAT3

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  25/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  MEMBERI PENGAJARAN DAN KESEDARAN KEPADA

  PARA PELAJAR UNTUK MENJAGA ALAM SEKITAR4

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  26/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  5MENJADIKAN SALAH SATU AKTI,ITI UNTUK KELAB KITAR

  SEMULA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  27/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  TAMATKONSUMA SDN BHD

  21-3, JALAN PJS !",

  MENTARI BUSINESS PARK

  BANDAR SUN#AY,

  4$15% PETALING JAYA

  SELANGOR

  TEL & %3 ' 5$32451$

  (A) & %3 - 5$32451"

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  28/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  29/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  AGENDA

  Latar belakang Program

  Program Susu 1Malaysia-Bermula dan Persediaan

  Pembekal dan Bekalan

  Program Susu Sekolah Di SerataDunia

  Situasi Hari ni Media Malaysia dan Sokongan

  LA!A" BELA#ANG

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  30/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  LA!A" BELA#ANG

  Program bantuan pemakanan dimulakanseawaI selepas Perang Dunia Kedua (WWII)dengan tujuan membantu kanak-kanaksekolah rendah di kawasan luar bandar.

  19!an" #abatan Perkhidmatan $eterinarmengawalselia program sediada sebagai salahsatu komponen bagi meningkatkan industritenusu negara pada masa itu.

  %wal 19&!an ' negeri abah memulakanprogram negeri (memanaatkan * kotak susu+, !!ml setiap minggu untuk semuakanak-kanak pra sekolah dan sekolah rendahnegeri).

  19&/" Kementerian Pelajaran 0alasia dengankerjasama beberapa sarikat pengeluar produktenusu dibawah program 20alasia-In3orporated 4on3ept56 telah memulakanProgram usu ekolah6 dengan penambahbaharuan pada tahun 199 dengan sistemtender sehinggalah penangguhan pada !!.

  P"$G"AM S%S% 1MALA&SA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  31/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  17 eptember6 !1!" P0 0alasia 8% Datuk eri :ajib un ;a

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  32/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  Di Malaysia Hari ini'

  Program usu 10alasia telah dimulakan pada awal !11

  Persediaan Bekalanekalan produk ang selamat dan berkualiti

  ertanggungjawab dalam rantaian (kawalan > rekod)0emastikan pengstoran bekalan

  dalam keadaan bersih dan selamat0emastikan bekalan diagihkan se3ukupna

  ertanggungjawab dan memastikan pihak sekolah menerima danmengikuti garis panduan bagi murid-murid

  untuk menikmati usu 10alasia.

  (ontoh rangkaian bekalan

  P"$G"AM S%S% 1MALA&SA

  ($N!$H "ANG#AAN BE#ALAN

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  33/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  ($N!$H "ANG#AAN BE#ALAN

  BAGAMANA S%S% D)AD#AN

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  34/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  BAGAMANA S%S% D)AD#ANSELAMA! %N!%# DMN%M *

  usu diproses melalui kaedah +, (+ltra ,igh emperature) di

  mana susu dipanaskan pada suhu 1/ ? 1*[email protected] selama ? 1!saat.

  ujuanna adalah untuk membunuh kuman-kuman ang bolehmerosakkan susu danAatau menebabkan sakit perut.

  %H!

  Membunuhkuman didalam susumen+adikannyaselamat untukdiminum

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  35/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  MA#L%MA! #ESELAMA!AN PEMP"$SESAN +, ? +ltra ,igh emperature

  Pemprosesan makanan menahkuman melalui suhu tinggimelebihi 1/ - 1*[email protected] selama - 1! saat.

  Pembungkusan juga mesti menjalani proses penahkumansebelum pengisian di buat.

  ekirana kaedah penahkuman semasa proses dan pengisiangagal6 tanda-tanda kerosakan kelihatan selepas hari(kembung).

  arikh luput 9 bulan dan boleh simpan pada suhu bilik.

  Produk ini tiada bahan awet.

  MA#L%MA! #ESELAMA!AN PEMB%NG#%SAN

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  36/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  Polethlene - melindungi

  daripada lembapan luar

  Kertas ? memberi kestabilan >

  kekuatan

  Polethlene ? lapisan pelekat

  %luminium oil ? melindungi

  daripada oksigen6 bau-bauan >3ahaa

  Polethlene ? lapisan pelekat

  Polethlene ? lapisan ang

  bersentuhan dengan susu

  11

  ,,

  ..

  //

  00

  ,,

  11

  00//

  ..

  usu ang telah diproses seterusna akan dibungkus ke dalamsusu kotak etra Pak.

  usu kotak etra Pak dihasilkan melalui proses teknologi angterkini di mana ia boleh melindungi susu tersebut sehingga akhirtempoh haat susu tanpa menggunakan bahan pengawet.

  MA#L%MA! #ESELAMA!AN PEMB%NG#%SAN

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  37/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  38/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  Negara Kesan Program

  Thailand:

  Dimulakanpada 1988; 6.2juta murid

  Masalah kekurangan zat makanan seimbang menurun dari

  20% kepada 9% dalam tempoh tahun !urata kanak"kanak menunjukkan tara# tumbesaran $anglebih epat& peningkatan ketinggian kepada m setahundari purata 2 m setahun sebelum ini

  !eningkatan pengeluaran susu segar tempatan 198' "120&000 liter(sehari; 1999 " 1&)00&000 liter(sehari

  !eningkatan kadar pengambilan susu per kapita 1988 " 2

  liter(kapita(setahun *s 1999 " 20 liter(kapita(setahun

  Guatemala:Dimulakanpada 200

  Masalah kekurangan zat makanan seimbang menurun !eningkatan rekod kedatangan murid ke sekolah

  meningkat di antara 1% " 20% !eningkatan penapaian akademik +esihatan kulit $ang lebih baik ,sebelum program terdapat

  masalah kulit tidak sekata(bertompok-Iran:Dimulakanpada 2002bermuladengan 10&000murid danmeningkat

  !enurunan kadar kemiskinan dan masalah kekurangan zatmakanan

  !eningkatan tara# kesihatan /zikal dan mental kanak"kanak

  !enurunan kadar kemiskinan dan masalah kekurangan zatmakanan

  !engurangan kos raatan(kesihatan bantuan kerajaan

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  39/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  Antara isu-isu yang dihadai'- imptom 2kera3unan5B

  - ;eaksi negati penggunaAorang ramai- ak terhadap kualitiB

  #omentar dari rogram susu sekolah di negara lain2 antaranya'

  %nited #ingdom3The school milk scheme is such a valuable part of

  school life and has been proven to improve concentration in class.

  Ne4 5ealand3 Two Otago University scientists were given a $3!"#research grant in ""% and have used it to show that &ew 'ealandschoolchildren who drank milk daily significantly reduced their chances ofgetting bowel cancer as adults.

  Program terus dijaakan dengan langkah-langkah penambahbaikansaban tahunC

  Bagaimana dengan situasi di Malaysia'*

  P"$G"AM S%S% SE#$LAH D SE"A!A D%NA

  S!%AS HA" N

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  40/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  S!%AS HA" N'

  Di Malaysia2 tidak berbe6a2 situasi yang sama)uga berlaku'

  Disaki simptom-simptom 2kera3unan5B ;eaksi negati penggunaAorang ramai

  "umusan' #umlah penerima ang disaki terjejas adalah 78198

  Dari pemerhatian dalam kes-kes ang berlaku sebelum ini6 dapatdiperhatikan adana unsur-unsur :mentaliti kumulan;herdmentality atau dalam sesetengah keadaan minum sebaikselepas mengambil makanan ang pedas dan berminak.

  ,ampir kesemua ang disaki terdiri dari kanak-kanak berbangsa0elau dari kawasan luar bandar dengan latarbelakang samadatidak pernah didedahkan6 atau amat jarang minum susu.

  0ungkinkah sebahagian dari apa ang berlaku adalah tindakbalasreaksi terhadap susuB Alahan laktosa*

  MAKLUMAT REAKSI SUSU!LACTOSE INTOLERANCE

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  41/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  Aakah reaksi terhada susu*indakbalas ang berlaku berpun3a dari ketidakbiasaan diet dengan

  pengambilan produk tenusu.

  Pen+elasan sainti?ik3 :[email protected] [email protected]< =ntoleransiLaktosa>Intoleransi terhadap Eaktosa ()actose *ntolerance+ adalah kondisi di

  mana seseorang tidak mampu men3erna laktosa6 iaitu bentuk gula ang

  berasal dari susu.

  Ketidakmampuan ini disebabkan oleh kurangna atau tidak mampunatubuh mengeluarkan en

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  42/43

  KONSUMA SDN BHDSUSU 1 MALAYSIA

  P10 adalah satu program untuk semua. 0emberi kebaikan

  kepada semua kanak-kanak sekolah rendah seluruh negara tanpa

  mengira bangsa6 agama6 keper3aaan6 usia dan latarbelakang.

  Pendidikan ang berterusan tentang 3ara pengambilan susu angbetul dan kesedaran akan kepentingan pengambilan susu sebagaiamalan harian kanak-kanak akan menanamkan tabiat ang sihatsekaligus memberi kebaikan kepada kanak-kanak jugamasarakat se3ara keseluruhanna.

  Kerjasama semua pihak dalam menangani isu-isu ang melandaprogram pada hari ini akan membantu ke arah mengembalikankeakinan orang ramai dan menjaakan program dengan lebihberkesan.

  DALAM E"!#A!A LAN'8

 • 7/23/2019 e.presentation Program Susu Im 2012

  43/43

  SLA H%B%NG

  KONSUMA SDN BHD21-3 JALAN PJS $/

  MENTARI BUSINESS PARK

  BANDAR SUN0AY

  14 PETALING JAYA

  SELANGOR

  TEL 5 43 ) 321

  FA6 5 43 ) 3111

  EMAIL 5 #!789%8!:;