DO'A THOWAF

77

Click here to load reader

Transcript of DO'A THOWAF

Page 1: DO'A THOWAF

NIAT MANDI ICHROM UMROH

NAWAITUL GHUSLA LI ICHROOMIL ‘ UMROTI SUNNATAN LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat mandi ichrom untuk umroh sunnah karena Allah ta’ala “ .

NIAT MANDI ICHROM HAJI

NAWAITUL GHUSLA LI ICHROOMIL CHAJJI SUNNATAN LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat mandi ichrom untuk haji sunnah karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT SUNNAH ICHROM UMROH

USHOLLII SUNNATAN LI ICHROOMIL ‘UMROTI ROK’ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI LILLAAHI TA’AALAA .

“ Aku berniat sholat sunnat ichrom untuk umroh dua roka’at menghadap kiblat karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT SUNNAH ICHROM HAJI

Page 2: DO'A THOWAF

USHOLLII SUNNATAN LI ICHROOMIL CHAJJI ROK’ATAINIMUSTAQBILAL QIBLATI LILLAAHI TA’AALAA .

“ Aku berniat sholat sunnat ichrom untuk haji dua roka’at menghadap kiblat karena Allah ta’ala “ .

NIAT THOWAF UMROH

NAWAITU THOWWAAFAL ‘ UMROTI FARDLON LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat melakukan kewajiban thowaf umroh karena Allah ta’ala “ .

NIAT THOWAF HAJI

NAWAITU THOWWAAFAL CHAJJII FARDLON LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat melakukan kewajiban thowaf haji karena Allah ta’ala “ .

Page 3: DO'A THOWAF

NIAT THOWAF QUDUM ( selamat datang )

NAWAITU THOWWAAFAL QUDUUMI FARDLON LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat melakukan kewajiban thowaf qudum karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT JAMA’ TAQDIMsholat dhuhur & ashar dijama’ dilakukan dhuhur

USHOLLII FARDLOL DHUHRI MAJMUU ’ AN BIL ‘ ASHRI JAMA’ TAQDIIMIN ( ditambah MA ’ MUUMAN apabila ber-jamma’ah ) LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat dhuhur dijama’ dengan sholat ashar dalam bentuk jama’ taqdim dengan menjadi makmum fardlu karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT JAMA’ TAQDIM

Page 4: DO'A THOWAF

sholat maghrib & isya’ dijama’ dilakukan maghrib

USHOLLII FARDLOL MAGHRIBI MAJMUU ’ AN BIL ‘ ISYAA-I JAMA’ TAQDIIMIN ( ditambah MA ’ MUUMAN apabila ber-jamma’ah ) LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat maghrib dijama’ dengan sholat ‘isya’ dalam bentuk jama’ taqdim dengan menjadi makmum fardlu karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT JAMA’ TA’ KHIR sholat dhuhur & ashar dijama’ dilakukan ashar

USHOLLII FARDLOL DHUHRI MAJMUU ’ AN BIL ‘ASHRI JAMA’ TAQDIIMIN ( ditambah MA ’ MUUMAN apabila ber-jamma’ah ) LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat dhuhur dijama’ dengan sholat ‘ashar dalam bentuk jama’ ta’khir dengan menjadi makmum fardlu karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT JAMA’ TA’ KHIRsholat maghrib & isya’ dijama’ dilakukan isya’

Page 5: DO'A THOWAF

USHOLLII FARDLOL MAGHRIBI MAJMUU ’ AN BIL ‘ ISYAA-I JAMA’ TA’KHIIRIN ( ditambah MA ’ MUUMAN apabila ber-jamma’ah ) LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat maghrib dijama’ dengan sholat ‘isya’ dalam bentuk jama’ ta’khir dengan menjadi makmum fardlu karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT QOSHOR

USHOLLII FARDLOL DHUHRI ( ‘ASHRI / ‘ISYA’-I ) ROK ‘ATAINI MAQSHUURON ( ditambah MA ’ MUUMAN apabila ber-jamma’ah ) LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat dhuhur ( ashar / isya’ ) dua rokaat dengan di-qoshor dan menjadi makmum fardlu karena Allah ta’ala “ .

NIAT SHOLAT SAFAR ( bepergian )

Page 6: DO'A THOWAF

USHOLLII SUNNATAN LIS SAFARI LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat sholat sunnah safar karena Allah ta’ala “ .

NIAT THOWAF SUNNAT

NAWAITU THOWWAAFA SUNNATAN LILLAAHI TA ’ AALAA .

“ Aku berniat melakukan thowaf sunnah karena Allah ta’ala “ .

BACAAN TALBIYAH

LABBAIIK – ALLOOHUMMA LABBAIIK ,

Page 7: DO'A THOWAF

LABBAIIKA LAA SYARIIKA LAKA LABBAIIK ,INNAL CHAMDA WAN NI ’ MATA LAKA WAL MULK , LAA SYARIIKA LAK .

“ Aku sambut panggilan-Mu Yaa Allah , aku penuhi panggilanMu wahai Dzat yang tiada sekutu bagi-Mu . Sesungguhnya segala puji , segala kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu , tiada sesuatu apapun yang menyerupai-Mu

“ .

BACAAN SHOLAWAT

ALLOOHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD .

“ Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada. Nabi Muhammad dan keluarganya“

DO’A SHOLAWAT

Page 8: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA INNAA NAS ALUKA RIDLOOKA WAL JANNATAWA NA’ UUDZU BIKA MIN SAKHOTIKA WAN-NAAR .

ROBBANAA AATINA FIDDUN YAA CHASANA WA FIL AAKHIROTI CHASANA WA QINAA ADZAABANNAAR .

“ Ya Allah , sesungguhnya kami memohon keridhoan-Mu dan surga , kami berlindung pada-Mu dari siksa neraka .

Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat , dan hindarkanlah kami dari siksa neraka “ .

DO’A MASUK MASJID NABAWI

BISMILLAH WA ‘ALA MILATI ROSULILLAH .

Page 9: DO'A THOWAF

ROBBI ADKHILNI MUDKHOLA SIDQI , WA AKHRIJNI MUKHROJA SIDQI , WAJ’AL LII MI LADUNKA SULTONAN NASIRO .

ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADINWA ‘ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD , WAGHFIR LI DZUNUBI WAFTAH

LI ABWABA ROCHMATIK WA ADKHILNI FIHA YA ARCHAMARROCHIMIN .

“ Dengan nama Allah dan atas agama Rasulillah .Ya Allah , masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar , dan keluarkanlah

aku pula dengan cara keluar yang benar , dan berikanlah padaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong .

Ya Allah , limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya .

Ampunilah dosaku , bukalah pintu rahmat-Mu bagiku dan masukkanlah aku ke -dalamnya , wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih “ .

DO’A MASUK KOTA MAKKAH

Page 10: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA HADZA CHAROMUKA , WA AMNUKA , FACHARRIM LAHMI , WA DAMI , WA SYA’ RI , WA BASYARI , ‘ALANNARI ,

WA AMINNI , MIN ‘ADZABIKA YAUMA TAB ’ATSU ,‘IBADAKA WAJ’ALNI , MIN AULIYAA’IKA WA AHLI TO ‘ATIK .

“ Ya Allah , kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu , maka hindarkanlah daging , darah , rambut , dan kulitku dari neraka .

Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali

hamba-Mu , dan jadikanlah aku termasuk orang – orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu “ .

DO’A MASUK MASJIDIL HARAM

Page 11: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA ANTAS SALAM , WA MINKAS SALAM ,WA ILAIKA YA’ UDUS SALAM , FAHAYYINA ROBBANA BISSALAM ,

WA ADKHILNAL JANNATA DAROS SALAM ,TABAROKTA ROBBANA WA TA’A-LAIT YA DZAL JALA LI WAL IKROM .

ALLOOHUMMA TAF LI ABWABA ROHMATIK ,BISMILLAHI WAL CHAMDU LILLAH

WASHOLATU WAS SALAMU ALA ROSULILLAH .

“ Ya Allah , Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mu lah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan . Maka hidupkanlah

kami wahai Tuhan , dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan . Maha banyak anugerah-Mu dan Maha Tinggi

Engkau Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan .

Ya Allah , bukakanlah untukku pintu – pintu rachmat-Mu ( aku masuk masjid ini ) . dengan nama Allah disertai dengan segala puji bagi Allah

serta sholawat dan salam untuk Rasulullah “ .

DO’A KETIKA MELIHAT KA’BAH

Page 12: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA ZID HADZAL-BAITA TASYRIFAN , WA TA’ DZIMAN ,WA TAKRIMAN WA MAHABATA , WA ZID MAN SYARROFAHU ,

WA ’ADZOMAHU WA KARROMAHU MIMMAN KHAJJAHU ,AWI’ TAMAROHU TASYRIFAN ,

WA TA’ DZIMAN WA TAKRIMAN WA BIRRON .

“ Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan , keagungan , kehormatan dan wibawa pada Bait ( Ka’ bah ) ini .

Dan tambahkanlah pula pada orang – orang yang memuliakan , mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji

atau yang berumrah dengan kemuliaan , keagungan , kehormatan dan kebaikan

“ .

DO’A KETIKA MELINTASI MAQAM IBRAHIM

ROBBI ADKHILNI MUDKHOLA SIDQI , WA AKHRIJNI MUKHROJA SIDQI ,

Page 13: DO'A THOWAF

WAJ’AL LII MI LADUNKA SULTONAN NASIRO , WA QUL JA’AL HAQQU ,WA ZAHAQOL BATIL INNAL BATILA KANA ZAHUQO .

“ Ya Tuhanku , masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah ( pula ) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu

kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah ( Wahai Muhammad ) yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap . Sesungguhnya yang batil itu adalah

sesuatu yang pasti lenyap “ .

DO’A THOWAF

Pada setiap awal putaran ( pertama s/d ketujuh ) berdiri menghadap Hajar Aswad dengan seluruh badan atau miring ( sebagian badan ) atau menghadapkan muka saja sambil mengangkat tangan dengan mengecup tangan kanan dan membaca

:

BISMILLAAHI WALLOOHU AKBAR .

“ Dengan nama Allah , Allah Maha Besar “

DO’A THOWAF PUTARAN KE 1( dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

Page 14: DO'A THOWAF

SUBCHAANALLOOHI WAL CHAMDULILLAAHI WA LAA ILAAHA ILLALLOOHU WALLOOHU AKBAR WA LAA CHAULA WA LAA QUWWATA

ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM .

WASH – SHOLAATU WAS SALAAMU ‘ALAA ROSUULILLAAHI SOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM .

ALLOOHUMMA IIMAANAN BIKA , WA TASHDIIQON BIKITAABIKA ,WA WAFAA AM BI ‘AHDIKA WAT TIBAA ’ALLISUNNATI ,

NABIYYIKA MUHAMMADIN SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKAL ‘AFWA WAL ‘AAFIYA ,WAL MU ‘AAFAATADDAA IMATA FIDDIINI WADDUN-YAA

WAL AAKHIROTI WAL FAUZA BIL JANNAH WAN NAJAATA MINANNAAR .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI

Page 15: DO'A THOWAF

CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAAR

YAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Maha suci Allah , segala puji bagi Allah , tidak ada Tuhan selain Allah , Allah Maha Besar . Tiada daya ( untuk memperoleh manfaat ) dan tiada kemampuan

( untuk menolak bahaya ) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung . Sholawat dan salam bagi Rasullah SAW .

Ya Allah , aku towaf ini karena beriman kepada-Mu membenarkan kitab-Mu memenuhi janji-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW . Ya Allah ,

sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan , kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan agama , di dunia dan akhirat dan beruntung

memperoleh surga dan terhindar dari siksa neraka “ .“ Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

hindarkanlah kami dari siksa neraka “ .“ Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat

baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam “ .

DO’A THOWAF PUTARAN KE 2( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

Page 16: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA INNA HAADZAL BAITA BAITUKA , WAL CHAROMA CHAROMUKA ,

WAL AMNA AMNUKA , WAL ‘ABDA ‘ABDUKA , WA ANAA ‘ABDUKA ,WAB-NU ‘ABDIKA WA HAADZAA MAQOOMUL ‘AAIDZI BIKA MINANNAAR ,

FACHARRIM LUCHUUMANAA WA BASYAROTANAA ‘ALANNAAR .

ALLOOHUMMA CHABBIB ILAINAL IIMAANA , WA ZAYYINHU FII QULUUBINAA ,

WA KARRIH ILAINAL KUFRO , WAL FUSUUQO ,WAL ‘ISHYAANA WAJ’ALNAA MINAR- ROOSYIDIIN .

ALLOOHUMMA QINII ‘ADZAABAKA YAUMA TAB’ATSU ‘IBAADAKAALLOOHUMMAR ZUQNIYAL JANNATA BIGHOIRI CHISAAB .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI

Page 17: DO'A THOWAF

CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAAR

YAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , sesungguhnya Bait ini rumah-Mu , tanah mulia ini tanah-Mu , negeri aman ini negeri-Mu , hamba ini hamba-Mu anak dari hamba-Mu

dan tempat ini adalah tempat orang berlindung pada-Mu dari siksa neraka , maka haramkanlah daging dan kulit kami dari siksa neraka .

Ya Allah , cintakanlah kami pada iman dan biarkanlah ia menghias hati kami , tanamkanlah kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur , fasiq , maksiat dan

durhaka serta masukkanlah kami ini dalam golongan orang yang mendapat petunjuk

Ya Allah , lindungilah aku dari azab-Mu di hari Engkau kelak membangkitkan hamba – hamba-Mu . Ya Allah , anugerahkanlah surga kepadaku tanpa hisab ““ Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat

dan hindarkanlah kami dari siksa neraka “ .

“ Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang

menguasai seluruh alam “ .DO’A THOWAF PUTARAN KE 3

( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

Page 18: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MINASYSYAKKI , WASYSYIRKKI , WASYSYIQOOQI ,

WAN-NIFAAQI , WA SUU-IL AKHLAAQI ,WA SUU-IL MANDZORI WAL MUNQO LABI ,

FILMAALI WAL AHLI WAL WALAD .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA RIDLOOKA WAL JANNAH ,WA A’UUDZU BIKA MIN SAKHOTIKA WAN- NAAR .

ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MIN FITNATIL QOBRI ,WA A’UUDZU BIKA MIN FITNATIL MACHYAA WAL MAMAAT .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI

Page 19: DO'A THOWAF

CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAAR

YAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , aku berlindung kepada-Mu dari keraguan , syirik , percekcokan , kemunafikan , buruk budi pekerti dan penampilan dan kepulangan yang jelek

dalam hubungan dengan harta benda , keluarga dan anak – anak .

Ya Allah , sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keridhoan-Mu dan surga . Dan aku berlindung pada-Mu dari pada murka-Mu dan siksa neraka .

Ya . Allah , aku berlindung pada-Mu dari fitnah kubur , dan aku berlindung pada-Mu dari fitnah kehidupan dan derita kematian .

Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka .

Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai

seluruh alam “ .

DO’A THOWAF PUTARAN KE 4( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

Page 20: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMAJ ‘AL HU CHAJJAM MABRUUROO , WA SA’YAM MASYKUUROO , WA DZAMBAM MAGHFUUROO ,

WA’AMALAN SHOLICHAM MAQBUULAA , WA TIJAAROTA LAN TABUURO YAA ‘AALIMA MAA FISH SHUDUUR ,

AKHRIJNII YAA ALLOOH MINADZ DZULUMAATI ILAN NUUR .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA MUUJIBAATI ROCHMATIKA ,WA ‘AZAA IMA MAGHFIROTIKA , WASSALAA MATA MIN KULLI ITSMIN ,

WAL GHONIIMATA MIN KULLI BIRRIN ,WAL FAUZA BIL JANNAH WANNAJAATA MINAN-NAAR .

ROBBI QONNI’NII BIMAA ROZAQTANII , WA BAARIK LII FIIMAA A’TOITANII ,

WAKHLUF ‘ ALAIYYA KULLA GHOOIBATILII MINKA BIKHOIIR .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .

Page 21: DO'A THOWAF

WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAARYAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah karuniakanlah haji yang mambrur , sa’i yang diterima , dosa yang diampuni , amal saleh yang diterima dan usaha yang tidak akan mengalami rugi .

Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari

Keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang .Ya Allah , aku mohon kepada-Mu segala yang mendatangkan rahmat-Mu dan

keteguhan ampunan-Mu selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat berbagi kebaikan , beruntung , memperoleh surga , terhindar dari

siksa neraka .Tuhanku , puaskanlah aku dengan anugerah yang telah engkau berikan ,

berkatilah untukku atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku dan gantilah apa-apa yang ghoib dari pandanganku dengan kebijakan dari-Mu .

Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka .

Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa ,

Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam “ .

DO’A THOWAF PUTARAN KE 5( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

Page 22: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA ADZIL LANII TACHTA DZILLI ‘ARSYIKA YAUMA LAA DZILLA ILLAA DZILLUKA WA LAA BAAQIYA ILLAA WAJHUKA

WA ASQINII MIN CHAUDLI .

NABIYYIKA MUHAMMADIN SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAMSYURBATAN HANII ATAM MARII ATAL LAA ADZMA U BA’ DAHAA ABADAA

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA MIN KHOIRI MAA SA- ALAKA MINHU NABIYYUKA MUHAMMADUN SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM , WA

A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MASTA ‘ AADZAKA MINHU NABIYYUKA MUHAMMADUN SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALAM .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKAL JANNATA WA NA ’IIMAHAA WA MAA YUQORRIBUNII ILAIHAA MIN QOULIN AU FI’ LIN AU ‘AMALIN WA

A’UUDZU BIKA MINANNAARI WA MAA YUQORRIBUNII ILAIHAA MIN QOULIN AU FI’LIN AU ‘AMALIN .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI

Page 23: DO'A THOWAF

CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAAR

YAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , lindungilah aku di bawah naungan singgasana-Mu pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu , dan tidak ada yang kekal kecuali Zat-Mu , dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muchammad SAW dengan suatu minuman yang lezat , segar

dan nyaman , sesudah itu aku tidak akan haus untuk selamanya .Ya Allah , aku mohon pada-Mu kebaikan yang dimohonkan oleh nabi-Mu Muhammad SAW

dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW .

Ya Allah , aku mohon pada-Mu surga serta nikmatnya dan apapun yang dapat mendekatkan aku kepadanya baik ucapan , maupun amal perbuatan dan aku berlindung

pada-Mu dari neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya

baik ucapan ataupun amal perbuatan .Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan

di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka .Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam

“ .

DO’A THOWAF PUTARAN KE 6

Page 24: DO'A THOWAF

( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

ALLOOHUMMA INNA LAKA ‘ALAYYA CHUQUUQON KATSIIROTAN FIIMAA BAINII WA BAINAKA , WA CHUQUUQON KATSIIROTAN FIIMAA BAINII WA

BAINA KHOLQIK .

ALLOOHUMMA MAA KAANA LAKA MINHAA FAGHFIRHU LII WA MAA KAANA LIKHOLQIKA FA TACHAMMALHU ‘ANNII

WA AGHNINII BICHALAA LIKA ‘AN CHAROOMIKA WA BITHOO ’ATIKA ‘AN MA’ SHIYATIKA WA

BIFADL LIKA ‘AMMAN SIWAAKA YAA WAASI’AL MAGHFIROH .

ALLOOHUMMA INNA BAITAKA ‘ADZIIMUN ,WA WAJHAKA KARIIMUN , WA ANTA

YALLOOHU CHALIIMUN KARIIMUN ‘ADZIIMUN TUCHIBBUL ‘AFWA FA’ FU ’ANNII .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

Page 25: DO'A THOWAF

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .

WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAARYAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , sesungguhnya Engkau mempunyai hak kepadaku banyak sekali dalam hubunganku dengan Engkau .

Dan Engkau juga mempunyai hak banyak sekali dalam hubungan dengan mahluk-Mu .Ya Allah apa yang menjadi hak-Mu kepadaku , maka ampunilah diriku . Dan apa saja

yang menjadi hak-Mu kepada mahkluk-Mu maka tanggunglah dariku , cukupkanlah aku dengan rizki-Mu yang halal , terhindar dari pada yang haram , dengan ta’at kepada-Mu

terhindar dari kemaksiatan , dan dengan anugerah-Mu terhinda dari pada mengharapkan dari orang lain selain dari pada-Mu .

Wahai Tuhan Yang Maha Pengampun . Ya Allah , sesungguhnya rumah-Mu ( Baitullah ) ini agung . Zat-Mu pun Mulia , Engkau Maha Penyabar , Maha Pemurah , Maha Agung

yang sangat suka memberi ampun , maka ampunilah aku .Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat

dan hindarkanlah kami dari siksa neraka .Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam

“ .

DO’A THOWAF PUTARAN KE 7

Page 26: DO'A THOWAF

( dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani )

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA IIMAANAN KAAMILAN , WA YAQIINAN SHOODIQON , WA RIZQON WAASI’AN ,

WA QOLBAN KHOOSYI’AN , WA LISAANAN DZAAKIRON ,WA CHALAALAN TOYYIBAA , WA TAUBATAN NASHUUCHAA ,

WA TAUBATAN QOBLAL MAUUT , WA ROOCHATAN ‘INDAL MAUUT ,WA MAGHFIROTAN , WA ROCHMATAN BA’DAL MAUUT ,WAL ‘AFWA ‘INDAL CHISAAB , WAL FAUZA BIL JANNAH ,

WAN NAJAATA MINANNAAR ,BI ROCHMATIKA YAA AZIIZ , YAA GHOFFAAR .

ROBBI ZIDNII ‘ILMAN WA ALCHIQNI BISHSHOOLICHIIN .

* Dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad *

Page 27: DO'A THOWAF

ROBBANAA AATINAA FIDDUN YAA CHASANAH WA FIL AAKHIROTI CHASANAH WA QINAA ADZAABAN-NAAR .

WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL AB-ROOR , YAA AZIIZ , YAA GOFFAARYAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , aku mohon pada-Mu iman yang sempurna , keyakinan yang benar , rizki yang luas , hati yang khusyu’ , lidah yang selalu berdzikir ( menyebut nama

Allah ) , rizki yang halal dan baik , taubat yang diterima dan taubat sebelum mati ,

keampunan dan rahmat sesudah mati , keampunan ketika dihisab , keberuntangan

memperoleh surga dan terhindar dari neraka dengan rachmat kasih sayang-Mu , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Yang Maha Pengampun .

Tuhanku , berilah aku tambahan ilmu Pengetahuan dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang – orang yang saleh .

Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka .

Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai

seluruh alam “ .

Page 28: DO'A THOWAF

DO’A SESUDAH THOWAF

Setelah selesai 7 kali putaran bergeser sedikit ke kanan dari arah sudut Hajar Aswad menghadap bagian dinding Ka’bah yang disebut “ Multazam “ ,dan berdo’a sesuai harapannya / keinginanya dengan bahasa apapun .

Salah satu do’a yang dianjurkan adalah sbb. :

Page 29: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA YAA ROBBAL BAITIL ‘ATIIQI , A’TIQ RIQOOBANAA WA RIQOOBA AA BAA INAA WA UMMAHAATINAA , WA IKHWAANINAA ,

WA AULAADINAA MINANNAAR ,YAA DZAL JUUDI WAL KAROMI , WAL FADL- LI , WAL MANNI ,

WAL ‘ATHOO-I , WAL ICHSAAN .

ALLOOHUMMA ACHSIN ‘AAQIBATANAA FIL UMUURI KULLIHAA ,WA AJIRNAA MIN KHIZYID- DUNYAA , WA ‘ADZAABIL AAKHIROH .

ALLOOHUMMA INNII ‘ABDUKA WABNU ‘ABDIKA , WAA QIFUN TACHTA BAABIKA

MULTAZIMUN BI A’TAABIKA MUTADZALLILUN BAINA YADAIKA ARJUU ROCHMATAKA , WA AKHSYAA ‘ADZAABAKA YAA QODIIMAL ICHSAAN .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA ANTARFA ‘A DZIKRII WA TADLO ‘A WIZRIIWA TUSHLICHA AMRII WA TUTOHHIRO QOLBII WA TUNAWWIRO LII FII

QOBRII WA TAGHFIRO LII DZAMBII WA AS ALUKADDAROJAATIL ‘ ULAA MINAL JANNAH

Page 30: DO'A THOWAF

“ Ya Allah , yang memelihara Ka’bah ini , bebaskanlah diri kami , bapak dan ibu kami , saudara – saudara dan anak – anak kami dari siksa neraka ,

wahai Tuhan Yang Maha Pemurah , Dermawan dan yang mempunyai keutamaan , kemuliaan , kelebihan , anugerah , pemberian dan kebaikan .

Ya Allah , perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat .

Ya Allah , sesungguhnya aku adalah hamba-Mu , anak dari hamba-Mu , tegak berdiri merapat dibawah pintu Ka’bah-Mu menundukan diri di hadapan-Mu sambil

mengharap rahmat-Mu , kasih sayang-Mu , dan takut akan siksa-Mu .

Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi , aku mohon pada-Mu agar Engkau tinggikan namaku , hapuskan dosaku , perbaiki segala urusanku , bersihkan hatiku berilah cahaya kelak dalam kuburku .

Ampunilah dosaku dan aku mohon pada-Mu martabat yang tinggi di dalam surga “ .

Page 31: DO'A THOWAF

DO’A SESUDAH SHOLAT SUNNAH DIBELAKANG MAKAM IBRAHIM

Selanjutnya sholat sunat thowaf dilakukan di belakang maqam Ibrahim , bila tidak mungkin maka dilakukan di mana saja asal di dalam Masjidil Haram .

Pada rokaat pertama membaca Surat “ Al Fatichah “ dan membaca Surat “ Al Kafirun “ pada rokaat kedua membaca Surat “ Al Fatichah “ dan membaca Surat “

Al Ikhlas “ . Setelah sholat sunat dianjurkan berdo’a :

Page 32: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA INNAKA TA’LAMU SIRRII WA ’ALAANIYATII , FAQBAL MA’ DZIROTII , WA TA’LAMU CHAAJATII , FA’ THINII SUC LII ,

WA TA’ LAMUMAAFII NAFSII , FAGHFIR LII DZUNUUBII .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA IIMAANAN DAA IMAN YUBAA SYIRUQOLBII , WA YAQIINAN SHOODIQON CHATTAA A’ LAMA ANNAHU LAA

YUSHII BUNII ILLAA MAA KATAB TA LII , WA RODLDLINII BIMAA QOSAMTAHU LII YAA ARCHAMARROOCHIMIIN .

ANTA WALIYYII FIDDUN YAA WAL AAKHIROH , TAWAFFANII MUSLIMAN ,WA AL CHIQNII BISHSHOLICHIIN .

ALLOOHUMMA LAA TADA’ LANAA FII , MAQOOMINAA , HAADZAA DZANBAN ILLAA GHOFARTAHU WA LAA HAMMAN ILLAA FARROJ TAHU ,

WA LAA CHAAJATAN ILLAA QODLOI TAHAA , WA YASSARTAHAA , FAYASSIR UMUURONAA , WASYROCH SHUDUURONAA ,

WA NAWWIR QULUUBANAA , WAKHTIM BISHSHOOLICHA TI A’MAA LANAA .

ALLOOHUMMA TAWAFFANAA MUSLIMIINA , WA ACHYINAA MUSLIMIINA ,WA ALCHIQNAA BISHSHOOLICHIINA GHOIRO KHOZAANAA

WA LAA MAFTUUNIIN .

Page 33: DO'A THOWAF

“ Ya Allah , sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata , maka terimalah ratapanku .

Engkau Maha Mengetahui keperluanku , kabulkanlah permohonanku .Engkau Maha Mengetahui appapun yang terkandung dalam hatiku,

maka ampunilah dosakuYa Allah , aku ini mohon pada-Mu iman yang tetap yang melekat terus di hati ,

keyakinan yang sungguh – sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpa daku selain dari yang Engkau tetapkan bagiku . Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku .

Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih . Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat .

Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami kedalam orang – orang yang saleh .

Ya Allah , janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa apapun kecuali Engkau ampunkan , tiada suatu kesusahan hati ,

kecuali Engkau lapangkan , tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan ,

maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami , terangilah hati kami dan

sudahilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang saleh .Ya Allah , matikanlah kami dalam keadaan muslim , hidupkanlah kami dalam

golongan orang – orang yang saleh tanpa kenistaan dan fitnah “ .

Page 34: DO'A THOWAF

DO’A WAKTU MINUM AIR ZAMZAM

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA ‘ILMAN NAAFI’AN , WA RIZQON WAASI’AN , WA SYIFAA AM MIN KULLI DAA IN , WA SAQOMIM BIROCHMATIKA YAA ARCHAMARROCHIMIIN .

“ Ya Allah , aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat , rizqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan

rahmat-Mu , Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih “ .

Page 35: DO'A THOWAF

DO’A SESUDAH SHOLAT SUNNAT MUTLAK DI HIJIR ISMAIL

ALLOOHUMMA ANTA ROBBII , LAA ILAAHA ILLAA ANTA KHOLAQTANII ,WA ANAA ‘ABDUKA WA ANAA ‘ALAA ‘AHDIKA WA WA’ DIKA

MASTATHO’ TU .

A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA SHONA’ TU ABUU ULAKA BI NI’ MATIKA ‘ALAYYA ,

WA ABUU UBIDZAMBII FAGHFIR LII ,FA INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUU BA ILLAA ANTA .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA MIN KHOIRI MAA SA ALAKA BIHI ‘IBAADUKASHSHOOLICHUUN , WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MASTA

‘AADZAKA MINHU ‘IBAA DUKASHSHOOLICHUUN .

Page 36: DO'A THOWAF

“ Ya Allah , Engkaulah Pemeliharaku , tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku .

Aku ini hamba-Mu , dan aku terikat pada janji dan ikatan pada-Mu sejauh kemampuanku.

Aku berlindung padaMu dari kejahatan yang telah kuperbuat , aku akui segala nikmat dari-Mu kepadaku dan aku akui dosaku , maka ampunilah aku .

Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau sendiri .

Ya Allah , aku mohon pada-Mu , kebaikkan yang diminta oleh hamba – hambaMu yang saleh . Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah

dimintakan perlindungan oleh hamba – hambaMu yang saleh “ .

DO’A SETELAH DATANG BERHAJI

Page 37: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘A LAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ,

WAL CHAMDU LILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIIN .ALLOOHUMMA YASSIR LANAA , WA LAA TU A’ SSIR ‘ALAINAA ,

ZIYAAROTAL CHAROMAINI MAKKATA WAL MADIINAH ,WA ZIYAAROTA QOBRI ROSUULILLAAHI ,

WARZUQNAS SALAAMATA WAL A’AFIYATA ,BIJAAHI SAYYIDINAA ROSUULILLAAHI SHOLLALLOOHU ‘ ALAIHI WA SALLAM .

ALLOOHUMMAJ ’ AL CHAJJANAA CHAJJAM MABRUUROO ,WA SA ‘ YANAA SA ‘ YAM MASYKUUROO ,

WA DZUNUUBANAA DZUNUUBAM MAGHFUUROO ,WA A’ MAALANAA A ‘ AMAALAM MAQBUULAA ,WA TIJAAROTANAA TIJAAROTA LAN TABUURO ,

YAA A’ALIMA MAA FISH SHUDUUR ,AKHRIJNAA YAA ALLOOH MINADH DHULUMAATI ILAN NUUR .

ROBBANA ATINA FID-DUN YA HASANATAN WA FIL AKHIROTI HASANATANWA QINA AZABAN-NAR .

WA ADKHILNAL JANNATA MA’AL ABROR YA AZIZ YA GOFFAR YA ROBBAL ALAMIN . WA SHOLLALLOH A’ LAA SAYYIDINAA MUCHAMMADIN ,

WA ‘ ALAA AALIHII WA SHOCHBIHII WA SALLAM ,WAL CHAMDU LILLAAHI ROBBIL A’ALAMIIN .

Page 38: DO'A THOWAF

“ Yaa Allah , semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap Engkau curahkan atas junjungan kami Muhammad SAW , dan segala puji hanya bagiMu

Yaa Allah , Tuhan seluruh alam “ .

“ Yaa Allah , mudahkanlah bagi kami dan janganlah Engkau persulit atas kami untuk berziarah ke dua tanah haram , Makkah dan Madinah , dan berziarah ke

maqam Rosulullah , serta anugerahilah kami rizqi berupa keselamatan dan kesehatan , berkat kehormatan junjungan kami , Rosulillah SAW .

“ Yaa Allah , jadikanlah ibadah haji kami , haji yang mabrur , dan perjalanan kami jadikanlah perjalanan yang penuh kesyukuran , dan dosa – dosa kami jadikanlah dosa – dosa yang terampuni , dan amal – amal kami jadikanlah

amal – amal yang diterima , dan jadikanlah perniagaan kami perniagaan yang penuh kejujuran . Wahai Dzat Yang Maha Mengetahui apa yang terbesit di

dalam hati , keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya . Dan semoga shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kami

Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya “ .“ Wahai Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

hindarkanlah kami dari siksa neraka “ .“ Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang – orang yang berbuat baik , wahai Tuhan Yang Maha Perkasa , Maha Pengampun dan Tuhan yang

menguasai seluruh alam “ .

Page 39: DO'A THOWAF

NIAT THOWAF WADA’ ( selamat tinggal )

NAWAITU THOWWAAFAL WADAA’ FARDLON LILLAAHI TA ’ AALAA

“ Aku berniat melakukan kewajiban thowaf wada’ karena Allah ta’ala “

DO’A THOWAF WADA’ ( dibaca untuk setiap putaran )

Page 40: DO'A THOWAF

BISMILLAAHI ALLOOHU AKBAR ,SUBCHAANALLOOHI WAL CHAMDU LILLAAHI WA LAA ILAAHA

ILLALLOOHUWALLOOHU AKBAR ,WA LAA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM

WASHSHOLAATU WASSALAAMU ‘ ALAA ROSUULILLAAHI SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM .

ALLOOHUMMA IIMAANAN BIKA WA TASHDIIQON BIKITAABIKA WA WAFAA AN BI ’AHDIKA WATTIBAA ‘AL- LISUNNATI NABIYYIKA

MUHAMMADIN SHOLLOLLOOHU ‘ALAIHI WA SALLAM .

INNALLADZII FARODLO ‘ALAIKAL QUR-AAANA LAROOODDUKA ILAA MA ’AAD YAA MU ’IIDU A ’IDNII , YAA SAMII ’U ASMI’NII ,

YAA JABBAARUJ BURNII ,YAA SATTAARUS TURNII , YAA ROCHMAANUR CHAMNII ,

YAA RODDAADUR DUDNII ILAA BAITIKA HAADZAA WARZUQNIL ‘AUDA TSUMMAL ‘AUDA KARROOTIN BA’ DA MARROOTIN TAA IBUUNA

Page 41: DO'A THOWAF

‘AABIDUUNA SAA ICHUUNA LIROBBINAA CHAAMIDUUNA SHODAQOLLOOHU WA’ DAHU ,

WA NASHORO ‘ABDAHU WA HAZAMAL ACHZAABA WACHDAH .

ALLOOHUMMACH FADHNII ‘AN YAMIINII , WA ‘AN YASAARII ,WA MIN QUDDAAMII , WA MIN WAROO IDHOHRII , WA MIN FAUQII ,WA MIN TACHTII CHATTA TUWASHSHILANII ILAA AHLII WA BALADII .

ALLOOHUMMA HAWWIN ‘ ALAINASSAFARO , WA ATH’ WILANAL ARDLO .

ALLOOHUMMA ASHCHIBNAA FII SAFARINAA , WA KHLUFNAA FII AHLINAA .

YAA ARCHAMARROOCHIMIIN WA YAA ROBBAL ‘ AALAMIIN .

“ Dengan nama Allah , Allah Maha Besar , Maha Suci Allah dan segala puji hanya kepada Allah , tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Besar , tiada daya ( untuk

Page 42: DO'A THOWAF

memperoleh manfaat ) dan tiada kekuatan ( untuk menolak kesulitan ) kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar .

Sholawat dan salam bagi junjungan Rasulullah SAW .Ya Allah , aku datang kemari karena iman kepada-Mu , membenarkan kitab-Mu ,

memenuhi janji-Mu dan karena menuruti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW .Sesungguhnya Tuhan menurunkan Al-Qur’an kepadamu niscaya

memulangkanmu ke tempat kembali , wahai Tuhan yang Kuasa mengembalikan , kembalikan aku ke tempatku , wahai Tuhan yang Maha Mendengar ,

dengarkanlah ( kabulkanlah ) permohonanku , wahai Tuhan yang Maha Memperbaiki , perbaikilah aku , wahai Tuhan Yang Maha Pelindung , tutupilah

aibku wahai Tuhan Yang Maha Kasih Sayang , sayangilah aku , wahai Tuhan Yang Maha Kuasa Mengembalikan , kembalikanlah aku ke Ka’bah ini dan berilah aku

rizqi untuk mengulanginya berkali – kali , dalam keadaan bertobat dan beribadat , berlayar menuju Tuhan kami sambil memuji , Allah Maha menepati janji-Nya membantu hamba-hamba-Nya , yang menghancurkan sendiri musuh-musuh-

Nya .Ya Allah , peliharalah aku dari kanan , kiri , depan dan belakang , dari sebelah

atas dan bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga dan tanah airku .

Ya Allah , permudahkanlah perjalanan bagi kami , lipatkan bumi untuk kami .Ya Allah , sertailah kami dalam perjalanan , dan gantilah kedudukan kami dalam

keluarga yang ditinggal , wahai Tuhan Yang Maha Pengasih melebihi segala pengasih , wahai Tuhan Yang Memelihara seluruh alam “ .

Page 43: DO'A THOWAF

DO’A SESUDAH THOWAF WADA’Berdo’a di Multazam / searah ( antara Hajar Aswad dengan pintu

Ka’bah )

ALLOOHUMMA INNAL BAITA BAITUKA , WAL ‘ABDA ‘ABDUKA WABNU ‘ABDIKA WABNU AMATIKA , CHAMALTANII ‘ALAA MAA

SAKHKHORTA LII MIN KHOL QIKA , CHATTAA SAYYARU TANII ILAA BILAADIKA ,

WA BALAGH TANII BINI’ MATIKA CHATTAA A ’ANTANII ‘ALAA QODLOO I MANAASIKIKA .

FA IN KUNTA RODLIITA ‘ANNII FAZDAD ‘ANNII RIDLOO , WA ILLAA FAMUNNAL AANA ‘ALAYYA QOB’ LA TABAA ‘UDII ‘AN BAITIKA

HAADZAA , AWAANUNSHIROO FII IN ADZINTA LII GHOIRO MUSTAB’ DILIN BIKA WA LAA BIBAITIKA WA LAA ROO GHIBIN ‘ANKA WA LAA ’AN

BAITIKA .ALLOOHUMMA ASH CHIB’ NIYAL ‘AAFIYATA FII BADANII , WAL ‘ISHMATA FII DIINII , WA ACH SIN MUNQOLABII , WARZUQNII THO ‘ATAKA ABADAM

MAA AB’QOITANII , WAJMA’ LII KHOIROYIDDUN – YAA WAL AAKHIROTI , INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI IN QODIIR .

ALLOOHUMMA LAA TAJ ‘AL HAADZAA AAKHIROL ‘AHDI BIBAI TIKAL CHAROOMI , WA IN JA ’ALTAHU AAKHIROL ‘AHDI FA ’AWWIDNII ‘ANHUL

Page 44: DO'A THOWAF

JANNATA BIROCHMATIKA YAA ARCHAMARROOCHIMIIN .AAMIIN YAA ROBBAL ‘AALAMIIN .

“ Ya Allah , rumah ini adalah rumah-Mu , aku ini hamba-Mu anak hamba-Mu yang lelaki dan anak hamba-Mu yang perempuan . Engkau telah membawa aku di

dalam hal yang Engkau sendiri memudahkan untukku sehingga Engkau jalankan aku ke negeri-Mu ini dan Engkau telah menyampaikan aku dengan nikmat-Mu

juga , sehingga Engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah haji . Kalau Engkau rela padaku , maka tambahkanlah keridhoan itu kepadaku . Jika

tidak maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumah-Mu ini .Sekarang sudah waktunya aku pulang , jika Engkau izinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan Engkau ( Dzat-Mu ) ataupun rumah-Mu tidak benci

pada-Mu dan tidak juga benci pada rumah-Mu .Ya Allah , berkatilah aku ini dengan afait pada tubuhku , tetap menjaga

agamaku , baik kepulanganku , dan berilah aku taat setia pada-Mu selama – lamanya selama Engkau membiarkan aku hidup dan kumpulkanlah bagiku

kebajikan dunia dan akhirat .

Sesungguhya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu . Ya Allah , janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu .

Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir , maka gantilah surga untukku , dengan rumah-Mu , wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang

pengasih . Amin , wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam “ .

Page 45: DO'A THOWAF

NIAT HAJI BERANGKAT KE “ ARAFAH “

“ NAWAITUL CHAJJA WA AHROMTU BIHI LILLAHI TA’ALA “ .

“ Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta’ala “

DO’A KETIKA BERANGKAT KE “ ARAFAH “

ALLOOHUMMA ILAIKA TAWAJJAHTU , WA ILAA WAJHIKAL KARIIMI ARODTU , FAJ’AL DZANBI MAGHFUUROO , WA CHAJJII MABRUUROO , WARCHAMNII

WA LAA TUKHOYYIBNII INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR .

“ Ya Allah hanya kepada-Mu aku menghadap dan hanya kepada-Mu Yang Maha Murah aku mengharapkan , maka jadikanlah dosaku terampuni , hajiku

diterima , kasihanilah aku dan jangan Engkau mengabaikanku .

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “ .

Page 46: DO'A THOWAF

DO’A KETIKA MASUK “ ARAFAH “

ALLOOHUMMA ILAIKA TAWAJJAHTU WA BIKA‘ TASHOMTU ,WA ‘ALAIKA TAWAKKALTU .

ALLOOHUMMAJ’ ALNII MIMMAN TUBAAHII BIHIL YAUMA MALAA IKATAKA INNAKA ‘ALAA KULLI SYA’IN QODIIR .

“ Ya Allah , hanya kepada Engkaulah aku menghadap , dengan Engkaulah aku berpegang teguh , pada Engkaulah aku menyerah diri .

Ya Allah , jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan Malaikat-Mu , sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuati

“ .

Page 47: DO'A THOWAF

DO’A MELIHAT “ JABBAL RAHMAH “

ALLOOHUMMAGHFIR LII WA TUB ‘ALAYYA WA A’TINII SUC LII WA WAJJIH LIYAL KHOIRO AINAMAA TAWAJJAHTU .

SUBCHAANALLOOH WAL CHAMDU LILLAAHI WA LAA ILAAHA ILLOLLOOH WALLOOHU AKBAR .

“ Ya Allah , ampunilah aku , terimalah tobatku , penuhilah segala permintaanku dan hadapkanlah kebaikan kepadaku dimanapun aku menghadap diri .

Maha Suci Allah , segala puji hanya bagi Allah dan Tidak ada Tuhan selain Allah .

Dan Allah itu Maha Agung “ .

Page 48: DO'A THOWAF

DO’A WUKUF

1. ASTAGHFIRULLOOH HAL ‘ADZIIM , ALLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWAL CHAYYUL QOYYUUM WA ATUUBU ILAIIH . …………………………………………………………………………………...…… 100 X “ Aku mohon ampun pada Allah Yang Maha Agung , yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan yang mengatur segala makhluk-Nya dan kepada-Nya aku bertaubat “ .

2. LABBAIKALLOOHUMMA LABBAIIK , LABBAIKA LAA SYARIIKA LAKA LABBAIIK , INNAL CHAMDA WAN NI ’ MATA LAKA WAL

Page 49: DO'A THOWAF

MULK , LAA SYARIIKA LAK .

“ Aku datang memenuhi panggilan-Mu wahai Allah , aku datang memenuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu . Aku penuhi panggilan-Mu .Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan hanya milik-Mu , tiada sekutu bagi-Mu “ .

3. ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , LAA ILAAHA ILLOLLOOHU WALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR WA LILLAAHIL CHAMD. …………………………………. 3 X

“ Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , tidak ada Tuhan selain Allah. Allah-lah Yang Maha Besar , Allah-lah Yang Maha Besar dan hanya milik Allah segala pujian “ .

4. LAA ILAAHA ILLOLLOOHU WACHDAHU LAA SYARIIKA LAH , LAHUL MULKU WA LAHUL CHAMDU YUHYII WA YUMIITU BIYADIHIL

Page 50: DO'A THOWAF

KHOIRU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI ’ IN QODIIR . ………....... 100 X

“ Tiada Tuhan selain Allah satu – satunya tiada sekutu bagi-Nya . Milik Allah-lah kerajaan dan milik Allah-lah pujian , yang menghidupkan dan mematikan . Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu “ .

5. LAA CHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM .

ASYHADU ANNALLOOHA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR . WA ANNALLOOHA QOD ACHAA TO BIKULLI SYAI’IN ‘ILMAA .

“ Tiada daya ( untuk memperoleh manfaat ) dan tiada kekuatan (untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung .

Aku bersaksi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu “ .

Page 51: DO'A THOWAF

6. A’ UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHOONIR ROJIIM .INNALLOOHA HUWAS SAMII’ UL ‘ALIIM .………………….

…………………….. 3 X

“ Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk .Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui “ .

7. Membaca surat “AL FATICHAH ” dimulai dengan ………..…….……… BISMILLAAHIR ……… dan disudahi dengan Amin !!. …..…..….… 3 X

“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam . Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang , Raja di hari kemudian . Hanya pada-Mulah kami minta pertolongan .Tunjukilah kami jalan yang lurus , jalan orang – orang yang telahEngkau beri nikmat bukan jalan orang yang Engkau murkai dan

Page 52: DO'A THOWAF

bukan pula jalan orang – orang yang sesat . Amin “ .

8. BISMILLAAHIR ……………………………. dilanjutkan dengan membaca surat “ AL IKHLAS “ ………………………………………………………….… 100 X

“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .Katakanlah , wahai Muchammad , Allah itu Maha Esa .

Allah itu tempat meminta . Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan .

Dan tidak satupun yang setara dengan Dia “ .

9. SOLLOLLOOHU WA MALAA IKA TUHU ‘ALAN NABIY-YIL UMMIYYI , WA ‘ALAA AALIHI WA ‘ALAIHIS SALAAMU WA ROCHMATULLOOHI , WA BAROKAATUH ………………….. 100 X

“ Allah dan Malaikat-Nya bersalawat kepada Nabi yang ummi serta kepada segenap keluarganya .

Page 53: DO'A THOWAF

Semoga salawat , rahmat dan berkah dari Allah tercurah kepadanya “ .

10. ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA BIWAJ - HIKAL KARIIM WA JUUDIKAL QODIIM , WA BISMIKAL A’ DZOMI AN TUSOLLIYA ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ,

WA AN TAGHFIRO LANAA , WA LI WAALI DAINAA ,

WA AULAA DINAA , WA IKHWAANINAA , WA AQRIBAA INAA ,

WA MASYAAYIKHINAA , WA ASH CHAABINAA ,

WA AZWAAJINAA , WA ASH DIQOO INAA ,

WA LIMAN AUSHOONAA BID-DU ‘AA-I ,

WA LIMAN ACHSANA ILAINAA ,

Page 54: DO'A THOWAF

WA LIMAN LAHU CHAQQUN ‘ALAINAA ,

WA LIMAN DZOLAMNAAHU AU ASAC NAA ILAIIH ,

WA LIJAMII ‘IL MUSLIMIIN WAL MUSLIMAAT ,

AL ACHYAA IMINHUM WAL AMWAAT ,

WA AN TARZUQONAA , WA IYYAA HUM KHOIROYID-DUN YAA

WAL AAKHIROH , WA AN TACH FADZONAA

WA IYYAA HUM MIN JAMII ‘IBALAA ID DUN YAA ,

WA AHWAA LI YAUMIL QIYAAMAH ,

WA AN TARZUQONAL ‘ ULUUMAN-NAAFI ‘ATA

WAL A’ MAA LASH-SHOOLICHATA ,

WA AN TA’ SHIMANAA MIN JAMII ’IL MA ‘AASIDZ-DZOOHIROTI

Page 55: DO'A THOWAF

WAL BAATINATI ,

WA AN TUSAHHILA LANAA RIZQON CHALAALAN WAASI ’AN ,

WA AN TAKFIYANAA SYARROL ASYROORI MINAL INSI

WAL JINNI WAD-DAWAABBI WA GHOIRIHAA ,

WA AN TAKHTIMANAA ,

WA IYYAAHUM BICHUSNIL KHOOTIMAH . . . . AAMIN

WA SHOLLOLLOOHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN

WA AALIHI WA SOCHBIHI WA SALLAM .

“ Ya Allah , kami mohon dengan Zat-Mu Yang Maha Mulia dan dengan kemurahan-Mu

dan dengan nama-Mu yang Maha Agung , limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Muhammad SAW .

Ampunilah kami , ayah bunda kami , anak–anak kami , saudara–saudara kami , kaum kerabat kami , guru–guru kami , sahabat–sahabat kami , pasangan kami ,

Page 56: DO'A THOWAF

teman–teman kami , dan orang–orang yang berpesan untuk di-do’a kan ,dan semua orang yang berbuat baik kepada kami , dan yang mempunyai hak

atas kami , orang–orang yang pernah kami zalimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat

kepadanya semua orang–orang Muslim dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal .

Dan berilah kami rezeki , juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat , pelihara kami dan mereka dari segala macam mala petaka dunia dan bencana

pada hari kiamat .

Berilah kami ilmu yang bermanfaat amal perbuatan yang baik , lindungilah kami dari semua perbuatan maksiat yang nyata dan tersembunyi , mudahkanlah kepada kami rizki yang halal yang melimpah , lindungilah kami dari segala

kejahatan manusia , jin , serta binatang dan lainnya , dan akhirilah hidup kami dan mereka dengan khusnul khotimah . Amin ! .

Semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW ,keluarga dan para sahabatnya “ .

DO’A KETIKA SAMPAI DI “ MUZDALIFAH “

Page 57: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA INNA HAADZIHI MUZDALIFATU JUMI’AT FIIHAA ALSINATUN MUKHTALIFATUN TAS ALUKA CHAWAA IJA MUTANAWWI

’ATAN FAJ’ALNII MIMMAN DA ’AAKA FASTAJABTA LAHU WA TAWAKKALA ‘ALAIKA FAKA FAITAHU YAA ARCHAMARROOCHIMIIN.

“ Ya Allah , sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul macam–macam bahasa

yang memohon kepada-Mu hajat / keperluan yang aneka ragam .

Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu , lalu Engkau penuhi permintaannya , yang berserah diri pada-Mu lalu Engkau

lindungi dia , wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih “ .

Page 58: DO'A THOWAF

DO’A KETIKA SAMPAI DI “ MINA “

ALLOOHUMMA HAADZAA MINAA FAMNUN ‘ALAYYA BIMAA MANANTA BIHI ‘ALAA AULIYAA IKA WA AHLI THOO ‘ATIKA .

“ Ya Allah , tempat ini adalah Mina , maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah anugerahkan kepada orang – orang yang dekat dan taat kepada-Mu “ .

Page 59: DO'A THOWAF

DO’A MELONTAR “ JUMRAH “

Setiap melontar 1 ( satu ) jumrah dari 7 ( tujuh ) kali lontaran kerikil , dianjurkan berdo’a :

BISMILLAAHI ALLOOHU AKBAR ,ROJ-MAN LISY-SYAYAA TIINI WA RIDLON LIR ROCHMAAN .

ALLOOHUM MAJ ‘ALHU CHAJJAN MABRUUROO WA SA’ YAN MASYKUUROO .

“ Dengan nama Allah , Allah Maha Besar , Allah Maha Besar ,Kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah Yang Maha Pengasih .Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mambrur dan

sa’i yang diterima “ .

DO’A SETELAH MELONTAR TIGA JUMRAH

Page 60: DO'A THOWAF

(AQOBAH , ULA , WUSTHA)

ALCHAMDULILLAAHI CHAMDAN KATSIIRON THOYYIBAN MUBAAROKAN FIIHI

ALLOOHUMMA LAA UCH SHII TSANAA AN ‘ALAIKA ANTA KAMAA ATS NAITA ‘ALA NAFSIKA .

ALLOOHUMMA ILAIKA AFADL TU , WA MIN ‘ADZAABIKA ASYFAQTU ,WA ILAIKA ROGHIBTU , WA MINKA ROHIBTU , FAQBAL NUSUKII ,

WA A’ DZIM AJRII , WARCHAM TADLORRU ’ II , WAQBAL TAUBATII ,WA AQILLA ‘ATS ROTII , WAS TAJIB DA’ WATII , WA ‘ATINII SUC LII .

ALLOOHUMMA ROBBANAA TAQOBBAL MINNAA WA LAA TAJ’ALNAA MINAL MUJRIMIIN WA ADKHILNAA FII ‘ IBAADIKASH-SHOOLICHIIN ,

YAA ARCHAMARROOCHIMIIN .

Page 61: DO'A THOWAF

“ Segala puji bagi Allah , pujian yang banyak lagi baik dan membawa berkat di dalamnya .

Ya Allah , sekali – kali kami tidak mampu mencakup ( segala macam ) pujian untuk-Mu , sesuai pujian-Mu atas diri-Mu .

Ya Allah , hanya kepada-Mu aku berserah , dari siksa-Mu aku mohon belas kasihan ,dan kepada-Mu lah aku berharap dan aku takut , maka terimalah

ibadahku , perbesarlah pahalaku , kasihanilah kerendahan hatiku , terimalah taubatku , perkecililah kekeliruanku , perkenankanlah permohonanku dan

berikanlah permintaanku .

Ya Allah , kabulkanlah , terimalah persembahan kami ini dan janganlah kami dijadikan orang–orang yang berdosa , tetapi masukkanlah kami dalam hamba-

Mu yang saleh , wahai Tuhan Yang Paling Pengasih “ .

Page 62: DO'A THOWAF

DO’A MASUK KOTA MADINAH

ALLOOHUMMA HAADZAA CHAROMU ROSUULIKA FAJ ’ALHU WIQOOYATAN MINAN-NAAR

WA AMAA-NATAN MINAL ‘ADZAABI WA SUU IL CHISAAB .

“ Ya Allah , negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW , maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka , aman dari siksa dan buruknya

hisab ( perhitungan di hari kemudian ) “ .

DO’A MENINGGALKAN KOTA MADINAH

Page 63: DO'A THOWAF

ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD , WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD ,

WA LAA TAJ’ALHU AAKHIROL ‘AHDI BI NABIYYIKA WA CHUTH-THO AUZAARII BIZIYAAROTIH , WA ASH-CHIBNII FII SAFARIS SALAAMATA ,

WA YASSIR RUJUU ’II ILAA AHLII WA WATHONII SAALIMAN , YA ARCHAMARROOCHIMIIN .

“ Ya Allah limpahkanlah rahmat , sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan janganlah menjadikan kunjungan

ini sebagai kunjungan akhir kedatanganku kepada Nabi-Mu , hapuskanlah segala dosaku dengan menziarahinya dan sertakan keselamatan dalam

perjalananku serta mudahkanlah kepulanganku ini menuju keluargaku dan tanah airku , dengan selamat , wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala

yang pengasih “ .

Page 64: DO'A THOWAF