Doa Naik Kendaraan.docx

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Doa Naik Kendaraan.docx

Doa Naik KendaraanNAIK KENDARAAN SUB_HAANAL LADZII SAKH-KHORO LANAA HAADZAAMaha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini WAMAA KUNNAA LAHUU MUQRINIINBagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, WA INNAA ILAAA ROBBINAA LAMUNQOLIBUUN.dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami Doa saat atau ketika bercermin agar kita selalu mensyukuri apa yang telah Allah Swt berikan kepada kita.Doa ini di baca saat kita berkaca atau bercermin.Semoga doa ketika bercermin ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua amiin ya robbal alamin.

Bacaan Doa Ketika Bercermin (Berkaca atau Berhias) dalam Bahasa Indonesia

Allaahumma kamaa hassanta kholqii fa hassin khuluqiiTerjemahan Doa Ketika Bercermin (Berkaca atau Berhias)

Ya Allah sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku

Berikut ini adalah rukun sholat jenzah:

1. NiatSetiap shalat dan ibadah lainnya kalo gak ada niat dianggap gak sah, termasuk niat melakukan Shalat jenazah. Niat dalam hati dengan tekad dan menyengaja akan melakukan shalat tertentu saat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT."Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah : 5).

Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya." (HR. Muttafaq Alaihi).

2. Berdiri Bila MampuShalat jenazah sah jika dilakukan dengan berdiri (seseorang mampu untuk berdiri dan gak ada uzurnya). Karena jika sambil duduk atau di atas kendaraan [hewan tunggangan], Shalat jenazah dianggap tidak sah.

3. Takbir 4 kaliAturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyolatkan jenazah.

Dari Jabi ra bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali.(HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355)

Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam.

4. Membaca Surat Al-Fatihah5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW6. Doa Untuk Jenazah

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :"Bila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya."(HR. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947).

Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain :"Allahummaghfir lahu warhamhu, waaafihi wafu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi madkhalahu, waghsilhu bil-mai watstsalji wal-baradi."

7. Doa Setelah Takbir KeempatMisalnya doa yang berbunyi :"Allahumma Laa Tahrimna Ajrahu wa laa taftinnaa badahu waghfirlana wa lahu.."

8. Salam

Berikut ini adalah Tata Cara, Urutan dan Do'a Sholat Jenazah:

1. Lafazh Niat Shalat Jenazah :

"Ushalli alaa haadzal mayyiti fardlal kifaayatin makmuuman/imaaman lillaahi taaalaa.."

Artinya:"Aku niat shalat atas jenazah ini, fardhu kifayah sebagai makmum/imam lillaahi taaalaa.."

2. Setelah Takbir pertama membaca: Surat "Al Fatihah."

3. Setelah Takbir kedua membaca Shalawat kepada Nabi SAW : "Allahumma Shalli Alaa Muhamad?"

4. Setelah Takbir ketiga membaca:

Ya Allah! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.

atau bisa secara ringkas :

"Allahummagh firlahu warhamhu waaafihi wafu anhu.."

Artinya:"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia"

5. Setelah takbir keempat membaca:"Allahumma la tahrim naa ajrahu walaa taftinnaa badahu waghfirlanaa walahu.."

Artinya:"Ya Allah janganlah kami tidak Engkau beri pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah kepada kami sesudahnya, dan berilah ampunan kepada kami dan kepadanya"

6. "Salam" kekanan dan kekiri.

Catatan: Jika jenazah wanita, lafazh hu diganti ha.

Demikian beberapa ringkasan artikel tentangtata cara dan do'a sholat jenazah, semoga bisa menambah wawasan dan amaliah pembaca sekalian, terimakasih sudah berkunjung semoga bermanfaat.

Berdasarkan poster di atas, bacaan dzikir setelahsholat wajibadalah sebagai berikut:

1.Astaghfirullah hal adzim(Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung) sebanyak33x2. Membaca

Allahumma antassalam waminkassalam tabarakta Ya Dzaljalali wal ikram.

yang artinya:

Ya Allah, Engkaulah As-Salaam (Yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan) dan dari-Mu as-salaam (keselamatan), Maha Berkah Engkau Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Baik. (HR. Muslim)Lalu

klik untuk memperbesar

Laa ilaaha Illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul Hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-inq qodir, Allahumma laa mani 'aa lima a' thoita wala mughthiya lima managhta wala yanfa'u dzaljaddi minkal jaddu.

yang artinya:

Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tolak dan orang yang memiliki kekayaan tidak dapat menghalangi dari siksa-Mu.

3. Membaca

klik untuk memperbesar

Laa ilaaha Illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul Hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-inq qodir, laa haula wala Quwwata illa billah, laa ilaaha illallahu wala na'budhu illa iyyahu, lahun ni'matu walahul fadhlu walahus sana'ul hasan, laa ilaaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal khafirun.

yang artinya:

Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah, milik-Nya-lah segala kenikmatan, karunia, dan sanjungan yang baik, tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, kami mengikhlashkan agama untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci.

4.Subhanallah(Maha suci Allah) sebanyak 33x

5.Alhamdulillah(Segala puji bagi Allah) sebanyak 33x

6.Allahuakbar(Allah Maha Besar) sebanyak 33x

Lengkapi bacaan tersebut menjadi 100 dengan membaca:

klik untuk memperbesar

Laa ilaaha Illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul Hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-inq qodir

yang artinya:

Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Menurut sabda Nabi Muhammad S.A.W:

Barangsiapa mengucapkan dzikir ini setelah selesai dari setiap shalat wajib, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. (HR. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu)

7.Baca Ayat Kursi

Allahu laa ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La takhudhuhu sinatun wa la nawm, lahu maa fis-samawati wa maa fil-ard. Man dhal-ladhi yashfau indahu illa bi-idhnih. Yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shaiim-min ilmihi illa bima shaaa. Wasia kursiyuhus-samawati wal ard, wa la yauduhu hifdhuhuma Wa Huwal Aliyyul-Adheem.

Sebab Rasulullah S.A.W bersabda:

"Barangsiapa membaca ayat ini setiap selesai shalat tidak ada yang dapat mencegahnya masuk jannah kecuali maut."

8. Setiap selesai sholat wajib,kecualiSubuh dan Maghrib, baca:

Surat Al-Ikhlas 1x (Qul Huwallhu Ahad...dst) Surat Al-Falaq 1x (Qul a'udzu birabbil falaq...dst) Surat An-Naas 1x (Qul a'udzu birabbinnas...dst)

9. Setiap selesai sholat Subuh dan Maghrib, baca bacaan berikut 10x:

klik untuk memperbesar

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai-in qodiir

yang artinya:

Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Tayamum

adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu atau tanah yang suci. Pada suatu waktu tayamum bisa jadi pengganti wudhu dan mandi dengasn syarat-sayarat tertentu. Lalu bagaimana melakukan tayamum yang benar? Untuk melakukantayammum yang benarKita haruslah mengetahuiniat tayammum dan tata cara bertayammum yang benar.Ada beberapa hal yang patut di ketahui diantaranya :

Mau tinggi badanmu ideal? silakan klikdisiniNiat Tayammum Dan Tata Cara Bertayammum Yang Benar

1. Syarat-syarat tayammum

Tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak ketemu berhalangan menggunakan air, seperti sedang sakit, apabila terkena air penyakitnya akan bertambah parah Telah masuk waktu Shalat Dengan tanah atau debu yang suci2. Fardu Tayammum

Niat dalam hati (untuk shalat) Lafadz niat Tayammum adalah :Nawaitut-tayammuma li istibaahatish-shaalati fardhal lillahi ta'aalaa. Kemudian meletakan kedua belah telapak tangan diatas debu untuk diusapkan ke muka. Mengusap muka dengan telapak tangan dengan dua kali usapan Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan tanah atau debu dua kali3. Sunah Tayammum

Membaca basmalah (Bismillaahir-rahmaanir-rahiim) Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri Menipiskan debu4. Perkara yanga membatalkan Tayammum

Segala hal yang membatalkan wudhu Melihat air sebelum shalat, kecuali yang bertayammum karena sakit Murtad, keluar dari Islam