difteri ujian

download difteri ujian

of 32

Embed Size (px)

Transcript of difteri ujian

 • 7/25/2019 difteri ujian

  1/32

  LAPORAN KASUS UJIAN

  dr. Suherjati Setiyadi, Sp. A

  [PEMBIMBING]

  SMF ILMU PENYAKIT ANAK SU!. "IAMISKKS UNI#ESITAS MALA$AYATI

  RULLY FEBRI ANGGORODISUSUN OLEH

 • 7/25/2019 difteri ujian

  2/32

  I!ENTITAS PASIEN

  PASIEN:Nama : An. IEUmur : 13 tahun

  JK : Perempuan

  Pendd!an: S"PA#amat : $u%un &d'('n)

  R* +1 R, -+ $%Ja#atran) Bun%er &pa!u / &am%

  A)ama : I%#am*)# "%! : +0 Apr# -+1N'. R" : 23011-

  ORANG*UA PASIEN:Nama : *n. JUmur : 2+ tahunPendd!an

  *era!hr : S"APe!eraan: ,ra%4a%taA#amat : &anur 5 Ja4a BaratA)ama : I%#am

 • 7/25/2019 difteri ujian

  3/32

  ANAMNESA

  Ke#uhanUtama

  Ke#uhan*am6ahan

  Se%a& 'a(a%Leher tera%a )e)*e'+&a&MuaBatu& *erdaha& %e*eu) de)a)

  A-a'a)'e%a Aut-a'a)'e%ata'++a /0 Apri 12/3, 4a) /0.22

  !EMAM NYEI TENGG55KAN

  Seja& 6 hari SMS

 • 7/25/2019 difteri ujian

  4/32

  I7AYAT PENYAKIT SEKAANG

  Keuar+a pa%ie' )e'8erita&a' *ah9a a9a'yapa%ie' )e'+euh Nyeri te'++-r-&a' : 6 hari SMSdi%ertai 'yeri %aat )e'ea' )e'ye*a*&a' pa%ie'%u%ah )a&a' da' )i'u), &euha' ju+a di%ertai

  de)a) da' *atu&.Kare'a tida& &u'ju'+ %e)*uh pa%ie' di*a9a*er-*at &e PKM "ipa&u. !i PKM "ipa&u pa%ie'dira9at %ea)a 1 hari, &are'a &euha' %e)a&i'

  )e)*erat da' eher 5% )e'jadi *e'+&a& pa%ie'diruju& &e SU! "ia)i%.

  Se*eu) 5S %a&it, 5% %e)pat per+i %tudy t-ur &eY-+ya&arta da' 5% ju+a %e*eu)'ya )e'+i'apdiru)ah %audara'ya di daerah Majae'+&a 4a9a;

 • 7/25/2019 difteri ujian

  5/32

  I7AYAT PENYAKIT !A$ULU

 • 7/25/2019 difteri ujian

  6/32

  RI,AYA* I"UNISASI:I*u -% )e'+ata&a'*ah9a i)u'i%a%i 5%e'+&ap

 • 7/25/2019 difteri ujian

  7/32

  = PEMEIKSAAN FISIK =

  #ita Si+' /?@)e'ite%pira%i < 2?@)e'itSuhu < 0,32"

  Keadaa' u)u) < ta)pa& %a&it*eratKe%adara' < %-)'-e'

  A'tr-p-)etri

  !IFTEI LAING

 • 7/25/2019 difteri ujian

  13/32

  I'(u% L 02 tp)a'itidi'e 1?/ a)p iPara8eta)- 0?/ i"e(tria?-'e 1?/ a)p i!e?a)etha%-' 1?/ a)p i

  2&%i+e' 1;0 @)K-'%u &e %pe%iai% T$TApu%a' te'++-r-&a'

  T$EAPY

 • 7/25/2019 difteri ujian

  14/32

  F--9 Up

  $ari&e

  S 5 P

  / Suit )e'ea',*atu&*erdaha&,)ua, %e%a&.

  Kepaa < '-r)-8epha,ra)*ut hita) da' tida&)udah r-'t-&Mata < K-'ju'+tia

  tida& a'e)i%, %&era tida&i&teri&, &e-pa& )atatida& 8e&u'+$idu'+ < P"$ C;D, %e&ret;@;Muut < idah &-t-r CD,

  terdapat %eaput*er9ar'a a*u;a*u)e'utupi paatu) )-eda' t-'%i, )u&-%a %e&itarerite) da' )udah*erdarah

  K-'%u &e %pe%iai%T$T adi8e