Dskp Bc Sjkc Tahun 4

download Dskp Bc Sjkc Tahun 4

of 34

Transcript of Dskp Bc Sjkc Tahun 4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  1/34

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  2/34

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  3/34

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  B H S CIN

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  4/34

  Cetakan Pertama 2013

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandunganbuku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakamanatau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  5/34

  i i 1 2 2 2 3

  1.0 13

  2.0 16

  3.0 18

  4.0 21

  5.0 22

  23

  24

  25

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  6/34

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  7/34

  i

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  8/34

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  9/34

  1

  21

  21

  21 21

  21

  2006-2010

  1996

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  10/34

  2

  1.

  2.

  3. 2500

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  11/34

  3

  90

  60

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  12/34

  4

  150

  120

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  13/34

  5

  60

  2 3

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  14/34

  6

  85%

  30

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  15/34

  7

  30

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  16/34

  8

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  17/34

  9

  6 21

  1994

  2011

  5.

  6.

  7.

  8.

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  18/34

  10

  9.

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  19/34

  11

  1

  23456

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  20/34

  12

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  21/34

  13

  1.0

  1.2

  1.3

  1.5

  1.2.4

  1.3.4

  1.5.4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  22/34

  14

  1.4

  1.6

  1.8

  1.4.4

  1.6.4

  1.8.2

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  23/34

  15

  1.7

  1.7.10

  1.7.11

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  24/34

  16

  2.0

  2.3

  2.3.4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  25/34

  17

  2.2

  2.4

  2.5

  2.6

  2.7

  2.8

  2.2.4

  2.4.4

  2.5.4

  2.6.5

  2.6.6

  2.7.2

  2.8.1

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  26/34

  18

  3.0

  3.2

  3.2.2

  ,

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  27/34

  19

  3.1

  3.3

  3.4

  3.6

  3.8

  3.1.5

  3.3.4

  3.4.2

  3.6.1

  3.8.3

  3.8.4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  28/34

  20

  3.5

  3.5.4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  29/34

  21

  4.0

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  4.6

  4.1.4

  4.2.4

  4.3.4

  4.4.4

  4.5.3

  4.6.2

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  30/34

  22

  5.0

  5.2

  5.3

  5.4

  5.5

  5.6

  5.2.4

  5.3.8

  5.3.9

  5.4.5

  5.5.4

  5.6.1

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  31/34

  23

  2 1

  3 6

  4 16

  5 15

  6

  39

  7

  44

  8

  48

  9

  62

  10

  40

  11

  35

  12

  25

  13

  21

  14 16

  15 9

  16 3

  17 3

  18 1

  19 1

  20 1

  21 1

  387

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  32/34

  24

  2 1

  3 4

  4 8

  5 10

  6

  29

  7

  28

  8

  25

  9

  38

  10

  23

  11

  22

  12 16

  13 16

  14 10

  15 6

  16 1

  17 2

  18 1

  19 1

  21 1

  4

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  33/34

  25

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

 • 8/21/2019 Dskp Bc Sjkc Tahun 4

  34/34